Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 tappar drygt 7 procent

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 769,14 H 1 812,90 L 1 766,33) – 1,62 %

OMXS30 fortsatte under tisdagen till 1 766, som lägst under dagen. Det innebär att index nu tappat 140 punkter eller omräknat 7,3 procent och det på bara 3 handelsdagar. Detta är lite väl kraftigt, vilket leder till en trolig motreaktion uppåt inom kort. Denna ska då också bli kortvarig innan index sedan tar en ny sväng nedåt med 1 700 i sikte.

Det är om/när detta stöd bryts som en mycket negativ signal faller in och ger oss anledning att sikta riktigt djupt. Lågpunkten 1 477 från den 15 augusti 2019 kan då bli intressant på nytt. Men vi behöver inte skena iväg för snabbt utan vi plockar ihop delarna efter vägen för att sedan få helhet.

Alla cykler som fallit in under vintern och fortfarande gör det har tillsammans skapa underlaget för en period med fallande kurser. Frågan efter årsskiftet har hela tiden handlat om vilken rytm som ska utlösa en nedgång värt namnet. Nu vet vi att det till slut blev 11,25 årsrytmen som inledde den 21 november 2008. Den gav en viktig topp som sedan övergick i den påbörjade nedgången. För egen del hade jag i förväg en favorit i form av 4-åringen från den 11 februari 2016 som inleddes från bottennoteringen 1 247. 666 är ett bekant värde, som gav index ett viktigt motstånd vid 1 913. Nu blev det ”bara” 1 906 den 20 februari och en differens i tid på drygt en vecka. Men då var det 11,25 år som fick träda in och istället utlösa det hela den 20 februari.

Vi har några tungviktare kvar som vi vill stämma av senare under innevarnade halvår, där 20 mars är en punkt plus att vi har perioden slutet av maj till början av juni som en ännu viktiga period. Men innan dess får vi hålla i oss då svängningarna ser ut att bli intensiva och då även i de motreaktioner som kommer in. När vi som nu är tidigt i en nedgång är det många som tycker att det blivit billigt då man fortfarande ser möjligheter till köp i det dippar som infinner sig. Agerar men kortsiktigt kan man vara med i svängningarna även om det går fort när det vänder. Vi ser ofta det omvända när en bottenformation är på gång. Då törs många inte köpa, då det kan fortsätta nedåt. Men då övergår uppgångarna från att vara tillfälliga till att vara bestående.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 87,1 och 89,3 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 77,3 och 84,5 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 59,4 och 81,1 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 790 och 1 832 Stöd 1 749 och 1 708

 

S&P 500 indexGraf av OMXS30 tappar drygt 7 procent

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 tappar drygt 7 procent

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 769,14 H 1 812,90 L 1 766,33) – 1,62 %

OMXS30 fortsatte under tisdagen till 1 766, som lägst under dagen. Det innebär att index nu tappat 140 punkter eller omräknat 7,3 procent och det på bara 3 handelsdagar. Detta är lite väl kraftigt, vilket leder till en trolig motreaktion uppåt inom kort. Denna ska då också bli kortvarig innan index sedan tar en ny sväng nedåt med 1 700 i sikte.

Det är om/när detta stöd bryts som en mycket negativ signal faller in och ger oss anledning att sikta riktigt djupt. Lågpunkten 1 477 från den 15 augusti 2019 kan då bli intressant på nytt. Men vi behöver inte skena iväg för snabbt utan vi plockar ihop delarna efter vägen för att sedan få helhet.

Alla cykler som fallit in under vintern och fortfarande gör det har tillsammans skapa underlaget för en period med fallande kurser. Frågan efter årsskiftet har hela tiden handlat om vilken rytm som ska utlösa en nedgång värt namnet. Nu vet vi att det till slut blev 11,25 årsrytmen som inledde den 21 november 2008. Den gav en viktig topp som sedan övergick i den påbörjade nedgången. För egen del hade jag i förväg en favorit i form av 4-åringen från den 11 februari 2016 som inleddes från bottennoteringen 1 247. 666 är ett bekant värde, som gav index ett viktigt motstånd vid 1 913. Nu blev det ”bara” 1 906 den 20 februari och en differens i tid på drygt en vecka. Men då var det 11,25 år som fick träda in och istället utlösa det hela den 20 februari.

