Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 fortsätter svänga

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 671,53 H 1 674,57 L 1 650,92) + 0,84 %

OMXS30 föll med kraft på mindre än en månad. Från den 20 februari till den 16 mars. När index bottnade på 1 261 den 16 mars tog en uppgång vid, som gett ett ovanligt intensiv rally under de senaste 3 månader.

Högsta noteringen i denna uppgång kom in på 1 731 den 5 juni. Från den toppen skapades en snabb reaktion nedåt på 9,2 procent till 1 571, som lägst den 15 juni. Utvecklingen sedan den 5 juni ger i första hand en indikation på en sidlänges rörelse under ett flertal veckor inom intervallet 1 571-1 731. Tvära kast i kurssättningen, vilket skapar en viss frustration i marknaden. De aktörer som går in i ”Bear positioner” hamnar snett efter ett par dagar och bidrar till att skapa en snabb motreaktion uppåt, när de går ur denna typ av positioner.

I och med att vi fått in reaktioner på klassiska reaktionspunkter så som 77 dagar och 3 månader (13 veckor) från viktiga lågpunkter under mars månad leder det oss att vara beredda på att index kan falla tillbaka under sommaren i en period av vinsthemtagningar efter försommarens kraftiga rally på hela 37,3 procent som mest.

För att få in negativa signaler krävs dock en stängning under 1 570. Först om detta kriterium uppfylls är det läge att sikta nedåt en tid med 1 500 och 1 440 som stödnivåer och delmål. Så länge 1 570-nivån är intakt får vi inrikta oss på fortsatta intensiva svängningar inom det ovan relaterade intervallet.

Delårsrapporterna för Q2 2020 blir viktiga, när de flesta viktiga rapporter presenteras under andra halvan av juli månad. Frågan inför dessa är om marknadens förväntningar är för lågt ställda eller rent av om förväntningarna på rapporterna skruvats upp efter den positiva börsutvecklingen. H&M kom med sin halvårsrapport nyligen avseende tiden fram till och med den 31 maj. Reaktionen på den rapporten blev negativ men den fick inget större genomslag på övriga marknaden.

Under augusti månad kommer fokus att ligga på upptrappningen inför presidentvalet i USA som genomförs den 3 november. Republikanerna och Demokraterna håller sina konvent under augusti med en veckas mellanrum. Frågan som många ställer sig är om Hillary Clinton tar sig in på arenan igen genom att nomineras till porsten som vice president.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande och det ger oss anledning att behålla en positiv bild långsiktigt. Det ger dock utrymme för en rekyl under en tid, där de veckobaserade indikatorerna blir mer avgörande.  

Lång sikt: Månadsstochastic 56,7 och 49,9 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är i ett neutralt läge och ser ut att skapa en grund för en kommande rekyl. Vi har ännu inte fått några negativa signaler, vilket infinner sig först om båda värdena bestående faller under 80.

Medellång sikt: Veckostochastic 84,2 och 84,2 neutral

De dagsbaserad tekniska indikatorerna rör sig lätt fram och tillbaka nu när index gått in i en fas med tvära kast fram och tillbaka.

Kort sikt: Dagsstochastic 59,2 och 56,1 stigande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 41 Motstånd: 1 708 och 1 749 Stöd: 1 666 och 1 628Graf av OMXS30 fortsätter svänga

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 fortsätter svänga

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 671,53 H 1 674,57 L 1 650,92) + 0,84 %

OMXS30 föll med kraft på mindre än en månad. Från den 20 februari till den 16 mars. När index bottnade på 1 261 den 16 mars tog en uppgång vid, som gett ett ovanligt intensiv rally under de senaste 3 månader.

Högsta noteringen i denna uppgång kom in på 1 731 den 5 juni. Från den toppen skapades en snabb reaktion nedåt på 9,2 procent till 1 571, som lägst den 15 juni. Utvecklingen sedan den 5 juni ger i första hand en indikation på en sidlänges rörelse under ett flertal veckor inom intervallet 1 571-1 731. Tvära kast i kurssättningen, vilket skapar en viss frustration i marknaden. De aktörer som går in i ”Bear positioner” hamnar snett efter ett par dagar och bidrar till att skapa en snabb motreaktion uppåt, när de går ur denna typ av positioner.

