Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 lutar sig på repet

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 735,51 H 1 742,77 L 1 714,48) - 0,45 %

OMXS30 var upp till 1 751, som högst under måndagen den 9 december men lyckades inte stänga över 1 747. Detta bakslag innebar att vi fick in negativa signaler på dagsbasis. Dessa drev sedan ned index under tisdagen, där index var ned till 1 714, som lägst. En nedgång på 37 punkter (-2,1%) som mest, vilket är ett rejält bakslag på så kort tid som ett börsdygn (7,0-8,5 tim).

Måndagens (9 dec) topp vid 1 751 är dessutom en lägre topp relaterat till rekordet 1 780 den 7 november. Nu behöver vi en motreaktion uppåt som inte lyckas ta sig förbi 1 751 för att kunna säga att den lägre toppen är bekräftad. Om så blir fallet kan vi inrikta oss på en fortsatt nedgång under 1 700, där 1 670 blir en av de viktigaste nivåerna i vinter. Bryts även den nivån är det mer att vänta på nedsidan. Detta den negativa bilden om en lägre topp bekräftas.

Nu är det inte så ännu och det ger oss anledning att även se på ett positivt alternativ, där index måste stänga över och etablera sig över 1 750 för att vi ska kunna sikta upp mot ett nytt rekord kring 1 806.

Tiden in mot julhelgen är fylld av händelser som kan påverka index och det är heller inte oväntat att samma period är fylld av cykler av varierande längde som avslutas nu i december. Andra rytmer ska bidra med sina reaktioner in mot mitten av januari 2020. Detta skapar stora risken/möjligheten till stora svängningar och kast i index. Vi har ju nedgången denna vecka som tydligt bevis på ett av dessa kast.

 

Det banksystemet inte kommer runt är den extrema skuldsituation (börda), som finns i världen och nu har utmynnat i att bankerna inte litar på varandra. Den första varningssignalen fick vi under september när FED fick gå in och agera när amerikanska banker inte ville/kunde/tordes ta emot kapital övernatten från Europa. Oavsett räntenivå fanns det ingen som tog risken. Det leder nu till att FED har tagit ett första steg att bli centralbanken för hela världen. Naturligtvis ingen roll de kan mantla långsiktigt.

Utöver centralbankerna har vi val i UK i slutet av veckan. Därtill har USA och Trump hotat med att höja tullarna på en mängd varor från Kina den 15 december. Det senare är ju ytterligare en del i av det Trump har jobbat med under lång tid, där marknaden hela tiden förväntat sig att ett avtal ska komma. Börserna i New York har tickat uppåt i förhoppningar att ett avtal ska slutas. Just nu ger den 15 december anledning till oro och osäkerhet. En av våra långa cykler har länge pekat mot veckan 16-20 december, som en av de viktigare perioderna under vintern.     

Lägger vi sedan att de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande leder det oss till att hålla en hög beredskap och fokus, då detta medellånga perspektiv otvivelaktigt pekar nedåt. I detta ryms naturligtvis tillfälliga motreaktioner uppåt. Det är just därför vi inte ska skena iväg i tanken för att index stiger någon eller några dagar

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 87,2 och 80,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 81,1 och 84,9 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 72,7 och 56,7 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 7 november på 1 780

2019 den 25 april på 1 700 (första topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 749 och 1 790 Stöd 1 708 och 1 667Graf av OMXS30 lutar sig på repet

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 lutar sig på repet

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 735,51 H 1 742,77 L 1 714,48) - 0,45 %

OMXS30 var upp till 1 751, som högst under måndagen den 9 december men lyckades inte stänga över 1 747. Detta bakslag innebar att vi fick in negativa signaler på dagsbasis. Dessa drev sedan ned index under tisdagen, där index var ned till 1 714, som lägst. En nedgång på 37 punkter (-2,1%) som mest, vilket är ett rejält bakslag på så kort tid som ett börsdygn (7,0-8,5 tim).

