Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 vill men orkar inte ännu

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 790,51 H 1 798,06 L 1 781,32) + 0,31 %

OMXS30 tog ett steg uppåt igen under måndagen efter nedgången under fredagen. Det ser fortfarande ut att fattas ett avslutande steg uppåt i den fas som inleddes den 3 december 2019. Den delen ser dessutom ut att kunna bli den avslutande delen sett från 1 477 den 15 augusti. Som tidigare gäller att vi måste få en stängning över 1 810 för att kunna sikta mot högre nivåer, där 1 849 är en intressant nivå om den nås.

 

Den svenska ekonomin har tappat fart sedan toppåret 2015, då ekonomin under detta år växte med drygt 4 procent. Nedgången har som vi vet inte varit dramatisk även om börsen haft sina sättningar under resans gång.

Arbetsmarknaden har varit stark och hushållens konsumtion och olika investeringar, främst i bostäder och exporten, har turats om att driva ekonomin under de senaste fyra åren. Den svaga kronan har varit en bidragande orsak till att hålla exporten uppe. Tillväxten finns där även under 2019 men med endast drygt 1 procent.  

Även om vi ser ett första steg till ett handelsavtal mellan USA och Kina, som förväntas undertecknas på onsdag (15 jan). Detta ska kunna bidra till en viss återhämtning av världskonjunkturen. Intressant att notera är att USA plockar bort Kina från listan över valutamanipulatörer inför onsdagens avtalsskrivande.

Tyskland har haft en kraftig försvagning under fler år mycket beroende på bilindustrin som tappat fart. Beräkningar gör gällande att tysk bilindustri kommer att tappa över 400 000 arbetstillfällen till 2030 i samband med omställningen från bensindrivet till elbilar. 

De privata investeringarna i Sverige har som vi konstaterat flera gånger styrts till aktier och fastigheter/lägenheter, där de låga räntorna spelat en avgörande roll. De närmaste två åren ser ut att bli extra spännande, när vi ser baksidan av de låga räntorna. Pensionskapitalet som fokuserat på obligationer har urholkat det totala pensionskapitalet i berörda fonder. I Sverige har vi inte sett resultatet av detta då det inte urholkats till den grad att det blivit eb tydlig påverkan. Däremot ser vi detta bland annat i USA, där man fått akut fylla på pensionsfonderna för gruvarbetare för att undvika en kris. Kravet från republikanerna för att finansiera och undvika kaos var att avsättningarna ökade från gruvarbetarnas sida.

De korta räntorna hålls nere med enorma kapitaltillskott från centralbankerna och i första hand Federal Reserve. Detta såg vi först under hösten och framförallt nu i samband med årsskiftet. Det är troligen via de korta räntorna vi får se kommande problem globalt. Frågan är bara när det blir tillräckligt allvarligt för att börserna ska reagera. 2020 blir troligen året då vi kan få se framförallt de korta räntorna börja stiga mer påtagligt. Statsobligationerna ser däremot ut att kunna ligga kvar på relativt låga räntor.

 

Kina stimulerar sin ekonomi genom att centralbanken sänker kapitalreserven i landets banker med 0,5 procentenheter nu i januari. Detta frigör kapital i storleksordningen drygt 1 miljard kronor, vilket förväntas öka investeringar och stimulera ekonomin ytterligare. Agerandet har tidigare skett vid flera tillfällen sedan 2018.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 91,9 och 90,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 88,5 och 92,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 53,6 och 65,4 fallande  

 

Högsta noteringar

2020 den 9 januari på 1 811

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 790 och 1 832 Stöd 1 749 och 1 708Graf av OMXS30 vill men orkar inte ännu

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 vill men orkar inte ännu

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 790,51 H 1 798,06 L 1 781,32) + 0,31 %

OMXS30 tog ett steg uppåt igen under måndagen efter nedgången under fredagen. Det ser fortfarande ut att fattas ett avslutande steg uppåt i den fas som inleddes den 3 december 2019. Den delen ser dessutom ut att kunna bli den avslutande delen sett från 1 477 den 15 augusti. Som tidigare gäller att vi måste få en stängning över 1 810 för att kunna sikta mot högre nivåer, där 1 849 är en intressant nivå om den nås.

 

Den svenska ekonomin har tappat fart sedan toppåret 2015, då ekonomin under detta år växte med drygt 4 procent. Nedgången har som vi vet inte varit dramatisk även om börsen haft sina sättningar under resans gång.

