Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 satte en ny topp

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 835,36 H 1 847,36 L 1 830,99) + 0,09 %

OMXS30 håller god form och steg till 1 847, som högst i fredags. Det ger oss en uppgång så här långt på 46,5 procent. Kraftig uppgång men inget mot Nasdaq Comp som stigit 82,1 procent, som mest sedan mars i år.

OMXS30 är i en stigande trend och har inte fått de svaghetstecken som vi ser på indexen i New York. Vi inriktar oss på att vårt eget index ska fullborda sin hela fas uppåt innan vi kan sikta nedåt en tid. Motstånd vid 1 848 och 1 863.

Den viktiga stigande trendlinjen ligger vid 1 770 och MA 50-kurvan ligger vid samma nivå med en avvikelse på någon punkt. Det ger oss därmed ett mycket viktigt stöd vid 1 770. Det är först när detta värde eller det högre värde vi får om det dröjer med ett test och genombrott. Det är 3,5 procent ned till detta stöd räknat från fredagens stängning.

Tiden ger oss all anledning att vara på vår vakt under måndagen och de följande dagarna för att se var marknaden vill ge den reaktion som ligger och väntar. Nu behöver reaktionen inte bli mer än ned till det ovan relaterade stödet. Vi vet ju att en toppformation normalt tar en hel del tid att skapa.

I vintras blev toppformationen utdragen under drygt 1 månad där många signaler gav olika datum under januari som slutet på uppgångsvågorna. Toppformationen ville leverera en snedvriden toppformation med en b-våg som stack iväg till 1 906 den 20 februari innan nedgången tog vid. Detta mönster skapar olika alternativa tolkningar då den underliggande tonen är stark. Vi måste ha med i beräkning att toppformationen denna gång också kan bli en utdragen process med signaler på underliggande styrka. Av den anledningen måste vi vara konsekventa i vår tolkning. Positiva signaler gäller tillsvidare fram till den dag marknaden bryter givna stöd. Spänningen blir lite extra kryddad, då New York skickar in negativa signaler för sina index, även om de ännu inte är starka.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 78,9 och 70,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 89,4 och 86,4 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 93,4 och 92,6 stigande

Högsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 16 september med 1 839.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

12 månader – 21 september 2020 – 20 september 2019

6 månader – 23 september 2020 – 23 mars 2020  

15 månader – 3 oktober 2020 – 3 juli 2019  

9 månader – 17 oktober 2020 – 17 januari 2019 

3 månader – 21 oktober 2020 – 21 juli 2020

18 månader – 25 oktober 2020 – 25 april 2019

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd: 1 875 och 1 918 Stöd: 1 832 och 1 790Graf av OMXS30 satte en ny topp

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 satte en ny topp

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 835,36 H 1 847,36 L 1 830,99) + 0,09 %

OMXS30 håller god form och steg till 1 847, som högst i fredags. Det ger oss en uppgång så här långt på 46,5 procent. Kraftig uppgång men inget mot Nasdaq Comp som stigit 82,1 procent, som mest sedan mars i år.

OMXS30 är i en stigande trend och har inte fått de svaghetstecken som vi ser på indexen i New York. Vi inriktar oss på att vårt eget index ska fullborda sin hela fas uppåt innan vi kan sikta nedåt en tid. Motstånd vid 1 848 och 1 863.

Den viktiga stigande trendlinjen ligger vid 1 770 och MA 50-kurvan ligger vid samma nivå med en avvikelse på någon punkt. Det ger oss därmed ett mycket viktigt stöd vid 1 770. Det är först när detta värde eller det högre värde vi får om det dröjer med ett test och genombrott. Det är 3,5 procent ned till detta stöd räknat från fredagens stängning.

Tiden ger oss all anledning att vara på vår vakt under måndagen och de följande dagarna för att se var marknaden vill ge den reaktion som ligger och väntar. Nu behöver reaktionen inte bli mer än ned till det ovan relaterade stödet. Vi vet ju att en toppformation normalt tar en hel del tid att skapa.

