Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 testade ML-linjen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 721,59 H 1 779,72 L 1 691,13) – 3,40 %

OMXS30 gav en kraftig motreaktion uppåt under onsdagen för att sedan ta ny fart nedåt igen under torsdagen. Nedgången till 1 691 och stödet kring denna nivå satte stopp för fallet under torsdagen. I det läget hade index på 7 dagar (5 börsdagar) tappat hälften av den uppgång vi sett sedan 1 477 den 15 augusti 2019 och upp till motståndet vid ML-linjen och värdet 1 906 den 20 februari. Uppgången under denna period blev 429 punkter och det på lite drygt 6 månader. Den nya ML-linjen baserat på denna relaterade uppgång ligger med ett värde på 1 688-1 691, vilket innebar att stödet var baserat på denna ML-linje och 50-procentsrealtionen. Lägger vi dessutom till att 1 691 kom in kl 16:35 blev det lite extra intressant för oss som stämmer av utvecklingen löpande. Rytmen under enskilda dagar ligger ofta på 35, 70, 105 min osv genom hela dagen. Viktiga reaktionspunkter kommer in via priset och tiden. Från kl 09:00 till kl 16:35 är det 7 tim 35 min eller om vi så vill 455 min. Detta är 13x35 min och där kom talet 13 tillbaka ännu en gång. Motreaktionen uppåt in till stängningen 55 minuter senare blev 31 punkter (+1,8%).

Nu har index varit under 1 700-nivån och det ger oss en bekräftelse på den bild som varit överst på listan av alternativ. Det handlar om en stor B-våg uppåt från den 2 januari 2019. Den mindre b-vågen från den 15 augusti är därmed också bekräftad så som det ser ut i nuläget.  

New Yorkbörsen har samma vågtolkning från vår sida, vilket ger en dramatisk utveckling under en längre tid. Det är en parallell med vad som hände 1929 i New York vi upplever 90,3 år senare. Därmed inte sagt att utfallet blir det samma till slut men vi fortsätter att använda den nedgången som modell i våra beräkningar. Det intressanta denna gång är att vi framöver mycket sannolikt kommer att få uppleva nått extremt, när det hela vänder upp igen från mycket låga nivåer.  Nedgången under torsdagen tog rejäl fart i New York, vilket ger oss anledning att se hur fredagen stänger. Stänger index under den relaterade ML-linjen, vilket inte bara är möjligt utan även troligt är en ny stark negativ signal på plats. Nedgången kommer naturligtvis inte att gå spikrakt ned till slutmålet utan vi kommer att få motreaktioner uppåt och då lite mer bestående än den på cirka 4 procent vi såg under onsdagen. En sådan reaktionspunkt ser ut att ligga under mars månad. Jag har ett datum som jag redan berört tidigare men som jag vill vänta ut lite tid för att se om det leder till en lågpunkt. Att det leder till en reaktion räknar jag med men om vi får en lågpunkt innan dess leder det till en ny nedgång efter detta datum. Alltså, det vi ser är att vi via börsens agerande har en viktig reaktionspunkt men då det hela kan invertera, vilket det gör ibland, vill jag hålla inne med dessa till dess det är kort tid kvar.  

Under rubriken ”tidscykler på börsen” (för er som har det ingående er prenumeration) fyller jag löpande på med årets viktiga reaktionspunkter.

När vi fått nästa steg nedåt bekräftat via en stängningskurs på 1 685 eller lägre inriktar vi oss på 1 648, som delmål och fyller sedan på med 1 596, som ytterligare delmål. Innan det hela är nere på lite mer stabila nivåer handlar det om de värden jag refererade till tidigare, när det gällde potentialen i nedgång på en bit över 20 procent räknat från rekordet.

På tisdag (3 mars) startar vi en ny kurs i EWT (Elliotts vågteori), där vi under fyra tisdagar ska gå igenom de olika vågorna stegvis från 1992 och 2003 och framförallt vågorna från mars 2009 fram till nu. Extra intressant är det att se på den B-våg uppåt som inleddes den 2 januari 2019 och som nu avslutades i vissa aktier redan den 7 november 2019 och i andra aktier den 9 januari och för index den 20 januari. Denna topp följdes sedan av en förlängning in till den 20 februari i år.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 82,3 och 87,7 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 66,0 och 80,6 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 17,8 och 20,4 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 749 och 1 790 Stöd 1 708 och 1 667Graf av OMXS30 testade ML-linjen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 testade ML-linjen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 721,59 H 1 779,72 L 1 691,13) – 3,40 %

