Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 på rymmen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 889,75 H 1 893,27 L 1 879,13) + 0,30 %

OMXS30 fortsätter sitt segertåg och levererade ytterligare ett nytt rekord under onsdagen. Nu med 1 893, som högsta notering. Den viktiga cykliska perioden under januari är passerad och index avverkade den med att svänga inom intervallet 1 763-1 834, 1 763 blev lägsta notering under månaden och då den 28 januari. Coronaviruset bidrog till att skapa osäkerhet på börserna världen över. Nu när man anar att antalet drabbas minskar reagerar börserna positivt igen.

Vi har därmed flyttat fokus till 4-årsdagen av den viktiga lågpunkten den 11 februari 2016 när index landade på 1 247. En del aktier ska sorteras bort i denna trend och andra tar ny fart uppåt i detta läge. Till den positiva gruppen som ser ut att få nytt liv hör spel- och spelutvecklandebolag.

2020 är börsmässigt ett mycket viktigt år, då vi haft kraftiga börsuppgångar under lång tid. Det handlar om starten och lågpunkterna för många aktier och index som landade i början av mars 2009. Det är nu om några veckor 11 år sedan index landade på 593 den 9 mars 2009.

Vi vet vidare att index toppade efter en extrem uppgång under 80-talet med slutliga toppar under 1990, där index fick sin högsta notering den 5 juli 1990 vid 231. De lägre topparna och säljsignalerna kom sedan in under augusti samma år. Resultatet vet vi, då index föll cirka 50 procent in till den 6 oktober 1992 och lågpunkten 120,40.

10 år senare var det dags på nytt. Denna gång hetta bubblan IT för att under 80-talet utgjort av ett fastighatsrally, som fram till dess inte skådats tidigare. IT-eran tog slut med index på 1 548 den 7 mars 2000. Säljsignalerna kom sedan in på löpnade band fram till den 5 september 2000, då det hela sedan tog fart nedåt till 414 för index den 11 oktober 2002. Fall på 73,3 procent den gången.

Denna gång skriver vi in den av centralbankerna manipulerade räntan, som anledning till uppgången och vi är på nytt inne i ett nytt årtionde, som denna gång skrivs som 2020.

Index på nya rekord och inga säljsignaler i sikte. Men det vi ser att kapitalflykten från Europa tilltar men fortfarande under ordnade former. Vi ser detta bland annat genom att EURUSD fortsätter nedåt i det att dollarna stärks alltmer, när kapital från Europa och även Asien rör sig mot USA.

Vi noterar det hela och ser att relationen EURUSD över tiden är på väg mot relationen 1,00 dollar för att i nuläget ligga på 1,086 dollar. Relationen var på 1,60 dollar för drygt 11 år sedan och då under sommaren 2008. Indikationerna ser ut att på sikt landa kring en halvering av relationen men då är vi sannolikt en bra bit in i framtiden. Men med ett EU utan UK blir det mycket dyrt för de kvarvarande länderna, som ska dela på de avgifter som UK bidragit med. Plus att den agenda man ser för fortsättningen i EU-budgeten kan skapa vis oro.  

Under tiden medan allt förbereds för större effekter på andra områden så som ränteutvecklingen och priserna på statsobligationer, som i många fall ligger och har legat med negativ ränta. Det är denna negativa ränta under lång tid, som fått stora kapitalmängder att lämna euron. Det kapital som dröjt sig kvar har haft börserna i Europa, som alternativ med känt resultat. Börsutvecklingen i New York utklassar därmed med god råge utvecklingen på börserna i Europa.

I allt detta ska vi kryssa oss in mot en målgång framöver, där vi som alltid väntar in negativa signaler via olika säljsignaler. Där den viktigaste av dessa är lägre toppar 30 dagar eller mer efter uppnådda toppnivåer eller rekord. Detta är en process som, enligt beskrivningen ovan, tar ett antal månader i anspråk. Toppformationerna sker oftast med eurfori liknande beskrivningar kring bolag och börsen, som helhet.

Med detta i bagaget kan vi sikta uppåt för index, där motståndet vid 1 893-1 894, nu måste brytas för att index ska kunna söka sig vidare uppåt till delmålen 1 909 och 1 926.

Rapporterna som presenterats så här långt i början av året har generellt varit positiva. En del bolag har dessutom lagt till höjd utdelning för 2019, vilket ytterligare bidragit till uppgångarna i berörda aktier. När denna vecka är slut, via den 14 februari, har de allra flesta tunga bolagen på börsen levererat sina rapporter. Då kan vi förvänta oss en lugnare utveckling men när bolagsstämmorna närmar sig blir det extra intressant att följa de aktier som utlovat stora utdelningar. Historiskt sett har berörda aktier pressats uppåt inför bolagsstämmorna ofta med nya toppnoteringar, som resultat. Ett intressant första halvår 2020 att fortsätta se fram mot, där inledningen börjat bra.         