Måndagens (9 dec) topp vid 1 751 är dessutom en lägre topp relaterat till rekordet 1 780 den 7 november. Nu behöver vi en motreaktion uppåt som inte lyckas ta sig förbi 1 751 för att kunna säga att den lägre toppen är bekräftad. Om så blir fallet kan vi inrikta oss på en fortsatt nedgång under 1 700, där 1 670 blir en av de viktigaste nivåerna i vinter. Bryts även den nivån är det mer att vänta på nedsidan. Detta den negativa bilden om en lägre topp bekräftas.

Nu är det inte så ännu och det ger oss anledning att även se på ett positivt alternativ, där index måste stänga över och etablera sig över 1 750 för att vi ska kunna sikta upp mot ett nytt rekord kring 1 806.

Tiden in mot julhelgen är fylld av händelser som kan påverka index och det är heller inte oväntat att samma period är fylld av cykler av varierande längde som avslutas nu i december. Andra rytmer ska bidra med sina reaktioner in mot mitten av januari 2020. Detta skapar stora risken/möjligheten till stora svängningar och kast i index. Vi har ju nedgången denna vecka som tydligt bevis på ett av dessa kast.

 

Det banksystemet inte kommer runt är den extrema skuldsituation (börda), som finns i världen och nu har utmynnat i att bankerna inte litar på varandra. Den första varningssignalen fick vi under september när FED fick gå in och agera när amerikanska banker inte ville/kunde/tordes ta emot kapital övernatten från Europa. Oavsett räntenivå fanns det ingen som tog risken. Det leder nu till att FED har tagit ett första steg att bli centralbanken för hela världen. Naturligtvis ingen roll de kan mantla långsiktigt.

Utöver centralbankerna har vi val i UK i slutet av veckan. Därtill har USA och Trump hotat med att höja tullarna på en mängd varor från Kina den 15 december. Det senare är ju ytterligare en del i av det Trump har jobbat med under lång tid, där marknaden hela tiden förväntat sig att ett avtal ska komma. Börserna i New York har tickat uppåt i förhoppningar att ett avtal ska slutas. Just nu ger den 15 december anledning till oro och osäkerhet. En av våra långa cykler har länge pekat mot veckan 16-20 december, som en av de viktigare perioderna under vintern.     

Lägger vi sedan att de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande leder det oss till att hålla en hög beredskap och fokus, då detta medellånga perspektiv otvivelaktigt pekar nedåt. I detta ryms naturligtvis tillfälliga motreaktioner uppåt. Det är just därför vi inte ska skena iväg i tanken för att index stiger någon eller några dagar

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 87,2 och 80,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 81,1 och 84,9 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 72,7 och 56,7 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 7 november på 1 780

2019 den 25 april på 1 700 (första topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 749 och 1 790 Stöd 1 708 och 1 667Graf av OMXS30 lutar sig på repet

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 lutar sig på repet

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 735,51 H 1 742,77 L 1 714,48) - 0,45 %

OMXS30 var upp till 1 751, som högst under måndagen den 9 december men lyckades inte stänga över 1 747. Detta bakslag innebar att vi fick in negativa signaler på dagsbasis. Dessa drev sedan ned index under tisdagen, där index var ned till 1 714, som lägst. En nedgång på 37 punkter (-2,1%) som mest, vilket är ett rejält bakslag på så kort tid som ett börsdygn (7,0-8,5 tim).

Måndagens (9 dec) topp vid 1 751 är dessutom en lägre topp relaterat till rekordet 1 780 den 7 november. Nu behöver vi en motreaktion uppåt som inte lyckas ta sig förbi 1 751 för att kunna säga att den lägre toppen är bekräftad. Om så blir fallet kan vi inrikta oss på en fortsatt nedgång under 1 700, där 1 670 blir en av de viktigaste nivåerna i vinter. Bryts även den nivån är det mer att vänta på nedsidan. Detta den negativa bilden om en lägre topp bekräftas.

Nu är det inte så ännu och det ger oss anledning att även se på ett positivt alternativ, där index måste stänga över och etablera sig över 1 750 för att vi ska kunna sikta upp mot ett nytt rekord kring 1 806.