OMXS30 gav en kraftig motreaktion uppåt under onsdagen för att sedan ta ny fart nedåt igen under torsdagen. Nedgången till 1 691 och stödet kring denna nivå satte stopp för fallet under torsdagen. I det läget hade index på 7 dagar (5 börsdagar) tappat hälften av den uppgång vi sett sedan 1 477 den 15 augusti 2019 och upp till motståndet vid ML-linjen och värdet 1 906 den 20 februari. Uppgången under denna period blev 429 punkter och det på lite drygt 6 månader. Den nya ML-linjen baserat på denna relaterade uppgång ligger med ett värde på 1 688-1 691, vilket innebar att stödet var baserat på denna ML-linje och 50-procentsrealtionen. Lägger vi dessutom till att 1 691 kom in kl 16:35 blev det lite extra intressant för oss som stämmer av utvecklingen löpande. Rytmen under enskilda dagar ligger ofta på 35, 70, 105 min osv genom hela dagen. Viktiga reaktionspunkter kommer in via priset och tiden. Från kl 09:00 till kl 16:35 är det 7 tim 35 min eller om vi så vill 455 min. Detta är 13x35 min och där kom talet 13 tillbaka ännu en gång. Motreaktionen uppåt in till stängningen 55 minuter senare blev 31 punkter (+1,8%).

Nu har index varit under 1 700-nivån och det ger oss en bekräftelse på den bild som varit överst på listan av alternativ. Det handlar om en stor B-våg uppåt från den 2 januari 2019. Den mindre b-vågen från den 15 augusti är därmed också bekräftad så som det ser ut i nuläget.  

New Yorkbörsen har samma vågtolkning från vår sida, vilket ger en dramatisk utveckling under en längre tid. Det är en parallell med vad som hände 1929 i New York vi upplever 90,3 år senare. Därmed inte sagt att utfallet blir det samma till slut men vi fortsätter att använda den nedgången som modell i våra beräkningar. Det intressanta denna gång är att vi framöver mycket sannolikt kommer att få uppleva nått extremt, när det hela vänder upp igen från mycket låga nivåer.  Nedgången under torsdagen tog rejäl fart i New York, vilket ger oss anledning att se hur fredagen stänger. Stänger index under den relaterade ML-linjen, vilket inte bara är möjligt utan även troligt är en ny stark negativ signal på plats. Nedgången kommer naturligtvis inte att gå spikrakt ned till slutmålet utan vi kommer att få motreaktioner uppåt och då lite mer bestående än den på cirka 4 procent vi såg under onsdagen. En sådan reaktionspunkt ser ut att ligga under mars månad. Jag har ett datum som jag redan berört tidigare men som jag vill vänta ut lite tid för att se om det leder till en lågpunkt. Att det leder till en reaktion räknar jag med men om vi får en lågpunkt innan dess leder det till en ny nedgång efter detta datum. Alltså, det vi ser är att vi via börsens agerande har en viktig reaktionspunkt men då det hela kan invertera, vilket det gör ibland, vill jag hålla inne med dessa till dess det är kort tid kvar.  

Under rubriken ”tidscykler på börsen” (för er som har det ingående er prenumeration) fyller jag löpande på med årets viktiga reaktionspunkter.

När vi fått nästa steg nedåt bekräftat via en stängningskurs på 1 685 eller lägre inriktar vi oss på 1 648, som delmål och fyller sedan på med 1 596, som ytterligare delmål. Innan det hela är nere på lite mer stabila nivåer handlar det om de värden jag refererade till tidigare, när det gällde potentialen i nedgång på en bit över 20 procent räknat från rekordet.

På tisdag (3 mars) startar vi en ny kurs i EWT (Elliotts vågteori), där vi under fyra tisdagar ska gå igenom de olika vågorna stegvis från 1992 och 2003 och framförallt vågorna från mars 2009 fram till nu. Extra intressant är det att se på den B-våg uppåt som inleddes den 2 januari 2019 och som nu avslutades i vissa aktier redan den 7 november 2019 och i andra aktier den 9 januari och för index den 20 januari. Denna topp följdes sedan av en förlängning in till den 20 februari i år.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 82,3 och 87,7 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 66,0 och 80,6 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 17,8 och 20,4 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 749 och 1 790 Stöd 1 708 och 1 667Graf av OMXS30 testade ML-linjen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 testade ML-linjen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 721,59 H 1 779,72 L 1 691,13) – 3,40 %

