Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 klarar stöd?

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 292,27 H 1 351,74 L 1 284,48) – 4,87  %

OMXS30 släppte på nedåt under måndagen, vilket ledde till 1 284, som lägsta notering under dagen. Det finns en möjlighet att vi får en tillfällig motreaktion uppåt inom kort. Stöden vid 1 261 och 1 247 är viktiga om det skulle testas framöver.

Det vi ser nu sedan en tid tillbaka är hedgefonder med flera större aktörer som fått problem med likviditeten och tvingas sälja. Bilden och mönstret känns igen från tidigare kriser, där finanskrisen 2007 till 2009 gav samma bild och resultat, när det hela rullade igång med kraft och likviditeten torkade ut.  

Då lika väl som nu är det många som tycker många aktier är billiga och det leder till kortvariga och intensiva motreaktioner uppåt på 20-30 procent på 4-5 börsdagar. Men det är sällan bestående om det inte handlar om aktier som Getinge och Arjo, som jobbar med produkter riktade till sjukvården.

Coronarallyt håller på att stänga ned större delen av ekonomierna i västvärlden, där vi kan förvänta oss en mängd konkurser bland småföretag och därmed en kraftigt ökande arbetslöshet på sikt. I USA räknar man med att arbetslösheten kan komma över siffror som gällde på 30-talet om detta fortsätter någon/några månader. Om det skulle leda så långt har vi troligen stora politiska omvälvningar att vänta också.

En del media i USA börjar inse att de dragit på för hårt i sin rapportering med överdrifter. Vi ser en ny bild som är mildare och rubrikerna börja handla om att det inte är så allvarligt. Media börjar se effekten av sin egen ensidiga starkt negativa rapportering. Annonsintäkterna minskar, vilket nu är en verklighet för dem.

 

Vi söker nu närmast en avstämning under vecka relaterat till att New Yorkbörsen har sin rytm från toppen den 26 januari 2018. Det handlar om dagarna in mot 26 månader från den punkten. På fredag är det den 26 mars och det ska bli intressant att se om vi får en avstämning kring detta datum inför en tillfällig reaktion. Därefter lägger vi fokus på dagarna i början av april, där vi tidigare jobbat med att tiden kring den 1 april blir intressant och därmed lagt in vår nästa Workshop onsdagen den 1 april. (Många anmälda men det finns platser var).

 

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är nu nere på låga värden. Detta gör det intressant att följa utvecklingen och indikatorn varje dag för att se när vi kan få någon form av positiv signal som kan leda till en uppgång under 1-3 veckor. Nu har vi möjligheten sedan väntar vi in signalen då index kan hålla till på låga nivåer en tid. Viktigt att notera i sammanhanget är de månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan, som har en bra bit kvar till låga nivåer. Detta är en av anledningarna till att vi ser en uppgång som tillfällig även om den pågår upp mot 3 veckor.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 49,6 och 72,8 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 8,4 och 7,7 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 17,4 och 19,6 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 36

Motstånd: 1 319 och 1 356 Stöd: 1 283 och 1 247Graf av OMXS30 klarar stöd?

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 klarar stöd?

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 292,27 H 1 351,74 L 1 284,48) – 4,87  %

OMXS30 släppte på nedåt under måndagen, vilket ledde till 1 284, som lägsta notering under dagen. Det finns en möjlighet att vi får en tillfällig motreaktion uppåt inom kort. Stöden vid 1 261 och 1 247 är viktiga om det skulle testas framöver.

Det vi ser nu sedan en tid tillbaka är hedgefonder med flera större aktörer som fått problem med likviditeten och tvingas sälja. Bilden och mönstret känns igen från tidigare kriser, där finanskrisen 2007 till 2009 gav samma bild och resultat, när det hela rullade igång med kraft och likviditeten torkade ut.  

Då lika väl som nu är det många som tycker många aktier är billiga och det leder till kortvariga och intensiva motreaktioner uppåt på 20-30 procent på 4-5 börsdagar. Men det är sällan bestående om det inte handlar om aktier som Getinge och Arjo, som jobbar med produkter riktade till sjukvården.

Coronarallyt håller på att stänga ned större delen av ekonomierna i västvärlden, där vi kan förvänta oss en mängd konkurser bland småföretag och därmed en kraftigt ökande arbetslöshet på sikt. I USA räknar man med att arbetslösheten kan komma över siffror som gällde på 30-talet om detta fortsätter någon/några månader. Om det skulle leda så långt har vi troligen stora politiska omvälvningar att vänta också.

