Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

S&P 500 står på uppåt

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

(C 3 055,73 H 3 062,108 L 3 031,54) + 0,38 %

S&P 500 fortsätter sin uppgång efter att den 23 mars noterat 2 192, som lägst. Högsta noteringen i uppgången är 3 069 från torsdagen den 28 maj. Måndagens högsta notering är marginellt under denna topp, vilket ger oss anledning att räkna med en fortsatt uppgång. Motstånden vid 3 100 och 3 135 är de nivåer vi har under uppsikt den närmaste tiden. Den trendlinje som sammanbinder topparna sedan den 26 januari 2018 och via 29 juli 2019 utgör nu ett motstånd i området upp mot 3 135. Linjen har en positiv lutning och ger oss med ett intervall att fokusera på. Lutningen är +0,5 punkt per dag. Det fattas cirka 2,5 procent upp till detta motstånd om vi utgår från måndagens stängningskurs.

Den 11 februari 2016 bottnade index på 1 810 för att sedan stiga under de följande 4 åren med 33 94 som topp och rekord den 19 februari i år. Vi arbetar med en uppgång på 1 290-1 300 punkter från lågpunkten och får därmed 3 100-3 110, som motstånd nu under inledningen av juni månad. Tidsmässigt handlar det också om 1 570-1 576 dagar från just den 11 februari 2016. Det är den rytm som vi oftast anger som 4Y4M och som nu på sin mer detaljerade nivå går in i den ovan angivna perioden av antal dagar under innevarande vecka. Vi dramatiserar inte det hela men ser dock fram mot att få göra en avstämning av sambandet mellan tid och pris.

Beräknade reaktionsdagar för S&P 500:  3 juni, 17 juni

Högsta noteringar

2020 är 3 394 från den 19 februari (gällande rekord)

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2020 är 2 192 från den 23 mars

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december   

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009

Viktig topp och motstånd: 666 x 5 =3 330 (3 338 den 22 jan 2020)Graf av S&P 500 står på uppåt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

S&P 500 står på uppåt

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

(C 3 055,73 H 3 062,108 L 3 031,54) + 0,38 %

S&P 500 fortsätter sin uppgång efter att den 23 mars noterat 2 192, som lägst. Högsta noteringen i uppgången är 3 069 från torsdagen den 28 maj. Måndagens högsta notering är marginellt under denna topp, vilket ger oss anledning att räkna med en fortsatt uppgång. Motstånden vid 3 100 och 3 135 är de nivåer vi har under uppsikt den närmaste tiden. Den trendlinje som sammanbinder topparna sedan den 26 januari 2018 och via 29 juli 2019 utgör nu ett motstånd i området upp mot 3 135. Linjen har en positiv lutning och ger oss med ett intervall att fokusera på. Lutningen är +0,5 punkt per dag. Det fattas cirka 2,5 procent upp till detta motstånd om vi utgår från måndagens stängningskurs.

Den 11 februari 2016 bottnade index på 1 810 för att sedan stiga under de följande 4 åren med 33 94 som topp och rekord den 19 februari i år. Vi arbetar med en uppgång på 1 290-1 300 punkter från lågpunkten och får därmed 3 100-3 110, som motstånd nu under inledningen av juni månad. Tidsmässigt handlar det också om 1 570-1 576 dagar från just den 11 februari 2016. Det är den rytm som vi oftast anger som 4Y4M och som nu på sin mer detaljerade nivå går in i den ovan angivna perioden av antal dagar under innevarande vecka. Vi dramatiserar inte det hela men ser dock fram mot att få göra en avstämning av sambandet mellan tid och pris.

