Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 orkade inte bryta uppåt.

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 743,31 H 1 750,58 L 1 738,83) + 0,04 %

OMXS30 hade det ovanligt tungt under måndagen. Dels tog det tid att testa motståndet vid 1 747. När det var gjort och index fortsatte till 1 751 föll det tillbaka och stängningen på 1 743, vilket innebar att 1 747-nivån höll.

Vi får därmed öka vår försiktighet de närmaste dagarna. Nu måste index stänga över 1 750 för att vi ska kunna inrikta oss på en fortsatt satt uppgång. Om detta genombrott uteblir börjar det bli allt viktigare att se på de negativa alternativen. I och med att rekordet 1 780 kom in den 7 november har det nu gått drygt de 30 dagar vi alltid bevakar för att se om en lägre topp bekräftas. Nu har vi en lägre topp per den 9 december men det är för tidigt att dra alltför stora och starka slutsatser utifrån denna vändning under dagen. Men inte desto mindre är det en ökad beredskap som krävs för att vara beredda om den lägre toppen bekräftas.

Nu har vi en relativt turbulent vecka med besked från centralbankerna FED och ECB plus att valet i UK genomför i slutet av veckan. Faktorer som mycket väl kan påverka utfallet för OMXS30 också. På torsdag den 12 december är det 344 dagar sedan botten 1 378 den 2 januari i år.

Det betyder att index måste över 1 750-nivån och etablera sig däröver innan julhelgerna om vi inte ska få in negativa signaler.

I och med att vi via kommande årsskifte avslutar ett årtionde ökar sannolikheten för att börserna också tar en paus och skapar en rekyl i inledningen av ett nytt årtionde. Inget som är givet men historien visar att sannolikheten för detta ligger nära 70 procent. Det innebär att 7 av 10 övergångar från ett gammal till ett nytt årtionde skapar relativt stora sättningar på börsen. 1989/1990 och 1999/2000 är de två senaste och tydligaste exemplen. 1929/1930 är en gammal extrem som alltid gör sig påmind men speciellt nu när det gått 90 år sedan dess.  

Mönstret bör upprepas även denna gång och vi ser redan en del aktier som lämnat in redan under hösten. Merparten av aktier ska rulla ut sina cykler fullt ut för att sedan bygga toppformationer och påbörja sina rekyler. Det kapital som frigörs i rekylen söker sig till bland annat aktier som har förutsättningar att klara sig under en negativ börs. En del av dessa har genomlidit en lång ”eklut” och skapar förutsättningar för en ”turn around”.

Nu väntar vi ut index och dess toppformation under en stor del av första halvåret 2020 för att sedan också hålla koll på de långa och extrema rytmer, som mynnar ut under tiden 12 december 2019 och fram till sommaren 2020.

Vi kommer löpande att ta upp de långa rytmerna igen under rubriken tidscykler nedan. Den rytm som nu är klar att leverera sin slutliga energi till marknaden är den som inledde den extrema börsuppgången i augusti 1982. Den går i mål nu kring årsskiftet. Det är lite störande att vi inte kan få fram exakta datumet för när botten infann sig men vi får nöja oss än så länge med augusti 1982. På den tiden var det Affärsvärldens generalindex som gällde och OMX-index var ännu inte invigt.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 88,2 och 80,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 83,0 och 85,5 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 71,5 och 48,6 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 7 november på 1 780

2019 den 25 april på 1 700 (första topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 749 och 1 790 Stöd 1 708 och 1 667Graf av OMXS30 orkade inte bryta uppåt.

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 orkade inte bryta uppåt.

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 743,31 H 1 750,58 L 1 738,83) + 0,04 %

OMXS30 hade det ovanligt tungt under måndagen. Dels tog det tid att testa motståndet vid 1 747. När det var gjort och index fortsatte till 1 751 föll det tillbaka och stängningen på 1 743, vilket innebar att 1 747-nivån höll.