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande och därmed behåller vi den positiva bilden i det långsiktiga perspektivet.

Lång sikt: Månadsstochastic 93,7 och 91,5 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan var tvekande en tid i samband med årsskiftet men har nu återgått i stigande och kan fortsätta så ytterligare en tid. Detta speciellt som index fortsätter skapa nya rekord.

Medellång sikt: Veckostochastic 84,6 och 82,3 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande på nytt efter att ha varit fallande under januari, när index svängde fram och tillbaka. Uppgången för indikatorn inleddes efter den 28 januari, då index vände uppåt från 1 763. Värdena är höga och en viss tvekan ligger nära till hands att räkna med nu när det gått 2 veckor från den 28 januari. Uppgången för denna indikator brukar i ”normalfallet” vara 2-3 veckor. Vilket kortsiktigt gör oss vaksamma en tid, när vi kommer in i nästa vecka. Indikatorn faller tillbaka när index tappar fart och det räcker då med att index går ut i sidled för att värdena ska falla.

Kort sikt: Dagsstochastic 96,6 och 92,8 stigande 

Rekordnotering 1 886 från den 11 februari 2020.

 

Högsta noteringar

2020 den 12 februari på 1 893

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 917 och 1 960 Stöd 1 874 och 1 832Graf av OMXS30 på rymmen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 på rymmen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 889,75 H 1 893,27 L 1 879,13) + 0,30 %

OMXS30 fortsätter sitt segertåg och levererade ytterligare ett nytt rekord under onsdagen. Nu med 1 893, som högsta notering. Den viktiga cykliska perioden under januari är passerad och index avverkade den med att svänga inom intervallet 1 763-1 834, 1 763 blev lägsta notering under månaden och då den 28 januari. Coronaviruset bidrog till att skapa osäkerhet på börserna världen över. Nu när man anar att antalet drabbas minskar reagerar börserna positivt igen.

Vi har därmed flyttat fokus till 4-årsdagen av den viktiga lågpunkten den 11 februari 2016 när index landade på 1 247. En del aktier ska sorteras bort i denna trend och andra tar ny fart uppåt i detta läge. Till den positiva gruppen som ser ut att få nytt liv hör spel- och spelutvecklandebolag.

2020 är börsmässigt ett mycket viktigt år, då vi haft kraftiga börsuppgångar under lång tid. Det handlar om starten och lågpunkterna för många aktier och index som landade i början av mars 2009. Det är nu om några veckor 11 år sedan index landade på 593 den 9 mars 2009.

Vi vet vidare att index toppade efter en extrem uppgång under 80-talet med slutliga toppar under 1990, där index fick sin högsta notering den 5 juli 1990 vid 231. De lägre topparna och säljsignalerna kom sedan in under augusti samma år. Resultatet vet vi, då index föll cirka 50 procent in till den 6 oktober 1992 och lågpunkten 120,40.

10 år senare var det dags på nytt. Denna gång hetta bubblan IT för att under 80-talet utgjort av ett fastighatsrally, som fram till dess inte skådats tidigare. IT-eran tog slut med index på 1 548 den 7 mars 2000. Säljsignalerna kom sedan in på löpnade band fram till den 5 september 2000, då det hela sedan tog fart nedåt till 414 för index den 11 oktober 2002. Fall på 73,3 procent den gången.

Denna gång skriver vi in den av centralbankerna manipulerade räntan, som anledning till uppgången och vi är på nytt inne i ett nytt årtionde, som denna gång skrivs som 2020.

Index på nya rekord och inga säljsignaler i sikte. Men det vi ser att kapitalflykten från Europa tilltar men fortfarande under ordnade former. Vi ser detta bland annat genom att EURUSD fortsätter nedåt i det att dollarna stärks alltmer, när kapital från Europa och även Asien rör sig mot USA.

Vi noterar det hela och ser att relationen EURUSD över tiden är på väg mot relationen 1,00 dollar för att i nuläget ligga på 1,086 dollar. Relationen var på 1,60 dollar för drygt 11 år sedan och då under sommaren 2008. Indikationerna ser ut att på sikt landa kring en halvering av relationen men då är vi sannolikt en bra bit in i framtiden. Men med ett EU utan UK blir det mycket dyrt för de kvarvarande länderna, som ska dela på de avgifter som UK bidragit med. Plus att den agenda man ser för fortsättningen i EU-budgeten kan skapa vis oro.  

