Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 testade stö

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 781,92 H 1 793,36 L 1 776,85) + 0,64 %

OMXS30 landade på stödnivån 1 770 under måndagen. Tisdagen gav inte oväntat en motreaktion uppåt efter fallet på 77 punkter räknat från fredagens toppkurs på 1 847. I och med att MA 50-kurvan är intakt. Så är också den stigande trendlinjen, viket gör att vi inte fått in någon negativ signal. Detta har vi däremot fått in från flera andra index likt DAX-index och indexen på New Yorkbörserna. Ovanligt med en så pass stark utveckling i Stockholm om vi ser på omgivningen. Men vi jobbar konsekvent och försöker att inte springa händelserna i förväg för mycket utan vänta in de signaler som ger oss en förändring.   

Motreaktionen som inleddes efter måndagen har motstånd vid först 1 799 och sedan 1 808-1 810 om den första nivån skulle brytas. Toppen den 21 juli i år kom in på 1 798 och hjälper till att samverka strax under 1 800-nivån även nu drygt 30 dagar senare.   

Tidsmässigt var den 3 september viktig. Den dagen kom index in på 1 815, som högst. Tiden var på plats då. Priset var inte på plats då. Det pris som skapar ett intressant värde ligger på 1 848 sedan får vi se om det håller. Vi får se om det nås fullt ut eller om vi får acceptera 1 847 från den 18 augusti. Det fina med den 18:e är att detta datum kommer in 15 dagar efter den 3 september. Det ger oss rytmen på 7,0-7,5 dagar att bevaka i fortsättningen. Det handlar då om de mindre reaktionerna men inte desto mindre är dessa viktiga att hålla koll på Speciellt som index stigit mycket sedan i våras.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 76,1 och 69,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 86,8 och 87,6 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 48,0 och 69,8 fallande

Högsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd: 1 790 och 1 832 Stöd: 1 749 och 1 708Graf av OMXS30 testade stö

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 testade stö

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 781,92 H 1 793,36 L 1 776,85) + 0,64 %

OMXS30 landade på stödnivån 1 770 under måndagen. Tisdagen gav inte oväntat en motreaktion uppåt efter fallet på 77 punkter räknat från fredagens toppkurs på 1 847. I och med att MA 50-kurvan är intakt. Så är också den stigande trendlinjen, viket gör att vi inte fått in någon negativ signal. Detta har vi däremot fått in från flera andra index likt DAX-index och indexen på New Yorkbörserna. Ovanligt med en så pass stark utveckling i Stockholm om vi ser på omgivningen. Men vi jobbar konsekvent och försöker att inte springa händelserna i förväg för mycket utan vänta in de signaler som ger oss en förändring.   

Motreaktionen som inleddes efter måndagen har motstånd vid först 1 799 och sedan 1 808-1 810 om den första nivån skulle brytas. Toppen den 21 juli i år kom in på 1 798 och hjälper till att samverka strax under 1 800-nivån även nu drygt 30 dagar senare.   

Tidsmässigt var den 3 september viktig. Den dagen kom index in på 1 815, som högst. Tiden var på plats då. Priset var inte på plats då. Det pris som skapar ett intressant värde ligger på 1 848 sedan får vi se om det håller. Vi får se om det nås fullt ut eller om vi får acceptera 1 847 från den 18 augusti. Det fina med den 18:e är att detta datum kommer in 15 dagar efter den 3 september. Det ger oss rytmen på 7,0-7,5 dagar att bevaka i fortsättningen. Det handlar då om de mindre reaktionerna men inte desto mindre är dessa viktiga att hålla koll på Speciellt som index stigit mycket sedan i våras.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 76,1 och 69,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 86,8 och 87,6 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 48,0 och 69,8 fallande

Högsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd: 1 790 och 1 832 Stöd: 1 749 och 1 708Graf av OMXS30 testade stö

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 testade stö

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 781,92 H 1 793,36 L 1 776,85) + 0,64 %

OMXS30 landade på stödnivån 1 770 under måndagen. Tisdagen gav inte oväntat en motreaktion uppåt efter fallet på 77 punkter räknat från fredagens toppkurs på 1 847. I och med att MA 50-kurvan är intakt. Så är också den stigande trendlinjen, viket gör att vi inte fått in någon negativ signal. Detta har vi däremot fått in från flera andra index likt DAX-index och indexen på New Yorkbörserna. Ovanligt med en så pass stark utveckling i Stockholm om vi ser på omgivningen. Men vi jobbar konsekvent och försöker att inte springa händelserna i förväg för mycket utan vänta in de signaler som ger oss en förändring.   

Motreaktionen som inleddes efter måndagen har motstånd vid först 1 799 och sedan 1 808-1 810 om den första nivån skulle brytas. Toppen den 21 juli i år kom in på 1 798 och hjälper till att samverka strax under 1 800-nivån även nu drygt 30 dagar senare.   

Tidsmässigt var den 3 september viktig. Den dagen kom index in på 1 815, som högst. Tiden var på plats då. Priset var inte på plats då. Det pris som skapar ett intressant värde ligger på 1 848 sedan får vi se om det håller. Vi får se om det nås fullt ut eller om vi får acceptera 1 847 från den 18 augusti. Det fina med den 18:e är att detta datum kommer in 15 dagar efter den 3 september. Det ger oss rytmen på 7,0-7,5 dagar att bevaka i fortsättningen. Det handlar då om de mindre reaktionerna men inte desto mindre är dessa viktiga att hålla koll på Speciellt som index stigit mycket sedan i våras.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 76,1 och 69,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 86,8 och 87,6 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 48,0 och 69,8 fallande

Högsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd: 1 790 och 1 832 Stöd: 1 749 och 1 708Graf av OMXS30 testade stö

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 testade stö

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 781,92 H 1 793,36 L 1 776,85) + 0,64 %

OMXS30 landade på stödnivån 1 770 under måndagen. Tisdagen gav inte oväntat en motreaktion uppåt efter fallet på 77 punkter räknat från fredagens toppkurs på 1 847. I och med att MA 50-kurvan är intakt. Så är också den stigande trendlinjen, viket gör att vi inte fått in någon negativ signal. Detta har vi däremot fått in från flera andra index likt DAX-index och indexen på New Yorkbörserna. Ovanligt med en så pass stark utveckling i Stockholm om vi ser på omgivningen. Men vi jobbar konsekvent och försöker att inte springa händelserna i förväg för mycket utan vänta in de signaler som ger oss en förändring.   

