Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 på nytt rekord

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 811,76 H 1 834,10 L 1 810,70) - 0,76 %

OMXS30 hann med att notera en ny topp och rekord under onsdagen. Nu 1 834 med datum 22 januari. Extra kul är det att index noterade sin lägre topp för två år sedan vid 1 648 den 23 januari 2018. Differens på 186 punkter. Toppen den 6 november 2017 kom in på 1 782, vilket innebar den gången att index fick sin säljsignal den 23 januari 2018. Nu fick vi en första reaktion direkt efter det nya rekordet, då index föll omgående med 23 punkter till 1 811. Ännu en reaktion av alla vi sett sedan den 27 december och 1 802 och alla cykler som sammanstrålar nu under 5-6 veckor.

Nu efter den 17 januari börjar allt mer negativa signaler infinna sig i omvärlden.

Bland dessa är den japanska exporten som minskat med 6,3 procent under 2019, jämfört med december 2018.

Volkswagen får stora böter i Kanada för miljöbrott. Detta var i sig väntat men nu är beloppet fastställt.

Negativa signaler från Hong Kongbörsen och dess index Hang Seng.

Det rör om en hel del på andra plan också och vi får närmast se hur börserna i New York och Europa kan stå emot under de kommande 2-3 veckorna. I Sverige fokuserar vi på delårsrapporterna och de berörda bolagen.  

Vi har redan fått in enskilda aktier som levererat säljsignaler men det viktigaste är att de ”skenande” aktierna som är inne i paraboliska rörelser uppåt är ännu inte klara med sina toppar. Det ger oss sannolikt en fortsatt svängig utveckling en bit in i februari månad. Där jag vill lägga fokus på den 3 februari och tiden därefter.  

I allt detta ska vi se om index orkade bryta upp över motståndet vid 1 834. Om det lyckas är det nivåerna upp mot 1 860, som kan bli föremål för ett test. Skulle vi få in några starka rapporter, där bolagen dessutom höjer utdelningen oväntat mycket kan det bli ett ryck för att avsluta den uppgång som inleddes den 15 augusti 2019 från 1 477. Vågorna i uppgången är 5 till antalet, där vi sedan den 3 december 2019 ser den avslutande 5:e vågen, vilken ännu inte bekräftat att den är i mål. När den signalen är på plats inriktar vi oss på stödet vid 1 700.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 91,9 och 90,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 89,8 och 91,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic79,4 och 86,4 fallande  

Rekordnotering 1 834 från den 22 januari 2020.

 

Högsta noteringar

2020 den 22 januari på 1 1834

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 832 och 1 874 Stöd 1 790 och 1 749Graf av OMXS30 på nytt rekord

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 på nytt rekord

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 811,76 H 1 834,10 L 1 810,70) - 0,76 %

OMXS30 hann med att notera en ny topp och rekord under onsdagen. Nu 1 834 med datum 22 januari. Extra kul är det att index noterade sin lägre topp för två år sedan vid 1 648 den 23 januari 2018. Differens på 186 punkter. Toppen den 6 november 2017 kom in på 1 782, vilket innebar den gången att index fick sin säljsignal den 23 januari 2018. Nu fick vi en första reaktion direkt efter det nya rekordet, då index föll omgående med 23 punkter till 1 811. Ännu en reaktion av alla vi sett sedan den 27 december och 1 802 och alla cykler som sammanstrålar nu under 5-6 veckor.

Nu efter den 17 januari börjar allt mer negativa signaler infinna sig i omvärlden.

Bland dessa är den japanska exporten som minskat med 6,3 procent under 2019, jämfört med december 2018.

Volkswagen får stora böter i Kanada för miljöbrott. Detta var i sig väntat men nu är beloppet fastställt.

Negativa signaler från Hong Kongbörsen och dess index Hang Seng.

Det rör om en hel del på andra plan också och vi får närmast se hur börserna i New York och Europa kan stå emot under de kommande 2-3 veckorna. I Sverige fokuserar vi på delårsrapporterna och de berörda bolagen.  

