Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

S&P 500 levererar

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

(C 3 283,15 H 3 294,25 L 3 277,19) - 0,15 %

S&P 500 gav ännu ett nytt rekord under tisdagen den 14 januari. Nu med 3 294,som toppvärde. Sakta och säkert drar sig index upp mot det motstånd vi betraktar som viktigt i intervallet 3 315-3 333. Dow Jones och Nasdaq ovan satte också sina nya rekord under tisdagen.

Onsdagen ska bli dagen då fas 1 i handelsavtalet skrivs under och då är den pådrivande effekten som förhandlingarna under hösten bidragit till över. Nästa steg blir utvecklingen för nästa fas eller steg av förhandlingarna. Det viktiga är dock att vi inte förväntar oss mer en marginell uppgång följt av en trolig rekyl när avtalet är klart nu under veckan.

Riksrättsprocessen mot Trump går under nästa vecka in i en viktig fas, där republikanerna inte är enade till 100 procent i nuläget. Majoriteten i senaten är inte hotad men vi får se hur denna process kan påverka börsen under nästa vecka och tiden fram mot mitten av februari.

Rykten gör gällande att demokrafterna nu allt mer vill få Hillary Clinton att ställa upp ännu en gång och utmana om presidentposten i valet november 2020. Hur det blir med den saken vet vi inte men om hon kommer tillbaka är det i sig ingen större överraskning. Demokraterna saknar i nuläget en ”riktig” ledare som har förutsättningar att ta kampen om presidentposten.  

Vi ser under tisdagen FED medlemmar som börjar ta upp behovet att lyfta räntorna från FED´s sidan. Korrigera den nedgång och sänkning av styrräntan man gjorde under 2019. FED har bidragit med sin låga styrränta för att hjälpa Europa/ECB för att inte räntorna ska stiga snabbt. Indikationerna är nu att FED gjort sitt för att hjälpa framförallt Europa. IMF har till och från också agerat för att FED ska hålla nere räntorna, då man ser stora risker med att räntorna börjar stiga globalt. Detta ser nu ut att gå mot en förändring, då de inte har för avsikt att hjälpa världen ur en kris man själv skapat via negativa räntor.

Den dag FED fortsätter att höja styrräntan kan vi förvänta oss en allt starkare dollar mot i första hand EUR, vilket i sin tur skyndar på trenden.  

Beräknade reaktionsdagar för S&P 500:  17 jan, 30 jan, 13 feb

Rekordnotering: 3 294 från den 14 januari 2020

Högsta noteringar

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december    

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009.Graf av S&P 500 levererar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

S&P 500 levererar

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

(C 3 283,15 H 3 294,25 L 3 277,19) - 0,15 %

S&P 500 gav ännu ett nytt rekord under tisdagen den 14 januari. Nu med 3 294,som toppvärde. Sakta och säkert drar sig index upp mot det motstånd vi betraktar som viktigt i intervallet 3 315-3 333. Dow Jones och Nasdaq ovan satte också sina nya rekord under tisdagen.

Onsdagen ska bli dagen då fas 1 i handelsavtalet skrivs under och då är den pådrivande effekten som förhandlingarna under hösten bidragit till över. Nästa steg blir utvecklingen för nästa fas eller steg av förhandlingarna. Det viktiga är dock att vi inte förväntar oss mer en marginell uppgång följt av en trolig rekyl när avtalet är klart nu under veckan.

Riksrättsprocessen mot Trump går under nästa vecka in i en viktig fas, där republikanerna inte är enade till 100 procent i nuläget. Majoriteten i senaten är inte hotad men vi får se hur denna process kan påverka börsen under nästa vecka och tiden fram mot mitten av februari.

Rykten gör gällande att demokrafterna nu allt mer vill få Hillary Clinton att ställa upp ännu en gång och utmana om presidentposten i valet november 2020. Hur det blir med den saken vet vi inte men om hon kommer tillbaka är det i sig ingen större överraskning. Demokraterna saknar i nuläget en ”riktig” ledare som har förutsättningar att ta kampen om presidentposten.  

Vi ser under tisdagen FED medlemmar som börjar ta upp behovet att lyfta räntorna från FED´s sidan. Korrigera den nedgång och sänkning av styrräntan man gjorde under 2019. FED har bidragit med sin låga styrränta för att hjälpa Europa/ECB för att inte räntorna ska stiga snabbt. Indikationerna är nu att FED gjort sitt för att hjälpa framförallt Europa. IMF har till och från också agerat för att FED ska hålla nere räntorna, då man ser stora risker med att räntorna börjar stiga globalt. Detta ser nu ut att gå mot en förändring, då de inte har för avsikt att hjälpa världen ur en kris man själv skapat via negativa räntor.

Den dag FED fortsätter att höja styrräntan kan vi förvänta oss en allt starkare dollar mot i första hand EUR, vilket i sin tur skyndar på trenden.  