Tiden in mot julhelgen är fylld av händelser som kan påverka index och det är heller inte oväntat att samma period är fylld av cykler av varierande längde som avslutas nu i december. Andra rytmer ska bidra med sina reaktioner in mot mitten av januari 2020. Detta skapar stora risken/möjligheten till stora svängningar och kast i index. Vi har ju nedgången denna vecka som tydligt bevis på ett av dessa kast.

 

Det banksystemet inte kommer runt är den extrema skuldsituation (börda), som finns i världen och nu har utmynnat i att bankerna inte litar på varandra. Den första varningssignalen fick vi under september när FED fick gå in och agera när amerikanska banker inte ville/kunde/tordes ta emot kapital övernatten från Europa. Oavsett räntenivå fanns det ingen som tog risken. Det leder nu till att FED har tagit ett första steg att bli centralbanken för hela världen. Naturligtvis ingen roll de kan mantla långsiktigt.

Utöver centralbankerna har vi val i UK i slutet av veckan. Därtill har USA och Trump hotat med att höja tullarna på en mängd varor från Kina den 15 december. Det senare är ju ytterligare en del i av det Trump har jobbat med under lång tid, där marknaden hela tiden förväntat sig att ett avtal ska komma. Börserna i New York har tickat uppåt i förhoppningar att ett avtal ska slutas. Just nu ger den 15 december anledning till oro och osäkerhet. En av våra långa cykler har länge pekat mot veckan 16-20 december, som en av de viktigare perioderna under vintern.     

Lägger vi sedan att de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande leder det oss till att hålla en hög beredskap och fokus, då detta medellånga perspektiv otvivelaktigt pekar nedåt. I detta ryms naturligtvis tillfälliga motreaktioner uppåt. Det är just därför vi inte ska skena iväg i tanken för att index stiger någon eller några dagar

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 87,2 och 80,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 81,1 och 84,9 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 72,7 och 56,7 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 7 november på 1 780

2019 den 25 april på 1 700 (första topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 749 och 1 790 Stöd 1 708 och 1 667Graf av OMXS30 lutar sig på repet

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 lutar sig på repet

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 735,51 H 1 742,77 L 1 714,48) - 0,45 %

OMXS30 var upp till 1 751, som högst under måndagen den 9 december men lyckades inte stänga över 1 747. Detta bakslag innebar att vi fick in negativa signaler på dagsbasis. Dessa drev sedan ned index under tisdagen, där index var ned till 1 714, som lägst. En nedgång på 37 punkter (-2,1%) som mest, vilket är ett rejält bakslag på så kort tid som ett börsdygn (7,0-8,5 tim).

Måndagens (9 dec) topp vid 1 751 är dessutom en lägre topp relaterat till rekordet 1 780 den 7 november. Nu behöver vi en motreaktion uppåt som inte lyckas ta sig förbi 1 751 för att kunna säga att den lägre toppen är bekräftad. Om så blir fallet kan vi inrikta oss på en fortsatt nedgång under 1 700, där 1 670 blir en av de viktigaste nivåerna i vinter. Bryts även den nivån är det mer att vänta på nedsidan. Detta den negativa bilden om en lägre topp bekräftas.

Nu är det inte så ännu och det ger oss anledning att även se på ett positivt alternativ, där index måste stänga över och etablera sig över 1 750 för att vi ska kunna sikta upp mot ett nytt rekord kring 1 806.

Tiden in mot julhelgen är fylld av händelser som kan påverka index och det är heller inte oväntat att samma period är fylld av cykler av varierande längde som avslutas nu i december. Andra rytmer ska bidra med sina reaktioner in mot mitten av januari 2020. Detta skapar stora risken/möjligheten till stora svängningar och kast i index. Vi har ju nedgången denna vecka som tydligt bevis på ett av dessa kast.

 

Det banksystemet inte kommer runt är den extrema skuldsituation (börda), som finns i världen och nu har utmynnat i att bankerna inte litar på varandra. Den första varningssignalen fick vi under september när FED fick gå in och agera när amerikanska banker inte ville/kunde/tordes ta emot kapital övernatten från Europa. Oavsett räntenivå fanns det ingen som tog risken. Det leder nu till att FED har tagit ett första steg att bli centralbanken för hela världen. Naturligtvis ingen roll de kan mantla långsiktigt.