OMXS30 gav en kraftig motreaktion uppåt under onsdagen för att sedan ta ny fart nedåt igen under torsdagen. Nedgången till 1 691 och stödet kring denna nivå satte stopp för fallet under torsdagen. I det läget hade index på 7 dagar (5 börsdagar) tappat hälften av den uppgång vi sett sedan 1 477 den 15 augusti 2019 och upp till motståndet vid ML-linjen och värdet 1 906 den 20 februari. Uppgången under denna period blev 429 punkter och det på lite drygt 6 månader. Den nya ML-linjen baserat på denna relaterade uppgång ligger med ett värde på 1 688-1 691, vilket innebar att stödet var baserat på denna ML-linje och 50-procentsrealtionen. Lägger vi dessutom till att 1 691 kom in kl 16:35 blev det lite extra intressant för oss som stämmer av utvecklingen löpande. Rytmen under enskilda dagar ligger ofta på 35, 70, 105 min osv genom hela dagen. Viktiga reaktionspunkter kommer in via priset och tiden. Från kl 09:00 till kl 16:35 är det 7 tim 35 min eller om vi så vill 455 min. Detta är 13x35 min och där kom talet 13 tillbaka ännu en gång. Motreaktionen uppåt in till stängningen 55 minuter senare blev 31 punkter (+1,8%).

Nu har index varit under 1 700-nivån och det ger oss en bekräftelse på den bild som varit överst på listan av alternativ. Det handlar om en stor B-våg uppåt från den 2 januari 2019. Den mindre b-vågen från den 15 augusti är därmed också bekräftad så som det ser ut i nuläget.  

New Yorkbörsen har samma vågtolkning från vår sida, vilket ger en dramatisk utveckling under en längre tid. Det är en parallell med vad som hände 1929 i New York vi upplever 90,3 år senare. Därmed inte sagt att utfallet blir det samma till slut men vi fortsätter att använda den nedgången som modell i våra beräkningar. Det intressanta denna gång är att vi framöver mycket sannolikt kommer att få uppleva nått extremt, när det hela vänder upp igen från mycket låga nivåer.  Nedgången under torsdagen tog rejäl fart i New York, vilket ger oss anledning att se hur fredagen stänger. Stänger index under den relaterade ML-linjen, vilket inte bara är möjligt utan även troligt är en ny stark negativ signal på plats. Nedgången kommer naturligtvis inte att gå spikrakt ned till slutmålet utan vi kommer att få motreaktioner uppåt och då lite mer bestående än den på cirka 4 procent vi såg under onsdagen. En sådan reaktionspunkt ser ut att ligga under mars månad. Jag har ett datum som jag redan berört tidigare men som jag vill vänta ut lite tid för att se om det leder till en lågpunkt. Att det leder till en reaktion räknar jag med men om vi får en lågpunkt innan dess leder det till en ny nedgång efter detta datum. Alltså, det vi ser är att vi via börsens agerande har en viktig reaktionspunkt men då det hela kan invertera, vilket det gör ibland, vill jag hålla inne med dessa till dess det är kort tid kvar.  

Under rubriken ”tidscykler på börsen” (för er som har det ingående er prenumeration) fyller jag löpande på med årets viktiga reaktionspunkter.

När vi fått nästa steg nedåt bekräftat via en stängningskurs på 1 685 eller lägre inriktar vi oss på 1 648, som delmål och fyller sedan på med 1 596, som ytterligare delmål. Innan det hela är nere på lite mer stabila nivåer handlar det om de värden jag refererade till tidigare, när det gällde potentialen i nedgång på en bit över 20 procent räknat från rekordet.

På tisdag (3 mars) startar vi en ny kurs i EWT (Elliotts vågteori), där vi under fyra tisdagar ska gå igenom de olika vågorna stegvis från 1992 och 2003 och framförallt vågorna från mars 2009 fram till nu. Extra intressant är det att se på den B-våg uppåt som inleddes den 2 januari 2019 och som nu avslutades i vissa aktier redan den 7 november 2019 och i andra aktier den 9 januari och för index den 20 januari. Denna topp följdes sedan av en förlängning in till den 20 februari i år.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 82,3 och 87,7 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 66,0 och 80,6 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 17,8 och 20,4 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 749 och 1 790 Stöd 1 708 och 1 667Graf av OMXS30 testade ML-linjen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 testade ML-linjen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 721,59 H 1 779,72 L 1 691,13) – 3,40 %

