Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 söker stöd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 795,64 H 1 814,53 L 1 789,70) + 0,77 %

OMXS30 har nu stigit under 6 månader efter att den 16 mars noterat 1 261, som lägst. Under perioden 16-23 mars i våras kunde vi se hur olika aktier spred sina lägsta noteringar under de sex börsdagar som ligger i tidsintervallet.

Toppen 1 847 kom in fredagen den 18 mars. Detta är högsta notering under de senaste 6 månaderna. Rent matematiskt hade 1 848-1 849 varit att föredra. Men vi hänger inte upp oss på en mindre avvikelse. Det viktiga är att tiden är på plats och ger en avstämning inför fortsättningen.  

Det viktiga nu är att tiden är uppe i 6 månader fram till och med den 23 september. Det ger oss anledning att se mycket allvarligt på att onsdagen den 23 september gav en lägre topp vid 1 815.

I en förväntad rekyl framöver ligger stödet vid 1 770-1 775, som en helt avgörande nivå. Bryts detta stöd och ger en stängningskurs under 1 770 öppnar det för en mer negativ bild en tid framöver. Vid 1 770 ligger dels den stigande trendlinjen som sammanbinder bottnarna i uppgången sedan den 25 juni. Vi har också den glidande medeltalskurvan MA 50 på samma värde. Det betyder att instrumenten tillsammans ger ett viktigt och starkt stöd. Första testet i måndags, den 21 september, höll 1 770-nivån och gav en normal studs uppåt under två dagar med 1 815 som högst under onsdagen. Efter två dagar av motreaktion brukar ett avgörande falla på plats. Där är vi nu, de resterade dagarna av veckan och 1 770 blir helt avgörande igen. Bryts nivån denna gång eller senare är en fortstatning till 1 700 aktuellt som nästa anhalt eller delmål om vi använder bilden av att det hela kan fortsätta. Men då 1 770 måste brytas först behöver vi inte oro oss för resten redan nu.  

Hela uppgången startade från 1 261 den 16 mars i år. Högsta notering under september är 1 847, vilket ger oss en uppgång på 586 punkter som mest. Detta ger ett rally på hela 46,5 procent, som mest och detta på enbart 6 månader. Vi jobbar även med beskrivningarna 26 veckor och 186 dagar för att se de olika sambanden mellan tid och pris. Första tidsalternativet var på plats den 3 september, då index noterade 1 815, som högst. Det var samma värde index hade som högst under onsdagen (23/9).

När 1 770-nivån är bruten kan vi plocka upp mer negativa signaler, då det i så fall handlar om en korrigering av hela uppgången sedan mars månad. Var stöden ligger får vi anledning att ta fram när vi får in ytterligare pusselbitar. Marknaden visar redan att vid ett genombrott av 1 770-nivån är det området vid 1 700, som blir aktuellt, som första anhalt.   

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande och har en bit kvar till värdet 80 för båda värdena. Utvecklingen har varit stigande ända sedan andra kvartalet i år.

Lång sikt: Månadsstochastic 76,8 och 70,0 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan har vänt från att vara stigande till att vara fallande. I nuläget är detta inget alarmerande så länge båda värdena befinner sig över 80. Vi ser allt fler mindre signaler som ger oss anledning att tona ned de positiva förväntningarna för index. När båda värdena är under 80 har vi sannolikt innan dess fått in andra negativa signaler tidigare. Vi har med hög sannolikhet ett mycket viktigt avgörande vid indexvärdet 1 770. Bryts detta kan vi inrikta oss på mer på nedsidan. Men först signalen sedan kan vi ”måla någon på väggen”.

Medellång sikt: Veckostochastic 88,9 och 88,3 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande. Detta är ingen fara i sig då indikatorn svänger snabbt. Den senaste vändningen i indikatorn skedde efter den 18 september, då index föll snabbt under måndagen den 21 september. Denna indikator fångar i första hand svängningar på 1-3 veckor och hjälper oss att tolka de mer kortsiktiga rörelserna.