Vi har redan fått in enskilda aktier som levererat säljsignaler men det viktigaste är att de ”skenande” aktierna som är inne i paraboliska rörelser uppåt är ännu inte klara med sina toppar. Det ger oss sannolikt en fortsatt svängig utveckling en bit in i februari månad. Där jag vill lägga fokus på den 3 februari och tiden därefter.  

I allt detta ska vi se om index orkade bryta upp över motståndet vid 1 834. Om det lyckas är det nivåerna upp mot 1 860, som kan bli föremål för ett test. Skulle vi få in några starka rapporter, där bolagen dessutom höjer utdelningen oväntat mycket kan det bli ett ryck för att avsluta den uppgång som inleddes den 15 augusti 2019 från 1 477. Vågorna i uppgången är 5 till antalet, där vi sedan den 3 december 2019 ser den avslutande 5:e vågen, vilken ännu inte bekräftat att den är i mål. När den signalen är på plats inriktar vi oss på stödet vid 1 700.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 91,9 och 90,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 89,8 och 91,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic79,4 och 86,4 fallande  

Rekordnotering 1 834 från den 22 januari 2020.

 

Högsta noteringar

2020 den 22 januari på 1 1834

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 832 och 1 874 Stöd 1 790 och 1 749Graf av OMXS30 på nytt rekord

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 på nytt rekord

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 811,76 H 1 834,10 L 1 810,70) - 0,76 %

OMXS30 hann med att notera en ny topp och rekord under onsdagen. Nu 1 834 med datum 22 januari. Extra kul är det att index noterade sin lägre topp för två år sedan vid 1 648 den 23 januari 2018. Differens på 186 punkter. Toppen den 6 november 2017 kom in på 1 782, vilket innebar den gången att index fick sin säljsignal den 23 januari 2018. Nu fick vi en första reaktion direkt efter det nya rekordet, då index föll omgående med 23 punkter till 1 811. Ännu en reaktion av alla vi sett sedan den 27 december och 1 802 och alla cykler som sammanstrålar nu under 5-6 veckor.

Nu efter den 17 januari börjar allt mer negativa signaler infinna sig i omvärlden.

Bland dessa är den japanska exporten som minskat med 6,3 procent under 2019, jämfört med december 2018.

Volkswagen får stora böter i Kanada för miljöbrott. Detta var i sig väntat men nu är beloppet fastställt.

Negativa signaler från Hong Kongbörsen och dess index Hang Seng.

Det rör om en hel del på andra plan också och vi får närmast se hur börserna i New York och Europa kan stå emot under de kommande 2-3 veckorna. I Sverige fokuserar vi på delårsrapporterna och de berörda bolagen.  

Vi har redan fått in enskilda aktier som levererat säljsignaler men det viktigaste är att de ”skenande” aktierna som är inne i paraboliska rörelser uppåt är ännu inte klara med sina toppar. Det ger oss sannolikt en fortsatt svängig utveckling en bit in i februari månad. Där jag vill lägga fokus på den 3 februari och tiden därefter.  

I allt detta ska vi se om index orkade bryta upp över motståndet vid 1 834. Om det lyckas är det nivåerna upp mot 1 860, som kan bli föremål för ett test. Skulle vi få in några starka rapporter, där bolagen dessutom höjer utdelningen oväntat mycket kan det bli ett ryck för att avsluta den uppgång som inleddes den 15 augusti 2019 från 1 477. Vågorna i uppgången är 5 till antalet, där vi sedan den 3 december 2019 ser den avslutande 5:e vågen, vilken ännu inte bekräftat att den är i mål. När den signalen är på plats inriktar vi oss på stödet vid 1 700.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 91,9 och 90,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 89,8 och 91,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic79,4 och 86,4 fallande  

Rekordnotering 1 834 från den 22 januari 2020.