Arbetsmarknaden har varit stark och hushållens konsumtion och olika investeringar, främst i bostäder och exporten, har turats om att driva ekonomin under de senaste fyra åren. Den svaga kronan har varit en bidragande orsak till att hålla exporten uppe. Tillväxten finns där även under 2019 men med endast drygt 1 procent.  

Även om vi ser ett första steg till ett handelsavtal mellan USA och Kina, som förväntas undertecknas på onsdag (15 jan). Detta ska kunna bidra till en viss återhämtning av världskonjunkturen. Intressant att notera är att USA plockar bort Kina från listan över valutamanipulatörer inför onsdagens avtalsskrivande.

Tyskland har haft en kraftig försvagning under fler år mycket beroende på bilindustrin som tappat fart. Beräkningar gör gällande att tysk bilindustri kommer att tappa över 400 000 arbetstillfällen till 2030 i samband med omställningen från bensindrivet till elbilar. 

De privata investeringarna i Sverige har som vi konstaterat flera gånger styrts till aktier och fastigheter/lägenheter, där de låga räntorna spelat en avgörande roll. De närmaste två åren ser ut att bli extra spännande, när vi ser baksidan av de låga räntorna. Pensionskapitalet som fokuserat på obligationer har urholkat det totala pensionskapitalet i berörda fonder. I Sverige har vi inte sett resultatet av detta då det inte urholkats till den grad att det blivit eb tydlig påverkan. Däremot ser vi detta bland annat i USA, där man fått akut fylla på pensionsfonderna för gruvarbetare för att undvika en kris. Kravet från republikanerna för att finansiera och undvika kaos var att avsättningarna ökade från gruvarbetarnas sida.

De korta räntorna hålls nere med enorma kapitaltillskott från centralbankerna och i första hand Federal Reserve. Detta såg vi först under hösten och framförallt nu i samband med årsskiftet. Det är troligen via de korta räntorna vi får se kommande problem globalt. Frågan är bara när det blir tillräckligt allvarligt för att börserna ska reagera. 2020 blir troligen året då vi kan få se framförallt de korta räntorna börja stiga mer påtagligt. Statsobligationerna ser däremot ut att kunna ligga kvar på relativt låga räntor.

 

Kina stimulerar sin ekonomi genom att centralbanken sänker kapitalreserven i landets banker med 0,5 procentenheter nu i januari. Detta frigör kapital i storleksordningen drygt 1 miljard kronor, vilket förväntas öka investeringar och stimulera ekonomin ytterligare. Agerandet har tidigare skett vid flera tillfällen sedan 2018.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 91,9 och 90,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 88,5 och 92,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 53,6 och 65,4 fallande  

 

Högsta noteringar

2020 den 9 januari på 1 811

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 790 och 1 832 Stöd 1 749 och 1 708Graf av OMXS30 vill men orkar inte ännu

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 vill men orkar inte ännu

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 790,51 H 1 798,06 L 1 781,32) + 0,31 %

OMXS30 tog ett steg uppåt igen under måndagen efter nedgången under fredagen. Det ser fortfarande ut att fattas ett avslutande steg uppåt i den fas som inleddes den 3 december 2019. Den delen ser dessutom ut att kunna bli den avslutande delen sett från 1 477 den 15 augusti. Som tidigare gäller att vi måste få en stängning över 1 810 för att kunna sikta mot högre nivåer, där 1 849 är en intressant nivå om den nås.

 

Den svenska ekonomin har tappat fart sedan toppåret 2015, då ekonomin under detta år växte med drygt 4 procent. Nedgången har som vi vet inte varit dramatisk även om börsen haft sina sättningar under resans gång.

Arbetsmarknaden har varit stark och hushållens konsumtion och olika investeringar, främst i bostäder och exporten, har turats om att driva ekonomin under de senaste fyra åren. Den svaga kronan har varit en bidragande orsak till att hålla exporten uppe. Tillväxten finns där även under 2019 men med endast drygt 1 procent.  

Även om vi ser ett första steg till ett handelsavtal mellan USA och Kina, som förväntas undertecknas på onsdag (15 jan). Detta ska kunna bidra till en viss återhämtning av världskonjunkturen. Intressant att notera är att USA plockar bort Kina från listan över valutamanipulatörer inför onsdagens avtalsskrivande.

