Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 vände vid 1 709

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 782,10 H 1 787,07 L 1 709,32) + 0,73 %

OMXS30 hade den 26 februari som utstakad reaktionsdag. Frågan var om lågpunkten skulle komma in med några börstimmars avvikelse redan den 25 februari eller rent av dröja någon timma (70 min) in på den 27 februari.

Nu vet vi att det blev 1 709 den 26 februari. Tidpunkten relaterade till den 26 augusti 2019, då det gått 6 månader sedan den reaktionen. När det börjar hetta till är det alltid intressant att följa utvecklingen i realtid, då det ofta sker en avstämning var 70 minut räknat från öppningen kl 09:00. Nu kom lågpunkten 1 709 in kl 10:10, då det gått 70 minuter. Möjligen blev avvikelsen 1-2 minuter men helt ok ändå. Det viktiga i det läget var att stödet vid 1 700-nivån låg nära.

Med den dramatik som gällde in mot kl 10:10 var det naturligtvis svårt att agera direkt men med rytmen på 70 minuter kunde vi efter ytterliga 35-70 minuter konstatera att index vänt uppåt. Jag har sett detta mönster så många gånger tidigare och vill nu i första hand delge alla detta för användning vid framtida  mönster och rörelser.

Den totala nedgången till 1 709 blev 197 punkter (1 906-1 709), där alternativet var en reaktion vid 1 699-1 701. Det ger oss nu denna lägre nivå som viktig avstämningspunkt framöver. Media har coronaviruset som anledning till nedgången i brist på andra beskrivningar, så som till exempel cykler. Corona blir ju mer nyheter, där man kan räkna upp antalet smittade löpande. Nedgången har legat och ruvat allt sedan dagarna kring årsskiftet, där vi haft osedvanligt många cykler som sammanstrålat. Nu blev det den på 11,25 år som fick index att tryckas ned. Startpunkten för den cykeln är 21 november 2008. Vi har nu utvecklingen från hösten 2008 som förebild på det som komma ska. Självklart måste vi spegelvända det hela och sedan följa mönstret.   

Enligt Elliotts VågTeori (EWT) finns det ett par intressanta tolkningar av index, som vi kommer att uppehålla oss kring i den EWT-kurs, som startar tisdagen den 3 mars via ett webbinar. Många är redan anmälda och det ska bli riktigt kul att köra kursen nu under fyra tisdagar in under våren.

I grafen ovan har vi lagt in en ny ML-linje som ger oss ett viktigt stöd strax under 1 700-nivån. Det är detta stöd vi bär med oss framöver. ML-linjen som fånga indextoppen i intervallet 1 888-1 909 var än en gång mycket värdefull. Linjen gav oss och stoppet vid 1 780 den 7 november i höstas. Den relaterade ML-linjen har varit mycket nyttig att ha med bland alla andra metoder som samverkar.

Motreaktionen uppåt som inleddes från 1 709 tog ett rejält kliv uppåt med 1 787, som högsta notering under dagen. Det innebar ett lyft på 78 punkter (3x26), vilket gjorde det hela mycket intressant. Motstånd är första budskapet. Vi vet ju att denna typ av reaktioner har sin viktigaste avstämningspunkt upp till 2 dagar efter lågpunkten. Det ger oss anledning att se vad vi kan få ut av index efter en viss tvekan under torsdagen och dragning nedåt.

Kraften i uppgången under onsdagen får delvis tillskrivas alla som hoppade in i negativa positioner efter toppen den 20 februari. I och med att index föll 10,3 procent som mest efter rekordet 1 906. Dessutom tog det bara drygt 3 börsdagar att fullborda hela den fas. Efter ett rekord likt det vi hade den 20 februari är det naturligtvis så att det finns många som är mycket positiva till en fortsatt börsuppgång. Denna grupp såg nedgången som ett gyllene köpläge och har med stor sannolikhet hoppat på under onsdagen. Intressant är också att se vilka enskilda aktier som nu sticker i väg till nya rekord i en motreaktion. I varje fall kan vi ana att en del aktier kommer att testa sina nyligen satta rekord. Fastighetsaktierna är många och det är denna grupp jag nu kommer att följa generellt för att se vilka som kan fortsätta och vilka i denna grupp som nu går in i toppformationer.