Under tiden medan allt förbereds för större effekter på andra områden så som ränteutvecklingen och priserna på statsobligationer, som i många fall ligger och har legat med negativ ränta. Det är denna negativa ränta under lång tid, som fått stora kapitalmängder att lämna euron. Det kapital som dröjt sig kvar har haft börserna i Europa, som alternativ med känt resultat. Börsutvecklingen i New York utklassar därmed med god råge utvecklingen på börserna i Europa.

I allt detta ska vi kryssa oss in mot en målgång framöver, där vi som alltid väntar in negativa signaler via olika säljsignaler. Där den viktigaste av dessa är lägre toppar 30 dagar eller mer efter uppnådda toppnivåer eller rekord. Detta är en process som, enligt beskrivningen ovan, tar ett antal månader i anspråk. Toppformationerna sker oftast med eurfori liknande beskrivningar kring bolag och börsen, som helhet.

Med detta i bagaget kan vi sikta uppåt för index, där motståndet vid 1 893-1 894, nu måste brytas för att index ska kunna söka sig vidare uppåt till delmålen 1 909 och 1 926.

Rapporterna som presenterats så här långt i början av året har generellt varit positiva. En del bolag har dessutom lagt till höjd utdelning för 2019, vilket ytterligare bidragit till uppgångarna i berörda aktier. När denna vecka är slut, via den 14 februari, har de allra flesta tunga bolagen på börsen levererat sina rapporter. Då kan vi förvänta oss en lugnare utveckling men när bolagsstämmorna närmar sig blir det extra intressant att följa de aktier som utlovat stora utdelningar. Historiskt sett har berörda aktier pressats uppåt inför bolagsstämmorna ofta med nya toppnoteringar, som resultat. Ett intressant första halvår 2020 att fortsätta se fram mot, där inledningen börjat bra.         

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande och därmed behåller vi den positiva bilden i det långsiktiga perspektivet.

Lång sikt: Månadsstochastic 93,7 och 91,5 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan var tvekande en tid i samband med årsskiftet men har nu återgått i stigande och kan fortsätta så ytterligare en tid. Detta speciellt som index fortsätter skapa nya rekord.

Medellång sikt: Veckostochastic 84,6 och 82,3 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande på nytt efter att ha varit fallande under januari, när index svängde fram och tillbaka. Uppgången för indikatorn inleddes efter den 28 januari, då index vände uppåt från 1 763. Värdena är höga och en viss tvekan ligger nära till hands att räkna med nu när det gått 2 veckor från den 28 januari. Uppgången för denna indikator brukar i ”normalfallet” vara 2-3 veckor. Vilket kortsiktigt gör oss vaksamma en tid, när vi kommer in i nästa vecka. Indikatorn faller tillbaka när index tappar fart och det räcker då med att index går ut i sidled för att värdena ska falla.

Kort sikt: Dagsstochastic 96,6 och 92,8 stigande 

Rekordnotering 1 886 från den 11 februari 2020.

 

Högsta noteringar

2020 den 12 februari på 1 893

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 917 och 1 960 Stöd 1 874 och 1 832Graf av OMXS30 på rymmen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 på rymmen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 889,75 H 1 893,27 L 1 879,13) + 0,30 %

OMXS30 fortsätter sitt segertåg och levererade ytterligare ett nytt rekord under onsdagen. Nu med 1 893, som högsta notering. Den viktiga cykliska perioden under januari är passerad och index avverkade den med att svänga inom intervallet 1 763-1 834, 1 763 blev lägsta notering under månaden och då den 28 januari. Coronaviruset bidrog till att skapa osäkerhet på börserna världen över. Nu när man anar att antalet drabbas minskar reagerar börserna positivt igen.

Vi har därmed flyttat fokus till 4-årsdagen av den viktiga lågpunkten den 11 februari 2016 när index landade på 1 247. En del aktier ska sorteras bort i denna trend och andra tar ny fart uppåt i detta läge. Till den positiva gruppen som ser ut att få nytt liv hör spel- och spelutvecklandebolag.

2020 är börsmässigt ett mycket viktigt år, då vi haft kraftiga börsuppgångar under lång tid. Det handlar om starten och lågpunkterna för många aktier och index som landade i början av mars 2009. Det är nu om några veckor 11 år sedan index landade på 593 den 9 mars 2009.

Vi vet vidare att index toppade efter en extrem uppgång under 80-talet med slutliga toppar under 1990, där index fick sin högsta notering den 5 juli 1990 vid 231. De lägre topparna och säljsignalerna kom sedan in under augusti samma år. Resultatet vet vi, då index föll cirka 50 procent in till den 6 oktober 1992 och lågpunkten 120,40.

