Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 mötte motstånd vid 1 433

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 355,54 H 1 431,56 L 1 355,54) – 1,81  %

OMXS30 gav ett lyft på 13,6 procent som mest från lågpunkten 1 261 den 16 mars till toppen den 20 mars på 1 432. 1 433 var ett av motstånden i uppgången, som till slut blev den nivå som höll för ett test. Reaktionen nedåt under fredagen blev intensiv med 76 punkter, där rörelsefaktorn på 38 punkter fick vara med och ge 2x38. Svårt att hinna med i alla dess svängar men inte desto mindre är matematiken på plats så att vi i varje fall vet att den är med oss.  

Nu närmast är stödet vid 1 261 av stor betydelse. Det är 7,0 procent ned till detta. Håller stödet kan vi förvänta oss en ny motreaktion uppåt. Bryts stödet är det 1 247, som träder in. Detta ligger bara 14 punkter (-1,1%) under 1 261 men är ändå extremt viktigt för fortsättningen. En bestående notering under 1 247 ger oss mycket starka negativa signaler. Dess betydelse gör att jag i första hand räknar med att 1 247 kommer att vara intakt framöver. Om det med tiden bryts får vi hantera det då.

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är nere på låga nivåer, som vi konstaterat den senaste tiden. Detta är ingen köpsignal men väl en indikation på att bevaka indikatorns utveckling om/när den vänder uppåt och skapar positiva signaler. De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och har en bra bit kvar till låga nivåer, vilket betyder att en uppgång baserat på de veckobaserade indikatorerna ska ses som tillfällig även om en uppgång sker under 2-3 veckor.  

Statsministerns tal under söndagskvällen i SVT stärker bilden av att vi får vara beredda på stängning av olika enheter i Sverige. Bankerna är en del, som sannolikt berörs redan under den påbörjade veckan.

Mycket händer snabbt och på kort tid. Redan är ett första steg i valutakaos igång med en flykt till USD. Vi ser detta mot i stort sett alla valutor. USDSEK är uppe en bra bit över 10,35 kronor. Norka kronan har pressas extremt mycket mot dollarn. Vi ser detta även i relationen NOKSEK som nu är nere på 0,88 kronor. Det var inte länge sedan vi såg relationen i 1,20 kronor. Gränshandeln kan bli den omvända när Norge öppnar sina gränser igen.

EURUSD pressas också hårt, där vi ser en allt starkare dollar i det att kapitalflödet är ut från EUR. Långsiktigt är det i sig en fortsättning av det som pågått sedan 2008, då vi hade relationen 1,60 dollar. En halvering av detta värde är den långsiktiga prognosen långsiktigt och då ett flertal år in i framtiden.

Centralbankerna (CB) har förstört sitt förtroende hos de större aktörerna i marknaden och de agerar nu i stort för att komma ur aktier. Räntesänkningar och stimulanspaket får bara marknaden att sälja på kraftigare, då man tolkar agerandet från CB som panikåtgärde

 

I allt detta som pågår med virus och annat finns det en mycket positiv signal. Det handlar om att Googles och Youtube nu äntligen tagit bort en stor del av de filter och censur som blockerat många inlägg och filmer. Detta leder till ett mer öppet system att söka information via. På sikt får vi se hur detta utvecklas med ett ökat informationsflöde.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 52,9 och 73,9 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 8,3 och 16,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 20,5 och 19,5 stigande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 de 13 mars             på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 38 Motstånd: 1 356 och 1 394 Stöd: 1 319 och 1 282Graf av OMXS30 mötte motstånd vid 1 433

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 mötte motstånd vid 1 433

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 355,54 H 1 431,56 L 1 355,54) – 1,81  %

OMXS30 gav ett lyft på 13,6 procent som mest från lågpunkten 1 261 den 16 mars till toppen den 20 mars på 1 432. 1 433 var ett av motstånden i uppgången, som till slut blev den nivå som höll för ett test. Reaktionen nedåt under fredagen blev intensiv med 76 punkter, där rörelsefaktorn på 38 punkter fick vara med och ge 2x38. Svårt att hinna med i alla dess svängar men inte desto mindre är matematiken på plats så att vi i varje fall vet att den är med oss.  