Trenden dominerar den breda marknadens uppfattning om framtiden. Det är först efter trendbrott och en längre tids nedgång som det hela blir omvänt. Vem minns inte H&M 2015 med sitt rekord 368,50 kronor den 3 mars. I rekylerna, i början, var den breda uppfattningen att det vara underbara köplägen. Uppfattningen fanns kvar till en bra bit under 300-nivån. När 200-nivån sedan passerades i den fallande trenden blev det en kapplöpning om att hitta den lägsta prognosnivån för en botten. Vi har sett beteendet så många gånger så att det känns som att träffa en gammal vän när man möter de olika argumenten på detta tema.

Vågmönstret enligt vår tolkning av EWT ska vi återkomma till då det är mycket intressant att se på allt som hänt sedan november 2008 och dels på vad som hänt efter våren 2015 och indextoppen 1 720. Det många glömmer är att index har sitt vågmönster och enskilda aktier har sina egna mönster som sammanvägt blir ett annat mönster när man kommer till index. Det är detta som gör EWT så intressant att ha med som prognosinstrument tillsammans med tiden, där EWT också hjälper till med den matematik som alltid finns inbyggt där. I och med att det aldrig finns en enda lösning/tolkning ger EWT helheten en extra krydda att jobba med.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 86,1 och 89,0 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 75,2 och 83,6 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 14,9 och 34,3 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 790 och 1 832 Stöd 1 749 och 1 708

 Graf av OMXS30 vände vid 1 709

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 vände vid 1 709

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 782,10 H 1 787,07 L 1 709,32) + 0,73 %

OMXS30 hade den 26 februari som utstakad reaktionsdag. Frågan var om lågpunkten skulle komma in med några börstimmars avvikelse redan den 25 februari eller rent av dröja någon timma (70 min) in på den 27 februari.

Nu vet vi att det blev 1 709 den 26 februari. Tidpunkten relaterade till den 26 augusti 2019, då det gått 6 månader sedan den reaktionen. När det börjar hetta till är det alltid intressant att följa utvecklingen i realtid, då det ofta sker en avstämning var 70 minut räknat från öppningen kl 09:00. Nu kom lågpunkten 1 709 in kl 10:10, då det gått 70 minuter. Möjligen blev avvikelsen 1-2 minuter men helt ok ändå. Det viktiga i det läget var att stödet vid 1 700-nivån låg nära.

Med den dramatik som gällde in mot kl 10:10 var det naturligtvis svårt att agera direkt men med rytmen på 70 minuter kunde vi efter ytterliga 35-70 minuter konstatera att index vänt uppåt. Jag har sett detta mönster så många gånger tidigare och vill nu i första hand delge alla detta för användning vid framtida  mönster och rörelser.

Den totala nedgången till 1 709 blev 197 punkter (1 906-1 709), där alternativet var en reaktion vid 1 699-1 701. Det ger oss nu denna lägre nivå som viktig avstämningspunkt framöver. Media har coronaviruset som anledning till nedgången i brist på andra beskrivningar, så som till exempel cykler. Corona blir ju mer nyheter, där man kan räkna upp antalet smittade löpande. Nedgången har legat och ruvat allt sedan dagarna kring årsskiftet, där vi haft osedvanligt många cykler som sammanstrålat. Nu blev det den på 11,25 år som fick index att tryckas ned. Startpunkten för den cykeln är 21 november 2008. Vi har nu utvecklingen från hösten 2008 som förebild på det som komma ska. Självklart måste vi spegelvända det hela och sedan följa mönstret.   

Enligt Elliotts VågTeori (EWT) finns det ett par intressanta tolkningar av index, som vi kommer att uppehålla oss kring i den EWT-kurs, som startar tisdagen den 3 mars via ett webbinar. Många är redan anmälda och det ska bli riktigt kul att köra kursen nu under fyra tisdagar in under våren.

I grafen ovan har vi lagt in en ny ML-linje som ger oss ett viktigt stöd strax under 1 700-nivån. Det är detta stöd vi bär med oss framöver. ML-linjen som fånga indextoppen i intervallet 1 888-1 909 var än en gång mycket värdefull. Linjen gav oss och stoppet vid 1 780 den 7 november i höstas. Den relaterade ML-linjen har varit mycket nyttig att ha med bland alla andra metoder som samverkar.