Tyskland har haft en kraftig försvagning under fler år mycket beroende på bilindustrin som tappat fart. Beräkningar gör gällande att tysk bilindustri kommer att tappa över 400 000 arbetstillfällen till 2030 i samband med omställningen från bensindrivet till elbilar. 

De privata investeringarna i Sverige har som vi konstaterat flera gånger styrts till aktier och fastigheter/lägenheter, där de låga räntorna spelat en avgörande roll. De närmaste två åren ser ut att bli extra spännande, när vi ser baksidan av de låga räntorna. Pensionskapitalet som fokuserat på obligationer har urholkat det totala pensionskapitalet i berörda fonder. I Sverige har vi inte sett resultatet av detta då det inte urholkats till den grad att det blivit eb tydlig påverkan. Däremot ser vi detta bland annat i USA, där man fått akut fylla på pensionsfonderna för gruvarbetare för att undvika en kris. Kravet från republikanerna för att finansiera och undvika kaos var att avsättningarna ökade från gruvarbetarnas sida.

De korta räntorna hålls nere med enorma kapitaltillskott från centralbankerna och i första hand Federal Reserve. Detta såg vi först under hösten och framförallt nu i samband med årsskiftet. Det är troligen via de korta räntorna vi får se kommande problem globalt. Frågan är bara när det blir tillräckligt allvarligt för att börserna ska reagera. 2020 blir troligen året då vi kan få se framförallt de korta räntorna börja stiga mer påtagligt. Statsobligationerna ser däremot ut att kunna ligga kvar på relativt låga räntor.

 

Kina stimulerar sin ekonomi genom att centralbanken sänker kapitalreserven i landets banker med 0,5 procentenheter nu i januari. Detta frigör kapital i storleksordningen drygt 1 miljard kronor, vilket förväntas öka investeringar och stimulera ekonomin ytterligare. Agerandet har tidigare skett vid flera tillfällen sedan 2018.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 91,9 och 90,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 88,5 och 92,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 53,6 och 65,4 fallande  

 

Högsta noteringar

2020 den 9 januari på 1 811

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 790 och 1 832 Stöd 1 749 och 1 708Graf av OMXS30 vill men orkar inte ännu

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 vill men orkar inte ännu

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 790,51 H 1 798,06 L 1 781,32) + 0,31 %

OMXS30 tog ett steg uppåt igen under måndagen efter nedgången under fredagen. Det ser fortfarande ut att fattas ett avslutande steg uppåt i den fas som inleddes den 3 december 2019. Den delen ser dessutom ut att kunna bli den avslutande delen sett från 1 477 den 15 augusti. Som tidigare gäller att vi måste få en stängning över 1 810 för att kunna sikta mot högre nivåer, där 1 849 är en intressant nivå om den nås.

 

Den svenska ekonomin har tappat fart sedan toppåret 2015, då ekonomin under detta år växte med drygt 4 procent. Nedgången har som vi vet inte varit dramatisk även om börsen haft sina sättningar under resans gång.

Arbetsmarknaden har varit stark och hushållens konsumtion och olika investeringar, främst i bostäder och exporten, har turats om att driva ekonomin under de senaste fyra åren. Den svaga kronan har varit en bidragande orsak till att hålla exporten uppe. Tillväxten finns där även under 2019 men med endast drygt 1 procent.  

Även om vi ser ett första steg till ett handelsavtal mellan USA och Kina, som förväntas undertecknas på onsdag (15 jan). Detta ska kunna bidra till en viss återhämtning av världskonjunkturen. Intressant att notera är att USA plockar bort Kina från listan över valutamanipulatörer inför onsdagens avtalsskrivande.

Tyskland har haft en kraftig försvagning under fler år mycket beroende på bilindustrin som tappat fart. Beräkningar gör gällande att tysk bilindustri kommer att tappa över 400 000 arbetstillfällen till 2030 i samband med omställningen från bensindrivet till elbilar. 

De privata investeringarna i Sverige har som vi konstaterat flera gånger styrts till aktier och fastigheter/lägenheter, där de låga räntorna spelat en avgörande roll. De närmaste två åren ser ut att bli extra spännande, när vi ser baksidan av de låga räntorna. Pensionskapitalet som fokuserat på obligationer har urholkat det totala pensionskapitalet i berörda fonder. I Sverige har vi inte sett resultatet av detta då det inte urholkats till den grad att det blivit eb tydlig påverkan. Däremot ser vi detta bland annat i USA, där man fått akut fylla på pensionsfonderna för gruvarbetare för att undvika en kris. Kravet från republikanerna för att finansiera och undvika kaos var att avsättningarna ökade från gruvarbetarnas sida.

