Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 upprepar sig

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 825,94 H 1 831,52 L 1 813,24) + 0,75 %

OMXS30 tog sig till motståndet vid 1 832 under fredagen. Motståndet höll och gav en reaktion nedåt under dagen. Motståndet finns med i den kedja vi lägger upp nedan, dessa motstånd är från Gann Hjulet och rullar löpande i våra grafer.

Vi letar nu närmast efter det värde som ska kunna ge oss en topp under januari för att sedan sannolikt ge oss en lägre topp under februari. Med en lägre topp eller annan negativ signal kan vi sedan förbereda för en rekyl. Det handlar om att fullborda den uppgång som inleddes den 15 augusti 2019. För vissa aktier handlar det om 26 augusti 2019. Det är denna differens på 11 dagar vi nu ska använda för de aktier som fortsätter att smyga uppåt en tid från den 17 januari in mot den 28 januari i första hand. Det handlar om de 5 vågor uppåt som vi tolkar in i grafen, som vi ska följa i den avslutande 5:e vågen in i mål. Ska den bli ”normal” eller blir den överdrive? Svaret har vi inte men alternativa motstånd kan vi rada uppåt.

För index har vi de små mindre stegen att bevaka till dess vi får in toppen, där 1 832-1 834 ligger först, som motstånd. Nästa nivå är den på 1 849, som vi tidigare satt till 1 848-1 853 och får ses se som den ”normala”.

Vi kan även ha med 1 858 (1 856-1 860), som ytterligare alternativ, då tid och pris ibland inte kommer in samtidigt. Det är dock knappt 2 procent upp till det senare motståndet. Vi plockar in flera motstånd nu då vi ser en reaktion förestående efter en topp under andra halvan av januari. Tidsmässigt har vi den 27 december 2018 och den 2 januari 2019 som vi använder när det gäller tiden. 1Y1M senare är vi på den 24 januari till den 2 februari. Vi vet att de aktier som rullar med denna rytm på 13 månader ibland kan komma in några dagar innan den perfekta tiden 13 månader (395-396 dagar).

Vi håller också ett vakande öga på centralbankernas agerande under veckan. Det handlar om centralbankerna i Kina, Japan och EU, som alla har policymöten.

Det är ju ränteutvecklingen som med tiden ska få en skjuts uppåt, där vi speciellt följer de korta räntorna som är satta under stor press sedan några månader tillbaka. Än så länge klara centralbanken att hantera detta men med någon form av påfrestning kan bilden snabbt ändras.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,1 och 90,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 91,5 och 93,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 78,0 och 64,9 stigande  

Rekordnotering 1 812 från den 16 januari 2020.

 

Högsta noteringar

2020 den 9 januari på 1 811

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 832 och 1 874 Stöd 1 790 och 1 749Graf av OMXS30 upprepar sig

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 upprepar sig

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 825,94 H 1 831,52 L 1 813,24) + 0,75 %

OMXS30 tog sig till motståndet vid 1 832 under fredagen. Motståndet höll och gav en reaktion nedåt under dagen. Motståndet finns med i den kedja vi lägger upp nedan, dessa motstånd är från Gann Hjulet och rullar löpande i våra grafer.

Vi letar nu närmast efter det värde som ska kunna ge oss en topp under januari för att sedan sannolikt ge oss en lägre topp under februari. Med en lägre topp eller annan negativ signal kan vi sedan förbereda för en rekyl. Det handlar om att fullborda den uppgång som inleddes den 15 augusti 2019. För vissa aktier handlar det om 26 augusti 2019. Det är denna differens på 11 dagar vi nu ska använda för de aktier som fortsätter att smyga uppåt en tid från den 17 januari in mot den 28 januari i första hand. Det handlar om de 5 vågor uppåt som vi tolkar in i grafen, som vi ska följa i den avslutande 5:e vågen in i mål. Ska den bli ”normal” eller blir den överdrive? Svaret har vi inte men alternativa motstånd kan vi rada uppåt.

För index har vi de små mindre stegen att bevaka till dess vi får in toppen, där 1 832-1 834 ligger först, som motstånd. Nästa nivå är den på 1 849, som vi tidigare satt till 1 848-1 853 och får ses se som den ”normala”.