Utöver centralbankerna har vi val i UK i slutet av veckan. Därtill har USA och Trump hotat med att höja tullarna på en mängd varor från Kina den 15 december. Det senare är ju ytterligare en del i av det Trump har jobbat med under lång tid, där marknaden hela tiden förväntat sig att ett avtal ska komma. Börserna i New York har tickat uppåt i förhoppningar att ett avtal ska slutas. Just nu ger den 15 december anledning till oro och osäkerhet. En av våra långa cykler har länge pekat mot veckan 16-20 december, som en av de viktigare perioderna under vintern.     

Lägger vi sedan att de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande leder det oss till att hålla en hög beredskap och fokus, då detta medellånga perspektiv otvivelaktigt pekar nedåt. I detta ryms naturligtvis tillfälliga motreaktioner uppåt. Det är just därför vi inte ska skena iväg i tanken för att index stiger någon eller några dagar

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 87,2 och 80,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 81,1 och 84,9 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 72,7 och 56,7 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 7 november på 1 780

2019 den 25 april på 1 700 (första topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 749 och 1 790 Stöd 1 708 och 1 667Graf av OMXS30 lutar sig på repet

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 lutar sig på repet

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 735,51 H 1 742,77 L 1 714,48) - 0,45 %

OMXS30 var upp till 1 751, som högst under måndagen den 9 december men lyckades inte stänga över 1 747. Detta bakslag innebar att vi fick in negativa signaler på dagsbasis. Dessa drev sedan ned index under tisdagen, där index var ned till 1 714, som lägst. En nedgång på 37 punkter (-2,1%) som mest, vilket är ett rejält bakslag på så kort tid som ett börsdygn (7,0-8,5 tim).

Måndagens (9 dec) topp vid 1 751 är dessutom en lägre topp relaterat till rekordet 1 780 den 7 november. Nu behöver vi en motreaktion uppåt som inte lyckas ta sig förbi 1 751 för att kunna säga att den lägre toppen är bekräftad. Om så blir fallet kan vi inrikta oss på en fortsatt nedgång under 1 700, där 1 670 blir en av de viktigaste nivåerna i vinter. Bryts även den nivån är det mer att vänta på nedsidan. Detta den negativa bilden om en lägre topp bekräftas.

Nu är det inte så ännu och det ger oss anledning att även se på ett positivt alternativ, där index måste stänga över och etablera sig över 1 750 för att vi ska kunna sikta upp mot ett nytt rekord kring 1 806.

Tiden in mot julhelgen är fylld av händelser som kan påverka index och det är heller inte oväntat att samma period är fylld av cykler av varierande längde som avslutas nu i december. Andra rytmer ska bidra med sina reaktioner in mot mitten av januari 2020. Detta skapar stora risken/möjligheten till stora svängningar och kast i index. Vi har ju nedgången denna vecka som tydligt bevis på ett av dessa kast.

 

Det banksystemet inte kommer runt är den extrema skuldsituation (börda), som finns i världen och nu har utmynnat i att bankerna inte litar på varandra. Den första varningssignalen fick vi under september när FED fick gå in och agera när amerikanska banker inte ville/kunde/tordes ta emot kapital övernatten från Europa. Oavsett räntenivå fanns det ingen som tog risken. Det leder nu till att FED har tagit ett första steg att bli centralbanken för hela världen. Naturligtvis ingen roll de kan mantla långsiktigt.

Utöver centralbankerna har vi val i UK i slutet av veckan. Därtill har USA och Trump hotat med att höja tullarna på en mängd varor från Kina den 15 december. Det senare är ju ytterligare en del i av det Trump har jobbat med under lång tid, där marknaden hela tiden förväntat sig att ett avtal ska komma. Börserna i New York har tickat uppåt i förhoppningar att ett avtal ska slutas. Just nu ger den 15 december anledning till oro och osäkerhet. En av våra långa cykler har länge pekat mot veckan 16-20 december, som en av de viktigare perioderna under vintern.     