En del media i USA börjar inse att de dragit på för hårt i sin rapportering med överdrifter. Vi ser en ny bild som är mildare och rubrikerna börja handla om att det inte är så allvarligt. Media börjar se effekten av sin egen ensidiga starkt negativa rapportering. Annonsintäkterna minskar, vilket nu är en verklighet för dem.

 

Vi söker nu närmast en avstämning under vecka relaterat till att New Yorkbörsen har sin rytm från toppen den 26 januari 2018. Det handlar om dagarna in mot 26 månader från den punkten. På fredag är det den 26 mars och det ska bli intressant att se om vi får en avstämning kring detta datum inför en tillfällig reaktion. Därefter lägger vi fokus på dagarna i början av april, där vi tidigare jobbat med att tiden kring den 1 april blir intressant och därmed lagt in vår nästa Workshop onsdagen den 1 april. (Många anmälda men det finns platser var).

 

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är nu nere på låga värden. Detta gör det intressant att följa utvecklingen och indikatorn varje dag för att se när vi kan få någon form av positiv signal som kan leda till en uppgång under 1-3 veckor. Nu har vi möjligheten sedan väntar vi in signalen då index kan hålla till på låga nivåer en tid. Viktigt att notera i sammanhanget är de månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan, som har en bra bit kvar till låga nivåer. Detta är en av anledningarna till att vi ser en uppgång som tillfällig även om den pågår upp mot 3 veckor.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 49,6 och 72,8 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 8,4 och 7,7 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 17,4 och 19,6 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 36

Motstånd: 1 319 och 1 356 Stöd: 1 283 och 1 247Graf av OMXS30 klarar stöd?

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 klarar stöd?

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 292,27 H 1 351,74 L 1 284,48) – 4,87  %

OMXS30 släppte på nedåt under måndagen, vilket ledde till 1 284, som lägsta notering under dagen. Det finns en möjlighet att vi får en tillfällig motreaktion uppåt inom kort. Stöden vid 1 261 och 1 247 är viktiga om det skulle testas framöver.

Det vi ser nu sedan en tid tillbaka är hedgefonder med flera större aktörer som fått problem med likviditeten och tvingas sälja. Bilden och mönstret känns igen från tidigare kriser, där finanskrisen 2007 till 2009 gav samma bild och resultat, när det hela rullade igång med kraft och likviditeten torkade ut.  

Då lika väl som nu är det många som tycker många aktier är billiga och det leder till kortvariga och intensiva motreaktioner uppåt på 20-30 procent på 4-5 börsdagar. Men det är sällan bestående om det inte handlar om aktier som Getinge och Arjo, som jobbar med produkter riktade till sjukvården.

Coronarallyt håller på att stänga ned större delen av ekonomierna i västvärlden, där vi kan förvänta oss en mängd konkurser bland småföretag och därmed en kraftigt ökande arbetslöshet på sikt. I USA räknar man med att arbetslösheten kan komma över siffror som gällde på 30-talet om detta fortsätter någon/några månader. Om det skulle leda så långt har vi troligen stora politiska omvälvningar att vänta också.

En del media i USA börjar inse att de dragit på för hårt i sin rapportering med överdrifter. Vi ser en ny bild som är mildare och rubrikerna börja handla om att det inte är så allvarligt. Media börjar se effekten av sin egen ensidiga starkt negativa rapportering. Annonsintäkterna minskar, vilket nu är en verklighet för dem.

 

Vi söker nu närmast en avstämning under vecka relaterat till att New Yorkbörsen har sin rytm från toppen den 26 januari 2018. Det handlar om dagarna in mot 26 månader från den punkten. På fredag är det den 26 mars och det ska bli intressant att se om vi får en avstämning kring detta datum inför en tillfällig reaktion. Därefter lägger vi fokus på dagarna i början av april, där vi tidigare jobbat med att tiden kring den 1 april blir intressant och därmed lagt in vår nästa Workshop onsdagen den 1 april. (Många anmälda men det finns platser var).

 

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är nu nere på låga värden. Detta gör det intressant att följa utvecklingen och indikatorn varje dag för att se när vi kan få någon form av positiv signal som kan leda till en uppgång under 1-3 veckor. Nu har vi möjligheten sedan väntar vi in signalen då index kan hålla till på låga nivåer en tid. Viktigt att notera i sammanhanget är de månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan, som har en bra bit kvar till låga nivåer. Detta är en av anledningarna till att vi ser en uppgång som tillfällig även om den pågår upp mot 3 veckor.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 49,6 och 72,8 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 8,4 och 7,7 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 17,4 och 19,6 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 36

Motstånd: 1 319 och 1 356 Stöd: 1 283 och 1 247Graf av OMXS30 klarar stöd?