Vi har några tungviktare kvar som vi vill stämma av senare under innevarnade halvår, där 20 mars är en punkt plus att vi har perioden slutet av maj till början av juni som en ännu viktiga period. Men innan dess får vi hålla i oss då svängningarna ser ut att bli intensiva och då även i de motreaktioner som kommer in. När vi som nu är tidigt i en nedgång är det många som tycker att det blivit billigt då man fortfarande ser möjligheter till köp i det dippar som infinner sig. Agerar men kortsiktigt kan man vara med i svängningarna även om det går fort när det vänder. Vi ser ofta det omvända när en bottenformation är på gång. Då törs många inte köpa, då det kan fortsätta nedåt. Men då övergår uppgångarna från att vara tillfälliga till att vara bestående.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 87,1 och 89,3 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 77,3 och 84,5 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 59,4 och 81,1 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 790 och 1 832 Stöd 1 749 och 1 708

 

S&P 500 indexGraf av OMXS30 tappar drygt 7 procent

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 tappar drygt 7 procent

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 769,14 H 1 812,90 L 1 766,33) – 1,62 %

OMXS30 fortsatte under tisdagen till 1 766, som lägst under dagen. Det innebär att index nu tappat 140 punkter eller omräknat 7,3 procent och det på bara 3 handelsdagar. Detta är lite väl kraftigt, vilket leder till en trolig motreaktion uppåt inom kort. Denna ska då också bli kortvarig innan index sedan tar en ny sväng nedåt med 1 700 i sikte.

Det är om/när detta stöd bryts som en mycket negativ signal faller in och ger oss anledning att sikta riktigt djupt. Lågpunkten 1 477 från den 15 augusti 2019 kan då bli intressant på nytt. Men vi behöver inte skena iväg för snabbt utan vi plockar ihop delarna efter vägen för att sedan få helhet.

Alla cykler som fallit in under vintern och fortfarande gör det har tillsammans skapa underlaget för en period med fallande kurser. Frågan efter årsskiftet har hela tiden handlat om vilken rytm som ska utlösa en nedgång värt namnet. Nu vet vi att det till slut blev 11,25 årsrytmen som inledde den 21 november 2008. Den gav en viktig topp som sedan övergick i den påbörjade nedgången. För egen del hade jag i förväg en favorit i form av 4-åringen från den 11 februari 2016 som inleddes från bottennoteringen 1 247. 666 är ett bekant värde, som gav index ett viktigt motstånd vid 1 913. Nu blev det ”bara” 1 906 den 20 februari och en differens i tid på drygt en vecka. Men då var det 11,25 år som fick träda in och istället utlösa det hela den 20 februari.

Vi har några tungviktare kvar som vi vill stämma av senare under innevarnade halvår, där 20 mars är en punkt plus att vi har perioden slutet av maj till början av juni som en ännu viktiga period. Men innan dess får vi hålla i oss då svängningarna ser ut att bli intensiva och då även i de motreaktioner som kommer in. När vi som nu är tidigt i en nedgång är det många som tycker att det blivit billigt då man fortfarande ser möjligheter till köp i det dippar som infinner sig. Agerar men kortsiktigt kan man vara med i svängningarna även om det går fort när det vänder. Vi ser ofta det omvända när en bottenformation är på gång. Då törs många inte köpa, då det kan fortsätta nedåt. Men då övergår uppgångarna från att vara tillfälliga till att vara bestående.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 87,1 och 89,3 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 77,3 och 84,5 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 59,4 och 81,1 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 790 och 1 832 Stöd 1 749 och 1 708

 

S&P 500 indexGraf av OMXS30 tappar drygt 7 procent

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 tappar drygt 7 procent

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 769,14 H 1 812,90 L 1 766,33) – 1,62 %

OMXS30 fortsatte under tisdagen till 1 766, som lägst under dagen. Det innebär att index nu tappat 140 punkter eller omräknat 7,3 procent och det på bara 3 handelsdagar. Detta är lite väl kraftigt, vilket leder till en trolig motreaktion uppåt inom kort. Denna ska då också bli kortvarig innan index sedan tar en ny sväng nedåt med 1 700 i sikte.