Beräknade reaktionsdagar för S&P 500:  3 juni, 17 juni

Högsta noteringar

2020 är 3 394 från den 19 februari (gällande rekord)

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2020 är 2 192 från den 23 mars

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december   

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009

Viktig topp och motstånd: 666 x 5 =3 330 (3 338 den 22 jan 2020)Graf av S&P 500 står på uppåt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

S&P 500 står på uppåt

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

(C 3 055,73 H 3 062,108 L 3 031,54) + 0,38 %

S&P 500 fortsätter sin uppgång efter att den 23 mars noterat 2 192, som lägst. Högsta noteringen i uppgången är 3 069 från torsdagen den 28 maj. Måndagens högsta notering är marginellt under denna topp, vilket ger oss anledning att räkna med en fortsatt uppgång. Motstånden vid 3 100 och 3 135 är de nivåer vi har under uppsikt den närmaste tiden. Den trendlinje som sammanbinder topparna sedan den 26 januari 2018 och via 29 juli 2019 utgör nu ett motstånd i området upp mot 3 135. Linjen har en positiv lutning och ger oss med ett intervall att fokusera på. Lutningen är +0,5 punkt per dag. Det fattas cirka 2,5 procent upp till detta motstånd om vi utgår från måndagens stängningskurs.

Den 11 februari 2016 bottnade index på 1 810 för att sedan stiga under de följande 4 åren med 33 94 som topp och rekord den 19 februari i år. Vi arbetar med en uppgång på 1 290-1 300 punkter från lågpunkten och får därmed 3 100-3 110, som motstånd nu under inledningen av juni månad. Tidsmässigt handlar det också om 1 570-1 576 dagar från just den 11 februari 2016. Det är den rytm som vi oftast anger som 4Y4M och som nu på sin mer detaljerade nivå går in i den ovan angivna perioden av antal dagar under innevarande vecka. Vi dramatiserar inte det hela men ser dock fram mot att få göra en avstämning av sambandet mellan tid och pris.

Beräknade reaktionsdagar för S&P 500:  3 juni, 17 juni

Högsta noteringar

2020 är 3 394 från den 19 februari (gällande rekord)

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2020 är 2 192 från den 23 mars

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december   

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009

Viktig topp och motstånd: 666 x 5 =3 330 (3 338 den 22 jan 2020)Graf av S&P 500 står på uppåt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

S&P 500 står på uppåt

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

(C 3 055,73 H 3 062,108 L 3 031,54) + 0,38 %

S&P 500 fortsätter sin uppgång efter att den 23 mars noterat 2 192, som lägst. Högsta noteringen i uppgången är 3 069 från torsdagen den 28 maj. Måndagens högsta notering är marginellt under denna topp, vilket ger oss anledning att räkna med en fortsatt uppgång. Motstånden vid 3 100 och 3 135 är de nivåer vi har under uppsikt den närmaste tiden. Den trendlinje som sammanbinder topparna sedan den 26 januari 2018 och via 29 juli 2019 utgör nu ett motstånd i området upp mot 3 135. Linjen har en positiv lutning och ger oss med ett intervall att fokusera på. Lutningen är +0,5 punkt per dag. Det fattas cirka 2,5 procent upp till detta motstånd om vi utgår från måndagens stängningskurs.

Den 11 februari 2016 bottnade index på 1 810 för att sedan stiga under de följande 4 åren med 33 94 som topp och rekord den 19 februari i år. Vi arbetar med en uppgång på 1 290-1 300 punkter från lågpunkten och får därmed 3 100-3 110, som motstånd nu under inledningen av juni månad. Tidsmässigt handlar det också om 1 570-1 576 dagar från just den 11 februari 2016. Det är den rytm som vi oftast anger som 4Y4M och som nu på sin mer detaljerade nivå går in i den ovan angivna perioden av antal dagar under innevarande vecka. Vi dramatiserar inte det hela men ser dock fram mot att få göra en avstämning av sambandet mellan tid och pris.

