Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 drog på

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 720,28 H 1 758,40 L 1 711,67) – 2,29 %

OMXS30 satte sin topp vid 1 798 den 21 juli och har sedan dess skapat en del svängningar. Kraften i nedgången under torsdagen är i sig inget märkligt efter den kraftiga uppgång vi sett sedan mars månad för de flesta aktier. Index föll till 1 712, som lägst under torsdagen, vilket ger en nedgång på 86 punkter (-4,8%), som mest räknat från den 21 juli. I och med att rörelsefaktorn är 42 punkter var 1 714 ett naturligt stöd. Nu stängde index över 1 714, vilket ger oss anledning att sikta uppåt i en motreaktion. Intervallet 1 763-1 765 blir mycket viktigt och intressant att bevaka i en motreaktion. Index måste stänga över 1 765 för att kunna leverera mer. Just nu följer vi utvecklingen och ser hur marknaden hanterar det hela. Den dag index bryter ned under 1 712 får vi inrikta oss på lägre nivåer. Vi får vara beredda på att svängningarna med tiden leder oss till intervallet 1 635-1 640 även om det tar en del tid att fullbordas.

Nu närmast har vi utvecklingen under måndagen den 3:e augusti under bevakning. Den 5 augusti är en klassik reaktionsdag, som ligger 45 grader efter den 21 juni. Det innebär nödvändigtvis inte att dagen i år blir avgörande men vi har de aktier under bevakning som rör sig i denna rytm.

 

Dollarutvecklingen under juli månad kan lätt klassas som en krasch. Avslutningen av juli kommer att visa oss om vi får en paus i försvagningen av dollarna eller om det fortsätter att rulla på nedåt in mot hösten. Torsdagens stängning för dollarindex hittar vi vid 92,905. 20 mars i år var värdet 102,99, vilket visar den kraftiga försvagningen på endast drygt 4 månader.

Dollarindex är sammanvägt av nedanstående valutor:

Euro (EUR), 57.6%

Japanese yen (JPY) 13.6%

Pound sterling (GBP), 11.9%

Canadian dollar (CAD), 9.1%

Swedish krona (SEK), 4.2% .

Swiss franc (CHF) 3.6%

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 63,7 och 55,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 86,5 och 90,4 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 44,9 och 56,0 fallande 

Högsta noteringar

Högsta notering under andra kvartalet 2020 är från den 5 juni och 1 731.

Högsta notering under tredje kvartalet 2020 är från den 21 juli och 1 798

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd: 1 749 och 1 790 Stöd: 1 708 och 1 666

 Graf av OMXS30 drog på

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 drog på

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 720,28 H 1 758,40 L 1 711,67) – 2,29 %

OMXS30 satte sin topp vid 1 798 den 21 juli och har sedan dess skapat en del svängningar. Kraften i nedgången under torsdagen är i sig inget märkligt efter den kraftiga uppgång vi sett sedan mars månad för de flesta aktier. Index föll till 1 712, som lägst under torsdagen, vilket ger en nedgång på 86 punkter (-4,8%), som mest räknat från den 21 juli. I och med att rörelsefaktorn är 42 punkter var 1 714 ett naturligt stöd. Nu stängde index över 1 714, vilket ger oss anledning att sikta uppåt i en motreaktion. Intervallet 1 763-1 765 blir mycket viktigt och intressant att bevaka i en motreaktion. Index måste stänga över 1 765 för att kunna leverera mer. Just nu följer vi utvecklingen och ser hur marknaden hanterar det hela. Den dag index bryter ned under 1 712 får vi inrikta oss på lägre nivåer. Vi får vara beredda på att svängningarna med tiden leder oss till intervallet 1 635-1 640 även om det tar en del tid att fullbordas.