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 klarar stöd?

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 292,27 H 1 351,74 L 1 284,48) – 4,87  %

OMXS30 släppte på nedåt under måndagen, vilket ledde till 1 284, som lägsta notering under dagen. Det finns en möjlighet att vi får en tillfällig motreaktion uppåt inom kort. Stöden vid 1 261 och 1 247 är viktiga om det skulle testas framöver.

Det vi ser nu sedan en tid tillbaka är hedgefonder med flera större aktörer som fått problem med likviditeten och tvingas sälja. Bilden och mönstret känns igen från tidigare kriser, där finanskrisen 2007 till 2009 gav samma bild och resultat, när det hela rullade igång med kraft och likviditeten torkade ut.  

Då lika väl som nu är det många som tycker många aktier är billiga och det leder till kortvariga och intensiva motreaktioner uppåt på 20-30 procent på 4-5 börsdagar. Men det är sällan bestående om det inte handlar om aktier som Getinge och Arjo, som jobbar med produkter riktade till sjukvården.

Coronarallyt håller på att stänga ned större delen av ekonomierna i västvärlden, där vi kan förvänta oss en mängd konkurser bland småföretag och därmed en kraftigt ökande arbetslöshet på sikt. I USA räknar man med att arbetslösheten kan komma över siffror som gällde på 30-talet om detta fortsätter någon/några månader. Om det skulle leda så långt har vi troligen stora politiska omvälvningar att vänta också.

En del media i USA börjar inse att de dragit på för hårt i sin rapportering med överdrifter. Vi ser en ny bild som är mildare och rubrikerna börja handla om att det inte är så allvarligt. Media börjar se effekten av sin egen ensidiga starkt negativa rapportering. Annonsintäkterna minskar, vilket nu är en verklighet för dem.

 

Vi söker nu närmast en avstämning under vecka relaterat till att New Yorkbörsen har sin rytm från toppen den 26 januari 2018. Det handlar om dagarna in mot 26 månader från den punkten. På fredag är det den 26 mars och det ska bli intressant att se om vi får en avstämning kring detta datum inför en tillfällig reaktion. Därefter lägger vi fokus på dagarna i början av april, där vi tidigare jobbat med att tiden kring den 1 april blir intressant och därmed lagt in vår nästa Workshop onsdagen den 1 april. (Många anmälda men det finns platser var).

 

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är nu nere på låga värden. Detta gör det intressant att följa utvecklingen och indikatorn varje dag för att se när vi kan få någon form av positiv signal som kan leda till en uppgång under 1-3 veckor. Nu har vi möjligheten sedan väntar vi in signalen då index kan hålla till på låga nivåer en tid. Viktigt att notera i sammanhanget är de månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan, som har en bra bit kvar till låga nivåer. Detta är en av anledningarna till att vi ser en uppgång som tillfällig även om den pågår upp mot 3 veckor.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 49,6 och 72,8 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 8,4 och 7,7 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 17,4 och 19,6 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 36

Motstånd: 1 319 och 1 356 Stöd: 1 283 och 1 247Graf av OMXS30 klarar stöd?

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 klarar stöd?

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 292,27 H 1 351,74 L 1 284,48) – 4,87  %

OMXS30 släppte på nedåt under måndagen, vilket ledde till 1 284, som lägsta notering under dagen. Det finns en möjlighet att vi får en tillfällig motreaktion uppåt inom kort. Stöden vid 1 261 och 1 247 är viktiga om det skulle testas framöver.

Det vi ser nu sedan en tid tillbaka är hedgefonder med flera större aktörer som fått problem med likviditeten och tvingas sälja. Bilden och mönstret känns igen från tidigare kriser, där finanskrisen 2007 till 2009 gav samma bild och resultat, när det hela rullade igång med kraft och likviditeten torkade ut.  

Då lika väl som nu är det många som tycker många aktier är billiga och det leder till kortvariga och intensiva motreaktioner uppåt på 20-30 procent på 4-5 börsdagar. Men det är sällan bestående om det inte handlar om aktier som Getinge och Arjo, som jobbar med produkter riktade till sjukvården.

Coronarallyt håller på att stänga ned större delen av ekonomierna i västvärlden, där vi kan förvänta oss en mängd konkurser bland småföretag och därmed en kraftigt ökande arbetslöshet på sikt. I USA räknar man med att arbetslösheten kan komma över siffror som gällde på 30-talet om detta fortsätter någon/några månader. Om det skulle leda så långt har vi troligen stora politiska omvälvningar att vänta också.

