Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

DAX index testar rekordet

Övriga Index


Ikon analys

DAX-index 13 428,35

DAX-index är uppe och testar tidigare toppar och rekord. Rekordet infann sig för 2 år sedan vid 13 597 den 23 januari 2018. Högsta notering 2019 kom in på 13 426, vilket innebär att torsdagens topp kom in 1 månad senare.

Tyskland pressas av en lågkonjunktur, speciellt i bilbranschen. Nu tillkommer eventuella tullar på upp mot 25 procent på tyska och europeiska bilar om man fortsätter stödja Iransk kärnenergi.  

Index fortsätter att ticka uppåt trots ett flertal negativa faktorer kring den viktiga tyska bilindustrin. Alternativa placeringar till börserna fortsätter att vara få. Det är egentligen bara valutaplaceringar som kan konkurera med aktier. Obligationsmarknaden är sedan länge knäckt av negativa räntor även om många större aktörer som mer eller mindre endast har statsobligationer investera i fortsätter att köpa dess. Detta i förhoppningen att räntorna blir ännu lägre och därmed kan man få en viss avkastning när priset på obligationerna stiger vid fallande räntor. Men detta är den faktor som med tiden innebär en stor risk, när det hela vänder med tiden.  

Högsta noteringar

2019: 13 426 den 16 december

2018: 13 597 den 23 januari (gällande rekord)

2017: 13 526 den 7 november

2016: 10 828 25 oktober

2015: 12 391 den 10 april

Lägsta noteringar

2019: 10 387 den 2 januari

2018: 10 279 den 27 december   

2017: 11 869 den 29 augusti

2016: 8 699 den 11 februariGraf av DAX index testar rekordet

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

DAX index testar rekordet

Övriga Index


Ikon analys

DAX-index 13 428,35

DAX-index är uppe och testar tidigare toppar och rekord. Rekordet infann sig för 2 år sedan vid 13 597 den 23 januari 2018. Högsta notering 2019 kom in på 13 426, vilket innebär att torsdagens topp kom in 1 månad senare.

Tyskland pressas av en lågkonjunktur, speciellt i bilbranschen. Nu tillkommer eventuella tullar på upp mot 25 procent på tyska och europeiska bilar om man fortsätter stödja Iransk kärnenergi.  

Index fortsätter att ticka uppåt trots ett flertal negativa faktorer kring den viktiga tyska bilindustrin. Alternativa placeringar till börserna fortsätter att vara få. Det är egentligen bara valutaplaceringar som kan konkurera med aktier. Obligationsmarknaden är sedan länge knäckt av negativa räntor även om många större aktörer som mer eller mindre endast har statsobligationer investera i fortsätter att köpa dess. Detta i förhoppningen att räntorna blir ännu lägre och därmed kan man få en viss avkastning när priset på obligationerna stiger vid fallande räntor. Men detta är den faktor som med tiden innebär en stor risk, när det hela vänder med tiden.  

Högsta noteringar

2019: 13 426 den 16 december

2018: 13 597 den 23 januari (gällande rekord)

2017: 13 526 den 7 november

2016: 10 828 25 oktober

2015: 12 391 den 10 april

Lägsta noteringar

2019: 10 387 den 2 januari

2018: 10 279 den 27 december   

2017: 11 869 den 29 augusti

2016: 8 699 den 11 februariGraf av DAX index testar rekordet

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

DAX index testar rekordet

Övriga Index


Ikon analys

DAX-index 13 428,35

DAX-index är uppe och testar tidigare toppar och rekord. Rekordet infann sig för 2 år sedan vid 13 597 den 23 januari 2018. Högsta notering 2019 kom in på 13 426, vilket innebär att torsdagens topp kom in 1 månad senare.

Tyskland pressas av en lågkonjunktur, speciellt i bilbranschen. Nu tillkommer eventuella tullar på upp mot 25 procent på tyska och europeiska bilar om man fortsätter stödja Iransk kärnenergi.  

Index fortsätter att ticka uppåt trots ett flertal negativa faktorer kring den viktiga tyska bilindustrin. Alternativa placeringar till börserna fortsätter att vara få. Det är egentligen bara valutaplaceringar som kan konkurera med aktier. Obligationsmarknaden är sedan länge knäckt av negativa räntor även om många större aktörer som mer eller mindre endast har statsobligationer investera i fortsätter att köpa dess. Detta i förhoppningen att räntorna blir ännu lägre och därmed kan man få en viss avkastning när priset på obligationerna stiger vid fallande räntor. Men detta är den faktor som med tiden innebär en stor risk, när det hela vänder med tiden.  

Högsta noteringar

2019: 13 426 den 16 december

2018: 13 597 den 23 januari (gällande rekord)

2017: 13 526 den 7 november

2016: 10 828 25 oktober

2015: 12 391 den 10 april

Lägsta noteringar

2019: 10 387 den 2 januari

2018: 10 279 den 27 december   

2017: 11 869 den 29 augusti

2016: 8 699 den 11 februariGraf av DAX index testar rekordet

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

DAX index testar rekordet

Övriga Index


Ikon analys

DAX-index 13 428,35

DAX-index är uppe och testar tidigare toppar och rekord. Rekordet infann sig för 2 år sedan vid 13 597 den 23 januari 2018. Högsta notering 2019 kom in på 13 426, vilket innebär att torsdagens topp kom in 1 månad senare.