Motreaktionen uppåt som inleddes från 1 709 tog ett rejält kliv uppåt med 1 787, som högsta notering under dagen. Det innebar ett lyft på 78 punkter (3x26), vilket gjorde det hela mycket intressant. Motstånd är första budskapet. Vi vet ju att denna typ av reaktioner har sin viktigaste avstämningspunkt upp till 2 dagar efter lågpunkten. Det ger oss anledning att se vad vi kan få ut av index efter en viss tvekan under torsdagen och dragning nedåt.

Kraften i uppgången under onsdagen får delvis tillskrivas alla som hoppade in i negativa positioner efter toppen den 20 februari. I och med att index föll 10,3 procent som mest efter rekordet 1 906. Dessutom tog det bara drygt 3 börsdagar att fullborda hela den fas. Efter ett rekord likt det vi hade den 20 februari är det naturligtvis så att det finns många som är mycket positiva till en fortsatt börsuppgång. Denna grupp såg nedgången som ett gyllene köpläge och har med stor sannolikhet hoppat på under onsdagen. Intressant är också att se vilka enskilda aktier som nu sticker i väg till nya rekord i en motreaktion. I varje fall kan vi ana att en del aktier kommer att testa sina nyligen satta rekord. Fastighetsaktierna är många och det är denna grupp jag nu kommer att följa generellt för att se vilka som kan fortsätta och vilka i denna grupp som nu går in i toppformationer.

Trenden dominerar den breda marknadens uppfattning om framtiden. Det är först efter trendbrott och en längre tids nedgång som det hela blir omvänt. Vem minns inte H&M 2015 med sitt rekord 368,50 kronor den 3 mars. I rekylerna, i början, var den breda uppfattningen att det vara underbara köplägen. Uppfattningen fanns kvar till en bra bit under 300-nivån. När 200-nivån sedan passerades i den fallande trenden blev det en kapplöpning om att hitta den lägsta prognosnivån för en botten. Vi har sett beteendet så många gånger så att det känns som att träffa en gammal vän när man möter de olika argumenten på detta tema.

Vågmönstret enligt vår tolkning av EWT ska vi återkomma till då det är mycket intressant att se på allt som hänt sedan november 2008 och dels på vad som hänt efter våren 2015 och indextoppen 1 720. Det många glömmer är att index har sitt vågmönster och enskilda aktier har sina egna mönster som sammanvägt blir ett annat mönster när man kommer till index. Det är detta som gör EWT så intressant att ha med som prognosinstrument tillsammans med tiden, där EWT också hjälper till med den matematik som alltid finns inbyggt där. I och med att det aldrig finns en enda lösning/tolkning ger EWT helheten en extra krydda att jobba med.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 86,1 och 89,0 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 75,2 och 83,6 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 14,9 och 34,3 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 790 och 1 832 Stöd 1 749 och 1 708

 Graf av OMXS30 vände vid 1 709

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 vände vid 1 709

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 782,10 H 1 787,07 L 1 709,32) + 0,73 %

OMXS30 hade den 26 februari som utstakad reaktionsdag. Frågan var om lågpunkten skulle komma in med några börstimmars avvikelse redan den 25 februari eller rent av dröja någon timma (70 min) in på den 27 februari.

Nu vet vi att det blev 1 709 den 26 februari. Tidpunkten relaterade till den 26 augusti 2019, då det gått 6 månader sedan den reaktionen. När det börjar hetta till är det alltid intressant att följa utvecklingen i realtid, då det ofta sker en avstämning var 70 minut räknat från öppningen kl 09:00. Nu kom lågpunkten 1 709 in kl 10:10, då det gått 70 minuter. Möjligen blev avvikelsen 1-2 minuter men helt ok ändå. Det viktiga i det läget var att stödet vid 1 700-nivån låg nära.

Med den dramatik som gällde in mot kl 10:10 var det naturligtvis svårt att agera direkt men med rytmen på 70 minuter kunde vi efter ytterliga 35-70 minuter konstatera att index vänt uppåt. Jag har sett detta mönster så många gånger tidigare och vill nu i första hand delge alla detta för användning vid framtida  mönster och rörelser.

