Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

Den 16:e passade in

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 833,75 H 1 836,60 L 1 815,40) – 0,25 %

OMXS30 noterade 1 839 så sent som under onsdagen den 16 september. Vi har nu under veckan väntat in den 16 september för att se i första hand vilka aktier som tar en paus i uppgången och drar sig nedåt i en rekyl av varierande storlek. Det handlar delvis om samma typ av reaktion som blev resultatet av den rytm som mynnade ut den 8 juni i år. De flesta aktier inklusive index föll tillbaka den gången. Andra aktier så som H&M och bankerna fortsatte sin rekylfas under en längre tid.

Det är i första hand denna typ av mönster vi vill försöka sortera upp ännu en gång med utgångspunkt från den 16 september. Men rytmerna för enskilda aktier är denna gång lite mer spridda, vilket ger oss anledning att söka flera datum i anslutning till den viktiga 16 september. Spridningen hittar vi framförallt om vi går tillbaka till måndagen den 16 mars i år, då index kom in på 1 261. Många aktier har samma datum för lågpunkter medan vi ser en spridning av bottnarna under perioden 16-23 mars. Där framförallt New York gav den 23 mars, som bottendatum.

Av den anledningen håller vi reaktionsperioden öppen fram till mitten av nästa vecka med den 23 september på onsdag.  

Börjar vi med index kom som sagt toppen in den 16 september på 1 839. Reaktionen under torsdagen var därmed inte oväntad, där vi nu får se på möjligheten av flera kast i kurssättningen den närmaste tiden, där vi ska kunna hittat nästa fas i utvecklingen senast efter den 23 september.

För vår del är den utstickande indexbotten 833 från den 23 september 2011 mycket viktig. Det är 9 år i år och det ger oss all anledning att vara mycket observanta på en reaktion nedåt. Nu handlar det inte om exakt 9 år på dagen utan en tidszon kring den 23:e. Där index har levererat en topp så här långt den 16:e september. Den längre cykeln pekar ut en tidszon sedan får de kortare rytmerna fungera som trigger och skapa tidpunkten för reaktionen.

Men bara för att index tappar momentum ska vi inte rusa iväg och se ”spöken”. Det handlar därför om att ha koll på trendlinjen i grafen. Den som sammanbinder bottnarna sedan midsommar fram till nu. MA 50-kurvan ligger i stort sett på samma indexvärde nu och förstärker stödet. Det innebär i nuläget att index måste stänga under 1 770 för att vi ska få in en negativ signal värd namnet. Det är 3,6 procent ned till denna nivå räknat från torsdagens stängning.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 78,8 och 70,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 90,1 och 86,6 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 93,1 och 87,7 stigande

Högsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 16 september med 1 839.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd: 1 875 och 1 918 Stöd: 1 832 och 1 790Graf av Den 16:e passade in

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

Den 16:e passade in

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 833,75 H 1 836,60 L 1 815,40) – 0,25 %

OMXS30 noterade 1 839 så sent som under onsdagen den 16 september. Vi har nu under veckan väntat in den 16 september för att se i första hand vilka aktier som tar en paus i uppgången och drar sig nedåt i en rekyl av varierande storlek. Det handlar delvis om samma typ av reaktion som blev resultatet av den rytm som mynnade ut den 8 juni i år. De flesta aktier inklusive index föll tillbaka den gången. Andra aktier så som H&M och bankerna fortsatte sin rekylfas under en längre tid.

Det är i första hand denna typ av mönster vi vill försöka sortera upp ännu en gång med utgångspunkt från den 16 september. Men rytmerna för enskilda aktier är denna gång lite mer spridda, vilket ger oss anledning att söka flera datum i anslutning till den viktiga 16 september. Spridningen hittar vi framförallt om vi går tillbaka till måndagen den 16 mars i år, då index kom in på 1 261. Många aktier har samma datum för lågpunkter medan vi ser en spridning av bottnarna under perioden 16-23 mars. Där framförallt New York gav den 23 mars, som bottendatum.

Av den anledningen håller vi reaktionsperioden öppen fram till mitten av nästa vecka med den 23 september på onsdag.  

