Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 i stigande trend

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 795,41 H 1 796,79 L 1 774,36) + 0,65 %

OMXS30 har levererat 1 802 den 27 december och 1 810 den 2 januari. Det senare värdet är gällande rekord. Utvecklingen i början av året har påverkats av flera saker men framförallt är det Irans attack på amerikanska baser i Irak, som sticker ut. Detta fick index att falla tillbaka. Guld, silver och olja steg kraftigt på kort tid, då många aktörer vända sina negativa positioner och andra aktörer hoppade på uppgången i förhoppningen att uppgångarna skulle fortsätta.  

Nu har Donald Trump inte pumpat upp riskerna och förväntningar ytterligare, vilket fått råvarorna att falla tillbaka och börserna att dra sig uppåt igen. Men allt balanserar på en skör tråd för tillfället, då ett flertal långa cykler faller på plats i början av året. Det ger oss anledning att vara mycket försiktiga de närmaste veckorna och beredda på nya negativa signaler.

Lyckas marknaden rida ut de negativa signalerna har vi nästa viktiga period under april månad i år. Vi får inte glömma att det är de långa rytmerna på 20 och 30 år som nu rullar in under 2020. 1990 kom topparna in redan i början av året för att sedan leverera de riktigt negativa signalerna först i augusti 1990. Toppformationen då gav indexmässigt inte speciellt mycket då allt rullade ut i sidled. Enskilda aktier fick då också tid att fullborda sina uppgångar under de första 7 månaderna av 1990 innan säljsignalerna föll på plats i början av augusti samma år.  

År 2000, kom indextoppen in på 1 548 den 7 mars. Skogsaktierna till exempel toppade då redan i januari 2000. IT-aktierna under våren 2000 medan Nokia fortsatte in till midsommar 2000 innan dess topp och gällande rekord på 638 kronor sattes. Lägre toppen för index kom då in den 2 maj men det dröjde ända till den 5 september samma år innan index drog på nedåt.

Nu när vi gått in i 2020 är frågan i första hand: Var och när kommer indextoppen in? Då i relation till de gamla topparna. Nästa fråga blir sedan: När kommer säljsignalen i form av en lägre topp? Det vi vet är att en lägre topp 30 dagar eller mer efter en högsta notering är mycket viktig. Använder vi oss av de tidigare toppformationerna från 1990 och 2000 kan vi inrikta oss på att säljsignalerna kommer in under tredje kvartalet i år.

Ser vi sedan på den mer kortsiktiga utvecklingen sedan 1 477 den 15 augusti 2019 kan vi konstatera att index har 5 vågor uppåt sedan dess. Den avslutande 5:e vågen inleddes den 3 december från 1 693. Frågan är då om det hela ska kunna lyfta över 1 810, som vi nu fått in den 2 januari. Visst kan index fortsätta ytterligare då det finns utrymme för test av motstånden vid 1 849 och 1 860. Det viktigaste är att vi är vaksamma på negativa signaler, där fasen från den 15 augusti är på väg att fullbordas. Det ger oss i första hand en trolig reaktion nedåt mot 1 680- 1 700 innan vi kan avgöra hur nästa steg kan se ut.

Tidsmässigt är det 151 dagar från den 15 augusti 2019 som är vår nästa avstämningspunkt. Den har förutsättningar att styra oss vidare in mot 176:e dagen.

  Det vi också måste bevaka är utvecklingen av de korta räntorna. Där har vi sannolikt ledtråden som framöver kommer att leda oss mot en större reaktion nedåt senare i år. Japan (BOJ) och Europa (ECB) ligger sämst till i det avseendet med extrema obligationsvolymer via sina QE. Man har pressat de långa räntorna, vilket får och fått de korta räntorna att falla utanför fokus utan någon större bevakning från marknadens sida. Federal Reserve har under hösten och in mot årsskiftet öst in stora kapitalmängder för att hålla tillbaka de korta räntorna men när spridningen/smittan infinner sig kan det få oväntade konsekvenser för många. Möjligen kan man via olika agerande avleda uppmärksamheten från detta via olika konflikter. Med tiden får vi svar på hur man försöker rulla problemet framför sig.

Just nu är index i en stigande trend och det ger oss anledning att se möjligheten av en fortsatt uppgång in mot de ovan relaterade tidpunkterna och nivåerna.     