Nu närmast är stödet vid 1 261 av stor betydelse. Det är 7,0 procent ned till detta. Håller stödet kan vi förvänta oss en ny motreaktion uppåt. Bryts stödet är det 1 247, som träder in. Detta ligger bara 14 punkter (-1,1%) under 1 261 men är ändå extremt viktigt för fortsättningen. En bestående notering under 1 247 ger oss mycket starka negativa signaler. Dess betydelse gör att jag i första hand räknar med att 1 247 kommer att vara intakt framöver. Om det med tiden bryts får vi hantera det då.

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är nere på låga nivåer, som vi konstaterat den senaste tiden. Detta är ingen köpsignal men väl en indikation på att bevaka indikatorns utveckling om/när den vänder uppåt och skapar positiva signaler. De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och har en bra bit kvar till låga nivåer, vilket betyder att en uppgång baserat på de veckobaserade indikatorerna ska ses som tillfällig även om en uppgång sker under 2-3 veckor.  

Statsministerns tal under söndagskvällen i SVT stärker bilden av att vi får vara beredda på stängning av olika enheter i Sverige. Bankerna är en del, som sannolikt berörs redan under den påbörjade veckan.

Mycket händer snabbt och på kort tid. Redan är ett första steg i valutakaos igång med en flykt till USD. Vi ser detta mot i stort sett alla valutor. USDSEK är uppe en bra bit över 10,35 kronor. Norka kronan har pressas extremt mycket mot dollarn. Vi ser detta även i relationen NOKSEK som nu är nere på 0,88 kronor. Det var inte länge sedan vi såg relationen i 1,20 kronor. Gränshandeln kan bli den omvända när Norge öppnar sina gränser igen.

EURUSD pressas också hårt, där vi ser en allt starkare dollar i det att kapitalflödet är ut från EUR. Långsiktigt är det i sig en fortsättning av det som pågått sedan 2008, då vi hade relationen 1,60 dollar. En halvering av detta värde är den långsiktiga prognosen långsiktigt och då ett flertal år in i framtiden.

Centralbankerna (CB) har förstört sitt förtroende hos de större aktörerna i marknaden och de agerar nu i stort för att komma ur aktier. Räntesänkningar och stimulanspaket får bara marknaden att sälja på kraftigare, då man tolkar agerandet från CB som panikåtgärde

 

I allt detta som pågår med virus och annat finns det en mycket positiv signal. Det handlar om att Googles och Youtube nu äntligen tagit bort en stor del av de filter och censur som blockerat många inlägg och filmer. Detta leder till ett mer öppet system att söka information via. På sikt får vi se hur detta utvecklas med ett ökat informationsflöde.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 52,9 och 73,9 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 8,3 och 16,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 20,5 och 19,5 stigande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 de 13 mars             på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 38 Motstånd: 1 356 och 1 394 Stöd: 1 319 och 1 282Graf av OMXS30 mötte motstånd vid 1 433

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 mötte motstånd vid 1 433

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 355,54 H 1 431,56 L 1 355,54) – 1,81  %

OMXS30 gav ett lyft på 13,6 procent som mest från lågpunkten 1 261 den 16 mars till toppen den 20 mars på 1 432. 1 433 var ett av motstånden i uppgången, som till slut blev den nivå som höll för ett test. Reaktionen nedåt under fredagen blev intensiv med 76 punkter, där rörelsefaktorn på 38 punkter fick vara med och ge 2x38. Svårt att hinna med i alla dess svängar men inte desto mindre är matematiken på plats så att vi i varje fall vet att den är med oss.  

Nu närmast är stödet vid 1 261 av stor betydelse. Det är 7,0 procent ned till detta. Håller stödet kan vi förvänta oss en ny motreaktion uppåt. Bryts stödet är det 1 247, som träder in. Detta ligger bara 14 punkter (-1,1%) under 1 261 men är ändå extremt viktigt för fortsättningen. En bestående notering under 1 247 ger oss mycket starka negativa signaler. Dess betydelse gör att jag i första hand räknar med att 1 247 kommer att vara intakt framöver. Om det med tiden bryts får vi hantera det då.

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är nere på låga nivåer, som vi konstaterat den senaste tiden. Detta är ingen köpsignal men väl en indikation på att bevaka indikatorns utveckling om/när den vänder uppåt och skapar positiva signaler. De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och har en bra bit kvar till låga nivåer, vilket betyder att en uppgång baserat på de veckobaserade indikatorerna ska ses som tillfällig även om en uppgång sker under 2-3 veckor.  