I och med att vi fått in reaktioner på klassiska reaktionspunkter så som 77 dagar och 3 månader (13 veckor) från viktiga lågpunkter under mars månad leder det oss att vara beredda på att index kan falla tillbaka under sommaren i en period av vinsthemtagningar efter försommarens kraftiga rally på hela 37,3 procent som mest.

För att få in negativa signaler krävs dock en stängning under 1 570. Först om detta kriterium uppfylls är det läge att sikta nedåt en tid med 1 500 och 1 440 som stödnivåer och delmål. Så länge 1 570-nivån är intakt får vi inrikta oss på fortsatta intensiva svängningar inom det ovan relaterade intervallet.

Delårsrapporterna för Q2 2020 blir viktiga, när de flesta viktiga rapporter presenteras under andra halvan av juli månad. Frågan inför dessa är om marknadens förväntningar är för lågt ställda eller rent av om förväntningarna på rapporterna skruvats upp efter den positiva börsutvecklingen. H&M kom med sin halvårsrapport nyligen avseende tiden fram till och med den 31 maj. Reaktionen på den rapporten blev negativ men den fick inget större genomslag på övriga marknaden.

Under augusti månad kommer fokus att ligga på upptrappningen inför presidentvalet i USA som genomförs den 3 november. Republikanerna och Demokraterna håller sina konvent under augusti med en veckas mellanrum. Frågan som många ställer sig är om Hillary Clinton tar sig in på arenan igen genom att nomineras till porsten som vice president.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande och det ger oss anledning att behålla en positiv bild långsiktigt. Det ger dock utrymme för en rekyl under en tid, där de veckobaserade indikatorerna blir mer avgörande.  

Lång sikt: Månadsstochastic 56,7 och 49,9 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är i ett neutralt läge och ser ut att skapa en grund för en kommande rekyl. Vi har ännu inte fått några negativa signaler, vilket infinner sig först om båda värdena bestående faller under 80.

Medellång sikt: Veckostochastic 84,2 och 84,2 neutral

De dagsbaserad tekniska indikatorerna rör sig lätt fram och tillbaka nu när index gått in i en fas med tvära kast fram och tillbaka.

Kort sikt: Dagsstochastic 59,2 och 56,1 stigande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 41 Motstånd: 1 708 och 1 749 Stöd: 1 666 och 1 628Graf av OMXS30 fortsätter svänga

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 fortsätter svänga

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 671,53 H 1 674,57 L 1 650,92) + 0,84 %

OMXS30 föll med kraft på mindre än en månad. Från den 20 februari till den 16 mars. När index bottnade på 1 261 den 16 mars tog en uppgång vid, som gett ett ovanligt intensiv rally under de senaste 3 månader.

Högsta noteringen i denna uppgång kom in på 1 731 den 5 juni. Från den toppen skapades en snabb reaktion nedåt på 9,2 procent till 1 571, som lägst den 15 juni. Utvecklingen sedan den 5 juni ger i första hand en indikation på en sidlänges rörelse under ett flertal veckor inom intervallet 1 571-1 731. Tvära kast i kurssättningen, vilket skapar en viss frustration i marknaden. De aktörer som går in i ”Bear positioner” hamnar snett efter ett par dagar och bidrar till att skapa en snabb motreaktion uppåt, när de går ur denna typ av positioner.

I och med att vi fått in reaktioner på klassiska reaktionspunkter så som 77 dagar och 3 månader (13 veckor) från viktiga lågpunkter under mars månad leder det oss att vara beredda på att index kan falla tillbaka under sommaren i en period av vinsthemtagningar efter försommarens kraftiga rally på hela 37,3 procent som mest.