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande och ger oss anledning att behålla en positiv bild ännu en tid. Det är först efter att vi fått in långsiktigt negativa signalerna, som denna positiva bild förändras. Det är därför av största vikt att vi också följer de långsiktiga cyklerna som nu under 2020 har avgörande reaktionspunkter.

Lång sikt: Månadsstochastic 92,4 och 90,5 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande men fortfarande är värdena på höga nivåer och vi drar inga drastiska slutsatser i nuläget på grund av att de benämns fallande. Det är först efter att båda värdena kommer ned under värdet 80, som det börjar bli allvarligt och vi får komplettera med andra indikatorer för att säkerställa att en nedgång är aktuell. Till dess är bilden på veckobasis fortsatt positiv.

Medellång sikt: Veckostochastic 93,6 och 95,6 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och det som en effekt av att index sedan den 19-20 december börjat fladdra och svänga fram och tillbaka. I sig en följd av alla de kortare och medellånga cykler som föll och faller på plats under december och januari månader. Vi kan därmed ställa in oss på fortsatt kortsiktiga och intensiva svängningar under enskilda dagar.

Kort sikt: Dagsstochastic 79,8 och 81,6 fallande 

 

Högsta noteringar

2020 den 2 januari på 1 810

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 832 och 1 874 Stöd 1 790 och 1 749

 Graf av OMXS30 i stigande trend

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 i stigande trend

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 795,41 H 1 796,79 L 1 774,36) + 0,65 %

OMXS30 har levererat 1 802 den 27 december och 1 810 den 2 januari. Det senare värdet är gällande rekord. Utvecklingen i början av året har påverkats av flera saker men framförallt är det Irans attack på amerikanska baser i Irak, som sticker ut. Detta fick index att falla tillbaka. Guld, silver och olja steg kraftigt på kort tid, då många aktörer vända sina negativa positioner och andra aktörer hoppade på uppgången i förhoppningen att uppgångarna skulle fortsätta.  

Nu har Donald Trump inte pumpat upp riskerna och förväntningar ytterligare, vilket fått råvarorna att falla tillbaka och börserna att dra sig uppåt igen. Men allt balanserar på en skör tråd för tillfället, då ett flertal långa cykler faller på plats i början av året. Det ger oss anledning att vara mycket försiktiga de närmaste veckorna och beredda på nya negativa signaler.

Lyckas marknaden rida ut de negativa signalerna har vi nästa viktiga period under april månad i år. Vi får inte glömma att det är de långa rytmerna på 20 och 30 år som nu rullar in under 2020. 1990 kom topparna in redan i början av året för att sedan leverera de riktigt negativa signalerna först i augusti 1990. Toppformationen då gav indexmässigt inte speciellt mycket då allt rullade ut i sidled. Enskilda aktier fick då också tid att fullborda sina uppgångar under de första 7 månaderna av 1990 innan säljsignalerna föll på plats i början av augusti samma år.  

År 2000, kom indextoppen in på 1 548 den 7 mars. Skogsaktierna till exempel toppade då redan i januari 2000. IT-aktierna under våren 2000 medan Nokia fortsatte in till midsommar 2000 innan dess topp och gällande rekord på 638 kronor sattes. Lägre toppen för index kom då in den 2 maj men det dröjde ända till den 5 september samma år innan index drog på nedåt.

Nu när vi gått in i 2020 är frågan i första hand: Var och när kommer indextoppen in? Då i relation till de gamla topparna. Nästa fråga blir sedan: När kommer säljsignalen i form av en lägre topp? Det vi vet är att en lägre topp 30 dagar eller mer efter en högsta notering är mycket viktig. Använder vi oss av de tidigare toppformationerna från 1990 och 2000 kan vi inrikta oss på att säljsignalerna kommer in under tredje kvartalet i år.

Ser vi sedan på den mer kortsiktiga utvecklingen sedan 1 477 den 15 augusti 2019 kan vi konstatera att index har 5 vågor uppåt sedan dess. Den avslutande 5:e vågen inleddes den 3 december från 1 693. Frågan är då om det hela ska kunna lyfta över 1 810, som vi nu fått in den 2 januari. Visst kan index fortsätta ytterligare då det finns utrymme för test av motstånden vid 1 849 och 1 860. Det viktigaste är att vi är vaksamma på negativa signaler, där fasen från den 15 augusti är på väg att fullbordas. Det ger oss i första hand en trolig reaktion nedåt mot 1 680- 1 700 innan vi kan avgöra hur nästa steg kan se ut.