OMXS30 gav en kraftig motreaktion uppåt under onsdagen för att sedan ta ny fart nedåt igen under torsdagen. Nedgången till 1 691 och stödet kring denna nivå satte stopp för fallet under torsdagen. I det läget hade index på 7 dagar (5 börsdagar) tappat hälften av den uppgång vi sett sedan 1 477 den 15 augusti 2019 och upp till motståndet vid ML-linjen och värdet 1 906 den 20 februari. Uppgången under denna period blev 429 punkter och det på lite drygt 6 månader. Den nya ML-linjen baserat på denna relaterade uppgång ligger med ett värde på 1 688-1 691, vilket innebar att stödet var baserat på denna ML-linje och 50-procentsrealtionen. Lägger vi dessutom till att 1 691 kom in kl 16:35 blev det lite extra intressant för oss som stämmer av utvecklingen löpande. Rytmen under enskilda dagar ligger ofta på 35, 70, 105 min osv genom hela dagen. Viktiga reaktionspunkter kommer in via priset och tiden. Från kl 09:00 till kl 16:35 är det 7 tim 35 min eller om vi så vill 455 min. Detta är 13x35 min och där kom talet 13 tillbaka ännu en gång. Motreaktionen uppåt in till stängningen 55 minuter senare blev 31 punkter (+1,8%).

Nu har index varit under 1 700-nivån och det ger oss en bekräftelse på den bild som varit överst på listan av alternativ. Det handlar om en stor B-våg uppåt från den 2 januari 2019. Den mindre b-vågen från den 15 augusti är därmed också bekräftad så som det ser ut i nuläget.  

New Yorkbörsen har samma vågtolkning från vår sida, vilket ger en dramatisk utveckling under en längre tid. Det är en parallell med vad som hände 1929 i New York vi upplever 90,3 år senare. Därmed inte sagt att utfallet blir det samma till slut men vi fortsätter att använda den nedgången som modell i våra beräkningar. Det intressanta denna gång är att vi framöver mycket sannolikt kommer att få uppleva nått extremt, när det hela vänder upp igen från mycket låga nivåer.  Nedgången under torsdagen tog rejäl fart i New York, vilket ger oss anledning att se hur fredagen stänger. Stänger index under den relaterade ML-linjen, vilket inte bara är möjligt utan även troligt är en ny stark negativ signal på plats. Nedgången kommer naturligtvis inte att gå spikrakt ned till slutmålet utan vi kommer att få motreaktioner uppåt och då lite mer bestående än den på cirka 4 procent vi såg under onsdagen. En sådan reaktionspunkt ser ut att ligga under mars månad. Jag har ett datum som jag redan berört tidigare men som jag vill vänta ut lite tid för att se om det leder till en lågpunkt. Att det leder till en reaktion räknar jag med men om vi får en lågpunkt innan dess leder det till en ny nedgång efter detta datum. Alltså, det vi ser är att vi via börsens agerande har en viktig reaktionspunkt men då det hela kan invertera, vilket det gör ibland, vill jag hålla inne med dessa till dess det är kort tid kvar.  

Under rubriken ”tidscykler på börsen” (för er som har det ingående er prenumeration) fyller jag löpande på med årets viktiga reaktionspunkter.

När vi fått nästa steg nedåt bekräftat via en stängningskurs på 1 685 eller lägre inriktar vi oss på 1 648, som delmål och fyller sedan på med 1 596, som ytterligare delmål. Innan det hela är nere på lite mer stabila nivåer handlar det om de värden jag refererade till tidigare, när det gällde potentialen i nedgång på en bit över 20 procent räknat från rekordet.

På tisdag (3 mars) startar vi en ny kurs i EWT (Elliotts vågteori), där vi under fyra tisdagar ska gå igenom de olika vågorna stegvis från 1992 och 2003 och framförallt vågorna från mars 2009 fram till nu. Extra intressant är det att se på den B-våg uppåt som inleddes den 2 januari 2019 och som nu avslutades i vissa aktier redan den 7 november 2019 och i andra aktier den 9 januari och för index den 20 januari. Denna topp följdes sedan av en förlängning in till den 20 februari i år.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 82,3 och 87,7 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 66,0 och 80,6 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 17,8 och 20,4 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 749 och 1 790 Stöd 1 708 och 1 667Graf av OMXS30 testade ML-linjen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 testade ML-linjen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 721,59 H 1 779,72 L 1 691,13) – 3,40 %

