Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

Wallenstam i en parabolisk rörelse

Önskeanalysen (129.6)


Ikon analys

Wallenstam 129,60

Wallenstam är i en liknande parabolisk rörelse uppåt, som Wihlborg med flera aktier inom gruppen fastigheter. En flytande stop loss är nu mycket viktig att ha med då vi sällan kan sätta ut en toppkurs i förväg. Det är lätt att inte tro på de värden man får fram, då de ligger högt över det som verkar rimligt. Därför är det extremt viktigt att jobba med en flytande stop loss, när det bär iväg på det sätt som vi nu ser och har sett i många av aktierna under de senaste månaderna och speciellt i denna grupp. Det är lätt att göra en jämförelse med IT-aktierna första halvåret 2000, när de skenade som bästa från hösten 1999 in mot våren och försommaren 2000. Många blir ”dopade” av den långsiktiga uppgången och blir lätt påverkade av de positiva tolkningarna i omvärlden och låga räntor. Det var bland annat av denna anledning vi rekommenderade att gå ur fastighetsaktierna efter topparna kring den 4 september 2019 för att sedan i oktober börja jobba kortsiktigt för att vara alerta och handlingsberedda, när den förväntade slutfasen fart uppåt.

Det betyder inte att det är slut här och nu utan vi är bara förberedda den dag det hela är klart. Sedan är det ju bara kul om det kan fortsätta fram till den 29 maj. Men med risken för att det i vissa fall tar slut tidigare och då rent av i början av mars är det just en flytande stopp loss som är räddningen. Om man sedan sätter den vid 8-10 procent under uppnådd toppkurs eller på en annan nivå är individuellt. En alltför för snäv stop loss gör att vi riskerar att åka ut vid en mindre rekyl.  

Wallenstam satte sitt senaste rekord vid 130,90 kronor den 17 februari 2020. Trenden är därmed naturligtvis stigande och vi har 136 kronor som första motstånd följt av 142 kronor om 136-nivån bryts.Graf av Wallenstam i en parabolisk rörelse

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

Wallenstam i en parabolisk rörelse

Önskeanalysen (129.6)


Ikon analys

Wallenstam 129,60

Wallenstam är i en liknande parabolisk rörelse uppåt, som Wihlborg med flera aktier inom gruppen fastigheter. En flytande stop loss är nu mycket viktig att ha med då vi sällan kan sätta ut en toppkurs i förväg. Det är lätt att inte tro på de värden man får fram, då de ligger högt över det som verkar rimligt. Därför är det extremt viktigt att jobba med en flytande stop loss, när det bär iväg på det sätt som vi nu ser och har sett i många av aktierna under de senaste månaderna och speciellt i denna grupp. Det är lätt att göra en jämförelse med IT-aktierna första halvåret 2000, när de skenade som bästa från hösten 1999 in mot våren och försommaren 2000. Många blir ”dopade” av den långsiktiga uppgången och blir lätt påverkade av de positiva tolkningarna i omvärlden och låga räntor. Det var bland annat av denna anledning vi rekommenderade att gå ur fastighetsaktierna efter topparna kring den 4 september 2019 för att sedan i oktober börja jobba kortsiktigt för att vara alerta och handlingsberedda, när den förväntade slutfasen fart uppåt.

Det betyder inte att det är slut här och nu utan vi är bara förberedda den dag det hela är klart. Sedan är det ju bara kul om det kan fortsätta fram till den 29 maj. Men med risken för att det i vissa fall tar slut tidigare och då rent av i början av mars är det just en flytande stopp loss som är räddningen. Om man sedan sätter den vid 8-10 procent under uppnådd toppkurs eller på en annan nivå är individuellt. En alltför för snäv stop loss gör att vi riskerar att åka ut vid en mindre rekyl.  

