Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 ger en rusning

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 566,16 H 1 566,21 L 1 519,68) + 4,86  %

OMXS30 tog ett rejält steg uppåt under måndagen efter att den 14 maj noterat 1 461, som lägst. Uppgången på 105 punkter (+7,2%) har skett på 2 dagar och vi får närmast inrikta oss på ett test av toppen från den 30 april vid 1 607. Det finns även utrymme upp till intervallet 1 615-1 625 om 1 607-nivån passeras. Intervallet utgörs av 62-realtionen av hela den nedgång som inleddes i början av året. De viktigaste nivåerna var då 1 834 den 22 januari och 1 906 den 20 februari. Detta leder oss att se den närmaste tiden som viktig då det handlar om 3 respektive 2 månader från dessa båda toppar. Även om vi inte vill dramatisera detta för mycket handlar det om en period av stor betydelse får ett flertal korta rytmer från tidigare i år. Vi har även et tantal längre rytmer som ger sig till känna under perioden 22 maj till slutet av maj månad, där fredagen den 29 maj finns med.

Den kraftiga uppgången under måndagen fick skjuts av förväntningarna på ett coronavaccin, vilket drev flera läkemedelsbolag i världen uppåt. Läkemedelsbolaget Moderna kom med beskedet att man nått positiva resultat från en fas 1-studie för sitt coronavaccin.

Under senare delen av april drevs börsen av ökade förväntningar på att allt fler länder planerar att öppna upp efter vårens nedstängingar i spåren av coronaviruset.

Index bottnade på 1 261 den 16 mars, vilket ger en uppgång på 27,4 procent som mest fram till 1 607 den 30 april. Då den 30 april fattades endast 18,6 procent till rekordet 1 906 från den 20 februari. Under måndagen såg vi även att den svenska kronan stärktes när kapitalströmmarna till börsen ökade. Under fredagen och måndagen omsattes det 35 miljarder kronor på Stockholmsbörsen.  

Vi får närmast se hur länge rallyt kan pågå, när vi rullar in mot reaktionspunkter under innevarande vecka och tiden därefter.   

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande sedan årsskiftet, då båda värdena började falla. Det första värdet bröt då också ned under det andra värdet. Vi föredrar alltid att vänta in att båda värdena kommer ned under 80, vilket sedan skedde under senare delen av februari månad. Indikatorn har ännu inte kommit ned till det ideala värdet på 20 eller lägre, vilket betyder att den långa trenden fortfarande är fallande. För att vi ska få positiva signaler krävs att det första värdet bestående hamnar över det andra värdet. Det är inte aktuellt ännu.  

Lång sikt: Månadsstochastic 43,6 och 49,7 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna är fallande efter att ha varit ned till låga värden under 20 under senare delen av mars månad i år. Motreaktionen uppåt fram till indextoppen den 30 april drog med sig positiva signaler från indikatorn. Efter det att index vände nedåt vid 1 607 har indikatorvärdena gett oss negativa signaler. Värdena är i nuläget så nära varandra att vi inte drar några långsiktiga slutsatser från dem utan avvaktar närmast några dagar för att se om indexuppgången är bestående och inte en tjurrusning mot ett slutmål för index inför en ny rekyl.

Medellång sikt: Veckostochastic 43,4 och 44,2 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna är stigande efter att ha snabbt vänt nedåt efter indextoppen den 30 april. Indexuppgången under fredagen (15 maj) och måndagen har fått indikatorn att vända till stigande under måndagen. I och med att indikatorn baseras på dagliga rörelserna för index reagerar den snabbt vid vändningar för index. Signalerna blir därför kortsiktiga och är därför värdefulla för de mer kortsiktiga svängningarna för index.

