Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 - Vilket värde blir toppvädet denna gång?

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 821,29 H 1 829,68 L 1 819,80) - 0,25 %

OMXS30 inledde 2020 med att den 2 januari notera 1 810, som högst. Den toppen ledde till en hel del svängningar därefter, där ett flertal rytmer samverkade till att hålla tillbaka index under i stort sett två veckor. När sedan genombrottet av 2010-nivån var på plats lyfte index till 1 832 fredagen den 17 januari.

Ser vi på utvecklingen utifrån Elliotts vågteori (EWT) och lågpunkten 1 477 den 15 augusti 2019 ger det oss en bild av att index nu håller på att avsluta en rörelse med 5 vågor. Det betyder att vi från den 3 december tolkar EWT som att det är den 5:e avslutade vågen sett från 15 augusti. Denna våg kan avslutas tvärt men den kan även bli utdragen en tid och svänga en hel del i det att marknaden försöker driva index högre i fullbordandet av vågen.

Rapporterna med Sandvik som kommer med sin rapport under tisdagen kan bidra till att sätta tonen in mot den 3 februari. Lägger vi in de motstånd som gäller nu med mycket små mellanrum har vi först 1 832-1 834 följt av 1 848-1 850 och därutöver kommer 1 857-1 860. Varje nivå utgör ett separat motstånd. Vi kan också se hela intervallet 1 832-1 860, som ett brett motståndsintervall den närmaste tiden, där ett första test skedde under fredagen den 17 januari, när nu gällande rekordet 1 832 noterades. Vi har nu några spännande dagar där vi ska få ett avgörande.

Med ett nytt rekord i närtid kan vi inte annat än klassa den längre trenden som stigande.

Vi har i våra dagliga marknadsbrev följt ett flertal aktier som rusat i höjden. Dessa kommer vi fortsätta följa framöver då de med stor sannolikt når sina toppar relativt sent i den aktuella rytmen. Vi har tidigare berört fastighetsaktierna som gav en topp den 4 september 2019. Detta var toppen på en 3.e våg och därmed klassar vi rekylen de följande veckorna som en 4.e våg. Under hösten inleddes sedan den 5:e avslutande vågen med sin ökande acceleration uppåt, vilket är typiskt för avslutningsfasen.

Rallyt i denna grupp kan fortsätta ytterligare en tid. Vi har även Atlas Copco, Nibe, Assa Abloy med flera aktier som också är inne i samma och liknande paraboliska rörelse.  

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande. Vilken är ytterligare en bekräftelse på att den långsiktiga trenden är stigande. Värdena är på höga nivåer men det är i sig inget alarmerande så långa trenden är positiv.

Lång sikt: Månadsstochastic 92,8 och 90,6 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och ger oss anledning att vara på vår vakt den närmaste tiden in mot veckan 3-7 februari. Då allt fler aktier ser ut att gå mot tillfälliga reaktioner efter kraftiga rusningar sedan tidig höst 2019.

Medellång sikt: Veckostochastic 92,6 och 92,0 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande efter att ett tag varit fallande då index inleddes året med att hållas tillbaka av motståndet 1 810. De senaste dagarnas uppgång efter 1 793 den 14 januari har lett till att indikatorn stiger på nytt. Svängningarna sker lätt och snabbt i denna indikator då det handlar om dagsbaserade värden under 14 börsdagar.

I och med att rörelsen sedan lågpunkten för index vid 1 477 den 15 augusti ger indikationer på att vara på väg mot en paus är vi lyhörda för olika signaler, positiva som negativa. Positiva signaler kan lyfta index ytterligare någon/några dagar innan rekylen visar sig tydligare.  

Kort sikt: Dagsstochastic 91,6 och 78,7 stigande  

Rekordnotering 1 832 från den 17 januari 2020.

 

Högsta noteringar

2020 den 17 januari på 1 1832

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 832 och 1 874 Stöd 1 790 och 1 749Graf av OMXS30 - Vilket värde blir toppvädet denna gång?