Motreaktionen som inleddes efter måndagen har motstånd vid först 1 799 och sedan 1 808-1 810 om den första nivån skulle brytas. Toppen den 21 juli i år kom in på 1 798 och hjälper till att samverka strax under 1 800-nivån även nu drygt 30 dagar senare.   

Tidsmässigt var den 3 september viktig. Den dagen kom index in på 1 815, som högst. Tiden var på plats då. Priset var inte på plats då. Det pris som skapar ett intressant värde ligger på 1 848 sedan får vi se om det håller. Vi får se om det nås fullt ut eller om vi får acceptera 1 847 från den 18 augusti. Det fina med den 18:e är att detta datum kommer in 15 dagar efter den 3 september. Det ger oss rytmen på 7,0-7,5 dagar att bevaka i fortsättningen. Det handlar då om de mindre reaktionerna men inte desto mindre är dessa viktiga att hålla koll på Speciellt som index stigit mycket sedan i våras.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 76,1 och 69,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 86,8 och 87,6 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 48,0 och 69,8 fallande

Högsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd: 1 790 och 1 832 Stöd: 1 749 och 1 708Graf av OMXS30 testade stö

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 testade stö

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 781,92 H 1 793,36 L 1 776,85) + 0,64 %

OMXS30 landade på stödnivån 1 770 under måndagen. Tisdagen gav inte oväntat en motreaktion uppåt efter fallet på 77 punkter räknat från fredagens toppkurs på 1 847. I och med att MA 50-kurvan är intakt. Så är också den stigande trendlinjen, viket gör att vi inte fått in någon negativ signal. Detta har vi däremot fått in från flera andra index likt DAX-index och indexen på New Yorkbörserna. Ovanligt med en så pass stark utveckling i Stockholm om vi ser på omgivningen. Men vi jobbar konsekvent och försöker att inte springa händelserna i förväg för mycket utan vänta in de signaler som ger oss en förändring.   

Motreaktionen som inleddes efter måndagen har motstånd vid först 1 799 och sedan 1 808-1 810 om den första nivån skulle brytas. Toppen den 21 juli i år kom in på 1 798 och hjälper till att samverka strax under 1 800-nivån även nu drygt 30 dagar senare.   

Tidsmässigt var den 3 september viktig. Den dagen kom index in på 1 815, som högst. Tiden var på plats då. Priset var inte på plats då. Det pris som skapar ett intressant värde ligger på 1 848 sedan får vi se om det håller. Vi får se om det nås fullt ut eller om vi får acceptera 1 847 från den 18 augusti. Det fina med den 18:e är att detta datum kommer in 15 dagar efter den 3 september. Det ger oss rytmen på 7,0-7,5 dagar att bevaka i fortsättningen. Det handlar då om de mindre reaktionerna men inte desto mindre är dessa viktiga att hålla koll på Speciellt som index stigit mycket sedan i våras.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 76,1 och 69,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 86,8 och 87,6 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 48,0 och 69,8 fallande

Högsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd: 1 790 och 1 832 Stöd: 1 749 och 1 708Graf av OMXS30 testade stö

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 testade stö

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 781,92 H 1 793,36 L 1 776,85) + 0,64 %

OMXS30 landade på stödnivån 1 770 under måndagen. Tisdagen gav inte oväntat en motreaktion uppåt efter fallet på 77 punkter räknat från fredagens toppkurs på 1 847. I och med att MA 50-kurvan är intakt. Så är också den stigande trendlinjen, viket gör att vi inte fått in någon negativ signal. Detta har vi däremot fått in från flera andra index likt DAX-index och indexen på New Yorkbörserna. Ovanligt med en så pass stark utveckling i Stockholm om vi ser på omgivningen. Men vi jobbar konsekvent och försöker att inte springa händelserna i förväg för mycket utan vänta in de signaler som ger oss en förändring.   

Motreaktionen som inleddes efter måndagen har motstånd vid först 1 799 och sedan 1 808-1 810 om den första nivån skulle brytas. Toppen den 21 juli i år kom in på 1 798 och hjälper till att samverka strax under 1 800-nivån även nu drygt 30 dagar senare.   

Tidsmässigt var den 3 september viktig. Den dagen kom index in på 1 815, som högst. Tiden var på plats då. Priset var inte på plats då. Det pris som skapar ett intressant värde ligger på 1 848 sedan får vi se om det håller. Vi får se om det nås fullt ut eller om vi får acceptera 1 847 från den 18 augusti. Det fina med den 18:e är att detta datum kommer in 15 dagar efter den 3 september. Det ger oss rytmen på 7,0-7,5 dagar att bevaka i fortsättningen. Det handlar då om de mindre reaktionerna men inte desto mindre är dessa viktiga att hålla koll på Speciellt som index stigit mycket sedan i våras.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 76,1 och 69,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 86,8 och 87,6 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 48,0 och 69,8 fallande

Högsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd: 1 790 och 1 832 Stöd: 1 749 och 1 708Graf av OMXS30 testade stö

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.