Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 gör klart

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 446,56 H 1 456,56 L 1 362,76) + 4,53  %

OMXS30 har fallit till 1 261 som lägst måndagen den 16 mars. Toppen 1 906 kom in den 20 februari, vilket innebär att index fallit 645 punkter eller 33,8 procent under endast 25 dagar. Fallet ökade i intensitet i spåren att allt fler stora aktörer, hedgefonder med flera, fick likviditetsproblem och tvingades sälja mer. I New York kom lågpunkten in lite senare, den 23 mars. Detta har nu under innevarande vecka skapat ett tryck uppåt, vilket troligen gav en tillfällig topp under onsdagen i Stockholm. Möjligen kan inledningen på torsdagen ge en ny topp innan en förväntad dragning nedåt tar vi i det att vi ska passera kvartalsskiftet.

Frågan är då när nästa uppgångsfas tar vid efter en kortare period med utförsäljningar och vinsthemtagningar av den korta uppgång vi haft.

Långsiktigt är det hela inte över men det får vi ta senare och inrikta oss på den positiva utveckling vi kan förvänta oss under en stor del av april månad, möjligen mer.  Vi har lagt in en workshop onsdagen den 1 april (kl19:00) för att försöka fånga in tidpunkten för nästa fas uppåt. (Många är anmälda men det finns platser kvar).

Intressantast är de aktier som fallit cirka 50 procent från sina toppkurser. Antingen topparna kom in under 2019 eller nu i början av året. (Se tex Boliden)  

Vi är extra intresserade av fastighetsaktierna då vi följde dem i mål under februari månad. Många av dem har tappat 50 procent eller mer sedan rekordnoteringarna i år. Den paraboliska rörelse de hade uppåt är en klassiker i slutfasen av en långsiktig uppgång. När sedan fallet är klart finns det många som tycker att denna typ av aktier är ”billiga” och det attraherar många köpare. I denna typ av uppgångar är det ”normalt” att återhämta 38 procent av fallet. Detta är ett lågt värde och ska då ses som mycket troligt att det uppnås. Vanligt är att uppgången återhämtar hälften av nedgången. Mindre vanligt men möjligt är en återhämtning av 62 procent av nedgången. Det är dessa värden vi kommer att använda i våra marknadsbrev framöver, när vi tar upp denna typ av aktier. Då handlar det inte enbart om fastighetsaktier utan aktier så som Swedish Match och Nibe för att ta några enskilda exempel.

Jag vill poängtera att de aktier som tappat mer än 50 procent av toppvärdet ofta möter ökat utbud av aktier tidigare än de aktier som ”bara” fallit cirka 50 procent.

När denna typ av uppgång gjort sitt tar en ny fas nedåt vid och amplituden minskar successivt över tiden. Vi får inte glömma att vi nu har år 2020 och därmed ett år som slutar på 0. Det är historiskt året då ”elände” infinner sig förutsatt att hela marknaden stigit under en längre tid. Nu blev det 11 år från 2009 till 2020. Vi såg samma sak år 2000 och IT-toppen för index på 1 548, den 7 mars 2000. Märkväl att 20 år senare och den 16 mars i år var index ned till 1 261. Dålig avkastning för den som är långsiktig. 1990 är ett annat år av alla som toppat med sin 0-nolla. Toppen den gången kom in i juli och sedan fick Sadam Hussein skulden för att börsen tappade upp mot 70 procent. Han försökte, som vi vet, ta Kuwait den 3 augusti 1990, vilket var början till Irakkriget I. Exemplen kan göras många fler men nu var det dags för 2020 och dess anledning, som man vill beskriva som Corona. Börsen var i det närmaste i vänteläge på att något skulle hända.

Vid tidigare målgångar har börsnedgången pågått 18-30 månader. Denna gång kan vi förvänta oss att hela processen kan ta minst 12 månader sedan får vi se om det blir en slutfas våren 2021 eller om den förskjuts ytterligare. Det är mycket problem som byggts upp och dolts under lång tid som ska sväljas av medborgarna i respektive land och då inte minst inom EU.  

Inom ramen för denna process ska index kunna svänga en hel del och skapa glädje för de som kan parera i den slalom börsen ser ut att ta sig igenom framöver. Nu närmast ska vi se hur mycket kraft vi kan få i den uppgång som ser ut att ta fart under inledningen på april.

Långsiktigt har tidigare nedgångar från år 0 pågått till en bit in på 2:a året på ett årtionde. 1992 kom botten i den 6 oktober och 2002 kom botten in den 11 oktober 2002. Nu gör vi en avstämning våren 2021 för att se vad fortsättningen ska kunna ge oss därefter.