För att få in negativa signaler krävs dock en stängning under 1 570. Först om detta kriterium uppfylls är det läge att sikta nedåt en tid med 1 500 och 1 440 som stödnivåer och delmål. Så länge 1 570-nivån är intakt får vi inrikta oss på fortsatta intensiva svängningar inom det ovan relaterade intervallet.

Delårsrapporterna för Q2 2020 blir viktiga, när de flesta viktiga rapporter presenteras under andra halvan av juli månad. Frågan inför dessa är om marknadens förväntningar är för lågt ställda eller rent av om förväntningarna på rapporterna skruvats upp efter den positiva börsutvecklingen. H&M kom med sin halvårsrapport nyligen avseende tiden fram till och med den 31 maj. Reaktionen på den rapporten blev negativ men den fick inget större genomslag på övriga marknaden.

Under augusti månad kommer fokus att ligga på upptrappningen inför presidentvalet i USA som genomförs den 3 november. Republikanerna och Demokraterna håller sina konvent under augusti med en veckas mellanrum. Frågan som många ställer sig är om Hillary Clinton tar sig in på arenan igen genom att nomineras till porsten som vice president.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande och det ger oss anledning att behålla en positiv bild långsiktigt. Det ger dock utrymme för en rekyl under en tid, där de veckobaserade indikatorerna blir mer avgörande.  

Lång sikt: Månadsstochastic 56,7 och 49,9 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är i ett neutralt läge och ser ut att skapa en grund för en kommande rekyl. Vi har ännu inte fått några negativa signaler, vilket infinner sig först om båda värdena bestående faller under 80.

Medellång sikt: Veckostochastic 84,2 och 84,2 neutral

De dagsbaserad tekniska indikatorerna rör sig lätt fram och tillbaka nu när index gått in i en fas med tvära kast fram och tillbaka.

Kort sikt: Dagsstochastic 59,2 och 56,1 stigande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 41 Motstånd: 1 708 och 1 749 Stöd: 1 666 och 1 628Graf av OMXS30 fortsätter svänga

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 fortsätter svänga

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 671,53 H 1 674,57 L 1 650,92) + 0,84 %

OMXS30 föll med kraft på mindre än en månad. Från den 20 februari till den 16 mars. När index bottnade på 1 261 den 16 mars tog en uppgång vid, som gett ett ovanligt intensiv rally under de senaste 3 månader.

Högsta noteringen i denna uppgång kom in på 1 731 den 5 juni. Från den toppen skapades en snabb reaktion nedåt på 9,2 procent till 1 571, som lägst den 15 juni. Utvecklingen sedan den 5 juni ger i första hand en indikation på en sidlänges rörelse under ett flertal veckor inom intervallet 1 571-1 731. Tvära kast i kurssättningen, vilket skapar en viss frustration i marknaden. De aktörer som går in i ”Bear positioner” hamnar snett efter ett par dagar och bidrar till att skapa en snabb motreaktion uppåt, när de går ur denna typ av positioner.

I och med att vi fått in reaktioner på klassiska reaktionspunkter så som 77 dagar och 3 månader (13 veckor) från viktiga lågpunkter under mars månad leder det oss att vara beredda på att index kan falla tillbaka under sommaren i en period av vinsthemtagningar efter försommarens kraftiga rally på hela 37,3 procent som mest.

För att få in negativa signaler krävs dock en stängning under 1 570. Först om detta kriterium uppfylls är det läge att sikta nedåt en tid med 1 500 och 1 440 som stödnivåer och delmål. Så länge 1 570-nivån är intakt får vi inrikta oss på fortsatta intensiva svängningar inom det ovan relaterade intervallet.

Delårsrapporterna för Q2 2020 blir viktiga, när de flesta viktiga rapporter presenteras under andra halvan av juli månad. Frågan inför dessa är om marknadens förväntningar är för lågt ställda eller rent av om förväntningarna på rapporterna skruvats upp efter den positiva börsutvecklingen. H&M kom med sin halvårsrapport nyligen avseende tiden fram till och med den 31 maj. Reaktionen på den rapporten blev negativ men den fick inget större genomslag på övriga marknaden.