10 år senare var det dags på nytt. Denna gång hetta bubblan IT för att under 80-talet utgjort av ett fastighatsrally, som fram till dess inte skådats tidigare. IT-eran tog slut med index på 1 548 den 7 mars 2000. Säljsignalerna kom sedan in på löpnade band fram till den 5 september 2000, då det hela sedan tog fart nedåt till 414 för index den 11 oktober 2002. Fall på 73,3 procent den gången.

Denna gång skriver vi in den av centralbankerna manipulerade räntan, som anledning till uppgången och vi är på nytt inne i ett nytt årtionde, som denna gång skrivs som 2020.

Index på nya rekord och inga säljsignaler i sikte. Men det vi ser att kapitalflykten från Europa tilltar men fortfarande under ordnade former. Vi ser detta bland annat genom att EURUSD fortsätter nedåt i det att dollarna stärks alltmer, när kapital från Europa och även Asien rör sig mot USA.

Vi noterar det hela och ser att relationen EURUSD över tiden är på väg mot relationen 1,00 dollar för att i nuläget ligga på 1,086 dollar. Relationen var på 1,60 dollar för drygt 11 år sedan och då under sommaren 2008. Indikationerna ser ut att på sikt landa kring en halvering av relationen men då är vi sannolikt en bra bit in i framtiden. Men med ett EU utan UK blir det mycket dyrt för de kvarvarande länderna, som ska dela på de avgifter som UK bidragit med. Plus att den agenda man ser för fortsättningen i EU-budgeten kan skapa vis oro.  

Under tiden medan allt förbereds för större effekter på andra områden så som ränteutvecklingen och priserna på statsobligationer, som i många fall ligger och har legat med negativ ränta. Det är denna negativa ränta under lång tid, som fått stora kapitalmängder att lämna euron. Det kapital som dröjt sig kvar har haft börserna i Europa, som alternativ med känt resultat. Börsutvecklingen i New York utklassar därmed med god råge utvecklingen på börserna i Europa.

I allt detta ska vi kryssa oss in mot en målgång framöver, där vi som alltid väntar in negativa signaler via olika säljsignaler. Där den viktigaste av dessa är lägre toppar 30 dagar eller mer efter uppnådda toppnivåer eller rekord. Detta är en process som, enligt beskrivningen ovan, tar ett antal månader i anspråk. Toppformationerna sker oftast med eurfori liknande beskrivningar kring bolag och börsen, som helhet.

Med detta i bagaget kan vi sikta uppåt för index, där motståndet vid 1 893-1 894, nu måste brytas för att index ska kunna söka sig vidare uppåt till delmålen 1 909 och 1 926.

Rapporterna som presenterats så här långt i början av året har generellt varit positiva. En del bolag har dessutom lagt till höjd utdelning för 2019, vilket ytterligare bidragit till uppgångarna i berörda aktier. När denna vecka är slut, via den 14 februari, har de allra flesta tunga bolagen på börsen levererat sina rapporter. Då kan vi förvänta oss en lugnare utveckling men när bolagsstämmorna närmar sig blir det extra intressant att följa de aktier som utlovat stora utdelningar. Historiskt sett har berörda aktier pressats uppåt inför bolagsstämmorna ofta med nya toppnoteringar, som resultat. Ett intressant första halvår 2020 att fortsätta se fram mot, där inledningen börjat bra.         

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande och därmed behåller vi den positiva bilden i det långsiktiga perspektivet.

Lång sikt: Månadsstochastic 93,7 och 91,5 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan var tvekande en tid i samband med årsskiftet men har nu återgått i stigande och kan fortsätta så ytterligare en tid. Detta speciellt som index fortsätter skapa nya rekord.

Medellång sikt: Veckostochastic 84,6 och 82,3 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande på nytt efter att ha varit fallande under januari, när index svängde fram och tillbaka. Uppgången för indikatorn inleddes efter den 28 januari, då index vände uppåt från 1 763. Värdena är höga och en viss tvekan ligger nära till hands att räkna med nu när det gått 2 veckor från den 28 januari. Uppgången för denna indikator brukar i ”normalfallet” vara 2-3 veckor. Vilket kortsiktigt gör oss vaksamma en tid, när vi kommer in i nästa vecka. Indikatorn faller tillbaka när index tappar fart och det räcker då med att index går ut i sidled för att värdena ska falla.

Kort sikt: Dagsstochastic 96,6 och 92,8 stigande 

Rekordnotering 1 886 från den 11 februari 2020.