Tidsmässigt är det 151 dagar från den 15 augusti 2019 som är vår nästa avstämningspunkt. Den har förutsättningar att styra oss vidare in mot 176:e dagen.

  Det vi också måste bevaka är utvecklingen av de korta räntorna. Där har vi sannolikt ledtråden som framöver kommer att leda oss mot en större reaktion nedåt senare i år. Japan (BOJ) och Europa (ECB) ligger sämst till i det avseendet med extrema obligationsvolymer via sina QE. Man har pressat de långa räntorna, vilket får och fått de korta räntorna att falla utanför fokus utan någon större bevakning från marknadens sida. Federal Reserve har under hösten och in mot årsskiftet öst in stora kapitalmängder för att hålla tillbaka de korta räntorna men när spridningen/smittan infinner sig kan det få oväntade konsekvenser för många. Möjligen kan man via olika agerande avleda uppmärksamheten från detta via olika konflikter. Med tiden får vi svar på hur man försöker rulla problemet framför sig.

Just nu är index i en stigande trend och det ger oss anledning att se möjligheten av en fortsatt uppgång in mot de ovan relaterade tidpunkterna och nivåerna.     

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande och ger oss anledning att behålla en positiv bild ännu en tid. Det är först efter att vi fått in långsiktigt negativa signalerna, som denna positiva bild förändras. Det är därför av största vikt att vi också följer de långsiktiga cyklerna som nu under 2020 har avgörande reaktionspunkter.

Lång sikt: Månadsstochastic 92,4 och 90,5 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande men fortfarande är värdena på höga nivåer och vi drar inga drastiska slutsatser i nuläget på grund av att de benämns fallande. Det är först efter att båda värdena kommer ned under värdet 80, som det börjar bli allvarligt och vi får komplettera med andra indikatorer för att säkerställa att en nedgång är aktuell. Till dess är bilden på veckobasis fortsatt positiv.

Medellång sikt: Veckostochastic 93,6 och 95,6 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och det som en effekt av att index sedan den 19-20 december börjat fladdra och svänga fram och tillbaka. I sig en följd av alla de kortare och medellånga cykler som föll och faller på plats under december och januari månader. Vi kan därmed ställa in oss på fortsatt kortsiktiga och intensiva svängningar under enskilda dagar.

Kort sikt: Dagsstochastic 79,8 och 81,6 fallande 

 

Högsta noteringar

2020 den 2 januari på 1 810

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 832 och 1 874 Stöd 1 790 och 1 749

 Graf av OMXS30 i stigande trend

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 i stigande trend

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 795,41 H 1 796,79 L 1 774,36) + 0,65 %

OMXS30 har levererat 1 802 den 27 december och 1 810 den 2 januari. Det senare värdet är gällande rekord. Utvecklingen i början av året har påverkats av flera saker men framförallt är det Irans attack på amerikanska baser i Irak, som sticker ut. Detta fick index att falla tillbaka. Guld, silver och olja steg kraftigt på kort tid, då många aktörer vända sina negativa positioner och andra aktörer hoppade på uppgången i förhoppningen att uppgångarna skulle fortsätta.  

Nu har Donald Trump inte pumpat upp riskerna och förväntningar ytterligare, vilket fått råvarorna att falla tillbaka och börserna att dra sig uppåt igen. Men allt balanserar på en skör tråd för tillfället, då ett flertal långa cykler faller på plats i början av året. Det ger oss anledning att vara mycket försiktiga de närmaste veckorna och beredda på nya negativa signaler.

Lyckas marknaden rida ut de negativa signalerna har vi nästa viktiga period under april månad i år. Vi får inte glömma att det är de långa rytmerna på 20 och 30 år som nu rullar in under 2020. 1990 kom topparna in redan i början av året för att sedan leverera de riktigt negativa signalerna först i augusti 1990. Toppformationen då gav indexmässigt inte speciellt mycket då allt rullade ut i sidled. Enskilda aktier fick då också tid att fullborda sina uppgångar under de första 7 månaderna av 1990 innan säljsignalerna föll på plats i början av augusti samma år.  

