Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 jobbar mot 1900

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 878,79 H 1 888,98 L 1 869,27) - 0,51 %

OMXS30 gav 1 898 som nytt rekord den 17 februari. Reaktionen nedåt under tisdagen ger oss anledning att se en möjlig rekyl under ytterligare några dagar, där vi har en punkt under senare halvan av nästa vecka som ska kunna ge oss ny information. Den 27:e och 28:e gav oss viss hjälp genom att ge en högre botten vid 1 763 den 28 januari. Vi får nu se vad den 27-28 februari ska ge för signal som vi kan ta tillvara på. Det handlar om lågpunkterna 15 augusti och 26 augusti 2019, som nu är aktiva. De 15 augusti gav oss 6 månader under lördagen den 15 februari och toppen 1 898 måndagen tvingades därmed in följande börsdag, den 17 februari. Vi är därmed inne på nästa reaktion vi söker via den 26 augusti och rytmen 6 månader, i första hand.

Index fortsätter att skapa högre bottnar och högre toppar i uppgången sedan den 15 augusti och det är allt vi behöver för att klassa trenden som stigande.

ML-linjen som går från den 2 januari 2019 har i dagsläget ett motstånd vid 1 898-1909 beroende på hur vi räknar på detaljnivå. Men lämnar vi detaljerna utgör intervallet ett motstånd nu och någon dag framöver. Linjen har en stigande lutning och får därmed ett högre värde och motstånd om vi flyttar in i mars månad, då stigningsvinkel är cirka 1,3 punkter per kalenderdag.

Rapporterna för de tunga bolagen är nu levererade och det ger oss anledning att förvänta en paus i en stor del av de större aktierna. Vi har naturligtvis en del undantag, där Match är det tydligaste exemplet. Evelotion Gaming ett annat exempel, där fastighetsaktierna också är intressanta att följa för att se om de gör som vanligt och ger en mindre rekyl och sedan lyfter på nytt.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 92,7 och 91,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 92,8 och 85,6 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 90,5 och 92,0 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 17 februari på 1 898 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 917 och 1 960 Stöd 1 874 och 1 832Graf av OMXS30 jobbar mot 1900

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 jobbar mot 1900

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 878,79 H 1 888,98 L 1 869,27) - 0,51 %

OMXS30 gav 1 898 som nytt rekord den 17 februari. Reaktionen nedåt under tisdagen ger oss anledning att se en möjlig rekyl under ytterligare några dagar, där vi har en punkt under senare halvan av nästa vecka som ska kunna ge oss ny information. Den 27:e och 28:e gav oss viss hjälp genom att ge en högre botten vid 1 763 den 28 januari. Vi får nu se vad den 27-28 februari ska ge för signal som vi kan ta tillvara på. Det handlar om lågpunkterna 15 augusti och 26 augusti 2019, som nu är aktiva. De 15 augusti gav oss 6 månader under lördagen den 15 februari och toppen 1 898 måndagen tvingades därmed in följande börsdag, den 17 februari. Vi är därmed inne på nästa reaktion vi söker via den 26 augusti och rytmen 6 månader, i första hand.

Index fortsätter att skapa högre bottnar och högre toppar i uppgången sedan den 15 augusti och det är allt vi behöver för att klassa trenden som stigande.

ML-linjen som går från den 2 januari 2019 har i dagsläget ett motstånd vid 1 898-1909 beroende på hur vi räknar på detaljnivå. Men lämnar vi detaljerna utgör intervallet ett motstånd nu och någon dag framöver. Linjen har en stigande lutning och får därmed ett högre värde och motstånd om vi flyttar in i mars månad, då stigningsvinkel är cirka 1,3 punkter per kalenderdag.