Den totala nedgången till 1 709 blev 197 punkter (1 906-1 709), där alternativet var en reaktion vid 1 699-1 701. Det ger oss nu denna lägre nivå som viktig avstämningspunkt framöver. Media har coronaviruset som anledning till nedgången i brist på andra beskrivningar, så som till exempel cykler. Corona blir ju mer nyheter, där man kan räkna upp antalet smittade löpande. Nedgången har legat och ruvat allt sedan dagarna kring årsskiftet, där vi haft osedvanligt många cykler som sammanstrålat. Nu blev det den på 11,25 år som fick index att tryckas ned. Startpunkten för den cykeln är 21 november 2008. Vi har nu utvecklingen från hösten 2008 som förebild på det som komma ska. Självklart måste vi spegelvända det hela och sedan följa mönstret.   

Enligt Elliotts VågTeori (EWT) finns det ett par intressanta tolkningar av index, som vi kommer att uppehålla oss kring i den EWT-kurs, som startar tisdagen den 3 mars via ett webbinar. Många är redan anmälda och det ska bli riktigt kul att köra kursen nu under fyra tisdagar in under våren.

I grafen ovan har vi lagt in en ny ML-linje som ger oss ett viktigt stöd strax under 1 700-nivån. Det är detta stöd vi bär med oss framöver. ML-linjen som fånga indextoppen i intervallet 1 888-1 909 var än en gång mycket värdefull. Linjen gav oss och stoppet vid 1 780 den 7 november i höstas. Den relaterade ML-linjen har varit mycket nyttig att ha med bland alla andra metoder som samverkar.

Motreaktionen uppåt som inleddes från 1 709 tog ett rejält kliv uppåt med 1 787, som högsta notering under dagen. Det innebar ett lyft på 78 punkter (3x26), vilket gjorde det hela mycket intressant. Motstånd är första budskapet. Vi vet ju att denna typ av reaktioner har sin viktigaste avstämningspunkt upp till 2 dagar efter lågpunkten. Det ger oss anledning att se vad vi kan få ut av index efter en viss tvekan under torsdagen och dragning nedåt.

Kraften i uppgången under onsdagen får delvis tillskrivas alla som hoppade in i negativa positioner efter toppen den 20 februari. I och med att index föll 10,3 procent som mest efter rekordet 1 906. Dessutom tog det bara drygt 3 börsdagar att fullborda hela den fas. Efter ett rekord likt det vi hade den 20 februari är det naturligtvis så att det finns många som är mycket positiva till en fortsatt börsuppgång. Denna grupp såg nedgången som ett gyllene köpläge och har med stor sannolikhet hoppat på under onsdagen. Intressant är också att se vilka enskilda aktier som nu sticker i väg till nya rekord i en motreaktion. I varje fall kan vi ana att en del aktier kommer att testa sina nyligen satta rekord. Fastighetsaktierna är många och det är denna grupp jag nu kommer att följa generellt för att se vilka som kan fortsätta och vilka i denna grupp som nu går in i toppformationer.

Trenden dominerar den breda marknadens uppfattning om framtiden. Det är först efter trendbrott och en längre tids nedgång som det hela blir omvänt. Vem minns inte H&M 2015 med sitt rekord 368,50 kronor den 3 mars. I rekylerna, i början, var den breda uppfattningen att det vara underbara köplägen. Uppfattningen fanns kvar till en bra bit under 300-nivån. När 200-nivån sedan passerades i den fallande trenden blev det en kapplöpning om att hitta den lägsta prognosnivån för en botten. Vi har sett beteendet så många gånger så att det känns som att träffa en gammal vän när man möter de olika argumenten på detta tema.

Vågmönstret enligt vår tolkning av EWT ska vi återkomma till då det är mycket intressant att se på allt som hänt sedan november 2008 och dels på vad som hänt efter våren 2015 och indextoppen 1 720. Det många glömmer är att index har sitt vågmönster och enskilda aktier har sina egna mönster som sammanvägt blir ett annat mönster när man kommer till index. Det är detta som gör EWT så intressant att ha med som prognosinstrument tillsammans med tiden, där EWT också hjälper till med den matematik som alltid finns inbyggt där. I och med att det aldrig finns en enda lösning/tolkning ger EWT helheten en extra krydda att jobba med.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 86,1 och 89,0 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 75,2 och 83,6 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 14,9 och 34,3 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 790 och 1 832 Stöd 1 749 och 1 708

 Graf av OMXS30 vände vid 1 709

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 vände vid 1 709

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 782,10 H 1 787,07 L 1 709,32) + 0,73 %

OMXS30 hade den 26 februari som utstakad reaktionsdag. Frågan var om lågpunkten skulle komma in med några börstimmars avvikelse redan den 25 februari eller rent av dröja någon timma (70 min) in på den 27 februari.

