Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 vill till 1700

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 798,20 H 1 872,00 L 1 791,98) – 4,30 %

OMXS30 hann med att notera rekordet 1 906 den 20 februari innan rekylen satte in. Det var 11,25 år efter botten vid 560 för index den 21 november 2008, som fick index att hålla ut ända till den 20 februari i år. De andra rytmerna kom in från den 23 december 2019 fram till en bit in i februari skapade reaktioner och kast i kurssättningen.  

ML-linjen som vi ser i grafen ovan testades vid inte mindre än tre tillfällen under februari. Det var den 12 februari, 17 februari och slutligen 20 februari. ML-linjen hade en positiv lutning och det innebar att varje ny topp kunde testa linjen. Rent matematiskt fanns det utrymme för 1 909 också den 20 februari.

Uppgången sedan dubbelbotten vid 1 378 den 27 december 2018 och den 2 januari 2019 har skett i tre steg med två steg uppåt och en mellanliggande rekyl.  Hela uppgången blev därmed 528 punkter (1 906-1 378) eller 38,3 procent. Detta på drygt 13 månader. Vi fick inte den exakthet vi vill se. Men då det var många rytmer inblandade kan vi nu se att det handlade om den på 60 veckor, som föll på plats den 20 februari. Utgångspunkten är då 27 december 2018. Den 2 januari 2019 ger oss 60 veckor nu den 26 februari med en möjlig avvikelse på +/- 1 dag. Vi kan därmed förvänta oss en reaktion även på denna rytm och då den motreaktionen kan bli intensiv är vi beredda.  

Stödet vid 1 700 för index är mycket viktigt. Om vi får en stängning under denna nivå öppnar det för en fortsatt nedgång. Så länge 1 700-nivån är intakt finns det utrymme för nya uppgångar. Utvecklingen i New York ger oss anledning att förbereda oss på möjligheten att 1 700-nivån bryts framöver. Om så sker handlar det om ytterligare fall på minst 205 punkter, där lågpunkten vid 1 477 kom in den 16 augusti 2018 och utgör framtida stödnivå.

Men som alltid krävs det fler negativa signaler innan signalerna blir mer negativa.  Det är trots allt bara 5 dagar sedan senaste rekordet noterades.  

Senare i år (Q2-20) får vi hålla oss uppmärksamma på vad som händer kring ränteutvecklingen och då speciellt de korta räntorna. Centralbankerna i Europa och Japan via ECB och BOJ har försatt sig och oss alla i en knipa, när de fått hela obligationsmarknaden att kollapsa med sina köp och negativa ränta. Det behövs som alltid en utlösande faktor framöver för att det hela ska blottas för hela marknaden och inte minst politikerna som inte ens verkar vara i närheten av att förbereda sig och alla medborgare.  

Den nya regeringen i Libanon har aviserat att de är på väg att kollapsa men att FN lovat att stödja dem. Nu lägger vi inte den utlösande faktorn på Libanon men vi ser att vi har efterföljare till Venezuela, Argentina med flera länder och dessa situationer sätter press på andra länder.  

Stora kapitalmängder flyttas i spåren på den ökande osäkerheten i olika länder samt oro kring virus och dess påverkan på konjunkturen. Detta får i sin tur stor påverkan på dollarn under perioder men även på guldpriset som nu rusat upp till en topp under måndagen (24 feb).

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan vände snabbt från stigande till fallande under måndagen (24 feb), när index föll med kraft under dagen. Båda värdena är fortfarande över 80, vilket gör att indikatorn ännu inte signalerar för en långsiktig nedgång. Den är trög i sina rörelser och därför viktig när vi bedömer en mer långsiktig utveckling.

Lång sikt: Månadsstochastic 87,1 och 89,3 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och ger oss anledning att räkna med en utdragen process i nedgången innan båda värdena är nere mot 20 eller rent av under 20, som är det idealvärde. Låga värden visar på en förestående viktig motreaktion uppåt. Värdena på denna indikator är nu mycket viktigt att följa för att se vart det hela ska ta vägen in mot den 21 mars.  