En del media i USA börjar inse att de dragit på för hårt i sin rapportering med överdrifter. Vi ser en ny bild som är mildare och rubrikerna börja handla om att det inte är så allvarligt. Media börjar se effekten av sin egen ensidiga starkt negativa rapportering. Annonsintäkterna minskar, vilket nu är en verklighet för dem.

 

Vi söker nu närmast en avstämning under vecka relaterat till att New Yorkbörsen har sin rytm från toppen den 26 januari 2018. Det handlar om dagarna in mot 26 månader från den punkten. På fredag är det den 26 mars och det ska bli intressant att se om vi får en avstämning kring detta datum inför en tillfällig reaktion. Därefter lägger vi fokus på dagarna i början av april, där vi tidigare jobbat med att tiden kring den 1 april blir intressant och därmed lagt in vår nästa Workshop onsdagen den 1 april. (Många anmälda men det finns platser var).

 

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är nu nere på låga värden. Detta gör det intressant att följa utvecklingen och indikatorn varje dag för att se när vi kan få någon form av positiv signal som kan leda till en uppgång under 1-3 veckor. Nu har vi möjligheten sedan väntar vi in signalen då index kan hålla till på låga nivåer en tid. Viktigt att notera i sammanhanget är de månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan, som har en bra bit kvar till låga nivåer. Detta är en av anledningarna till att vi ser en uppgång som tillfällig även om den pågår upp mot 3 veckor.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 49,6 och 72,8 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 8,4 och 7,7 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 17,4 och 19,6 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 36

Motstånd: 1 319 och 1 356 Stöd: 1 283 och 1 247Graf av OMXS30 klarar stöd?

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 klarar stöd?

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 292,27 H 1 351,74 L 1 284,48) – 4,87  %

OMXS30 släppte på nedåt under måndagen, vilket ledde till 1 284, som lägsta notering under dagen. Det finns en möjlighet att vi får en tillfällig motreaktion uppåt inom kort. Stöden vid 1 261 och 1 247 är viktiga om det skulle testas framöver.

Det vi ser nu sedan en tid tillbaka är hedgefonder med flera större aktörer som fått problem med likviditeten och tvingas sälja. Bilden och mönstret känns igen från tidigare kriser, där finanskrisen 2007 till 2009 gav samma bild och resultat, när det hela rullade igång med kraft och likviditeten torkade ut.  

Då lika väl som nu är det många som tycker många aktier är billiga och det leder till kortvariga och intensiva motreaktioner uppåt på 20-30 procent på 4-5 börsdagar. Men det är sällan bestående om det inte handlar om aktier som Getinge och Arjo, som jobbar med produkter riktade till sjukvården.

Coronarallyt håller på att stänga ned större delen av ekonomierna i västvärlden, där vi kan förvänta oss en mängd konkurser bland småföretag och därmed en kraftigt ökande arbetslöshet på sikt. I USA räknar man med att arbetslösheten kan komma över siffror som gällde på 30-talet om detta fortsätter någon/några månader. Om det skulle leda så långt har vi troligen stora politiska omvälvningar att vänta också.

En del media i USA börjar inse att de dragit på för hårt i sin rapportering med överdrifter. Vi ser en ny bild som är mildare och rubrikerna börja handla om att det inte är så allvarligt. Media börjar se effekten av sin egen ensidiga starkt negativa rapportering. Annonsintäkterna minskar, vilket nu är en verklighet för dem.

 

Vi söker nu närmast en avstämning under vecka relaterat till att New Yorkbörsen har sin rytm från toppen den 26 januari 2018. Det handlar om dagarna in mot 26 månader från den punkten. På fredag är det den 26 mars och det ska bli intressant att se om vi får en avstämning kring detta datum inför en tillfällig reaktion. Därefter lägger vi fokus på dagarna i början av april, där vi tidigare jobbat med att tiden kring den 1 april blir intressant och därmed lagt in vår nästa Workshop onsdagen den 1 april. (Många anmälda men det finns platser var).

 

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är nu nere på låga värden. Detta gör det intressant att följa utvecklingen och indikatorn varje dag för att se när vi kan få någon form av positiv signal som kan leda till en uppgång under 1-3 veckor. Nu har vi möjligheten sedan väntar vi in signalen då index kan hålla till på låga nivåer en tid. Viktigt att notera i sammanhanget är de månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan, som har en bra bit kvar till låga nivåer. Detta är en av anledningarna till att vi ser en uppgång som tillfällig även om den pågår upp mot 3 veckor.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 49,6 och 72,8 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 8,4 och 7,7 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 17,4 och 19,6 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 36

Motstånd: 1 319 och 1 356 Stöd: 1 283 och 1 247Graf av OMXS30 klarar stöd?

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.