Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 vid 62-realtionen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 657,58 H 1 659,07 L 1 630,84) + 2,11 %

OMXS30 fortsatte uppåt även under torsdagen och testade till slut 62-realtionen av nedgången från den 20 februari till den 23 maj som har värdet 1 660.

Motståndet och relationen höll under torsdagen och gav en svag dragning nedåt innan stängning. Utvecklingen i New York under torsdagen kan bidra till en fortsatt dragning nedåt med 1 620-1 635, som stöd.

Uppgången sedan 16 mars och botten vid 1 261 är nu hela 378 punkter som mest eller om vi så vill 30,0 procent. MA 200-kurvab ligger strax under 1 660-nivån och bidrar till motståndet kring 1 660. Nivån är så viktig att vi kräver en stängningskurs över 1 665 för att kunna räkna med en fortsättning till intervallet 1 680-1 700. 1 700 är toppnoteringen från den 25 april 2019. 1680-1 682 är toppnoteringarna från sensommaren 2018 inkluderat toppen den 3 oktober 2018.

Det intressanta med den 3 oktober är att det nu i kommande vecka gått 20 månader sedan dess och toppen vid 1 677.

Tidsmässigt var det intressant att följa utvecklingen under i slutet av april i år, då det gått 5 år sedan toppen 1 720 den 27 april 2015. Toppen nu 5 är senare kom in på 1 607 den 30 april.

Då 2015 kom den lägre toppen in den 29 maj och utlöste den gången säljsignalen som pressade index en längre tid. Idag är det den 29 maj och tiden är 5 år och ger oss anledning att räkna med en liknande reaktion som vi fick efter 30 april i år även om reaktionen dröjer någon dag in i nästa vecka.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 48,3 och 51,3 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 48,9 och 45,3 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 97,0 och 95,2 stigande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11, 13, 14, 21 och 28 månader)

1 månader – 29 maj 2020 – 29 april 2020              

14 månader – 29 maj 2020 – 29 mars 2019

21 månader – 29 maj 2020 – 29 augusti 2018

11 månader – 3 juni 2020 – 3 juli 2019

7 månader – 7 juni 2020 – 7 november 2019     

28 (2Y4M) månader – 11 juni 2020 – 11 februari 2018

5 månader – 17 juni 2020 – 17 januari 2020

13 månader (1Y1M) ­– 3 juli 2020 – 3 juni 2019

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd: 1 669 och 1 708 Stöd: 1628 och 1 588Graf av OMXS30 vid 62-realtionen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 vid 62-realtionen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 657,58 H 1 659,07 L 1 630,84) + 2,11 %

OMXS30 fortsatte uppåt även under torsdagen och testade till slut 62-realtionen av nedgången från den 20 februari till den 23 maj som har värdet 1 660.

Motståndet och relationen höll under torsdagen och gav en svag dragning nedåt innan stängning. Utvecklingen i New York under torsdagen kan bidra till en fortsatt dragning nedåt med 1 620-1 635, som stöd.

Uppgången sedan 16 mars och botten vid 1 261 är nu hela 378 punkter som mest eller om vi så vill 30,0 procent. MA 200-kurvab ligger strax under 1 660-nivån och bidrar till motståndet kring 1 660. Nivån är så viktig att vi kräver en stängningskurs över 1 665 för att kunna räkna med en fortsättning till intervallet 1 680-1 700. 1 700 är toppnoteringen från den 25 april 2019. 1680-1 682 är toppnoteringarna från sensommaren 2018 inkluderat toppen den 3 oktober 2018.

Det intressanta med den 3 oktober är att det nu i kommande vecka gått 20 månader sedan dess och toppen vid 1 677.

Tidsmässigt var det intressant att följa utvecklingen under i slutet av april i år, då det gått 5 år sedan toppen 1 720 den 27 april 2015. Toppen nu 5 är senare kom in på 1 607 den 30 april.

Då 2015 kom den lägre toppen in den 29 maj och utlöste den gången säljsignalen som pressade index en längre tid. Idag är det den 29 maj och tiden är 5 år och ger oss anledning att räkna med en liknande reaktion som vi fick efter 30 april i år även om reaktionen dröjer någon dag in i nästa vecka.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 48,3 och 51,3 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 48,9 och 45,3 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 97,0 och 95,2 stigande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11, 13, 14, 21 och 28 månader)

1 månader – 29 maj 2020 – 29 april 2020              

14 månader – 29 maj 2020 – 29 mars 2019

21 månader – 29 maj 2020 – 29 augusti 2018

11 månader – 3 juni 2020 – 3 juli 2019

7 månader – 7 juni 2020 – 7 november 2019     

28 (2Y4M) månader – 11 juni 2020 – 11 februari 2018

5 månader – 17 juni 2020 – 17 januari 2020

13 månader (1Y1M) ­– 3 juli 2020 – 3 juni 2019

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd: 1 669 och 1 708 Stöd: 1628 och 1 588Graf av OMXS30 vid 62-realtionen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 vid 62-realtionen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 657,58 H 1 659,07 L 1 630,84) + 2,11 %

OMXS30 fortsatte uppåt även under torsdagen och testade till slut 62-realtionen av nedgången från den 20 februari till den 23 maj som har värdet 1 660.