Medellång sikt: Veckostochastic 77,3 och 84,5 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna är fallande och ger oss anledning att kortsiktigt räkna med en fortsatt nedgång en tid, där indexvärdet 1 700 blir viktigt för indikatorn framöver. Från rekordet 1 906 för index ned till 1 700 är det 10,8 procent.

Kort sikt: Dagsstochastic 59,4 och 81,1 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 19 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 832 och 1 874 Stöd 1 790 och 1 749Graf av OMXS30 vill till 1700

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 vill till 1700

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 798,20 H 1 872,00 L 1 791,98) – 4,30 %

OMXS30 hann med att notera rekordet 1 906 den 20 februari innan rekylen satte in. Det var 11,25 år efter botten vid 560 för index den 21 november 2008, som fick index att hålla ut ända till den 20 februari i år. De andra rytmerna kom in från den 23 december 2019 fram till en bit in i februari skapade reaktioner och kast i kurssättningen.  

ML-linjen som vi ser i grafen ovan testades vid inte mindre än tre tillfällen under februari. Det var den 12 februari, 17 februari och slutligen 20 februari. ML-linjen hade en positiv lutning och det innebar att varje ny topp kunde testa linjen. Rent matematiskt fanns det utrymme för 1 909 också den 20 februari.

Uppgången sedan dubbelbotten vid 1 378 den 27 december 2018 och den 2 januari 2019 har skett i tre steg med två steg uppåt och en mellanliggande rekyl.  Hela uppgången blev därmed 528 punkter (1 906-1 378) eller 38,3 procent. Detta på drygt 13 månader. Vi fick inte den exakthet vi vill se. Men då det var många rytmer inblandade kan vi nu se att det handlade om den på 60 veckor, som föll på plats den 20 februari. Utgångspunkten är då 27 december 2018. Den 2 januari 2019 ger oss 60 veckor nu den 26 februari med en möjlig avvikelse på +/- 1 dag. Vi kan därmed förvänta oss en reaktion även på denna rytm och då den motreaktionen kan bli intensiv är vi beredda.  

Stödet vid 1 700 för index är mycket viktigt. Om vi får en stängning under denna nivå öppnar det för en fortsatt nedgång. Så länge 1 700-nivån är intakt finns det utrymme för nya uppgångar. Utvecklingen i New York ger oss anledning att förbereda oss på möjligheten att 1 700-nivån bryts framöver. Om så sker handlar det om ytterligare fall på minst 205 punkter, där lågpunkten vid 1 477 kom in den 16 augusti 2018 och utgör framtida stödnivå.

Men som alltid krävs det fler negativa signaler innan signalerna blir mer negativa.  Det är trots allt bara 5 dagar sedan senaste rekordet noterades.  

Senare i år (Q2-20) får vi hålla oss uppmärksamma på vad som händer kring ränteutvecklingen och då speciellt de korta räntorna. Centralbankerna i Europa och Japan via ECB och BOJ har försatt sig och oss alla i en knipa, när de fått hela obligationsmarknaden att kollapsa med sina köp och negativa ränta. Det behövs som alltid en utlösande faktor framöver för att det hela ska blottas för hela marknaden och inte minst politikerna som inte ens verkar vara i närheten av att förbereda sig och alla medborgare.  

Den nya regeringen i Libanon har aviserat att de är på väg att kollapsa men att FN lovat att stödja dem. Nu lägger vi inte den utlösande faktorn på Libanon men vi ser att vi har efterföljare till Venezuela, Argentina med flera länder och dessa situationer sätter press på andra länder.  

Stora kapitalmängder flyttas i spåren på den ökande osäkerheten i olika länder samt oro kring virus och dess påverkan på konjunkturen. Detta får i sin tur stor påverkan på dollarn under perioder men även på guldpriset som nu rusat upp till en topp under måndagen (24 feb).

