Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 tar sig nedåt

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 754,25 H 1  763,71 L 1 744,48) - 0,31 %

OMXS30 steg marginellt över hösta noteringen från måndagen för att sedan backa tillbaka. Toppen den 21 juli kom in på 1 798, vilket innebär 1 740-nivån blir viktig under onsdagen och de följande dagarna. Vi är beredda på att 1 740-nivån bryts redan under onsdagen men då måste index även stänga under detta värde för att vi ska sikta nedåt via 1 735 och 1 715.  

I USA håller man på att snickra ihop ett nytt stödpaket motsvarande 8,7 biljoner kronor i kongressen. Skulle detta sjösättas med dessa enorma summor får vi förvänta oss positiva reaktioner på i första hand NYSE men detta bidrar till en spridningseffekt och positiv tolkning även på övriga börser.

Vi väntar i första hand ut reaktionen på de rytmer som vi följer. Den viktigast i det kortare perspektivet är den på 4 månader från bottnarna under mars månad som nu leddes till toppar under perioden 21-24 juli. Vi får ge denna reaktion lite tid för att se vilka aktier som lämnar sina positiva trender och vilka som har mer att ge på uppsidan in mot de viktiga reaktionerna under senare delen av innevarande kvartal.

Valutamässigt ser vi hur USA biter sig själva, när de pressar Kina allt hårdare. Kina jobbar nu snabbt för att sjösätta en egen e-valuta. Tester pågår och när det sjösätts minimerar det möjligheterna för andra länder att stänga transaktioner inom banksystemet. Bitcoin har varit en bra kunskap för kineserna på hur man går under radarn. Detta är ytterligare en pusselbit i den kris vi ser allt mer byggas upp på valutasidan. Vi får troligen vänta en bit in på 2021 innan vi får se de större effekterna.

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd: 1 790 och 1 832 Stöd: 1 749 och 1 708

 Graf av OMXS30 tar sig nedåt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 tar sig nedåt

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 754,25 H 1  763,71 L 1 744,48) - 0,31 %

OMXS30 steg marginellt över hösta noteringen från måndagen för att sedan backa tillbaka. Toppen den 21 juli kom in på 1 798, vilket innebär 1 740-nivån blir viktig under onsdagen och de följande dagarna. Vi är beredda på att 1 740-nivån bryts redan under onsdagen men då måste index även stänga under detta värde för att vi ska sikta nedåt via 1 735 och 1 715.  

I USA håller man på att snickra ihop ett nytt stödpaket motsvarande 8,7 biljoner kronor i kongressen. Skulle detta sjösättas med dessa enorma summor får vi förvänta oss positiva reaktioner på i första hand NYSE men detta bidrar till en spridningseffekt och positiv tolkning även på övriga börser.

Vi väntar i första hand ut reaktionen på de rytmer som vi följer. Den viktigast i det kortare perspektivet är den på 4 månader från bottnarna under mars månad som nu leddes till toppar under perioden 21-24 juli. Vi får ge denna reaktion lite tid för att se vilka aktier som lämnar sina positiva trender och vilka som har mer att ge på uppsidan in mot de viktiga reaktionerna under senare delen av innevarande kvartal.

Valutamässigt ser vi hur USA biter sig själva, när de pressar Kina allt hårdare. Kina jobbar nu snabbt för att sjösätta en egen e-valuta. Tester pågår och när det sjösätts minimerar det möjligheterna för andra länder att stänga transaktioner inom banksystemet. Bitcoin har varit en bra kunskap för kineserna på hur man går under radarn. Detta är ytterligare en pusselbit i den kris vi ser allt mer byggas upp på valutasidan. Vi får troligen vänta en bit in på 2021 innan vi får se de större effekterna.

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd: 1 790 och 1 832 Stöd: 1 749 och 1 708

 Graf av OMXS30 tar sig nedåt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 tar sig nedåt

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 754,25 H 1  763,71 L 1 744,48) - 0,31 %

OMXS30 steg marginellt över hösta noteringen från måndagen för att sedan backa tillbaka. Toppen den 21 juli kom in på 1 798, vilket innebär 1 740-nivån blir viktig under onsdagen och de följande dagarna. Vi är beredda på att 1 740-nivån bryts redan under onsdagen men då måste index även stänga under detta värde för att vi ska sikta nedåt via 1 735 och 1 715.  

I USA håller man på att snickra ihop ett nytt stödpaket motsvarande 8,7 biljoner kronor i kongressen. Skulle detta sjösättas med dessa enorma summor får vi förvänta oss positiva reaktioner på i första hand NYSE men detta bidrar till en spridningseffekt och positiv tolkning även på övriga börser.

Vi väntar i första hand ut reaktionen på de rytmer som vi följer. Den viktigast i det kortare perspektivet är den på 4 månader från bottnarna under mars månad som nu leddes till toppar under perioden 21-24 juli. Vi får ge denna reaktion lite tid för att se vilka aktier som lämnar sina positiva trender och vilka som har mer att ge på uppsidan in mot de viktiga reaktionerna under senare delen av innevarande kvartal.

Valutamässigt ser vi hur USA biter sig själva, när de pressar Kina allt hårdare. Kina jobbar nu snabbt för att sjösätta en egen e-valuta. Tester pågår och när det sjösätts minimerar det möjligheterna för andra länder att stänga transaktioner inom banksystemet. Bitcoin har varit en bra kunskap för kineserna på hur man går under radarn. Detta är ytterligare en pusselbit i den kris vi ser allt mer byggas upp på valutasidan. Vi får troligen vänta en bit in på 2021 innan vi får se de större effekterna.