OMXS30 gav en kraftig motreaktion uppåt under onsdagen för att sedan ta ny fart nedåt igen under torsdagen. Nedgången till 1 691 och stödet kring denna nivå satte stopp för fallet under torsdagen. I det läget hade index på 7 dagar (5 börsdagar) tappat hälften av den uppgång vi sett sedan 1 477 den 15 augusti 2019 och upp till motståndet vid ML-linjen och värdet 1 906 den 20 februari. Uppgången under denna period blev 429 punkter och det på lite drygt 6 månader. Den nya ML-linjen baserat på denna relaterade uppgång ligger med ett värde på 1 688-1 691, vilket innebar att stödet var baserat på denna ML-linje och 50-procentsrealtionen. Lägger vi dessutom till att 1 691 kom in kl 16:35 blev det lite extra intressant för oss som stämmer av utvecklingen löpande. Rytmen under enskilda dagar ligger ofta på 35, 70, 105 min osv genom hela dagen. Viktiga reaktionspunkter kommer in via priset och tiden. Från kl 09:00 till kl 16:35 är det 7 tim 35 min eller om vi så vill 455 min. Detta är 13x35 min och där kom talet 13 tillbaka ännu en gång. Motreaktionen uppåt in till stängningen 55 minuter senare blev 31 punkter (+1,8%).

Nu har index varit under 1 700-nivån och det ger oss en bekräftelse på den bild som varit överst på listan av alternativ. Det handlar om en stor B-våg uppåt från den 2 januari 2019. Den mindre b-vågen från den 15 augusti är därmed också bekräftad så som det ser ut i nuläget.  

New Yorkbörsen har samma vågtolkning från vår sida, vilket ger en dramatisk utveckling under en längre tid. Det är en parallell med vad som hände 1929 i New York vi upplever 90,3 år senare. Därmed inte sagt att utfallet blir det samma till slut men vi fortsätter att använda den nedgången som modell i våra beräkningar. Det intressanta denna gång är att vi framöver mycket sannolikt kommer att få uppleva nått extremt, när det hela vänder upp igen från mycket låga nivåer.  Nedgången under torsdagen tog rejäl fart i New York, vilket ger oss anledning att se hur fredagen stänger. Stänger index under den relaterade ML-linjen, vilket inte bara är möjligt utan även troligt är en ny stark negativ signal på plats. Nedgången kommer naturligtvis inte att gå spikrakt ned till slutmålet utan vi kommer att få motreaktioner uppåt och då lite mer bestående än den på cirka 4 procent vi såg under onsdagen. En sådan reaktionspunkt ser ut att ligga under mars månad. Jag har ett datum som jag redan berört tidigare men som jag vill vänta ut lite tid för att se om det leder till en lågpunkt. Att det leder till en reaktion räknar jag med men om vi får en lågpunkt innan dess leder det till en ny nedgång efter detta datum. Alltså, det vi ser är att vi via börsens agerande har en viktig reaktionspunkt men då det hela kan invertera, vilket det gör ibland, vill jag hålla inne med dessa till dess det är kort tid kvar.  

Under rubriken ”tidscykler på börsen” (för er som har det ingående er prenumeration) fyller jag löpande på med årets viktiga reaktionspunkter.

När vi fått nästa steg nedåt bekräftat via en stängningskurs på 1 685 eller lägre inriktar vi oss på 1 648, som delmål och fyller sedan på med 1 596, som ytterligare delmål. Innan det hela är nere på lite mer stabila nivåer handlar det om de värden jag refererade till tidigare, när det gällde potentialen i nedgång på en bit över 20 procent räknat från rekordet.

På tisdag (3 mars) startar vi en ny kurs i EWT (Elliotts vågteori), där vi under fyra tisdagar ska gå igenom de olika vågorna stegvis från 1992 och 2003 och framförallt vågorna från mars 2009 fram till nu. Extra intressant är det att se på den B-våg uppåt som inleddes den 2 januari 2019 och som nu avslutades i vissa aktier redan den 7 november 2019 och i andra aktier den 9 januari och för index den 20 januari. Denna topp följdes sedan av en förlängning in till den 20 februari i år.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 82,3 och 87,7 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 66,0 och 80,6 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 17,8 och 20,4 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 749 och 1 790 Stöd 1 708 och 1 667Graf av OMXS30 testade ML-linjen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 testade ML-linjen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 721,59 H 1 779,72 L 1 691,13) – 3,40 %

