Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 med rekord på 1864

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 849,86 H 1 856,34 L 1 841,59) - 0,11 %

OMXS30 noterade 1 864, som högst under torsdagen den 6 februari. Dessutom är det senaste rekordet. Reaktionen nedåt under fredagen får delvis läggas in på 4-årsrytmen från den 11 februari 2016, då index noterade en botten vid 1 247. Det innebär att vi har en uppgång under dessa fyra år på 49,5 procent som mest. Det visar också att det handlar ”bara” om 12,5 procent per 12 månadersperiod. Det illustrerar tydligt de svängningar index varit inne i sedan dess. Upp till 1 682 ned till 1 378 och upp till 1 700 och ned till 1 477 för att sedan därefter och den 15 augusti lyfta till det senaste rekordet.

Jag skulle vilja uttrycka det som att den generella börsuppgången från 593 den 9 mars 2009 var över i en viktig fas våren 2015, när index toppade på 1 720. Sedan dess har vi många aktier som körts i omgångar först ned och sedan upp igen. Fastighetsaktierna är den grupp som stigit hela tiden och hela vägen fram till nu och blir intressanta att bevaka när de är på väg in i toppformationer under året. Nästa grupp att gå i mål var de aktier som toppade senhösten 2017. Volvo och Electrolux får utgör exempel. Kraftiga fall för att sedan bli satta under marknadens intresse igen efter att som E-lux fallit 50 procent på knappt 1 år. Den botten kom in 5 dagar innan årsdagen av rekordet 309,40 kronor från den 1 november 2017. Vi vet ju att 360-361 dagar är viktiga att bevaka från en viktig topp eller botten. Denna gång handlade om rapporten fredagen den 26 oktober 2018. Alltså 5 dagar innan. 361 är som vi vet 19x19 och ur W Ganns perspektiv att viktigt tidsmotstånd.

Både Volvo och E-lux kom tillbaka efter att marknaden överreagerat på nedsidan. Andra grupper har fått lämna in under hösten och vintern i år beroende på de tunga rytmer som fullbordats de senaste veckorna. Här är det så många rytmer att varje enskilt objekt får bedömas utifrån sin rytm i tid och pris. Senare i vår har vi rytmen på 11 år sedan botten den 9 mars 2009, som vi ska använda i ”sorteringsverket”. Fastighetsaktierna är den grupp under 2020 som jag ser som mest intressant att bevaka för målgång. Alla i den gruppen går inte i mål samtidigt, vilket gör det intressant att bevaka de största bolagen inom gruppen i första hand.  

Index har sitt senaste rekord vid 1 864 och det betyder utan tvekan att vi klassar trenden som stigande.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 92,0 och 91,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 80,2 och 84,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 88,6 och 81,0 stigande 

Rekordnotering 1 854 från den 5 februari 2020.

 

Högsta noteringar

2020 den 6 februari på 1 864

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 874 och 1 917 Stöd 1 832 och 1 790Graf av OMXS30 med rekord på 1864

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 med rekord på 1864

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 849,86 H 1 856,34 L 1 841,59) - 0,11 %

OMXS30 noterade 1 864, som högst under torsdagen den 6 februari. Dessutom är det senaste rekordet. Reaktionen nedåt under fredagen får delvis läggas in på 4-årsrytmen från den 11 februari 2016, då index noterade en botten vid 1 247. Det innebär att vi har en uppgång under dessa fyra år på 49,5 procent som mest. Det visar också att det handlar ”bara” om 12,5 procent per 12 månadersperiod. Det illustrerar tydligt de svängningar index varit inne i sedan dess. Upp till 1 682 ned till 1 378 och upp till 1 700 och ned till 1 477 för att sedan därefter och den 15 augusti lyfta till det senaste rekordet.

Jag skulle vilja uttrycka det som att den generella börsuppgången från 593 den 9 mars 2009 var över i en viktig fas våren 2015, när index toppade på 1 720. Sedan dess har vi många aktier som körts i omgångar först ned och sedan upp igen. Fastighetsaktierna är den grupp som stigit hela tiden och hela vägen fram till nu och blir intressanta att bevaka när de är på väg in i toppformationer under året. Nästa grupp att gå i mål var de aktier som toppade senhösten 2017. Volvo och Electrolux får utgör exempel. Kraftiga fall för att sedan bli satta under marknadens intresse igen efter att som E-lux fallit 50 procent på knappt 1 år. Den botten kom in 5 dagar innan årsdagen av rekordet 309,40 kronor från den 1 november 2017. Vi vet ju att 360-361 dagar är viktiga att bevaka från en viktig topp eller botten. Denna gång handlade om rapporten fredagen den 26 oktober 2018. Alltså 5 dagar innan. 361 är som vi vet 19x19 och ur W Ganns perspektiv att viktigt tidsmotstånd.