Kort sikt: Dagsstochastic 34,6 och 50,2 fallande

Högsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd: 1 832 och 1 875 Stöd: 1 790 och 1 749Graf av OMXS30 söker stöd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 söker stöd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 795,64 H 1 814,53 L 1 789,70) + 0,77 %

OMXS30 har nu stigit under 6 månader efter att den 16 mars noterat 1 261, som lägst. Under perioden 16-23 mars i våras kunde vi se hur olika aktier spred sina lägsta noteringar under de sex börsdagar som ligger i tidsintervallet.

Toppen 1 847 kom in fredagen den 18 mars. Detta är högsta notering under de senaste 6 månaderna. Rent matematiskt hade 1 848-1 849 varit att föredra. Men vi hänger inte upp oss på en mindre avvikelse. Det viktiga är att tiden är på plats och ger en avstämning inför fortsättningen.  

Det viktiga nu är att tiden är uppe i 6 månader fram till och med den 23 september. Det ger oss anledning att se mycket allvarligt på att onsdagen den 23 september gav en lägre topp vid 1 815.

I en förväntad rekyl framöver ligger stödet vid 1 770-1 775, som en helt avgörande nivå. Bryts detta stöd och ger en stängningskurs under 1 770 öppnar det för en mer negativ bild en tid framöver. Vid 1 770 ligger dels den stigande trendlinjen som sammanbinder bottnarna i uppgången sedan den 25 juni. Vi har också den glidande medeltalskurvan MA 50 på samma värde. Det betyder att instrumenten tillsammans ger ett viktigt och starkt stöd. Första testet i måndags, den 21 september, höll 1 770-nivån och gav en normal studs uppåt under två dagar med 1 815 som högst under onsdagen. Efter två dagar av motreaktion brukar ett avgörande falla på plats. Där är vi nu, de resterade dagarna av veckan och 1 770 blir helt avgörande igen. Bryts nivån denna gång eller senare är en fortstatning till 1 700 aktuellt som nästa anhalt eller delmål om vi använder bilden av att det hela kan fortsätta. Men då 1 770 måste brytas först behöver vi inte oro oss för resten redan nu.  

Hela uppgången startade från 1 261 den 16 mars i år. Högsta notering under september är 1 847, vilket ger oss en uppgång på 586 punkter som mest. Detta ger ett rally på hela 46,5 procent, som mest och detta på enbart 6 månader. Vi jobbar även med beskrivningarna 26 veckor och 186 dagar för att se de olika sambanden mellan tid och pris. Första tidsalternativet var på plats den 3 september, då index noterade 1 815, som högst. Det var samma värde index hade som högst under onsdagen (23/9).

När 1 770-nivån är bruten kan vi plocka upp mer negativa signaler, då det i så fall handlar om en korrigering av hela uppgången sedan mars månad. Var stöden ligger får vi anledning att ta fram när vi får in ytterligare pusselbitar. Marknaden visar redan att vid ett genombrott av 1 770-nivån är det området vid 1 700, som blir aktuellt, som första anhalt.   

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande och har en bit kvar till värdet 80 för båda värdena. Utvecklingen har varit stigande ända sedan andra kvartalet i år.

Lång sikt: Månadsstochastic 76,8 och 70,0 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan har vänt från att vara stigande till att vara fallande. I nuläget är detta inget alarmerande så länge båda värdena befinner sig över 80. Vi ser allt fler mindre signaler som ger oss anledning att tona ned de positiva förväntningarna för index. När båda värdena är under 80 har vi sannolikt innan dess fått in andra negativa signaler tidigare. Vi har med hög sannolikhet ett mycket viktigt avgörande vid indexvärdet 1 770. Bryts detta kan vi inrikta oss på mer på nedsidan. Men först signalen sedan kan vi ”måla någon på väggen”.

Medellång sikt: Veckostochastic 88,9 och 88,3 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande. Detta är ingen fara i sig då indikatorn svänger snabbt. Den senaste vändningen i indikatorn skedde efter den 18 september, då index föll snabbt under måndagen den 21 september. Denna indikator fångar i första hand svängningar på 1-3 veckor och hjälper oss att tolka de mer kortsiktiga rörelserna.