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 - Vilket värde blir toppvädet denna gång?

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 821,29 H 1 829,68 L 1 819,80) - 0,25 %

OMXS30 inledde 2020 med att den 2 januari notera 1 810, som högst. Den toppen ledde till en hel del svängningar därefter, där ett flertal rytmer samverkade till att hålla tillbaka index under i stort sett två veckor. När sedan genombrottet av 2010-nivån var på plats lyfte index till 1 832 fredagen den 17 januari.

Ser vi på utvecklingen utifrån Elliotts vågteori (EWT) och lågpunkten 1 477 den 15 augusti 2019 ger det oss en bild av att index nu håller på att avsluta en rörelse med 5 vågor. Det betyder att vi från den 3 december tolkar EWT som att det är den 5:e avslutade vågen sett från 15 augusti. Denna våg kan avslutas tvärt men den kan även bli utdragen en tid och svänga en hel del i det att marknaden försöker driva index högre i fullbordandet av vågen.

Rapporterna med Sandvik som kommer med sin rapport under tisdagen kan bidra till att sätta tonen in mot den 3 februari. Lägger vi in de motstånd som gäller nu med mycket små mellanrum har vi först 1 832-1 834 följt av 1 848-1 850 och därutöver kommer 1 857-1 860. Varje nivå utgör ett separat motstånd. Vi kan också se hela intervallet 1 832-1 860, som ett brett motståndsintervall den närmaste tiden, där ett första test skedde under fredagen den 17 januari, när nu gällande rekordet 1 832 noterades. Vi har nu några spännande dagar där vi ska få ett avgörande.

Med ett nytt rekord i närtid kan vi inte annat än klassa den längre trenden som stigande.

Vi har i våra dagliga marknadsbrev följt ett flertal aktier som rusat i höjden. Dessa kommer vi fortsätta följa framöver då de med stor sannolikt når sina toppar relativt sent i den aktuella rytmen. Vi har tidigare berört fastighetsaktierna som gav en topp den 4 september 2019. Detta var toppen på en 3.e våg och därmed klassar vi rekylen de följande veckorna som en 4.e våg. Under hösten inleddes sedan den 5:e avslutande vågen med sin ökande acceleration uppåt, vilket är typiskt för avslutningsfasen.

Rallyt i denna grupp kan fortsätta ytterligare en tid. Vi har även Atlas Copco, Nibe, Assa Abloy med flera aktier som också är inne i samma och liknande paraboliska rörelse.  

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande. Vilken är ytterligare en bekräftelse på att den långsiktiga trenden är stigande. Värdena är på höga nivåer men det är i sig inget alarmerande så långa trenden är positiv.

Lång sikt: Månadsstochastic 92,8 och 90,6 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och ger oss anledning att vara på vår vakt den närmaste tiden in mot veckan 3-7 februari. Då allt fler aktier ser ut att gå mot tillfälliga reaktioner efter kraftiga rusningar sedan tidig höst 2019.

Medellång sikt: Veckostochastic 92,6 och 92,0 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande efter att ett tag varit fallande då index inleddes året med att hållas tillbaka av motståndet 1 810. De senaste dagarnas uppgång efter 1 793 den 14 januari har lett till att indikatorn stiger på nytt. Svängningarna sker lätt och snabbt i denna indikator då det handlar om dagsbaserade värden under 14 börsdagar.

I och med att rörelsen sedan lågpunkten för index vid 1 477 den 15 augusti ger indikationer på att vara på väg mot en paus är vi lyhörda för olika signaler, positiva som negativa. Positiva signaler kan lyfta index ytterligare någon/några dagar innan rekylen visar sig tydligare.  

Kort sikt: Dagsstochastic 91,6 och 78,7 stigande  

Rekordnotering 1 832 från den 17 januari 2020.

 

Högsta noteringar

2020 den 17 januari på 1 1832

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 832 och 1 874 Stöd 1 790 och 1 749Graf av OMXS30 - Vilket värde blir toppvädet denna gång?