Motståndet och relationen höll under torsdagen och gav en svag dragning nedåt innan stängning. Utvecklingen i New York under torsdagen kan bidra till en fortsatt dragning nedåt med 1 620-1 635, som stöd.

Uppgången sedan 16 mars och botten vid 1 261 är nu hela 378 punkter som mest eller om vi så vill 30,0 procent. MA 200-kurvab ligger strax under 1 660-nivån och bidrar till motståndet kring 1 660. Nivån är så viktig att vi kräver en stängningskurs över 1 665 för att kunna räkna med en fortsättning till intervallet 1 680-1 700. 1 700 är toppnoteringen från den 25 april 2019. 1680-1 682 är toppnoteringarna från sensommaren 2018 inkluderat toppen den 3 oktober 2018.

Det intressanta med den 3 oktober är att det nu i kommande vecka gått 20 månader sedan dess och toppen vid 1 677.

Tidsmässigt var det intressant att följa utvecklingen under i slutet av april i år, då det gått 5 år sedan toppen 1 720 den 27 april 2015. Toppen nu 5 är senare kom in på 1 607 den 30 april.

Då 2015 kom den lägre toppen in den 29 maj och utlöste den gången säljsignalen som pressade index en längre tid. Idag är det den 29 maj och tiden är 5 år och ger oss anledning att räkna med en liknande reaktion som vi fick efter 30 april i år även om reaktionen dröjer någon dag in i nästa vecka.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 48,3 och 51,3 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 48,9 och 45,3 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 97,0 och 95,2 stigande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11, 13, 14, 21 och 28 månader)

1 månader – 29 maj 2020 – 29 april 2020              

14 månader – 29 maj 2020 – 29 mars 2019

21 månader – 29 maj 2020 – 29 augusti 2018

11 månader – 3 juni 2020 – 3 juli 2019

7 månader – 7 juni 2020 – 7 november 2019     

28 (2Y4M) månader – 11 juni 2020 – 11 februari 2018

5 månader – 17 juni 2020 – 17 januari 2020

13 månader (1Y1M) ­– 3 juli 2020 – 3 juni 2019

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd: 1 669 och 1 708 Stöd: 1628 och 1 588Graf av OMXS30 vid 62-realtionen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 vid 62-realtionen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 657,58 H 1 659,07 L 1 630,84) + 2,11 %

OMXS30 fortsatte uppåt även under torsdagen och testade till slut 62-realtionen av nedgången från den 20 februari till den 23 maj som har värdet 1 660.

Motståndet och relationen höll under torsdagen och gav en svag dragning nedåt innan stängning. Utvecklingen i New York under torsdagen kan bidra till en fortsatt dragning nedåt med 1 620-1 635, som stöd.

Uppgången sedan 16 mars och botten vid 1 261 är nu hela 378 punkter som mest eller om vi så vill 30,0 procent. MA 200-kurvab ligger strax under 1 660-nivån och bidrar till motståndet kring 1 660. Nivån är så viktig att vi kräver en stängningskurs över 1 665 för att kunna räkna med en fortsättning till intervallet 1 680-1 700. 1 700 är toppnoteringen från den 25 april 2019. 1680-1 682 är toppnoteringarna från sensommaren 2018 inkluderat toppen den 3 oktober 2018.

Det intressanta med den 3 oktober är att det nu i kommande vecka gått 20 månader sedan dess och toppen vid 1 677.

Tidsmässigt var det intressant att följa utvecklingen under i slutet av april i år, då det gått 5 år sedan toppen 1 720 den 27 april 2015. Toppen nu 5 är senare kom in på 1 607 den 30 april.

Då 2015 kom den lägre toppen in den 29 maj och utlöste den gången säljsignalen som pressade index en längre tid. Idag är det den 29 maj och tiden är 5 år och ger oss anledning att räkna med en liknande reaktion som vi fick efter 30 april i år även om reaktionen dröjer någon dag in i nästa vecka.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 48,3 och 51,3 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 48,9 och 45,3 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 97,0 och 95,2 stigande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11, 13, 14, 21 och 28 månader)

1 månader – 29 maj 2020 – 29 april 2020              

14 månader – 29 maj 2020 – 29 mars 2019

21 månader – 29 maj 2020 – 29 augusti 2018

11 månader – 3 juni 2020 – 3 juli 2019

7 månader – 7 juni 2020 – 7 november 2019     

28 (2Y4M) månader – 11 juni 2020 – 11 februari 2018

5 månader – 17 juni 2020 – 17 januari 2020

13 månader (1Y1M) ­– 3 juli 2020 – 3 juni 2019

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd: 1 669 och 1 708 Stöd: 1628 och 1 588Graf av OMXS30 vid 62-realtionen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 vid 62-realtionen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 657,58 H 1 659,07 L 1 630,84) + 2,11 %

OMXS30 fortsatte uppåt även under torsdagen och testade till slut 62-realtionen av nedgången från den 20 februari till den 23 maj som har värdet 1 660.

