Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 testar motstånd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 649,38 H 1 651,28 L 1 633,06) + 1,20 %

OMXS30 fortsätter sin uppgång efter att den 16 mars fallit till 1 261, som lägst. Nedgången inleddes den 20 februari i år från rekordet 1 906. 62-realtionen av denna nedgång har värdet 1 660. Det var detta värde index nådde den 28 maj för att sedan tveka strax under denna nivå. Det är mycket vanligt numera att denna typ av relationer utgör motstånd, då allt fler aktörer i marknaden använder detta sätta att ta fram motstånd och stödnivåer. Tidigare i uppgången har vi kunna konstatera att först 38-relationan och sedan 50-realtionen av samma nedgång utgjort motstånd och tillfälliga toppar. Helt naturligt med tanke på användandet av dessa relationer.

En uppgång på cirka 62 procent av en nedgång likt den vi såg fram till den 16 mars i år är under mer normala förhållanden vanlig. Med den stora kraft index föll med och konsekvenserna efter att en stor del av västvärlden stängdes ned gjorde det svårt att räkna med att en motreaktion skulle bli som ”vanligt”. Nu när relationen är testad är frågan om det finns utrymme för mer på uppsidan.

Ser vi tillbaka på utvecklingen sedan hösten 2017 och fram till våren 2019 kan vi konstatera att intervallet 1 677-1 700 utgjorde motstånd och testades vid ett flertal tillfällen med bland annat 1 677 den 3 oktober 2018 och 1 700 så sent som den 25 april 2019.

Tiden från den 3 oktober 2018 är nu uppe i 20 månader, vilket gör tiden intressant att bevaka dels utifrån denna rytm men även tiden in mot halvårsskiftet. I sammanställningen nedan har vi ett flertal reaktionspunkter under månaden, där ett flertal är koncentrerade till första halvan av juni månad.

Effekten på världens ekonomier generellt är extrem i spåren av Covid-19 och nedstängningen av ett flertal länder. Ökad arbetslöshet, konkurser skapar stora påfrestningar för individer och på samhällen, vilket ökar risken för större konflikter mellan länder och även individer i spåren av detta.

Under måndagen fick landets pensionärer beskedet att pensionerna kommer att minska med 1,5 procent nästa år, enligt Pensionsmyndighetens beräkningar. Tidigare regeringar har tagit ut stora belopp ur AP-fonderna genom åren för att täcka budget och statskuld, vilket urholkat det totala pensionsbeloppet.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är nu stigande igen efter att ha varit fallande sedan början av året. Detta är en positiv signal så länge indikatorn kan vara stigande. Förutsättningarna är nu goda för att denna positiva signal ska bestå, förutsatt att index inte faller ihop på kort tid.

Lång sikt: Månadsstochastic 55,5 och 49,5 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna är stigande efter att i mitten av april varit i ett tvekande läge. Vi inriktar oss över tiden på en fortsatt positiv utveckling så länge indikatorn är stigande.

Medellång sikt: Veckostochastic 62,8 och 51,0 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna är på höga nivåer efter det senaste rallyt för index sedan den 14 maj. Indikatorn är på höga värden och kan stanna där en tid. Men då den är kortsiktig handlar det om relativt små indexrörelser för att få den att falla tillbaka nu efter snart 3 veckor i stigande.

Kort sikt: Dagsstochastic 93,2 och 94,3 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd: 1 669 och 1 708 Stöd: 1628 och 1 588Graf av OMXS30 testar motstånd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 testar motstånd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 649,38 H 1 651,28 L 1 633,06) + 1,20 %

OMXS30 fortsätter sin uppgång efter att den 16 mars fallit till 1 261, som lägst. Nedgången inleddes den 20 februari i år från rekordet 1 906. 62-realtionen av denna nedgång har värdet 1 660. Det var detta värde index nådde den 28 maj för att sedan tveka strax under denna nivå. Det är mycket vanligt numera att denna typ av relationer utgör motstånd, då allt fler aktörer i marknaden använder detta sätta att ta fram motstånd och stödnivåer. Tidigare i uppgången har vi kunna konstatera att först 38-relationan och sedan 50-realtionen av samma nedgång utgjort motstånd och tillfälliga toppar. Helt naturligt med tanke på användandet av dessa relationer.