År 2000, kom indextoppen in på 1 548 den 7 mars. Skogsaktierna till exempel toppade då redan i januari 2000. IT-aktierna under våren 2000 medan Nokia fortsatte in till midsommar 2000 innan dess topp och gällande rekord på 638 kronor sattes. Lägre toppen för index kom då in den 2 maj men det dröjde ända till den 5 september samma år innan index drog på nedåt.

Nu när vi gått in i 2020 är frågan i första hand: Var och när kommer indextoppen in? Då i relation till de gamla topparna. Nästa fråga blir sedan: När kommer säljsignalen i form av en lägre topp? Det vi vet är att en lägre topp 30 dagar eller mer efter en högsta notering är mycket viktig. Använder vi oss av de tidigare toppformationerna från 1990 och 2000 kan vi inrikta oss på att säljsignalerna kommer in under tredje kvartalet i år.

Ser vi sedan på den mer kortsiktiga utvecklingen sedan 1 477 den 15 augusti 2019 kan vi konstatera att index har 5 vågor uppåt sedan dess. Den avslutande 5:e vågen inleddes den 3 december från 1 693. Frågan är då om det hela ska kunna lyfta över 1 810, som vi nu fått in den 2 januari. Visst kan index fortsätta ytterligare då det finns utrymme för test av motstånden vid 1 849 och 1 860. Det viktigaste är att vi är vaksamma på negativa signaler, där fasen från den 15 augusti är på väg att fullbordas. Det ger oss i första hand en trolig reaktion nedåt mot 1 680- 1 700 innan vi kan avgöra hur nästa steg kan se ut.

Tidsmässigt är det 151 dagar från den 15 augusti 2019 som är vår nästa avstämningspunkt. Den har förutsättningar att styra oss vidare in mot 176:e dagen.

  Det vi också måste bevaka är utvecklingen av de korta räntorna. Där har vi sannolikt ledtråden som framöver kommer att leda oss mot en större reaktion nedåt senare i år. Japan (BOJ) och Europa (ECB) ligger sämst till i det avseendet med extrema obligationsvolymer via sina QE. Man har pressat de långa räntorna, vilket får och fått de korta räntorna att falla utanför fokus utan någon större bevakning från marknadens sida. Federal Reserve har under hösten och in mot årsskiftet öst in stora kapitalmängder för att hålla tillbaka de korta räntorna men när spridningen/smittan infinner sig kan det få oväntade konsekvenser för många. Möjligen kan man via olika agerande avleda uppmärksamheten från detta via olika konflikter. Med tiden får vi svar på hur man försöker rulla problemet framför sig.

Just nu är index i en stigande trend och det ger oss anledning att se möjligheten av en fortsatt uppgång in mot de ovan relaterade tidpunkterna och nivåerna.     

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande och ger oss anledning att behålla en positiv bild ännu en tid. Det är först efter att vi fått in långsiktigt negativa signalerna, som denna positiva bild förändras. Det är därför av största vikt att vi också följer de långsiktiga cyklerna som nu under 2020 har avgörande reaktionspunkter.

Lång sikt: Månadsstochastic 92,4 och 90,5 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande men fortfarande är värdena på höga nivåer och vi drar inga drastiska slutsatser i nuläget på grund av att de benämns fallande. Det är först efter att båda värdena kommer ned under värdet 80, som det börjar bli allvarligt och vi får komplettera med andra indikatorer för att säkerställa att en nedgång är aktuell. Till dess är bilden på veckobasis fortsatt positiv.

Medellång sikt: Veckostochastic 93,6 och 95,6 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och det som en effekt av att index sedan den 19-20 december börjat fladdra och svänga fram och tillbaka. I sig en följd av alla de kortare och medellånga cykler som föll och faller på plats under december och januari månader. Vi kan därmed ställa in oss på fortsatt kortsiktiga och intensiva svängningar under enskilda dagar.

