Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 nöter på motståndet

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 796,73 H 1 811,22 L 1 793,74) + 0,07 %

OMXS30 steg till det nya rekordet 1 811 under torsdagen men index lyckades inte stänga över 1 810 och därmed får vi vänta på en fortsatt uppgång. Det krävs en stängning över 1 810 för att vi ska sikta högre. Om vi får in ett genombrott av 1 810 handlar det om 1 849, som nästa motstånd. Vi kan även plocka in 1 892- 1894, som motstånd utan att för den skull räkna med att det ska testas i nuvarande läge. Men motståndet finns där då matematiken redan ger oss detta alternativ.

Vi har tre ML-linjer inriktade i grafen ovan, där den ena ger stödet vid 1 693 den 3 december. De andra två ger motstånden vid en fortsatt uppgång. En uppgång till 1 849-1 850 ryms inom ramen för ML-linjerna. 1 892-nivån ska rent matematiskt kunna testas i början av februari om vi inte innan dess fått en rekyl.

Men då vi har tiden som står med ett flertal rytmer som duggar tätt är det egentligen den vi fokuserar mest på. 2018 fick vi in 1 648 den 23 januari innan index sedan rulla utför. Det är 2-årsdagen av den toppen vi väntar på som en av alla de rytmer som är aktuella under de närmaste veckorna. Som jag sagt tidigare är det dessa rytmer som ger reaktioner väldigt tätt och är anledningen till vår förväntan att index ska svänga en hel del fram och tillbaka och skapa en viss frustration i marknaden.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 92,4 och 90,5 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 93,7 och 95,6 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 78,8 och 81,4 fallande 

 

Högsta noteringar

2020 den 9 januari på 1 811

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 832 och 1 874 Stöd 1 790 och 1 749Graf av OMXS30 nöter på motståndet

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 nöter på motståndet

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 796,73 H 1 811,22 L 1 793,74) + 0,07 %

OMXS30 steg till det nya rekordet 1 811 under torsdagen men index lyckades inte stänga över 1 810 och därmed får vi vänta på en fortsatt uppgång. Det krävs en stängning över 1 810 för att vi ska sikta högre. Om vi får in ett genombrott av 1 810 handlar det om 1 849, som nästa motstånd. Vi kan även plocka in 1 892- 1894, som motstånd utan att för den skull räkna med att det ska testas i nuvarande läge. Men motståndet finns där då matematiken redan ger oss detta alternativ.

Vi har tre ML-linjer inriktade i grafen ovan, där den ena ger stödet vid 1 693 den 3 december. De andra två ger motstånden vid en fortsatt uppgång. En uppgång till 1 849-1 850 ryms inom ramen för ML-linjerna. 1 892-nivån ska rent matematiskt kunna testas i början av februari om vi inte innan dess fått en rekyl.

Men då vi har tiden som står med ett flertal rytmer som duggar tätt är det egentligen den vi fokuserar mest på. 2018 fick vi in 1 648 den 23 januari innan index sedan rulla utför. Det är 2-årsdagen av den toppen vi väntar på som en av alla de rytmer som är aktuella under de närmaste veckorna. Som jag sagt tidigare är det dessa rytmer som ger reaktioner väldigt tätt och är anledningen till vår förväntan att index ska svänga en hel del fram och tillbaka och skapa en viss frustration i marknaden.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 92,4 och 90,5 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 93,7 och 95,6 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 78,8 och 81,4 fallande 

 

Högsta noteringar

2020 den 9 januari på 1 811

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 832 och 1 874 Stöd 1 790 och 1 749Graf av OMXS30 nöter på motståndet

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 nöter på motståndet

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 796,73 H 1 811,22 L 1 793,74) + 0,07 %

OMXS30 steg till det nya rekordet 1 811 under torsdagen men index lyckades inte stänga över 1 810 och därmed får vi vänta på en fortsatt uppgång. Det krävs en stängning över 1 810 för att vi ska sikta högre. Om vi får in ett genombrott av 1 810 handlar det om 1 849, som nästa motstånd. Vi kan även plocka in 1 892- 1894, som motstånd utan att för den skull räkna med att det ska testas i nuvarande läge. Men motståndet finns där då matematiken redan ger oss detta alternativ.

Vi har tre ML-linjer inriktade i grafen ovan, där den ena ger stödet vid 1 693 den 3 december. De andra två ger motstånden vid en fortsatt uppgång. En uppgång till 1 849-1 850 ryms inom ramen för ML-linjerna. 1 892-nivån ska rent matematiskt kunna testas i början av februari om vi inte innan dess fått en rekyl.

Men då vi har tiden som står med ett flertal rytmer som duggar tätt är det egentligen den vi fokuserar mest på. 2018 fick vi in 1 648 den 23 januari innan index sedan rulla utför. Det är 2-årsdagen av den toppen vi väntar på som en av alla de rytmer som är aktuella under de närmaste veckorna. Som jag sagt tidigare är det dessa rytmer som ger reaktioner väldigt tätt och är anledningen till vår förväntan att index ska svänga en hel del fram och tillbaka och skapa en viss frustration i marknaden.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 92,4 och 90,5 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 93,7 och 95,6 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 78,8 och 81,4 fallande 

 

Högsta noteringar

2020 den 9 januari på 1 811

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 832 och 1 874 Stöd 1 790 och 1 749Graf av OMXS30 nöter på motståndet

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 nöter på motståndet

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 796,73 H 1 811,22 L 1 793,74) + 0,07 %

OMXS30 steg till det nya rekordet 1 811 under torsdagen men index lyckades inte stänga över 1 810 och därmed får vi vänta på en fortsatt uppgång. Det krävs en stängning över 1 810 för att vi ska sikta högre. Om vi får in ett genombrott av 1 810 handlar det om 1 849, som nästa motstånd. Vi kan även plocka in 1 892- 1894, som motstånd utan att för den skull räkna med att det ska testas i nuvarande läge. Men motståndet finns där då matematiken redan ger oss detta alternativ.