Vi kan även ha med 1 858 (1 856-1 860), som ytterligare alternativ, då tid och pris ibland inte kommer in samtidigt. Det är dock knappt 2 procent upp till det senare motståndet. Vi plockar in flera motstånd nu då vi ser en reaktion förestående efter en topp under andra halvan av januari. Tidsmässigt har vi den 27 december 2018 och den 2 januari 2019 som vi använder när det gäller tiden. 1Y1M senare är vi på den 24 januari till den 2 februari. Vi vet att de aktier som rullar med denna rytm på 13 månader ibland kan komma in några dagar innan den perfekta tiden 13 månader (395-396 dagar).

Vi håller också ett vakande öga på centralbankernas agerande under veckan. Det handlar om centralbankerna i Kina, Japan och EU, som alla har policymöten.

Det är ju ränteutvecklingen som med tiden ska få en skjuts uppåt, där vi speciellt följer de korta räntorna som är satta under stor press sedan några månader tillbaka. Än så länge klara centralbanken att hantera detta men med någon form av påfrestning kan bilden snabbt ändras.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,1 och 90,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 91,5 och 93,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 78,0 och 64,9 stigande  

Rekordnotering 1 812 från den 16 januari 2020.

 

Högsta noteringar

2020 den 9 januari på 1 811

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 832 och 1 874 Stöd 1 790 och 1 749Graf av OMXS30 upprepar sig

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 upprepar sig

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 825,94 H 1 831,52 L 1 813,24) + 0,75 %

OMXS30 tog sig till motståndet vid 1 832 under fredagen. Motståndet höll och gav en reaktion nedåt under dagen. Motståndet finns med i den kedja vi lägger upp nedan, dessa motstånd är från Gann Hjulet och rullar löpande i våra grafer.

Vi letar nu närmast efter det värde som ska kunna ge oss en topp under januari för att sedan sannolikt ge oss en lägre topp under februari. Med en lägre topp eller annan negativ signal kan vi sedan förbereda för en rekyl. Det handlar om att fullborda den uppgång som inleddes den 15 augusti 2019. För vissa aktier handlar det om 26 augusti 2019. Det är denna differens på 11 dagar vi nu ska använda för de aktier som fortsätter att smyga uppåt en tid från den 17 januari in mot den 28 januari i första hand. Det handlar om de 5 vågor uppåt som vi tolkar in i grafen, som vi ska följa i den avslutande 5:e vågen in i mål. Ska den bli ”normal” eller blir den överdrive? Svaret har vi inte men alternativa motstånd kan vi rada uppåt.

För index har vi de små mindre stegen att bevaka till dess vi får in toppen, där 1 832-1 834 ligger först, som motstånd. Nästa nivå är den på 1 849, som vi tidigare satt till 1 848-1 853 och får ses se som den ”normala”.

Vi kan även ha med 1 858 (1 856-1 860), som ytterligare alternativ, då tid och pris ibland inte kommer in samtidigt. Det är dock knappt 2 procent upp till det senare motståndet. Vi plockar in flera motstånd nu då vi ser en reaktion förestående efter en topp under andra halvan av januari. Tidsmässigt har vi den 27 december 2018 och den 2 januari 2019 som vi använder när det gäller tiden. 1Y1M senare är vi på den 24 januari till den 2 februari. Vi vet att de aktier som rullar med denna rytm på 13 månader ibland kan komma in några dagar innan den perfekta tiden 13 månader (395-396 dagar).

Vi håller också ett vakande öga på centralbankernas agerande under veckan. Det handlar om centralbankerna i Kina, Japan och EU, som alla har policymöten.

Det är ju ränteutvecklingen som med tiden ska få en skjuts uppåt, där vi speciellt följer de korta räntorna som är satta under stor press sedan några månader tillbaka. Än så länge klara centralbanken att hantera detta men med någon form av påfrestning kan bilden snabbt ändras.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,1 och 90,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 91,5 och 93,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 78,0 och 64,9 stigande  

Rekordnotering 1 812 från den 16 januari 2020.