Nu närmast har vi utvecklingen under måndagen den 3:e augusti under bevakning. Den 5 augusti är en klassik reaktionsdag, som ligger 45 grader efter den 21 juni. Det innebär nödvändigtvis inte att dagen i år blir avgörande men vi har de aktier under bevakning som rör sig i denna rytm.

 

Dollarutvecklingen under juli månad kan lätt klassas som en krasch. Avslutningen av juli kommer att visa oss om vi får en paus i försvagningen av dollarna eller om det fortsätter att rulla på nedåt in mot hösten. Torsdagens stängning för dollarindex hittar vi vid 92,905. 20 mars i år var värdet 102,99, vilket visar den kraftiga försvagningen på endast drygt 4 månader.

Dollarindex är sammanvägt av nedanstående valutor:

Euro (EUR), 57.6%

Japanese yen (JPY) 13.6%

Pound sterling (GBP), 11.9%

Canadian dollar (CAD), 9.1%

Swedish krona (SEK), 4.2% .

Swiss franc (CHF) 3.6%

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 63,7 och 55,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 86,5 och 90,4 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 44,9 och 56,0 fallande 

Högsta noteringar

Högsta notering under andra kvartalet 2020 är från den 5 juni och 1 731.

Högsta notering under tredje kvartalet 2020 är från den 21 juli och 1 798

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd: 1 749 och 1 790 Stöd: 1 708 och 1 666

 Graf av OMXS30 drog på

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 drog på

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 720,28 H 1 758,40 L 1 711,67) – 2,29 %

OMXS30 satte sin topp vid 1 798 den 21 juli och har sedan dess skapat en del svängningar. Kraften i nedgången under torsdagen är i sig inget märkligt efter den kraftiga uppgång vi sett sedan mars månad för de flesta aktier. Index föll till 1 712, som lägst under torsdagen, vilket ger en nedgång på 86 punkter (-4,8%), som mest räknat från den 21 juli. I och med att rörelsefaktorn är 42 punkter var 1 714 ett naturligt stöd. Nu stängde index över 1 714, vilket ger oss anledning att sikta uppåt i en motreaktion. Intervallet 1 763-1 765 blir mycket viktigt och intressant att bevaka i en motreaktion. Index måste stänga över 1 765 för att kunna leverera mer. Just nu följer vi utvecklingen och ser hur marknaden hanterar det hela. Den dag index bryter ned under 1 712 får vi inrikta oss på lägre nivåer. Vi får vara beredda på att svängningarna med tiden leder oss till intervallet 1 635-1 640 även om det tar en del tid att fullbordas.

Nu närmast har vi utvecklingen under måndagen den 3:e augusti under bevakning. Den 5 augusti är en klassik reaktionsdag, som ligger 45 grader efter den 21 juni. Det innebär nödvändigtvis inte att dagen i år blir avgörande men vi har de aktier under bevakning som rör sig i denna rytm.

 

Dollarutvecklingen under juli månad kan lätt klassas som en krasch. Avslutningen av juli kommer att visa oss om vi får en paus i försvagningen av dollarna eller om det fortsätter att rulla på nedåt in mot hösten. Torsdagens stängning för dollarindex hittar vi vid 92,905. 20 mars i år var värdet 102,99, vilket visar den kraftiga försvagningen på endast drygt 4 månader.

Dollarindex är sammanvägt av nedanstående valutor:

Euro (EUR), 57.6%

Japanese yen (JPY) 13.6%

Pound sterling (GBP), 11.9%

Canadian dollar (CAD), 9.1%

Swedish krona (SEK), 4.2% .

Swiss franc (CHF) 3.6%

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 63,7 och 55,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 86,5 och 90,4 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 44,9 och 56,0 fallande 

Högsta noteringar

Högsta notering under andra kvartalet 2020 är från den 5 juni och 1 731.

