Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

DAX bröt stödlinjer

Övriga Index


Ikon analys

DAX-index 12 639,15

DAX-index har brutit igenom den stigande trendlinjen som sammanbinder bottnarna i uppgången. Genombrottet skedde under måndagen och det är första negativa signalen från detta index. MA 50-kurvan, som varit stigande sedan mitten av maj månad är också bruten. Kurvan håller på att plana ut och de ger oss en indikation på att vara beredda på mer på nedsidan framöver. Index måste snabbt över 13 000-nivån för att kunna rädda 50-kurvan från att bli fallande. Möjligt. Om det sker innebär det också att den stigande trendlinjen testas från under sidan. Den utgör i sig ett mottspnd vid 13 200 den kommande veckan.

Idag är det den 23 september och det ger oss anledning att följa utvecklingen för att se om vi under onsdagen eller de närmaste dagarna får in lägre toppar. Om så sker ökar sannolikheten för en ny fas nedåt.

Lägger vi sedan till att index skapat tre toppar sedan den 8 juni och 12 913 följt av 21 juli och 13 314. Den tredje toppen kom sedan in på 13 460 den 3 september. Varje ny topp är högre är den föregående. Vid tredjetoppen måste index dra på med kraft och får inte vända nedåt. Nu har de skett och därmed är det en stark indikation på att det kommer mer på nedsidan framöver.Graf av DAX bröt stödlinjer

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

DAX bröt stödlinjer

Övriga Index


Ikon analys

DAX-index 12 639,15

DAX-index har brutit igenom den stigande trendlinjen som sammanbinder bottnarna i uppgången. Genombrottet skedde under måndagen och det är första negativa signalen från detta index. MA 50-kurvan, som varit stigande sedan mitten av maj månad är också bruten. Kurvan håller på att plana ut och de ger oss en indikation på att vara beredda på mer på nedsidan framöver. Index måste snabbt över 13 000-nivån för att kunna rädda 50-kurvan från att bli fallande. Möjligt. Om det sker innebär det också att den stigande trendlinjen testas från under sidan. Den utgör i sig ett mottspnd vid 13 200 den kommande veckan.

Idag är det den 23 september och det ger oss anledning att följa utvecklingen för att se om vi under onsdagen eller de närmaste dagarna får in lägre toppar. Om så sker ökar sannolikheten för en ny fas nedåt.

Lägger vi sedan till att index skapat tre toppar sedan den 8 juni och 12 913 följt av 21 juli och 13 314. Den tredje toppen kom sedan in på 13 460 den 3 september. Varje ny topp är högre är den föregående. Vid tredjetoppen måste index dra på med kraft och får inte vända nedåt. Nu har de skett och därmed är det en stark indikation på att det kommer mer på nedsidan framöver.Graf av DAX bröt stödlinjer

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

DAX bröt stödlinjer

Övriga Index


Ikon analys

DAX-index 12 639,15

DAX-index har brutit igenom den stigande trendlinjen som sammanbinder bottnarna i uppgången. Genombrottet skedde under måndagen och det är första negativa signalen från detta index. MA 50-kurvan, som varit stigande sedan mitten av maj månad är också bruten. Kurvan håller på att plana ut och de ger oss en indikation på att vara beredda på mer på nedsidan framöver. Index måste snabbt över 13 000-nivån för att kunna rädda 50-kurvan från att bli fallande. Möjligt. Om det sker innebär det också att den stigande trendlinjen testas från under sidan. Den utgör i sig ett mottspnd vid 13 200 den kommande veckan.

Idag är det den 23 september och det ger oss anledning att följa utvecklingen för att se om vi under onsdagen eller de närmaste dagarna får in lägre toppar. Om så sker ökar sannolikheten för en ny fas nedåt.