Börjar vi med index kom som sagt toppen in den 16 september på 1 839. Reaktionen under torsdagen var därmed inte oväntad, där vi nu får se på möjligheten av flera kast i kurssättningen den närmaste tiden, där vi ska kunna hittat nästa fas i utvecklingen senast efter den 23 september.

För vår del är den utstickande indexbotten 833 från den 23 september 2011 mycket viktig. Det är 9 år i år och det ger oss all anledning att vara mycket observanta på en reaktion nedåt. Nu handlar det inte om exakt 9 år på dagen utan en tidszon kring den 23:e. Där index har levererat en topp så här långt den 16:e september. Den längre cykeln pekar ut en tidszon sedan får de kortare rytmerna fungera som trigger och skapa tidpunkten för reaktionen.

Men bara för att index tappar momentum ska vi inte rusa iväg och se ”spöken”. Det handlar därför om att ha koll på trendlinjen i grafen. Den som sammanbinder bottnarna sedan midsommar fram till nu. MA 50-kurvan ligger i stort sett på samma indexvärde nu och förstärker stödet. Det innebär i nuläget att index måste stänga under 1 770 för att vi ska få in en negativ signal värd namnet. Det är 3,6 procent ned till denna nivå räknat från torsdagens stängning.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 78,8 och 70,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 90,1 och 86,6 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 93,1 och 87,7 stigande

Högsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 16 september med 1 839.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd: 1 875 och 1 918 Stöd: 1 832 och 1 790Graf av Den 16:e passade in

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

Den 16:e passade in

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 833,75 H 1 836,60 L 1 815,40) – 0,25 %

OMXS30 noterade 1 839 så sent som under onsdagen den 16 september. Vi har nu under veckan väntat in den 16 september för att se i första hand vilka aktier som tar en paus i uppgången och drar sig nedåt i en rekyl av varierande storlek. Det handlar delvis om samma typ av reaktion som blev resultatet av den rytm som mynnade ut den 8 juni i år. De flesta aktier inklusive index föll tillbaka den gången. Andra aktier så som H&M och bankerna fortsatte sin rekylfas under en längre tid.

Det är i första hand denna typ av mönster vi vill försöka sortera upp ännu en gång med utgångspunkt från den 16 september. Men rytmerna för enskilda aktier är denna gång lite mer spridda, vilket ger oss anledning att söka flera datum i anslutning till den viktiga 16 september. Spridningen hittar vi framförallt om vi går tillbaka till måndagen den 16 mars i år, då index kom in på 1 261. Många aktier har samma datum för lågpunkter medan vi ser en spridning av bottnarna under perioden 16-23 mars. Där framförallt New York gav den 23 mars, som bottendatum.

Av den anledningen håller vi reaktionsperioden öppen fram till mitten av nästa vecka med den 23 september på onsdag.  

Börjar vi med index kom som sagt toppen in den 16 september på 1 839. Reaktionen under torsdagen var därmed inte oväntad, där vi nu får se på möjligheten av flera kast i kurssättningen den närmaste tiden, där vi ska kunna hittat nästa fas i utvecklingen senast efter den 23 september.

För vår del är den utstickande indexbotten 833 från den 23 september 2011 mycket viktig. Det är 9 år i år och det ger oss all anledning att vara mycket observanta på en reaktion nedåt. Nu handlar det inte om exakt 9 år på dagen utan en tidszon kring den 23:e. Där index har levererat en topp så här långt den 16:e september. Den längre cykeln pekar ut en tidszon sedan får de kortare rytmerna fungera som trigger och skapa tidpunkten för reaktionen.

Men bara för att index tappar momentum ska vi inte rusa iväg och se ”spöken”. Det handlar därför om att ha koll på trendlinjen i grafen. Den som sammanbinder bottnarna sedan midsommar fram till nu. MA 50-kurvan ligger i stort sett på samma indexvärde nu och förstärker stödet. Det innebär i nuläget att index måste stänga under 1 770 för att vi ska få in en negativ signal värd namnet. Det är 3,6 procent ned till denna nivå räknat från torsdagens stängning.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 78,8 och 70,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 90,1 och 86,6 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 93,1 och 87,7 stigande

Högsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 16 september med 1 839.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd: 1 875 och 1 918 Stöd: 1 832 och 1 790Graf av Den 16:e passade in

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

Den 16:e passade in

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 833,75 H 1 836,60 L 1 815,40) – 0,25 %

OMXS30 noterade 1 839 så sent som under onsdagen den 16 september. Vi har nu under veckan väntat in den 16 september för att se i första hand vilka aktier som tar en paus i uppgången och drar sig nedåt i en rekyl av varierande storlek. Det handlar delvis om samma typ av reaktion som blev resultatet av den rytm som mynnade ut den 8 juni i år. De flesta aktier inklusive index föll tillbaka den gången. Andra aktier så som H&M och bankerna fortsatte sin rekylfas under en längre tid.