Under de kommande veckorna och månaderna ska vi också kunna få ett oljepris på bottennivåer. Ädelmetallerna ser också ut att ladda långsiktigt för större uppgångar senare i år. Livsmedelspriserna håller på att lägga bottenformation för att sedan kunna lyfta med kraft in mot vintern 2023/2024. När det gäller råvarorna handlar det bland annat om Certifikat och ETF:er för den som vill bygga upp en kunskap om dessa och handla med dessa.  

 

  Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och det ger oss anledning att se den uppgång som inletts är tillfällig. Den kan pågå under flera veckor in mot ett par månader med stora svängningar. I dagsläget ger indikatorn oss anledning att förvänta oss nya nedgångar längre fram.

Lång sikt: Månadsstochastic 57,6 och 75,4 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna är stigande efter att ha varit fallande ända sen början av året. Värdena är än så länge låga, vilket gör det troligt att få får ett bakslag in mot kommande månads- och kvartalsskifte. När båda värden för indikatorn kommer över 20 ökar sannolikheten för en stigande börs under de cirka 3 veckor in mot nästa månadsskifte. Där får vi se var vi har nästa reaktionspunkt inför nästa viktiga rörelse.  

Medellång sikt: Veckostochastic 16,4 och 10,4 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan (se även graf sid1) är stigande sedan några dagar tillbaka och ger oss anledning att se en fortsättning uppåt en tid. Men i detta ligger närmast en ny sväng nedåt innan vi får den stabilitet vi vill se inför nästa sväng uppåt.

Kort sikt: Dagsstochastic 26,7 och 20,6 stigande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 38 Motstånd: 1 470 och 1 509 Stöd: 1 432 och 1 394Graf av OMXS30 gör klart

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 gör klart

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 446,56 H 1 456,56 L 1 362,76) + 4,53  %

OMXS30 har fallit till 1 261 som lägst måndagen den 16 mars. Toppen 1 906 kom in den 20 februari, vilket innebär att index fallit 645 punkter eller 33,8 procent under endast 25 dagar. Fallet ökade i intensitet i spåren att allt fler stora aktörer, hedgefonder med flera, fick likviditetsproblem och tvingades sälja mer. I New York kom lågpunkten in lite senare, den 23 mars. Detta har nu under innevarande vecka skapat ett tryck uppåt, vilket troligen gav en tillfällig topp under onsdagen i Stockholm. Möjligen kan inledningen på torsdagen ge en ny topp innan en förväntad dragning nedåt tar vi i det att vi ska passera kvartalsskiftet.

Frågan är då när nästa uppgångsfas tar vid efter en kortare period med utförsäljningar och vinsthemtagningar av den korta uppgång vi haft.

Långsiktigt är det hela inte över men det får vi ta senare och inrikta oss på den positiva utveckling vi kan förvänta oss under en stor del av april månad, möjligen mer.  Vi har lagt in en workshop onsdagen den 1 april (kl19:00) för att försöka fånga in tidpunkten för nästa fas uppåt. (Många är anmälda men det finns platser kvar).

Intressantast är de aktier som fallit cirka 50 procent från sina toppkurser. Antingen topparna kom in under 2019 eller nu i början av året. (Se tex Boliden)  

Vi är extra intresserade av fastighetsaktierna då vi följde dem i mål under februari månad. Många av dem har tappat 50 procent eller mer sedan rekordnoteringarna i år. Den paraboliska rörelse de hade uppåt är en klassiker i slutfasen av en långsiktig uppgång. När sedan fallet är klart finns det många som tycker att denna typ av aktier är ”billiga” och det attraherar många köpare. I denna typ av uppgångar är det ”normalt” att återhämta 38 procent av fallet. Detta är ett lågt värde och ska då ses som mycket troligt att det uppnås. Vanligt är att uppgången återhämtar hälften av nedgången. Mindre vanligt men möjligt är en återhämtning av 62 procent av nedgången. Det är dessa värden vi kommer att använda i våra marknadsbrev framöver, när vi tar upp denna typ av aktier. Då handlar det inte enbart om fastighetsaktier utan aktier så som Swedish Match och Nibe för att ta några enskilda exempel.

Jag vill poängtera att de aktier som tappat mer än 50 procent av toppvärdet ofta möter ökat utbud av aktier tidigare än de aktier som ”bara” fallit cirka 50 procent.

När denna typ av uppgång gjort sitt tar en ny fas nedåt vid och amplituden minskar successivt över tiden. Vi får inte glömma att vi nu har år 2020 och därmed ett år som slutar på 0. Det är historiskt året då ”elände” infinner sig förutsatt att hela marknaden stigit under en längre tid. Nu blev det 11 år från 2009 till 2020. Vi såg samma sak år 2000 och IT-toppen för index på 1 548, den 7 mars 2000. Märkväl att 20 år senare och den 16 mars i år var index ned till 1 261. Dålig avkastning för den som är långsiktig. 1990 är ett annat år av alla som toppat med sin 0-nolla. Toppen den gången kom in i juli och sedan fick Sadam Hussein skulden för att börsen tappade upp mot 70 procent. Han försökte, som vi vet, ta Kuwait den 3 augusti 1990, vilket var början till Irakkriget I. Exemplen kan göras många fler men nu var det dags för 2020 och dess anledning, som man vill beskriva som Corona. Börsen var i det närmaste i vänteläge på att något skulle hända.