En uppgång på cirka 62 procent av en nedgång likt den vi såg fram till den 16 mars i år är under mer normala förhållanden vanlig. Med den stora kraft index föll med och konsekvenserna efter att en stor del av västvärlden stängdes ned gjorde det svårt att räkna med att en motreaktion skulle bli som ”vanligt”. Nu när relationen är testad är frågan om det finns utrymme för mer på uppsidan.

Ser vi tillbaka på utvecklingen sedan hösten 2017 och fram till våren 2019 kan vi konstatera att intervallet 1 677-1 700 utgjorde motstånd och testades vid ett flertal tillfällen med bland annat 1 677 den 3 oktober 2018 och 1 700 så sent som den 25 april 2019.

Tiden från den 3 oktober 2018 är nu uppe i 20 månader, vilket gör tiden intressant att bevaka dels utifrån denna rytm men även tiden in mot halvårsskiftet. I sammanställningen nedan har vi ett flertal reaktionspunkter under månaden, där ett flertal är koncentrerade till första halvan av juni månad.

Effekten på världens ekonomier generellt är extrem i spåren av Covid-19 och nedstängningen av ett flertal länder. Ökad arbetslöshet, konkurser skapar stora påfrestningar för individer och på samhällen, vilket ökar risken för större konflikter mellan länder och även individer i spåren av detta.

Under måndagen fick landets pensionärer beskedet att pensionerna kommer att minska med 1,5 procent nästa år, enligt Pensionsmyndighetens beräkningar. Tidigare regeringar har tagit ut stora belopp ur AP-fonderna genom åren för att täcka budget och statskuld, vilket urholkat det totala pensionsbeloppet.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är nu stigande igen efter att ha varit fallande sedan början av året. Detta är en positiv signal så länge indikatorn kan vara stigande. Förutsättningarna är nu goda för att denna positiva signal ska bestå, förutsatt att index inte faller ihop på kort tid.

Lång sikt: Månadsstochastic 55,5 och 49,5 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna är stigande efter att i mitten av april varit i ett tvekande läge. Vi inriktar oss över tiden på en fortsatt positiv utveckling så länge indikatorn är stigande.

Medellång sikt: Veckostochastic 62,8 och 51,0 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna är på höga nivåer efter det senaste rallyt för index sedan den 14 maj. Indikatorn är på höga värden och kan stanna där en tid. Men då den är kortsiktig handlar det om relativt små indexrörelser för att få den att falla tillbaka nu efter snart 3 veckor i stigande.

Kort sikt: Dagsstochastic 93,2 och 94,3 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd: 1 669 och 1 708 Stöd: 1628 och 1 588Graf av OMXS30 testar motstånd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 testar motstånd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 649,38 H 1 651,28 L 1 633,06) + 1,20 %

OMXS30 fortsätter sin uppgång efter att den 16 mars fallit till 1 261, som lägst. Nedgången inleddes den 20 februari i år från rekordet 1 906. 62-realtionen av denna nedgång har värdet 1 660. Det var detta värde index nådde den 28 maj för att sedan tveka strax under denna nivå. Det är mycket vanligt numera att denna typ av relationer utgör motstånd, då allt fler aktörer i marknaden använder detta sätta att ta fram motstånd och stödnivåer. Tidigare i uppgången har vi kunna konstatera att först 38-relationan och sedan 50-realtionen av samma nedgång utgjort motstånd och tillfälliga toppar. Helt naturligt med tanke på användandet av dessa relationer.

En uppgång på cirka 62 procent av en nedgång likt den vi såg fram till den 16 mars i år är under mer normala förhållanden vanlig. Med den stora kraft index föll med och konsekvenserna efter att en stor del av västvärlden stängdes ned gjorde det svårt att räkna med att en motreaktion skulle bli som ”vanligt”. Nu när relationen är testad är frågan om det finns utrymme för mer på uppsidan.

Ser vi tillbaka på utvecklingen sedan hösten 2017 och fram till våren 2019 kan vi konstatera att intervallet 1 677-1 700 utgjorde motstånd och testades vid ett flertal tillfällen med bland annat 1 677 den 3 oktober 2018 och 1 700 så sent som den 25 april 2019.