 

Högsta noteringar

2020 den 22 januari på 1 1834

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 832 och 1 874 Stöd 1 790 och 1 749Graf av OMXS30 på nytt rekord

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 på nytt rekord

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 811,76 H 1 834,10 L 1 810,70) - 0,76 %

OMXS30 hann med att notera en ny topp och rekord under onsdagen. Nu 1 834 med datum 22 januari. Extra kul är det att index noterade sin lägre topp för två år sedan vid 1 648 den 23 januari 2018. Differens på 186 punkter. Toppen den 6 november 2017 kom in på 1 782, vilket innebar den gången att index fick sin säljsignal den 23 januari 2018. Nu fick vi en första reaktion direkt efter det nya rekordet, då index föll omgående med 23 punkter till 1 811. Ännu en reaktion av alla vi sett sedan den 27 december och 1 802 och alla cykler som sammanstrålar nu under 5-6 veckor.

Nu efter den 17 januari börjar allt mer negativa signaler infinna sig i omvärlden.

Bland dessa är den japanska exporten som minskat med 6,3 procent under 2019, jämfört med december 2018.

Volkswagen får stora böter i Kanada för miljöbrott. Detta var i sig väntat men nu är beloppet fastställt.

Negativa signaler från Hong Kongbörsen och dess index Hang Seng.

Det rör om en hel del på andra plan också och vi får närmast se hur börserna i New York och Europa kan stå emot under de kommande 2-3 veckorna. I Sverige fokuserar vi på delårsrapporterna och de berörda bolagen.  

Vi har redan fått in enskilda aktier som levererat säljsignaler men det viktigaste är att de ”skenande” aktierna som är inne i paraboliska rörelser uppåt är ännu inte klara med sina toppar. Det ger oss sannolikt en fortsatt svängig utveckling en bit in i februari månad. Där jag vill lägga fokus på den 3 februari och tiden därefter.  

I allt detta ska vi se om index orkade bryta upp över motståndet vid 1 834. Om det lyckas är det nivåerna upp mot 1 860, som kan bli föremål för ett test. Skulle vi få in några starka rapporter, där bolagen dessutom höjer utdelningen oväntat mycket kan det bli ett ryck för att avsluta den uppgång som inleddes den 15 augusti 2019 från 1 477. Vågorna i uppgången är 5 till antalet, där vi sedan den 3 december 2019 ser den avslutande 5:e vågen, vilken ännu inte bekräftat att den är i mål. När den signalen är på plats inriktar vi oss på stödet vid 1 700.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 91,9 och 90,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 89,8 och 91,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic79,4 och 86,4 fallande  

Rekordnotering 1 834 från den 22 januari 2020.

 

Högsta noteringar

2020 den 22 januari på 1 1834

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 832 och 1 874 Stöd 1 790 och 1 749Graf av OMXS30 på nytt rekord

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 på nytt rekord

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 811,76 H 1 834,10 L 1 810,70) - 0,76 %

OMXS30 hann med att notera en ny topp och rekord under onsdagen. Nu 1 834 med datum 22 januari. Extra kul är det att index noterade sin lägre topp för två år sedan vid 1 648 den 23 januari 2018. Differens på 186 punkter. Toppen den 6 november 2017 kom in på 1 782, vilket innebar den gången att index fick sin säljsignal den 23 januari 2018. Nu fick vi en första reaktion direkt efter det nya rekordet, då index föll omgående med 23 punkter till 1 811. Ännu en reaktion av alla vi sett sedan den 27 december och 1 802 och alla cykler som sammanstrålar nu under 5-6 veckor.

Nu efter den 17 januari börjar allt mer negativa signaler infinna sig i omvärlden.

Bland dessa är den japanska exporten som minskat med 6,3 procent under 2019, jämfört med december 2018.

Volkswagen får stora böter i Kanada för miljöbrott. Detta var i sig väntat men nu är beloppet fastställt.

Negativa signaler från Hong Kongbörsen och dess index Hang Seng.

Det rör om en hel del på andra plan också och vi får närmast se hur börserna i New York och Europa kan stå emot under de kommande 2-3 veckorna. I Sverige fokuserar vi på delårsrapporterna och de berörda bolagen.  

