Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 på nytt rekord

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 812,30 H 1 812,30 L 1 787,30) + 1,40 %

OMXS30 gav ett viktigt lyft under torsdagen. Det ledde dels till 1 812, som nytt rekord och dels fick vi en stängning över 1 810. Detta senare var en viktig indikation på fortsatt uppgång. Nu krävs att index inte faller tillbaka och stänger under 1 810. Då blir det en tillfällig uppgång men det får vi ta sedan om det skulle bli aktuellt.  

Trenden är stigande och stängningen på 1 812 ger oss anledning att sikta mot 1 849 eller om vi så vill intervallet 1 848-1 852. Det är cirka 2 procent upp dit, vilket gör det fullt möjligt att lyfta dit under januari.

ML-linjen som vi hade nytta av den 7 november vid 1 780 kan bli aktuell igen. Då i november höll ML-linjen och fick index att falla till 1 693 den 3 december. Uppgången som följde därefter har avverkat 4 vågor, vilket innebär att det vi nu ser är den 5:e avslutande vågen innan en förväntad rekyl kan ta vid. I varje fall är det den tolkning vi håller fast vid till dess marknaden ger oss besked om något annat.

ML-linjen har ett värde nu i intervallet 1 865-1 870 beroende på hur många dagar framåt i tid vi tar med i beräkningen. Vi börjar med 1 849 och ser först om den nivån kan testas för att sedan se på vågorna och alla andra indikationer i det läget att vi ska ta in nya beräkningar.

Den 25 april 2019 kom index in med en topp på 1 700. Nu 9 månader senare är vi på G för att se vad som kan hända i olika aktier och naturligtvis även index. En del aktier ser ut att kunna ta en paus i sina uppgångar då. Frågan är hur starkt dessa kan påverka index till en reaktion.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,5 och 90,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 92,5 och 93,4 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 66,5 och 55,1 stigande  

Rekordnotering 1 812 från den 16 januari 2020.

 

Högsta noteringar

2020 den 9 januari på 1 811

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 832 och 1 874 Stöd 1 790 och 1 749Graf av OMXS30 på nytt rekord

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 på nytt rekord

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 812,30 H 1 812,30 L 1 787,30) + 1,40 %

OMXS30 gav ett viktigt lyft under torsdagen. Det ledde dels till 1 812, som nytt rekord och dels fick vi en stängning över 1 810. Detta senare var en viktig indikation på fortsatt uppgång. Nu krävs att index inte faller tillbaka och stänger under 1 810. Då blir det en tillfällig uppgång men det får vi ta sedan om det skulle bli aktuellt.  

Trenden är stigande och stängningen på 1 812 ger oss anledning att sikta mot 1 849 eller om vi så vill intervallet 1 848-1 852. Det är cirka 2 procent upp dit, vilket gör det fullt möjligt att lyfta dit under januari.

ML-linjen som vi hade nytta av den 7 november vid 1 780 kan bli aktuell igen. Då i november höll ML-linjen och fick index att falla till 1 693 den 3 december. Uppgången som följde därefter har avverkat 4 vågor, vilket innebär att det vi nu ser är den 5:e avslutande vågen innan en förväntad rekyl kan ta vid. I varje fall är det den tolkning vi håller fast vid till dess marknaden ger oss besked om något annat.

ML-linjen har ett värde nu i intervallet 1 865-1 870 beroende på hur många dagar framåt i tid vi tar med i beräkningen. Vi börjar med 1 849 och ser först om den nivån kan testas för att sedan se på vågorna och alla andra indikationer i det läget att vi ska ta in nya beräkningar.

Den 25 april 2019 kom index in med en topp på 1 700. Nu 9 månader senare är vi på G för att se vad som kan hända i olika aktier och naturligtvis även index. En del aktier ser ut att kunna ta en paus i sina uppgångar då. Frågan är hur starkt dessa kan påverka index till en reaktion.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,5 och 90,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 92,5 och 93,4 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 66,5 och 55,1 stigande  

Rekordnotering 1 812 från den 16 januari 2020.