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan vände snabbt från stigande till fallande under måndagen (24 feb), när index föll med kraft under dagen. Båda värdena är fortfarande över 80, vilket gör att indikatorn ännu inte signalerar för en långsiktig nedgång. Den är trög i sina rörelser och därför viktig när vi bedömer en mer långsiktig utveckling.

Lång sikt: Månadsstochastic 87,1 och 89,3 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och ger oss anledning att räkna med en utdragen process i nedgången innan båda värdena är nere mot 20 eller rent av under 20, som är det idealvärde. Låga värden visar på en förestående viktig motreaktion uppåt. Värdena på denna indikator är nu mycket viktigt att följa för att se vart det hela ska ta vägen in mot den 21 mars.  

Medellång sikt: Veckostochastic 77,3 och 84,5 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna är fallande och ger oss anledning att kortsiktigt räkna med en fortsatt nedgång en tid, där indexvärdet 1 700 blir viktigt för indikatorn framöver. Från rekordet 1 906 för index ned till 1 700 är det 10,8 procent.

Kort sikt: Dagsstochastic 59,4 och 81,1 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 19 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 832 och 1 874 Stöd 1 790 och 1 749Graf av OMXS30 vill till 1700

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 vill till 1700

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 798,20 H 1 872,00 L 1 791,98) – 4,30 %

OMXS30 hann med att notera rekordet 1 906 den 20 februari innan rekylen satte in. Det var 11,25 år efter botten vid 560 för index den 21 november 2008, som fick index att hålla ut ända till den 20 februari i år. De andra rytmerna kom in från den 23 december 2019 fram till en bit in i februari skapade reaktioner och kast i kurssättningen.  

ML-linjen som vi ser i grafen ovan testades vid inte mindre än tre tillfällen under februari. Det var den 12 februari, 17 februari och slutligen 20 februari. ML-linjen hade en positiv lutning och det innebar att varje ny topp kunde testa linjen. Rent matematiskt fanns det utrymme för 1 909 också den 20 februari.

Uppgången sedan dubbelbotten vid 1 378 den 27 december 2018 och den 2 januari 2019 har skett i tre steg med två steg uppåt och en mellanliggande rekyl.  Hela uppgången blev därmed 528 punkter (1 906-1 378) eller 38,3 procent. Detta på drygt 13 månader. Vi fick inte den exakthet vi vill se. Men då det var många rytmer inblandade kan vi nu se att det handlade om den på 60 veckor, som föll på plats den 20 februari. Utgångspunkten är då 27 december 2018. Den 2 januari 2019 ger oss 60 veckor nu den 26 februari med en möjlig avvikelse på +/- 1 dag. Vi kan därmed förvänta oss en reaktion även på denna rytm och då den motreaktionen kan bli intensiv är vi beredda.  

Stödet vid 1 700 för index är mycket viktigt. Om vi får en stängning under denna nivå öppnar det för en fortsatt nedgång. Så länge 1 700-nivån är intakt finns det utrymme för nya uppgångar. Utvecklingen i New York ger oss anledning att förbereda oss på möjligheten att 1 700-nivån bryts framöver. Om så sker handlar det om ytterligare fall på minst 205 punkter, där lågpunkten vid 1 477 kom in den 16 augusti 2018 och utgör framtida stödnivå.

Men som alltid krävs det fler negativa signaler innan signalerna blir mer negativa.  Det är trots allt bara 5 dagar sedan senaste rekordet noterades.  

Senare i år (Q2-20) får vi hålla oss uppmärksamma på vad som händer kring ränteutvecklingen och då speciellt de korta räntorna. Centralbankerna i Europa och Japan via ECB och BOJ har försatt sig och oss alla i en knipa, när de fått hela obligationsmarknaden att kollapsa med sina köp och negativa ränta. Det behövs som alltid en utlösande faktor framöver för att det hela ska blottas för hela marknaden och inte minst politikerna som inte ens verkar vara i närheten av att förbereda sig och alla medborgare.  