Wallenstam satte sitt senaste rekord vid 130,90 kronor den 17 februari 2020. Trenden är därmed naturligtvis stigande och vi har 136 kronor som första motstånd följt av 142 kronor om 136-nivån bryts.Graf av Wallenstam i en parabolisk rörelse

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

Wallenstam i en parabolisk rörelse

Önskeanalysen (129.6)


Ikon analys

Wallenstam 129,60

Wallenstam är i en liknande parabolisk rörelse uppåt, som Wihlborg med flera aktier inom gruppen fastigheter. En flytande stop loss är nu mycket viktig att ha med då vi sällan kan sätta ut en toppkurs i förväg. Det är lätt att inte tro på de värden man får fram, då de ligger högt över det som verkar rimligt. Därför är det extremt viktigt att jobba med en flytande stop loss, när det bär iväg på det sätt som vi nu ser och har sett i många av aktierna under de senaste månaderna och speciellt i denna grupp. Det är lätt att göra en jämförelse med IT-aktierna första halvåret 2000, när de skenade som bästa från hösten 1999 in mot våren och försommaren 2000. Många blir ”dopade” av den långsiktiga uppgången och blir lätt påverkade av de positiva tolkningarna i omvärlden och låga räntor. Det var bland annat av denna anledning vi rekommenderade att gå ur fastighetsaktierna efter topparna kring den 4 september 2019 för att sedan i oktober börja jobba kortsiktigt för att vara alerta och handlingsberedda, när den förväntade slutfasen fart uppåt.

Det betyder inte att det är slut här och nu utan vi är bara förberedda den dag det hela är klart. Sedan är det ju bara kul om det kan fortsätta fram till den 29 maj. Men med risken för att det i vissa fall tar slut tidigare och då rent av i början av mars är det just en flytande stopp loss som är räddningen. Om man sedan sätter den vid 8-10 procent under uppnådd toppkurs eller på en annan nivå är individuellt. En alltför för snäv stop loss gör att vi riskerar att åka ut vid en mindre rekyl.  

Wallenstam satte sitt senaste rekord vid 130,90 kronor den 17 februari 2020. Trenden är därmed naturligtvis stigande och vi har 136 kronor som första motstånd följt av 142 kronor om 136-nivån bryts.Graf av Wallenstam i en parabolisk rörelse

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

Wallenstam i en parabolisk rörelse

Önskeanalysen (129.6)


Ikon analys

Wallenstam 129,60

Wallenstam är i en liknande parabolisk rörelse uppåt, som Wihlborg med flera aktier inom gruppen fastigheter. En flytande stop loss är nu mycket viktig att ha med då vi sällan kan sätta ut en toppkurs i förväg. Det är lätt att inte tro på de värden man får fram, då de ligger högt över det som verkar rimligt. Därför är det extremt viktigt att jobba med en flytande stop loss, när det bär iväg på det sätt som vi nu ser och har sett i många av aktierna under de senaste månaderna och speciellt i denna grupp. Det är lätt att göra en jämförelse med IT-aktierna första halvåret 2000, när de skenade som bästa från hösten 1999 in mot våren och försommaren 2000. Många blir ”dopade” av den långsiktiga uppgången och blir lätt påverkade av de positiva tolkningarna i omvärlden och låga räntor. Det var bland annat av denna anledning vi rekommenderade att gå ur fastighetsaktierna efter topparna kring den 4 september 2019 för att sedan i oktober börja jobba kortsiktigt för att vara alerta och handlingsberedda, när den förväntade slutfasen fart uppåt.

Det betyder inte att det är slut här och nu utan vi är bara förberedda den dag det hela är klart. Sedan är det ju bara kul om det kan fortsätta fram till den 29 maj. Men med risken för att det i vissa fall tar slut tidigare och då rent av i början av mars är det just en flytande stopp loss som är räddningen. Om man sedan sätter den vid 8-10 procent under uppnådd toppkurs eller på en annan nivå är individuellt. En alltför för snäv stop loss gör att vi riskerar att åka ut vid en mindre rekyl.  