I vintras blev toppformationen utdragen under drygt 1 månad där många signaler gav olika datum under januari som slutet på uppgångsvågorna. Toppformationen ville leverera en snedvriden toppformation med en b-våg som stack iväg till 1 906 den 20 februari innan nedgången tog vid. Detta mönster skapar olika alternativa tolkningar då den underliggande tonen är stark. Vi måste ha med i beräkning att toppformationen denna gång också kan bli en utdragen process med signaler på underliggande styrka. Av den anledningen måste vi vara konsekventa i vår tolkning. Positiva signaler gäller tillsvidare fram till den dag marknaden bryter givna stöd. Spänningen blir lite extra kryddad, då New York skickar in negativa signaler för sina index, även om de ännu inte är starka.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 78,9 och 70,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 89,4 och 86,4 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 93,4 och 92,6 stigande

Högsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 16 september med 1 839.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

12 månader – 21 september 2020 – 20 september 2019

6 månader – 23 september 2020 – 23 mars 2020  

15 månader – 3 oktober 2020 – 3 juli 2019  

9 månader – 17 oktober 2020 – 17 januari 2019 

3 månader – 21 oktober 2020 – 21 juli 2020

18 månader – 25 oktober 2020 – 25 april 2019

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd: 1 875 och 1 918 Stöd: 1 832 och 1 790Graf av OMXS30 satte en ny topp

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 satte en ny topp

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 835,36 H 1 847,36 L 1 830,99) + 0,09 %

OMXS30 håller god form och steg till 1 847, som högst i fredags. Det ger oss en uppgång så här långt på 46,5 procent. Kraftig uppgång men inget mot Nasdaq Comp som stigit 82,1 procent, som mest sedan mars i år.

OMXS30 är i en stigande trend och har inte fått de svaghetstecken som vi ser på indexen i New York. Vi inriktar oss på att vårt eget index ska fullborda sin hela fas uppåt innan vi kan sikta nedåt en tid. Motstånd vid 1 848 och 1 863.

Den viktiga stigande trendlinjen ligger vid 1 770 och MA 50-kurvan ligger vid samma nivå med en avvikelse på någon punkt. Det ger oss därmed ett mycket viktigt stöd vid 1 770. Det är först när detta värde eller det högre värde vi får om det dröjer med ett test och genombrott. Det är 3,5 procent ned till detta stöd räknat från fredagens stängning.

Tiden ger oss all anledning att vara på vår vakt under måndagen och de följande dagarna för att se var marknaden vill ge den reaktion som ligger och väntar. Nu behöver reaktionen inte bli mer än ned till det ovan relaterade stödet. Vi vet ju att en toppformation normalt tar en hel del tid att skapa.

I vintras blev toppformationen utdragen under drygt 1 månad där många signaler gav olika datum under januari som slutet på uppgångsvågorna. Toppformationen ville leverera en snedvriden toppformation med en b-våg som stack iväg till 1 906 den 20 februari innan nedgången tog vid. Detta mönster skapar olika alternativa tolkningar då den underliggande tonen är stark. Vi måste ha med i beräkning att toppformationen denna gång också kan bli en utdragen process med signaler på underliggande styrka. Av den anledningen måste vi vara konsekventa i vår tolkning. Positiva signaler gäller tillsvidare fram till den dag marknaden bryter givna stöd. Spänningen blir lite extra kryddad, då New York skickar in negativa signaler för sina index, även om de ännu inte är starka.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 78,9 och 70,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 89,4 och 86,4 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 93,4 och 92,6 stigande

Högsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 16 september med 1 839.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

12 månader – 21 september 2020 – 20 september 2019

6 månader – 23 september 2020 – 23 mars 2020  

15 månader – 3 oktober 2020 – 3 juli 2019  

9 månader – 17 oktober 2020 – 17 januari 2019 

3 månader – 21 oktober 2020 – 21 juli 2020

18 månader – 25 oktober 2020 – 25 april 2019

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd: 1 875 och 1 918 Stöd: 1 832 och 1 790Graf av OMXS30 satte en ny topp

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 satte en ny topp

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 835,36 H 1 847,36 L 1 830,99) + 0,09 %

OMXS30 håller god form och steg till 1 847, som högst i fredags. Det ger oss en uppgång så här långt på 46,5 procent. Kraftig uppgång men inget mot Nasdaq Comp som stigit 82,1 procent, som mest sedan mars i år.