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 - Vilket värde blir toppvädet denna gång?

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 821,29 H 1 829,68 L 1 819,80) - 0,25 %

OMXS30 inledde 2020 med att den 2 januari notera 1 810, som högst. Den toppen ledde till en hel del svängningar därefter, där ett flertal rytmer samverkade till att hålla tillbaka index under i stort sett två veckor. När sedan genombrottet av 2010-nivån var på plats lyfte index till 1 832 fredagen den 17 januari.

Ser vi på utvecklingen utifrån Elliotts vågteori (EWT) och lågpunkten 1 477 den 15 augusti 2019 ger det oss en bild av att index nu håller på att avsluta en rörelse med 5 vågor. Det betyder att vi från den 3 december tolkar EWT som att det är den 5:e avslutade vågen sett från 15 augusti. Denna våg kan avslutas tvärt men den kan även bli utdragen en tid och svänga en hel del i det att marknaden försöker driva index högre i fullbordandet av vågen.

Rapporterna med Sandvik som kommer med sin rapport under tisdagen kan bidra till att sätta tonen in mot den 3 februari. Lägger vi in de motstånd som gäller nu med mycket små mellanrum har vi först 1 832-1 834 följt av 1 848-1 850 och därutöver kommer 1 857-1 860. Varje nivå utgör ett separat motstånd. Vi kan också se hela intervallet 1 832-1 860, som ett brett motståndsintervall den närmaste tiden, där ett första test skedde under fredagen den 17 januari, när nu gällande rekordet 1 832 noterades. Vi har nu några spännande dagar där vi ska få ett avgörande.

Med ett nytt rekord i närtid kan vi inte annat än klassa den längre trenden som stigande.

Vi har i våra dagliga marknadsbrev följt ett flertal aktier som rusat i höjden. Dessa kommer vi fortsätta följa framöver då de med stor sannolikt når sina toppar relativt sent i den aktuella rytmen. Vi har tidigare berört fastighetsaktierna som gav en topp den 4 september 2019. Detta var toppen på en 3.e våg och därmed klassar vi rekylen de följande veckorna som en 4.e våg. Under hösten inleddes sedan den 5:e avslutande vågen med sin ökande acceleration uppåt, vilket är typiskt för avslutningsfasen.

Rallyt i denna grupp kan fortsätta ytterligare en tid. Vi har även Atlas Copco, Nibe, Assa Abloy med flera aktier som också är inne i samma och liknande paraboliska rörelse.  

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande. Vilken är ytterligare en bekräftelse på att den långsiktiga trenden är stigande. Värdena är på höga nivåer men det är i sig inget alarmerande så långa trenden är positiv.

Lång sikt: Månadsstochastic 92,8 och 90,6 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och ger oss anledning att vara på vår vakt den närmaste tiden in mot veckan 3-7 februari. Då allt fler aktier ser ut att gå mot tillfälliga reaktioner efter kraftiga rusningar sedan tidig höst 2019.

Medellång sikt: Veckostochastic 92,6 och 92,0 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande efter att ett tag varit fallande då index inleddes året med att hållas tillbaka av motståndet 1 810. De senaste dagarnas uppgång efter 1 793 den 14 januari har lett till att indikatorn stiger på nytt. Svängningarna sker lätt och snabbt i denna indikator då det handlar om dagsbaserade värden under 14 börsdagar.

I och med att rörelsen sedan lågpunkten för index vid 1 477 den 15 augusti ger indikationer på att vara på väg mot en paus är vi lyhörda för olika signaler, positiva som negativa. Positiva signaler kan lyfta index ytterligare någon/några dagar innan rekylen visar sig tydligare.  

Kort sikt: Dagsstochastic 91,6 och 78,7 stigande  

Rekordnotering 1 832 från den 17 januari 2020.

 

Högsta noteringar

2020 den 17 januari på 1 1832

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 832 och 1 874 Stöd 1 790 och 1 749Graf av OMXS30 - Vilket värde blir toppvädet denna gång?

