Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

S&P 500 -Kapitalflykt

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

(C 3 116,39 H 3 182,51 L 3 108,99) – 0,38 %

S&P 500 inledde dagen med en motreaktion uppåt. Redan efter två timmars handel var index upp till 3 183, vilket blev dagens högsta notering innan en ny nedgång tog vid. Det ledde till slut till att onsdagen slutade på minus. Vi har en cykel som ebbade ut redan under senare delen av andra halvan av januari månad men fick inte riktig effekt förrän efter den 19 februari.

3 394 är gällande rekord från den 19 februari, där nedgången nu har varit ned till stödet vid 3 100 och testat detta via 3 109, som lägst under onsdagen. Stödet bör kunna hålla för ett andra test inom kort och följas av en motreaktion uppåt. Den dag index bryter 3 100-nivån får vi inrikta oss på en fortsättning nedåt via stöden 3 000 och 2 700 innan vi på sikt kan sikta in oss på en viktig lågpunkt, möjligen ned mot 2 400.

Trendlinjen som sammanbinder topparna sedan januari 2018 ligger nu som stöd med ett värde kring 3 100. Det gör detta stöd mycket intressant och viktigt att bevaka de kommande veckorna.

Tiden är alltid viktig

Den 26 december 2018 föll index till 2 347 för att sedan vända uppåt. Sedan dess har index inte varit i närheten av annandagen 2018. Vi hade som vanligt avstämning 1Y1M senare och det gav oss toppen 3 333 den 24 januari. Vanligt med en reaktion 3 dagar innan det ideala. När det sedan var dags för 13M kom en högre botten in vid 3 235 den 27 januari i år och vi var nöjda med det. För tydligheten ska nämnas att den 31 januari i år gav en ny högre botten vid 3 215 innan det sedan drog i gång på allvar. Detta hade vi nytta av under januari i år.

Den 26 januari 2018 skapade index en topp vid 2 873. Rekord vid den tidpunkten. 2Y2M senare landar vi på den 26 mars 2020. Vi vet att denna rytm ofta kan ge en reaktion redan cirka 6 dagar innan, vilket gör att vi är observanta på utvecklingen i den vecka som slutar med fredagen den 6 mars. Som om det var en tillfällighet är den 6 mars också lågpunkten och botten vid 666 från den 6 mars 2009.

Beräknade reaktionsdagar för S&P 500:  12 mars, 25 mars, 8 april

Rekordnotering: 3 394 från den 19 februari 2020

Högsta noteringar

2020 är 3 394 från den 19 februari 

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december   

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009.Graf av S&P 500 -Kapitalflykt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

S&P 500 -Kapitalflykt

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

(C 3 116,39 H 3 182,51 L 3 108,99) – 0,38 %

S&P 500 inledde dagen med en motreaktion uppåt. Redan efter två timmars handel var index upp till 3 183, vilket blev dagens högsta notering innan en ny nedgång tog vid. Det ledde till slut till att onsdagen slutade på minus. Vi har en cykel som ebbade ut redan under senare delen av andra halvan av januari månad men fick inte riktig effekt förrän efter den 19 februari.

3 394 är gällande rekord från den 19 februari, där nedgången nu har varit ned till stödet vid 3 100 och testat detta via 3 109, som lägst under onsdagen. Stödet bör kunna hålla för ett andra test inom kort och följas av en motreaktion uppåt. Den dag index bryter 3 100-nivån får vi inrikta oss på en fortsättning nedåt via stöden 3 000 och 2 700 innan vi på sikt kan sikta in oss på en viktig lågpunkt, möjligen ned mot 2 400.

Trendlinjen som sammanbinder topparna sedan januari 2018 ligger nu som stöd med ett värde kring 3 100. Det gör detta stöd mycket intressant och viktigt att bevaka de kommande veckorna.