Vid tidigare målgångar har börsnedgången pågått 18-30 månader. Denna gång kan vi förvänta oss att hela processen kan ta minst 12 månader sedan får vi se om det blir en slutfas våren 2021 eller om den förskjuts ytterligare. Det är mycket problem som byggts upp och dolts under lång tid som ska sväljas av medborgarna i respektive land och då inte minst inom EU.  

Inom ramen för denna process ska index kunna svänga en hel del och skapa glädje för de som kan parera i den slalom börsen ser ut att ta sig igenom framöver. Nu närmast ska vi se hur mycket kraft vi kan få i den uppgång som ser ut att ta fart under inledningen på april.

Långsiktigt har tidigare nedgångar från år 0 pågått till en bit in på 2:a året på ett årtionde. 1992 kom botten i den 6 oktober och 2002 kom botten in den 11 oktober 2002. Nu gör vi en avstämning våren 2021 för att se vad fortsättningen ska kunna ge oss därefter.

Under de kommande veckorna och månaderna ska vi också kunna få ett oljepris på bottennivåer. Ädelmetallerna ser också ut att ladda långsiktigt för större uppgångar senare i år. Livsmedelspriserna håller på att lägga bottenformation för att sedan kunna lyfta med kraft in mot vintern 2023/2024. När det gäller råvarorna handlar det bland annat om Certifikat och ETF:er för den som vill bygga upp en kunskap om dessa och handla med dessa.  

 

  Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och det ger oss anledning att se den uppgång som inletts är tillfällig. Den kan pågå under flera veckor in mot ett par månader med stora svängningar. I dagsläget ger indikatorn oss anledning att förvänta oss nya nedgångar längre fram.

Lång sikt: Månadsstochastic 57,6 och 75,4 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna är stigande efter att ha varit fallande ända sen början av året. Värdena är än så länge låga, vilket gör det troligt att få får ett bakslag in mot kommande månads- och kvartalsskifte. När båda värden för indikatorn kommer över 20 ökar sannolikheten för en stigande börs under de cirka 3 veckor in mot nästa månadsskifte. Där får vi se var vi har nästa reaktionspunkt inför nästa viktiga rörelse.  

Medellång sikt: Veckostochastic 16,4 och 10,4 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan (se även graf sid1) är stigande sedan några dagar tillbaka och ger oss anledning att se en fortsättning uppåt en tid. Men i detta ligger närmast en ny sväng nedåt innan vi får den stabilitet vi vill se inför nästa sväng uppåt.

Kort sikt: Dagsstochastic 26,7 och 20,6 stigande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 38 Motstånd: 1 470 och 1 509 Stöd: 1 432 och 1 394Graf av OMXS30 gör klart

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 gör klart

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 446,56 H 1 456,56 L 1 362,76) + 4,53  %

OMXS30 har fallit till 1 261 som lägst måndagen den 16 mars. Toppen 1 906 kom in den 20 februari, vilket innebär att index fallit 645 punkter eller 33,8 procent under endast 25 dagar. Fallet ökade i intensitet i spåren att allt fler stora aktörer, hedgefonder med flera, fick likviditetsproblem och tvingades sälja mer. I New York kom lågpunkten in lite senare, den 23 mars. Detta har nu under innevarande vecka skapat ett tryck uppåt, vilket troligen gav en tillfällig topp under onsdagen i Stockholm. Möjligen kan inledningen på torsdagen ge en ny topp innan en förväntad dragning nedåt tar vi i det att vi ska passera kvartalsskiftet.

Frågan är då när nästa uppgångsfas tar vid efter en kortare period med utförsäljningar och vinsthemtagningar av den korta uppgång vi haft.

Långsiktigt är det hela inte över men det får vi ta senare och inrikta oss på den positiva utveckling vi kan förvänta oss under en stor del av april månad, möjligen mer.  Vi har lagt in en workshop onsdagen den 1 april (kl19:00) för att försöka fånga in tidpunkten för nästa fas uppåt. (Många är anmälda men det finns platser kvar).