Under augusti månad kommer fokus att ligga på upptrappningen inför presidentvalet i USA som genomförs den 3 november. Republikanerna och Demokraterna håller sina konvent under augusti med en veckas mellanrum. Frågan som många ställer sig är om Hillary Clinton tar sig in på arenan igen genom att nomineras till porsten som vice president.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande och det ger oss anledning att behålla en positiv bild långsiktigt. Det ger dock utrymme för en rekyl under en tid, där de veckobaserade indikatorerna blir mer avgörande.  

Lång sikt: Månadsstochastic 56,7 och 49,9 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är i ett neutralt läge och ser ut att skapa en grund för en kommande rekyl. Vi har ännu inte fått några negativa signaler, vilket infinner sig först om båda värdena bestående faller under 80.

Medellång sikt: Veckostochastic 84,2 och 84,2 neutral

De dagsbaserad tekniska indikatorerna rör sig lätt fram och tillbaka nu när index gått in i en fas med tvära kast fram och tillbaka.

Kort sikt: Dagsstochastic 59,2 och 56,1 stigande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 41 Motstånd: 1 708 och 1 749 Stöd: 1 666 och 1 628Graf av OMXS30 fortsätter svänga

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 fortsätter svänga

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 671,53 H 1 674,57 L 1 650,92) + 0,84 %

OMXS30 föll med kraft på mindre än en månad. Från den 20 februari till den 16 mars. När index bottnade på 1 261 den 16 mars tog en uppgång vid, som gett ett ovanligt intensiv rally under de senaste 3 månader.

Högsta noteringen i denna uppgång kom in på 1 731 den 5 juni. Från den toppen skapades en snabb reaktion nedåt på 9,2 procent till 1 571, som lägst den 15 juni. Utvecklingen sedan den 5 juni ger i första hand en indikation på en sidlänges rörelse under ett flertal veckor inom intervallet 1 571-1 731. Tvära kast i kurssättningen, vilket skapar en viss frustration i marknaden. De aktörer som går in i ”Bear positioner” hamnar snett efter ett par dagar och bidrar till att skapa en snabb motreaktion uppåt, när de går ur denna typ av positioner.

I och med att vi fått in reaktioner på klassiska reaktionspunkter så som 77 dagar och 3 månader (13 veckor) från viktiga lågpunkter under mars månad leder det oss att vara beredda på att index kan falla tillbaka under sommaren i en period av vinsthemtagningar efter försommarens kraftiga rally på hela 37,3 procent som mest.

För att få in negativa signaler krävs dock en stängning under 1 570. Först om detta kriterium uppfylls är det läge att sikta nedåt en tid med 1 500 och 1 440 som stödnivåer och delmål. Så länge 1 570-nivån är intakt får vi inrikta oss på fortsatta intensiva svängningar inom det ovan relaterade intervallet.

Delårsrapporterna för Q2 2020 blir viktiga, när de flesta viktiga rapporter presenteras under andra halvan av juli månad. Frågan inför dessa är om marknadens förväntningar är för lågt ställda eller rent av om förväntningarna på rapporterna skruvats upp efter den positiva börsutvecklingen. H&M kom med sin halvårsrapport nyligen avseende tiden fram till och med den 31 maj. Reaktionen på den rapporten blev negativ men den fick inget större genomslag på övriga marknaden.

Under augusti månad kommer fokus att ligga på upptrappningen inför presidentvalet i USA som genomförs den 3 november. Republikanerna och Demokraterna håller sina konvent under augusti med en veckas mellanrum. Frågan som många ställer sig är om Hillary Clinton tar sig in på arenan igen genom att nomineras till porsten som vice president.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande och det ger oss anledning att behålla en positiv bild långsiktigt. Det ger dock utrymme för en rekyl under en tid, där de veckobaserade indikatorerna blir mer avgörande.  