Tiden är alltid viktig

Den 26 december 2018 föll index till 2 347 för att sedan vända uppåt. Sedan dess har index inte varit i närheten av annandagen 2018. Vi hade som vanligt avstämning 1Y1M senare och det gav oss toppen 3 333 den 24 januari. Vanligt med en reaktion 3 dagar innan det ideala. När det sedan var dags för 13M kom en högre botten in vid 3 235 den 27 januari i år och vi var nöjda med det. För tydligheten ska nämnas att den 31 januari i år gav en ny högre botten vid 3 215 innan det sedan drog i gång på allvar. Detta hade vi nytta av under januari i år.

Den 26 januari 2018 skapade index en topp vid 2 873. Rekord vid den tidpunkten. 2Y2M senare landar vi på den 26 mars 2020. Vi vet att denna rytm ofta kan ge en reaktion redan cirka 6 dagar innan, vilket gör att vi är observanta på utvecklingen i den vecka som slutar med fredagen den 6 mars. Som om det var en tillfällighet är den 6 mars också lågpunkten och botten vid 666 från den 6 mars 2009.

Beräknade reaktionsdagar för S&P 500:  12 mars, 25 mars, 8 april

Rekordnotering: 3 394 från den 19 februari 2020

Högsta noteringar

2020 är 3 394 från den 19 februari 

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december   

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009.Graf av S&P 500 -Kapitalflykt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

S&P 500 -Kapitalflykt

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

(C 3 116,39 H 3 182,51 L 3 108,99) – 0,38 %

S&P 500 inledde dagen med en motreaktion uppåt. Redan efter två timmars handel var index upp till 3 183, vilket blev dagens högsta notering innan en ny nedgång tog vid. Det ledde till slut till att onsdagen slutade på minus. Vi har en cykel som ebbade ut redan under senare delen av andra halvan av januari månad men fick inte riktig effekt förrän efter den 19 februari.

3 394 är gällande rekord från den 19 februari, där nedgången nu har varit ned till stödet vid 3 100 och testat detta via 3 109, som lägst under onsdagen. Stödet bör kunna hålla för ett andra test inom kort och följas av en motreaktion uppåt. Den dag index bryter 3 100-nivån får vi inrikta oss på en fortsättning nedåt via stöden 3 000 och 2 700 innan vi på sikt kan sikta in oss på en viktig lågpunkt, möjligen ned mot 2 400.

Trendlinjen som sammanbinder topparna sedan januari 2018 ligger nu som stöd med ett värde kring 3 100. Det gör detta stöd mycket intressant och viktigt att bevaka de kommande veckorna.

Tiden är alltid viktig

Den 26 december 2018 föll index till 2 347 för att sedan vända uppåt. Sedan dess har index inte varit i närheten av annandagen 2018. Vi hade som vanligt avstämning 1Y1M senare och det gav oss toppen 3 333 den 24 januari. Vanligt med en reaktion 3 dagar innan det ideala. När det sedan var dags för 13M kom en högre botten in vid 3 235 den 27 januari i år och vi var nöjda med det. För tydligheten ska nämnas att den 31 januari i år gav en ny högre botten vid 3 215 innan det sedan drog i gång på allvar. Detta hade vi nytta av under januari i år.

Den 26 januari 2018 skapade index en topp vid 2 873. Rekord vid den tidpunkten. 2Y2M senare landar vi på den 26 mars 2020. Vi vet att denna rytm ofta kan ge en reaktion redan cirka 6 dagar innan, vilket gör att vi är observanta på utvecklingen i den vecka som slutar med fredagen den 6 mars. Som om det var en tillfällighet är den 6 mars också lågpunkten och botten vid 666 från den 6 mars 2009.