Intressantast är de aktier som fallit cirka 50 procent från sina toppkurser. Antingen topparna kom in under 2019 eller nu i början av året. (Se tex Boliden)  

Vi är extra intresserade av fastighetsaktierna då vi följde dem i mål under februari månad. Många av dem har tappat 50 procent eller mer sedan rekordnoteringarna i år. Den paraboliska rörelse de hade uppåt är en klassiker i slutfasen av en långsiktig uppgång. När sedan fallet är klart finns det många som tycker att denna typ av aktier är ”billiga” och det attraherar många köpare. I denna typ av uppgångar är det ”normalt” att återhämta 38 procent av fallet. Detta är ett lågt värde och ska då ses som mycket troligt att det uppnås. Vanligt är att uppgången återhämtar hälften av nedgången. Mindre vanligt men möjligt är en återhämtning av 62 procent av nedgången. Det är dessa värden vi kommer att använda i våra marknadsbrev framöver, när vi tar upp denna typ av aktier. Då handlar det inte enbart om fastighetsaktier utan aktier så som Swedish Match och Nibe för att ta några enskilda exempel.

Jag vill poängtera att de aktier som tappat mer än 50 procent av toppvärdet ofta möter ökat utbud av aktier tidigare än de aktier som ”bara” fallit cirka 50 procent.

När denna typ av uppgång gjort sitt tar en ny fas nedåt vid och amplituden minskar successivt över tiden. Vi får inte glömma att vi nu har år 2020 och därmed ett år som slutar på 0. Det är historiskt året då ”elände” infinner sig förutsatt att hela marknaden stigit under en längre tid. Nu blev det 11 år från 2009 till 2020. Vi såg samma sak år 2000 och IT-toppen för index på 1 548, den 7 mars 2000. Märkväl att 20 år senare och den 16 mars i år var index ned till 1 261. Dålig avkastning för den som är långsiktig. 1990 är ett annat år av alla som toppat med sin 0-nolla. Toppen den gången kom in i juli och sedan fick Sadam Hussein skulden för att börsen tappade upp mot 70 procent. Han försökte, som vi vet, ta Kuwait den 3 augusti 1990, vilket var början till Irakkriget I. Exemplen kan göras många fler men nu var det dags för 2020 och dess anledning, som man vill beskriva som Corona. Börsen var i det närmaste i vänteläge på att något skulle hända.

Vid tidigare målgångar har börsnedgången pågått 18-30 månader. Denna gång kan vi förvänta oss att hela processen kan ta minst 12 månader sedan får vi se om det blir en slutfas våren 2021 eller om den förskjuts ytterligare. Det är mycket problem som byggts upp och dolts under lång tid som ska sväljas av medborgarna i respektive land och då inte minst inom EU.  

Inom ramen för denna process ska index kunna svänga en hel del och skapa glädje för de som kan parera i den slalom börsen ser ut att ta sig igenom framöver. Nu närmast ska vi se hur mycket kraft vi kan få i den uppgång som ser ut att ta fart under inledningen på april.

Långsiktigt har tidigare nedgångar från år 0 pågått till en bit in på 2:a året på ett årtionde. 1992 kom botten i den 6 oktober och 2002 kom botten in den 11 oktober 2002. Nu gör vi en avstämning våren 2021 för att se vad fortsättningen ska kunna ge oss därefter.

Under de kommande veckorna och månaderna ska vi också kunna få ett oljepris på bottennivåer. Ädelmetallerna ser också ut att ladda långsiktigt för större uppgångar senare i år. Livsmedelspriserna håller på att lägga bottenformation för att sedan kunna lyfta med kraft in mot vintern 2023/2024. När det gäller råvarorna handlar det bland annat om Certifikat och ETF:er för den som vill bygga upp en kunskap om dessa och handla med dessa.  

 

  Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och det ger oss anledning att se den uppgång som inletts är tillfällig. Den kan pågå under flera veckor in mot ett par månader med stora svängningar. I dagsläget ger indikatorn oss anledning att förvänta oss nya nedgångar längre fram.

Lång sikt: Månadsstochastic 57,6 och 75,4 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna är stigande efter att ha varit fallande ända sen början av året. Värdena är än så länge låga, vilket gör det troligt att få får ett bakslag in mot kommande månads- och kvartalsskifte. När båda värden för indikatorn kommer över 20 ökar sannolikheten för en stigande börs under de cirka 3 veckor in mot nästa månadsskifte. Där får vi se var vi har nästa reaktionspunkt inför nästa viktiga rörelse.  

Medellång sikt: Veckostochastic 16,4 och 10,4 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan (se även graf sid1) är stigande sedan några dagar tillbaka och ger oss anledning att se en fortsättning uppåt en tid. Men i detta ligger närmast en ny sväng nedåt innan vi får den stabilitet vi vill se inför nästa sväng uppåt.