Kort sikt: Dagsstochastic 34,6 och 50,2 fallande

Högsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd: 1 832 och 1 875 Stöd: 1 790 och 1 749Graf av OMXS30 söker stöd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 söker stöd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 795,64 H 1 814,53 L 1 789,70) + 0,77 %

OMXS30 har nu stigit under 6 månader efter att den 16 mars noterat 1 261, som lägst. Under perioden 16-23 mars i våras kunde vi se hur olika aktier spred sina lägsta noteringar under de sex börsdagar som ligger i tidsintervallet.

Toppen 1 847 kom in fredagen den 18 mars. Detta är högsta notering under de senaste 6 månaderna. Rent matematiskt hade 1 848-1 849 varit att föredra. Men vi hänger inte upp oss på en mindre avvikelse. Det viktiga är att tiden är på plats och ger en avstämning inför fortsättningen.  

Det viktiga nu är att tiden är uppe i 6 månader fram till och med den 23 september. Det ger oss anledning att se mycket allvarligt på att onsdagen den 23 september gav en lägre topp vid 1 815.

I en förväntad rekyl framöver ligger stödet vid 1 770-1 775, som en helt avgörande nivå. Bryts detta stöd och ger en stängningskurs under 1 770 öppnar det för en mer negativ bild en tid framöver. Vid 1 770 ligger dels den stigande trendlinjen som sammanbinder bottnarna i uppgången sedan den 25 juni. Vi har också den glidande medeltalskurvan MA 50 på samma värde. Det betyder att instrumenten tillsammans ger ett viktigt och starkt stöd. Första testet i måndags, den 21 september, höll 1 770-nivån och gav en normal studs uppåt under två dagar med 1 815 som högst under onsdagen. Efter två dagar av motreaktion brukar ett avgörande falla på plats. Där är vi nu, de resterade dagarna av veckan och 1 770 blir helt avgörande igen. Bryts nivån denna gång eller senare är en fortstatning till 1 700 aktuellt som nästa anhalt eller delmål om vi använder bilden av att det hela kan fortsätta. Men då 1 770 måste brytas först behöver vi inte oro oss för resten redan nu.  

Hela uppgången startade från 1 261 den 16 mars i år. Högsta notering under september är 1 847, vilket ger oss en uppgång på 586 punkter som mest. Detta ger ett rally på hela 46,5 procent, som mest och detta på enbart 6 månader. Vi jobbar även med beskrivningarna 26 veckor och 186 dagar för att se de olika sambanden mellan tid och pris. Första tidsalternativet var på plats den 3 september, då index noterade 1 815, som högst. Det var samma värde index hade som högst under onsdagen (23/9).

När 1 770-nivån är bruten kan vi plocka upp mer negativa signaler, då det i så fall handlar om en korrigering av hela uppgången sedan mars månad. Var stöden ligger får vi anledning att ta fram när vi får in ytterligare pusselbitar. Marknaden visar redan att vid ett genombrott av 1 770-nivån är det området vid 1 700, som blir aktuellt, som första anhalt.   

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande och har en bit kvar till värdet 80 för båda värdena. Utvecklingen har varit stigande ända sedan andra kvartalet i år.

Lång sikt: Månadsstochastic 76,8 och 70,0 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan har vänt från att vara stigande till att vara fallande. I nuläget är detta inget alarmerande så länge båda värdena befinner sig över 80. Vi ser allt fler mindre signaler som ger oss anledning att tona ned de positiva förväntningarna för index. När båda värdena är under 80 har vi sannolikt innan dess fått in andra negativa signaler tidigare. Vi har med hög sannolikhet ett mycket viktigt avgörande vid indexvärdet 1 770. Bryts detta kan vi inrikta oss på mer på nedsidan. Men först signalen sedan kan vi ”måla någon på väggen”.

Medellång sikt: Veckostochastic 88,9 och 88,3 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande. Detta är ingen fara i sig då indikatorn svänger snabbt. Den senaste vändningen i indikatorn skedde efter den 18 september, då index föll snabbt under måndagen den 21 september. Denna indikator fångar i första hand svängningar på 1-3 veckor och hjälper oss att tolka de mer kortsiktiga rörelserna.