Den nya regeringen i Libanon har aviserat att de är på väg att kollapsa men att FN lovat att stödja dem. Nu lägger vi inte den utlösande faktorn på Libanon men vi ser att vi har efterföljare till Venezuela, Argentina med flera länder och dessa situationer sätter press på andra länder.  

Stora kapitalmängder flyttas i spåren på den ökande osäkerheten i olika länder samt oro kring virus och dess påverkan på konjunkturen. Detta får i sin tur stor påverkan på dollarn under perioder men även på guldpriset som nu rusat upp till en topp under måndagen (24 feb).

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan vände snabbt från stigande till fallande under måndagen (24 feb), när index föll med kraft under dagen. Båda värdena är fortfarande över 80, vilket gör att indikatorn ännu inte signalerar för en långsiktig nedgång. Den är trög i sina rörelser och därför viktig när vi bedömer en mer långsiktig utveckling.

Lång sikt: Månadsstochastic 87,1 och 89,3 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och ger oss anledning att räkna med en utdragen process i nedgången innan båda värdena är nere mot 20 eller rent av under 20, som är det idealvärde. Låga värden visar på en förestående viktig motreaktion uppåt. Värdena på denna indikator är nu mycket viktigt att följa för att se vart det hela ska ta vägen in mot den 21 mars.  

Medellång sikt: Veckostochastic 77,3 och 84,5 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna är fallande och ger oss anledning att kortsiktigt räkna med en fortsatt nedgång en tid, där indexvärdet 1 700 blir viktigt för indikatorn framöver. Från rekordet 1 906 för index ned till 1 700 är det 10,8 procent.

Kort sikt: Dagsstochastic 59,4 och 81,1 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 19 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 832 och 1 874 Stöd 1 790 och 1 749Graf av OMXS30 vill till 1700

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 vill till 1700

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 798,20 H 1 872,00 L 1 791,98) – 4,30 %

OMXS30 hann med att notera rekordet 1 906 den 20 februari innan rekylen satte in. Det var 11,25 år efter botten vid 560 för index den 21 november 2008, som fick index att hålla ut ända till den 20 februari i år. De andra rytmerna kom in från den 23 december 2019 fram till en bit in i februari skapade reaktioner och kast i kurssättningen.  

ML-linjen som vi ser i grafen ovan testades vid inte mindre än tre tillfällen under februari. Det var den 12 februari, 17 februari och slutligen 20 februari. ML-linjen hade en positiv lutning och det innebar att varje ny topp kunde testa linjen. Rent matematiskt fanns det utrymme för 1 909 också den 20 februari.

Uppgången sedan dubbelbotten vid 1 378 den 27 december 2018 och den 2 januari 2019 har skett i tre steg med två steg uppåt och en mellanliggande rekyl.  Hela uppgången blev därmed 528 punkter (1 906-1 378) eller 38,3 procent. Detta på drygt 13 månader. Vi fick inte den exakthet vi vill se. Men då det var många rytmer inblandade kan vi nu se att det handlade om den på 60 veckor, som föll på plats den 20 februari. Utgångspunkten är då 27 december 2018. Den 2 januari 2019 ger oss 60 veckor nu den 26 februari med en möjlig avvikelse på +/- 1 dag. Vi kan därmed förvänta oss en reaktion även på denna rytm och då den motreaktionen kan bli intensiv är vi beredda.  

Stödet vid 1 700 för index är mycket viktigt. Om vi får en stängning under denna nivå öppnar det för en fortsatt nedgång. Så länge 1 700-nivån är intakt finns det utrymme för nya uppgångar. Utvecklingen i New York ger oss anledning att förbereda oss på möjligheten att 1 700-nivån bryts framöver. Om så sker handlar det om ytterligare fall på minst 205 punkter, där lågpunkten vid 1 477 kom in den 16 augusti 2018 och utgör framtida stödnivå.