Vi har tre ML-linjer inriktade i grafen ovan, där den ena ger stödet vid 1 693 den 3 december. De andra två ger motstånden vid en fortsatt uppgång. En uppgång till 1 849-1 850 ryms inom ramen för ML-linjerna. 1 892-nivån ska rent matematiskt kunna testas i början av februari om vi inte innan dess fått en rekyl.

Men då vi har tiden som står med ett flertal rytmer som duggar tätt är det egentligen den vi fokuserar mest på. 2018 fick vi in 1 648 den 23 januari innan index sedan rulla utför. Det är 2-årsdagen av den toppen vi väntar på som en av alla de rytmer som är aktuella under de närmaste veckorna. Som jag sagt tidigare är det dessa rytmer som ger reaktioner väldigt tätt och är anledningen till vår förväntan att index ska svänga en hel del fram och tillbaka och skapa en viss frustration i marknaden.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 92,4 och 90,5 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 93,7 och 95,6 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 78,8 och 81,4 fallande 

 

Högsta noteringar

2020 den 9 januari på 1 811

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 832 och 1 874 Stöd 1 790 och 1 749Graf av OMXS30 nöter på motståndet

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 nöter på motståndet

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 796,73 H 1 811,22 L 1 793,74) + 0,07 %

OMXS30 steg till det nya rekordet 1 811 under torsdagen men index lyckades inte stänga över 1 810 och därmed får vi vänta på en fortsatt uppgång. Det krävs en stängning över 1 810 för att vi ska sikta högre. Om vi får in ett genombrott av 1 810 handlar det om 1 849, som nästa motstånd. Vi kan även plocka in 1 892- 1894, som motstånd utan att för den skull räkna med att det ska testas i nuvarande läge. Men motståndet finns där då matematiken redan ger oss detta alternativ.

Vi har tre ML-linjer inriktade i grafen ovan, där den ena ger stödet vid 1 693 den 3 december. De andra två ger motstånden vid en fortsatt uppgång. En uppgång till 1 849-1 850 ryms inom ramen för ML-linjerna. 1 892-nivån ska rent matematiskt kunna testas i början av februari om vi inte innan dess fått en rekyl.

Men då vi har tiden som står med ett flertal rytmer som duggar tätt är det egentligen den vi fokuserar mest på. 2018 fick vi in 1 648 den 23 januari innan index sedan rulla utför. Det är 2-årsdagen av den toppen vi väntar på som en av alla de rytmer som är aktuella under de närmaste veckorna. Som jag sagt tidigare är det dessa rytmer som ger reaktioner väldigt tätt och är anledningen till vår förväntan att index ska svänga en hel del fram och tillbaka och skapa en viss frustration i marknaden.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 92,4 och 90,5 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 93,7 och 95,6 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 78,8 och 81,4 fallande 

 

Högsta noteringar

2020 den 9 januari på 1 811

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 832 och 1 874 Stöd 1 790 och 1 749Graf av OMXS30 nöter på motståndet

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 nöter på motståndet

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 796,73 H 1 811,22 L 1 793,74) + 0,07 %

OMXS30 steg till det nya rekordet 1 811 under torsdagen men index lyckades inte stänga över 1 810 och därmed får vi vänta på en fortsatt uppgång. Det krävs en stängning över 1 810 för att vi ska sikta högre. Om vi får in ett genombrott av 1 810 handlar det om 1 849, som nästa motstånd. Vi kan även plocka in 1 892- 1894, som motstånd utan att för den skull räkna med att det ska testas i nuvarande läge. Men motståndet finns där då matematiken redan ger oss detta alternativ.

Vi har tre ML-linjer inriktade i grafen ovan, där den ena ger stödet vid 1 693 den 3 december. De andra två ger motstånden vid en fortsatt uppgång. En uppgång till 1 849-1 850 ryms inom ramen för ML-linjerna. 1 892-nivån ska rent matematiskt kunna testas i början av februari om vi inte innan dess fått en rekyl.

Men då vi har tiden som står med ett flertal rytmer som duggar tätt är det egentligen den vi fokuserar mest på. 2018 fick vi in 1 648 den 23 januari innan index sedan rulla utför. Det är 2-årsdagen av den toppen vi väntar på som en av alla de rytmer som är aktuella under de närmaste veckorna. Som jag sagt tidigare är det dessa rytmer som ger reaktioner väldigt tätt och är anledningen till vår förväntan att index ska svänga en hel del fram och tillbaka och skapa en viss frustration i marknaden.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 92,4 och 90,5 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 93,7 och 95,6 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 78,8 och 81,4 fallande 

 

Högsta noteringar

2020 den 9 januari på 1 811

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 832 och 1 874 Stöd 1 790 och 1 749Graf av OMXS30 nöter på motståndet

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.