Nu vet vi att det blev 1 709 den 26 februari. Tidpunkten relaterade till den 26 augusti 2019, då det gått 6 månader sedan den reaktionen. När det börjar hetta till är det alltid intressant att följa utvecklingen i realtid, då det ofta sker en avstämning var 70 minut räknat från öppningen kl 09:00. Nu kom lågpunkten 1 709 in kl 10:10, då det gått 70 minuter. Möjligen blev avvikelsen 1-2 minuter men helt ok ändå. Det viktiga i det läget var att stödet vid 1 700-nivån låg nära.

Med den dramatik som gällde in mot kl 10:10 var det naturligtvis svårt att agera direkt men med rytmen på 70 minuter kunde vi efter ytterliga 35-70 minuter konstatera att index vänt uppåt. Jag har sett detta mönster så många gånger tidigare och vill nu i första hand delge alla detta för användning vid framtida  mönster och rörelser.

Den totala nedgången till 1 709 blev 197 punkter (1 906-1 709), där alternativet var en reaktion vid 1 699-1 701. Det ger oss nu denna lägre nivå som viktig avstämningspunkt framöver. Media har coronaviruset som anledning till nedgången i brist på andra beskrivningar, så som till exempel cykler. Corona blir ju mer nyheter, där man kan räkna upp antalet smittade löpande. Nedgången har legat och ruvat allt sedan dagarna kring årsskiftet, där vi haft osedvanligt många cykler som sammanstrålat. Nu blev det den på 11,25 år som fick index att tryckas ned. Startpunkten för den cykeln är 21 november 2008. Vi har nu utvecklingen från hösten 2008 som förebild på det som komma ska. Självklart måste vi spegelvända det hela och sedan följa mönstret.   

Enligt Elliotts VågTeori (EWT) finns det ett par intressanta tolkningar av index, som vi kommer att uppehålla oss kring i den EWT-kurs, som startar tisdagen den 3 mars via ett webbinar. Många är redan anmälda och det ska bli riktigt kul att köra kursen nu under fyra tisdagar in under våren.

I grafen ovan har vi lagt in en ny ML-linje som ger oss ett viktigt stöd strax under 1 700-nivån. Det är detta stöd vi bär med oss framöver. ML-linjen som fånga indextoppen i intervallet 1 888-1 909 var än en gång mycket värdefull. Linjen gav oss och stoppet vid 1 780 den 7 november i höstas. Den relaterade ML-linjen har varit mycket nyttig att ha med bland alla andra metoder som samverkar.

Motreaktionen uppåt som inleddes från 1 709 tog ett rejält kliv uppåt med 1 787, som högsta notering under dagen. Det innebar ett lyft på 78 punkter (3x26), vilket gjorde det hela mycket intressant. Motstånd är första budskapet. Vi vet ju att denna typ av reaktioner har sin viktigaste avstämningspunkt upp till 2 dagar efter lågpunkten. Det ger oss anledning att se vad vi kan få ut av index efter en viss tvekan under torsdagen och dragning nedåt.

Kraften i uppgången under onsdagen får delvis tillskrivas alla som hoppade in i negativa positioner efter toppen den 20 februari. I och med att index föll 10,3 procent som mest efter rekordet 1 906. Dessutom tog det bara drygt 3 börsdagar att fullborda hela den fas. Efter ett rekord likt det vi hade den 20 februari är det naturligtvis så att det finns många som är mycket positiva till en fortsatt börsuppgång. Denna grupp såg nedgången som ett gyllene köpläge och har med stor sannolikhet hoppat på under onsdagen. Intressant är också att se vilka enskilda aktier som nu sticker i väg till nya rekord i en motreaktion. I varje fall kan vi ana att en del aktier kommer att testa sina nyligen satta rekord. Fastighetsaktierna är många och det är denna grupp jag nu kommer att följa generellt för att se vilka som kan fortsätta och vilka i denna grupp som nu går in i toppformationer.