Statsministerns tal under söndagskvällen i SVT stärker bilden av att vi får vara beredda på stängning av olika enheter i Sverige. Bankerna är en del, som sannolikt berörs redan under den påbörjade veckan.

Mycket händer snabbt och på kort tid. Redan är ett första steg i valutakaos igång med en flykt till USD. Vi ser detta mot i stort sett alla valutor. USDSEK är uppe en bra bit över 10,35 kronor. Norka kronan har pressas extremt mycket mot dollarn. Vi ser detta även i relationen NOKSEK som nu är nere på 0,88 kronor. Det var inte länge sedan vi såg relationen i 1,20 kronor. Gränshandeln kan bli den omvända när Norge öppnar sina gränser igen.

EURUSD pressas också hårt, där vi ser en allt starkare dollar i det att kapitalflödet är ut från EUR. Långsiktigt är det i sig en fortsättning av det som pågått sedan 2008, då vi hade relationen 1,60 dollar. En halvering av detta värde är den långsiktiga prognosen långsiktigt och då ett flertal år in i framtiden.

Centralbankerna (CB) har förstört sitt förtroende hos de större aktörerna i marknaden och de agerar nu i stort för att komma ur aktier. Räntesänkningar och stimulanspaket får bara marknaden att sälja på kraftigare, då man tolkar agerandet från CB som panikåtgärde

 

I allt detta som pågår med virus och annat finns det en mycket positiv signal. Det handlar om att Googles och Youtube nu äntligen tagit bort en stor del av de filter och censur som blockerat många inlägg och filmer. Detta leder till ett mer öppet system att söka information via. På sikt får vi se hur detta utvecklas med ett ökat informationsflöde.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 52,9 och 73,9 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 8,3 och 16,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 20,5 och 19,5 stigande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 de 13 mars             på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 38 Motstånd: 1 356 och 1 394 Stöd: 1 319 och 1 282Graf av OMXS30 mötte motstånd vid 1 433

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 mötte motstånd vid 1 433

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 355,54 H 1 431,56 L 1 355,54) – 1,81  %

OMXS30 gav ett lyft på 13,6 procent som mest från lågpunkten 1 261 den 16 mars till toppen den 20 mars på 1 432. 1 433 var ett av motstånden i uppgången, som till slut blev den nivå som höll för ett test. Reaktionen nedåt under fredagen blev intensiv med 76 punkter, där rörelsefaktorn på 38 punkter fick vara med och ge 2x38. Svårt att hinna med i alla dess svängar men inte desto mindre är matematiken på plats så att vi i varje fall vet att den är med oss.  

Nu närmast är stödet vid 1 261 av stor betydelse. Det är 7,0 procent ned till detta. Håller stödet kan vi förvänta oss en ny motreaktion uppåt. Bryts stödet är det 1 247, som träder in. Detta ligger bara 14 punkter (-1,1%) under 1 261 men är ändå extremt viktigt för fortsättningen. En bestående notering under 1 247 ger oss mycket starka negativa signaler. Dess betydelse gör att jag i första hand räknar med att 1 247 kommer att vara intakt framöver. Om det med tiden bryts får vi hantera det då.

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är nere på låga nivåer, som vi konstaterat den senaste tiden. Detta är ingen köpsignal men väl en indikation på att bevaka indikatorns utveckling om/när den vänder uppåt och skapar positiva signaler. De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och har en bra bit kvar till låga nivåer, vilket betyder att en uppgång baserat på de veckobaserade indikatorerna ska ses som tillfällig även om en uppgång sker under 2-3 veckor.  

Statsministerns tal under söndagskvällen i SVT stärker bilden av att vi får vara beredda på stängning av olika enheter i Sverige. Bankerna är en del, som sannolikt berörs redan under den påbörjade veckan.

Mycket händer snabbt och på kort tid. Redan är ett första steg i valutakaos igång med en flykt till USD. Vi ser detta mot i stort sett alla valutor. USDSEK är uppe en bra bit över 10,35 kronor. Norka kronan har pressas extremt mycket mot dollarn. Vi ser detta även i relationen NOKSEK som nu är nere på 0,88 kronor. Det var inte länge sedan vi såg relationen i 1,20 kronor. Gränshandeln kan bli den omvända när Norge öppnar sina gränser igen.