Tiden från den 3 oktober 2018 är nu uppe i 20 månader, vilket gör tiden intressant att bevaka dels utifrån denna rytm men även tiden in mot halvårsskiftet. I sammanställningen nedan har vi ett flertal reaktionspunkter under månaden, där ett flertal är koncentrerade till första halvan av juni månad.

Effekten på världens ekonomier generellt är extrem i spåren av Covid-19 och nedstängningen av ett flertal länder. Ökad arbetslöshet, konkurser skapar stora påfrestningar för individer och på samhällen, vilket ökar risken för större konflikter mellan länder och även individer i spåren av detta.

Under måndagen fick landets pensionärer beskedet att pensionerna kommer att minska med 1,5 procent nästa år, enligt Pensionsmyndighetens beräkningar. Tidigare regeringar har tagit ut stora belopp ur AP-fonderna genom åren för att täcka budget och statskuld, vilket urholkat det totala pensionsbeloppet.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är nu stigande igen efter att ha varit fallande sedan början av året. Detta är en positiv signal så länge indikatorn kan vara stigande. Förutsättningarna är nu goda för att denna positiva signal ska bestå, förutsatt att index inte faller ihop på kort tid.

Lång sikt: Månadsstochastic 55,5 och 49,5 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna är stigande efter att i mitten av april varit i ett tvekande läge. Vi inriktar oss över tiden på en fortsatt positiv utveckling så länge indikatorn är stigande.

Medellång sikt: Veckostochastic 62,8 och 51,0 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna är på höga nivåer efter det senaste rallyt för index sedan den 14 maj. Indikatorn är på höga värden och kan stanna där en tid. Men då den är kortsiktig handlar det om relativt små indexrörelser för att få den att falla tillbaka nu efter snart 3 veckor i stigande.

Kort sikt: Dagsstochastic 93,2 och 94,3 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd: 1 669 och 1 708 Stöd: 1628 och 1 588Graf av OMXS30 testar motstånd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 testar motstånd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 649,38 H 1 651,28 L 1 633,06) + 1,20 %

OMXS30 fortsätter sin uppgång efter att den 16 mars fallit till 1 261, som lägst. Nedgången inleddes den 20 februari i år från rekordet 1 906. 62-realtionen av denna nedgång har värdet 1 660. Det var detta värde index nådde den 28 maj för att sedan tveka strax under denna nivå. Det är mycket vanligt numera att denna typ av relationer utgör motstånd, då allt fler aktörer i marknaden använder detta sätta att ta fram motstånd och stödnivåer. Tidigare i uppgången har vi kunna konstatera att först 38-relationan och sedan 50-realtionen av samma nedgång utgjort motstånd och tillfälliga toppar. Helt naturligt med tanke på användandet av dessa relationer.

En uppgång på cirka 62 procent av en nedgång likt den vi såg fram till den 16 mars i år är under mer normala förhållanden vanlig. Med den stora kraft index föll med och konsekvenserna efter att en stor del av västvärlden stängdes ned gjorde det svårt att räkna med att en motreaktion skulle bli som ”vanligt”. Nu när relationen är testad är frågan om det finns utrymme för mer på uppsidan.

Ser vi tillbaka på utvecklingen sedan hösten 2017 och fram till våren 2019 kan vi konstatera att intervallet 1 677-1 700 utgjorde motstånd och testades vid ett flertal tillfällen med bland annat 1 677 den 3 oktober 2018 och 1 700 så sent som den 25 april 2019.

Tiden från den 3 oktober 2018 är nu uppe i 20 månader, vilket gör tiden intressant att bevaka dels utifrån denna rytm men även tiden in mot halvårsskiftet. I sammanställningen nedan har vi ett flertal reaktionspunkter under månaden, där ett flertal är koncentrerade till första halvan av juni månad.

Effekten på världens ekonomier generellt är extrem i spåren av Covid-19 och nedstängningen av ett flertal länder. Ökad arbetslöshet, konkurser skapar stora påfrestningar för individer och på samhällen, vilket ökar risken för större konflikter mellan länder och även individer i spåren av detta.