Högsta notering under tredje kvartalet 2020 är från den 21 juli och 1 798

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd: 1 749 och 1 790 Stöd: 1 708 och 1 666

 Graf av OMXS30 drog på

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 drog på

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 720,28 H 1 758,40 L 1 711,67) – 2,29 %

OMXS30 satte sin topp vid 1 798 den 21 juli och har sedan dess skapat en del svängningar. Kraften i nedgången under torsdagen är i sig inget märkligt efter den kraftiga uppgång vi sett sedan mars månad för de flesta aktier. Index föll till 1 712, som lägst under torsdagen, vilket ger en nedgång på 86 punkter (-4,8%), som mest räknat från den 21 juli. I och med att rörelsefaktorn är 42 punkter var 1 714 ett naturligt stöd. Nu stängde index över 1 714, vilket ger oss anledning att sikta uppåt i en motreaktion. Intervallet 1 763-1 765 blir mycket viktigt och intressant att bevaka i en motreaktion. Index måste stänga över 1 765 för att kunna leverera mer. Just nu följer vi utvecklingen och ser hur marknaden hanterar det hela. Den dag index bryter ned under 1 712 får vi inrikta oss på lägre nivåer. Vi får vara beredda på att svängningarna med tiden leder oss till intervallet 1 635-1 640 även om det tar en del tid att fullbordas.

Nu närmast har vi utvecklingen under måndagen den 3:e augusti under bevakning. Den 5 augusti är en klassik reaktionsdag, som ligger 45 grader efter den 21 juni. Det innebär nödvändigtvis inte att dagen i år blir avgörande men vi har de aktier under bevakning som rör sig i denna rytm.

 

Dollarutvecklingen under juli månad kan lätt klassas som en krasch. Avslutningen av juli kommer att visa oss om vi får en paus i försvagningen av dollarna eller om det fortsätter att rulla på nedåt in mot hösten. Torsdagens stängning för dollarindex hittar vi vid 92,905. 20 mars i år var värdet 102,99, vilket visar den kraftiga försvagningen på endast drygt 4 månader.

Dollarindex är sammanvägt av nedanstående valutor:

Euro (EUR), 57.6%

Japanese yen (JPY) 13.6%

Pound sterling (GBP), 11.9%

Canadian dollar (CAD), 9.1%

Swedish krona (SEK), 4.2% .

Swiss franc (CHF) 3.6%

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 63,7 och 55,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 86,5 och 90,4 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 44,9 och 56,0 fallande 

Högsta noteringar

Högsta notering under andra kvartalet 2020 är från den 5 juni och 1 731.

Högsta notering under tredje kvartalet 2020 är från den 21 juli och 1 798

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd: 1 749 och 1 790 Stöd: 1 708 och 1 666

 Graf av OMXS30 drog på

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 drog på

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 720,28 H 1 758,40 L 1 711,67) – 2,29 %

OMXS30 satte sin topp vid 1 798 den 21 juli och har sedan dess skapat en del svängningar. Kraften i nedgången under torsdagen är i sig inget märkligt efter den kraftiga uppgång vi sett sedan mars månad för de flesta aktier. Index föll till 1 712, som lägst under torsdagen, vilket ger en nedgång på 86 punkter (-4,8%), som mest räknat från den 21 juli. I och med att rörelsefaktorn är 42 punkter var 1 714 ett naturligt stöd. Nu stängde index över 1 714, vilket ger oss anledning att sikta uppåt i en motreaktion. Intervallet 1 763-1 765 blir mycket viktigt och intressant att bevaka i en motreaktion. Index måste stänga över 1 765 för att kunna leverera mer. Just nu följer vi utvecklingen och ser hur marknaden hanterar det hela. Den dag index bryter ned under 1 712 får vi inrikta oss på lägre nivåer. Vi får vara beredda på att svängningarna med tiden leder oss till intervallet 1 635-1 640 även om det tar en del tid att fullbordas.