Kort sikt: Dagsstochastic 34,6 och 50,2 fallande

Högsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd: 1 832 och 1 875 Stöd: 1 790 och 1 749Graf av OMXS30 söker stöd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 söker stöd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 795,64 H 1 814,53 L 1 789,70) + 0,77 %

OMXS30 har nu stigit under 6 månader efter att den 16 mars noterat 1 261, som lägst. Under perioden 16-23 mars i våras kunde vi se hur olika aktier spred sina lägsta noteringar under de sex börsdagar som ligger i tidsintervallet.

Toppen 1 847 kom in fredagen den 18 mars. Detta är högsta notering under de senaste 6 månaderna. Rent matematiskt hade 1 848-1 849 varit att föredra. Men vi hänger inte upp oss på en mindre avvikelse. Det viktiga är att tiden är på plats och ger en avstämning inför fortsättningen.  

Det viktiga nu är att tiden är uppe i 6 månader fram till och med den 23 september. Det ger oss anledning att se mycket allvarligt på att onsdagen den 23 september gav en lägre topp vid 1 815.

I en förväntad rekyl framöver ligger stödet vid 1 770-1 775, som en helt avgörande nivå. Bryts detta stöd och ger en stängningskurs under 1 770 öppnar det för en mer negativ bild en tid framöver. Vid 1 770 ligger dels den stigande trendlinjen som sammanbinder bottnarna i uppgången sedan den 25 juni. Vi har också den glidande medeltalskurvan MA 50 på samma värde. Det betyder att instrumenten tillsammans ger ett viktigt och starkt stöd. Första testet i måndags, den 21 september, höll 1 770-nivån och gav en normal studs uppåt under två dagar med 1 815 som högst under onsdagen. Efter två dagar av motreaktion brukar ett avgörande falla på plats. Där är vi nu, de resterade dagarna av veckan och 1 770 blir helt avgörande igen. Bryts nivån denna gång eller senare är en fortstatning till 1 700 aktuellt som nästa anhalt eller delmål om vi använder bilden av att det hela kan fortsätta. Men då 1 770 måste brytas först behöver vi inte oro oss för resten redan nu.  

Hela uppgången startade från 1 261 den 16 mars i år. Högsta notering under september är 1 847, vilket ger oss en uppgång på 586 punkter som mest. Detta ger ett rally på hela 46,5 procent, som mest och detta på enbart 6 månader. Vi jobbar även med beskrivningarna 26 veckor och 186 dagar för att se de olika sambanden mellan tid och pris. Första tidsalternativet var på plats den 3 september, då index noterade 1 815, som högst. Det var samma värde index hade som högst under onsdagen (23/9).

När 1 770-nivån är bruten kan vi plocka upp mer negativa signaler, då det i så fall handlar om en korrigering av hela uppgången sedan mars månad. Var stöden ligger får vi anledning att ta fram när vi får in ytterligare pusselbitar. Marknaden visar redan att vid ett genombrott av 1 770-nivån är det området vid 1 700, som blir aktuellt, som första anhalt.   

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande och har en bit kvar till värdet 80 för båda värdena. Utvecklingen har varit stigande ända sedan andra kvartalet i år.

Lång sikt: Månadsstochastic 76,8 och 70,0 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan har vänt från att vara stigande till att vara fallande. I nuläget är detta inget alarmerande så länge båda värdena befinner sig över 80. Vi ser allt fler mindre signaler som ger oss anledning att tona ned de positiva förväntningarna för index. När båda värdena är under 80 har vi sannolikt innan dess fått in andra negativa signaler tidigare. Vi har med hög sannolikhet ett mycket viktigt avgörande vid indexvärdet 1 770. Bryts detta kan vi inrikta oss på mer på nedsidan. Men först signalen sedan kan vi ”måla någon på väggen”.

Medellång sikt: Veckostochastic 88,9 och 88,3 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande. Detta är ingen fara i sig då indikatorn svänger snabbt. Den senaste vändningen i indikatorn skedde efter den 18 september, då index föll snabbt under måndagen den 21 september. Denna indikator fångar i första hand svängningar på 1-3 veckor och hjälper oss att tolka de mer kortsiktiga rörelserna.