Kort sikt: Dagsstochastic 43,6 och 49,7 stigande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd: 1 588 och 1628 Stöd: 1 548 och 1 509Graf av OMXS30 ger en rusning

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 ger en rusning

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 566,16 H 1 566,21 L 1 519,68) + 4,86  %

OMXS30 tog ett rejält steg uppåt under måndagen efter att den 14 maj noterat 1 461, som lägst. Uppgången på 105 punkter (+7,2%) har skett på 2 dagar och vi får närmast inrikta oss på ett test av toppen från den 30 april vid 1 607. Det finns även utrymme upp till intervallet 1 615-1 625 om 1 607-nivån passeras. Intervallet utgörs av 62-realtionen av hela den nedgång som inleddes i början av året. De viktigaste nivåerna var då 1 834 den 22 januari och 1 906 den 20 februari. Detta leder oss att se den närmaste tiden som viktig då det handlar om 3 respektive 2 månader från dessa båda toppar. Även om vi inte vill dramatisera detta för mycket handlar det om en period av stor betydelse får ett flertal korta rytmer från tidigare i år. Vi har även et tantal längre rytmer som ger sig till känna under perioden 22 maj till slutet av maj månad, där fredagen den 29 maj finns med.

Den kraftiga uppgången under måndagen fick skjuts av förväntningarna på ett coronavaccin, vilket drev flera läkemedelsbolag i världen uppåt. Läkemedelsbolaget Moderna kom med beskedet att man nått positiva resultat från en fas 1-studie för sitt coronavaccin.

Under senare delen av april drevs börsen av ökade förväntningar på att allt fler länder planerar att öppna upp efter vårens nedstängingar i spåren av coronaviruset.

Index bottnade på 1 261 den 16 mars, vilket ger en uppgång på 27,4 procent som mest fram till 1 607 den 30 april. Då den 30 april fattades endast 18,6 procent till rekordet 1 906 från den 20 februari. Under måndagen såg vi även att den svenska kronan stärktes när kapitalströmmarna till börsen ökade. Under fredagen och måndagen omsattes det 35 miljarder kronor på Stockholmsbörsen.  

Vi får närmast se hur länge rallyt kan pågå, när vi rullar in mot reaktionspunkter under innevarande vecka och tiden därefter.   

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande sedan årsskiftet, då båda värdena började falla. Det första värdet bröt då också ned under det andra värdet. Vi föredrar alltid att vänta in att båda värdena kommer ned under 80, vilket sedan skedde under senare delen av februari månad. Indikatorn har ännu inte kommit ned till det ideala värdet på 20 eller lägre, vilket betyder att den långa trenden fortfarande är fallande. För att vi ska få positiva signaler krävs att det första värdet bestående hamnar över det andra värdet. Det är inte aktuellt ännu.  

Lång sikt: Månadsstochastic 43,6 och 49,7 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna är fallande efter att ha varit ned till låga värden under 20 under senare delen av mars månad i år. Motreaktionen uppåt fram till indextoppen den 30 april drog med sig positiva signaler från indikatorn. Efter det att index vände nedåt vid 1 607 har indikatorvärdena gett oss negativa signaler. Värdena är i nuläget så nära varandra att vi inte drar några långsiktiga slutsatser från dem utan avvaktar närmast några dagar för att se om indexuppgången är bestående och inte en tjurrusning mot ett slutmål för index inför en ny rekyl.

Medellång sikt: Veckostochastic 43,4 och 44,2 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna är stigande efter att ha snabbt vänt nedåt efter indextoppen den 30 april. Indexuppgången under fredagen (15 maj) och måndagen har fått indikatorn att vända till stigande under måndagen. I och med att indikatorn baseras på dagliga rörelserna för index reagerar den snabbt vid vändningar för index. Signalerna blir därför kortsiktiga och är därför värdefulla för de mer kortsiktiga svängningarna för index.