Lång sikt: Månadsstochastic 56,7 och 49,9 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är i ett neutralt läge och ser ut att skapa en grund för en kommande rekyl. Vi har ännu inte fått några negativa signaler, vilket infinner sig först om båda värdena bestående faller under 80.

Medellång sikt: Veckostochastic 84,2 och 84,2 neutral

De dagsbaserad tekniska indikatorerna rör sig lätt fram och tillbaka nu när index gått in i en fas med tvära kast fram och tillbaka.

Kort sikt: Dagsstochastic 59,2 och 56,1 stigande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 41 Motstånd: 1 708 och 1 749 Stöd: 1 666 och 1 628Graf av OMXS30 fortsätter svänga

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 fortsätter svänga

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 671,53 H 1 674,57 L 1 650,92) + 0,84 %

OMXS30 föll med kraft på mindre än en månad. Från den 20 februari till den 16 mars. När index bottnade på 1 261 den 16 mars tog en uppgång vid, som gett ett ovanligt intensiv rally under de senaste 3 månader.

Högsta noteringen i denna uppgång kom in på 1 731 den 5 juni. Från den toppen skapades en snabb reaktion nedåt på 9,2 procent till 1 571, som lägst den 15 juni. Utvecklingen sedan den 5 juni ger i första hand en indikation på en sidlänges rörelse under ett flertal veckor inom intervallet 1 571-1 731. Tvära kast i kurssättningen, vilket skapar en viss frustration i marknaden. De aktörer som går in i ”Bear positioner” hamnar snett efter ett par dagar och bidrar till att skapa en snabb motreaktion uppåt, när de går ur denna typ av positioner.

I och med att vi fått in reaktioner på klassiska reaktionspunkter så som 77 dagar och 3 månader (13 veckor) från viktiga lågpunkter under mars månad leder det oss att vara beredda på att index kan falla tillbaka under sommaren i en period av vinsthemtagningar efter försommarens kraftiga rally på hela 37,3 procent som mest.

För att få in negativa signaler krävs dock en stängning under 1 570. Först om detta kriterium uppfylls är det läge att sikta nedåt en tid med 1 500 och 1 440 som stödnivåer och delmål. Så länge 1 570-nivån är intakt får vi inrikta oss på fortsatta intensiva svängningar inom det ovan relaterade intervallet.

Delårsrapporterna för Q2 2020 blir viktiga, när de flesta viktiga rapporter presenteras under andra halvan av juli månad. Frågan inför dessa är om marknadens förväntningar är för lågt ställda eller rent av om förväntningarna på rapporterna skruvats upp efter den positiva börsutvecklingen. H&M kom med sin halvårsrapport nyligen avseende tiden fram till och med den 31 maj. Reaktionen på den rapporten blev negativ men den fick inget större genomslag på övriga marknaden.

Under augusti månad kommer fokus att ligga på upptrappningen inför presidentvalet i USA som genomförs den 3 november. Republikanerna och Demokraterna håller sina konvent under augusti med en veckas mellanrum. Frågan som många ställer sig är om Hillary Clinton tar sig in på arenan igen genom att nomineras till porsten som vice president.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande och det ger oss anledning att behålla en positiv bild långsiktigt. Det ger dock utrymme för en rekyl under en tid, där de veckobaserade indikatorerna blir mer avgörande.  

Lång sikt: Månadsstochastic 56,7 och 49,9 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är i ett neutralt läge och ser ut att skapa en grund för en kommande rekyl. Vi har ännu inte fått några negativa signaler, vilket infinner sig först om båda värdena bestående faller under 80.

Medellång sikt: Veckostochastic 84,2 och 84,2 neutral

De dagsbaserad tekniska indikatorerna rör sig lätt fram och tillbaka nu när index gått in i en fas med tvära kast fram och tillbaka.

Kort sikt: Dagsstochastic 59,2 och 56,1 stigande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 41 Motstånd: 1 708 och 1 749 Stöd: 1 666 och 1 628Graf av OMXS30 fortsätter svänga

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.