Men som alltid krävs det fler negativa signaler innan signalerna blir mer negativa.  Det är trots allt bara 5 dagar sedan senaste rekordet noterades.  

Senare i år (Q2-20) får vi hålla oss uppmärksamma på vad som händer kring ränteutvecklingen och då speciellt de korta räntorna. Centralbankerna i Europa och Japan via ECB och BOJ har försatt sig och oss alla i en knipa, när de fått hela obligationsmarknaden att kollapsa med sina köp och negativa ränta. Det behövs som alltid en utlösande faktor framöver för att det hela ska blottas för hela marknaden och inte minst politikerna som inte ens verkar vara i närheten av att förbereda sig och alla medborgare.  

Den nya regeringen i Libanon har aviserat att de är på väg att kollapsa men att FN lovat att stödja dem. Nu lägger vi inte den utlösande faktorn på Libanon men vi ser att vi har efterföljare till Venezuela, Argentina med flera länder och dessa situationer sätter press på andra länder.  

Stora kapitalmängder flyttas i spåren på den ökande osäkerheten i olika länder samt oro kring virus och dess påverkan på konjunkturen. Detta får i sin tur stor påverkan på dollarn under perioder men även på guldpriset som nu rusat upp till en topp under måndagen (24 feb).

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan vände snabbt från stigande till fallande under måndagen (24 feb), när index föll med kraft under dagen. Båda värdena är fortfarande över 80, vilket gör att indikatorn ännu inte signalerar för en långsiktig nedgång. Den är trög i sina rörelser och därför viktig när vi bedömer en mer långsiktig utveckling.

Lång sikt: Månadsstochastic 87,1 och 89,3 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och ger oss anledning att räkna med en utdragen process i nedgången innan båda värdena är nere mot 20 eller rent av under 20, som är det idealvärde. Låga värden visar på en förestående viktig motreaktion uppåt. Värdena på denna indikator är nu mycket viktigt att följa för att se vart det hela ska ta vägen in mot den 21 mars.  

Medellång sikt: Veckostochastic 77,3 och 84,5 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna är fallande och ger oss anledning att kortsiktigt räkna med en fortsatt nedgång en tid, där indexvärdet 1 700 blir viktigt för indikatorn framöver. Från rekordet 1 906 för index ned till 1 700 är det 10,8 procent.

Kort sikt: Dagsstochastic 59,4 och 81,1 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 19 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 832 och 1 874 Stöd 1 790 och 1 749Graf av OMXS30 vill till 1700

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 vill till 1700

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 798,20 H 1 872,00 L 1 791,98) – 4,30 %

OMXS30 hann med att notera rekordet 1 906 den 20 februari innan rekylen satte in. Det var 11,25 år efter botten vid 560 för index den 21 november 2008, som fick index att hålla ut ända till den 20 februari i år. De andra rytmerna kom in från den 23 december 2019 fram till en bit in i februari skapade reaktioner och kast i kurssättningen.  

ML-linjen som vi ser i grafen ovan testades vid inte mindre än tre tillfällen under februari. Det var den 12 februari, 17 februari och slutligen 20 februari. ML-linjen hade en positiv lutning och det innebar att varje ny topp kunde testa linjen. Rent matematiskt fanns det utrymme för 1 909 också den 20 februari.

Uppgången sedan dubbelbotten vid 1 378 den 27 december 2018 och den 2 januari 2019 har skett i tre steg med två steg uppåt och en mellanliggande rekyl.  Hela uppgången blev därmed 528 punkter (1 906-1 378) eller 38,3 procent. Detta på drygt 13 månader. Vi fick inte den exakthet vi vill se. Men då det var många rytmer inblandade kan vi nu se att det handlade om den på 60 veckor, som föll på plats den 20 februari. Utgångspunkten är då 27 december 2018. Den 2 januari 2019 ger oss 60 veckor nu den 26 februari med en möjlig avvikelse på +/- 1 dag. Vi kan därmed förvänta oss en reaktion även på denna rytm och då den motreaktionen kan bli intensiv är vi beredda.  