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 - Vilket värde blir toppvädet denna gång?

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 821,29 H 1 829,68 L 1 819,80) - 0,25 %

OMXS30 inledde 2020 med att den 2 januari notera 1 810, som högst. Den toppen ledde till en hel del svängningar därefter, där ett flertal rytmer samverkade till att hålla tillbaka index under i stort sett två veckor. När sedan genombrottet av 2010-nivån var på plats lyfte index till 1 832 fredagen den 17 januari.

Ser vi på utvecklingen utifrån Elliotts vågteori (EWT) och lågpunkten 1 477 den 15 augusti 2019 ger det oss en bild av att index nu håller på att avsluta en rörelse med 5 vågor. Det betyder att vi från den 3 december tolkar EWT som att det är den 5:e avslutade vågen sett från 15 augusti. Denna våg kan avslutas tvärt men den kan även bli utdragen en tid och svänga en hel del i det att marknaden försöker driva index högre i fullbordandet av vågen.

Rapporterna med Sandvik som kommer med sin rapport under tisdagen kan bidra till att sätta tonen in mot den 3 februari. Lägger vi in de motstånd som gäller nu med mycket små mellanrum har vi först 1 832-1 834 följt av 1 848-1 850 och därutöver kommer 1 857-1 860. Varje nivå utgör ett separat motstånd. Vi kan också se hela intervallet 1 832-1 860, som ett brett motståndsintervall den närmaste tiden, där ett första test skedde under fredagen den 17 januari, när nu gällande rekordet 1 832 noterades. Vi har nu några spännande dagar där vi ska få ett avgörande.

Med ett nytt rekord i närtid kan vi inte annat än klassa den längre trenden som stigande.

Vi har i våra dagliga marknadsbrev följt ett flertal aktier som rusat i höjden. Dessa kommer vi fortsätta följa framöver då de med stor sannolikt når sina toppar relativt sent i den aktuella rytmen. Vi har tidigare berört fastighetsaktierna som gav en topp den 4 september 2019. Detta var toppen på en 3.e våg och därmed klassar vi rekylen de följande veckorna som en 4.e våg. Under hösten inleddes sedan den 5:e avslutande vågen med sin ökande acceleration uppåt, vilket är typiskt för avslutningsfasen.

Rallyt i denna grupp kan fortsätta ytterligare en tid. Vi har även Atlas Copco, Nibe, Assa Abloy med flera aktier som också är inne i samma och liknande paraboliska rörelse.  

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande. Vilken är ytterligare en bekräftelse på att den långsiktiga trenden är stigande. Värdena är på höga nivåer men det är i sig inget alarmerande så långa trenden är positiv.

Lång sikt: Månadsstochastic 92,8 och 90,6 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och ger oss anledning att vara på vår vakt den närmaste tiden in mot veckan 3-7 februari. Då allt fler aktier ser ut att gå mot tillfälliga reaktioner efter kraftiga rusningar sedan tidig höst 2019.

Medellång sikt: Veckostochastic 92,6 och 92,0 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande efter att ett tag varit fallande då index inleddes året med att hållas tillbaka av motståndet 1 810. De senaste dagarnas uppgång efter 1 793 den 14 januari har lett till att indikatorn stiger på nytt. Svängningarna sker lätt och snabbt i denna indikator då det handlar om dagsbaserade värden under 14 börsdagar.

I och med att rörelsen sedan lågpunkten för index vid 1 477 den 15 augusti ger indikationer på att vara på väg mot en paus är vi lyhörda för olika signaler, positiva som negativa. Positiva signaler kan lyfta index ytterligare någon/några dagar innan rekylen visar sig tydligare.  

Kort sikt: Dagsstochastic 91,6 och 78,7 stigande  

Rekordnotering 1 832 från den 17 januari 2020.

 

Högsta noteringar

2020 den 17 januari på 1 1832

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 832 och 1 874 Stöd 1 790 och 1 749Graf av OMXS30 - Vilket värde blir toppvädet denna gång?