 

Högsta noteringar

2020 den 12 februari på 1 893

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 917 och 1 960 Stöd 1 874 och 1 832Graf av OMXS30 på rymmen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 på rymmen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 889,75 H 1 893,27 L 1 879,13) + 0,30 %

OMXS30 fortsätter sitt segertåg och levererade ytterligare ett nytt rekord under onsdagen. Nu med 1 893, som högsta notering. Den viktiga cykliska perioden under januari är passerad och index avverkade den med att svänga inom intervallet 1 763-1 834, 1 763 blev lägsta notering under månaden och då den 28 januari. Coronaviruset bidrog till att skapa osäkerhet på börserna världen över. Nu när man anar att antalet drabbas minskar reagerar börserna positivt igen.

Vi har därmed flyttat fokus till 4-årsdagen av den viktiga lågpunkten den 11 februari 2016 när index landade på 1 247. En del aktier ska sorteras bort i denna trend och andra tar ny fart uppåt i detta läge. Till den positiva gruppen som ser ut att få nytt liv hör spel- och spelutvecklandebolag.

2020 är börsmässigt ett mycket viktigt år, då vi haft kraftiga börsuppgångar under lång tid. Det handlar om starten och lågpunkterna för många aktier och index som landade i början av mars 2009. Det är nu om några veckor 11 år sedan index landade på 593 den 9 mars 2009.

Vi vet vidare att index toppade efter en extrem uppgång under 80-talet med slutliga toppar under 1990, där index fick sin högsta notering den 5 juli 1990 vid 231. De lägre topparna och säljsignalerna kom sedan in under augusti samma år. Resultatet vet vi, då index föll cirka 50 procent in till den 6 oktober 1992 och lågpunkten 120,40.

10 år senare var det dags på nytt. Denna gång hetta bubblan IT för att under 80-talet utgjort av ett fastighatsrally, som fram till dess inte skådats tidigare. IT-eran tog slut med index på 1 548 den 7 mars 2000. Säljsignalerna kom sedan in på löpnade band fram till den 5 september 2000, då det hela sedan tog fart nedåt till 414 för index den 11 oktober 2002. Fall på 73,3 procent den gången.

Denna gång skriver vi in den av centralbankerna manipulerade räntan, som anledning till uppgången och vi är på nytt inne i ett nytt årtionde, som denna gång skrivs som 2020.

Index på nya rekord och inga säljsignaler i sikte. Men det vi ser att kapitalflykten från Europa tilltar men fortfarande under ordnade former. Vi ser detta bland annat genom att EURUSD fortsätter nedåt i det att dollarna stärks alltmer, när kapital från Europa och även Asien rör sig mot USA.

Vi noterar det hela och ser att relationen EURUSD över tiden är på väg mot relationen 1,00 dollar för att i nuläget ligga på 1,086 dollar. Relationen var på 1,60 dollar för drygt 11 år sedan och då under sommaren 2008. Indikationerna ser ut att på sikt landa kring en halvering av relationen men då är vi sannolikt en bra bit in i framtiden. Men med ett EU utan UK blir det mycket dyrt för de kvarvarande länderna, som ska dela på de avgifter som UK bidragit med. Plus att den agenda man ser för fortsättningen i EU-budgeten kan skapa vis oro.  

Under tiden medan allt förbereds för större effekter på andra områden så som ränteutvecklingen och priserna på statsobligationer, som i många fall ligger och har legat med negativ ränta. Det är denna negativa ränta under lång tid, som fått stora kapitalmängder att lämna euron. Det kapital som dröjt sig kvar har haft börserna i Europa, som alternativ med känt resultat. Börsutvecklingen i New York utklassar därmed med god råge utvecklingen på börserna i Europa.

I allt detta ska vi kryssa oss in mot en målgång framöver, där vi som alltid väntar in negativa signaler via olika säljsignaler. Där den viktigaste av dessa är lägre toppar 30 dagar eller mer efter uppnådda toppnivåer eller rekord. Detta är en process som, enligt beskrivningen ovan, tar ett antal månader i anspråk. Toppformationerna sker oftast med eurfori liknande beskrivningar kring bolag och börsen, som helhet.

Med detta i bagaget kan vi sikta uppåt för index, där motståndet vid 1 893-1 894, nu måste brytas för att index ska kunna söka sig vidare uppåt till delmålen 1 909 och 1 926.

Rapporterna som presenterats så här långt i början av året har generellt varit positiva. En del bolag har dessutom lagt till höjd utdelning för 2019, vilket ytterligare bidragit till uppgångarna i berörda aktier. När denna vecka är slut, via den 14 februari, har de allra flesta tunga bolagen på börsen levererat sina rapporter. Då kan vi förvänta oss en lugnare utveckling men när bolagsstämmorna närmar sig blir det extra intressant att följa de aktier som utlovat stora utdelningar. Historiskt sett har berörda aktier pressats uppåt inför bolagsstämmorna ofta med nya toppnoteringar, som resultat. Ett intressant första halvår 2020 att fortsätta se fram mot, där inledningen börjat bra.         