Stödet vid 1 700 för index är mycket viktigt. Om vi får en stängning under denna nivå öppnar det för en fortsatt nedgång. Så länge 1 700-nivån är intakt finns det utrymme för nya uppgångar. Utvecklingen i New York ger oss anledning att förbereda oss på möjligheten att 1 700-nivån bryts framöver. Om så sker handlar det om ytterligare fall på minst 205 punkter, där lågpunkten vid 1 477 kom in den 16 augusti 2018 och utgör framtida stödnivå.

Men som alltid krävs det fler negativa signaler innan signalerna blir mer negativa.  Det är trots allt bara 5 dagar sedan senaste rekordet noterades.  

Senare i år (Q2-20) får vi hålla oss uppmärksamma på vad som händer kring ränteutvecklingen och då speciellt de korta räntorna. Centralbankerna i Europa och Japan via ECB och BOJ har försatt sig och oss alla i en knipa, när de fått hela obligationsmarknaden att kollapsa med sina köp och negativa ränta. Det behövs som alltid en utlösande faktor framöver för att det hela ska blottas för hela marknaden och inte minst politikerna som inte ens verkar vara i närheten av att förbereda sig och alla medborgare.  

Den nya regeringen i Libanon har aviserat att de är på väg att kollapsa men att FN lovat att stödja dem. Nu lägger vi inte den utlösande faktorn på Libanon men vi ser att vi har efterföljare till Venezuela, Argentina med flera länder och dessa situationer sätter press på andra länder.  

Stora kapitalmängder flyttas i spåren på den ökande osäkerheten i olika länder samt oro kring virus och dess påverkan på konjunkturen. Detta får i sin tur stor påverkan på dollarn under perioder men även på guldpriset som nu rusat upp till en topp under måndagen (24 feb).

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan vände snabbt från stigande till fallande under måndagen (24 feb), när index föll med kraft under dagen. Båda värdena är fortfarande över 80, vilket gör att indikatorn ännu inte signalerar för en långsiktig nedgång. Den är trög i sina rörelser och därför viktig när vi bedömer en mer långsiktig utveckling.

Lång sikt: Månadsstochastic 87,1 och 89,3 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och ger oss anledning att räkna med en utdragen process i nedgången innan båda värdena är nere mot 20 eller rent av under 20, som är det idealvärde. Låga värden visar på en förestående viktig motreaktion uppåt. Värdena på denna indikator är nu mycket viktigt att följa för att se vart det hela ska ta vägen in mot den 21 mars.  

Medellång sikt: Veckostochastic 77,3 och 84,5 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna är fallande och ger oss anledning att kortsiktigt räkna med en fortsatt nedgång en tid, där indexvärdet 1 700 blir viktigt för indikatorn framöver. Från rekordet 1 906 för index ned till 1 700 är det 10,8 procent.

Kort sikt: Dagsstochastic 59,4 och 81,1 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 19 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 832 och 1 874 Stöd 1 790 och 1 749Graf av OMXS30 vill till 1700

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 vill till 1700

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 798,20 H 1 872,00 L 1 791,98) – 4,30 %

OMXS30 hann med att notera rekordet 1 906 den 20 februari innan rekylen satte in. Det var 11,25 år efter botten vid 560 för index den 21 november 2008, som fick index att hålla ut ända till den 20 februari i år. De andra rytmerna kom in från den 23 december 2019 fram till en bit in i februari skapade reaktioner och kast i kurssättningen.  

ML-linjen som vi ser i grafen ovan testades vid inte mindre än tre tillfällen under februari. Det var den 12 februari, 17 februari och slutligen 20 februari. ML-linjen hade en positiv lutning och det innebar att varje ny topp kunde testa linjen. Rent matematiskt fanns det utrymme för 1 909 också den 20 februari.