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd: 1 790 och 1 832 Stöd: 1 749 och 1 708

 Graf av OMXS30 tar sig nedåt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 tar sig nedåt

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 754,25 H 1  763,71 L 1 744,48) - 0,31 %

OMXS30 steg marginellt över hösta noteringen från måndagen för att sedan backa tillbaka. Toppen den 21 juli kom in på 1 798, vilket innebär 1 740-nivån blir viktig under onsdagen och de följande dagarna. Vi är beredda på att 1 740-nivån bryts redan under onsdagen men då måste index även stänga under detta värde för att vi ska sikta nedåt via 1 735 och 1 715.  

I USA håller man på att snickra ihop ett nytt stödpaket motsvarande 8,7 biljoner kronor i kongressen. Skulle detta sjösättas med dessa enorma summor får vi förvänta oss positiva reaktioner på i första hand NYSE men detta bidrar till en spridningseffekt och positiv tolkning även på övriga börser.

Vi väntar i första hand ut reaktionen på de rytmer som vi följer. Den viktigast i det kortare perspektivet är den på 4 månader från bottnarna under mars månad som nu leddes till toppar under perioden 21-24 juli. Vi får ge denna reaktion lite tid för att se vilka aktier som lämnar sina positiva trender och vilka som har mer att ge på uppsidan in mot de viktiga reaktionerna under senare delen av innevarande kvartal.

Valutamässigt ser vi hur USA biter sig själva, när de pressar Kina allt hårdare. Kina jobbar nu snabbt för att sjösätta en egen e-valuta. Tester pågår och när det sjösätts minimerar det möjligheterna för andra länder att stänga transaktioner inom banksystemet. Bitcoin har varit en bra kunskap för kineserna på hur man går under radarn. Detta är ytterligare en pusselbit i den kris vi ser allt mer byggas upp på valutasidan. Vi får troligen vänta en bit in på 2021 innan vi får se de större effekterna.

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd: 1 790 och 1 832 Stöd: 1 749 och 1 708

 Graf av OMXS30 tar sig nedåt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 tar sig nedåt

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 754,25 H 1  763,71 L 1 744,48) - 0,31 %

OMXS30 steg marginellt över hösta noteringen från måndagen för att sedan backa tillbaka. Toppen den 21 juli kom in på 1 798, vilket innebär 1 740-nivån blir viktig under onsdagen och de följande dagarna. Vi är beredda på att 1 740-nivån bryts redan under onsdagen men då måste index även stänga under detta värde för att vi ska sikta nedåt via 1 735 och 1 715.  

I USA håller man på att snickra ihop ett nytt stödpaket motsvarande 8,7 biljoner kronor i kongressen. Skulle detta sjösättas med dessa enorma summor får vi förvänta oss positiva reaktioner på i första hand NYSE men detta bidrar till en spridningseffekt och positiv tolkning även på övriga börser.

Vi väntar i första hand ut reaktionen på de rytmer som vi följer. Den viktigast i det kortare perspektivet är den på 4 månader från bottnarna under mars månad som nu leddes till toppar under perioden 21-24 juli. Vi får ge denna reaktion lite tid för att se vilka aktier som lämnar sina positiva trender och vilka som har mer att ge på uppsidan in mot de viktiga reaktionerna under senare delen av innevarande kvartal.

Valutamässigt ser vi hur USA biter sig själva, när de pressar Kina allt hårdare. Kina jobbar nu snabbt för att sjösätta en egen e-valuta. Tester pågår och när det sjösätts minimerar det möjligheterna för andra länder att stänga transaktioner inom banksystemet. Bitcoin har varit en bra kunskap för kineserna på hur man går under radarn. Detta är ytterligare en pusselbit i den kris vi ser allt mer byggas upp på valutasidan. Vi får troligen vänta en bit in på 2021 innan vi får se de större effekterna.

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd: 1 790 och 1 832 Stöd: 1 749 och 1 708

 Graf av OMXS30 tar sig nedåt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 tar sig nedåt

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 754,25 H 1  763,71 L 1 744,48) - 0,31 %

OMXS30 steg marginellt över hösta noteringen från måndagen för att sedan backa tillbaka. Toppen den 21 juli kom in på 1 798, vilket innebär 1 740-nivån blir viktig under onsdagen och de följande dagarna. Vi är beredda på att 1 740-nivån bryts redan under onsdagen men då måste index även stänga under detta värde för att vi ska sikta nedåt via 1 735 och 1 715.  

I USA håller man på att snickra ihop ett nytt stödpaket motsvarande 8,7 biljoner kronor i kongressen. Skulle detta sjösättas med dessa enorma summor får vi förvänta oss positiva reaktioner på i första hand NYSE men detta bidrar till en spridningseffekt och positiv tolkning även på övriga börser.

Vi väntar i första hand ut reaktionen på de rytmer som vi följer. Den viktigast i det kortare perspektivet är den på 4 månader från bottnarna under mars månad som nu leddes till toppar under perioden 21-24 juli. Vi får ge denna reaktion lite tid för att se vilka aktier som lämnar sina positiva trender och vilka som har mer att ge på uppsidan in mot de viktiga reaktionerna under senare delen av innevarande kvartal.

Valutamässigt ser vi hur USA biter sig själva, när de pressar Kina allt hårdare. Kina jobbar nu snabbt för att sjösätta en egen e-valuta. Tester pågår och när det sjösätts minimerar det möjligheterna för andra länder att stänga transaktioner inom banksystemet. Bitcoin har varit en bra kunskap för kineserna på hur man går under radarn. Detta är ytterligare en pusselbit i den kris vi ser allt mer byggas upp på valutasidan. Vi får troligen vänta en bit in på 2021 innan vi får se de större effekterna.

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd: 1 790 och 1 832 Stöd: 1 749 och 1 708

 Graf av OMXS30 tar sig nedåt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.