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 - Vilket värde blir toppvädet denna gång?

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 821,29 H 1 829,68 L 1 819,80) - 0,25 %

OMXS30 inledde 2020 med att den 2 januari notera 1 810, som högst. Den toppen ledde till en hel del svängningar därefter, där ett flertal rytmer samverkade till att hålla tillbaka index under i stort sett två veckor. När sedan genombrottet av 2010-nivån var på plats lyfte index till 1 832 fredagen den 17 januari.

Ser vi på utvecklingen utifrån Elliotts vågteori (EWT) och lågpunkten 1 477 den 15 augusti 2019 ger det oss en bild av att index nu håller på att avsluta en rörelse med 5 vågor. Det betyder att vi från den 3 december tolkar EWT som att det är den 5:e avslutade vågen sett från 15 augusti. Denna våg kan avslutas tvärt men den kan även bli utdragen en tid och svänga en hel del i det att marknaden försöker driva index högre i fullbordandet av vågen.

Rapporterna med Sandvik som kommer med sin rapport under tisdagen kan bidra till att sätta tonen in mot den 3 februari. Lägger vi in de motstånd som gäller nu med mycket små mellanrum har vi först 1 832-1 834 följt av 1 848-1 850 och därutöver kommer 1 857-1 860. Varje nivå utgör ett separat motstånd. Vi kan också se hela intervallet 1 832-1 860, som ett brett motståndsintervall den närmaste tiden, där ett första test skedde under fredagen den 17 januari, när nu gällande rekordet 1 832 noterades. Vi har nu några spännande dagar där vi ska få ett avgörande.

Med ett nytt rekord i närtid kan vi inte annat än klassa den längre trenden som stigande.

Vi har i våra dagliga marknadsbrev följt ett flertal aktier som rusat i höjden. Dessa kommer vi fortsätta följa framöver då de med stor sannolikt når sina toppar relativt sent i den aktuella rytmen. Vi har tidigare berört fastighetsaktierna som gav en topp den 4 september 2019. Detta var toppen på en 3.e våg och därmed klassar vi rekylen de följande veckorna som en 4.e våg. Under hösten inleddes sedan den 5:e avslutande vågen med sin ökande acceleration uppåt, vilket är typiskt för avslutningsfasen.

Rallyt i denna grupp kan fortsätta ytterligare en tid. Vi har även Atlas Copco, Nibe, Assa Abloy med flera aktier som också är inne i samma och liknande paraboliska rörelse.  

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande. Vilken är ytterligare en bekräftelse på att den långsiktiga trenden är stigande. Värdena är på höga nivåer men det är i sig inget alarmerande så långa trenden är positiv.

Lång sikt: Månadsstochastic 92,8 och 90,6 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och ger oss anledning att vara på vår vakt den närmaste tiden in mot veckan 3-7 februari. Då allt fler aktier ser ut att gå mot tillfälliga reaktioner efter kraftiga rusningar sedan tidig höst 2019.

Medellång sikt: Veckostochastic 92,6 och 92,0 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande efter att ett tag varit fallande då index inleddes året med att hållas tillbaka av motståndet 1 810. De senaste dagarnas uppgång efter 1 793 den 14 januari har lett till att indikatorn stiger på nytt. Svängningarna sker lätt och snabbt i denna indikator då det handlar om dagsbaserade värden under 14 börsdagar.

I och med att rörelsen sedan lågpunkten för index vid 1 477 den 15 augusti ger indikationer på att vara på väg mot en paus är vi lyhörda för olika signaler, positiva som negativa. Positiva signaler kan lyfta index ytterligare någon/några dagar innan rekylen visar sig tydligare.  

Kort sikt: Dagsstochastic 91,6 och 78,7 stigande  

Rekordnotering 1 832 från den 17 januari 2020.

 

Högsta noteringar

2020 den 17 januari på 1 1832

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 832 och 1 874 Stöd 1 790 och 1 749Graf av OMXS30 - Vilket värde blir toppvädet denna gång?