Vi får därmed öka vår försiktighet de närmaste dagarna. Nu måste index stänga över 1 750 för att vi ska kunna inrikta oss på en fortsatt satt uppgång. Om detta genombrott uteblir börjar det bli allt viktigare att se på de negativa alternativen. I och med att rekordet 1 780 kom in den 7 november har det nu gått drygt de 30 dagar vi alltid bevakar för att se om en lägre topp bekräftas. Nu har vi en lägre topp per den 9 december men det är för tidigt att dra alltför stora och starka slutsatser utifrån denna vändning under dagen. Men inte desto mindre är det en ökad beredskap som krävs för att vara beredda om den lägre toppen bekräftas.

Nu har vi en relativt turbulent vecka med besked från centralbankerna FED och ECB plus att valet i UK genomför i slutet av veckan. Faktorer som mycket väl kan påverka utfallet för OMXS30 också. På torsdag den 12 december är det 344 dagar sedan botten 1 378 den 2 januari i år.

Det betyder att index måste över 1 750-nivån och etablera sig däröver innan julhelgerna om vi inte ska få in negativa signaler.

I och med att vi via kommande årsskifte avslutar ett årtionde ökar sannolikheten för att börserna också tar en paus och skapar en rekyl i inledningen av ett nytt årtionde. Inget som är givet men historien visar att sannolikheten för detta ligger nära 70 procent. Det innebär att 7 av 10 övergångar från ett gammal till ett nytt årtionde skapar relativt stora sättningar på börsen. 1989/1990 och 1999/2000 är de två senaste och tydligaste exemplen. 1929/1930 är en gammal extrem som alltid gör sig påmind men speciellt nu när det gått 90 år sedan dess.  

Mönstret bör upprepas även denna gång och vi ser redan en del aktier som lämnat in redan under hösten. Merparten av aktier ska rulla ut sina cykler fullt ut för att sedan bygga toppformationer och påbörja sina rekyler. Det kapital som frigörs i rekylen söker sig till bland annat aktier som har förutsättningar att klara sig under en negativ börs. En del av dessa har genomlidit en lång ”eklut” och skapar förutsättningar för en ”turn around”.

Nu väntar vi ut index och dess toppformation under en stor del av första halvåret 2020 för att sedan också hålla koll på de långa och extrema rytmer, som mynnar ut under tiden 12 december 2019 och fram till sommaren 2020.

Vi kommer löpande att ta upp de långa rytmerna igen under rubriken tidscykler nedan. Den rytm som nu är klar att leverera sin slutliga energi till marknaden är den som inledde den extrema börsuppgången i augusti 1982. Den går i mål nu kring årsskiftet. Det är lite störande att vi inte kan få fram exakta datumet för när botten infann sig men vi får nöja oss än så länge med augusti 1982. På den tiden var det Affärsvärldens generalindex som gällde och OMX-index var ännu inte invigt.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 88,2 och 80,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 83,0 och 85,5 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 71,5 och 48,6 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 7 november på 1 780

2019 den 25 april på 1 700 (första topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 749 och 1 790 Stöd 1 708 och 1 667Graf av OMXS30 orkade inte bryta uppåt.

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 orkade inte bryta uppåt.

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 743,31 H 1 750,58 L 1 738,83) + 0,04 %

OMXS30 hade det ovanligt tungt under måndagen. Dels tog det tid att testa motståndet vid 1 747. När det var gjort och index fortsatte till 1 751 föll det tillbaka och stängningen på 1 743, vilket innebar att 1 747-nivån höll.

Vi får därmed öka vår försiktighet de närmaste dagarna. Nu måste index stänga över 1 750 för att vi ska kunna inrikta oss på en fortsatt satt uppgång. Om detta genombrott uteblir börjar det bli allt viktigare att se på de negativa alternativen. I och med att rekordet 1 780 kom in den 7 november har det nu gått drygt de 30 dagar vi alltid bevakar för att se om en lägre topp bekräftas. Nu har vi en lägre topp per den 9 december men det är för tidigt att dra alltför stora och starka slutsatser utifrån denna vändning under dagen. Men inte desto mindre är det en ökad beredskap som krävs för att vara beredda om den lägre toppen bekräftas.

Nu har vi en relativt turbulent vecka med besked från centralbankerna FED och ECB plus att valet i UK genomför i slutet av veckan. Faktorer som mycket väl kan påverka utfallet för OMXS30 också. På torsdag den 12 december är det 344 dagar sedan botten 1 378 den 2 januari i år.