Kort sikt: Dagsstochastic 34,6 och 50,2 fallande

Högsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd: 1 832 och 1 875 Stöd: 1 790 och 1 749Graf av OMXS30 söker stöd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 söker stöd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 795,64 H 1 814,53 L 1 789,70) + 0,77 %

OMXS30 har nu stigit under 6 månader efter att den 16 mars noterat 1 261, som lägst. Under perioden 16-23 mars i våras kunde vi se hur olika aktier spred sina lägsta noteringar under de sex börsdagar som ligger i tidsintervallet.

Toppen 1 847 kom in fredagen den 18 mars. Detta är högsta notering under de senaste 6 månaderna. Rent matematiskt hade 1 848-1 849 varit att föredra. Men vi hänger inte upp oss på en mindre avvikelse. Det viktiga är att tiden är på plats och ger en avstämning inför fortsättningen.  

Det viktiga nu är att tiden är uppe i 6 månader fram till och med den 23 september. Det ger oss anledning att se mycket allvarligt på att onsdagen den 23 september gav en lägre topp vid 1 815.

I en förväntad rekyl framöver ligger stödet vid 1 770-1 775, som en helt avgörande nivå. Bryts detta stöd och ger en stängningskurs under 1 770 öppnar det för en mer negativ bild en tid framöver. Vid 1 770 ligger dels den stigande trendlinjen som sammanbinder bottnarna i uppgången sedan den 25 juni. Vi har också den glidande medeltalskurvan MA 50 på samma värde. Det betyder att instrumenten tillsammans ger ett viktigt och starkt stöd. Första testet i måndags, den 21 september, höll 1 770-nivån och gav en normal studs uppåt under två dagar med 1 815 som högst under onsdagen. Efter två dagar av motreaktion brukar ett avgörande falla på plats. Där är vi nu, de resterade dagarna av veckan och 1 770 blir helt avgörande igen. Bryts nivån denna gång eller senare är en fortstatning till 1 700 aktuellt som nästa anhalt eller delmål om vi använder bilden av att det hela kan fortsätta. Men då 1 770 måste brytas först behöver vi inte oro oss för resten redan nu.  

Hela uppgången startade från 1 261 den 16 mars i år. Högsta notering under september är 1 847, vilket ger oss en uppgång på 586 punkter som mest. Detta ger ett rally på hela 46,5 procent, som mest och detta på enbart 6 månader. Vi jobbar även med beskrivningarna 26 veckor och 186 dagar för att se de olika sambanden mellan tid och pris. Första tidsalternativet var på plats den 3 september, då index noterade 1 815, som högst. Det var samma värde index hade som högst under onsdagen (23/9).

När 1 770-nivån är bruten kan vi plocka upp mer negativa signaler, då det i så fall handlar om en korrigering av hela uppgången sedan mars månad. Var stöden ligger får vi anledning att ta fram när vi får in ytterligare pusselbitar. Marknaden visar redan att vid ett genombrott av 1 770-nivån är det området vid 1 700, som blir aktuellt, som första anhalt.   

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande och har en bit kvar till värdet 80 för båda värdena. Utvecklingen har varit stigande ända sedan andra kvartalet i år.

Lång sikt: Månadsstochastic 76,8 och 70,0 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan har vänt från att vara stigande till att vara fallande. I nuläget är detta inget alarmerande så länge båda värdena befinner sig över 80. Vi ser allt fler mindre signaler som ger oss anledning att tona ned de positiva förväntningarna för index. När båda värdena är under 80 har vi sannolikt innan dess fått in andra negativa signaler tidigare. Vi har med hög sannolikhet ett mycket viktigt avgörande vid indexvärdet 1 770. Bryts detta kan vi inrikta oss på mer på nedsidan. Men först signalen sedan kan vi ”måla någon på väggen”.

Medellång sikt: Veckostochastic 88,9 och 88,3 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande. Detta är ingen fara i sig då indikatorn svänger snabbt. Den senaste vändningen i indikatorn skedde efter den 18 september, då index föll snabbt under måndagen den 21 september. Denna indikator fångar i första hand svängningar på 1-3 veckor och hjälper oss att tolka de mer kortsiktiga rörelserna.

