Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

S&P 500 har mer att ge

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

(C 3 253,05 H 3 267,07 L 3 236,67) + 0,49 %

S&P 500 startade den aktuella uppgången den 26 december 2018 från 2 346. Vi fick in en reaktion kring 1-årsdagen nyligen. Den viktiga rytmen vi söker är den på 13 månader och den landar den 26 januari om vi räknar exakt på dagen. Men vi vet att denna rytm kan komma in lite tidigare och använder oss av perioden 20-31 januari, som ett filter. Vi fårväntar oss att en viktigare rörelse startas under denna period. Initialt får vi säkert dubbla budskap och därför lägger vi också en bevakning kring den februari, då det är 13 månader från dubbelbotten den 2 januari 2019. Slår vi ihop båda dessa rytmer kan vi konstatera att vi har en mycket viktig period från den 20 januari fram till och med fredagen den 7 februari. Det handlar om drygt 2 veckor, där det finns alla anledning att bevaka viktiga vändningar i olika marknader. Då syftar vi inte enbart på olika börser utan även valutor, råvaror och då i första hand guld, silver och olja.

Konflikten mellan USA och Iran är nu ett av de stora frågetecknen. Kommer det hela att eskalera eller nöjer man sig i nuläget med det vi hittills sett och övergår i ordkrig. Ingen vet men budskapet från cyklerna är fortsatta svängningar på börserna och inte minst våra index.

Vid en fortsatt uppgång möter S&P500 motstånd i intervallet 3 315-3 333. Viktigt stöd ligger så långt ned som 3 080. Det är först om denna nivå bryts som vi får börja snegla på en fortsatt nedgång. Det betyder att vi har en marginal på drygt 5 procent ned till denna nivå räknat på onsdagens stängningskurs.

Jag vill poängtera att index noterade sitt senaste rekord under fredagen den 8 januari, vilket med all tydlighet visar på en stigande trend.

Beräknade reaktionsdagar för S&P 500:  17 jan, 30 jan, 13 feb

Rekordnotering: 3 267 från den 8 januari 2020

Högsta noteringar

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december    

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009.Graf av S&P 500 har mer att ge

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

S&P 500 har mer att ge

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

(C 3 253,05 H 3 267,07 L 3 236,67) + 0,49 %

S&P 500 startade den aktuella uppgången den 26 december 2018 från 2 346. Vi fick in en reaktion kring 1-årsdagen nyligen. Den viktiga rytmen vi söker är den på 13 månader och den landar den 26 januari om vi räknar exakt på dagen. Men vi vet att denna rytm kan komma in lite tidigare och använder oss av perioden 20-31 januari, som ett filter. Vi fårväntar oss att en viktigare rörelse startas under denna period. Initialt får vi säkert dubbla budskap och därför lägger vi också en bevakning kring den februari, då det är 13 månader från dubbelbotten den 2 januari 2019. Slår vi ihop båda dessa rytmer kan vi konstatera att vi har en mycket viktig period från den 20 januari fram till och med fredagen den 7 februari. Det handlar om drygt 2 veckor, där det finns alla anledning att bevaka viktiga vändningar i olika marknader. Då syftar vi inte enbart på olika börser utan även valutor, råvaror och då i första hand guld, silver och olja.

Konflikten mellan USA och Iran är nu ett av de stora frågetecknen. Kommer det hela att eskalera eller nöjer man sig i nuläget med det vi hittills sett och övergår i ordkrig. Ingen vet men budskapet från cyklerna är fortsatta svängningar på börserna och inte minst våra index.

Vid en fortsatt uppgång möter S&P500 motstånd i intervallet 3 315-3 333. Viktigt stöd ligger så långt ned som 3 080. Det är först om denna nivå bryts som vi får börja snegla på en fortsatt nedgång. Det betyder att vi har en marginal på drygt 5 procent ned till denna nivå räknat på onsdagens stängningskurs.

Jag vill poängtera att index noterade sitt senaste rekord under fredagen den 8 januari, vilket med all tydlighet visar på en stigande trend.