Tyskland pressas av en lågkonjunktur, speciellt i bilbranschen. Nu tillkommer eventuella tullar på upp mot 25 procent på tyska och europeiska bilar om man fortsätter stödja Iransk kärnenergi.  

Index fortsätter att ticka uppåt trots ett flertal negativa faktorer kring den viktiga tyska bilindustrin. Alternativa placeringar till börserna fortsätter att vara få. Det är egentligen bara valutaplaceringar som kan konkurera med aktier. Obligationsmarknaden är sedan länge knäckt av negativa räntor även om många större aktörer som mer eller mindre endast har statsobligationer investera i fortsätter att köpa dess. Detta i förhoppningen att räntorna blir ännu lägre och därmed kan man få en viss avkastning när priset på obligationerna stiger vid fallande räntor. Men detta är den faktor som med tiden innebär en stor risk, när det hela vänder med tiden.  

Högsta noteringar

2019: 13 426 den 16 december

2018: 13 597 den 23 januari (gällande rekord)

2017: 13 526 den 7 november

2016: 10 828 25 oktober

2015: 12 391 den 10 april

Lägsta noteringar

2019: 10 387 den 2 januari

2018: 10 279 den 27 december   

2017: 11 869 den 29 augusti

2016: 8 699 den 11 februariGraf av DAX index testar rekordet

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

DAX index testar rekordet

Övriga Index


Ikon analys

DAX-index 13 428,35

DAX-index är uppe och testar tidigare toppar och rekord. Rekordet infann sig för 2 år sedan vid 13 597 den 23 januari 2018. Högsta notering 2019 kom in på 13 426, vilket innebär att torsdagens topp kom in 1 månad senare.

Tyskland pressas av en lågkonjunktur, speciellt i bilbranschen. Nu tillkommer eventuella tullar på upp mot 25 procent på tyska och europeiska bilar om man fortsätter stödja Iransk kärnenergi.  

Index fortsätter att ticka uppåt trots ett flertal negativa faktorer kring den viktiga tyska bilindustrin. Alternativa placeringar till börserna fortsätter att vara få. Det är egentligen bara valutaplaceringar som kan konkurera med aktier. Obligationsmarknaden är sedan länge knäckt av negativa räntor även om många större aktörer som mer eller mindre endast har statsobligationer investera i fortsätter att köpa dess. Detta i förhoppningen att räntorna blir ännu lägre och därmed kan man få en viss avkastning när priset på obligationerna stiger vid fallande räntor. Men detta är den faktor som med tiden innebär en stor risk, när det hela vänder med tiden.  

Högsta noteringar

2019: 13 426 den 16 december

2018: 13 597 den 23 januari (gällande rekord)

2017: 13 526 den 7 november

2016: 10 828 25 oktober

2015: 12 391 den 10 april

Lägsta noteringar

2019: 10 387 den 2 januari

2018: 10 279 den 27 december   

2017: 11 869 den 29 augusti

2016: 8 699 den 11 februariGraf av DAX index testar rekordet

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

DAX index testar rekordet

Övriga Index


Ikon analys

DAX-index 13 428,35

DAX-index är uppe och testar tidigare toppar och rekord. Rekordet infann sig för 2 år sedan vid 13 597 den 23 januari 2018. Högsta notering 2019 kom in på 13 426, vilket innebär att torsdagens topp kom in 1 månad senare.

Tyskland pressas av en lågkonjunktur, speciellt i bilbranschen. Nu tillkommer eventuella tullar på upp mot 25 procent på tyska och europeiska bilar om man fortsätter stödja Iransk kärnenergi.  

Index fortsätter att ticka uppåt trots ett flertal negativa faktorer kring den viktiga tyska bilindustrin. Alternativa placeringar till börserna fortsätter att vara få. Det är egentligen bara valutaplaceringar som kan konkurera med aktier. Obligationsmarknaden är sedan länge knäckt av negativa räntor även om många större aktörer som mer eller mindre endast har statsobligationer investera i fortsätter att köpa dess. Detta i förhoppningen att räntorna blir ännu lägre och därmed kan man få en viss avkastning när priset på obligationerna stiger vid fallande räntor. Men detta är den faktor som med tiden innebär en stor risk, när det hela vänder med tiden.  

Högsta noteringar

2019: 13 426 den 16 december

2018: 13 597 den 23 januari (gällande rekord)

2017: 13 526 den 7 november

2016: 10 828 25 oktober

2015: 12 391 den 10 april

Lägsta noteringar

2019: 10 387 den 2 januari

2018: 10 279 den 27 december   

2017: 11 869 den 29 augusti

2016: 8 699 den 11 februariGraf av DAX index testar rekordet

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.