Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 - Stöden håller

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 777,51 H 1 789,05 L 1 767,47) – 1,01 %

OMXS30 föll tillbaka under torsdagen och var ned till 1 767, som lägst under dagen. Index stängde till slut över 1 770-nivån och klarade sig ännu en gång från att bryta sin stigande trendlinje och MA 50-kurva. MA 50-kurvan har nu värdet 1 775 och börjar plana ut. Ska vi vara strikta så har den stigande trendlinjen som sammanbinder bottnarna sedan halvårsskiftet också ett värde nära 1 775. Även om vi skulle utgå från detta högre värde som stöd klarade index att stänga över detta värde.

Imponerande att index klarar flera tester av stödet och dessutom är under detta också men när dimmorna har skingrats vid dagens slut har marknaden handlat upp index över stöden. Det är också lite iögonfallande att många aktörer går in och köper kring 1 770-nivån. Jag utgår från att det delvis är datorhandeln som är programmerad att gå in kring dessa värden. Det tyder också på en viss underliggande styrka i marknaden att index fortsätter att stänga över stöden.

DAX-index och de tre index vi följer i New York har brutit sina trendlinjer och gett negativa signaler. Vi får räkna med att stöden för OMXS30 bryts framöver men innan det sker kan index ta en sväng uppåt igen med nivåerna vid och över 1 800-nivån utgörande motstånd ännu en gång.

Nedgången från toppvärdet 1 847 är nu 80 punkter som mest ned till 1 767. Det ger oss anledning att jobba med 1 767 + 40 punkter som motstånd, vilket ger 1 807. 62-realtionen ger ytterligare 8 punkter som möjligt med 1 815 som kommer igen ännu en gång.

Vi kan inget annat göra än vänta ut svängningarna för att se om/när stöden bryts. Värdet på trendlinjen flyttas uppåt för varje dag och vi får räkna med att den tillslut bryts.

Tidsmässigt ser vi nedan hur den 2-3 oktober samlar på sig ett flertal reaktioner. Nu är den 3:e en lördag, vilket ger oss fredagen den 2 oktober som intressant avstämningspunkt. Intressant är det då är 30 dagar från topparna i början av september. Enskilda aktier har vi med toppar då i början av september och även indexen i New York som levererade sina toppar och rekord den 1-3 september. Vi minns ju också hur den 3 augusti i många aktier skapade lågpunkter men framförallt reaktioner med riktningsförändring. Rytmen på 60 dagar kommer då in i början av oktober och samverkar. Nu är det en vecka dit, vilket ger oss anledning att räkna med att vi får se fortsatta svängningar i marknaden.

Jag vill även ta med den faktor som genom årens lopp visat sig påverka börserna i första hand i New York. Det handlar om kvartalseffekten. Många stora aktörer vill skapa ett positivt resultat för tredje kvartalet och jobbar för att hålla indexen uppe. Till detta ska vi lägga bonusjakten bland olika förvaltare. Viktigast är troligen jakten på ett bra resultat för många enskilda företag, där man i USA har väldigt många bolag som har årsbokslut per den 30 september.

I stort sett alla andra bolag har kvartalsbokslut i USA per den 30 september, vilket gör att inledningen på oktober och januari är de viktigaste avstämningspunkterna under året. Vi minns bland annat indexbotten i mellandagarna 2018 i New York. I Stockholm kom botten (1 378) in den 2 januari 2019. Viktiga avstämningspunkter på gång om en vecka.  

Viktigaste punkten i moderna tid är den lägre toppen 10-11 oktober i OMXS30 index. Det var denna lägre topp som var inledningen på finanskrisens nedgång på börserna den gången. Det är i år 13 år sedan dess och vi vet ju att denna rytm på 13 år måste börja bevakas drygt 1 månad innan, vilket lett till de senaste toppkänningarna i index. Årsdagen sammanfaller sedan med andra tydliga reaktioner som vi hade bland annat 1997 och 1998. Länge sedan men tiden gör sig påmind ändå. Vi såg ju bara hur den 3 september i år kom igen 91 år efter den viktiga toppen 3 september 1929.

Vid bestående noteringar under 1 770-1 775 för index kan vi inrikta oss på en fortsatt dragning nedåt med 1 700-nivån som nästa viktiga stöd. Vi har en del aktier, typ fastigheter, som ännu inte ser ut att ha gjort sitt på uppsidan, då de startade sent (1 sept) i den senaste köraren uppåt.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 75,6 och 69,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 85,4 och 87,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 29,2 och 37,2 fallande

Högsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 - Stöden håller

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 - Stöden håller

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 777,51 H 1 789,05 L 1 767,47) – 1,01 %

OMXS30 föll tillbaka under torsdagen och var ned till 1 767, som lägst under dagen. Index stängde till slut över 1 770-nivån och klarade sig ännu en gång från att bryta sin stigande trendlinje och MA 50-kurva. MA 50-kurvan har nu värdet 1 775 och börjar plana ut. Ska vi vara strikta så har den stigande trendlinjen som sammanbinder bottnarna sedan halvårsskiftet också ett värde nära 1 775. Även om vi skulle utgå från detta högre värde som stöd klarade index att stänga över detta värde.