Wallenstam satte sitt senaste rekord vid 130,90 kronor den 17 februari 2020. Trenden är därmed naturligtvis stigande och vi har 136 kronor som första motstånd följt av 142 kronor om 136-nivån bryts.Graf av Wallenstam i en parabolisk rörelse

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

Wallenstam i en parabolisk rörelse

Önskeanalysen (129.6)


Ikon analys

Wallenstam 129,60

Wallenstam är i en liknande parabolisk rörelse uppåt, som Wihlborg med flera aktier inom gruppen fastigheter. En flytande stop loss är nu mycket viktig att ha med då vi sällan kan sätta ut en toppkurs i förväg. Det är lätt att inte tro på de värden man får fram, då de ligger högt över det som verkar rimligt. Därför är det extremt viktigt att jobba med en flytande stop loss, när det bär iväg på det sätt som vi nu ser och har sett i många av aktierna under de senaste månaderna och speciellt i denna grupp. Det är lätt att göra en jämförelse med IT-aktierna första halvåret 2000, när de skenade som bästa från hösten 1999 in mot våren och försommaren 2000. Många blir ”dopade” av den långsiktiga uppgången och blir lätt påverkade av de positiva tolkningarna i omvärlden och låga räntor. Det var bland annat av denna anledning vi rekommenderade att gå ur fastighetsaktierna efter topparna kring den 4 september 2019 för att sedan i oktober börja jobba kortsiktigt för att vara alerta och handlingsberedda, när den förväntade slutfasen fart uppåt.

Det betyder inte att det är slut här och nu utan vi är bara förberedda den dag det hela är klart. Sedan är det ju bara kul om det kan fortsätta fram till den 29 maj. Men med risken för att det i vissa fall tar slut tidigare och då rent av i början av mars är det just en flytande stopp loss som är räddningen. Om man sedan sätter den vid 8-10 procent under uppnådd toppkurs eller på en annan nivå är individuellt. En alltför för snäv stop loss gör att vi riskerar att åka ut vid en mindre rekyl.  

Wallenstam satte sitt senaste rekord vid 130,90 kronor den 17 februari 2020. Trenden är därmed naturligtvis stigande och vi har 136 kronor som första motstånd följt av 142 kronor om 136-nivån bryts.Graf av Wallenstam i en parabolisk rörelse

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

Wallenstam i en parabolisk rörelse

Önskeanalysen (129.6)


Ikon analys

Wallenstam 129,60

Wallenstam är i en liknande parabolisk rörelse uppåt, som Wihlborg med flera aktier inom gruppen fastigheter. En flytande stop loss är nu mycket viktig att ha med då vi sällan kan sätta ut en toppkurs i förväg. Det är lätt att inte tro på de värden man får fram, då de ligger högt över det som verkar rimligt. Därför är det extremt viktigt att jobba med en flytande stop loss, när det bär iväg på det sätt som vi nu ser och har sett i många av aktierna under de senaste månaderna och speciellt i denna grupp. Det är lätt att göra en jämförelse med IT-aktierna första halvåret 2000, när de skenade som bästa från hösten 1999 in mot våren och försommaren 2000. Många blir ”dopade” av den långsiktiga uppgången och blir lätt påverkade av de positiva tolkningarna i omvärlden och låga räntor. Det var bland annat av denna anledning vi rekommenderade att gå ur fastighetsaktierna efter topparna kring den 4 september 2019 för att sedan i oktober börja jobba kortsiktigt för att vara alerta och handlingsberedda, när den förväntade slutfasen fart uppåt.

Det betyder inte att det är slut här och nu utan vi är bara förberedda den dag det hela är klart. Sedan är det ju bara kul om det kan fortsätta fram till den 29 maj. Men med risken för att det i vissa fall tar slut tidigare och då rent av i början av mars är det just en flytande stopp loss som är räddningen. Om man sedan sätter den vid 8-10 procent under uppnådd toppkurs eller på en annan nivå är individuellt. En alltför för snäv stop loss gör att vi riskerar att åka ut vid en mindre rekyl.  

Wallenstam satte sitt senaste rekord vid 130,90 kronor den 17 februari 2020. Trenden är därmed naturligtvis stigande och vi har 136 kronor som första motstånd följt av 142 kronor om 136-nivån bryts.Graf av Wallenstam i en parabolisk rörelse

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.