OMXS30 är i en stigande trend och har inte fått de svaghetstecken som vi ser på indexen i New York. Vi inriktar oss på att vårt eget index ska fullborda sin hela fas uppåt innan vi kan sikta nedåt en tid. Motstånd vid 1 848 och 1 863.

Den viktiga stigande trendlinjen ligger vid 1 770 och MA 50-kurvan ligger vid samma nivå med en avvikelse på någon punkt. Det ger oss därmed ett mycket viktigt stöd vid 1 770. Det är först när detta värde eller det högre värde vi får om det dröjer med ett test och genombrott. Det är 3,5 procent ned till detta stöd räknat från fredagens stängning.

Tiden ger oss all anledning att vara på vår vakt under måndagen och de följande dagarna för att se var marknaden vill ge den reaktion som ligger och väntar. Nu behöver reaktionen inte bli mer än ned till det ovan relaterade stödet. Vi vet ju att en toppformation normalt tar en hel del tid att skapa.

I vintras blev toppformationen utdragen under drygt 1 månad där många signaler gav olika datum under januari som slutet på uppgångsvågorna. Toppformationen ville leverera en snedvriden toppformation med en b-våg som stack iväg till 1 906 den 20 februari innan nedgången tog vid. Detta mönster skapar olika alternativa tolkningar då den underliggande tonen är stark. Vi måste ha med i beräkning att toppformationen denna gång också kan bli en utdragen process med signaler på underliggande styrka. Av den anledningen måste vi vara konsekventa i vår tolkning. Positiva signaler gäller tillsvidare fram till den dag marknaden bryter givna stöd. Spänningen blir lite extra kryddad, då New York skickar in negativa signaler för sina index, även om de ännu inte är starka.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 78,9 och 70,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 89,4 och 86,4 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 93,4 och 92,6 stigande

Högsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 16 september med 1 839.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

12 månader – 21 september 2020 – 20 september 2019

6 månader – 23 september 2020 – 23 mars 2020  

15 månader – 3 oktober 2020 – 3 juli 2019  

9 månader – 17 oktober 2020 – 17 januari 2019 

3 månader – 21 oktober 2020 – 21 juli 2020

18 månader – 25 oktober 2020 – 25 april 2019

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd: 1 875 och 1 918 Stöd: 1 832 och 1 790Graf av OMXS30 satte en ny topp

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 satte en ny topp

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 835,36 H 1 847,36 L 1 830,99) + 0,09 %

OMXS30 håller god form och steg till 1 847, som högst i fredags. Det ger oss en uppgång så här långt på 46,5 procent. Kraftig uppgång men inget mot Nasdaq Comp som stigit 82,1 procent, som mest sedan mars i år.

OMXS30 är i en stigande trend och har inte fått de svaghetstecken som vi ser på indexen i New York. Vi inriktar oss på att vårt eget index ska fullborda sin hela fas uppåt innan vi kan sikta nedåt en tid. Motstånd vid 1 848 och 1 863.

Den viktiga stigande trendlinjen ligger vid 1 770 och MA 50-kurvan ligger vid samma nivå med en avvikelse på någon punkt. Det ger oss därmed ett mycket viktigt stöd vid 1 770. Det är först när detta värde eller det högre värde vi får om det dröjer med ett test och genombrott. Det är 3,5 procent ned till detta stöd räknat från fredagens stängning.

Tiden ger oss all anledning att vara på vår vakt under måndagen och de följande dagarna för att se var marknaden vill ge den reaktion som ligger och väntar. Nu behöver reaktionen inte bli mer än ned till det ovan relaterade stödet. Vi vet ju att en toppformation normalt tar en hel del tid att skapa.