Det är om/när detta stöd bryts som en mycket negativ signal faller in och ger oss anledning att sikta riktigt djupt. Lågpunkten 1 477 från den 15 augusti 2019 kan då bli intressant på nytt. Men vi behöver inte skena iväg för snabbt utan vi plockar ihop delarna efter vägen för att sedan få helhet.

Alla cykler som fallit in under vintern och fortfarande gör det har tillsammans skapa underlaget för en period med fallande kurser. Frågan efter årsskiftet har hela tiden handlat om vilken rytm som ska utlösa en nedgång värt namnet. Nu vet vi att det till slut blev 11,25 årsrytmen som inledde den 21 november 2008. Den gav en viktig topp som sedan övergick i den påbörjade nedgången. För egen del hade jag i förväg en favorit i form av 4-åringen från den 11 februari 2016 som inleddes från bottennoteringen 1 247. 666 är ett bekant värde, som gav index ett viktigt motstånd vid 1 913. Nu blev det ”bara” 1 906 den 20 februari och en differens i tid på drygt en vecka. Men då var det 11,25 år som fick träda in och istället utlösa det hela den 20 februari.

Vi har några tungviktare kvar som vi vill stämma av senare under innevarnade halvår, där 20 mars är en punkt plus att vi har perioden slutet av maj till början av juni som en ännu viktiga period. Men innan dess får vi hålla i oss då svängningarna ser ut att bli intensiva och då även i de motreaktioner som kommer in. När vi som nu är tidigt i en nedgång är det många som tycker att det blivit billigt då man fortfarande ser möjligheter till köp i det dippar som infinner sig. Agerar men kortsiktigt kan man vara med i svängningarna även om det går fort när det vänder. Vi ser ofta det omvända när en bottenformation är på gång. Då törs många inte köpa, då det kan fortsätta nedåt. Men då övergår uppgångarna från att vara tillfälliga till att vara bestående.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 87,1 och 89,3 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 77,3 och 84,5 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 59,4 och 81,1 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 790 och 1 832 Stöd 1 749 och 1 708

 

S&P 500 indexGraf av OMXS30 tappar drygt 7 procent

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 tappar drygt 7 procent

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 769,14 H 1 812,90 L 1 766,33) – 1,62 %

OMXS30 fortsatte under tisdagen till 1 766, som lägst under dagen. Det innebär att index nu tappat 140 punkter eller omräknat 7,3 procent och det på bara 3 handelsdagar. Detta är lite väl kraftigt, vilket leder till en trolig motreaktion uppåt inom kort. Denna ska då också bli kortvarig innan index sedan tar en ny sväng nedåt med 1 700 i sikte.

Det är om/när detta stöd bryts som en mycket negativ signal faller in och ger oss anledning att sikta riktigt djupt. Lågpunkten 1 477 från den 15 augusti 2019 kan då bli intressant på nytt. Men vi behöver inte skena iväg för snabbt utan vi plockar ihop delarna efter vägen för att sedan få helhet.

Alla cykler som fallit in under vintern och fortfarande gör det har tillsammans skapa underlaget för en period med fallande kurser. Frågan efter årsskiftet har hela tiden handlat om vilken rytm som ska utlösa en nedgång värt namnet. Nu vet vi att det till slut blev 11,25 årsrytmen som inledde den 21 november 2008. Den gav en viktig topp som sedan övergick i den påbörjade nedgången. För egen del hade jag i förväg en favorit i form av 4-åringen från den 11 februari 2016 som inleddes från bottennoteringen 1 247. 666 är ett bekant värde, som gav index ett viktigt motstånd vid 1 913. Nu blev det ”bara” 1 906 den 20 februari och en differens i tid på drygt en vecka. Men då var det 11,25 år som fick träda in och istället utlösa det hela den 20 februari.