Beräknade reaktionsdagar för S&P 500:  17 jan, 30 jan, 13 feb

Rekordnotering: 3 267 från den 8 januari 2020

Högsta noteringar

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december    

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009.Graf av S&P 500 har mer att ge

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

S&P 500 har mer att ge

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

(C 3 253,05 H 3 267,07 L 3 236,67) + 0,49 %

S&P 500 startade den aktuella uppgången den 26 december 2018 från 2 346. Vi fick in en reaktion kring 1-årsdagen nyligen. Den viktiga rytmen vi söker är den på 13 månader och den landar den 26 januari om vi räknar exakt på dagen. Men vi vet att denna rytm kan komma in lite tidigare och använder oss av perioden 20-31 januari, som ett filter. Vi fårväntar oss att en viktigare rörelse startas under denna period. Initialt får vi säkert dubbla budskap och därför lägger vi också en bevakning kring den februari, då det är 13 månader från dubbelbotten den 2 januari 2019. Slår vi ihop båda dessa rytmer kan vi konstatera att vi har en mycket viktig period från den 20 januari fram till och med fredagen den 7 februari. Det handlar om drygt 2 veckor, där det finns alla anledning att bevaka viktiga vändningar i olika marknader. Då syftar vi inte enbart på olika börser utan även valutor, råvaror och då i första hand guld, silver och olja.

Konflikten mellan USA och Iran är nu ett av de stora frågetecknen. Kommer det hela att eskalera eller nöjer man sig i nuläget med det vi hittills sett och övergår i ordkrig. Ingen vet men budskapet från cyklerna är fortsatta svängningar på börserna och inte minst våra index.

Vid en fortsatt uppgång möter S&P500 motstånd i intervallet 3 315-3 333. Viktigt stöd ligger så långt ned som 3 080. Det är först om denna nivå bryts som vi får börja snegla på en fortsatt nedgång. Det betyder att vi har en marginal på drygt 5 procent ned till denna nivå räknat på onsdagens stängningskurs.

Jag vill poängtera att index noterade sitt senaste rekord under fredagen den 8 januari, vilket med all tydlighet visar på en stigande trend.

Beräknade reaktionsdagar för S&P 500:  17 jan, 30 jan, 13 feb

Rekordnotering: 3 267 från den 8 januari 2020

Högsta noteringar

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december    

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009.Graf av S&P 500 har mer att ge

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

S&P 500 har mer att ge

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

(C 3 253,05 H 3 267,07 L 3 236,67) + 0,49 %

S&P 500 startade den aktuella uppgången den 26 december 2018 från 2 346. Vi fick in en reaktion kring 1-årsdagen nyligen. Den viktiga rytmen vi söker är den på 13 månader och den landar den 26 januari om vi räknar exakt på dagen. Men vi vet att denna rytm kan komma in lite tidigare och använder oss av perioden 20-31 januari, som ett filter. Vi fårväntar oss att en viktigare rörelse startas under denna period. Initialt får vi säkert dubbla budskap och därför lägger vi också en bevakning kring den februari, då det är 13 månader från dubbelbotten den 2 januari 2019. Slår vi ihop båda dessa rytmer kan vi konstatera att vi har en mycket viktig period från den 20 januari fram till och med fredagen den 7 februari. Det handlar om drygt 2 veckor, där det finns alla anledning att bevaka viktiga vändningar i olika marknader. Då syftar vi inte enbart på olika börser utan även valutor, råvaror och då i första hand guld, silver och olja.

Konflikten mellan USA och Iran är nu ett av de stora frågetecknen. Kommer det hela att eskalera eller nöjer man sig i nuläget med det vi hittills sett och övergår i ordkrig. Ingen vet men budskapet från cyklerna är fortsatta svängningar på börserna och inte minst våra index.

Vid en fortsatt uppgång möter S&P500 motstånd i intervallet 3 315-3 333. Viktigt stöd ligger så långt ned som 3 080. Det är först om denna nivå bryts som vi får börja snegla på en fortsatt nedgång. Det betyder att vi har en marginal på drygt 5 procent ned till denna nivå räknat på onsdagens stängningskurs.

Jag vill poängtera att index noterade sitt senaste rekord under fredagen den 8 januari, vilket med all tydlighet visar på en stigande trend.