Beräknade reaktionsdagar för S&P 500:  17 jan, 30 jan, 13 feb

Rekordnotering: 3 294 från den 14 januari 2020

Högsta noteringar

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december    

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009.Graf av S&P 500 levererar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

S&P 500 levererar

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

(C 3 283,15 H 3 294,25 L 3 277,19) - 0,15 %

S&P 500 gav ännu ett nytt rekord under tisdagen den 14 januari. Nu med 3 294,som toppvärde. Sakta och säkert drar sig index upp mot det motstånd vi betraktar som viktigt i intervallet 3 315-3 333. Dow Jones och Nasdaq ovan satte också sina nya rekord under tisdagen.

Onsdagen ska bli dagen då fas 1 i handelsavtalet skrivs under och då är den pådrivande effekten som förhandlingarna under hösten bidragit till över. Nästa steg blir utvecklingen för nästa fas eller steg av förhandlingarna. Det viktiga är dock att vi inte förväntar oss mer en marginell uppgång följt av en trolig rekyl när avtalet är klart nu under veckan.

Riksrättsprocessen mot Trump går under nästa vecka in i en viktig fas, där republikanerna inte är enade till 100 procent i nuläget. Majoriteten i senaten är inte hotad men vi får se hur denna process kan påverka börsen under nästa vecka och tiden fram mot mitten av februari.

Rykten gör gällande att demokrafterna nu allt mer vill få Hillary Clinton att ställa upp ännu en gång och utmana om presidentposten i valet november 2020. Hur det blir med den saken vet vi inte men om hon kommer tillbaka är det i sig ingen större överraskning. Demokraterna saknar i nuläget en ”riktig” ledare som har förutsättningar att ta kampen om presidentposten.  

Vi ser under tisdagen FED medlemmar som börjar ta upp behovet att lyfta räntorna från FED´s sidan. Korrigera den nedgång och sänkning av styrräntan man gjorde under 2019. FED har bidragit med sin låga styrränta för att hjälpa Europa/ECB för att inte räntorna ska stiga snabbt. Indikationerna är nu att FED gjort sitt för att hjälpa framförallt Europa. IMF har till och från också agerat för att FED ska hålla nere räntorna, då man ser stora risker med att räntorna börjar stiga globalt. Detta ser nu ut att gå mot en förändring, då de inte har för avsikt att hjälpa världen ur en kris man själv skapat via negativa räntor.

Den dag FED fortsätter att höja styrräntan kan vi förvänta oss en allt starkare dollar mot i första hand EUR, vilket i sin tur skyndar på trenden.  

Beräknade reaktionsdagar för S&P 500:  17 jan, 30 jan, 13 feb

Rekordnotering: 3 294 från den 14 januari 2020

Högsta noteringar

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december    

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009.Graf av S&P 500 levererar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

S&P 500 levererar

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

(C 3 283,15 H 3 294,25 L 3 277,19) - 0,15 %

S&P 500 gav ännu ett nytt rekord under tisdagen den 14 januari. Nu med 3 294,som toppvärde. Sakta och säkert drar sig index upp mot det motstånd vi betraktar som viktigt i intervallet 3 315-3 333. Dow Jones och Nasdaq ovan satte också sina nya rekord under tisdagen.

Onsdagen ska bli dagen då fas 1 i handelsavtalet skrivs under och då är den pådrivande effekten som förhandlingarna under hösten bidragit till över. Nästa steg blir utvecklingen för nästa fas eller steg av förhandlingarna. Det viktiga är dock att vi inte förväntar oss mer en marginell uppgång följt av en trolig rekyl när avtalet är klart nu under veckan.

Riksrättsprocessen mot Trump går under nästa vecka in i en viktig fas, där republikanerna inte är enade till 100 procent i nuläget. Majoriteten i senaten är inte hotad men vi får se hur denna process kan påverka börsen under nästa vecka och tiden fram mot mitten av februari.

Rykten gör gällande att demokrafterna nu allt mer vill få Hillary Clinton att ställa upp ännu en gång och utmana om presidentposten i valet november 2020. Hur det blir med den saken vet vi inte men om hon kommer tillbaka är det i sig ingen större överraskning. Demokraterna saknar i nuläget en ”riktig” ledare som har förutsättningar att ta kampen om presidentposten.  

Vi ser under tisdagen FED medlemmar som börjar ta upp behovet att lyfta räntorna från FED´s sidan. Korrigera den nedgång och sänkning av styrräntan man gjorde under 2019. FED har bidragit med sin låga styrränta för att hjälpa Europa/ECB för att inte räntorna ska stiga snabbt. Indikationerna är nu att FED gjort sitt för att hjälpa framförallt Europa. IMF har till och från också agerat för att FED ska hålla nere räntorna, då man ser stora risker med att räntorna börjar stiga globalt. Detta ser nu ut att gå mot en förändring, då de inte har för avsikt att hjälpa världen ur en kris man själv skapat via negativa räntor.

Den dag FED fortsätter att höja styrräntan kan vi förvänta oss en allt starkare dollar mot i första hand EUR, vilket i sin tur skyndar på trenden.  