Rapporterna för de tunga bolagen är nu levererade och det ger oss anledning att förvänta en paus i en stor del av de större aktierna. Vi har naturligtvis en del undantag, där Match är det tydligaste exemplet. Evelotion Gaming ett annat exempel, där fastighetsaktierna också är intressanta att följa för att se om de gör som vanligt och ger en mindre rekyl och sedan lyfter på nytt.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 92,7 och 91,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 92,8 och 85,6 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 90,5 och 92,0 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 17 februari på 1 898 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 917 och 1 960 Stöd 1 874 och 1 832Graf av OMXS30 jobbar mot 1900

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 jobbar mot 1900

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 878,79 H 1 888,98 L 1 869,27) - 0,51 %

OMXS30 gav 1 898 som nytt rekord den 17 februari. Reaktionen nedåt under tisdagen ger oss anledning att se en möjlig rekyl under ytterligare några dagar, där vi har en punkt under senare halvan av nästa vecka som ska kunna ge oss ny information. Den 27:e och 28:e gav oss viss hjälp genom att ge en högre botten vid 1 763 den 28 januari. Vi får nu se vad den 27-28 februari ska ge för signal som vi kan ta tillvara på. Det handlar om lågpunkterna 15 augusti och 26 augusti 2019, som nu är aktiva. De 15 augusti gav oss 6 månader under lördagen den 15 februari och toppen 1 898 måndagen tvingades därmed in följande börsdag, den 17 februari. Vi är därmed inne på nästa reaktion vi söker via den 26 augusti och rytmen 6 månader, i första hand.

Index fortsätter att skapa högre bottnar och högre toppar i uppgången sedan den 15 augusti och det är allt vi behöver för att klassa trenden som stigande.

ML-linjen som går från den 2 januari 2019 har i dagsläget ett motstånd vid 1 898-1909 beroende på hur vi räknar på detaljnivå. Men lämnar vi detaljerna utgör intervallet ett motstånd nu och någon dag framöver. Linjen har en stigande lutning och får därmed ett högre värde och motstånd om vi flyttar in i mars månad, då stigningsvinkel är cirka 1,3 punkter per kalenderdag.

Rapporterna för de tunga bolagen är nu levererade och det ger oss anledning att förvänta en paus i en stor del av de större aktierna. Vi har naturligtvis en del undantag, där Match är det tydligaste exemplet. Evelotion Gaming ett annat exempel, där fastighetsaktierna också är intressanta att följa för att se om de gör som vanligt och ger en mindre rekyl och sedan lyfter på nytt.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 92,7 och 91,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 92,8 och 85,6 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 90,5 och 92,0 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 17 februari på 1 898 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 917 och 1 960 Stöd 1 874 och 1 832Graf av OMXS30 jobbar mot 1900

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 jobbar mot 1900

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 878,79 H 1 888,98 L 1 869,27) - 0,51 %

OMXS30 gav 1 898 som nytt rekord den 17 februari. Reaktionen nedåt under tisdagen ger oss anledning att se en möjlig rekyl under ytterligare några dagar, där vi har en punkt under senare halvan av nästa vecka som ska kunna ge oss ny information. Den 27:e och 28:e gav oss viss hjälp genom att ge en högre botten vid 1 763 den 28 januari. Vi får nu se vad den 27-28 februari ska ge för signal som vi kan ta tillvara på. Det handlar om lågpunkterna 15 augusti och 26 augusti 2019, som nu är aktiva. De 15 augusti gav oss 6 månader under lördagen den 15 februari och toppen 1 898 måndagen tvingades därmed in följande börsdag, den 17 februari. Vi är därmed inne på nästa reaktion vi söker via den 26 augusti och rytmen 6 månader, i första hand.

Index fortsätter att skapa högre bottnar och högre toppar i uppgången sedan den 15 augusti och det är allt vi behöver för att klassa trenden som stigande.

ML-linjen som går från den 2 januari 2019 har i dagsläget ett motstånd vid 1 898-1909 beroende på hur vi räknar på detaljnivå. Men lämnar vi detaljerna utgör intervallet ett motstånd nu och någon dag framöver. Linjen har en stigande lutning och får därmed ett högre värde och motstånd om vi flyttar in i mars månad, då stigningsvinkel är cirka 1,3 punkter per kalenderdag.