Kort sikt: Dagsstochastic 43,6 och 49,7 stigande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd: 1 588 och 1628 Stöd: 1 548 och 1 509Graf av OMXS30 ger en rusning

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 ger en rusning

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 566,16 H 1 566,21 L 1 519,68) + 4,86  %

OMXS30 tog ett rejält steg uppåt under måndagen efter att den 14 maj noterat 1 461, som lägst. Uppgången på 105 punkter (+7,2%) har skett på 2 dagar och vi får närmast inrikta oss på ett test av toppen från den 30 april vid 1 607. Det finns även utrymme upp till intervallet 1 615-1 625 om 1 607-nivån passeras. Intervallet utgörs av 62-realtionen av hela den nedgång som inleddes i början av året. De viktigaste nivåerna var då 1 834 den 22 januari och 1 906 den 20 februari. Detta leder oss att se den närmaste tiden som viktig då det handlar om 3 respektive 2 månader från dessa båda toppar. Även om vi inte vill dramatisera detta för mycket handlar det om en period av stor betydelse får ett flertal korta rytmer från tidigare i år. Vi har även et tantal längre rytmer som ger sig till känna under perioden 22 maj till slutet av maj månad, där fredagen den 29 maj finns med.

Den kraftiga uppgången under måndagen fick skjuts av förväntningarna på ett coronavaccin, vilket drev flera läkemedelsbolag i världen uppåt. Läkemedelsbolaget Moderna kom med beskedet att man nått positiva resultat från en fas 1-studie för sitt coronavaccin.

Under senare delen av april drevs börsen av ökade förväntningar på att allt fler länder planerar att öppna upp efter vårens nedstängingar i spåren av coronaviruset.

Index bottnade på 1 261 den 16 mars, vilket ger en uppgång på 27,4 procent som mest fram till 1 607 den 30 april. Då den 30 april fattades endast 18,6 procent till rekordet 1 906 från den 20 februari. Under måndagen såg vi även att den svenska kronan stärktes när kapitalströmmarna till börsen ökade. Under fredagen och måndagen omsattes det 35 miljarder kronor på Stockholmsbörsen.  

Vi får närmast se hur länge rallyt kan pågå, när vi rullar in mot reaktionspunkter under innevarande vecka och tiden därefter.   

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande sedan årsskiftet, då båda värdena började falla. Det första värdet bröt då också ned under det andra värdet. Vi föredrar alltid att vänta in att båda värdena kommer ned under 80, vilket sedan skedde under senare delen av februari månad. Indikatorn har ännu inte kommit ned till det ideala värdet på 20 eller lägre, vilket betyder att den långa trenden fortfarande är fallande. För att vi ska få positiva signaler krävs att det första värdet bestående hamnar över det andra värdet. Det är inte aktuellt ännu.  

Lång sikt: Månadsstochastic 43,6 och 49,7 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna är fallande efter att ha varit ned till låga värden under 20 under senare delen av mars månad i år. Motreaktionen uppåt fram till indextoppen den 30 april drog med sig positiva signaler från indikatorn. Efter det att index vände nedåt vid 1 607 har indikatorvärdena gett oss negativa signaler. Värdena är i nuläget så nära varandra att vi inte drar några långsiktiga slutsatser från dem utan avvaktar närmast några dagar för att se om indexuppgången är bestående och inte en tjurrusning mot ett slutmål för index inför en ny rekyl.

Medellång sikt: Veckostochastic 43,4 och 44,2 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna är stigande efter att ha snabbt vänt nedåt efter indextoppen den 30 april. Indexuppgången under fredagen (15 maj) och måndagen har fått indikatorn att vända till stigande under måndagen. I och med att indikatorn baseras på dagliga rörelserna för index reagerar den snabbt vid vändningar för index. Signalerna blir därför kortsiktiga och är därför värdefulla för de mer kortsiktiga svängningarna för index.