Det betyder att index måste över 1 750-nivån och etablera sig däröver innan julhelgerna om vi inte ska få in negativa signaler.

I och med att vi via kommande årsskifte avslutar ett årtionde ökar sannolikheten för att börserna också tar en paus och skapar en rekyl i inledningen av ett nytt årtionde. Inget som är givet men historien visar att sannolikheten för detta ligger nära 70 procent. Det innebär att 7 av 10 övergångar från ett gammal till ett nytt årtionde skapar relativt stora sättningar på börsen. 1989/1990 och 1999/2000 är de två senaste och tydligaste exemplen. 1929/1930 är en gammal extrem som alltid gör sig påmind men speciellt nu när det gått 90 år sedan dess.  

Mönstret bör upprepas även denna gång och vi ser redan en del aktier som lämnat in redan under hösten. Merparten av aktier ska rulla ut sina cykler fullt ut för att sedan bygga toppformationer och påbörja sina rekyler. Det kapital som frigörs i rekylen söker sig till bland annat aktier som har förutsättningar att klara sig under en negativ börs. En del av dessa har genomlidit en lång ”eklut” och skapar förutsättningar för en ”turn around”.

Nu väntar vi ut index och dess toppformation under en stor del av första halvåret 2020 för att sedan också hålla koll på de långa och extrema rytmer, som mynnar ut under tiden 12 december 2019 och fram till sommaren 2020.

Vi kommer löpande att ta upp de långa rytmerna igen under rubriken tidscykler nedan. Den rytm som nu är klar att leverera sin slutliga energi till marknaden är den som inledde den extrema börsuppgången i augusti 1982. Den går i mål nu kring årsskiftet. Det är lite störande att vi inte kan få fram exakta datumet för när botten infann sig men vi får nöja oss än så länge med augusti 1982. På den tiden var det Affärsvärldens generalindex som gällde och OMX-index var ännu inte invigt.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 88,2 och 80,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 83,0 och 85,5 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 71,5 och 48,6 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 7 november på 1 780

2019 den 25 april på 1 700 (första topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 749 och 1 790 Stöd 1 708 och 1 667Graf av OMXS30 orkade inte bryta uppåt.

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 orkade inte bryta uppåt.

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 743,31 H 1 750,58 L 1 738,83) + 0,04 %

OMXS30 hade det ovanligt tungt under måndagen. Dels tog det tid att testa motståndet vid 1 747. När det var gjort och index fortsatte till 1 751 föll det tillbaka och stängningen på 1 743, vilket innebar att 1 747-nivån höll.

Vi får därmed öka vår försiktighet de närmaste dagarna. Nu måste index stänga över 1 750 för att vi ska kunna inrikta oss på en fortsatt satt uppgång. Om detta genombrott uteblir börjar det bli allt viktigare att se på de negativa alternativen. I och med att rekordet 1 780 kom in den 7 november har det nu gått drygt de 30 dagar vi alltid bevakar för att se om en lägre topp bekräftas. Nu har vi en lägre topp per den 9 december men det är för tidigt att dra alltför stora och starka slutsatser utifrån denna vändning under dagen. Men inte desto mindre är det en ökad beredskap som krävs för att vara beredda om den lägre toppen bekräftas.

Nu har vi en relativt turbulent vecka med besked från centralbankerna FED och ECB plus att valet i UK genomför i slutet av veckan. Faktorer som mycket väl kan påverka utfallet för OMXS30 också. På torsdag den 12 december är det 344 dagar sedan botten 1 378 den 2 januari i år.

Det betyder att index måste över 1 750-nivån och etablera sig däröver innan julhelgerna om vi inte ska få in negativa signaler.

I och med att vi via kommande årsskifte avslutar ett årtionde ökar sannolikheten för att börserna också tar en paus och skapar en rekyl i inledningen av ett nytt årtionde. Inget som är givet men historien visar att sannolikheten för detta ligger nära 70 procent. Det innebär att 7 av 10 övergångar från ett gammal till ett nytt årtionde skapar relativt stora sättningar på börsen. 1989/1990 och 1999/2000 är de två senaste och tydligaste exemplen. 1929/1930 är en gammal extrem som alltid gör sig påmind men speciellt nu när det gått 90 år sedan dess.  