Både Volvo och E-lux kom tillbaka efter att marknaden överreagerat på nedsidan. Andra grupper har fått lämna in under hösten och vintern i år beroende på de tunga rytmer som fullbordats de senaste veckorna. Här är det så många rytmer att varje enskilt objekt får bedömas utifrån sin rytm i tid och pris. Senare i vår har vi rytmen på 11 år sedan botten den 9 mars 2009, som vi ska använda i ”sorteringsverket”. Fastighetsaktierna är den grupp under 2020 som jag ser som mest intressant att bevaka för målgång. Alla i den gruppen går inte i mål samtidigt, vilket gör det intressant att bevaka de största bolagen inom gruppen i första hand.  

Index har sitt senaste rekord vid 1 864 och det betyder utan tvekan att vi klassar trenden som stigande.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 92,0 och 91,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 80,2 och 84,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 88,6 och 81,0 stigande 

Rekordnotering 1 854 från den 5 februari 2020.

 

Högsta noteringar

2020 den 6 februari på 1 864

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 874 och 1 917 Stöd 1 832 och 1 790Graf av OMXS30 med rekord på 1864

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 med rekord på 1864

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 849,86 H 1 856,34 L 1 841,59) - 0,11 %

OMXS30 noterade 1 864, som högst under torsdagen den 6 februari. Dessutom är det senaste rekordet. Reaktionen nedåt under fredagen får delvis läggas in på 4-årsrytmen från den 11 februari 2016, då index noterade en botten vid 1 247. Det innebär att vi har en uppgång under dessa fyra år på 49,5 procent som mest. Det visar också att det handlar ”bara” om 12,5 procent per 12 månadersperiod. Det illustrerar tydligt de svängningar index varit inne i sedan dess. Upp till 1 682 ned till 1 378 och upp till 1 700 och ned till 1 477 för att sedan därefter och den 15 augusti lyfta till det senaste rekordet.

Jag skulle vilja uttrycka det som att den generella börsuppgången från 593 den 9 mars 2009 var över i en viktig fas våren 2015, när index toppade på 1 720. Sedan dess har vi många aktier som körts i omgångar först ned och sedan upp igen. Fastighetsaktierna är den grupp som stigit hela tiden och hela vägen fram till nu och blir intressanta att bevaka när de är på väg in i toppformationer under året. Nästa grupp att gå i mål var de aktier som toppade senhösten 2017. Volvo och Electrolux får utgör exempel. Kraftiga fall för att sedan bli satta under marknadens intresse igen efter att som E-lux fallit 50 procent på knappt 1 år. Den botten kom in 5 dagar innan årsdagen av rekordet 309,40 kronor från den 1 november 2017. Vi vet ju att 360-361 dagar är viktiga att bevaka från en viktig topp eller botten. Denna gång handlade om rapporten fredagen den 26 oktober 2018. Alltså 5 dagar innan. 361 är som vi vet 19x19 och ur W Ganns perspektiv att viktigt tidsmotstånd.

Både Volvo och E-lux kom tillbaka efter att marknaden överreagerat på nedsidan. Andra grupper har fått lämna in under hösten och vintern i år beroende på de tunga rytmer som fullbordats de senaste veckorna. Här är det så många rytmer att varje enskilt objekt får bedömas utifrån sin rytm i tid och pris. Senare i vår har vi rytmen på 11 år sedan botten den 9 mars 2009, som vi ska använda i ”sorteringsverket”. Fastighetsaktierna är den grupp under 2020 som jag ser som mest intressant att bevaka för målgång. Alla i den gruppen går inte i mål samtidigt, vilket gör det intressant att bevaka de största bolagen inom gruppen i första hand.  

Index har sitt senaste rekord vid 1 864 och det betyder utan tvekan att vi klassar trenden som stigande.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 92,0 och 91,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 80,2 och 84,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 88,6 och 81,0 stigande 

Rekordnotering 1 854 från den 5 februari 2020.