Kort sikt: Dagsstochastic 79,8 och 81,6 fallande 

 

Högsta noteringar

2020 den 2 januari på 1 810

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 832 och 1 874 Stöd 1 790 och 1 749

 Graf av OMXS30 i stigande trend

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 i stigande trend

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 795,41 H 1 796,79 L 1 774,36) + 0,65 %

OMXS30 har levererat 1 802 den 27 december och 1 810 den 2 januari. Det senare värdet är gällande rekord. Utvecklingen i början av året har påverkats av flera saker men framförallt är det Irans attack på amerikanska baser i Irak, som sticker ut. Detta fick index att falla tillbaka. Guld, silver och olja steg kraftigt på kort tid, då många aktörer vända sina negativa positioner och andra aktörer hoppade på uppgången i förhoppningen att uppgångarna skulle fortsätta.  

Nu har Donald Trump inte pumpat upp riskerna och förväntningar ytterligare, vilket fått råvarorna att falla tillbaka och börserna att dra sig uppåt igen. Men allt balanserar på en skör tråd för tillfället, då ett flertal långa cykler faller på plats i början av året. Det ger oss anledning att vara mycket försiktiga de närmaste veckorna och beredda på nya negativa signaler.

Lyckas marknaden rida ut de negativa signalerna har vi nästa viktiga period under april månad i år. Vi får inte glömma att det är de långa rytmerna på 20 och 30 år som nu rullar in under 2020. 1990 kom topparna in redan i början av året för att sedan leverera de riktigt negativa signalerna först i augusti 1990. Toppformationen då gav indexmässigt inte speciellt mycket då allt rullade ut i sidled. Enskilda aktier fick då också tid att fullborda sina uppgångar under de första 7 månaderna av 1990 innan säljsignalerna föll på plats i början av augusti samma år.  

År 2000, kom indextoppen in på 1 548 den 7 mars. Skogsaktierna till exempel toppade då redan i januari 2000. IT-aktierna under våren 2000 medan Nokia fortsatte in till midsommar 2000 innan dess topp och gällande rekord på 638 kronor sattes. Lägre toppen för index kom då in den 2 maj men det dröjde ända till den 5 september samma år innan index drog på nedåt.

Nu när vi gått in i 2020 är frågan i första hand: Var och när kommer indextoppen in? Då i relation till de gamla topparna. Nästa fråga blir sedan: När kommer säljsignalen i form av en lägre topp? Det vi vet är att en lägre topp 30 dagar eller mer efter en högsta notering är mycket viktig. Använder vi oss av de tidigare toppformationerna från 1990 och 2000 kan vi inrikta oss på att säljsignalerna kommer in under tredje kvartalet i år.

Ser vi sedan på den mer kortsiktiga utvecklingen sedan 1 477 den 15 augusti 2019 kan vi konstatera att index har 5 vågor uppåt sedan dess. Den avslutande 5:e vågen inleddes den 3 december från 1 693. Frågan är då om det hela ska kunna lyfta över 1 810, som vi nu fått in den 2 januari. Visst kan index fortsätta ytterligare då det finns utrymme för test av motstånden vid 1 849 och 1 860. Det viktigaste är att vi är vaksamma på negativa signaler, där fasen från den 15 augusti är på väg att fullbordas. Det ger oss i första hand en trolig reaktion nedåt mot 1 680- 1 700 innan vi kan avgöra hur nästa steg kan se ut.

Tidsmässigt är det 151 dagar från den 15 augusti 2019 som är vår nästa avstämningspunkt. Den har förutsättningar att styra oss vidare in mot 176:e dagen.

  Det vi också måste bevaka är utvecklingen av de korta räntorna. Där har vi sannolikt ledtråden som framöver kommer att leda oss mot en större reaktion nedåt senare i år. Japan (BOJ) och Europa (ECB) ligger sämst till i det avseendet med extrema obligationsvolymer via sina QE. Man har pressat de långa räntorna, vilket får och fått de korta räntorna att falla utanför fokus utan någon större bevakning från marknadens sida. Federal Reserve har under hösten och in mot årsskiftet öst in stora kapitalmängder för att hålla tillbaka de korta räntorna men när spridningen/smittan infinner sig kan det få oväntade konsekvenser för många. Möjligen kan man via olika agerande avleda uppmärksamheten från detta via olika konflikter. Med tiden får vi svar på hur man försöker rulla problemet framför sig.

Just nu är index i en stigande trend och det ger oss anledning att se möjligheten av en fortsatt uppgång in mot de ovan relaterade tidpunkterna och nivåerna.     