 

Högsta noteringar

2020 den 9 januari på 1 811

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 832 och 1 874 Stöd 1 790 och 1 749Graf av OMXS30 upprepar sig

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 upprepar sig

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 825,94 H 1 831,52 L 1 813,24) + 0,75 %

OMXS30 tog sig till motståndet vid 1 832 under fredagen. Motståndet höll och gav en reaktion nedåt under dagen. Motståndet finns med i den kedja vi lägger upp nedan, dessa motstånd är från Gann Hjulet och rullar löpande i våra grafer.

Vi letar nu närmast efter det värde som ska kunna ge oss en topp under januari för att sedan sannolikt ge oss en lägre topp under februari. Med en lägre topp eller annan negativ signal kan vi sedan förbereda för en rekyl. Det handlar om att fullborda den uppgång som inleddes den 15 augusti 2019. För vissa aktier handlar det om 26 augusti 2019. Det är denna differens på 11 dagar vi nu ska använda för de aktier som fortsätter att smyga uppåt en tid från den 17 januari in mot den 28 januari i första hand. Det handlar om de 5 vågor uppåt som vi tolkar in i grafen, som vi ska följa i den avslutande 5:e vågen in i mål. Ska den bli ”normal” eller blir den överdrive? Svaret har vi inte men alternativa motstånd kan vi rada uppåt.

För index har vi de små mindre stegen att bevaka till dess vi får in toppen, där 1 832-1 834 ligger först, som motstånd. Nästa nivå är den på 1 849, som vi tidigare satt till 1 848-1 853 och får ses se som den ”normala”.

Vi kan även ha med 1 858 (1 856-1 860), som ytterligare alternativ, då tid och pris ibland inte kommer in samtidigt. Det är dock knappt 2 procent upp till det senare motståndet. Vi plockar in flera motstånd nu då vi ser en reaktion förestående efter en topp under andra halvan av januari. Tidsmässigt har vi den 27 december 2018 och den 2 januari 2019 som vi använder när det gäller tiden. 1Y1M senare är vi på den 24 januari till den 2 februari. Vi vet att de aktier som rullar med denna rytm på 13 månader ibland kan komma in några dagar innan den perfekta tiden 13 månader (395-396 dagar).

Vi håller också ett vakande öga på centralbankernas agerande under veckan. Det handlar om centralbankerna i Kina, Japan och EU, som alla har policymöten.

Det är ju ränteutvecklingen som med tiden ska få en skjuts uppåt, där vi speciellt följer de korta räntorna som är satta under stor press sedan några månader tillbaka. Än så länge klara centralbanken att hantera detta men med någon form av påfrestning kan bilden snabbt ändras.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,1 och 90,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 91,5 och 93,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 78,0 och 64,9 stigande  

Rekordnotering 1 812 från den 16 januari 2020.

 

Högsta noteringar

2020 den 9 januari på 1 811

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 832 och 1 874 Stöd 1 790 och 1 749Graf av OMXS30 upprepar sig

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 upprepar sig

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 825,94 H 1 831,52 L 1 813,24) + 0,75 %

OMXS30 tog sig till motståndet vid 1 832 under fredagen. Motståndet höll och gav en reaktion nedåt under dagen. Motståndet finns med i den kedja vi lägger upp nedan, dessa motstånd är från Gann Hjulet och rullar löpande i våra grafer.

Vi letar nu närmast efter det värde som ska kunna ge oss en topp under januari för att sedan sannolikt ge oss en lägre topp under februari. Med en lägre topp eller annan negativ signal kan vi sedan förbereda för en rekyl. Det handlar om att fullborda den uppgång som inleddes den 15 augusti 2019. För vissa aktier handlar det om 26 augusti 2019. Det är denna differens på 11 dagar vi nu ska använda för de aktier som fortsätter att smyga uppåt en tid från den 17 januari in mot den 28 januari i första hand. Det handlar om de 5 vågor uppåt som vi tolkar in i grafen, som vi ska följa i den avslutande 5:e vågen in i mål. Ska den bli ”normal” eller blir den överdrive? Svaret har vi inte men alternativa motstånd kan vi rada uppåt.

För index har vi de små mindre stegen att bevaka till dess vi får in toppen, där 1 832-1 834 ligger först, som motstånd. Nästa nivå är den på 1 849, som vi tidigare satt till 1 848-1 853 och får ses se som den ”normala”.