EURUSD pressas också hårt, där vi ser en allt starkare dollar i det att kapitalflödet är ut från EUR. Långsiktigt är det i sig en fortsättning av det som pågått sedan 2008, då vi hade relationen 1,60 dollar. En halvering av detta värde är den långsiktiga prognosen långsiktigt och då ett flertal år in i framtiden.

Centralbankerna (CB) har förstört sitt förtroende hos de större aktörerna i marknaden och de agerar nu i stort för att komma ur aktier. Räntesänkningar och stimulanspaket får bara marknaden att sälja på kraftigare, då man tolkar agerandet från CB som panikåtgärde

 

I allt detta som pågår med virus och annat finns det en mycket positiv signal. Det handlar om att Googles och Youtube nu äntligen tagit bort en stor del av de filter och censur som blockerat många inlägg och filmer. Detta leder till ett mer öppet system att söka information via. På sikt får vi se hur detta utvecklas med ett ökat informationsflöde.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 52,9 och 73,9 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 8,3 och 16,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 20,5 och 19,5 stigande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 de 13 mars             på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 38 Motstånd: 1 356 och 1 394 Stöd: 1 319 och 1 282Graf av OMXS30 mötte motstånd vid 1 433

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 mötte motstånd vid 1 433

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 355,54 H 1 431,56 L 1 355,54) – 1,81  %

OMXS30 gav ett lyft på 13,6 procent som mest från lågpunkten 1 261 den 16 mars till toppen den 20 mars på 1 432. 1 433 var ett av motstånden i uppgången, som till slut blev den nivå som höll för ett test. Reaktionen nedåt under fredagen blev intensiv med 76 punkter, där rörelsefaktorn på 38 punkter fick vara med och ge 2x38. Svårt att hinna med i alla dess svängar men inte desto mindre är matematiken på plats så att vi i varje fall vet att den är med oss.  

Nu närmast är stödet vid 1 261 av stor betydelse. Det är 7,0 procent ned till detta. Håller stödet kan vi förvänta oss en ny motreaktion uppåt. Bryts stödet är det 1 247, som träder in. Detta ligger bara 14 punkter (-1,1%) under 1 261 men är ändå extremt viktigt för fortsättningen. En bestående notering under 1 247 ger oss mycket starka negativa signaler. Dess betydelse gör att jag i första hand räknar med att 1 247 kommer att vara intakt framöver. Om det med tiden bryts får vi hantera det då.

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är nere på låga nivåer, som vi konstaterat den senaste tiden. Detta är ingen köpsignal men väl en indikation på att bevaka indikatorns utveckling om/när den vänder uppåt och skapar positiva signaler. De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och har en bra bit kvar till låga nivåer, vilket betyder att en uppgång baserat på de veckobaserade indikatorerna ska ses som tillfällig även om en uppgång sker under 2-3 veckor.  

Statsministerns tal under söndagskvällen i SVT stärker bilden av att vi får vara beredda på stängning av olika enheter i Sverige. Bankerna är en del, som sannolikt berörs redan under den påbörjade veckan.

Mycket händer snabbt och på kort tid. Redan är ett första steg i valutakaos igång med en flykt till USD. Vi ser detta mot i stort sett alla valutor. USDSEK är uppe en bra bit över 10,35 kronor. Norka kronan har pressas extremt mycket mot dollarn. Vi ser detta även i relationen NOKSEK som nu är nere på 0,88 kronor. Det var inte länge sedan vi såg relationen i 1,20 kronor. Gränshandeln kan bli den omvända när Norge öppnar sina gränser igen.

EURUSD pressas också hårt, där vi ser en allt starkare dollar i det att kapitalflödet är ut från EUR. Långsiktigt är det i sig en fortsättning av det som pågått sedan 2008, då vi hade relationen 1,60 dollar. En halvering av detta värde är den långsiktiga prognosen långsiktigt och då ett flertal år in i framtiden.