Kort sikt: Dagsstochastic 26,7 och 20,6 stigande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 38 Motstånd: 1 470 och 1 509 Stöd: 1 432 och 1 394Graf av OMXS30 gör klart

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 gör klart

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 446,56 H 1 456,56 L 1 362,76) + 4,53  %

OMXS30 har fallit till 1 261 som lägst måndagen den 16 mars. Toppen 1 906 kom in den 20 februari, vilket innebär att index fallit 645 punkter eller 33,8 procent under endast 25 dagar. Fallet ökade i intensitet i spåren att allt fler stora aktörer, hedgefonder med flera, fick likviditetsproblem och tvingades sälja mer. I New York kom lågpunkten in lite senare, den 23 mars. Detta har nu under innevarande vecka skapat ett tryck uppåt, vilket troligen gav en tillfällig topp under onsdagen i Stockholm. Möjligen kan inledningen på torsdagen ge en ny topp innan en förväntad dragning nedåt tar vi i det att vi ska passera kvartalsskiftet.

Frågan är då när nästa uppgångsfas tar vid efter en kortare period med utförsäljningar och vinsthemtagningar av den korta uppgång vi haft.

Långsiktigt är det hela inte över men det får vi ta senare och inrikta oss på den positiva utveckling vi kan förvänta oss under en stor del av april månad, möjligen mer.  Vi har lagt in en workshop onsdagen den 1 april (kl19:00) för att försöka fånga in tidpunkten för nästa fas uppåt. (Många är anmälda men det finns platser kvar).

Intressantast är de aktier som fallit cirka 50 procent från sina toppkurser. Antingen topparna kom in under 2019 eller nu i början av året. (Se tex Boliden)  

Vi är extra intresserade av fastighetsaktierna då vi följde dem i mål under februari månad. Många av dem har tappat 50 procent eller mer sedan rekordnoteringarna i år. Den paraboliska rörelse de hade uppåt är en klassiker i slutfasen av en långsiktig uppgång. När sedan fallet är klart finns det många som tycker att denna typ av aktier är ”billiga” och det attraherar många köpare. I denna typ av uppgångar är det ”normalt” att återhämta 38 procent av fallet. Detta är ett lågt värde och ska då ses som mycket troligt att det uppnås. Vanligt är att uppgången återhämtar hälften av nedgången. Mindre vanligt men möjligt är en återhämtning av 62 procent av nedgången. Det är dessa värden vi kommer att använda i våra marknadsbrev framöver, när vi tar upp denna typ av aktier. Då handlar det inte enbart om fastighetsaktier utan aktier så som Swedish Match och Nibe för att ta några enskilda exempel.

Jag vill poängtera att de aktier som tappat mer än 50 procent av toppvärdet ofta möter ökat utbud av aktier tidigare än de aktier som ”bara” fallit cirka 50 procent.

När denna typ av uppgång gjort sitt tar en ny fas nedåt vid och amplituden minskar successivt över tiden. Vi får inte glömma att vi nu har år 2020 och därmed ett år som slutar på 0. Det är historiskt året då ”elände” infinner sig förutsatt att hela marknaden stigit under en längre tid. Nu blev det 11 år från 2009 till 2020. Vi såg samma sak år 2000 och IT-toppen för index på 1 548, den 7 mars 2000. Märkväl att 20 år senare och den 16 mars i år var index ned till 1 261. Dålig avkastning för den som är långsiktig. 1990 är ett annat år av alla som toppat med sin 0-nolla. Toppen den gången kom in i juli och sedan fick Sadam Hussein skulden för att börsen tappade upp mot 70 procent. Han försökte, som vi vet, ta Kuwait den 3 augusti 1990, vilket var början till Irakkriget I. Exemplen kan göras många fler men nu var det dags för 2020 och dess anledning, som man vill beskriva som Corona. Börsen var i det närmaste i vänteläge på att något skulle hända.

Vid tidigare målgångar har börsnedgången pågått 18-30 månader. Denna gång kan vi förvänta oss att hela processen kan ta minst 12 månader sedan får vi se om det blir en slutfas våren 2021 eller om den förskjuts ytterligare. Det är mycket problem som byggts upp och dolts under lång tid som ska sväljas av medborgarna i respektive land och då inte minst inom EU.  

Inom ramen för denna process ska index kunna svänga en hel del och skapa glädje för de som kan parera i den slalom börsen ser ut att ta sig igenom framöver. Nu närmast ska vi se hur mycket kraft vi kan få i den uppgång som ser ut att ta fart under inledningen på april.

Långsiktigt har tidigare nedgångar från år 0 pågått till en bit in på 2:a året på ett årtionde. 1992 kom botten i den 6 oktober och 2002 kom botten in den 11 oktober 2002. Nu gör vi en avstämning våren 2021 för att se vad fortsättningen ska kunna ge oss därefter.