Vi kan även ha med 1 858 (1 856-1 860), som ytterligare alternativ, då tid och pris ibland inte kommer in samtidigt. Det är dock knappt 2 procent upp till det senare motståndet. Vi plockar in flera motstånd nu då vi ser en reaktion förestående efter en topp under andra halvan av januari. Tidsmässigt har vi den 27 december 2018 och den 2 januari 2019 som vi använder när det gäller tiden. 1Y1M senare är vi på den 24 januari till den 2 februari. Vi vet att de aktier som rullar med denna rytm på 13 månader ibland kan komma in några dagar innan den perfekta tiden 13 månader (395-396 dagar).

Vi håller också ett vakande öga på centralbankernas agerande under veckan. Det handlar om centralbankerna i Kina, Japan och EU, som alla har policymöten.

Det är ju ränteutvecklingen som med tiden ska få en skjuts uppåt, där vi speciellt följer de korta räntorna som är satta under stor press sedan några månader tillbaka. Än så länge klara centralbanken att hantera detta men med någon form av påfrestning kan bilden snabbt ändras.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,1 och 90,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 91,5 och 93,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 78,0 och 64,9 stigande  

Rekordnotering 1 812 från den 16 januari 2020.

 

Högsta noteringar

2020 den 9 januari på 1 811

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 832 och 1 874 Stöd 1 790 och 1 749Graf av OMXS30 upprepar sig

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 upprepar sig

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 825,94 H 1 831,52 L 1 813,24) + 0,75 %

OMXS30 tog sig till motståndet vid 1 832 under fredagen. Motståndet höll och gav en reaktion nedåt under dagen. Motståndet finns med i den kedja vi lägger upp nedan, dessa motstånd är från Gann Hjulet och rullar löpande i våra grafer.

Vi letar nu närmast efter det värde som ska kunna ge oss en topp under januari för att sedan sannolikt ge oss en lägre topp under februari. Med en lägre topp eller annan negativ signal kan vi sedan förbereda för en rekyl. Det handlar om att fullborda den uppgång som inleddes den 15 augusti 2019. För vissa aktier handlar det om 26 augusti 2019. Det är denna differens på 11 dagar vi nu ska använda för de aktier som fortsätter att smyga uppåt en tid från den 17 januari in mot den 28 januari i första hand. Det handlar om de 5 vågor uppåt som vi tolkar in i grafen, som vi ska följa i den avslutande 5:e vågen in i mål. Ska den bli ”normal” eller blir den överdrive? Svaret har vi inte men alternativa motstånd kan vi rada uppåt.

För index har vi de små mindre stegen att bevaka till dess vi får in toppen, där 1 832-1 834 ligger först, som motstånd. Nästa nivå är den på 1 849, som vi tidigare satt till 1 848-1 853 och får ses se som den ”normala”.

Vi kan även ha med 1 858 (1 856-1 860), som ytterligare alternativ, då tid och pris ibland inte kommer in samtidigt. Det är dock knappt 2 procent upp till det senare motståndet. Vi plockar in flera motstånd nu då vi ser en reaktion förestående efter en topp under andra halvan av januari. Tidsmässigt har vi den 27 december 2018 och den 2 januari 2019 som vi använder när det gäller tiden. 1Y1M senare är vi på den 24 januari till den 2 februari. Vi vet att de aktier som rullar med denna rytm på 13 månader ibland kan komma in några dagar innan den perfekta tiden 13 månader (395-396 dagar).

Vi håller också ett vakande öga på centralbankernas agerande under veckan. Det handlar om centralbankerna i Kina, Japan och EU, som alla har policymöten.

Det är ju ränteutvecklingen som med tiden ska få en skjuts uppåt, där vi speciellt följer de korta räntorna som är satta under stor press sedan några månader tillbaka. Än så länge klara centralbanken att hantera detta men med någon form av påfrestning kan bilden snabbt ändras.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,1 och 90,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 91,5 och 93,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 78,0 och 64,9 stigande  

Rekordnotering 1 812 från den 16 januari 2020.

 

Högsta noteringar

2020 den 9 januari på 1 811

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 832 och 1 874 Stöd 1 790 och 1 749Graf av OMXS30 upprepar sig

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.