Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS 30 på rymmen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 666,98 H 1 678,73 L 1 654,21) + 1,07 %

OMXS30 bröt inte oväntat motståndet vid 1 660. Index fortsatte till 1 679, som högst under tisdagen. 1 660-nivån utgjordes av 62-realtionen av nedgången på 645 punkter under våren. Tillfälligt stopp vid detta motstånd för att sedan fortsätta. De mindre vågorna sedan den 14 maj är inte klar ännu men ser ut att ge oss en mindre 5:a nu.  

Marknaden tycks ha fått vitring på de 8 000 miljarder kronor som ska lånas upp av EU och sedan distribueras ut i form av bidrag och i en mindre del lån till Italien och Spanien i första hand men även Grekland och övriga länder ska få del av dessa pengar. Lånen har man inte för avsikt att betala tillbaka, vilket ser ut att bli ett evigt lån. Hanteringen och administreringen av lånen kommer att kosta en hel del och den kostnaden behöver täckas med det som ser ut att bli en skatt för oss alla som vi ska betala utöver de skatter vi redan betalar till stat, kommun, regionerna, mm, mm. Härligt för dem att de har någon som ska betala för misshanteringen under flera år.  

Marknaden reagerar nu ungefär på samma sätt som när ECB i slutet av 2014 gick ut med beskedet att man skulle köpa upp alla dåliga lån från bankerna. Börsen drog snabbt uppåt under några månader och landade sedan på rekordet vid den tiden vid först 1 719 den 19 mars och sedan 1 720 den 27 april 2015. Finanskrisen 2007-2009 var anledningen till att man rullade snöbollen framför sig. Nu ska en ny större snöboll sättas i rullning och den gamla ska stöpas om i ny form.

 

Innan baksmällan sätter in kan vi inrikta oss på att index fortsätter uppåt över tisdagens 1 679, där 1 691 ser extra spännande ut nu närmast. Vi har även en hållplats vid 1 686, som ska stämmas av. Det är nu drygt 13 månader sedan index noterade en topp vid 1 700 den 25 april 2019. Hela intervallet 1 677-1 682 utgjorde motstånd under andra halvan av 2017 till oktober 2018. Även detta intervall ingår i motstånden nu närmast.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 56,4 och 49,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 64,1 och 51,4 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 91,6 och 92,5 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd: 1 669 och 1 708 Stöd: 1628 och 1 588

 Graf av OMXS 30 på rymmen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS 30 på rymmen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 666,98 H 1 678,73 L 1 654,21) + 1,07 %

OMXS30 bröt inte oväntat motståndet vid 1 660. Index fortsatte till 1 679, som högst under tisdagen. 1 660-nivån utgjordes av 62-realtionen av nedgången på 645 punkter under våren. Tillfälligt stopp vid detta motstånd för att sedan fortsätta. De mindre vågorna sedan den 14 maj är inte klar ännu men ser ut att ge oss en mindre 5:a nu.  

Marknaden tycks ha fått vitring på de 8 000 miljarder kronor som ska lånas upp av EU och sedan distribueras ut i form av bidrag och i en mindre del lån till Italien och Spanien i första hand men även Grekland och övriga länder ska få del av dessa pengar. Lånen har man inte för avsikt att betala tillbaka, vilket ser ut att bli ett evigt lån. Hanteringen och administreringen av lånen kommer att kosta en hel del och den kostnaden behöver täckas med det som ser ut att bli en skatt för oss alla som vi ska betala utöver de skatter vi redan betalar till stat, kommun, regionerna, mm, mm. Härligt för dem att de har någon som ska betala för misshanteringen under flera år.  

Marknaden reagerar nu ungefär på samma sätt som när ECB i slutet av 2014 gick ut med beskedet att man skulle köpa upp alla dåliga lån från bankerna. Börsen drog snabbt uppåt under några månader och landade sedan på rekordet vid den tiden vid först 1 719 den 19 mars och sedan 1 720 den 27 april 2015. Finanskrisen 2007-2009 var anledningen till att man rullade snöbollen framför sig. Nu ska en ny större snöboll sättas i rullning och den gamla ska stöpas om i ny form.

 

Innan baksmällan sätter in kan vi inrikta oss på att index fortsätter uppåt över tisdagens 1 679, där 1 691 ser extra spännande ut nu närmast. Vi har även en hållplats vid 1 686, som ska stämmas av. Det är nu drygt 13 månader sedan index noterade en topp vid 1 700 den 25 april 2019. Hela intervallet 1 677-1 682 utgjorde motstånd under andra halvan av 2017 till oktober 2018. Även detta intervall ingår i motstånden nu närmast.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 56,4 och 49,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 64,1 och 51,4 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 91,6 och 92,5 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd: 1 669 och 1 708 Stöd: 1628 och 1 588

 Graf av OMXS 30 på rymmen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS 30 på rymmen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 666,98 H 1 678,73 L 1 654,21) + 1,07 %

OMXS30 bröt inte oväntat motståndet vid 1 660. Index fortsatte till 1 679, som högst under tisdagen. 1 660-nivån utgjordes av 62-realtionen av nedgången på 645 punkter under våren. Tillfälligt stopp vid detta motstånd för att sedan fortsätta. De mindre vågorna sedan den 14 maj är inte klar ännu men ser ut att ge oss en mindre 5:a nu.  