Nu närmast har vi utvecklingen under måndagen den 3:e augusti under bevakning. Den 5 augusti är en klassik reaktionsdag, som ligger 45 grader efter den 21 juni. Det innebär nödvändigtvis inte att dagen i år blir avgörande men vi har de aktier under bevakning som rör sig i denna rytm.

 

Dollarutvecklingen under juli månad kan lätt klassas som en krasch. Avslutningen av juli kommer att visa oss om vi får en paus i försvagningen av dollarna eller om det fortsätter att rulla på nedåt in mot hösten. Torsdagens stängning för dollarindex hittar vi vid 92,905. 20 mars i år var värdet 102,99, vilket visar den kraftiga försvagningen på endast drygt 4 månader.

Dollarindex är sammanvägt av nedanstående valutor:

Euro (EUR), 57.6%

Japanese yen (JPY) 13.6%

Pound sterling (GBP), 11.9%

Canadian dollar (CAD), 9.1%

Swedish krona (SEK), 4.2% .

Swiss franc (CHF) 3.6%

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 63,7 och 55,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 86,5 och 90,4 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 44,9 och 56,0 fallande 

Högsta noteringar

Högsta notering under andra kvartalet 2020 är från den 5 juni och 1 731.

Högsta notering under tredje kvartalet 2020 är från den 21 juli och 1 798

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd: 1 749 och 1 790 Stöd: 1 708 och 1 666

 Graf av OMXS30 drog på

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 drog på

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 720,28 H 1 758,40 L 1 711,67) – 2,29 %

OMXS30 satte sin topp vid 1 798 den 21 juli och har sedan dess skapat en del svängningar. Kraften i nedgången under torsdagen är i sig inget märkligt efter den kraftiga uppgång vi sett sedan mars månad för de flesta aktier. Index föll till 1 712, som lägst under torsdagen, vilket ger en nedgång på 86 punkter (-4,8%), som mest räknat från den 21 juli. I och med att rörelsefaktorn är 42 punkter var 1 714 ett naturligt stöd. Nu stängde index över 1 714, vilket ger oss anledning att sikta uppåt i en motreaktion. Intervallet 1 763-1 765 blir mycket viktigt och intressant att bevaka i en motreaktion. Index måste stänga över 1 765 för att kunna leverera mer. Just nu följer vi utvecklingen och ser hur marknaden hanterar det hela. Den dag index bryter ned under 1 712 får vi inrikta oss på lägre nivåer. Vi får vara beredda på att svängningarna med tiden leder oss till intervallet 1 635-1 640 även om det tar en del tid att fullbordas.

Nu närmast har vi utvecklingen under måndagen den 3:e augusti under bevakning. Den 5 augusti är en klassik reaktionsdag, som ligger 45 grader efter den 21 juni. Det innebär nödvändigtvis inte att dagen i år blir avgörande men vi har de aktier under bevakning som rör sig i denna rytm.

 

Dollarutvecklingen under juli månad kan lätt klassas som en krasch. Avslutningen av juli kommer att visa oss om vi får en paus i försvagningen av dollarna eller om det fortsätter att rulla på nedåt in mot hösten. Torsdagens stängning för dollarindex hittar vi vid 92,905. 20 mars i år var värdet 102,99, vilket visar den kraftiga försvagningen på endast drygt 4 månader.

Dollarindex är sammanvägt av nedanstående valutor:

Euro (EUR), 57.6%

Japanese yen (JPY) 13.6%

Pound sterling (GBP), 11.9%

Canadian dollar (CAD), 9.1%

Swedish krona (SEK), 4.2% .

Swiss franc (CHF) 3.6%

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 63,7 och 55,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 86,5 och 90,4 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 44,9 och 56,0 fallande 

Högsta noteringar

Högsta notering under andra kvartalet 2020 är från den 5 juni och 1 731.

Högsta notering under tredje kvartalet 2020 är från den 21 juli och 1 798

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd: 1 749 och 1 790 Stöd: 1 708 och 1 666

 Graf av OMXS30 drog på

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.