Beräknade reaktionsdagar för S&P 500:  17 jan, 30 jan, 13 feb

Rekordnotering: 3 267 från den 8 januari 2020

Högsta noteringar

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december    

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009.Graf av S&P 500 har mer att ge

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

S&P 500 har mer att ge

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

(C 3 253,05 H 3 267,07 L 3 236,67) + 0,49 %

S&P 500 startade den aktuella uppgången den 26 december 2018 från 2 346. Vi fick in en reaktion kring 1-årsdagen nyligen. Den viktiga rytmen vi söker är den på 13 månader och den landar den 26 januari om vi räknar exakt på dagen. Men vi vet att denna rytm kan komma in lite tidigare och använder oss av perioden 20-31 januari, som ett filter. Vi fårväntar oss att en viktigare rörelse startas under denna period. Initialt får vi säkert dubbla budskap och därför lägger vi också en bevakning kring den februari, då det är 13 månader från dubbelbotten den 2 januari 2019. Slår vi ihop båda dessa rytmer kan vi konstatera att vi har en mycket viktig period från den 20 januari fram till och med fredagen den 7 februari. Det handlar om drygt 2 veckor, där det finns alla anledning att bevaka viktiga vändningar i olika marknader. Då syftar vi inte enbart på olika börser utan även valutor, råvaror och då i första hand guld, silver och olja.

Konflikten mellan USA och Iran är nu ett av de stora frågetecknen. Kommer det hela att eskalera eller nöjer man sig i nuläget med det vi hittills sett och övergår i ordkrig. Ingen vet men budskapet från cyklerna är fortsatta svängningar på börserna och inte minst våra index.

Vid en fortsatt uppgång möter S&P500 motstånd i intervallet 3 315-3 333. Viktigt stöd ligger så långt ned som 3 080. Det är först om denna nivå bryts som vi får börja snegla på en fortsatt nedgång. Det betyder att vi har en marginal på drygt 5 procent ned till denna nivå räknat på onsdagens stängningskurs.

Jag vill poängtera att index noterade sitt senaste rekord under fredagen den 8 januari, vilket med all tydlighet visar på en stigande trend.

Beräknade reaktionsdagar för S&P 500:  17 jan, 30 jan, 13 feb

Rekordnotering: 3 267 från den 8 januari 2020

Högsta noteringar

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december    

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009.Graf av S&P 500 har mer att ge

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

S&P 500 har mer att ge

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

(C 3 253,05 H 3 267,07 L 3 236,67) + 0,49 %

S&P 500 startade den aktuella uppgången den 26 december 2018 från 2 346. Vi fick in en reaktion kring 1-årsdagen nyligen. Den viktiga rytmen vi söker är den på 13 månader och den landar den 26 januari om vi räknar exakt på dagen. Men vi vet att denna rytm kan komma in lite tidigare och använder oss av perioden 20-31 januari, som ett filter. Vi fårväntar oss att en viktigare rörelse startas under denna period. Initialt får vi säkert dubbla budskap och därför lägger vi också en bevakning kring den februari, då det är 13 månader från dubbelbotten den 2 januari 2019. Slår vi ihop båda dessa rytmer kan vi konstatera att vi har en mycket viktig period från den 20 januari fram till och med fredagen den 7 februari. Det handlar om drygt 2 veckor, där det finns alla anledning att bevaka viktiga vändningar i olika marknader. Då syftar vi inte enbart på olika börser utan även valutor, råvaror och då i första hand guld, silver och olja.

Konflikten mellan USA och Iran är nu ett av de stora frågetecknen. Kommer det hela att eskalera eller nöjer man sig i nuläget med det vi hittills sett och övergår i ordkrig. Ingen vet men budskapet från cyklerna är fortsatta svängningar på börserna och inte minst våra index.

Vid en fortsatt uppgång möter S&P500 motstånd i intervallet 3 315-3 333. Viktigt stöd ligger så långt ned som 3 080. Det är först om denna nivå bryts som vi får börja snegla på en fortsatt nedgång. Det betyder att vi har en marginal på drygt 5 procent ned till denna nivå räknat på onsdagens stängningskurs.

Jag vill poängtera att index noterade sitt senaste rekord under fredagen den 8 januari, vilket med all tydlighet visar på en stigande trend.

Beräknade reaktionsdagar för S&P 500:  17 jan, 30 jan, 13 feb

Rekordnotering: 3 267 från den 8 januari 2020

Högsta noteringar

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december    

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009.Graf av S&P 500 har mer att ge

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.