 

Högsta noteringar

2020 den 9 januari på 1 811

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 832 och 1 874 Stöd 1 790 och 1 749Graf av OMXS30 på nytt rekord

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 på nytt rekord

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 812,30 H 1 812,30 L 1 787,30) + 1,40 %

OMXS30 gav ett viktigt lyft under torsdagen. Det ledde dels till 1 812, som nytt rekord och dels fick vi en stängning över 1 810. Detta senare var en viktig indikation på fortsatt uppgång. Nu krävs att index inte faller tillbaka och stänger under 1 810. Då blir det en tillfällig uppgång men det får vi ta sedan om det skulle bli aktuellt.  

Trenden är stigande och stängningen på 1 812 ger oss anledning att sikta mot 1 849 eller om vi så vill intervallet 1 848-1 852. Det är cirka 2 procent upp dit, vilket gör det fullt möjligt att lyfta dit under januari.

ML-linjen som vi hade nytta av den 7 november vid 1 780 kan bli aktuell igen. Då i november höll ML-linjen och fick index att falla till 1 693 den 3 december. Uppgången som följde därefter har avverkat 4 vågor, vilket innebär att det vi nu ser är den 5:e avslutande vågen innan en förväntad rekyl kan ta vid. I varje fall är det den tolkning vi håller fast vid till dess marknaden ger oss besked om något annat.

ML-linjen har ett värde nu i intervallet 1 865-1 870 beroende på hur många dagar framåt i tid vi tar med i beräkningen. Vi börjar med 1 849 och ser först om den nivån kan testas för att sedan se på vågorna och alla andra indikationer i det läget att vi ska ta in nya beräkningar.

Den 25 april 2019 kom index in med en topp på 1 700. Nu 9 månader senare är vi på G för att se vad som kan hända i olika aktier och naturligtvis även index. En del aktier ser ut att kunna ta en paus i sina uppgångar då. Frågan är hur starkt dessa kan påverka index till en reaktion.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,5 och 90,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 92,5 och 93,4 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 66,5 och 55,1 stigande  

Rekordnotering 1 812 från den 16 januari 2020.

 

Högsta noteringar

2020 den 9 januari på 1 811

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 832 och 1 874 Stöd 1 790 och 1 749Graf av OMXS30 på nytt rekord

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 på nytt rekord

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 812,30 H 1 812,30 L 1 787,30) + 1,40 %

OMXS30 gav ett viktigt lyft under torsdagen. Det ledde dels till 1 812, som nytt rekord och dels fick vi en stängning över 1 810. Detta senare var en viktig indikation på fortsatt uppgång. Nu krävs att index inte faller tillbaka och stänger under 1 810. Då blir det en tillfällig uppgång men det får vi ta sedan om det skulle bli aktuellt.  

Trenden är stigande och stängningen på 1 812 ger oss anledning att sikta mot 1 849 eller om vi så vill intervallet 1 848-1 852. Det är cirka 2 procent upp dit, vilket gör det fullt möjligt att lyfta dit under januari.

ML-linjen som vi hade nytta av den 7 november vid 1 780 kan bli aktuell igen. Då i november höll ML-linjen och fick index att falla till 1 693 den 3 december. Uppgången som följde därefter har avverkat 4 vågor, vilket innebär att det vi nu ser är den 5:e avslutande vågen innan en förväntad rekyl kan ta vid. I varje fall är det den tolkning vi håller fast vid till dess marknaden ger oss besked om något annat.

ML-linjen har ett värde nu i intervallet 1 865-1 870 beroende på hur många dagar framåt i tid vi tar med i beräkningen. Vi börjar med 1 849 och ser först om den nivån kan testas för att sedan se på vågorna och alla andra indikationer i det läget att vi ska ta in nya beräkningar.

Den 25 april 2019 kom index in med en topp på 1 700. Nu 9 månader senare är vi på G för att se vad som kan hända i olika aktier och naturligtvis även index. En del aktier ser ut att kunna ta en paus i sina uppgångar då. Frågan är hur starkt dessa kan påverka index till en reaktion.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,5 och 90,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 92,5 och 93,4 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 66,5 och 55,1 stigande  

Rekordnotering 1 812 från den 16 januari 2020.