Kort sikt: Dagsstochastic 43,6 och 49,7 stigande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd: 1 588 och 1628 Stöd: 1 548 och 1 509Graf av OMXS30 ger en rusning

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 ger en rusning

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 566,16 H 1 566,21 L 1 519,68) + 4,86  %

OMXS30 tog ett rejält steg uppåt under måndagen efter att den 14 maj noterat 1 461, som lägst. Uppgången på 105 punkter (+7,2%) har skett på 2 dagar och vi får närmast inrikta oss på ett test av toppen från den 30 april vid 1 607. Det finns även utrymme upp till intervallet 1 615-1 625 om 1 607-nivån passeras. Intervallet utgörs av 62-realtionen av hela den nedgång som inleddes i början av året. De viktigaste nivåerna var då 1 834 den 22 januari och 1 906 den 20 februari. Detta leder oss att se den närmaste tiden som viktig då det handlar om 3 respektive 2 månader från dessa båda toppar. Även om vi inte vill dramatisera detta för mycket handlar det om en period av stor betydelse får ett flertal korta rytmer från tidigare i år. Vi har även et tantal längre rytmer som ger sig till känna under perioden 22 maj till slutet av maj månad, där fredagen den 29 maj finns med.

Den kraftiga uppgången under måndagen fick skjuts av förväntningarna på ett coronavaccin, vilket drev flera läkemedelsbolag i världen uppåt. Läkemedelsbolaget Moderna kom med beskedet att man nått positiva resultat från en fas 1-studie för sitt coronavaccin.

Under senare delen av april drevs börsen av ökade förväntningar på att allt fler länder planerar att öppna upp efter vårens nedstängingar i spåren av coronaviruset.

Index bottnade på 1 261 den 16 mars, vilket ger en uppgång på 27,4 procent som mest fram till 1 607 den 30 april. Då den 30 april fattades endast 18,6 procent till rekordet 1 906 från den 20 februari. Under måndagen såg vi även att den svenska kronan stärktes när kapitalströmmarna till börsen ökade. Under fredagen och måndagen omsattes det 35 miljarder kronor på Stockholmsbörsen.  

Vi får närmast se hur länge rallyt kan pågå, när vi rullar in mot reaktionspunkter under innevarande vecka och tiden därefter.   

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande sedan årsskiftet, då båda värdena började falla. Det första värdet bröt då också ned under det andra värdet. Vi föredrar alltid att vänta in att båda värdena kommer ned under 80, vilket sedan skedde under senare delen av februari månad. Indikatorn har ännu inte kommit ned till det ideala värdet på 20 eller lägre, vilket betyder att den långa trenden fortfarande är fallande. För att vi ska få positiva signaler krävs att det första värdet bestående hamnar över det andra värdet. Det är inte aktuellt ännu.  

Lång sikt: Månadsstochastic 43,6 och 49,7 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna är fallande efter att ha varit ned till låga värden under 20 under senare delen av mars månad i år. Motreaktionen uppåt fram till indextoppen den 30 april drog med sig positiva signaler från indikatorn. Efter det att index vände nedåt vid 1 607 har indikatorvärdena gett oss negativa signaler. Värdena är i nuläget så nära varandra att vi inte drar några långsiktiga slutsatser från dem utan avvaktar närmast några dagar för att se om indexuppgången är bestående och inte en tjurrusning mot ett slutmål för index inför en ny rekyl.

Medellång sikt: Veckostochastic 43,4 och 44,2 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna är stigande efter att ha snabbt vänt nedåt efter indextoppen den 30 april. Indexuppgången under fredagen (15 maj) och måndagen har fått indikatorn att vända till stigande under måndagen. I och med att indikatorn baseras på dagliga rörelserna för index reagerar den snabbt vid vändningar för index. Signalerna blir därför kortsiktiga och är därför värdefulla för de mer kortsiktiga svängningarna för index.