I vintras blev toppformationen utdragen under drygt 1 månad där många signaler gav olika datum under januari som slutet på uppgångsvågorna. Toppformationen ville leverera en snedvriden toppformation med en b-våg som stack iväg till 1 906 den 20 februari innan nedgången tog vid. Detta mönster skapar olika alternativa tolkningar då den underliggande tonen är stark. Vi måste ha med i beräkning att toppformationen denna gång också kan bli en utdragen process med signaler på underliggande styrka. Av den anledningen måste vi vara konsekventa i vår tolkning. Positiva signaler gäller tillsvidare fram till den dag marknaden bryter givna stöd. Spänningen blir lite extra kryddad, då New York skickar in negativa signaler för sina index, även om de ännu inte är starka.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 78,9 och 70,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 89,4 och 86,4 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 93,4 och 92,6 stigande

Högsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 16 september med 1 839.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

12 månader – 21 september 2020 – 20 september 2019

6 månader – 23 september 2020 – 23 mars 2020  

15 månader – 3 oktober 2020 – 3 juli 2019  

9 månader – 17 oktober 2020 – 17 januari 2019 

3 månader – 21 oktober 2020 – 21 juli 2020

18 månader – 25 oktober 2020 – 25 april 2019

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd: 1 875 och 1 918 Stöd: 1 832 och 1 790Graf av OMXS30 satte en ny topp

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 satte en ny topp

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 835,36 H 1 847,36 L 1 830,99) + 0,09 %

OMXS30 håller god form och steg till 1 847, som högst i fredags. Det ger oss en uppgång så här långt på 46,5 procent. Kraftig uppgång men inget mot Nasdaq Comp som stigit 82,1 procent, som mest sedan mars i år.

OMXS30 är i en stigande trend och har inte fått de svaghetstecken som vi ser på indexen i New York. Vi inriktar oss på att vårt eget index ska fullborda sin hela fas uppåt innan vi kan sikta nedåt en tid. Motstånd vid 1 848 och 1 863.

Den viktiga stigande trendlinjen ligger vid 1 770 och MA 50-kurvan ligger vid samma nivå med en avvikelse på någon punkt. Det ger oss därmed ett mycket viktigt stöd vid 1 770. Det är först när detta värde eller det högre värde vi får om det dröjer med ett test och genombrott. Det är 3,5 procent ned till detta stöd räknat från fredagens stängning.

Tiden ger oss all anledning att vara på vår vakt under måndagen och de följande dagarna för att se var marknaden vill ge den reaktion som ligger och väntar. Nu behöver reaktionen inte bli mer än ned till det ovan relaterade stödet. Vi vet ju att en toppformation normalt tar en hel del tid att skapa.

I vintras blev toppformationen utdragen under drygt 1 månad där många signaler gav olika datum under januari som slutet på uppgångsvågorna. Toppformationen ville leverera en snedvriden toppformation med en b-våg som stack iväg till 1 906 den 20 februari innan nedgången tog vid. Detta mönster skapar olika alternativa tolkningar då den underliggande tonen är stark. Vi måste ha med i beräkning att toppformationen denna gång också kan bli en utdragen process med signaler på underliggande styrka. Av den anledningen måste vi vara konsekventa i vår tolkning. Positiva signaler gäller tillsvidare fram till den dag marknaden bryter givna stöd. Spänningen blir lite extra kryddad, då New York skickar in negativa signaler för sina index, även om de ännu inte är starka.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 78,9 och 70,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 89,4 och 86,4 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 93,4 och 92,6 stigande

Högsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 16 september med 1 839.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

12 månader – 21 september 2020 – 20 september 2019

6 månader – 23 september 2020 – 23 mars 2020  

15 månader – 3 oktober 2020 – 3 juli 2019  

9 månader – 17 oktober 2020 – 17 januari 2019 

3 månader – 21 oktober 2020 – 21 juli 2020

18 månader – 25 oktober 2020 – 25 april 2019

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd: 1 875 och 1 918 Stöd: 1 832 och 1 790Graf av OMXS30 satte en ny topp

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.