 

Högsta noteringar

2020 den 6 februari på 1 864

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 874 och 1 917 Stöd 1 832 och 1 790Graf av OMXS30 med rekord på 1864

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 med rekord på 1864

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 849,86 H 1 856,34 L 1 841,59) - 0,11 %

OMXS30 noterade 1 864, som högst under torsdagen den 6 februari. Dessutom är det senaste rekordet. Reaktionen nedåt under fredagen får delvis läggas in på 4-årsrytmen från den 11 februari 2016, då index noterade en botten vid 1 247. Det innebär att vi har en uppgång under dessa fyra år på 49,5 procent som mest. Det visar också att det handlar ”bara” om 12,5 procent per 12 månadersperiod. Det illustrerar tydligt de svängningar index varit inne i sedan dess. Upp till 1 682 ned till 1 378 och upp till 1 700 och ned till 1 477 för att sedan därefter och den 15 augusti lyfta till det senaste rekordet.

Jag skulle vilja uttrycka det som att den generella börsuppgången från 593 den 9 mars 2009 var över i en viktig fas våren 2015, när index toppade på 1 720. Sedan dess har vi många aktier som körts i omgångar först ned och sedan upp igen. Fastighetsaktierna är den grupp som stigit hela tiden och hela vägen fram till nu och blir intressanta att bevaka när de är på väg in i toppformationer under året. Nästa grupp att gå i mål var de aktier som toppade senhösten 2017. Volvo och Electrolux får utgör exempel. Kraftiga fall för att sedan bli satta under marknadens intresse igen efter att som E-lux fallit 50 procent på knappt 1 år. Den botten kom in 5 dagar innan årsdagen av rekordet 309,40 kronor från den 1 november 2017. Vi vet ju att 360-361 dagar är viktiga att bevaka från en viktig topp eller botten. Denna gång handlade om rapporten fredagen den 26 oktober 2018. Alltså 5 dagar innan. 361 är som vi vet 19x19 och ur W Ganns perspektiv att viktigt tidsmotstånd.

Både Volvo och E-lux kom tillbaka efter att marknaden överreagerat på nedsidan. Andra grupper har fått lämna in under hösten och vintern i år beroende på de tunga rytmer som fullbordats de senaste veckorna. Här är det så många rytmer att varje enskilt objekt får bedömas utifrån sin rytm i tid och pris. Senare i vår har vi rytmen på 11 år sedan botten den 9 mars 2009, som vi ska använda i ”sorteringsverket”. Fastighetsaktierna är den grupp under 2020 som jag ser som mest intressant att bevaka för målgång. Alla i den gruppen går inte i mål samtidigt, vilket gör det intressant att bevaka de största bolagen inom gruppen i första hand.  

Index har sitt senaste rekord vid 1 864 och det betyder utan tvekan att vi klassar trenden som stigande.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 92,0 och 91,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 80,2 och 84,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 88,6 och 81,0 stigande 

Rekordnotering 1 854 från den 5 februari 2020.

 

Högsta noteringar

2020 den 6 februari på 1 864

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 874 och 1 917 Stöd 1 832 och 1 790Graf av OMXS30 med rekord på 1864

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 med rekord på 1864

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 849,86 H 1 856,34 L 1 841,59) - 0,11 %

OMXS30 noterade 1 864, som högst under torsdagen den 6 februari. Dessutom är det senaste rekordet. Reaktionen nedåt under fredagen får delvis läggas in på 4-årsrytmen från den 11 februari 2016, då index noterade en botten vid 1 247. Det innebär att vi har en uppgång under dessa fyra år på 49,5 procent som mest. Det visar också att det handlar ”bara” om 12,5 procent per 12 månadersperiod. Det illustrerar tydligt de svängningar index varit inne i sedan dess. Upp till 1 682 ned till 1 378 och upp till 1 700 och ned till 1 477 för att sedan därefter och den 15 augusti lyfta till det senaste rekordet.

Jag skulle vilja uttrycka det som att den generella börsuppgången från 593 den 9 mars 2009 var över i en viktig fas våren 2015, när index toppade på 1 720. Sedan dess har vi många aktier som körts i omgångar först ned och sedan upp igen. Fastighetsaktierna är den grupp som stigit hela tiden och hela vägen fram till nu och blir intressanta att bevaka när de är på väg in i toppformationer under året. Nästa grupp att gå i mål var de aktier som toppade senhösten 2017. Volvo och Electrolux får utgör exempel. Kraftiga fall för att sedan bli satta under marknadens intresse igen efter att som E-lux fallit 50 procent på knappt 1 år. Den botten kom in 5 dagar innan årsdagen av rekordet 309,40 kronor från den 1 november 2017. Vi vet ju att 360-361 dagar är viktiga att bevaka från en viktig topp eller botten. Denna gång handlade om rapporten fredagen den 26 oktober 2018. Alltså 5 dagar innan. 361 är som vi vet 19x19 och ur W Ganns perspektiv att viktigt tidsmotstånd.