Vi har några tungviktare kvar som vi vill stämma av senare under innevarnade halvår, där 20 mars är en punkt plus att vi har perioden slutet av maj till början av juni som en ännu viktiga period. Men innan dess får vi hålla i oss då svängningarna ser ut att bli intensiva och då även i de motreaktioner som kommer in. När vi som nu är tidigt i en nedgång är det många som tycker att det blivit billigt då man fortfarande ser möjligheter till köp i det dippar som infinner sig. Agerar men kortsiktigt kan man vara med i svängningarna även om det går fort när det vänder. Vi ser ofta det omvända när en bottenformation är på gång. Då törs många inte köpa, då det kan fortsätta nedåt. Men då övergår uppgångarna från att vara tillfälliga till att vara bestående.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 87,1 och 89,3 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 77,3 och 84,5 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 59,4 och 81,1 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 790 och 1 832 Stöd 1 749 och 1 708

 

S&P 500 indexGraf av OMXS30 tappar drygt 7 procent

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 tappar drygt 7 procent

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 769,14 H 1 812,90 L 1 766,33) – 1,62 %

OMXS30 fortsatte under tisdagen till 1 766, som lägst under dagen. Det innebär att index nu tappat 140 punkter eller omräknat 7,3 procent och det på bara 3 handelsdagar. Detta är lite väl kraftigt, vilket leder till en trolig motreaktion uppåt inom kort. Denna ska då också bli kortvarig innan index sedan tar en ny sväng nedåt med 1 700 i sikte.

Det är om/när detta stöd bryts som en mycket negativ signal faller in och ger oss anledning att sikta riktigt djupt. Lågpunkten 1 477 från den 15 augusti 2019 kan då bli intressant på nytt. Men vi behöver inte skena iväg för snabbt utan vi plockar ihop delarna efter vägen för att sedan få helhet.

Alla cykler som fallit in under vintern och fortfarande gör det har tillsammans skapa underlaget för en period med fallande kurser. Frågan efter årsskiftet har hela tiden handlat om vilken rytm som ska utlösa en nedgång värt namnet. Nu vet vi att det till slut blev 11,25 årsrytmen som inledde den 21 november 2008. Den gav en viktig topp som sedan övergick i den påbörjade nedgången. För egen del hade jag i förväg en favorit i form av 4-åringen från den 11 februari 2016 som inleddes från bottennoteringen 1 247. 666 är ett bekant värde, som gav index ett viktigt motstånd vid 1 913. Nu blev det ”bara” 1 906 den 20 februari och en differens i tid på drygt en vecka. Men då var det 11,25 år som fick träda in och istället utlösa det hela den 20 februari.

Vi har några tungviktare kvar som vi vill stämma av senare under innevarnade halvår, där 20 mars är en punkt plus att vi har perioden slutet av maj till början av juni som en ännu viktiga period. Men innan dess får vi hålla i oss då svängningarna ser ut att bli intensiva och då även i de motreaktioner som kommer in. När vi som nu är tidigt i en nedgång är det många som tycker att det blivit billigt då man fortfarande ser möjligheter till köp i det dippar som infinner sig. Agerar men kortsiktigt kan man vara med i svängningarna även om det går fort när det vänder. Vi ser ofta det omvända när en bottenformation är på gång. Då törs många inte köpa, då det kan fortsätta nedåt. Men då övergår uppgångarna från att vara tillfälliga till att vara bestående.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 87,1 och 89,3 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 77,3 och 84,5 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 59,4 och 81,1 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 790 och 1 832 Stöd 1 749 och 1 708

 

S&P 500 indexGraf av OMXS30 tappar drygt 7 procent

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.