Under de kommande veckorna och månaderna ska vi också kunna få ett oljepris på bottennivåer. Ädelmetallerna ser också ut att ladda långsiktigt för större uppgångar senare i år. Livsmedelspriserna håller på att lägga bottenformation för att sedan kunna lyfta med kraft in mot vintern 2023/2024. När det gäller råvarorna handlar det bland annat om Certifikat och ETF:er för den som vill bygga upp en kunskap om dessa och handla med dessa.  

 

  Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och det ger oss anledning att se den uppgång som inletts är tillfällig. Den kan pågå under flera veckor in mot ett par månader med stora svängningar. I dagsläget ger indikatorn oss anledning att förvänta oss nya nedgångar längre fram.

Lång sikt: Månadsstochastic 57,6 och 75,4 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna är stigande efter att ha varit fallande ända sen början av året. Värdena är än så länge låga, vilket gör det troligt att få får ett bakslag in mot kommande månads- och kvartalsskifte. När båda värden för indikatorn kommer över 20 ökar sannolikheten för en stigande börs under de cirka 3 veckor in mot nästa månadsskifte. Där får vi se var vi har nästa reaktionspunkt inför nästa viktiga rörelse.  

Medellång sikt: Veckostochastic 16,4 och 10,4 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan (se även graf sid1) är stigande sedan några dagar tillbaka och ger oss anledning att se en fortsättning uppåt en tid. Men i detta ligger närmast en ny sväng nedåt innan vi får den stabilitet vi vill se inför nästa sväng uppåt.

Kort sikt: Dagsstochastic 26,7 och 20,6 stigande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 38 Motstånd: 1 470 och 1 509 Stöd: 1 432 och 1 394Graf av OMXS30 gör klart

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 gör klart

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 446,56 H 1 456,56 L 1 362,76) + 4,53  %

OMXS30 har fallit till 1 261 som lägst måndagen den 16 mars. Toppen 1 906 kom in den 20 februari, vilket innebär att index fallit 645 punkter eller 33,8 procent under endast 25 dagar. Fallet ökade i intensitet i spåren att allt fler stora aktörer, hedgefonder med flera, fick likviditetsproblem och tvingades sälja mer. I New York kom lågpunkten in lite senare, den 23 mars. Detta har nu under innevarande vecka skapat ett tryck uppåt, vilket troligen gav en tillfällig topp under onsdagen i Stockholm. Möjligen kan inledningen på torsdagen ge en ny topp innan en förväntad dragning nedåt tar vi i det att vi ska passera kvartalsskiftet.

Frågan är då när nästa uppgångsfas tar vid efter en kortare period med utförsäljningar och vinsthemtagningar av den korta uppgång vi haft.

Långsiktigt är det hela inte över men det får vi ta senare och inrikta oss på den positiva utveckling vi kan förvänta oss under en stor del av april månad, möjligen mer.  Vi har lagt in en workshop onsdagen den 1 april (kl19:00) för att försöka fånga in tidpunkten för nästa fas uppåt. (Många är anmälda men det finns platser kvar).

Intressantast är de aktier som fallit cirka 50 procent från sina toppkurser. Antingen topparna kom in under 2019 eller nu i början av året. (Se tex Boliden)  

Vi är extra intresserade av fastighetsaktierna då vi följde dem i mål under februari månad. Många av dem har tappat 50 procent eller mer sedan rekordnoteringarna i år. Den paraboliska rörelse de hade uppåt är en klassiker i slutfasen av en långsiktig uppgång. När sedan fallet är klart finns det många som tycker att denna typ av aktier är ”billiga” och det attraherar många köpare. I denna typ av uppgångar är det ”normalt” att återhämta 38 procent av fallet. Detta är ett lågt värde och ska då ses som mycket troligt att det uppnås. Vanligt är att uppgången återhämtar hälften av nedgången. Mindre vanligt men möjligt är en återhämtning av 62 procent av nedgången. Det är dessa värden vi kommer att använda i våra marknadsbrev framöver, när vi tar upp denna typ av aktier. Då handlar det inte enbart om fastighetsaktier utan aktier så som Swedish Match och Nibe för att ta några enskilda exempel.

Jag vill poängtera att de aktier som tappat mer än 50 procent av toppvärdet ofta möter ökat utbud av aktier tidigare än de aktier som ”bara” fallit cirka 50 procent.

När denna typ av uppgång gjort sitt tar en ny fas nedåt vid och amplituden minskar successivt över tiden. Vi får inte glömma att vi nu har år 2020 och därmed ett år som slutar på 0. Det är historiskt året då ”elände” infinner sig förutsatt att hela marknaden stigit under en längre tid. Nu blev det 11 år från 2009 till 2020. Vi såg samma sak år 2000 och IT-toppen för index på 1 548, den 7 mars 2000. Märkväl att 20 år senare och den 16 mars i år var index ned till 1 261. Dålig avkastning för den som är långsiktig. 1990 är ett annat år av alla som toppat med sin 0-nolla. Toppen den gången kom in i juli och sedan fick Sadam Hussein skulden för att börsen tappade upp mot 70 procent. Han försökte, som vi vet, ta Kuwait den 3 augusti 1990, vilket var början till Irakkriget I. Exemplen kan göras många fler men nu var det dags för 2020 och dess anledning, som man vill beskriva som Corona. Börsen var i det närmaste i vänteläge på att något skulle hända.