 

Högsta noteringar

2020 den 9 januari på 1 811

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 832 och 1 874 Stöd 1 790 och 1 749Graf av OMXS30 på nytt rekord

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 på nytt rekord

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 812,30 H 1 812,30 L 1 787,30) + 1,40 %

OMXS30 gav ett viktigt lyft under torsdagen. Det ledde dels till 1 812, som nytt rekord och dels fick vi en stängning över 1 810. Detta senare var en viktig indikation på fortsatt uppgång. Nu krävs att index inte faller tillbaka och stänger under 1 810. Då blir det en tillfällig uppgång men det får vi ta sedan om det skulle bli aktuellt.  

Trenden är stigande och stängningen på 1 812 ger oss anledning att sikta mot 1 849 eller om vi så vill intervallet 1 848-1 852. Det är cirka 2 procent upp dit, vilket gör det fullt möjligt att lyfta dit under januari.

ML-linjen som vi hade nytta av den 7 november vid 1 780 kan bli aktuell igen. Då i november höll ML-linjen och fick index att falla till 1 693 den 3 december. Uppgången som följde därefter har avverkat 4 vågor, vilket innebär att det vi nu ser är den 5:e avslutande vågen innan en förväntad rekyl kan ta vid. I varje fall är det den tolkning vi håller fast vid till dess marknaden ger oss besked om något annat.

ML-linjen har ett värde nu i intervallet 1 865-1 870 beroende på hur många dagar framåt i tid vi tar med i beräkningen. Vi börjar med 1 849 och ser först om den nivån kan testas för att sedan se på vågorna och alla andra indikationer i det läget att vi ska ta in nya beräkningar.

Den 25 april 2019 kom index in med en topp på 1 700. Nu 9 månader senare är vi på G för att se vad som kan hända i olika aktier och naturligtvis även index. En del aktier ser ut att kunna ta en paus i sina uppgångar då. Frågan är hur starkt dessa kan påverka index till en reaktion.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,5 och 90,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 92,5 och 93,4 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 66,5 och 55,1 stigande  

Rekordnotering 1 812 från den 16 januari 2020.

 

Högsta noteringar

2020 den 9 januari på 1 811

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 832 och 1 874 Stöd 1 790 och 1 749Graf av OMXS30 på nytt rekord

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 på nytt rekord

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 812,30 H 1 812,30 L 1 787,30) + 1,40 %

OMXS30 gav ett viktigt lyft under torsdagen. Det ledde dels till 1 812, som nytt rekord och dels fick vi en stängning över 1 810. Detta senare var en viktig indikation på fortsatt uppgång. Nu krävs att index inte faller tillbaka och stänger under 1 810. Då blir det en tillfällig uppgång men det får vi ta sedan om det skulle bli aktuellt.  

Trenden är stigande och stängningen på 1 812 ger oss anledning att sikta mot 1 849 eller om vi så vill intervallet 1 848-1 852. Det är cirka 2 procent upp dit, vilket gör det fullt möjligt att lyfta dit under januari.

ML-linjen som vi hade nytta av den 7 november vid 1 780 kan bli aktuell igen. Då i november höll ML-linjen och fick index att falla till 1 693 den 3 december. Uppgången som följde därefter har avverkat 4 vågor, vilket innebär att det vi nu ser är den 5:e avslutande vågen innan en förväntad rekyl kan ta vid. I varje fall är det den tolkning vi håller fast vid till dess marknaden ger oss besked om något annat.

ML-linjen har ett värde nu i intervallet 1 865-1 870 beroende på hur många dagar framåt i tid vi tar med i beräkningen. Vi börjar med 1 849 och ser först om den nivån kan testas för att sedan se på vågorna och alla andra indikationer i det läget att vi ska ta in nya beräkningar.

Den 25 april 2019 kom index in med en topp på 1 700. Nu 9 månader senare är vi på G för att se vad som kan hända i olika aktier och naturligtvis även index. En del aktier ser ut att kunna ta en paus i sina uppgångar då. Frågan är hur starkt dessa kan påverka index till en reaktion.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,5 och 90,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 92,5 och 93,4 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 66,5 och 55,1 stigande  

Rekordnotering 1 812 från den 16 januari 2020.

 

Högsta noteringar

2020 den 9 januari på 1 811

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 832 och 1 874 Stöd 1 790 och 1 749Graf av OMXS30 på nytt rekord

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.