Motståndet och relationen höll under torsdagen och gav en svag dragning nedåt innan stängning. Utvecklingen i New York under torsdagen kan bidra till en fortsatt dragning nedåt med 1 620-1 635, som stöd.

Uppgången sedan 16 mars och botten vid 1 261 är nu hela 378 punkter som mest eller om vi så vill 30,0 procent. MA 200-kurvab ligger strax under 1 660-nivån och bidrar till motståndet kring 1 660. Nivån är så viktig att vi kräver en stängningskurs över 1 665 för att kunna räkna med en fortsättning till intervallet 1 680-1 700. 1 700 är toppnoteringen från den 25 april 2019. 1680-1 682 är toppnoteringarna från sensommaren 2018 inkluderat toppen den 3 oktober 2018.

Det intressanta med den 3 oktober är att det nu i kommande vecka gått 20 månader sedan dess och toppen vid 1 677.

Tidsmässigt var det intressant att följa utvecklingen under i slutet av april i år, då det gått 5 år sedan toppen 1 720 den 27 april 2015. Toppen nu 5 är senare kom in på 1 607 den 30 april.

Då 2015 kom den lägre toppen in den 29 maj och utlöste den gången säljsignalen som pressade index en längre tid. Idag är det den 29 maj och tiden är 5 år och ger oss anledning att räkna med en liknande reaktion som vi fick efter 30 april i år även om reaktionen dröjer någon dag in i nästa vecka.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 48,3 och 51,3 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 48,9 och 45,3 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 97,0 och 95,2 stigande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11, 13, 14, 21 och 28 månader)

1 månader – 29 maj 2020 – 29 april 2020              

14 månader – 29 maj 2020 – 29 mars 2019

21 månader – 29 maj 2020 – 29 augusti 2018

11 månader – 3 juni 2020 – 3 juli 2019

7 månader – 7 juni 2020 – 7 november 2019     

28 (2Y4M) månader – 11 juni 2020 – 11 februari 2018

5 månader – 17 juni 2020 – 17 januari 2020

13 månader (1Y1M) ­– 3 juli 2020 – 3 juni 2019

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd: 1 669 och 1 708 Stöd: 1628 och 1 588Graf av OMXS30 vid 62-realtionen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 vid 62-realtionen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 657,58 H 1 659,07 L 1 630,84) + 2,11 %

OMXS30 fortsatte uppåt även under torsdagen och testade till slut 62-realtionen av nedgången från den 20 februari till den 23 maj som har värdet 1 660.

Motståndet och relationen höll under torsdagen och gav en svag dragning nedåt innan stängning. Utvecklingen i New York under torsdagen kan bidra till en fortsatt dragning nedåt med 1 620-1 635, som stöd.

Uppgången sedan 16 mars och botten vid 1 261 är nu hela 378 punkter som mest eller om vi så vill 30,0 procent. MA 200-kurvab ligger strax under 1 660-nivån och bidrar till motståndet kring 1 660. Nivån är så viktig att vi kräver en stängningskurs över 1 665 för att kunna räkna med en fortsättning till intervallet 1 680-1 700. 1 700 är toppnoteringen från den 25 april 2019. 1680-1 682 är toppnoteringarna från sensommaren 2018 inkluderat toppen den 3 oktober 2018.

Det intressanta med den 3 oktober är att det nu i kommande vecka gått 20 månader sedan dess och toppen vid 1 677.

Tidsmässigt var det intressant att följa utvecklingen under i slutet av april i år, då det gått 5 år sedan toppen 1 720 den 27 april 2015. Toppen nu 5 är senare kom in på 1 607 den 30 april.

Då 2015 kom den lägre toppen in den 29 maj och utlöste den gången säljsignalen som pressade index en längre tid. Idag är det den 29 maj och tiden är 5 år och ger oss anledning att räkna med en liknande reaktion som vi fick efter 30 april i år även om reaktionen dröjer någon dag in i nästa vecka.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 48,3 och 51,3 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 48,9 och 45,3 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 97,0 och 95,2 stigande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11, 13, 14, 21 och 28 månader)

1 månader – 29 maj 2020 – 29 april 2020              

14 månader – 29 maj 2020 – 29 mars 2019

21 månader – 29 maj 2020 – 29 augusti 2018

11 månader – 3 juni 2020 – 3 juli 2019

7 månader – 7 juni 2020 – 7 november 2019     

28 (2Y4M) månader – 11 juni 2020 – 11 februari 2018

5 månader – 17 juni 2020 – 17 januari 2020

13 månader (1Y1M) ­– 3 juli 2020 – 3 juni 2019

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd: 1 669 och 1 708 Stöd: 1628 och 1 588Graf av OMXS30 vid 62-realtionen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.