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande och ger oss anledning att behålla en positiv bild ännu en tid. Det är först efter att vi fått in långsiktigt negativa signalerna, som denna positiva bild förändras. Det är därför av största vikt att vi också följer de långsiktiga cyklerna som nu under 2020 har avgörande reaktionspunkter.

Lång sikt: Månadsstochastic 92,4 och 90,5 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande men fortfarande är värdena på höga nivåer och vi drar inga drastiska slutsatser i nuläget på grund av att de benämns fallande. Det är först efter att båda värdena kommer ned under värdet 80, som det börjar bli allvarligt och vi får komplettera med andra indikatorer för att säkerställa att en nedgång är aktuell. Till dess är bilden på veckobasis fortsatt positiv.

Medellång sikt: Veckostochastic 93,6 och 95,6 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och det som en effekt av att index sedan den 19-20 december börjat fladdra och svänga fram och tillbaka. I sig en följd av alla de kortare och medellånga cykler som föll och faller på plats under december och januari månader. Vi kan därmed ställa in oss på fortsatt kortsiktiga och intensiva svängningar under enskilda dagar.

Kort sikt: Dagsstochastic 79,8 och 81,6 fallande 

 

Högsta noteringar

2020 den 2 januari på 1 810

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 832 och 1 874 Stöd 1 790 och 1 749

 Graf av OMXS30 i stigande trend

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 i stigande trend

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 795,41 H 1 796,79 L 1 774,36) + 0,65 %

OMXS30 har levererat 1 802 den 27 december och 1 810 den 2 januari. Det senare värdet är gällande rekord. Utvecklingen i början av året har påverkats av flera saker men framförallt är det Irans attack på amerikanska baser i Irak, som sticker ut. Detta fick index att falla tillbaka. Guld, silver och olja steg kraftigt på kort tid, då många aktörer vända sina negativa positioner och andra aktörer hoppade på uppgången i förhoppningen att uppgångarna skulle fortsätta.  

Nu har Donald Trump inte pumpat upp riskerna och förväntningar ytterligare, vilket fått råvarorna att falla tillbaka och börserna att dra sig uppåt igen. Men allt balanserar på en skör tråd för tillfället, då ett flertal långa cykler faller på plats i början av året. Det ger oss anledning att vara mycket försiktiga de närmaste veckorna och beredda på nya negativa signaler.

Lyckas marknaden rida ut de negativa signalerna har vi nästa viktiga period under april månad i år. Vi får inte glömma att det är de långa rytmerna på 20 och 30 år som nu rullar in under 2020. 1990 kom topparna in redan i början av året för att sedan leverera de riktigt negativa signalerna först i augusti 1990. Toppformationen då gav indexmässigt inte speciellt mycket då allt rullade ut i sidled. Enskilda aktier fick då också tid att fullborda sina uppgångar under de första 7 månaderna av 1990 innan säljsignalerna föll på plats i början av augusti samma år.  

År 2000, kom indextoppen in på 1 548 den 7 mars. Skogsaktierna till exempel toppade då redan i januari 2000. IT-aktierna under våren 2000 medan Nokia fortsatte in till midsommar 2000 innan dess topp och gällande rekord på 638 kronor sattes. Lägre toppen för index kom då in den 2 maj men det dröjde ända till den 5 september samma år innan index drog på nedåt.

Nu när vi gått in i 2020 är frågan i första hand: Var och när kommer indextoppen in? Då i relation till de gamla topparna. Nästa fråga blir sedan: När kommer säljsignalen i form av en lägre topp? Det vi vet är att en lägre topp 30 dagar eller mer efter en högsta notering är mycket viktig. Använder vi oss av de tidigare toppformationerna från 1990 och 2000 kan vi inrikta oss på att säljsignalerna kommer in under tredje kvartalet i år.

Ser vi sedan på den mer kortsiktiga utvecklingen sedan 1 477 den 15 augusti 2019 kan vi konstatera att index har 5 vågor uppåt sedan dess. Den avslutande 5:e vågen inleddes den 3 december från 1 693. Frågan är då om det hela ska kunna lyfta över 1 810, som vi nu fått in den 2 januari. Visst kan index fortsätta ytterligare då det finns utrymme för test av motstånden vid 1 849 och 1 860. Det viktigaste är att vi är vaksamma på negativa signaler, där fasen från den 15 augusti är på väg att fullbordas. Det ger oss i första hand en trolig reaktion nedåt mot 1 680- 1 700 innan vi kan avgöra hur nästa steg kan se ut.