Lägger vi sedan att de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande leder det oss till att hålla en hög beredskap och fokus, då detta medellånga perspektiv otvivelaktigt pekar nedåt. I detta ryms naturligtvis tillfälliga motreaktioner uppåt. Det är just därför vi inte ska skena iväg i tanken för att index stiger någon eller några dagar

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 87,2 och 80,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 81,1 och 84,9 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 72,7 och 56,7 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 7 november på 1 780

2019 den 25 april på 1 700 (första topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 749 och 1 790 Stöd 1 708 och 1 667Graf av OMXS30 lutar sig på repet

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 lutar sig på repet

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 735,51 H 1 742,77 L 1 714,48) - 0,45 %

OMXS30 var upp till 1 751, som högst under måndagen den 9 december men lyckades inte stänga över 1 747. Detta bakslag innebar att vi fick in negativa signaler på dagsbasis. Dessa drev sedan ned index under tisdagen, där index var ned till 1 714, som lägst. En nedgång på 37 punkter (-2,1%) som mest, vilket är ett rejält bakslag på så kort tid som ett börsdygn (7,0-8,5 tim).

Måndagens (9 dec) topp vid 1 751 är dessutom en lägre topp relaterat till rekordet 1 780 den 7 november. Nu behöver vi en motreaktion uppåt som inte lyckas ta sig förbi 1 751 för att kunna säga att den lägre toppen är bekräftad. Om så blir fallet kan vi inrikta oss på en fortsatt nedgång under 1 700, där 1 670 blir en av de viktigaste nivåerna i vinter. Bryts även den nivån är det mer att vänta på nedsidan. Detta den negativa bilden om en lägre topp bekräftas.

Nu är det inte så ännu och det ger oss anledning att även se på ett positivt alternativ, där index måste stänga över och etablera sig över 1 750 för att vi ska kunna sikta upp mot ett nytt rekord kring 1 806.

Tiden in mot julhelgen är fylld av händelser som kan påverka index och det är heller inte oväntat att samma period är fylld av cykler av varierande längde som avslutas nu i december. Andra rytmer ska bidra med sina reaktioner in mot mitten av januari 2020. Detta skapar stora risken/möjligheten till stora svängningar och kast i index. Vi har ju nedgången denna vecka som tydligt bevis på ett av dessa kast.

 

Det banksystemet inte kommer runt är den extrema skuldsituation (börda), som finns i världen och nu har utmynnat i att bankerna inte litar på varandra. Den första varningssignalen fick vi under september när FED fick gå in och agera när amerikanska banker inte ville/kunde/tordes ta emot kapital övernatten från Europa. Oavsett räntenivå fanns det ingen som tog risken. Det leder nu till att FED har tagit ett första steg att bli centralbanken för hela världen. Naturligtvis ingen roll de kan mantla långsiktigt.

Utöver centralbankerna har vi val i UK i slutet av veckan. Därtill har USA och Trump hotat med att höja tullarna på en mängd varor från Kina den 15 december. Det senare är ju ytterligare en del i av det Trump har jobbat med under lång tid, där marknaden hela tiden förväntat sig att ett avtal ska komma. Börserna i New York har tickat uppåt i förhoppningar att ett avtal ska slutas. Just nu ger den 15 december anledning till oro och osäkerhet. En av våra långa cykler har länge pekat mot veckan 16-20 december, som en av de viktigare perioderna under vintern.     

Lägger vi sedan att de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande leder det oss till att hålla en hög beredskap och fokus, då detta medellånga perspektiv otvivelaktigt pekar nedåt. I detta ryms naturligtvis tillfälliga motreaktioner uppåt. Det är just därför vi inte ska skena iväg i tanken för att index stiger någon eller några dagar

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 87,2 och 80,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 81,1 och 84,9 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 72,7 och 56,7 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 7 november på 1 780

2019 den 25 april på 1 700 (första topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 749 och 1 790 Stöd 1 708 och 1 667Graf av OMXS30 lutar sig på repet

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.