Mönstret bör upprepas även denna gång och vi ser redan en del aktier som lämnat in redan under hösten. Merparten av aktier ska rulla ut sina cykler fullt ut för att sedan bygga toppformationer och påbörja sina rekyler. Det kapital som frigörs i rekylen söker sig till bland annat aktier som har förutsättningar att klara sig under en negativ börs. En del av dessa har genomlidit en lång ”eklut” och skapar förutsättningar för en ”turn around”.

Nu väntar vi ut index och dess toppformation under en stor del av första halvåret 2020 för att sedan också hålla koll på de långa och extrema rytmer, som mynnar ut under tiden 12 december 2019 och fram till sommaren 2020.

Vi kommer löpande att ta upp de långa rytmerna igen under rubriken tidscykler nedan. Den rytm som nu är klar att leverera sin slutliga energi till marknaden är den som inledde den extrema börsuppgången i augusti 1982. Den går i mål nu kring årsskiftet. Det är lite störande att vi inte kan få fram exakta datumet för när botten infann sig men vi får nöja oss än så länge med augusti 1982. På den tiden var det Affärsvärldens generalindex som gällde och OMX-index var ännu inte invigt.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 88,2 och 80,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 83,0 och 85,5 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 71,5 och 48,6 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 7 november på 1 780

2019 den 25 april på 1 700 (första topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 749 och 1 790 Stöd 1 708 och 1 667Graf av OMXS30 orkade inte bryta uppåt.

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 orkade inte bryta uppåt.

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 743,31 H 1 750,58 L 1 738,83) + 0,04 %

OMXS30 hade det ovanligt tungt under måndagen. Dels tog det tid att testa motståndet vid 1 747. När det var gjort och index fortsatte till 1 751 föll det tillbaka och stängningen på 1 743, vilket innebar att 1 747-nivån höll.

Vi får därmed öka vår försiktighet de närmaste dagarna. Nu måste index stänga över 1 750 för att vi ska kunna inrikta oss på en fortsatt satt uppgång. Om detta genombrott uteblir börjar det bli allt viktigare att se på de negativa alternativen. I och med att rekordet 1 780 kom in den 7 november har det nu gått drygt de 30 dagar vi alltid bevakar för att se om en lägre topp bekräftas. Nu har vi en lägre topp per den 9 december men det är för tidigt att dra alltför stora och starka slutsatser utifrån denna vändning under dagen. Men inte desto mindre är det en ökad beredskap som krävs för att vara beredda om den lägre toppen bekräftas.

Nu har vi en relativt turbulent vecka med besked från centralbankerna FED och ECB plus att valet i UK genomför i slutet av veckan. Faktorer som mycket väl kan påverka utfallet för OMXS30 också. På torsdag den 12 december är det 344 dagar sedan botten 1 378 den 2 januari i år.

Det betyder att index måste över 1 750-nivån och etablera sig däröver innan julhelgerna om vi inte ska få in negativa signaler.

I och med att vi via kommande årsskifte avslutar ett årtionde ökar sannolikheten för att börserna också tar en paus och skapar en rekyl i inledningen av ett nytt årtionde. Inget som är givet men historien visar att sannolikheten för detta ligger nära 70 procent. Det innebär att 7 av 10 övergångar från ett gammal till ett nytt årtionde skapar relativt stora sättningar på börsen. 1989/1990 och 1999/2000 är de två senaste och tydligaste exemplen. 1929/1930 är en gammal extrem som alltid gör sig påmind men speciellt nu när det gått 90 år sedan dess.  

Mönstret bör upprepas även denna gång och vi ser redan en del aktier som lämnat in redan under hösten. Merparten av aktier ska rulla ut sina cykler fullt ut för att sedan bygga toppformationer och påbörja sina rekyler. Det kapital som frigörs i rekylen söker sig till bland annat aktier som har förutsättningar att klara sig under en negativ börs. En del av dessa har genomlidit en lång ”eklut” och skapar förutsättningar för en ”turn around”.

Nu väntar vi ut index och dess toppformation under en stor del av första halvåret 2020 för att sedan också hålla koll på de långa och extrema rytmer, som mynnar ut under tiden 12 december 2019 och fram till sommaren 2020.