Vid tidigare målgångar har börsnedgången pågått 18-30 månader. Denna gång kan vi förvänta oss att hela processen kan ta minst 12 månader sedan får vi se om det blir en slutfas våren 2021 eller om den förskjuts ytterligare. Det är mycket problem som byggts upp och dolts under lång tid som ska sväljas av medborgarna i respektive land och då inte minst inom EU.  

Inom ramen för denna process ska index kunna svänga en hel del och skapa glädje för de som kan parera i den slalom börsen ser ut att ta sig igenom framöver. Nu närmast ska vi se hur mycket kraft vi kan få i den uppgång som ser ut att ta fart under inledningen på april.

Långsiktigt har tidigare nedgångar från år 0 pågått till en bit in på 2:a året på ett årtionde. 1992 kom botten i den 6 oktober och 2002 kom botten in den 11 oktober 2002. Nu gör vi en avstämning våren 2021 för att se vad fortsättningen ska kunna ge oss därefter.

Under de kommande veckorna och månaderna ska vi också kunna få ett oljepris på bottennivåer. Ädelmetallerna ser också ut att ladda långsiktigt för större uppgångar senare i år. Livsmedelspriserna håller på att lägga bottenformation för att sedan kunna lyfta med kraft in mot vintern 2023/2024. När det gäller råvarorna handlar det bland annat om Certifikat och ETF:er för den som vill bygga upp en kunskap om dessa och handla med dessa.  

 

  Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och det ger oss anledning att se den uppgång som inletts är tillfällig. Den kan pågå under flera veckor in mot ett par månader med stora svängningar. I dagsläget ger indikatorn oss anledning att förvänta oss nya nedgångar längre fram.

Lång sikt: Månadsstochastic 57,6 och 75,4 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna är stigande efter att ha varit fallande ända sen början av året. Värdena är än så länge låga, vilket gör det troligt att få får ett bakslag in mot kommande månads- och kvartalsskifte. När båda värden för indikatorn kommer över 20 ökar sannolikheten för en stigande börs under de cirka 3 veckor in mot nästa månadsskifte. Där får vi se var vi har nästa reaktionspunkt inför nästa viktiga rörelse.  

Medellång sikt: Veckostochastic 16,4 och 10,4 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan (se även graf sid1) är stigande sedan några dagar tillbaka och ger oss anledning att se en fortsättning uppåt en tid. Men i detta ligger närmast en ny sväng nedåt innan vi får den stabilitet vi vill se inför nästa sväng uppåt.

Kort sikt: Dagsstochastic 26,7 och 20,6 stigande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 38 Motstånd: 1 470 och 1 509 Stöd: 1 432 och 1 394Graf av OMXS30 gör klart

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 gör klart

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 446,56 H 1 456,56 L 1 362,76) + 4,53  %

OMXS30 har fallit till 1 261 som lägst måndagen den 16 mars. Toppen 1 906 kom in den 20 februari, vilket innebär att index fallit 645 punkter eller 33,8 procent under endast 25 dagar. Fallet ökade i intensitet i spåren att allt fler stora aktörer, hedgefonder med flera, fick likviditetsproblem och tvingades sälja mer. I New York kom lågpunkten in lite senare, den 23 mars. Detta har nu under innevarande vecka skapat ett tryck uppåt, vilket troligen gav en tillfällig topp under onsdagen i Stockholm. Möjligen kan inledningen på torsdagen ge en ny topp innan en förväntad dragning nedåt tar vi i det att vi ska passera kvartalsskiftet.

Frågan är då när nästa uppgångsfas tar vid efter en kortare period med utförsäljningar och vinsthemtagningar av den korta uppgång vi haft.

Långsiktigt är det hela inte över men det får vi ta senare och inrikta oss på den positiva utveckling vi kan förvänta oss under en stor del av april månad, möjligen mer.  Vi har lagt in en workshop onsdagen den 1 april (kl19:00) för att försöka fånga in tidpunkten för nästa fas uppåt. (Många är anmälda men det finns platser kvar).