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande och därmed behåller vi den positiva bilden i det långsiktiga perspektivet.

Lång sikt: Månadsstochastic 93,7 och 91,5 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan var tvekande en tid i samband med årsskiftet men har nu återgått i stigande och kan fortsätta så ytterligare en tid. Detta speciellt som index fortsätter skapa nya rekord.

Medellång sikt: Veckostochastic 84,6 och 82,3 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande på nytt efter att ha varit fallande under januari, när index svängde fram och tillbaka. Uppgången för indikatorn inleddes efter den 28 januari, då index vände uppåt från 1 763. Värdena är höga och en viss tvekan ligger nära till hands att räkna med nu när det gått 2 veckor från den 28 januari. Uppgången för denna indikator brukar i ”normalfallet” vara 2-3 veckor. Vilket kortsiktigt gör oss vaksamma en tid, när vi kommer in i nästa vecka. Indikatorn faller tillbaka när index tappar fart och det räcker då med att index går ut i sidled för att värdena ska falla.

Kort sikt: Dagsstochastic 96,6 och 92,8 stigande 

Rekordnotering 1 886 från den 11 februari 2020.

 

Högsta noteringar

2020 den 12 februari på 1 893

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 917 och 1 960 Stöd 1 874 och 1 832Graf av OMXS30 på rymmen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 på rymmen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 889,75 H 1 893,27 L 1 879,13) + 0,30 %

OMXS30 fortsätter sitt segertåg och levererade ytterligare ett nytt rekord under onsdagen. Nu med 1 893, som högsta notering. Den viktiga cykliska perioden under januari är passerad och index avverkade den med att svänga inom intervallet 1 763-1 834, 1 763 blev lägsta notering under månaden och då den 28 januari. Coronaviruset bidrog till att skapa osäkerhet på börserna världen över. Nu när man anar att antalet drabbas minskar reagerar börserna positivt igen.

Vi har därmed flyttat fokus till 4-årsdagen av den viktiga lågpunkten den 11 februari 2016 när index landade på 1 247. En del aktier ska sorteras bort i denna trend och andra tar ny fart uppåt i detta läge. Till den positiva gruppen som ser ut att få nytt liv hör spel- och spelutvecklandebolag.

2020 är börsmässigt ett mycket viktigt år, då vi haft kraftiga börsuppgångar under lång tid. Det handlar om starten och lågpunkterna för många aktier och index som landade i början av mars 2009. Det är nu om några veckor 11 år sedan index landade på 593 den 9 mars 2009.

Vi vet vidare att index toppade efter en extrem uppgång under 80-talet med slutliga toppar under 1990, där index fick sin högsta notering den 5 juli 1990 vid 231. De lägre topparna och säljsignalerna kom sedan in under augusti samma år. Resultatet vet vi, då index föll cirka 50 procent in till den 6 oktober 1992 och lågpunkten 120,40.

10 år senare var det dags på nytt. Denna gång hetta bubblan IT för att under 80-talet utgjort av ett fastighatsrally, som fram till dess inte skådats tidigare. IT-eran tog slut med index på 1 548 den 7 mars 2000. Säljsignalerna kom sedan in på löpnade band fram till den 5 september 2000, då det hela sedan tog fart nedåt till 414 för index den 11 oktober 2002. Fall på 73,3 procent den gången.

Denna gång skriver vi in den av centralbankerna manipulerade räntan, som anledning till uppgången och vi är på nytt inne i ett nytt årtionde, som denna gång skrivs som 2020.

Index på nya rekord och inga säljsignaler i sikte. Men det vi ser att kapitalflykten från Europa tilltar men fortfarande under ordnade former. Vi ser detta bland annat genom att EURUSD fortsätter nedåt i det att dollarna stärks alltmer, när kapital från Europa och även Asien rör sig mot USA.

Vi noterar det hela och ser att relationen EURUSD över tiden är på väg mot relationen 1,00 dollar för att i nuläget ligga på 1,086 dollar. Relationen var på 1,60 dollar för drygt 11 år sedan och då under sommaren 2008. Indikationerna ser ut att på sikt landa kring en halvering av relationen men då är vi sannolikt en bra bit in i framtiden. Men med ett EU utan UK blir det mycket dyrt för de kvarvarande länderna, som ska dela på de avgifter som UK bidragit med. Plus att den agenda man ser för fortsättningen i EU-budgeten kan skapa vis oro.  