Kort sikt: Dagsstochastic 43,6 och 49,7 stigande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd: 1 588 och 1628 Stöd: 1 548 och 1 509Graf av OMXS30 ger en rusning

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 ger en rusning

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 566,16 H 1 566,21 L 1 519,68) + 4,86  %

OMXS30 tog ett rejält steg uppåt under måndagen efter att den 14 maj noterat 1 461, som lägst. Uppgången på 105 punkter (+7,2%) har skett på 2 dagar och vi får närmast inrikta oss på ett test av toppen från den 30 april vid 1 607. Det finns även utrymme upp till intervallet 1 615-1 625 om 1 607-nivån passeras. Intervallet utgörs av 62-realtionen av hela den nedgång som inleddes i början av året. De viktigaste nivåerna var då 1 834 den 22 januari och 1 906 den 20 februari. Detta leder oss att se den närmaste tiden som viktig då det handlar om 3 respektive 2 månader från dessa båda toppar. Även om vi inte vill dramatisera detta för mycket handlar det om en period av stor betydelse får ett flertal korta rytmer från tidigare i år. Vi har även et tantal längre rytmer som ger sig till känna under perioden 22 maj till slutet av maj månad, där fredagen den 29 maj finns med.

Den kraftiga uppgången under måndagen fick skjuts av förväntningarna på ett coronavaccin, vilket drev flera läkemedelsbolag i världen uppåt. Läkemedelsbolaget Moderna kom med beskedet att man nått positiva resultat från en fas 1-studie för sitt coronavaccin.

Under senare delen av april drevs börsen av ökade förväntningar på att allt fler länder planerar att öppna upp efter vårens nedstängingar i spåren av coronaviruset.

Index bottnade på 1 261 den 16 mars, vilket ger en uppgång på 27,4 procent som mest fram till 1 607 den 30 april. Då den 30 april fattades endast 18,6 procent till rekordet 1 906 från den 20 februari. Under måndagen såg vi även att den svenska kronan stärktes när kapitalströmmarna till börsen ökade. Under fredagen och måndagen omsattes det 35 miljarder kronor på Stockholmsbörsen.  

Vi får närmast se hur länge rallyt kan pågå, när vi rullar in mot reaktionspunkter under innevarande vecka och tiden därefter.   

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande sedan årsskiftet, då båda värdena började falla. Det första värdet bröt då också ned under det andra värdet. Vi föredrar alltid att vänta in att båda värdena kommer ned under 80, vilket sedan skedde under senare delen av februari månad. Indikatorn har ännu inte kommit ned till det ideala värdet på 20 eller lägre, vilket betyder att den långa trenden fortfarande är fallande. För att vi ska få positiva signaler krävs att det första värdet bestående hamnar över det andra värdet. Det är inte aktuellt ännu.  

Lång sikt: Månadsstochastic 43,6 och 49,7 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna är fallande efter att ha varit ned till låga värden under 20 under senare delen av mars månad i år. Motreaktionen uppåt fram till indextoppen den 30 april drog med sig positiva signaler från indikatorn. Efter det att index vände nedåt vid 1 607 har indikatorvärdena gett oss negativa signaler. Värdena är i nuläget så nära varandra att vi inte drar några långsiktiga slutsatser från dem utan avvaktar närmast några dagar för att se om indexuppgången är bestående och inte en tjurrusning mot ett slutmål för index inför en ny rekyl.

Medellång sikt: Veckostochastic 43,4 och 44,2 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna är stigande efter att ha snabbt vänt nedåt efter indextoppen den 30 april. Indexuppgången under fredagen (15 maj) och måndagen har fått indikatorn att vända till stigande under måndagen. I och med att indikatorn baseras på dagliga rörelserna för index reagerar den snabbt vid vändningar för index. Signalerna blir därför kortsiktiga och är därför värdefulla för de mer kortsiktiga svängningarna för index.

