Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

(C 3 320,79 H 3 329,79 L 3 316,61) - 0,27 %

S&P föll tillbaka under tisdagen efter att satt det senaste rekordet 3 330 under fredagen den 17 januari. Måndagen var helgdag i USA och därmed blev tisdagen viktig för att se hur marknaden reagerade på de cykler som går/gick i mål under perioden 15-27 januari. Nu fick vi en första reaktion nedåt efter den 17:e, vilket ger oss anledning att se en paus på ytterligare 1-2 dagar innan rekordet ska testas på nytt.

Den närmaste tiden, in mot den 10 februari, blir intressant, då vi kan förvänta oss att index bygger för att ta en paus i den långsiktiga uppgången. Vilken dag som blir högst är alltid ett övervägande mellan aktuella cykler och spekulera i vilken som är viktigast. Det som gör den 17 januari lite extra intressant är att det är exakt 400 procents uppgång från lågpunkten 666 den 6 mars 2009.

Av erfarenhet vet vi att en uppgång på 400 procent eller annat jämt tal så som 100, 200 eller 300 procent är också viktiga för en avstämning. Det leder oftast till en paus efter att nivån testas. Ibland kommer toppen in strax under det jämna talet och däremellan får vi en något högre topp strax över den matematiskt perfekta nivån.

Men budskapet är alltid det samma: Hög sannolikhet för paus och dragning nedåt. För att få en bekräftelse på nedgång behöver vi någon form av negativ signal, där vi oftast får det via en lägre topp 30 dagar efter högsta noteringen. Men det finns andra signaler också om det skulle bära iväg innan 30 dagar är uppnådd. Vi jobbar vidare med 3 330- 3 333, som motstånd och får sedan följa upp det hela in mot den 3 februari, som ser ut att komma i nästa fokus.

Beräknade reaktionsdagar för S&P 500:  30 jan, 13 feb

Rekordnotering: 3 330 från den 15 och 17 januari 2020

Högsta noteringar

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december    

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009.Graf av

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

(C 3 320,79 H 3 329,79 L 3 316,61) - 0,27 %

S&P föll tillbaka under tisdagen efter att satt det senaste rekordet 3 330 under fredagen den 17 januari. Måndagen var helgdag i USA och därmed blev tisdagen viktig för att se hur marknaden reagerade på de cykler som går/gick i mål under perioden 15-27 januari. Nu fick vi en första reaktion nedåt efter den 17:e, vilket ger oss anledning att se en paus på ytterligare 1-2 dagar innan rekordet ska testas på nytt.

Den närmaste tiden, in mot den 10 februari, blir intressant, då vi kan förvänta oss att index bygger för att ta en paus i den långsiktiga uppgången. Vilken dag som blir högst är alltid ett övervägande mellan aktuella cykler och spekulera i vilken som är viktigast. Det som gör den 17 januari lite extra intressant är att det är exakt 400 procents uppgång från lågpunkten 666 den 6 mars 2009.

Av erfarenhet vet vi att en uppgång på 400 procent eller annat jämt tal så som 100, 200 eller 300 procent är också viktiga för en avstämning. Det leder oftast till en paus efter att nivån testas. Ibland kommer toppen in strax under det jämna talet och däremellan får vi en något högre topp strax över den matematiskt perfekta nivån.

Men budskapet är alltid det samma: Hög sannolikhet för paus och dragning nedåt. För att få en bekräftelse på nedgång behöver vi någon form av negativ signal, där vi oftast får det via en lägre topp 30 dagar efter högsta noteringen. Men det finns andra signaler också om det skulle bära iväg innan 30 dagar är uppnådd. Vi jobbar vidare med 3 330- 3 333, som motstånd och får sedan följa upp det hela in mot den 3 februari, som ser ut att komma i nästa fokus.