Imponerande att index klarar flera tester av stödet och dessutom är under detta också men när dimmorna har skingrats vid dagens slut har marknaden handlat upp index över stöden. Det är också lite iögonfallande att många aktörer går in och köper kring 1 770-nivån. Jag utgår från att det delvis är datorhandeln som är programmerad att gå in kring dessa värden. Det tyder också på en viss underliggande styrka i marknaden att index fortsätter att stänga över stöden.

DAX-index och de tre index vi följer i New York har brutit sina trendlinjer och gett negativa signaler. Vi får räkna med att stöden för OMXS30 bryts framöver men innan det sker kan index ta en sväng uppåt igen med nivåerna vid och över 1 800-nivån utgörande motstånd ännu en gång.

Nedgången från toppvärdet 1 847 är nu 80 punkter som mest ned till 1 767. Det ger oss anledning att jobba med 1 767 + 40 punkter som motstånd, vilket ger 1 807. 62-realtionen ger ytterligare 8 punkter som möjligt med 1 815 som kommer igen ännu en gång.

Vi kan inget annat göra än vänta ut svängningarna för att se om/när stöden bryts. Värdet på trendlinjen flyttas uppåt för varje dag och vi får räkna med att den tillslut bryts.

Tidsmässigt ser vi nedan hur den 2-3 oktober samlar på sig ett flertal reaktioner. Nu är den 3:e en lördag, vilket ger oss fredagen den 2 oktober som intressant avstämningspunkt. Intressant är det då är 30 dagar från topparna i början av september. Enskilda aktier har vi med toppar då i början av september och även indexen i New York som levererade sina toppar och rekord den 1-3 september. Vi minns ju också hur den 3 augusti i många aktier skapade lågpunkter men framförallt reaktioner med riktningsförändring. Rytmen på 60 dagar kommer då in i början av oktober och samverkar. Nu är det en vecka dit, vilket ger oss anledning att räkna med att vi får se fortsatta svängningar i marknaden.

Jag vill även ta med den faktor som genom årens lopp visat sig påverka börserna i första hand i New York. Det handlar om kvartalseffekten. Många stora aktörer vill skapa ett positivt resultat för tredje kvartalet och jobbar för att hålla indexen uppe. Till detta ska vi lägga bonusjakten bland olika förvaltare. Viktigast är troligen jakten på ett bra resultat för många enskilda företag, där man i USA har väldigt många bolag som har årsbokslut per den 30 september.

I stort sett alla andra bolag har kvartalsbokslut i USA per den 30 september, vilket gör att inledningen på oktober och januari är de viktigaste avstämningspunkterna under året. Vi minns bland annat indexbotten i mellandagarna 2018 i New York. I Stockholm kom botten (1 378) in den 2 januari 2019. Viktiga avstämningspunkter på gång om en vecka.  

Viktigaste punkten i moderna tid är den lägre toppen 10-11 oktober i OMXS30 index. Det var denna lägre topp som var inledningen på finanskrisens nedgång på börserna den gången. Det är i år 13 år sedan dess och vi vet ju att denna rytm på 13 år måste börja bevakas drygt 1 månad innan, vilket lett till de senaste toppkänningarna i index. Årsdagen sammanfaller sedan med andra tydliga reaktioner som vi hade bland annat 1997 och 1998. Länge sedan men tiden gör sig påmind ändå. Vi såg ju bara hur den 3 september i år kom igen 91 år efter den viktiga toppen 3 september 1929.

Vid bestående noteringar under 1 770-1 775 för index kan vi inrikta oss på en fortsatt dragning nedåt med 1 700-nivån som nästa viktiga stöd. Vi har en del aktier, typ fastigheter, som ännu inte ser ut att ha gjort sitt på uppsidan, då de startade sent (1 sept) i den senaste köraren uppåt.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 75,6 och 69,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 85,4 och 87,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 29,2 och 37,2 fallande

Högsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 - Stöden håller

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 - Stöden håller

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 777,51 H 1 789,05 L 1 767,47) – 1,01 %

OMXS30 föll tillbaka under torsdagen och var ned till 1 767, som lägst under dagen. Index stängde till slut över 1 770-nivån och klarade sig ännu en gång från att bryta sin stigande trendlinje och MA 50-kurva. MA 50-kurvan har nu värdet 1 775 och börjar plana ut. Ska vi vara strikta så har den stigande trendlinjen som sammanbinder bottnarna sedan halvårsskiftet också ett värde nära 1 775. Även om vi skulle utgå från detta högre värde som stöd klarade index att stänga över detta värde.