De korta räntorna hålls nere med enorma kapitaltillskott från centralbankerna och i första hand Federal Reserve. Detta såg vi först under hösten och framförallt nu i samband med årsskiftet. Det är troligen via de korta räntorna vi får se kommande problem globalt. Frågan är bara när det blir tillräckligt allvarligt för att börserna ska reagera. 2020 blir troligen året då vi kan få se framförallt de korta räntorna börja stiga mer påtagligt. Statsobligationerna ser däremot ut att kunna ligga kvar på relativt låga räntor.

 

Kina stimulerar sin ekonomi genom att centralbanken sänker kapitalreserven i landets banker med 0,5 procentenheter nu i januari. Detta frigör kapital i storleksordningen drygt 1 miljard kronor, vilket förväntas öka investeringar och stimulera ekonomin ytterligare. Agerandet har tidigare skett vid flera tillfällen sedan 2018.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 91,9 och 90,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 88,5 och 92,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 53,6 och 65,4 fallande  

 

Högsta noteringar

2020 den 9 januari på 1 811

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 790 och 1 832 Stöd 1 749 och 1 708Graf av OMXS30 vill men orkar inte ännu

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 vill men orkar inte ännu

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 790,51 H 1 798,06 L 1 781,32) + 0,31 %

OMXS30 tog ett steg uppåt igen under måndagen efter nedgången under fredagen. Det ser fortfarande ut att fattas ett avslutande steg uppåt i den fas som inleddes den 3 december 2019. Den delen ser dessutom ut att kunna bli den avslutande delen sett från 1 477 den 15 augusti. Som tidigare gäller att vi måste få en stängning över 1 810 för att kunna sikta mot högre nivåer, där 1 849 är en intressant nivå om den nås.

 

Den svenska ekonomin har tappat fart sedan toppåret 2015, då ekonomin under detta år växte med drygt 4 procent. Nedgången har som vi vet inte varit dramatisk även om börsen haft sina sättningar under resans gång.

Arbetsmarknaden har varit stark och hushållens konsumtion och olika investeringar, främst i bostäder och exporten, har turats om att driva ekonomin under de senaste fyra åren. Den svaga kronan har varit en bidragande orsak till att hålla exporten uppe. Tillväxten finns där även under 2019 men med endast drygt 1 procent.  

Även om vi ser ett första steg till ett handelsavtal mellan USA och Kina, som förväntas undertecknas på onsdag (15 jan). Detta ska kunna bidra till en viss återhämtning av världskonjunkturen. Intressant att notera är att USA plockar bort Kina från listan över valutamanipulatörer inför onsdagens avtalsskrivande.

Tyskland har haft en kraftig försvagning under fler år mycket beroende på bilindustrin som tappat fart. Beräkningar gör gällande att tysk bilindustri kommer att tappa över 400 000 arbetstillfällen till 2030 i samband med omställningen från bensindrivet till elbilar. 

De privata investeringarna i Sverige har som vi konstaterat flera gånger styrts till aktier och fastigheter/lägenheter, där de låga räntorna spelat en avgörande roll. De närmaste två åren ser ut att bli extra spännande, när vi ser baksidan av de låga räntorna. Pensionskapitalet som fokuserat på obligationer har urholkat det totala pensionskapitalet i berörda fonder. I Sverige har vi inte sett resultatet av detta då det inte urholkats till den grad att det blivit eb tydlig påverkan. Däremot ser vi detta bland annat i USA, där man fått akut fylla på pensionsfonderna för gruvarbetare för att undvika en kris. Kravet från republikanerna för att finansiera och undvika kaos var att avsättningarna ökade från gruvarbetarnas sida.

De korta räntorna hålls nere med enorma kapitaltillskott från centralbankerna och i första hand Federal Reserve. Detta såg vi först under hösten och framförallt nu i samband med årsskiftet. Det är troligen via de korta räntorna vi får se kommande problem globalt. Frågan är bara när det blir tillräckligt allvarligt för att börserna ska reagera. 2020 blir troligen året då vi kan få se framförallt de korta räntorna börja stiga mer påtagligt. Statsobligationerna ser däremot ut att kunna ligga kvar på relativt låga räntor.