Beräknade reaktionsdagar för S&P 500:  30 jan, 13 feb

Rekordnotering: 3 330 från den 15 och 17 januari 2020

Högsta noteringar

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december    

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009.Graf av

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

(C 3 320,79 H 3 329,79 L 3 316,61) - 0,27 %

S&P föll tillbaka under tisdagen efter att satt det senaste rekordet 3 330 under fredagen den 17 januari. Måndagen var helgdag i USA och därmed blev tisdagen viktig för att se hur marknaden reagerade på de cykler som går/gick i mål under perioden 15-27 januari. Nu fick vi en första reaktion nedåt efter den 17:e, vilket ger oss anledning att se en paus på ytterligare 1-2 dagar innan rekordet ska testas på nytt.

Den närmaste tiden, in mot den 10 februari, blir intressant, då vi kan förvänta oss att index bygger för att ta en paus i den långsiktiga uppgången. Vilken dag som blir högst är alltid ett övervägande mellan aktuella cykler och spekulera i vilken som är viktigast. Det som gör den 17 januari lite extra intressant är att det är exakt 400 procents uppgång från lågpunkten 666 den 6 mars 2009.

Av erfarenhet vet vi att en uppgång på 400 procent eller annat jämt tal så som 100, 200 eller 300 procent är också viktiga för en avstämning. Det leder oftast till en paus efter att nivån testas. Ibland kommer toppen in strax under det jämna talet och däremellan får vi en något högre topp strax över den matematiskt perfekta nivån.

Men budskapet är alltid det samma: Hög sannolikhet för paus och dragning nedåt. För att få en bekräftelse på nedgång behöver vi någon form av negativ signal, där vi oftast får det via en lägre topp 30 dagar efter högsta noteringen. Men det finns andra signaler också om det skulle bära iväg innan 30 dagar är uppnådd. Vi jobbar vidare med 3 330- 3 333, som motstånd och får sedan följa upp det hela in mot den 3 februari, som ser ut att komma i nästa fokus.

Beräknade reaktionsdagar för S&P 500:  30 jan, 13 feb

Rekordnotering: 3 330 från den 15 och 17 januari 2020

Högsta noteringar

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december    

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009.Graf av

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

(C 3 320,79 H 3 329,79 L 3 316,61) - 0,27 %

S&P föll tillbaka under tisdagen efter att satt det senaste rekordet 3 330 under fredagen den 17 januari. Måndagen var helgdag i USA och därmed blev tisdagen viktig för att se hur marknaden reagerade på de cykler som går/gick i mål under perioden 15-27 januari. Nu fick vi en första reaktion nedåt efter den 17:e, vilket ger oss anledning att se en paus på ytterligare 1-2 dagar innan rekordet ska testas på nytt.

Den närmaste tiden, in mot den 10 februari, blir intressant, då vi kan förvänta oss att index bygger för att ta en paus i den långsiktiga uppgången. Vilken dag som blir högst är alltid ett övervägande mellan aktuella cykler och spekulera i vilken som är viktigast. Det som gör den 17 januari lite extra intressant är att det är exakt 400 procents uppgång från lågpunkten 666 den 6 mars 2009.

Av erfarenhet vet vi att en uppgång på 400 procent eller annat jämt tal så som 100, 200 eller 300 procent är också viktiga för en avstämning. Det leder oftast till en paus efter att nivån testas. Ibland kommer toppen in strax under det jämna talet och däremellan får vi en något högre topp strax över den matematiskt perfekta nivån.

Men budskapet är alltid det samma: Hög sannolikhet för paus och dragning nedåt. För att få en bekräftelse på nedgång behöver vi någon form av negativ signal, där vi oftast får det via en lägre topp 30 dagar efter högsta noteringen. Men det finns andra signaler också om det skulle bära iväg innan 30 dagar är uppnådd. Vi jobbar vidare med 3 330- 3 333, som motstånd och får sedan följa upp det hela in mot den 3 februari, som ser ut att komma i nästa fokus.