Kort sikt: Dagsstochastic 43,6 och 49,7 stigande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd: 1 588 och 1628 Stöd: 1 548 och 1 509Graf av OMXS30 ger en rusning

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 ger en rusning

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 566,16 H 1 566,21 L 1 519,68) + 4,86  %

OMXS30 tog ett rejält steg uppåt under måndagen efter att den 14 maj noterat 1 461, som lägst. Uppgången på 105 punkter (+7,2%) har skett på 2 dagar och vi får närmast inrikta oss på ett test av toppen från den 30 april vid 1 607. Det finns även utrymme upp till intervallet 1 615-1 625 om 1 607-nivån passeras. Intervallet utgörs av 62-realtionen av hela den nedgång som inleddes i början av året. De viktigaste nivåerna var då 1 834 den 22 januari och 1 906 den 20 februari. Detta leder oss att se den närmaste tiden som viktig då det handlar om 3 respektive 2 månader från dessa båda toppar. Även om vi inte vill dramatisera detta för mycket handlar det om en period av stor betydelse får ett flertal korta rytmer från tidigare i år. Vi har även et tantal längre rytmer som ger sig till känna under perioden 22 maj till slutet av maj månad, där fredagen den 29 maj finns med.

Den kraftiga uppgången under måndagen fick skjuts av förväntningarna på ett coronavaccin, vilket drev flera läkemedelsbolag i världen uppåt. Läkemedelsbolaget Moderna kom med beskedet att man nått positiva resultat från en fas 1-studie för sitt coronavaccin.

Under senare delen av april drevs börsen av ökade förväntningar på att allt fler länder planerar att öppna upp efter vårens nedstängingar i spåren av coronaviruset.

Index bottnade på 1 261 den 16 mars, vilket ger en uppgång på 27,4 procent som mest fram till 1 607 den 30 april. Då den 30 april fattades endast 18,6 procent till rekordet 1 906 från den 20 februari. Under måndagen såg vi även att den svenska kronan stärktes när kapitalströmmarna till börsen ökade. Under fredagen och måndagen omsattes det 35 miljarder kronor på Stockholmsbörsen.  

Vi får närmast se hur länge rallyt kan pågå, när vi rullar in mot reaktionspunkter under innevarande vecka och tiden därefter.   

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande sedan årsskiftet, då båda värdena började falla. Det första värdet bröt då också ned under det andra värdet. Vi föredrar alltid att vänta in att båda värdena kommer ned under 80, vilket sedan skedde under senare delen av februari månad. Indikatorn har ännu inte kommit ned till det ideala värdet på 20 eller lägre, vilket betyder att den långa trenden fortfarande är fallande. För att vi ska få positiva signaler krävs att det första värdet bestående hamnar över det andra värdet. Det är inte aktuellt ännu.  

Lång sikt: Månadsstochastic 43,6 och 49,7 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna är fallande efter att ha varit ned till låga värden under 20 under senare delen av mars månad i år. Motreaktionen uppåt fram till indextoppen den 30 april drog med sig positiva signaler från indikatorn. Efter det att index vände nedåt vid 1 607 har indikatorvärdena gett oss negativa signaler. Värdena är i nuläget så nära varandra att vi inte drar några långsiktiga slutsatser från dem utan avvaktar närmast några dagar för att se om indexuppgången är bestående och inte en tjurrusning mot ett slutmål för index inför en ny rekyl.

Medellång sikt: Veckostochastic 43,4 och 44,2 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna är stigande efter att ha snabbt vänt nedåt efter indextoppen den 30 april. Indexuppgången under fredagen (15 maj) och måndagen har fått indikatorn att vända till stigande under måndagen. I och med att indikatorn baseras på dagliga rörelserna för index reagerar den snabbt vid vändningar för index. Signalerna blir därför kortsiktiga och är därför värdefulla för de mer kortsiktiga svängningarna för index.

Kort sikt: Dagsstochastic 43,6 och 49,7 stigande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd: 1 588 och 1628 Stöd: 1 548 och 1 509Graf av OMXS30 ger en rusning

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.