Det är i första hand denna typ av mönster vi vill försöka sortera upp ännu en gång med utgångspunkt från den 16 september. Men rytmerna för enskilda aktier är denna gång lite mer spridda, vilket ger oss anledning att söka flera datum i anslutning till den viktiga 16 september. Spridningen hittar vi framförallt om vi går tillbaka till måndagen den 16 mars i år, då index kom in på 1 261. Många aktier har samma datum för lågpunkter medan vi ser en spridning av bottnarna under perioden 16-23 mars. Där framförallt New York gav den 23 mars, som bottendatum.

Av den anledningen håller vi reaktionsperioden öppen fram till mitten av nästa vecka med den 23 september på onsdag.  

Börjar vi med index kom som sagt toppen in den 16 september på 1 839. Reaktionen under torsdagen var därmed inte oväntad, där vi nu får se på möjligheten av flera kast i kurssättningen den närmaste tiden, där vi ska kunna hittat nästa fas i utvecklingen senast efter den 23 september.

För vår del är den utstickande indexbotten 833 från den 23 september 2011 mycket viktig. Det är 9 år i år och det ger oss all anledning att vara mycket observanta på en reaktion nedåt. Nu handlar det inte om exakt 9 år på dagen utan en tidszon kring den 23:e. Där index har levererat en topp så här långt den 16:e september. Den längre cykeln pekar ut en tidszon sedan får de kortare rytmerna fungera som trigger och skapa tidpunkten för reaktionen.

Men bara för att index tappar momentum ska vi inte rusa iväg och se ”spöken”. Det handlar därför om att ha koll på trendlinjen i grafen. Den som sammanbinder bottnarna sedan midsommar fram till nu. MA 50-kurvan ligger i stort sett på samma indexvärde nu och förstärker stödet. Det innebär i nuläget att index måste stänga under 1 770 för att vi ska få in en negativ signal värd namnet. Det är 3,6 procent ned till denna nivå räknat från torsdagens stängning.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 78,8 och 70,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 90,1 och 86,6 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 93,1 och 87,7 stigande

Högsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 16 september med 1 839.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd: 1 875 och 1 918 Stöd: 1 832 och 1 790Graf av Den 16:e passade in

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

Den 16:e passade in

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 833,75 H 1 836,60 L 1 815,40) – 0,25 %

OMXS30 noterade 1 839 så sent som under onsdagen den 16 september. Vi har nu under veckan väntat in den 16 september för att se i första hand vilka aktier som tar en paus i uppgången och drar sig nedåt i en rekyl av varierande storlek. Det handlar delvis om samma typ av reaktion som blev resultatet av den rytm som mynnade ut den 8 juni i år. De flesta aktier inklusive index föll tillbaka den gången. Andra aktier så som H&M och bankerna fortsatte sin rekylfas under en längre tid.

Det är i första hand denna typ av mönster vi vill försöka sortera upp ännu en gång med utgångspunkt från den 16 september. Men rytmerna för enskilda aktier är denna gång lite mer spridda, vilket ger oss anledning att söka flera datum i anslutning till den viktiga 16 september. Spridningen hittar vi framförallt om vi går tillbaka till måndagen den 16 mars i år, då index kom in på 1 261. Många aktier har samma datum för lågpunkter medan vi ser en spridning av bottnarna under perioden 16-23 mars. Där framförallt New York gav den 23 mars, som bottendatum.

Av den anledningen håller vi reaktionsperioden öppen fram till mitten av nästa vecka med den 23 september på onsdag.  