Både Volvo och E-lux kom tillbaka efter att marknaden överreagerat på nedsidan. Andra grupper har fått lämna in under hösten och vintern i år beroende på de tunga rytmer som fullbordats de senaste veckorna. Här är det så många rytmer att varje enskilt objekt får bedömas utifrån sin rytm i tid och pris. Senare i vår har vi rytmen på 11 år sedan botten den 9 mars 2009, som vi ska använda i ”sorteringsverket”. Fastighetsaktierna är den grupp under 2020 som jag ser som mest intressant att bevaka för målgång. Alla i den gruppen går inte i mål samtidigt, vilket gör det intressant att bevaka de största bolagen inom gruppen i första hand.  

Index har sitt senaste rekord vid 1 864 och det betyder utan tvekan att vi klassar trenden som stigande.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 92,0 och 91,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 80,2 och 84,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 88,6 och 81,0 stigande 

Rekordnotering 1 854 från den 5 februari 2020.

 

Högsta noteringar

2020 den 6 februari på 1 864

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 874 och 1 917 Stöd 1 832 och 1 790Graf av OMXS30 med rekord på 1864

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 med rekord på 1864

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 849,86 H 1 856,34 L 1 841,59) - 0,11 %

OMXS30 noterade 1 864, som högst under torsdagen den 6 februari. Dessutom är det senaste rekordet. Reaktionen nedåt under fredagen får delvis läggas in på 4-årsrytmen från den 11 februari 2016, då index noterade en botten vid 1 247. Det innebär att vi har en uppgång under dessa fyra år på 49,5 procent som mest. Det visar också att det handlar ”bara” om 12,5 procent per 12 månadersperiod. Det illustrerar tydligt de svängningar index varit inne i sedan dess. Upp till 1 682 ned till 1 378 och upp till 1 700 och ned till 1 477 för att sedan därefter och den 15 augusti lyfta till det senaste rekordet.

Jag skulle vilja uttrycka det som att den generella börsuppgången från 593 den 9 mars 2009 var över i en viktig fas våren 2015, när index toppade på 1 720. Sedan dess har vi många aktier som körts i omgångar först ned och sedan upp igen. Fastighetsaktierna är den grupp som stigit hela tiden och hela vägen fram till nu och blir intressanta att bevaka när de är på väg in i toppformationer under året. Nästa grupp att gå i mål var de aktier som toppade senhösten 2017. Volvo och Electrolux får utgör exempel. Kraftiga fall för att sedan bli satta under marknadens intresse igen efter att som E-lux fallit 50 procent på knappt 1 år. Den botten kom in 5 dagar innan årsdagen av rekordet 309,40 kronor från den 1 november 2017. Vi vet ju att 360-361 dagar är viktiga att bevaka från en viktig topp eller botten. Denna gång handlade om rapporten fredagen den 26 oktober 2018. Alltså 5 dagar innan. 361 är som vi vet 19x19 och ur W Ganns perspektiv att viktigt tidsmotstånd.

Både Volvo och E-lux kom tillbaka efter att marknaden överreagerat på nedsidan. Andra grupper har fått lämna in under hösten och vintern i år beroende på de tunga rytmer som fullbordats de senaste veckorna. Här är det så många rytmer att varje enskilt objekt får bedömas utifrån sin rytm i tid och pris. Senare i vår har vi rytmen på 11 år sedan botten den 9 mars 2009, som vi ska använda i ”sorteringsverket”. Fastighetsaktierna är den grupp under 2020 som jag ser som mest intressant att bevaka för målgång. Alla i den gruppen går inte i mål samtidigt, vilket gör det intressant att bevaka de största bolagen inom gruppen i första hand.  

Index har sitt senaste rekord vid 1 864 och det betyder utan tvekan att vi klassar trenden som stigande.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 92,0 och 91,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 80,2 och 84,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 88,6 och 81,0 stigande 

Rekordnotering 1 854 från den 5 februari 2020.

 

Högsta noteringar

2020 den 6 februari på 1 864

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 874 och 1 917 Stöd 1 832 och 1 790Graf av OMXS30 med rekord på 1864

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.