Under tiden medan allt förbereds för större effekter på andra områden så som ränteutvecklingen och priserna på statsobligationer, som i många fall ligger och har legat med negativ ränta. Det är denna negativa ränta under lång tid, som fått stora kapitalmängder att lämna euron. Det kapital som dröjt sig kvar har haft börserna i Europa, som alternativ med känt resultat. Börsutvecklingen i New York utklassar därmed med god råge utvecklingen på börserna i Europa.

I allt detta ska vi kryssa oss in mot en målgång framöver, där vi som alltid väntar in negativa signaler via olika säljsignaler. Där den viktigaste av dessa är lägre toppar 30 dagar eller mer efter uppnådda toppnivåer eller rekord. Detta är en process som, enligt beskrivningen ovan, tar ett antal månader i anspråk. Toppformationerna sker oftast med eurfori liknande beskrivningar kring bolag och börsen, som helhet.

Med detta i bagaget kan vi sikta uppåt för index, där motståndet vid 1 893-1 894, nu måste brytas för att index ska kunna söka sig vidare uppåt till delmålen 1 909 och 1 926.

Rapporterna som presenterats så här långt i början av året har generellt varit positiva. En del bolag har dessutom lagt till höjd utdelning för 2019, vilket ytterligare bidragit till uppgångarna i berörda aktier. När denna vecka är slut, via den 14 februari, har de allra flesta tunga bolagen på börsen levererat sina rapporter. Då kan vi förvänta oss en lugnare utveckling men när bolagsstämmorna närmar sig blir det extra intressant att följa de aktier som utlovat stora utdelningar. Historiskt sett har berörda aktier pressats uppåt inför bolagsstämmorna ofta med nya toppnoteringar, som resultat. Ett intressant första halvår 2020 att fortsätta se fram mot, där inledningen börjat bra.         

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande och därmed behåller vi den positiva bilden i det långsiktiga perspektivet.

Lång sikt: Månadsstochastic 93,7 och 91,5 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan var tvekande en tid i samband med årsskiftet men har nu återgått i stigande och kan fortsätta så ytterligare en tid. Detta speciellt som index fortsätter skapa nya rekord.

Medellång sikt: Veckostochastic 84,6 och 82,3 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande på nytt efter att ha varit fallande under januari, när index svängde fram och tillbaka. Uppgången för indikatorn inleddes efter den 28 januari, då index vände uppåt från 1 763. Värdena är höga och en viss tvekan ligger nära till hands att räkna med nu när det gått 2 veckor från den 28 januari. Uppgången för denna indikator brukar i ”normalfallet” vara 2-3 veckor. Vilket kortsiktigt gör oss vaksamma en tid, när vi kommer in i nästa vecka. Indikatorn faller tillbaka när index tappar fart och det räcker då med att index går ut i sidled för att värdena ska falla.

Kort sikt: Dagsstochastic 96,6 och 92,8 stigande 

Rekordnotering 1 886 från den 11 februari 2020.

 

Högsta noteringar

2020 den 12 februari på 1 893

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 917 och 1 960 Stöd 1 874 och 1 832Graf av OMXS30 på rymmen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 på rymmen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 889,75 H 1 893,27 L 1 879,13) + 0,30 %

OMXS30 fortsätter sitt segertåg och levererade ytterligare ett nytt rekord under onsdagen. Nu med 1 893, som högsta notering. Den viktiga cykliska perioden under januari är passerad och index avverkade den med att svänga inom intervallet 1 763-1 834, 1 763 blev lägsta notering under månaden och då den 28 januari. Coronaviruset bidrog till att skapa osäkerhet på börserna världen över. Nu när man anar att antalet drabbas minskar reagerar börserna positivt igen.

Vi har därmed flyttat fokus till 4-årsdagen av den viktiga lågpunkten den 11 februari 2016 när index landade på 1 247. En del aktier ska sorteras bort i denna trend och andra tar ny fart uppåt i detta läge. Till den positiva gruppen som ser ut att få nytt liv hör spel- och spelutvecklandebolag.

2020 är börsmässigt ett mycket viktigt år, då vi haft kraftiga börsuppgångar under lång tid. Det handlar om starten och lågpunkterna för många aktier och index som landade i början av mars 2009. Det är nu om några veckor 11 år sedan index landade på 593 den 9 mars 2009.

Vi vet vidare att index toppade efter en extrem uppgång under 80-talet med slutliga toppar under 1990, där index fick sin högsta notering den 5 juli 1990 vid 231. De lägre topparna och säljsignalerna kom sedan in under augusti samma år. Resultatet vet vi, då index föll cirka 50 procent in till den 6 oktober 1992 och lågpunkten 120,40.