Rapporterna för de tunga bolagen är nu levererade och det ger oss anledning att förvänta en paus i en stor del av de större aktierna. Vi har naturligtvis en del undantag, där Match är det tydligaste exemplet. Evelotion Gaming ett annat exempel, där fastighetsaktierna också är intressanta att följa för att se om de gör som vanligt och ger en mindre rekyl och sedan lyfter på nytt.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 92,7 och 91,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 92,8 och 85,6 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 90,5 och 92,0 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 17 februari på 1 898 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 917 och 1 960 Stöd 1 874 och 1 832Graf av OMXS30 jobbar mot 1900

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 jobbar mot 1900

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 878,79 H 1 888,98 L 1 869,27) - 0,51 %

OMXS30 gav 1 898 som nytt rekord den 17 februari. Reaktionen nedåt under tisdagen ger oss anledning att se en möjlig rekyl under ytterligare några dagar, där vi har en punkt under senare halvan av nästa vecka som ska kunna ge oss ny information. Den 27:e och 28:e gav oss viss hjälp genom att ge en högre botten vid 1 763 den 28 januari. Vi får nu se vad den 27-28 februari ska ge för signal som vi kan ta tillvara på. Det handlar om lågpunkterna 15 augusti och 26 augusti 2019, som nu är aktiva. De 15 augusti gav oss 6 månader under lördagen den 15 februari och toppen 1 898 måndagen tvingades därmed in följande börsdag, den 17 februari. Vi är därmed inne på nästa reaktion vi söker via den 26 augusti och rytmen 6 månader, i första hand.

Index fortsätter att skapa högre bottnar och högre toppar i uppgången sedan den 15 augusti och det är allt vi behöver för att klassa trenden som stigande.

ML-linjen som går från den 2 januari 2019 har i dagsläget ett motstånd vid 1 898-1909 beroende på hur vi räknar på detaljnivå. Men lämnar vi detaljerna utgör intervallet ett motstånd nu och någon dag framöver. Linjen har en stigande lutning och får därmed ett högre värde och motstånd om vi flyttar in i mars månad, då stigningsvinkel är cirka 1,3 punkter per kalenderdag.

Rapporterna för de tunga bolagen är nu levererade och det ger oss anledning att förvänta en paus i en stor del av de större aktierna. Vi har naturligtvis en del undantag, där Match är det tydligaste exemplet. Evelotion Gaming ett annat exempel, där fastighetsaktierna också är intressanta att följa för att se om de gör som vanligt och ger en mindre rekyl och sedan lyfter på nytt.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 92,7 och 91,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 92,8 och 85,6 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 90,5 och 92,0 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 17 februari på 1 898 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 917 och 1 960 Stöd 1 874 och 1 832Graf av OMXS30 jobbar mot 1900

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 jobbar mot 1900

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 878,79 H 1 888,98 L 1 869,27) - 0,51 %

OMXS30 gav 1 898 som nytt rekord den 17 februari. Reaktionen nedåt under tisdagen ger oss anledning att se en möjlig rekyl under ytterligare några dagar, där vi har en punkt under senare halvan av nästa vecka som ska kunna ge oss ny information. Den 27:e och 28:e gav oss viss hjälp genom att ge en högre botten vid 1 763 den 28 januari. Vi får nu se vad den 27-28 februari ska ge för signal som vi kan ta tillvara på. Det handlar om lågpunkterna 15 augusti och 26 augusti 2019, som nu är aktiva. De 15 augusti gav oss 6 månader under lördagen den 15 februari och toppen 1 898 måndagen tvingades därmed in följande börsdag, den 17 februari. Vi är därmed inne på nästa reaktion vi söker via den 26 augusti och rytmen 6 månader, i första hand.

Index fortsätter att skapa högre bottnar och högre toppar i uppgången sedan den 15 augusti och det är allt vi behöver för att klassa trenden som stigande.

ML-linjen som går från den 2 januari 2019 har i dagsläget ett motstånd vid 1 898-1909 beroende på hur vi räknar på detaljnivå. Men lämnar vi detaljerna utgör intervallet ett motstånd nu och någon dag framöver. Linjen har en stigande lutning och får därmed ett högre värde och motstånd om vi flyttar in i mars månad, då stigningsvinkel är cirka 1,3 punkter per kalenderdag.

Rapporterna för de tunga bolagen är nu levererade och det ger oss anledning att förvänta en paus i en stor del av de större aktierna. Vi har naturligtvis en del undantag, där Match är det tydligaste exemplet. Evelotion Gaming ett annat exempel, där fastighetsaktierna också är intressanta att följa för att se om de gör som vanligt och ger en mindre rekyl och sedan lyfter på nytt.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 92,7 och 91,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 92,8 och 85,6 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 90,5 och 92,0 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 17 februari på 1 898 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 917 och 1 960 Stöd 1 874 och 1 832Graf av OMXS30 jobbar mot 1900

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.