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 - Vilket värde blir toppvädet denna gång?

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 821,29 H 1 829,68 L 1 819,80) - 0,25 %

OMXS30 inledde 2020 med att den 2 januari notera 1 810, som högst. Den toppen ledde till en hel del svängningar därefter, där ett flertal rytmer samverkade till att hålla tillbaka index under i stort sett två veckor. När sedan genombrottet av 2010-nivån var på plats lyfte index till 1 832 fredagen den 17 januari.

Ser vi på utvecklingen utifrån Elliotts vågteori (EWT) och lågpunkten 1 477 den 15 augusti 2019 ger det oss en bild av att index nu håller på att avsluta en rörelse med 5 vågor. Det betyder att vi från den 3 december tolkar EWT som att det är den 5:e avslutade vågen sett från 15 augusti. Denna våg kan avslutas tvärt men den kan även bli utdragen en tid och svänga en hel del i det att marknaden försöker driva index högre i fullbordandet av vågen.

Rapporterna med Sandvik som kommer med sin rapport under tisdagen kan bidra till att sätta tonen in mot den 3 februari. Lägger vi in de motstånd som gäller nu med mycket små mellanrum har vi först 1 832-1 834 följt av 1 848-1 850 och därutöver kommer 1 857-1 860. Varje nivå utgör ett separat motstånd. Vi kan också se hela intervallet 1 832-1 860, som ett brett motståndsintervall den närmaste tiden, där ett första test skedde under fredagen den 17 januari, när nu gällande rekordet 1 832 noterades. Vi har nu några spännande dagar där vi ska få ett avgörande.

Med ett nytt rekord i närtid kan vi inte annat än klassa den längre trenden som stigande.

Vi har i våra dagliga marknadsbrev följt ett flertal aktier som rusat i höjden. Dessa kommer vi fortsätta följa framöver då de med stor sannolikt når sina toppar relativt sent i den aktuella rytmen. Vi har tidigare berört fastighetsaktierna som gav en topp den 4 september 2019. Detta var toppen på en 3.e våg och därmed klassar vi rekylen de följande veckorna som en 4.e våg. Under hösten inleddes sedan den 5:e avslutande vågen med sin ökande acceleration uppåt, vilket är typiskt för avslutningsfasen.

Rallyt i denna grupp kan fortsätta ytterligare en tid. Vi har även Atlas Copco, Nibe, Assa Abloy med flera aktier som också är inne i samma och liknande paraboliska rörelse.  

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande. Vilken är ytterligare en bekräftelse på att den långsiktiga trenden är stigande. Värdena är på höga nivåer men det är i sig inget alarmerande så långa trenden är positiv.

Lång sikt: Månadsstochastic 92,8 och 90,6 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och ger oss anledning att vara på vår vakt den närmaste tiden in mot veckan 3-7 februari. Då allt fler aktier ser ut att gå mot tillfälliga reaktioner efter kraftiga rusningar sedan tidig höst 2019.

Medellång sikt: Veckostochastic 92,6 och 92,0 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande efter att ett tag varit fallande då index inleddes året med att hållas tillbaka av motståndet 1 810. De senaste dagarnas uppgång efter 1 793 den 14 januari har lett till att indikatorn stiger på nytt. Svängningarna sker lätt och snabbt i denna indikator då det handlar om dagsbaserade värden under 14 börsdagar.

I och med att rörelsen sedan lågpunkten för index vid 1 477 den 15 augusti ger indikationer på att vara på väg mot en paus är vi lyhörda för olika signaler, positiva som negativa. Positiva signaler kan lyfta index ytterligare någon/några dagar innan rekylen visar sig tydligare.  

Kort sikt: Dagsstochastic 91,6 och 78,7 stigande  

Rekordnotering 1 832 från den 17 januari 2020.

 

Högsta noteringar

2020 den 17 januari på 1 1832

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 832 och 1 874 Stöd 1 790 och 1 749Graf av OMXS30 - Vilket värde blir toppvädet denna gång?

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.