Centralbankerna (CB) har förstört sitt förtroende hos de större aktörerna i marknaden och de agerar nu i stort för att komma ur aktier. Räntesänkningar och stimulanspaket får bara marknaden att sälja på kraftigare, då man tolkar agerandet från CB som panikåtgärde

 

I allt detta som pågår med virus och annat finns det en mycket positiv signal. Det handlar om att Googles och Youtube nu äntligen tagit bort en stor del av de filter och censur som blockerat många inlägg och filmer. Detta leder till ett mer öppet system att söka information via. På sikt får vi se hur detta utvecklas med ett ökat informationsflöde.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 52,9 och 73,9 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 8,3 och 16,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 20,5 och 19,5 stigande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 de 13 mars             på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 38 Motstånd: 1 356 och 1 394 Stöd: 1 319 och 1 282Graf av OMXS30 mötte motstånd vid 1 433

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 mötte motstånd vid 1 433

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 355,54 H 1 431,56 L 1 355,54) – 1,81  %

OMXS30 gav ett lyft på 13,6 procent som mest från lågpunkten 1 261 den 16 mars till toppen den 20 mars på 1 432. 1 433 var ett av motstånden i uppgången, som till slut blev den nivå som höll för ett test. Reaktionen nedåt under fredagen blev intensiv med 76 punkter, där rörelsefaktorn på 38 punkter fick vara med och ge 2x38. Svårt att hinna med i alla dess svängar men inte desto mindre är matematiken på plats så att vi i varje fall vet att den är med oss.  

Nu närmast är stödet vid 1 261 av stor betydelse. Det är 7,0 procent ned till detta. Håller stödet kan vi förvänta oss en ny motreaktion uppåt. Bryts stödet är det 1 247, som träder in. Detta ligger bara 14 punkter (-1,1%) under 1 261 men är ändå extremt viktigt för fortsättningen. En bestående notering under 1 247 ger oss mycket starka negativa signaler. Dess betydelse gör att jag i första hand räknar med att 1 247 kommer att vara intakt framöver. Om det med tiden bryts får vi hantera det då.

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är nere på låga nivåer, som vi konstaterat den senaste tiden. Detta är ingen köpsignal men väl en indikation på att bevaka indikatorns utveckling om/när den vänder uppåt och skapar positiva signaler. De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och har en bra bit kvar till låga nivåer, vilket betyder att en uppgång baserat på de veckobaserade indikatorerna ska ses som tillfällig även om en uppgång sker under 2-3 veckor.  

Statsministerns tal under söndagskvällen i SVT stärker bilden av att vi får vara beredda på stängning av olika enheter i Sverige. Bankerna är en del, som sannolikt berörs redan under den påbörjade veckan.

Mycket händer snabbt och på kort tid. Redan är ett första steg i valutakaos igång med en flykt till USD. Vi ser detta mot i stort sett alla valutor. USDSEK är uppe en bra bit över 10,35 kronor. Norka kronan har pressas extremt mycket mot dollarn. Vi ser detta även i relationen NOKSEK som nu är nere på 0,88 kronor. Det var inte länge sedan vi såg relationen i 1,20 kronor. Gränshandeln kan bli den omvända när Norge öppnar sina gränser igen.

EURUSD pressas också hårt, där vi ser en allt starkare dollar i det att kapitalflödet är ut från EUR. Långsiktigt är det i sig en fortsättning av det som pågått sedan 2008, då vi hade relationen 1,60 dollar. En halvering av detta värde är den långsiktiga prognosen långsiktigt och då ett flertal år in i framtiden.

Centralbankerna (CB) har förstört sitt förtroende hos de större aktörerna i marknaden och de agerar nu i stort för att komma ur aktier. Räntesänkningar och stimulanspaket får bara marknaden att sälja på kraftigare, då man tolkar agerandet från CB som panikåtgärde

 

I allt detta som pågår med virus och annat finns det en mycket positiv signal. Det handlar om att Googles och Youtube nu äntligen tagit bort en stor del av de filter och censur som blockerat många inlägg och filmer. Detta leder till ett mer öppet system att söka information via. På sikt får vi se hur detta utvecklas med ett ökat informationsflöde.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 52,9 och 73,9 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 8,3 och 16,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 20,5 och 19,5 stigande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 de 13 mars             på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 38 Motstånd: 1 356 och 1 394 Stöd: 1 319 och 1 282Graf av OMXS30 mötte motstånd vid 1 433

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.