Trenden dominerar den breda marknadens uppfattning om framtiden. Det är först efter trendbrott och en längre tids nedgång som det hela blir omvänt. Vem minns inte H&M 2015 med sitt rekord 368,50 kronor den 3 mars. I rekylerna, i början, var den breda uppfattningen att det vara underbara köplägen. Uppfattningen fanns kvar till en bra bit under 300-nivån. När 200-nivån sedan passerades i den fallande trenden blev det en kapplöpning om att hitta den lägsta prognosnivån för en botten. Vi har sett beteendet så många gånger så att det känns som att träffa en gammal vän när man möter de olika argumenten på detta tema.

Vågmönstret enligt vår tolkning av EWT ska vi återkomma till då det är mycket intressant att se på allt som hänt sedan november 2008 och dels på vad som hänt efter våren 2015 och indextoppen 1 720. Det många glömmer är att index har sitt vågmönster och enskilda aktier har sina egna mönster som sammanvägt blir ett annat mönster när man kommer till index. Det är detta som gör EWT så intressant att ha med som prognosinstrument tillsammans med tiden, där EWT också hjälper till med den matematik som alltid finns inbyggt där. I och med att det aldrig finns en enda lösning/tolkning ger EWT helheten en extra krydda att jobba med.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 86,1 och 89,0 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 75,2 och 83,6 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 14,9 och 34,3 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 790 och 1 832 Stöd 1 749 och 1 708

 Graf av OMXS30 vände vid 1 709

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 vände vid 1 709

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 782,10 H 1 787,07 L 1 709,32) + 0,73 %

OMXS30 hade den 26 februari som utstakad reaktionsdag. Frågan var om lågpunkten skulle komma in med några börstimmars avvikelse redan den 25 februari eller rent av dröja någon timma (70 min) in på den 27 februari.

Nu vet vi att det blev 1 709 den 26 februari. Tidpunkten relaterade till den 26 augusti 2019, då det gått 6 månader sedan den reaktionen. När det börjar hetta till är det alltid intressant att följa utvecklingen i realtid, då det ofta sker en avstämning var 70 minut räknat från öppningen kl 09:00. Nu kom lågpunkten 1 709 in kl 10:10, då det gått 70 minuter. Möjligen blev avvikelsen 1-2 minuter men helt ok ändå. Det viktiga i det läget var att stödet vid 1 700-nivån låg nära.

Med den dramatik som gällde in mot kl 10:10 var det naturligtvis svårt att agera direkt men med rytmen på 70 minuter kunde vi efter ytterliga 35-70 minuter konstatera att index vänt uppåt. Jag har sett detta mönster så många gånger tidigare och vill nu i första hand delge alla detta för användning vid framtida  mönster och rörelser.

Den totala nedgången till 1 709 blev 197 punkter (1 906-1 709), där alternativet var en reaktion vid 1 699-1 701. Det ger oss nu denna lägre nivå som viktig avstämningspunkt framöver. Media har coronaviruset som anledning till nedgången i brist på andra beskrivningar, så som till exempel cykler. Corona blir ju mer nyheter, där man kan räkna upp antalet smittade löpande. Nedgången har legat och ruvat allt sedan dagarna kring årsskiftet, där vi haft osedvanligt många cykler som sammanstrålat. Nu blev det den på 11,25 år som fick index att tryckas ned. Startpunkten för den cykeln är 21 november 2008. Vi har nu utvecklingen från hösten 2008 som förebild på det som komma ska. Självklart måste vi spegelvända det hela och sedan följa mönstret.   

Enligt Elliotts VågTeori (EWT) finns det ett par intressanta tolkningar av index, som vi kommer att uppehålla oss kring i den EWT-kurs, som startar tisdagen den 3 mars via ett webbinar. Många är redan anmälda och det ska bli riktigt kul att köra kursen nu under fyra tisdagar in under våren.

I grafen ovan har vi lagt in en ny ML-linje som ger oss ett viktigt stöd strax under 1 700-nivån. Det är detta stöd vi bär med oss framöver. ML-linjen som fånga indextoppen i intervallet 1 888-1 909 var än en gång mycket värdefull. Linjen gav oss och stoppet vid 1 780 den 7 november i höstas. Den relaterade ML-linjen har varit mycket nyttig att ha med bland alla andra metoder som samverkar.