Beräknade reaktionsdagar för S&P 500:  3 juni, 17 juni

Högsta noteringar

2020 är 3 394 från den 19 februari (gällande rekord)

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2020 är 2 192 från den 23 mars

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december   

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009

Viktig topp och motstånd: 666 x 5 =3 330 (3 338 den 22 jan 2020)Graf av S&P 500 står på uppåt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

S&P 500 står på uppåt

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

(C 3 055,73 H 3 062,108 L 3 031,54) + 0,38 %

S&P 500 fortsätter sin uppgång efter att den 23 mars noterat 2 192, som lägst. Högsta noteringen i uppgången är 3 069 från torsdagen den 28 maj. Måndagens högsta notering är marginellt under denna topp, vilket ger oss anledning att räkna med en fortsatt uppgång. Motstånden vid 3 100 och 3 135 är de nivåer vi har under uppsikt den närmaste tiden. Den trendlinje som sammanbinder topparna sedan den 26 januari 2018 och via 29 juli 2019 utgör nu ett motstånd i området upp mot 3 135. Linjen har en positiv lutning och ger oss med ett intervall att fokusera på. Lutningen är +0,5 punkt per dag. Det fattas cirka 2,5 procent upp till detta motstånd om vi utgår från måndagens stängningskurs.

Den 11 februari 2016 bottnade index på 1 810 för att sedan stiga under de följande 4 åren med 33 94 som topp och rekord den 19 februari i år. Vi arbetar med en uppgång på 1 290-1 300 punkter från lågpunkten och får därmed 3 100-3 110, som motstånd nu under inledningen av juni månad. Tidsmässigt handlar det också om 1 570-1 576 dagar från just den 11 februari 2016. Det är den rytm som vi oftast anger som 4Y4M och som nu på sin mer detaljerade nivå går in i den ovan angivna perioden av antal dagar under innevarande vecka. Vi dramatiserar inte det hela men ser dock fram mot att få göra en avstämning av sambandet mellan tid och pris.

Beräknade reaktionsdagar för S&P 500:  3 juni, 17 juni

Högsta noteringar

2020 är 3 394 från den 19 februari (gällande rekord)

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2020 är 2 192 från den 23 mars

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december   

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009

Viktig topp och motstånd: 666 x 5 =3 330 (3 338 den 22 jan 2020)Graf av S&P 500 står på uppåt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

S&P 500 står på uppåt

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

(C 3 055,73 H 3 062,108 L 3 031,54) + 0,38 %

S&P 500 fortsätter sin uppgång efter att den 23 mars noterat 2 192, som lägst. Högsta noteringen i uppgången är 3 069 från torsdagen den 28 maj. Måndagens högsta notering är marginellt under denna topp, vilket ger oss anledning att räkna med en fortsatt uppgång. Motstånden vid 3 100 och 3 135 är de nivåer vi har under uppsikt den närmaste tiden. Den trendlinje som sammanbinder topparna sedan den 26 januari 2018 och via 29 juli 2019 utgör nu ett motstånd i området upp mot 3 135. Linjen har en positiv lutning och ger oss med ett intervall att fokusera på. Lutningen är +0,5 punkt per dag. Det fattas cirka 2,5 procent upp till detta motstånd om vi utgår från måndagens stängningskurs.

Den 11 februari 2016 bottnade index på 1 810 för att sedan stiga under de följande 4 åren med 33 94 som topp och rekord den 19 februari i år. Vi arbetar med en uppgång på 1 290-1 300 punkter från lågpunkten och får därmed 3 100-3 110, som motstånd nu under inledningen av juni månad. Tidsmässigt handlar det också om 1 570-1 576 dagar från just den 11 februari 2016. Det är den rytm som vi oftast anger som 4Y4M och som nu på sin mer detaljerade nivå går in i den ovan angivna perioden av antal dagar under innevarande vecka. Vi dramatiserar inte det hela men ser dock fram mot att få göra en avstämning av sambandet mellan tid och pris.

Beräknade reaktionsdagar för S&P 500:  3 juni, 17 juni

Högsta noteringar

2020 är 3 394 från den 19 februari (gällande rekord)

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2020 är 2 192 från den 23 mars

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december   

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009

Viktig topp och motstånd: 666 x 5 =3 330 (3 338 den 22 jan 2020)Graf av S&P 500 står på uppåt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.