Beräknade reaktionsdagar för S&P 500:  17 jan, 30 jan, 13 feb

Rekordnotering: 3 294 från den 14 januari 2020

Högsta noteringar

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december    

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009.Graf av S&P 500 levererar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

S&P 500 levererar

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

(C 3 283,15 H 3 294,25 L 3 277,19) - 0,15 %

S&P 500 gav ännu ett nytt rekord under tisdagen den 14 januari. Nu med 3 294,som toppvärde. Sakta och säkert drar sig index upp mot det motstånd vi betraktar som viktigt i intervallet 3 315-3 333. Dow Jones och Nasdaq ovan satte också sina nya rekord under tisdagen.

Onsdagen ska bli dagen då fas 1 i handelsavtalet skrivs under och då är den pådrivande effekten som förhandlingarna under hösten bidragit till över. Nästa steg blir utvecklingen för nästa fas eller steg av förhandlingarna. Det viktiga är dock att vi inte förväntar oss mer en marginell uppgång följt av en trolig rekyl när avtalet är klart nu under veckan.

Riksrättsprocessen mot Trump går under nästa vecka in i en viktig fas, där republikanerna inte är enade till 100 procent i nuläget. Majoriteten i senaten är inte hotad men vi får se hur denna process kan påverka börsen under nästa vecka och tiden fram mot mitten av februari.

Rykten gör gällande att demokrafterna nu allt mer vill få Hillary Clinton att ställa upp ännu en gång och utmana om presidentposten i valet november 2020. Hur det blir med den saken vet vi inte men om hon kommer tillbaka är det i sig ingen större överraskning. Demokraterna saknar i nuläget en ”riktig” ledare som har förutsättningar att ta kampen om presidentposten.  

Vi ser under tisdagen FED medlemmar som börjar ta upp behovet att lyfta räntorna från FED´s sidan. Korrigera den nedgång och sänkning av styrräntan man gjorde under 2019. FED har bidragit med sin låga styrränta för att hjälpa Europa/ECB för att inte räntorna ska stiga snabbt. Indikationerna är nu att FED gjort sitt för att hjälpa framförallt Europa. IMF har till och från också agerat för att FED ska hålla nere räntorna, då man ser stora risker med att räntorna börjar stiga globalt. Detta ser nu ut att gå mot en förändring, då de inte har för avsikt att hjälpa världen ur en kris man själv skapat via negativa räntor.

Den dag FED fortsätter att höja styrräntan kan vi förvänta oss en allt starkare dollar mot i första hand EUR, vilket i sin tur skyndar på trenden.  

Beräknade reaktionsdagar för S&P 500:  17 jan, 30 jan, 13 feb

Rekordnotering: 3 294 från den 14 januari 2020

Högsta noteringar

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december    

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009.Graf av S&P 500 levererar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

S&P 500 levererar

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

(C 3 283,15 H 3 294,25 L 3 277,19) - 0,15 %

S&P 500 gav ännu ett nytt rekord under tisdagen den 14 januari. Nu med 3 294,som toppvärde. Sakta och säkert drar sig index upp mot det motstånd vi betraktar som viktigt i intervallet 3 315-3 333. Dow Jones och Nasdaq ovan satte också sina nya rekord under tisdagen.

Onsdagen ska bli dagen då fas 1 i handelsavtalet skrivs under och då är den pådrivande effekten som förhandlingarna under hösten bidragit till över. Nästa steg blir utvecklingen för nästa fas eller steg av förhandlingarna. Det viktiga är dock att vi inte förväntar oss mer en marginell uppgång följt av en trolig rekyl när avtalet är klart nu under veckan.

Riksrättsprocessen mot Trump går under nästa vecka in i en viktig fas, där republikanerna inte är enade till 100 procent i nuläget. Majoriteten i senaten är inte hotad men vi får se hur denna process kan påverka börsen under nästa vecka och tiden fram mot mitten av februari.

Rykten gör gällande att demokrafterna nu allt mer vill få Hillary Clinton att ställa upp ännu en gång och utmana om presidentposten i valet november 2020. Hur det blir med den saken vet vi inte men om hon kommer tillbaka är det i sig ingen större överraskning. Demokraterna saknar i nuläget en ”riktig” ledare som har förutsättningar att ta kampen om presidentposten.  

Vi ser under tisdagen FED medlemmar som börjar ta upp behovet att lyfta räntorna från FED´s sidan. Korrigera den nedgång och sänkning av styrräntan man gjorde under 2019. FED har bidragit med sin låga styrränta för att hjälpa Europa/ECB för att inte räntorna ska stiga snabbt. Indikationerna är nu att FED gjort sitt för att hjälpa framförallt Europa. IMF har till och från också agerat för att FED ska hålla nere räntorna, då man ser stora risker med att räntorna börjar stiga globalt. Detta ser nu ut att gå mot en förändring, då de inte har för avsikt att hjälpa världen ur en kris man själv skapat via negativa räntor.

Den dag FED fortsätter att höja styrräntan kan vi förvänta oss en allt starkare dollar mot i första hand EUR, vilket i sin tur skyndar på trenden.  

Beräknade reaktionsdagar för S&P 500:  17 jan, 30 jan, 13 feb

Rekordnotering: 3 294 från den 14 januari 2020

Högsta noteringar

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december    

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009.Graf av S&P 500 levererar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.