Motreaktionen uppåt som inleddes från 1 709 tog ett rejält kliv uppåt med 1 787, som högsta notering under dagen. Det innebar ett lyft på 78 punkter (3x26), vilket gjorde det hela mycket intressant. Motstånd är första budskapet. Vi vet ju att denna typ av reaktioner har sin viktigaste avstämningspunkt upp till 2 dagar efter lågpunkten. Det ger oss anledning att se vad vi kan få ut av index efter en viss tvekan under torsdagen och dragning nedåt.

Kraften i uppgången under onsdagen får delvis tillskrivas alla som hoppade in i negativa positioner efter toppen den 20 februari. I och med att index föll 10,3 procent som mest efter rekordet 1 906. Dessutom tog det bara drygt 3 börsdagar att fullborda hela den fas. Efter ett rekord likt det vi hade den 20 februari är det naturligtvis så att det finns många som är mycket positiva till en fortsatt börsuppgång. Denna grupp såg nedgången som ett gyllene köpläge och har med stor sannolikhet hoppat på under onsdagen. Intressant är också att se vilka enskilda aktier som nu sticker i väg till nya rekord i en motreaktion. I varje fall kan vi ana att en del aktier kommer att testa sina nyligen satta rekord. Fastighetsaktierna är många och det är denna grupp jag nu kommer att följa generellt för att se vilka som kan fortsätta och vilka i denna grupp som nu går in i toppformationer.

Trenden dominerar den breda marknadens uppfattning om framtiden. Det är först efter trendbrott och en längre tids nedgång som det hela blir omvänt. Vem minns inte H&M 2015 med sitt rekord 368,50 kronor den 3 mars. I rekylerna, i början, var den breda uppfattningen att det vara underbara köplägen. Uppfattningen fanns kvar till en bra bit under 300-nivån. När 200-nivån sedan passerades i den fallande trenden blev det en kapplöpning om att hitta den lägsta prognosnivån för en botten. Vi har sett beteendet så många gånger så att det känns som att träffa en gammal vän när man möter de olika argumenten på detta tema.

Vågmönstret enligt vår tolkning av EWT ska vi återkomma till då det är mycket intressant att se på allt som hänt sedan november 2008 och dels på vad som hänt efter våren 2015 och indextoppen 1 720. Det många glömmer är att index har sitt vågmönster och enskilda aktier har sina egna mönster som sammanvägt blir ett annat mönster när man kommer till index. Det är detta som gör EWT så intressant att ha med som prognosinstrument tillsammans med tiden, där EWT också hjälper till med den matematik som alltid finns inbyggt där. I och med att det aldrig finns en enda lösning/tolkning ger EWT helheten en extra krydda att jobba med.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 86,1 och 89,0 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 75,2 och 83,6 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 14,9 och 34,3 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 790 och 1 832 Stöd 1 749 och 1 708

 Graf av OMXS30 vände vid 1 709

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 vände vid 1 709

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 782,10 H 1 787,07 L 1 709,32) + 0,73 %

OMXS30 hade den 26 februari som utstakad reaktionsdag. Frågan var om lågpunkten skulle komma in med några börstimmars avvikelse redan den 25 februari eller rent av dröja någon timma (70 min) in på den 27 februari.

Nu vet vi att det blev 1 709 den 26 februari. Tidpunkten relaterade till den 26 augusti 2019, då det gått 6 månader sedan den reaktionen. När det börjar hetta till är det alltid intressant att följa utvecklingen i realtid, då det ofta sker en avstämning var 70 minut räknat från öppningen kl 09:00. Nu kom lågpunkten 1 709 in kl 10:10, då det gått 70 minuter. Möjligen blev avvikelsen 1-2 minuter men helt ok ändå. Det viktiga i det läget var att stödet vid 1 700-nivån låg nära.

Med den dramatik som gällde in mot kl 10:10 var det naturligtvis svårt att agera direkt men med rytmen på 70 minuter kunde vi efter ytterliga 35-70 minuter konstatera att index vänt uppåt. Jag har sett detta mönster så många gånger tidigare och vill nu i första hand delge alla detta för användning vid framtida  mönster och rörelser.