Intressantast är de aktier som fallit cirka 50 procent från sina toppkurser. Antingen topparna kom in under 2019 eller nu i början av året. (Se tex Boliden)  

Vi är extra intresserade av fastighetsaktierna då vi följde dem i mål under februari månad. Många av dem har tappat 50 procent eller mer sedan rekordnoteringarna i år. Den paraboliska rörelse de hade uppåt är en klassiker i slutfasen av en långsiktig uppgång. När sedan fallet är klart finns det många som tycker att denna typ av aktier är ”billiga” och det attraherar många köpare. I denna typ av uppgångar är det ”normalt” att återhämta 38 procent av fallet. Detta är ett lågt värde och ska då ses som mycket troligt att det uppnås. Vanligt är att uppgången återhämtar hälften av nedgången. Mindre vanligt men möjligt är en återhämtning av 62 procent av nedgången. Det är dessa värden vi kommer att använda i våra marknadsbrev framöver, när vi tar upp denna typ av aktier. Då handlar det inte enbart om fastighetsaktier utan aktier så som Swedish Match och Nibe för att ta några enskilda exempel.

Jag vill poängtera att de aktier som tappat mer än 50 procent av toppvärdet ofta möter ökat utbud av aktier tidigare än de aktier som ”bara” fallit cirka 50 procent.

När denna typ av uppgång gjort sitt tar en ny fas nedåt vid och amplituden minskar successivt över tiden. Vi får inte glömma att vi nu har år 2020 och därmed ett år som slutar på 0. Det är historiskt året då ”elände” infinner sig förutsatt att hela marknaden stigit under en längre tid. Nu blev det 11 år från 2009 till 2020. Vi såg samma sak år 2000 och IT-toppen för index på 1 548, den 7 mars 2000. Märkväl att 20 år senare och den 16 mars i år var index ned till 1 261. Dålig avkastning för den som är långsiktig. 1990 är ett annat år av alla som toppat med sin 0-nolla. Toppen den gången kom in i juli och sedan fick Sadam Hussein skulden för att börsen tappade upp mot 70 procent. Han försökte, som vi vet, ta Kuwait den 3 augusti 1990, vilket var början till Irakkriget I. Exemplen kan göras många fler men nu var det dags för 2020 och dess anledning, som man vill beskriva som Corona. Börsen var i det närmaste i vänteläge på att något skulle hända.

Vid tidigare målgångar har börsnedgången pågått 18-30 månader. Denna gång kan vi förvänta oss att hela processen kan ta minst 12 månader sedan får vi se om det blir en slutfas våren 2021 eller om den förskjuts ytterligare. Det är mycket problem som byggts upp och dolts under lång tid som ska sväljas av medborgarna i respektive land och då inte minst inom EU.  

Inom ramen för denna process ska index kunna svänga en hel del och skapa glädje för de som kan parera i den slalom börsen ser ut att ta sig igenom framöver. Nu närmast ska vi se hur mycket kraft vi kan få i den uppgång som ser ut att ta fart under inledningen på april.

Långsiktigt har tidigare nedgångar från år 0 pågått till en bit in på 2:a året på ett årtionde. 1992 kom botten i den 6 oktober och 2002 kom botten in den 11 oktober 2002. Nu gör vi en avstämning våren 2021 för att se vad fortsättningen ska kunna ge oss därefter.

Under de kommande veckorna och månaderna ska vi också kunna få ett oljepris på bottennivåer. Ädelmetallerna ser också ut att ladda långsiktigt för större uppgångar senare i år. Livsmedelspriserna håller på att lägga bottenformation för att sedan kunna lyfta med kraft in mot vintern 2023/2024. När det gäller råvarorna handlar det bland annat om Certifikat och ETF:er för den som vill bygga upp en kunskap om dessa och handla med dessa.  

 

  Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och det ger oss anledning att se den uppgång som inletts är tillfällig. Den kan pågå under flera veckor in mot ett par månader med stora svängningar. I dagsläget ger indikatorn oss anledning att förvänta oss nya nedgångar längre fram.

Lång sikt: Månadsstochastic 57,6 och 75,4 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna är stigande efter att ha varit fallande ända sen början av året. Värdena är än så länge låga, vilket gör det troligt att få får ett bakslag in mot kommande månads- och kvartalsskifte. När båda värden för indikatorn kommer över 20 ökar sannolikheten för en stigande börs under de cirka 3 veckor in mot nästa månadsskifte. Där får vi se var vi har nästa reaktionspunkt inför nästa viktiga rörelse.  

Medellång sikt: Veckostochastic 16,4 och 10,4 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan (se även graf sid1) är stigande sedan några dagar tillbaka och ger oss anledning att se en fortsättning uppåt en tid. Men i detta ligger närmast en ny sväng nedåt innan vi får den stabilitet vi vill se inför nästa sväng uppåt.

Kort sikt: Dagsstochastic 26,7 och 20,6 stigande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 38 Motstånd: 1 470 och 1 509 Stöd: 1 432 och 1 394Graf av OMXS30 gör klart

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.