Uppgången sedan dubbelbotten vid 1 378 den 27 december 2018 och den 2 januari 2019 har skett i tre steg med två steg uppåt och en mellanliggande rekyl.  Hela uppgången blev därmed 528 punkter (1 906-1 378) eller 38,3 procent. Detta på drygt 13 månader. Vi fick inte den exakthet vi vill se. Men då det var många rytmer inblandade kan vi nu se att det handlade om den på 60 veckor, som föll på plats den 20 februari. Utgångspunkten är då 27 december 2018. Den 2 januari 2019 ger oss 60 veckor nu den 26 februari med en möjlig avvikelse på +/- 1 dag. Vi kan därmed förvänta oss en reaktion även på denna rytm och då den motreaktionen kan bli intensiv är vi beredda.  

Stödet vid 1 700 för index är mycket viktigt. Om vi får en stängning under denna nivå öppnar det för en fortsatt nedgång. Så länge 1 700-nivån är intakt finns det utrymme för nya uppgångar. Utvecklingen i New York ger oss anledning att förbereda oss på möjligheten att 1 700-nivån bryts framöver. Om så sker handlar det om ytterligare fall på minst 205 punkter, där lågpunkten vid 1 477 kom in den 16 augusti 2018 och utgör framtida stödnivå.

Men som alltid krävs det fler negativa signaler innan signalerna blir mer negativa.  Det är trots allt bara 5 dagar sedan senaste rekordet noterades.  

Senare i år (Q2-20) får vi hålla oss uppmärksamma på vad som händer kring ränteutvecklingen och då speciellt de korta räntorna. Centralbankerna i Europa och Japan via ECB och BOJ har försatt sig och oss alla i en knipa, när de fått hela obligationsmarknaden att kollapsa med sina köp och negativa ränta. Det behövs som alltid en utlösande faktor framöver för att det hela ska blottas för hela marknaden och inte minst politikerna som inte ens verkar vara i närheten av att förbereda sig och alla medborgare.  

Den nya regeringen i Libanon har aviserat att de är på väg att kollapsa men att FN lovat att stödja dem. Nu lägger vi inte den utlösande faktorn på Libanon men vi ser att vi har efterföljare till Venezuela, Argentina med flera länder och dessa situationer sätter press på andra länder.  

Stora kapitalmängder flyttas i spåren på den ökande osäkerheten i olika länder samt oro kring virus och dess påverkan på konjunkturen. Detta får i sin tur stor påverkan på dollarn under perioder men även på guldpriset som nu rusat upp till en topp under måndagen (24 feb).

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan vände snabbt från stigande till fallande under måndagen (24 feb), när index föll med kraft under dagen. Båda värdena är fortfarande över 80, vilket gör att indikatorn ännu inte signalerar för en långsiktig nedgång. Den är trög i sina rörelser och därför viktig när vi bedömer en mer långsiktig utveckling.

Lång sikt: Månadsstochastic 87,1 och 89,3 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och ger oss anledning att räkna med en utdragen process i nedgången innan båda värdena är nere mot 20 eller rent av under 20, som är det idealvärde. Låga värden visar på en förestående viktig motreaktion uppåt. Värdena på denna indikator är nu mycket viktigt att följa för att se vart det hela ska ta vägen in mot den 21 mars.  

Medellång sikt: Veckostochastic 77,3 och 84,5 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna är fallande och ger oss anledning att kortsiktigt räkna med en fortsatt nedgång en tid, där indexvärdet 1 700 blir viktigt för indikatorn framöver. Från rekordet 1 906 för index ned till 1 700 är det 10,8 procent.

Kort sikt: Dagsstochastic 59,4 och 81,1 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 19 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 832 och 1 874 Stöd 1 790 och 1 749Graf av OMXS30 vill till 1700

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.