Beräknade reaktionsdagar för S&P 500:  12 mars, 25 mars, 8 april

Rekordnotering: 3 394 från den 19 februari 2020

Högsta noteringar

2020 är 3 394 från den 19 februari 

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december   

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009.Graf av S&P 500 -Kapitalflykt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

S&P 500 -Kapitalflykt

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

(C 3 116,39 H 3 182,51 L 3 108,99) – 0,38 %

S&P 500 inledde dagen med en motreaktion uppåt. Redan efter två timmars handel var index upp till 3 183, vilket blev dagens högsta notering innan en ny nedgång tog vid. Det ledde till slut till att onsdagen slutade på minus. Vi har en cykel som ebbade ut redan under senare delen av andra halvan av januari månad men fick inte riktig effekt förrän efter den 19 februari.

3 394 är gällande rekord från den 19 februari, där nedgången nu har varit ned till stödet vid 3 100 och testat detta via 3 109, som lägst under onsdagen. Stödet bör kunna hålla för ett andra test inom kort och följas av en motreaktion uppåt. Den dag index bryter 3 100-nivån får vi inrikta oss på en fortsättning nedåt via stöden 3 000 och 2 700 innan vi på sikt kan sikta in oss på en viktig lågpunkt, möjligen ned mot 2 400.

Trendlinjen som sammanbinder topparna sedan januari 2018 ligger nu som stöd med ett värde kring 3 100. Det gör detta stöd mycket intressant och viktigt att bevaka de kommande veckorna.

Tiden är alltid viktig

Den 26 december 2018 föll index till 2 347 för att sedan vända uppåt. Sedan dess har index inte varit i närheten av annandagen 2018. Vi hade som vanligt avstämning 1Y1M senare och det gav oss toppen 3 333 den 24 januari. Vanligt med en reaktion 3 dagar innan det ideala. När det sedan var dags för 13M kom en högre botten in vid 3 235 den 27 januari i år och vi var nöjda med det. För tydligheten ska nämnas att den 31 januari i år gav en ny högre botten vid 3 215 innan det sedan drog i gång på allvar. Detta hade vi nytta av under januari i år.

Den 26 januari 2018 skapade index en topp vid 2 873. Rekord vid den tidpunkten. 2Y2M senare landar vi på den 26 mars 2020. Vi vet att denna rytm ofta kan ge en reaktion redan cirka 6 dagar innan, vilket gör att vi är observanta på utvecklingen i den vecka som slutar med fredagen den 6 mars. Som om det var en tillfällighet är den 6 mars också lågpunkten och botten vid 666 från den 6 mars 2009.

Beräknade reaktionsdagar för S&P 500:  12 mars, 25 mars, 8 april

Rekordnotering: 3 394 från den 19 februari 2020

Högsta noteringar

2020 är 3 394 från den 19 februari 

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december   

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009.Graf av S&P 500 -Kapitalflykt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

S&P 500 -Kapitalflykt

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

(C 3 116,39 H 3 182,51 L 3 108,99) – 0,38 %

S&P 500 inledde dagen med en motreaktion uppåt. Redan efter två timmars handel var index upp till 3 183, vilket blev dagens högsta notering innan en ny nedgång tog vid. Det ledde till slut till att onsdagen slutade på minus. Vi har en cykel som ebbade ut redan under senare delen av andra halvan av januari månad men fick inte riktig effekt förrän efter den 19 februari.

3 394 är gällande rekord från den 19 februari, där nedgången nu har varit ned till stödet vid 3 100 och testat detta via 3 109, som lägst under onsdagen. Stödet bör kunna hålla för ett andra test inom kort och följas av en motreaktion uppåt. Den dag index bryter 3 100-nivån får vi inrikta oss på en fortsättning nedåt via stöden 3 000 och 2 700 innan vi på sikt kan sikta in oss på en viktig lågpunkt, möjligen ned mot 2 400.

Trendlinjen som sammanbinder topparna sedan januari 2018 ligger nu som stöd med ett värde kring 3 100. Det gör detta stöd mycket intressant och viktigt att bevaka de kommande veckorna.