Tidsmässigt är det 151 dagar från den 15 augusti 2019 som är vår nästa avstämningspunkt. Den har förutsättningar att styra oss vidare in mot 176:e dagen.

  Det vi också måste bevaka är utvecklingen av de korta räntorna. Där har vi sannolikt ledtråden som framöver kommer att leda oss mot en större reaktion nedåt senare i år. Japan (BOJ) och Europa (ECB) ligger sämst till i det avseendet med extrema obligationsvolymer via sina QE. Man har pressat de långa räntorna, vilket får och fått de korta räntorna att falla utanför fokus utan någon större bevakning från marknadens sida. Federal Reserve har under hösten och in mot årsskiftet öst in stora kapitalmängder för att hålla tillbaka de korta räntorna men när spridningen/smittan infinner sig kan det få oväntade konsekvenser för många. Möjligen kan man via olika agerande avleda uppmärksamheten från detta via olika konflikter. Med tiden får vi svar på hur man försöker rulla problemet framför sig.

Just nu är index i en stigande trend och det ger oss anledning att se möjligheten av en fortsatt uppgång in mot de ovan relaterade tidpunkterna och nivåerna.     

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande och ger oss anledning att behålla en positiv bild ännu en tid. Det är först efter att vi fått in långsiktigt negativa signalerna, som denna positiva bild förändras. Det är därför av största vikt att vi också följer de långsiktiga cyklerna som nu under 2020 har avgörande reaktionspunkter.

Lång sikt: Månadsstochastic 92,4 och 90,5 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande men fortfarande är värdena på höga nivåer och vi drar inga drastiska slutsatser i nuläget på grund av att de benämns fallande. Det är först efter att båda värdena kommer ned under värdet 80, som det börjar bli allvarligt och vi får komplettera med andra indikatorer för att säkerställa att en nedgång är aktuell. Till dess är bilden på veckobasis fortsatt positiv.

Medellång sikt: Veckostochastic 93,6 och 95,6 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och det som en effekt av att index sedan den 19-20 december börjat fladdra och svänga fram och tillbaka. I sig en följd av alla de kortare och medellånga cykler som föll och faller på plats under december och januari månader. Vi kan därmed ställa in oss på fortsatt kortsiktiga och intensiva svängningar under enskilda dagar.

Kort sikt: Dagsstochastic 79,8 och 81,6 fallande 

 

Högsta noteringar

2020 den 2 januari på 1 810

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 832 och 1 874 Stöd 1 790 och 1 749

 Graf av OMXS30 i stigande trend

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 i stigande trend

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 795,41 H 1 796,79 L 1 774,36) + 0,65 %

OMXS30 har levererat 1 802 den 27 december och 1 810 den 2 januari. Det senare värdet är gällande rekord. Utvecklingen i början av året har påverkats av flera saker men framförallt är det Irans attack på amerikanska baser i Irak, som sticker ut. Detta fick index att falla tillbaka. Guld, silver och olja steg kraftigt på kort tid, då många aktörer vända sina negativa positioner och andra aktörer hoppade på uppgången i förhoppningen att uppgångarna skulle fortsätta.  

Nu har Donald Trump inte pumpat upp riskerna och förväntningar ytterligare, vilket fått råvarorna att falla tillbaka och börserna att dra sig uppåt igen. Men allt balanserar på en skör tråd för tillfället, då ett flertal långa cykler faller på plats i början av året. Det ger oss anledning att vara mycket försiktiga de närmaste veckorna och beredda på nya negativa signaler.

Lyckas marknaden rida ut de negativa signalerna har vi nästa viktiga period under april månad i år. Vi får inte glömma att det är de långa rytmerna på 20 och 30 år som nu rullar in under 2020. 1990 kom topparna in redan i början av året för att sedan leverera de riktigt negativa signalerna först i augusti 1990. Toppformationen då gav indexmässigt inte speciellt mycket då allt rullade ut i sidled. Enskilda aktier fick då också tid att fullborda sina uppgångar under de första 7 månaderna av 1990 innan säljsignalerna föll på plats i början av augusti samma år.  