10 år senare var det dags på nytt. Denna gång hetta bubblan IT för att under 80-talet utgjort av ett fastighatsrally, som fram till dess inte skådats tidigare. IT-eran tog slut med index på 1 548 den 7 mars 2000. Säljsignalerna kom sedan in på löpnade band fram till den 5 september 2000, då det hela sedan tog fart nedåt till 414 för index den 11 oktober 2002. Fall på 73,3 procent den gången.

Denna gång skriver vi in den av centralbankerna manipulerade räntan, som anledning till uppgången och vi är på nytt inne i ett nytt årtionde, som denna gång skrivs som 2020.

Index på nya rekord och inga säljsignaler i sikte. Men det vi ser att kapitalflykten från Europa tilltar men fortfarande under ordnade former. Vi ser detta bland annat genom att EURUSD fortsätter nedåt i det att dollarna stärks alltmer, när kapital från Europa och även Asien rör sig mot USA.

Vi noterar det hela och ser att relationen EURUSD över tiden är på väg mot relationen 1,00 dollar för att i nuläget ligga på 1,086 dollar. Relationen var på 1,60 dollar för drygt 11 år sedan och då under sommaren 2008. Indikationerna ser ut att på sikt landa kring en halvering av relationen men då är vi sannolikt en bra bit in i framtiden. Men med ett EU utan UK blir det mycket dyrt för de kvarvarande länderna, som ska dela på de avgifter som UK bidragit med. Plus att den agenda man ser för fortsättningen i EU-budgeten kan skapa vis oro.  

Under tiden medan allt förbereds för större effekter på andra områden så som ränteutvecklingen och priserna på statsobligationer, som i många fall ligger och har legat med negativ ränta. Det är denna negativa ränta under lång tid, som fått stora kapitalmängder att lämna euron. Det kapital som dröjt sig kvar har haft börserna i Europa, som alternativ med känt resultat. Börsutvecklingen i New York utklassar därmed med god råge utvecklingen på börserna i Europa.

I allt detta ska vi kryssa oss in mot en målgång framöver, där vi som alltid väntar in negativa signaler via olika säljsignaler. Där den viktigaste av dessa är lägre toppar 30 dagar eller mer efter uppnådda toppnivåer eller rekord. Detta är en process som, enligt beskrivningen ovan, tar ett antal månader i anspråk. Toppformationerna sker oftast med eurfori liknande beskrivningar kring bolag och börsen, som helhet.

Med detta i bagaget kan vi sikta uppåt för index, där motståndet vid 1 893-1 894, nu måste brytas för att index ska kunna söka sig vidare uppåt till delmålen 1 909 och 1 926.

Rapporterna som presenterats så här långt i början av året har generellt varit positiva. En del bolag har dessutom lagt till höjd utdelning för 2019, vilket ytterligare bidragit till uppgångarna i berörda aktier. När denna vecka är slut, via den 14 februari, har de allra flesta tunga bolagen på börsen levererat sina rapporter. Då kan vi förvänta oss en lugnare utveckling men när bolagsstämmorna närmar sig blir det extra intressant att följa de aktier som utlovat stora utdelningar. Historiskt sett har berörda aktier pressats uppåt inför bolagsstämmorna ofta med nya toppnoteringar, som resultat. Ett intressant första halvår 2020 att fortsätta se fram mot, där inledningen börjat bra.         

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande och därmed behåller vi den positiva bilden i det långsiktiga perspektivet.

Lång sikt: Månadsstochastic 93,7 och 91,5 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan var tvekande en tid i samband med årsskiftet men har nu återgått i stigande och kan fortsätta så ytterligare en tid. Detta speciellt som index fortsätter skapa nya rekord.

Medellång sikt: Veckostochastic 84,6 och 82,3 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande på nytt efter att ha varit fallande under januari, när index svängde fram och tillbaka. Uppgången för indikatorn inleddes efter den 28 januari, då index vände uppåt från 1 763. Värdena är höga och en viss tvekan ligger nära till hands att räkna med nu när det gått 2 veckor från den 28 januari. Uppgången för denna indikator brukar i ”normalfallet” vara 2-3 veckor. Vilket kortsiktigt gör oss vaksamma en tid, när vi kommer in i nästa vecka. Indikatorn faller tillbaka när index tappar fart och det räcker då med att index går ut i sidled för att värdena ska falla.

Kort sikt: Dagsstochastic 96,6 och 92,8 stigande 

Rekordnotering 1 886 från den 11 februari 2020.

 

Högsta noteringar

2020 den 12 februari på 1 893

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 917 och 1 960 Stöd 1 874 och 1 832Graf av OMXS30 på rymmen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.