Börjar vi med index kom som sagt toppen in den 16 september på 1 839. Reaktionen under torsdagen var därmed inte oväntad, där vi nu får se på möjligheten av flera kast i kurssättningen den närmaste tiden, där vi ska kunna hittat nästa fas i utvecklingen senast efter den 23 september.

För vår del är den utstickande indexbotten 833 från den 23 september 2011 mycket viktig. Det är 9 år i år och det ger oss all anledning att vara mycket observanta på en reaktion nedåt. Nu handlar det inte om exakt 9 år på dagen utan en tidszon kring den 23:e. Där index har levererat en topp så här långt den 16:e september. Den längre cykeln pekar ut en tidszon sedan får de kortare rytmerna fungera som trigger och skapa tidpunkten för reaktionen.

Men bara för att index tappar momentum ska vi inte rusa iväg och se ”spöken”. Det handlar därför om att ha koll på trendlinjen i grafen. Den som sammanbinder bottnarna sedan midsommar fram till nu. MA 50-kurvan ligger i stort sett på samma indexvärde nu och förstärker stödet. Det innebär i nuläget att index måste stänga under 1 770 för att vi ska få in en negativ signal värd namnet. Det är 3,6 procent ned till denna nivå räknat från torsdagens stängning.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 78,8 och 70,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 90,1 och 86,6 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 93,1 och 87,7 stigande

Högsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 16 september med 1 839.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd: 1 875 och 1 918 Stöd: 1 832 och 1 790Graf av Den 16:e passade in

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

Den 16:e passade in

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 833,75 H 1 836,60 L 1 815,40) – 0,25 %

OMXS30 noterade 1 839 så sent som under onsdagen den 16 september. Vi har nu under veckan väntat in den 16 september för att se i första hand vilka aktier som tar en paus i uppgången och drar sig nedåt i en rekyl av varierande storlek. Det handlar delvis om samma typ av reaktion som blev resultatet av den rytm som mynnade ut den 8 juni i år. De flesta aktier inklusive index föll tillbaka den gången. Andra aktier så som H&M och bankerna fortsatte sin rekylfas under en längre tid.

Det är i första hand denna typ av mönster vi vill försöka sortera upp ännu en gång med utgångspunkt från den 16 september. Men rytmerna för enskilda aktier är denna gång lite mer spridda, vilket ger oss anledning att söka flera datum i anslutning till den viktiga 16 september. Spridningen hittar vi framförallt om vi går tillbaka till måndagen den 16 mars i år, då index kom in på 1 261. Många aktier har samma datum för lågpunkter medan vi ser en spridning av bottnarna under perioden 16-23 mars. Där framförallt New York gav den 23 mars, som bottendatum.

Av den anledningen håller vi reaktionsperioden öppen fram till mitten av nästa vecka med den 23 september på onsdag.  

Börjar vi med index kom som sagt toppen in den 16 september på 1 839. Reaktionen under torsdagen var därmed inte oväntad, där vi nu får se på möjligheten av flera kast i kurssättningen den närmaste tiden, där vi ska kunna hittat nästa fas i utvecklingen senast efter den 23 september.

För vår del är den utstickande indexbotten 833 från den 23 september 2011 mycket viktig. Det är 9 år i år och det ger oss all anledning att vara mycket observanta på en reaktion nedåt. Nu handlar det inte om exakt 9 år på dagen utan en tidszon kring den 23:e. Där index har levererat en topp så här långt den 16:e september. Den längre cykeln pekar ut en tidszon sedan får de kortare rytmerna fungera som trigger och skapa tidpunkten för reaktionen.

Men bara för att index tappar momentum ska vi inte rusa iväg och se ”spöken”. Det handlar därför om att ha koll på trendlinjen i grafen. Den som sammanbinder bottnarna sedan midsommar fram till nu. MA 50-kurvan ligger i stort sett på samma indexvärde nu och förstärker stödet. Det innebär i nuläget att index måste stänga under 1 770 för att vi ska få in en negativ signal värd namnet. Det är 3,6 procent ned till denna nivå räknat från torsdagens stängning.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 78,8 och 70,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 90,1 och 86,6 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 93,1 och 87,7 stigande

Högsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 16 september med 1 839.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd: 1 875 och 1 918 Stöd: 1 832 och 1 790Graf av Den 16:e passade in

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.