Beräknade reaktionsdagar för S&P 500:  30 jan, 13 feb

Rekordnotering: 3 330 från den 15 och 17 januari 2020

Högsta noteringar

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december    

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009.Graf av

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

(C 3 320,79 H 3 329,79 L 3 316,61) - 0,27 %

S&P föll tillbaka under tisdagen efter att satt det senaste rekordet 3 330 under fredagen den 17 januari. Måndagen var helgdag i USA och därmed blev tisdagen viktig för att se hur marknaden reagerade på de cykler som går/gick i mål under perioden 15-27 januari. Nu fick vi en första reaktion nedåt efter den 17:e, vilket ger oss anledning att se en paus på ytterligare 1-2 dagar innan rekordet ska testas på nytt.

Den närmaste tiden, in mot den 10 februari, blir intressant, då vi kan förvänta oss att index bygger för att ta en paus i den långsiktiga uppgången. Vilken dag som blir högst är alltid ett övervägande mellan aktuella cykler och spekulera i vilken som är viktigast. Det som gör den 17 januari lite extra intressant är att det är exakt 400 procents uppgång från lågpunkten 666 den 6 mars 2009.

Av erfarenhet vet vi att en uppgång på 400 procent eller annat jämt tal så som 100, 200 eller 300 procent är också viktiga för en avstämning. Det leder oftast till en paus efter att nivån testas. Ibland kommer toppen in strax under det jämna talet och däremellan får vi en något högre topp strax över den matematiskt perfekta nivån.

Men budskapet är alltid det samma: Hög sannolikhet för paus och dragning nedåt. För att få en bekräftelse på nedgång behöver vi någon form av negativ signal, där vi oftast får det via en lägre topp 30 dagar efter högsta noteringen. Men det finns andra signaler också om det skulle bära iväg innan 30 dagar är uppnådd. Vi jobbar vidare med 3 330- 3 333, som motstånd och får sedan följa upp det hela in mot den 3 februari, som ser ut att komma i nästa fokus.

Beräknade reaktionsdagar för S&P 500:  30 jan, 13 feb

Rekordnotering: 3 330 från den 15 och 17 januari 2020

Högsta noteringar

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december    

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009.Graf av

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

(C 3 320,79 H 3 329,79 L 3 316,61) - 0,27 %

S&P föll tillbaka under tisdagen efter att satt det senaste rekordet 3 330 under fredagen den 17 januari. Måndagen var helgdag i USA och därmed blev tisdagen viktig för att se hur marknaden reagerade på de cykler som går/gick i mål under perioden 15-27 januari. Nu fick vi en första reaktion nedåt efter den 17:e, vilket ger oss anledning att se en paus på ytterligare 1-2 dagar innan rekordet ska testas på nytt.

Den närmaste tiden, in mot den 10 februari, blir intressant, då vi kan förvänta oss att index bygger för att ta en paus i den långsiktiga uppgången. Vilken dag som blir högst är alltid ett övervägande mellan aktuella cykler och spekulera i vilken som är viktigast. Det som gör den 17 januari lite extra intressant är att det är exakt 400 procents uppgång från lågpunkten 666 den 6 mars 2009.

Av erfarenhet vet vi att en uppgång på 400 procent eller annat jämt tal så som 100, 200 eller 300 procent är också viktiga för en avstämning. Det leder oftast till en paus efter att nivån testas. Ibland kommer toppen in strax under det jämna talet och däremellan får vi en något högre topp strax över den matematiskt perfekta nivån.

Men budskapet är alltid det samma: Hög sannolikhet för paus och dragning nedåt. För att få en bekräftelse på nedgång behöver vi någon form av negativ signal, där vi oftast får det via en lägre topp 30 dagar efter högsta noteringen. Men det finns andra signaler också om det skulle bära iväg innan 30 dagar är uppnådd. Vi jobbar vidare med 3 330- 3 333, som motstånd och får sedan följa upp det hela in mot den 3 februari, som ser ut att komma i nästa fokus.

Beräknade reaktionsdagar för S&P 500:  30 jan, 13 feb

Rekordnotering: 3 330 från den 15 och 17 januari 2020

Högsta noteringar

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december    

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009.Graf av

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.