OMXS30 gav en kraftig motreaktion uppåt under onsdagen för att sedan ta ny fart nedåt igen under torsdagen. Nedgången till 1 691 och stödet kring denna nivå satte stopp för fallet under torsdagen. I det läget hade index på 7 dagar (5 börsdagar) tappat hälften av den uppgång vi sett sedan 1 477 den 15 augusti 2019 och upp till motståndet vid ML-linjen och värdet 1 906 den 20 februari. Uppgången under denna period blev 429 punkter och det på lite drygt 6 månader. Den nya ML-linjen baserat på denna relaterade uppgång ligger med ett värde på 1 688-1 691, vilket innebar att stödet var baserat på denna ML-linje och 50-procentsrealtionen. Lägger vi dessutom till att 1 691 kom in kl 16:35 blev det lite extra intressant för oss som stämmer av utvecklingen löpande. Rytmen under enskilda dagar ligger ofta på 35, 70, 105 min osv genom hela dagen. Viktiga reaktionspunkter kommer in via priset och tiden. Från kl 09:00 till kl 16:35 är det 7 tim 35 min eller om vi så vill 455 min. Detta är 13x35 min och där kom talet 13 tillbaka ännu en gång. Motreaktionen uppåt in till stängningen 55 minuter senare blev 31 punkter (+1,8%).

Nu har index varit under 1 700-nivån och det ger oss en bekräftelse på den bild som varit överst på listan av alternativ. Det handlar om en stor B-våg uppåt från den 2 januari 2019. Den mindre b-vågen från den 15 augusti är därmed också bekräftad så som det ser ut i nuläget.  

New Yorkbörsen har samma vågtolkning från vår sida, vilket ger en dramatisk utveckling under en längre tid. Det är en parallell med vad som hände 1929 i New York vi upplever 90,3 år senare. Därmed inte sagt att utfallet blir det samma till slut men vi fortsätter att använda den nedgången som modell i våra beräkningar. Det intressanta denna gång är att vi framöver mycket sannolikt kommer att få uppleva nått extremt, när det hela vänder upp igen från mycket låga nivåer.  Nedgången under torsdagen tog rejäl fart i New York, vilket ger oss anledning att se hur fredagen stänger. Stänger index under den relaterade ML-linjen, vilket inte bara är möjligt utan även troligt är en ny stark negativ signal på plats. Nedgången kommer naturligtvis inte att gå spikrakt ned till slutmålet utan vi kommer att få motreaktioner uppåt och då lite mer bestående än den på cirka 4 procent vi såg under onsdagen. En sådan reaktionspunkt ser ut att ligga under mars månad. Jag har ett datum som jag redan berört tidigare men som jag vill vänta ut lite tid för att se om det leder till en lågpunkt. Att det leder till en reaktion räknar jag med men om vi får en lågpunkt innan dess leder det till en ny nedgång efter detta datum. Alltså, det vi ser är att vi via börsens agerande har en viktig reaktionspunkt men då det hela kan invertera, vilket det gör ibland, vill jag hålla inne med dessa till dess det är kort tid kvar.  

Under rubriken ”tidscykler på börsen” (för er som har det ingående er prenumeration) fyller jag löpande på med årets viktiga reaktionspunkter.

När vi fått nästa steg nedåt bekräftat via en stängningskurs på 1 685 eller lägre inriktar vi oss på 1 648, som delmål och fyller sedan på med 1 596, som ytterligare delmål. Innan det hela är nere på lite mer stabila nivåer handlar det om de värden jag refererade till tidigare, när det gällde potentialen i nedgång på en bit över 20 procent räknat från rekordet.

På tisdag (3 mars) startar vi en ny kurs i EWT (Elliotts vågteori), där vi under fyra tisdagar ska gå igenom de olika vågorna stegvis från 1992 och 2003 och framförallt vågorna från mars 2009 fram till nu. Extra intressant är det att se på den B-våg uppåt som inleddes den 2 januari 2019 och som nu avslutades i vissa aktier redan den 7 november 2019 och i andra aktier den 9 januari och för index den 20 januari. Denna topp följdes sedan av en förlängning in till den 20 februari i år.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 82,3 och 87,7 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 66,0 och 80,6 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 17,8 och 20,4 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 749 och 1 790 Stöd 1 708 och 1 667Graf av OMXS30 testade ML-linjen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.