Under måndagen fick landets pensionärer beskedet att pensionerna kommer att minska med 1,5 procent nästa år, enligt Pensionsmyndighetens beräkningar. Tidigare regeringar har tagit ut stora belopp ur AP-fonderna genom åren för att täcka budget och statskuld, vilket urholkat det totala pensionsbeloppet.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är nu stigande igen efter att ha varit fallande sedan början av året. Detta är en positiv signal så länge indikatorn kan vara stigande. Förutsättningarna är nu goda för att denna positiva signal ska bestå, förutsatt att index inte faller ihop på kort tid.

Lång sikt: Månadsstochastic 55,5 och 49,5 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna är stigande efter att i mitten av april varit i ett tvekande läge. Vi inriktar oss över tiden på en fortsatt positiv utveckling så länge indikatorn är stigande.

Medellång sikt: Veckostochastic 62,8 och 51,0 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna är på höga nivåer efter det senaste rallyt för index sedan den 14 maj. Indikatorn är på höga värden och kan stanna där en tid. Men då den är kortsiktig handlar det om relativt små indexrörelser för att få den att falla tillbaka nu efter snart 3 veckor i stigande.

Kort sikt: Dagsstochastic 93,2 och 94,3 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd: 1 669 och 1 708 Stöd: 1628 och 1 588Graf av OMXS30 testar motstånd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 testar motstånd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 649,38 H 1 651,28 L 1 633,06) + 1,20 %

OMXS30 fortsätter sin uppgång efter att den 16 mars fallit till 1 261, som lägst. Nedgången inleddes den 20 februari i år från rekordet 1 906. 62-realtionen av denna nedgång har värdet 1 660. Det var detta värde index nådde den 28 maj för att sedan tveka strax under denna nivå. Det är mycket vanligt numera att denna typ av relationer utgör motstånd, då allt fler aktörer i marknaden använder detta sätta att ta fram motstånd och stödnivåer. Tidigare i uppgången har vi kunna konstatera att först 38-relationan och sedan 50-realtionen av samma nedgång utgjort motstånd och tillfälliga toppar. Helt naturligt med tanke på användandet av dessa relationer.

En uppgång på cirka 62 procent av en nedgång likt den vi såg fram till den 16 mars i år är under mer normala förhållanden vanlig. Med den stora kraft index föll med och konsekvenserna efter att en stor del av västvärlden stängdes ned gjorde det svårt att räkna med att en motreaktion skulle bli som ”vanligt”. Nu när relationen är testad är frågan om det finns utrymme för mer på uppsidan.

Ser vi tillbaka på utvecklingen sedan hösten 2017 och fram till våren 2019 kan vi konstatera att intervallet 1 677-1 700 utgjorde motstånd och testades vid ett flertal tillfällen med bland annat 1 677 den 3 oktober 2018 och 1 700 så sent som den 25 april 2019.

Tiden från den 3 oktober 2018 är nu uppe i 20 månader, vilket gör tiden intressant att bevaka dels utifrån denna rytm men även tiden in mot halvårsskiftet. I sammanställningen nedan har vi ett flertal reaktionspunkter under månaden, där ett flertal är koncentrerade till första halvan av juni månad.

Effekten på världens ekonomier generellt är extrem i spåren av Covid-19 och nedstängningen av ett flertal länder. Ökad arbetslöshet, konkurser skapar stora påfrestningar för individer och på samhällen, vilket ökar risken för större konflikter mellan länder och även individer i spåren av detta.

Under måndagen fick landets pensionärer beskedet att pensionerna kommer att minska med 1,5 procent nästa år, enligt Pensionsmyndighetens beräkningar. Tidigare regeringar har tagit ut stora belopp ur AP-fonderna genom åren för att täcka budget och statskuld, vilket urholkat det totala pensionsbeloppet.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är nu stigande igen efter att ha varit fallande sedan början av året. Detta är en positiv signal så länge indikatorn kan vara stigande. Förutsättningarna är nu goda för att denna positiva signal ska bestå, förutsatt att index inte faller ihop på kort tid.