Den totala nedgången till 1 709 blev 197 punkter (1 906-1 709), där alternativet var en reaktion vid 1 699-1 701. Det ger oss nu denna lägre nivå som viktig avstämningspunkt framöver. Media har coronaviruset som anledning till nedgången i brist på andra beskrivningar, så som till exempel cykler. Corona blir ju mer nyheter, där man kan räkna upp antalet smittade löpande. Nedgången har legat och ruvat allt sedan dagarna kring årsskiftet, där vi haft osedvanligt många cykler som sammanstrålat. Nu blev det den på 11,25 år som fick index att tryckas ned. Startpunkten för den cykeln är 21 november 2008. Vi har nu utvecklingen från hösten 2008 som förebild på det som komma ska. Självklart måste vi spegelvända det hela och sedan följa mönstret.   

Enligt Elliotts VågTeori (EWT) finns det ett par intressanta tolkningar av index, som vi kommer att uppehålla oss kring i den EWT-kurs, som startar tisdagen den 3 mars via ett webbinar. Många är redan anmälda och det ska bli riktigt kul att köra kursen nu under fyra tisdagar in under våren.

I grafen ovan har vi lagt in en ny ML-linje som ger oss ett viktigt stöd strax under 1 700-nivån. Det är detta stöd vi bär med oss framöver. ML-linjen som fånga indextoppen i intervallet 1 888-1 909 var än en gång mycket värdefull. Linjen gav oss och stoppet vid 1 780 den 7 november i höstas. Den relaterade ML-linjen har varit mycket nyttig att ha med bland alla andra metoder som samverkar.

Motreaktionen uppåt som inleddes från 1 709 tog ett rejält kliv uppåt med 1 787, som högsta notering under dagen. Det innebar ett lyft på 78 punkter (3x26), vilket gjorde det hela mycket intressant. Motstånd är första budskapet. Vi vet ju att denna typ av reaktioner har sin viktigaste avstämningspunkt upp till 2 dagar efter lågpunkten. Det ger oss anledning att se vad vi kan få ut av index efter en viss tvekan under torsdagen och dragning nedåt.

Kraften i uppgången under onsdagen får delvis tillskrivas alla som hoppade in i negativa positioner efter toppen den 20 februari. I och med att index föll 10,3 procent som mest efter rekordet 1 906. Dessutom tog det bara drygt 3 börsdagar att fullborda hela den fas. Efter ett rekord likt det vi hade den 20 februari är det naturligtvis så att det finns många som är mycket positiva till en fortsatt börsuppgång. Denna grupp såg nedgången som ett gyllene köpläge och har med stor sannolikhet hoppat på under onsdagen. Intressant är också att se vilka enskilda aktier som nu sticker i väg till nya rekord i en motreaktion. I varje fall kan vi ana att en del aktier kommer att testa sina nyligen satta rekord. Fastighetsaktierna är många och det är denna grupp jag nu kommer att följa generellt för att se vilka som kan fortsätta och vilka i denna grupp som nu går in i toppformationer.

Trenden dominerar den breda marknadens uppfattning om framtiden. Det är först efter trendbrott och en längre tids nedgång som det hela blir omvänt. Vem minns inte H&M 2015 med sitt rekord 368,50 kronor den 3 mars. I rekylerna, i början, var den breda uppfattningen att det vara underbara köplägen. Uppfattningen fanns kvar till en bra bit under 300-nivån. När 200-nivån sedan passerades i den fallande trenden blev det en kapplöpning om att hitta den lägsta prognosnivån för en botten. Vi har sett beteendet så många gånger så att det känns som att träffa en gammal vän när man möter de olika argumenten på detta tema.

Vågmönstret enligt vår tolkning av EWT ska vi återkomma till då det är mycket intressant att se på allt som hänt sedan november 2008 och dels på vad som hänt efter våren 2015 och indextoppen 1 720. Det många glömmer är att index har sitt vågmönster och enskilda aktier har sina egna mönster som sammanvägt blir ett annat mönster när man kommer till index. Det är detta som gör EWT så intressant att ha med som prognosinstrument tillsammans med tiden, där EWT också hjälper till med den matematik som alltid finns inbyggt där. I och med att det aldrig finns en enda lösning/tolkning ger EWT helheten en extra krydda att jobba med.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 86,1 och 89,0 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 75,2 och 83,6 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 14,9 och 34,3 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 790 och 1 832 Stöd 1 749 och 1 708

 Graf av OMXS30 vände vid 1 709

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.