Marknaden tycks ha fått vitring på de 8 000 miljarder kronor som ska lånas upp av EU och sedan distribueras ut i form av bidrag och i en mindre del lån till Italien och Spanien i första hand men även Grekland och övriga länder ska få del av dessa pengar. Lånen har man inte för avsikt att betala tillbaka, vilket ser ut att bli ett evigt lån. Hanteringen och administreringen av lånen kommer att kosta en hel del och den kostnaden behöver täckas med det som ser ut att bli en skatt för oss alla som vi ska betala utöver de skatter vi redan betalar till stat, kommun, regionerna, mm, mm. Härligt för dem att de har någon som ska betala för misshanteringen under flera år.  

Marknaden reagerar nu ungefär på samma sätt som när ECB i slutet av 2014 gick ut med beskedet att man skulle köpa upp alla dåliga lån från bankerna. Börsen drog snabbt uppåt under några månader och landade sedan på rekordet vid den tiden vid först 1 719 den 19 mars och sedan 1 720 den 27 april 2015. Finanskrisen 2007-2009 var anledningen till att man rullade snöbollen framför sig. Nu ska en ny större snöboll sättas i rullning och den gamla ska stöpas om i ny form.

 

Innan baksmällan sätter in kan vi inrikta oss på att index fortsätter uppåt över tisdagens 1 679, där 1 691 ser extra spännande ut nu närmast. Vi har även en hållplats vid 1 686, som ska stämmas av. Det är nu drygt 13 månader sedan index noterade en topp vid 1 700 den 25 april 2019. Hela intervallet 1 677-1 682 utgjorde motstånd under andra halvan av 2017 till oktober 2018. Även detta intervall ingår i motstånden nu närmast.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 56,4 och 49,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 64,1 och 51,4 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 91,6 och 92,5 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd: 1 669 och 1 708 Stöd: 1628 och 1 588

 Graf av OMXS 30 på rymmen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS 30 på rymmen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 666,98 H 1 678,73 L 1 654,21) + 1,07 %

OMXS30 bröt inte oväntat motståndet vid 1 660. Index fortsatte till 1 679, som högst under tisdagen. 1 660-nivån utgjordes av 62-realtionen av nedgången på 645 punkter under våren. Tillfälligt stopp vid detta motstånd för att sedan fortsätta. De mindre vågorna sedan den 14 maj är inte klar ännu men ser ut att ge oss en mindre 5:a nu.  

Marknaden tycks ha fått vitring på de 8 000 miljarder kronor som ska lånas upp av EU och sedan distribueras ut i form av bidrag och i en mindre del lån till Italien och Spanien i första hand men även Grekland och övriga länder ska få del av dessa pengar. Lånen har man inte för avsikt att betala tillbaka, vilket ser ut att bli ett evigt lån. Hanteringen och administreringen av lånen kommer att kosta en hel del och den kostnaden behöver täckas med det som ser ut att bli en skatt för oss alla som vi ska betala utöver de skatter vi redan betalar till stat, kommun, regionerna, mm, mm. Härligt för dem att de har någon som ska betala för misshanteringen under flera år.  

Marknaden reagerar nu ungefär på samma sätt som när ECB i slutet av 2014 gick ut med beskedet att man skulle köpa upp alla dåliga lån från bankerna. Börsen drog snabbt uppåt under några månader och landade sedan på rekordet vid den tiden vid först 1 719 den 19 mars och sedan 1 720 den 27 april 2015. Finanskrisen 2007-2009 var anledningen till att man rullade snöbollen framför sig. Nu ska en ny större snöboll sättas i rullning och den gamla ska stöpas om i ny form.

 

Innan baksmällan sätter in kan vi inrikta oss på att index fortsätter uppåt över tisdagens 1 679, där 1 691 ser extra spännande ut nu närmast. Vi har även en hållplats vid 1 686, som ska stämmas av. Det är nu drygt 13 månader sedan index noterade en topp vid 1 700 den 25 april 2019. Hela intervallet 1 677-1 682 utgjorde motstånd under andra halvan av 2017 till oktober 2018. Även detta intervall ingår i motstånden nu närmast.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 56,4 och 49,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 64,1 och 51,4 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 91,6 och 92,5 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd: 1 669 och 1 708 Stöd: 1628 och 1 588

 Graf av OMXS 30 på rymmen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS 30 på rymmen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 666,98 H 1 678,73 L 1 654,21) + 1,07 %

OMXS30 bröt inte oväntat motståndet vid 1 660. Index fortsatte till 1 679, som högst under tisdagen. 1 660-nivån utgjordes av 62-realtionen av nedgången på 645 punkter under våren. Tillfälligt stopp vid detta motstånd för att sedan fortsätta. De mindre vågorna sedan den 14 maj är inte klar ännu men ser ut att ge oss en mindre 5:a nu.  