 

Kina stimulerar sin ekonomi genom att centralbanken sänker kapitalreserven i landets banker med 0,5 procentenheter nu i januari. Detta frigör kapital i storleksordningen drygt 1 miljard kronor, vilket förväntas öka investeringar och stimulera ekonomin ytterligare. Agerandet har tidigare skett vid flera tillfällen sedan 2018.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 91,9 och 90,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 88,5 och 92,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 53,6 och 65,4 fallande  

 

Högsta noteringar

2020 den 9 januari på 1 811

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 790 och 1 832 Stöd 1 749 och 1 708Graf av OMXS30 vill men orkar inte ännu

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 vill men orkar inte ännu

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 790,51 H 1 798,06 L 1 781,32) + 0,31 %

OMXS30 tog ett steg uppåt igen under måndagen efter nedgången under fredagen. Det ser fortfarande ut att fattas ett avslutande steg uppåt i den fas som inleddes den 3 december 2019. Den delen ser dessutom ut att kunna bli den avslutande delen sett från 1 477 den 15 augusti. Som tidigare gäller att vi måste få en stängning över 1 810 för att kunna sikta mot högre nivåer, där 1 849 är en intressant nivå om den nås.

 

Den svenska ekonomin har tappat fart sedan toppåret 2015, då ekonomin under detta år växte med drygt 4 procent. Nedgången har som vi vet inte varit dramatisk även om börsen haft sina sättningar under resans gång.

Arbetsmarknaden har varit stark och hushållens konsumtion och olika investeringar, främst i bostäder och exporten, har turats om att driva ekonomin under de senaste fyra åren. Den svaga kronan har varit en bidragande orsak till att hålla exporten uppe. Tillväxten finns där även under 2019 men med endast drygt 1 procent.  

Även om vi ser ett första steg till ett handelsavtal mellan USA och Kina, som förväntas undertecknas på onsdag (15 jan). Detta ska kunna bidra till en viss återhämtning av världskonjunkturen. Intressant att notera är att USA plockar bort Kina från listan över valutamanipulatörer inför onsdagens avtalsskrivande.

Tyskland har haft en kraftig försvagning under fler år mycket beroende på bilindustrin som tappat fart. Beräkningar gör gällande att tysk bilindustri kommer att tappa över 400 000 arbetstillfällen till 2030 i samband med omställningen från bensindrivet till elbilar. 

De privata investeringarna i Sverige har som vi konstaterat flera gånger styrts till aktier och fastigheter/lägenheter, där de låga räntorna spelat en avgörande roll. De närmaste två åren ser ut att bli extra spännande, när vi ser baksidan av de låga räntorna. Pensionskapitalet som fokuserat på obligationer har urholkat det totala pensionskapitalet i berörda fonder. I Sverige har vi inte sett resultatet av detta då det inte urholkats till den grad att det blivit eb tydlig påverkan. Däremot ser vi detta bland annat i USA, där man fått akut fylla på pensionsfonderna för gruvarbetare för att undvika en kris. Kravet från republikanerna för att finansiera och undvika kaos var att avsättningarna ökade från gruvarbetarnas sida.

De korta räntorna hålls nere med enorma kapitaltillskott från centralbankerna och i första hand Federal Reserve. Detta såg vi först under hösten och framförallt nu i samband med årsskiftet. Det är troligen via de korta räntorna vi får se kommande problem globalt. Frågan är bara när det blir tillräckligt allvarligt för att börserna ska reagera. 2020 blir troligen året då vi kan få se framförallt de korta räntorna börja stiga mer påtagligt. Statsobligationerna ser däremot ut att kunna ligga kvar på relativt låga räntor.

 

Kina stimulerar sin ekonomi genom att centralbanken sänker kapitalreserven i landets banker med 0,5 procentenheter nu i januari. Detta frigör kapital i storleksordningen drygt 1 miljard kronor, vilket förväntas öka investeringar och stimulera ekonomin ytterligare. Agerandet har tidigare skett vid flera tillfällen sedan 2018.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 91,9 och 90,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 88,5 och 92,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 53,6 och 65,4 fallande  

 

Högsta noteringar

2020 den 9 januari på 1 811

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 790 och 1 832 Stöd 1 749 och 1 708Graf av OMXS30 vill men orkar inte ännu

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.