Kort sikt: Dagsstochastic 34,6 och 50,2 fallande

Högsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd: 1 832 och 1 875 Stöd: 1 790 och 1 749Graf av OMXS30 söker stöd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 söker stöd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 795,64 H 1 814,53 L 1 789,70) + 0,77 %

OMXS30 har nu stigit under 6 månader efter att den 16 mars noterat 1 261, som lägst. Under perioden 16-23 mars i våras kunde vi se hur olika aktier spred sina lägsta noteringar under de sex börsdagar som ligger i tidsintervallet.

Toppen 1 847 kom in fredagen den 18 mars. Detta är högsta notering under de senaste 6 månaderna. Rent matematiskt hade 1 848-1 849 varit att föredra. Men vi hänger inte upp oss på en mindre avvikelse. Det viktiga är att tiden är på plats och ger en avstämning inför fortsättningen.  

Det viktiga nu är att tiden är uppe i 6 månader fram till och med den 23 september. Det ger oss anledning att se mycket allvarligt på att onsdagen den 23 september gav en lägre topp vid 1 815.

I en förväntad rekyl framöver ligger stödet vid 1 770-1 775, som en helt avgörande nivå. Bryts detta stöd och ger en stängningskurs under 1 770 öppnar det för en mer negativ bild en tid framöver. Vid 1 770 ligger dels den stigande trendlinjen som sammanbinder bottnarna i uppgången sedan den 25 juni. Vi har också den glidande medeltalskurvan MA 50 på samma värde. Det betyder att instrumenten tillsammans ger ett viktigt och starkt stöd. Första testet i måndags, den 21 september, höll 1 770-nivån och gav en normal studs uppåt under två dagar med 1 815 som högst under onsdagen. Efter två dagar av motreaktion brukar ett avgörande falla på plats. Där är vi nu, de resterade dagarna av veckan och 1 770 blir helt avgörande igen. Bryts nivån denna gång eller senare är en fortstatning till 1 700 aktuellt som nästa anhalt eller delmål om vi använder bilden av att det hela kan fortsätta. Men då 1 770 måste brytas först behöver vi inte oro oss för resten redan nu.  

Hela uppgången startade från 1 261 den 16 mars i år. Högsta notering under september är 1 847, vilket ger oss en uppgång på 586 punkter som mest. Detta ger ett rally på hela 46,5 procent, som mest och detta på enbart 6 månader. Vi jobbar även med beskrivningarna 26 veckor och 186 dagar för att se de olika sambanden mellan tid och pris. Första tidsalternativet var på plats den 3 september, då index noterade 1 815, som högst. Det var samma värde index hade som högst under onsdagen (23/9).

När 1 770-nivån är bruten kan vi plocka upp mer negativa signaler, då det i så fall handlar om en korrigering av hela uppgången sedan mars månad. Var stöden ligger får vi anledning att ta fram när vi får in ytterligare pusselbitar. Marknaden visar redan att vid ett genombrott av 1 770-nivån är det området vid 1 700, som blir aktuellt, som första anhalt.   

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande och har en bit kvar till värdet 80 för båda värdena. Utvecklingen har varit stigande ända sedan andra kvartalet i år.

Lång sikt: Månadsstochastic 76,8 och 70,0 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan har vänt från att vara stigande till att vara fallande. I nuläget är detta inget alarmerande så länge båda värdena befinner sig över 80. Vi ser allt fler mindre signaler som ger oss anledning att tona ned de positiva förväntningarna för index. När båda värdena är under 80 har vi sannolikt innan dess fått in andra negativa signaler tidigare. Vi har med hög sannolikhet ett mycket viktigt avgörande vid indexvärdet 1 770. Bryts detta kan vi inrikta oss på mer på nedsidan. Men först signalen sedan kan vi ”måla någon på väggen”.

Medellång sikt: Veckostochastic 88,9 och 88,3 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande. Detta är ingen fara i sig då indikatorn svänger snabbt. Den senaste vändningen i indikatorn skedde efter den 18 september, då index föll snabbt under måndagen den 21 september. Denna indikator fångar i första hand svängningar på 1-3 veckor och hjälper oss att tolka de mer kortsiktiga rörelserna.

Kort sikt: Dagsstochastic 34,6 och 50,2 fallande

Högsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd: 1 832 och 1 875 Stöd: 1 790 och 1 749Graf av OMXS30 söker stöd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.