Vi kommer löpande att ta upp de långa rytmerna igen under rubriken tidscykler nedan. Den rytm som nu är klar att leverera sin slutliga energi till marknaden är den som inledde den extrema börsuppgången i augusti 1982. Den går i mål nu kring årsskiftet. Det är lite störande att vi inte kan få fram exakta datumet för när botten infann sig men vi får nöja oss än så länge med augusti 1982. På den tiden var det Affärsvärldens generalindex som gällde och OMX-index var ännu inte invigt.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 88,2 och 80,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 83,0 och 85,5 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 71,5 och 48,6 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 7 november på 1 780

2019 den 25 april på 1 700 (första topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 749 och 1 790 Stöd 1 708 och 1 667Graf av OMXS30 orkade inte bryta uppåt.

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 orkade inte bryta uppåt.

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 743,31 H 1 750,58 L 1 738,83) + 0,04 %

OMXS30 hade det ovanligt tungt under måndagen. Dels tog det tid att testa motståndet vid 1 747. När det var gjort och index fortsatte till 1 751 föll det tillbaka och stängningen på 1 743, vilket innebar att 1 747-nivån höll.

Vi får därmed öka vår försiktighet de närmaste dagarna. Nu måste index stänga över 1 750 för att vi ska kunna inrikta oss på en fortsatt satt uppgång. Om detta genombrott uteblir börjar det bli allt viktigare att se på de negativa alternativen. I och med att rekordet 1 780 kom in den 7 november har det nu gått drygt de 30 dagar vi alltid bevakar för att se om en lägre topp bekräftas. Nu har vi en lägre topp per den 9 december men det är för tidigt att dra alltför stora och starka slutsatser utifrån denna vändning under dagen. Men inte desto mindre är det en ökad beredskap som krävs för att vara beredda om den lägre toppen bekräftas.

Nu har vi en relativt turbulent vecka med besked från centralbankerna FED och ECB plus att valet i UK genomför i slutet av veckan. Faktorer som mycket väl kan påverka utfallet för OMXS30 också. På torsdag den 12 december är det 344 dagar sedan botten 1 378 den 2 januari i år.

Det betyder att index måste över 1 750-nivån och etablera sig däröver innan julhelgerna om vi inte ska få in negativa signaler.

I och med att vi via kommande årsskifte avslutar ett årtionde ökar sannolikheten för att börserna också tar en paus och skapar en rekyl i inledningen av ett nytt årtionde. Inget som är givet men historien visar att sannolikheten för detta ligger nära 70 procent. Det innebär att 7 av 10 övergångar från ett gammal till ett nytt årtionde skapar relativt stora sättningar på börsen. 1989/1990 och 1999/2000 är de två senaste och tydligaste exemplen. 1929/1930 är en gammal extrem som alltid gör sig påmind men speciellt nu när det gått 90 år sedan dess.  

Mönstret bör upprepas även denna gång och vi ser redan en del aktier som lämnat in redan under hösten. Merparten av aktier ska rulla ut sina cykler fullt ut för att sedan bygga toppformationer och påbörja sina rekyler. Det kapital som frigörs i rekylen söker sig till bland annat aktier som har förutsättningar att klara sig under en negativ börs. En del av dessa har genomlidit en lång ”eklut” och skapar förutsättningar för en ”turn around”.

Nu väntar vi ut index och dess toppformation under en stor del av första halvåret 2020 för att sedan också hålla koll på de långa och extrema rytmer, som mynnar ut under tiden 12 december 2019 och fram till sommaren 2020.

Vi kommer löpande att ta upp de långa rytmerna igen under rubriken tidscykler nedan. Den rytm som nu är klar att leverera sin slutliga energi till marknaden är den som inledde den extrema börsuppgången i augusti 1982. Den går i mål nu kring årsskiftet. Det är lite störande att vi inte kan få fram exakta datumet för när botten infann sig men vi får nöja oss än så länge med augusti 1982. På den tiden var det Affärsvärldens generalindex som gällde och OMX-index var ännu inte invigt.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 88,2 och 80,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 83,0 och 85,5 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 71,5 och 48,6 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 7 november på 1 780

2019 den 25 april på 1 700 (första topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 749 och 1 790 Stöd 1 708 och 1 667Graf av OMXS30 orkade inte bryta uppåt.

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.