Lång sikt: Månadsstochastic 55,5 och 49,5 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna är stigande efter att i mitten av april varit i ett tvekande läge. Vi inriktar oss över tiden på en fortsatt positiv utveckling så länge indikatorn är stigande.

Medellång sikt: Veckostochastic 62,8 och 51,0 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna är på höga nivåer efter det senaste rallyt för index sedan den 14 maj. Indikatorn är på höga värden och kan stanna där en tid. Men då den är kortsiktig handlar det om relativt små indexrörelser för att få den att falla tillbaka nu efter snart 3 veckor i stigande.

Kort sikt: Dagsstochastic 93,2 och 94,3 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd: 1 669 och 1 708 Stöd: 1628 och 1 588Graf av OMXS30 testar motstånd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 testar motstånd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 649,38 H 1 651,28 L 1 633,06) + 1,20 %

OMXS30 fortsätter sin uppgång efter att den 16 mars fallit till 1 261, som lägst. Nedgången inleddes den 20 februari i år från rekordet 1 906. 62-realtionen av denna nedgång har värdet 1 660. Det var detta värde index nådde den 28 maj för att sedan tveka strax under denna nivå. Det är mycket vanligt numera att denna typ av relationer utgör motstånd, då allt fler aktörer i marknaden använder detta sätta att ta fram motstånd och stödnivåer. Tidigare i uppgången har vi kunna konstatera att först 38-relationan och sedan 50-realtionen av samma nedgång utgjort motstånd och tillfälliga toppar. Helt naturligt med tanke på användandet av dessa relationer.

En uppgång på cirka 62 procent av en nedgång likt den vi såg fram till den 16 mars i år är under mer normala förhållanden vanlig. Med den stora kraft index föll med och konsekvenserna efter att en stor del av västvärlden stängdes ned gjorde det svårt att räkna med att en motreaktion skulle bli som ”vanligt”. Nu när relationen är testad är frågan om det finns utrymme för mer på uppsidan.

Ser vi tillbaka på utvecklingen sedan hösten 2017 och fram till våren 2019 kan vi konstatera att intervallet 1 677-1 700 utgjorde motstånd och testades vid ett flertal tillfällen med bland annat 1 677 den 3 oktober 2018 och 1 700 så sent som den 25 april 2019.

Tiden från den 3 oktober 2018 är nu uppe i 20 månader, vilket gör tiden intressant att bevaka dels utifrån denna rytm men även tiden in mot halvårsskiftet. I sammanställningen nedan har vi ett flertal reaktionspunkter under månaden, där ett flertal är koncentrerade till första halvan av juni månad.

Effekten på världens ekonomier generellt är extrem i spåren av Covid-19 och nedstängningen av ett flertal länder. Ökad arbetslöshet, konkurser skapar stora påfrestningar för individer och på samhällen, vilket ökar risken för större konflikter mellan länder och även individer i spåren av detta.

Under måndagen fick landets pensionärer beskedet att pensionerna kommer att minska med 1,5 procent nästa år, enligt Pensionsmyndighetens beräkningar. Tidigare regeringar har tagit ut stora belopp ur AP-fonderna genom åren för att täcka budget och statskuld, vilket urholkat det totala pensionsbeloppet.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är nu stigande igen efter att ha varit fallande sedan början av året. Detta är en positiv signal så länge indikatorn kan vara stigande. Förutsättningarna är nu goda för att denna positiva signal ska bestå, förutsatt att index inte faller ihop på kort tid.

Lång sikt: Månadsstochastic 55,5 och 49,5 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna är stigande efter att i mitten av april varit i ett tvekande läge. Vi inriktar oss över tiden på en fortsatt positiv utveckling så länge indikatorn är stigande.

Medellång sikt: Veckostochastic 62,8 och 51,0 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna är på höga nivåer efter det senaste rallyt för index sedan den 14 maj. Indikatorn är på höga värden och kan stanna där en tid. Men då den är kortsiktig handlar det om relativt små indexrörelser för att få den att falla tillbaka nu efter snart 3 veckor i stigande.

Kort sikt: Dagsstochastic 93,2 och 94,3 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd: 1 669 och 1 708 Stöd: 1628 och 1 588Graf av OMXS30 testar motstånd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.