Marknaden tycks ha fått vitring på de 8 000 miljarder kronor som ska lånas upp av EU och sedan distribueras ut i form av bidrag och i en mindre del lån till Italien och Spanien i första hand men även Grekland och övriga länder ska få del av dessa pengar. Lånen har man inte för avsikt att betala tillbaka, vilket ser ut att bli ett evigt lån. Hanteringen och administreringen av lånen kommer att kosta en hel del och den kostnaden behöver täckas med det som ser ut att bli en skatt för oss alla som vi ska betala utöver de skatter vi redan betalar till stat, kommun, regionerna, mm, mm. Härligt för dem att de har någon som ska betala för misshanteringen under flera år.  

Marknaden reagerar nu ungefär på samma sätt som när ECB i slutet av 2014 gick ut med beskedet att man skulle köpa upp alla dåliga lån från bankerna. Börsen drog snabbt uppåt under några månader och landade sedan på rekordet vid den tiden vid först 1 719 den 19 mars och sedan 1 720 den 27 april 2015. Finanskrisen 2007-2009 var anledningen till att man rullade snöbollen framför sig. Nu ska en ny större snöboll sättas i rullning och den gamla ska stöpas om i ny form.

 

Innan baksmällan sätter in kan vi inrikta oss på att index fortsätter uppåt över tisdagens 1 679, där 1 691 ser extra spännande ut nu närmast. Vi har även en hållplats vid 1 686, som ska stämmas av. Det är nu drygt 13 månader sedan index noterade en topp vid 1 700 den 25 april 2019. Hela intervallet 1 677-1 682 utgjorde motstånd under andra halvan av 2017 till oktober 2018. Även detta intervall ingår i motstånden nu närmast.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 56,4 och 49,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 64,1 och 51,4 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 91,6 och 92,5 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd: 1 669 och 1 708 Stöd: 1628 och 1 588

 Graf av OMXS 30 på rymmen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS 30 på rymmen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 666,98 H 1 678,73 L 1 654,21) + 1,07 %

OMXS30 bröt inte oväntat motståndet vid 1 660. Index fortsatte till 1 679, som högst under tisdagen. 1 660-nivån utgjordes av 62-realtionen av nedgången på 645 punkter under våren. Tillfälligt stopp vid detta motstånd för att sedan fortsätta. De mindre vågorna sedan den 14 maj är inte klar ännu men ser ut att ge oss en mindre 5:a nu.  

Marknaden tycks ha fått vitring på de 8 000 miljarder kronor som ska lånas upp av EU och sedan distribueras ut i form av bidrag och i en mindre del lån till Italien och Spanien i första hand men även Grekland och övriga länder ska få del av dessa pengar. Lånen har man inte för avsikt att betala tillbaka, vilket ser ut att bli ett evigt lån. Hanteringen och administreringen av lånen kommer att kosta en hel del och den kostnaden behöver täckas med det som ser ut att bli en skatt för oss alla som vi ska betala utöver de skatter vi redan betalar till stat, kommun, regionerna, mm, mm. Härligt för dem att de har någon som ska betala för misshanteringen under flera år.  

Marknaden reagerar nu ungefär på samma sätt som när ECB i slutet av 2014 gick ut med beskedet att man skulle köpa upp alla dåliga lån från bankerna. Börsen drog snabbt uppåt under några månader och landade sedan på rekordet vid den tiden vid först 1 719 den 19 mars och sedan 1 720 den 27 april 2015. Finanskrisen 2007-2009 var anledningen till att man rullade snöbollen framför sig. Nu ska en ny större snöboll sättas i rullning och den gamla ska stöpas om i ny form.

 

Innan baksmällan sätter in kan vi inrikta oss på att index fortsätter uppåt över tisdagens 1 679, där 1 691 ser extra spännande ut nu närmast. Vi har även en hållplats vid 1 686, som ska stämmas av. Det är nu drygt 13 månader sedan index noterade en topp vid 1 700 den 25 april 2019. Hela intervallet 1 677-1 682 utgjorde motstånd under andra halvan av 2017 till oktober 2018. Även detta intervall ingår i motstånden nu närmast.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 56,4 och 49,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 64,1 och 51,4 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 91,6 och 92,5 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd: 1 669 och 1 708 Stöd: 1628 och 1 588

 Graf av OMXS 30 på rymmen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.