Tiden är alltid viktig

Den 26 december 2018 föll index till 2 347 för att sedan vända uppåt. Sedan dess har index inte varit i närheten av annandagen 2018. Vi hade som vanligt avstämning 1Y1M senare och det gav oss toppen 3 333 den 24 januari. Vanligt med en reaktion 3 dagar innan det ideala. När det sedan var dags för 13M kom en högre botten in vid 3 235 den 27 januari i år och vi var nöjda med det. För tydligheten ska nämnas att den 31 januari i år gav en ny högre botten vid 3 215 innan det sedan drog i gång på allvar. Detta hade vi nytta av under januari i år.

Den 26 januari 2018 skapade index en topp vid 2 873. Rekord vid den tidpunkten. 2Y2M senare landar vi på den 26 mars 2020. Vi vet att denna rytm ofta kan ge en reaktion redan cirka 6 dagar innan, vilket gör att vi är observanta på utvecklingen i den vecka som slutar med fredagen den 6 mars. Som om det var en tillfällighet är den 6 mars också lågpunkten och botten vid 666 från den 6 mars 2009.

Beräknade reaktionsdagar för S&P 500:  12 mars, 25 mars, 8 april

Rekordnotering: 3 394 från den 19 februari 2020

Högsta noteringar

2020 är 3 394 från den 19 februari 

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december   

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009.Graf av S&P 500 -Kapitalflykt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

S&P 500 -Kapitalflykt

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

(C 3 116,39 H 3 182,51 L 3 108,99) – 0,38 %

S&P 500 inledde dagen med en motreaktion uppåt. Redan efter två timmars handel var index upp till 3 183, vilket blev dagens högsta notering innan en ny nedgång tog vid. Det ledde till slut till att onsdagen slutade på minus. Vi har en cykel som ebbade ut redan under senare delen av andra halvan av januari månad men fick inte riktig effekt förrän efter den 19 februari.

3 394 är gällande rekord från den 19 februari, där nedgången nu har varit ned till stödet vid 3 100 och testat detta via 3 109, som lägst under onsdagen. Stödet bör kunna hålla för ett andra test inom kort och följas av en motreaktion uppåt. Den dag index bryter 3 100-nivån får vi inrikta oss på en fortsättning nedåt via stöden 3 000 och 2 700 innan vi på sikt kan sikta in oss på en viktig lågpunkt, möjligen ned mot 2 400.

Trendlinjen som sammanbinder topparna sedan januari 2018 ligger nu som stöd med ett värde kring 3 100. Det gör detta stöd mycket intressant och viktigt att bevaka de kommande veckorna.

Tiden är alltid viktig

Den 26 december 2018 föll index till 2 347 för att sedan vända uppåt. Sedan dess har index inte varit i närheten av annandagen 2018. Vi hade som vanligt avstämning 1Y1M senare och det gav oss toppen 3 333 den 24 januari. Vanligt med en reaktion 3 dagar innan det ideala. När det sedan var dags för 13M kom en högre botten in vid 3 235 den 27 januari i år och vi var nöjda med det. För tydligheten ska nämnas att den 31 januari i år gav en ny högre botten vid 3 215 innan det sedan drog i gång på allvar. Detta hade vi nytta av under januari i år.

Den 26 januari 2018 skapade index en topp vid 2 873. Rekord vid den tidpunkten. 2Y2M senare landar vi på den 26 mars 2020. Vi vet att denna rytm ofta kan ge en reaktion redan cirka 6 dagar innan, vilket gör att vi är observanta på utvecklingen i den vecka som slutar med fredagen den 6 mars. Som om det var en tillfällighet är den 6 mars också lågpunkten och botten vid 666 från den 6 mars 2009.

Beräknade reaktionsdagar för S&P 500:  12 mars, 25 mars, 8 april

Rekordnotering: 3 394 från den 19 februari 2020

Högsta noteringar

2020 är 3 394 från den 19 februari 

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december   

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009.Graf av S&P 500 -Kapitalflykt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.