Lägger vi sedan till att index skapat tre toppar sedan den 8 juni och 12 913 följt av 21 juli och 13 314. Den tredje toppen kom sedan in på 13 460 den 3 september. Varje ny topp är högre är den föregående. Vid tredjetoppen måste index dra på med kraft och får inte vända nedåt. Nu har de skett och därmed är det en stark indikation på att det kommer mer på nedsidan framöver.Graf av DAX bröt stödlinjer

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

DAX bröt stödlinjer

Övriga Index


Ikon analys

DAX-index 12 639,15

DAX-index har brutit igenom den stigande trendlinjen som sammanbinder bottnarna i uppgången. Genombrottet skedde under måndagen och det är första negativa signalen från detta index. MA 50-kurvan, som varit stigande sedan mitten av maj månad är också bruten. Kurvan håller på att plana ut och de ger oss en indikation på att vara beredda på mer på nedsidan framöver. Index måste snabbt över 13 000-nivån för att kunna rädda 50-kurvan från att bli fallande. Möjligt. Om det sker innebär det också att den stigande trendlinjen testas från under sidan. Den utgör i sig ett mottspnd vid 13 200 den kommande veckan.

Idag är det den 23 september och det ger oss anledning att följa utvecklingen för att se om vi under onsdagen eller de närmaste dagarna får in lägre toppar. Om så sker ökar sannolikheten för en ny fas nedåt.

Lägger vi sedan till att index skapat tre toppar sedan den 8 juni och 12 913 följt av 21 juli och 13 314. Den tredje toppen kom sedan in på 13 460 den 3 september. Varje ny topp är högre är den föregående. Vid tredjetoppen måste index dra på med kraft och får inte vända nedåt. Nu har de skett och därmed är det en stark indikation på att det kommer mer på nedsidan framöver.Graf av DAX bröt stödlinjer

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

DAX bröt stödlinjer

Övriga Index


Ikon analys

DAX-index 12 639,15

DAX-index har brutit igenom den stigande trendlinjen som sammanbinder bottnarna i uppgången. Genombrottet skedde under måndagen och det är första negativa signalen från detta index. MA 50-kurvan, som varit stigande sedan mitten av maj månad är också bruten. Kurvan håller på att plana ut och de ger oss en indikation på att vara beredda på mer på nedsidan framöver. Index måste snabbt över 13 000-nivån för att kunna rädda 50-kurvan från att bli fallande. Möjligt. Om det sker innebär det också att den stigande trendlinjen testas från under sidan. Den utgör i sig ett mottspnd vid 13 200 den kommande veckan.

Idag är det den 23 september och det ger oss anledning att följa utvecklingen för att se om vi under onsdagen eller de närmaste dagarna får in lägre toppar. Om så sker ökar sannolikheten för en ny fas nedåt.

Lägger vi sedan till att index skapat tre toppar sedan den 8 juni och 12 913 följt av 21 juli och 13 314. Den tredje toppen kom sedan in på 13 460 den 3 september. Varje ny topp är högre är den föregående. Vid tredjetoppen måste index dra på med kraft och får inte vända nedåt. Nu har de skett och därmed är det en stark indikation på att det kommer mer på nedsidan framöver.Graf av DAX bröt stödlinjer

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

DAX bröt stödlinjer

Övriga Index


Ikon analys

DAX-index 12 639,15

DAX-index har brutit igenom den stigande trendlinjen som sammanbinder bottnarna i uppgången. Genombrottet skedde under måndagen och det är första negativa signalen från detta index. MA 50-kurvan, som varit stigande sedan mitten av maj månad är också bruten. Kurvan håller på att plana ut och de ger oss en indikation på att vara beredda på mer på nedsidan framöver. Index måste snabbt över 13 000-nivån för att kunna rädda 50-kurvan från att bli fallande. Möjligt. Om det sker innebär det också att den stigande trendlinjen testas från under sidan. Den utgör i sig ett mottspnd vid 13 200 den kommande veckan.

Idag är det den 23 september och det ger oss anledning att följa utvecklingen för att se om vi under onsdagen eller de närmaste dagarna får in lägre toppar. Om så sker ökar sannolikheten för en ny fas nedåt.

Lägger vi sedan till att index skapat tre toppar sedan den 8 juni och 12 913 följt av 21 juli och 13 314. Den tredje toppen kom sedan in på 13 460 den 3 september. Varje ny topp är högre är den föregående. Vid tredjetoppen måste index dra på med kraft och får inte vända nedåt. Nu har de skett och därmed är det en stark indikation på att det kommer mer på nedsidan framöver.Graf av DAX bröt stödlinjer

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.