År 2000, kom indextoppen in på 1 548 den 7 mars. Skogsaktierna till exempel toppade då redan i januari 2000. IT-aktierna under våren 2000 medan Nokia fortsatte in till midsommar 2000 innan dess topp och gällande rekord på 638 kronor sattes. Lägre toppen för index kom då in den 2 maj men det dröjde ända till den 5 september samma år innan index drog på nedåt.

Nu när vi gått in i 2020 är frågan i första hand: Var och när kommer indextoppen in? Då i relation till de gamla topparna. Nästa fråga blir sedan: När kommer säljsignalen i form av en lägre topp? Det vi vet är att en lägre topp 30 dagar eller mer efter en högsta notering är mycket viktig. Använder vi oss av de tidigare toppformationerna från 1990 och 2000 kan vi inrikta oss på att säljsignalerna kommer in under tredje kvartalet i år.

Ser vi sedan på den mer kortsiktiga utvecklingen sedan 1 477 den 15 augusti 2019 kan vi konstatera att index har 5 vågor uppåt sedan dess. Den avslutande 5:e vågen inleddes den 3 december från 1 693. Frågan är då om det hela ska kunna lyfta över 1 810, som vi nu fått in den 2 januari. Visst kan index fortsätta ytterligare då det finns utrymme för test av motstånden vid 1 849 och 1 860. Det viktigaste är att vi är vaksamma på negativa signaler, där fasen från den 15 augusti är på väg att fullbordas. Det ger oss i första hand en trolig reaktion nedåt mot 1 680- 1 700 innan vi kan avgöra hur nästa steg kan se ut.

Tidsmässigt är det 151 dagar från den 15 augusti 2019 som är vår nästa avstämningspunkt. Den har förutsättningar att styra oss vidare in mot 176:e dagen.

  Det vi också måste bevaka är utvecklingen av de korta räntorna. Där har vi sannolikt ledtråden som framöver kommer att leda oss mot en större reaktion nedåt senare i år. Japan (BOJ) och Europa (ECB) ligger sämst till i det avseendet med extrema obligationsvolymer via sina QE. Man har pressat de långa räntorna, vilket får och fått de korta räntorna att falla utanför fokus utan någon större bevakning från marknadens sida. Federal Reserve har under hösten och in mot årsskiftet öst in stora kapitalmängder för att hålla tillbaka de korta räntorna men när spridningen/smittan infinner sig kan det få oväntade konsekvenser för många. Möjligen kan man via olika agerande avleda uppmärksamheten från detta via olika konflikter. Med tiden får vi svar på hur man försöker rulla problemet framför sig.

Just nu är index i en stigande trend och det ger oss anledning att se möjligheten av en fortsatt uppgång in mot de ovan relaterade tidpunkterna och nivåerna.     

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande och ger oss anledning att behålla en positiv bild ännu en tid. Det är först efter att vi fått in långsiktigt negativa signalerna, som denna positiva bild förändras. Det är därför av största vikt att vi också följer de långsiktiga cyklerna som nu under 2020 har avgörande reaktionspunkter.

Lång sikt: Månadsstochastic 92,4 och 90,5 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande men fortfarande är värdena på höga nivåer och vi drar inga drastiska slutsatser i nuläget på grund av att de benämns fallande. Det är först efter att båda värdena kommer ned under värdet 80, som det börjar bli allvarligt och vi får komplettera med andra indikatorer för att säkerställa att en nedgång är aktuell. Till dess är bilden på veckobasis fortsatt positiv.

Medellång sikt: Veckostochastic 93,6 och 95,6 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och det som en effekt av att index sedan den 19-20 december börjat fladdra och svänga fram och tillbaka. I sig en följd av alla de kortare och medellånga cykler som föll och faller på plats under december och januari månader. Vi kan därmed ställa in oss på fortsatt kortsiktiga och intensiva svängningar under enskilda dagar.

Kort sikt: Dagsstochastic 79,8 och 81,6 fallande 

 

Högsta noteringar

2020 den 2 januari på 1 810

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 832 och 1 874 Stöd 1 790 och 1 749

 Graf av OMXS30 i stigande trend

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.