Vi har redan fått in enskilda aktier som levererat säljsignaler men det viktigaste är att de ”skenande” aktierna som är inne i paraboliska rörelser uppåt är ännu inte klara med sina toppar. Det ger oss sannolikt en fortsatt svängig utveckling en bit in i februari månad. Där jag vill lägga fokus på den 3 februari och tiden därefter.  

I allt detta ska vi se om index orkade bryta upp över motståndet vid 1 834. Om det lyckas är det nivåerna upp mot 1 860, som kan bli föremål för ett test. Skulle vi få in några starka rapporter, där bolagen dessutom höjer utdelningen oväntat mycket kan det bli ett ryck för att avsluta den uppgång som inleddes den 15 augusti 2019 från 1 477. Vågorna i uppgången är 5 till antalet, där vi sedan den 3 december 2019 ser den avslutande 5:e vågen, vilken ännu inte bekräftat att den är i mål. När den signalen är på plats inriktar vi oss på stödet vid 1 700.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 91,9 och 90,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 89,8 och 91,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic79,4 och 86,4 fallande  

Rekordnotering 1 834 från den 22 januari 2020.

 

Högsta noteringar

2020 den 22 januari på 1 1834

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 832 och 1 874 Stöd 1 790 och 1 749Graf av OMXS30 på nytt rekord

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 på nytt rekord

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 811,76 H 1 834,10 L 1 810,70) - 0,76 %

OMXS30 hann med att notera en ny topp och rekord under onsdagen. Nu 1 834 med datum 22 januari. Extra kul är det att index noterade sin lägre topp för två år sedan vid 1 648 den 23 januari 2018. Differens på 186 punkter. Toppen den 6 november 2017 kom in på 1 782, vilket innebar den gången att index fick sin säljsignal den 23 januari 2018. Nu fick vi en första reaktion direkt efter det nya rekordet, då index föll omgående med 23 punkter till 1 811. Ännu en reaktion av alla vi sett sedan den 27 december och 1 802 och alla cykler som sammanstrålar nu under 5-6 veckor.

Nu efter den 17 januari börjar allt mer negativa signaler infinna sig i omvärlden.

Bland dessa är den japanska exporten som minskat med 6,3 procent under 2019, jämfört med december 2018.

Volkswagen får stora böter i Kanada för miljöbrott. Detta var i sig väntat men nu är beloppet fastställt.

Negativa signaler från Hong Kongbörsen och dess index Hang Seng.

Det rör om en hel del på andra plan också och vi får närmast se hur börserna i New York och Europa kan stå emot under de kommande 2-3 veckorna. I Sverige fokuserar vi på delårsrapporterna och de berörda bolagen.  

Vi har redan fått in enskilda aktier som levererat säljsignaler men det viktigaste är att de ”skenande” aktierna som är inne i paraboliska rörelser uppåt är ännu inte klara med sina toppar. Det ger oss sannolikt en fortsatt svängig utveckling en bit in i februari månad. Där jag vill lägga fokus på den 3 februari och tiden därefter.  

I allt detta ska vi se om index orkade bryta upp över motståndet vid 1 834. Om det lyckas är det nivåerna upp mot 1 860, som kan bli föremål för ett test. Skulle vi få in några starka rapporter, där bolagen dessutom höjer utdelningen oväntat mycket kan det bli ett ryck för att avsluta den uppgång som inleddes den 15 augusti 2019 från 1 477. Vågorna i uppgången är 5 till antalet, där vi sedan den 3 december 2019 ser den avslutande 5:e vågen, vilken ännu inte bekräftat att den är i mål. När den signalen är på plats inriktar vi oss på stödet vid 1 700.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 91,9 och 90,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 89,8 och 91,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic79,4 och 86,4 fallande  

Rekordnotering 1 834 från den 22 januari 2020.

 

Högsta noteringar

2020 den 22 januari på 1 1834

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 832 och 1 874 Stöd 1 790 och 1 749Graf av OMXS30 på nytt rekord

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.