Imponerande att index klarar flera tester av stödet och dessutom är under detta också men när dimmorna har skingrats vid dagens slut har marknaden handlat upp index över stöden. Det är också lite iögonfallande att många aktörer går in och köper kring 1 770-nivån. Jag utgår från att det delvis är datorhandeln som är programmerad att gå in kring dessa värden. Det tyder också på en viss underliggande styrka i marknaden att index fortsätter att stänga över stöden.

DAX-index och de tre index vi följer i New York har brutit sina trendlinjer och gett negativa signaler. Vi får räkna med att stöden för OMXS30 bryts framöver men innan det sker kan index ta en sväng uppåt igen med nivåerna vid och över 1 800-nivån utgörande motstånd ännu en gång.

Nedgången från toppvärdet 1 847 är nu 80 punkter som mest ned till 1 767. Det ger oss anledning att jobba med 1 767 + 40 punkter som motstånd, vilket ger 1 807. 62-realtionen ger ytterligare 8 punkter som möjligt med 1 815 som kommer igen ännu en gång.

Vi kan inget annat göra än vänta ut svängningarna för att se om/när stöden bryts. Värdet på trendlinjen flyttas uppåt för varje dag och vi får räkna med att den tillslut bryts.

Tidsmässigt ser vi nedan hur den 2-3 oktober samlar på sig ett flertal reaktioner. Nu är den 3:e en lördag, vilket ger oss fredagen den 2 oktober som intressant avstämningspunkt. Intressant är det då är 30 dagar från topparna i början av september. Enskilda aktier har vi med toppar då i början av september och även indexen i New York som levererade sina toppar och rekord den 1-3 september. Vi minns ju också hur den 3 augusti i många aktier skapade lågpunkter men framförallt reaktioner med riktningsförändring. Rytmen på 60 dagar kommer då in i början av oktober och samverkar. Nu är det en vecka dit, vilket ger oss anledning att räkna med att vi får se fortsatta svängningar i marknaden.

Jag vill även ta med den faktor som genom årens lopp visat sig påverka börserna i första hand i New York. Det handlar om kvartalseffekten. Många stora aktörer vill skapa ett positivt resultat för tredje kvartalet och jobbar för att hålla indexen uppe. Till detta ska vi lägga bonusjakten bland olika förvaltare. Viktigast är troligen jakten på ett bra resultat för många enskilda företag, där man i USA har väldigt många bolag som har årsbokslut per den 30 september.

I stort sett alla andra bolag har kvartalsbokslut i USA per den 30 september, vilket gör att inledningen på oktober och januari är de viktigaste avstämningspunkterna under året. Vi minns bland annat indexbotten i mellandagarna 2018 i New York. I Stockholm kom botten (1 378) in den 2 januari 2019. Viktiga avstämningspunkter på gång om en vecka.  

Viktigaste punkten i moderna tid är den lägre toppen 10-11 oktober i OMXS30 index. Det var denna lägre topp som var inledningen på finanskrisens nedgång på börserna den gången. Det är i år 13 år sedan dess och vi vet ju att denna rytm på 13 år måste börja bevakas drygt 1 månad innan, vilket lett till de senaste toppkänningarna i index. Årsdagen sammanfaller sedan med andra tydliga reaktioner som vi hade bland annat 1997 och 1998. Länge sedan men tiden gör sig påmind ändå. Vi såg ju bara hur den 3 september i år kom igen 91 år efter den viktiga toppen 3 september 1929.

Vid bestående noteringar under 1 770-1 775 för index kan vi inrikta oss på en fortsatt dragning nedåt med 1 700-nivån som nästa viktiga stöd. Vi har en del aktier, typ fastigheter, som ännu inte ser ut att ha gjort sitt på uppsidan, då de startade sent (1 sept) i den senaste köraren uppåt.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 75,6 och 69,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 85,4 och 87,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 29,2 och 37,2 fallande

Högsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 - Stöden håller

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 - Stöden håller

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 777,51 H 1 789,05 L 1 767,47) – 1,01 %

OMXS30 föll tillbaka under torsdagen och var ned till 1 767, som lägst under dagen. Index stängde till slut över 1 770-nivån och klarade sig ännu en gång från att bryta sin stigande trendlinje och MA 50-kurva. MA 50-kurvan har nu värdet 1 775 och börjar plana ut. Ska vi vara strikta så har den stigande trendlinjen som sammanbinder bottnarna sedan halvårsskiftet också ett värde nära 1 775. Även om vi skulle utgå från detta högre värde som stöd klarade index att stänga över detta värde.

Imponerande att index klarar flera tester av stödet och dessutom är under detta också men när dimmorna har skingrats vid dagens slut har marknaden handlat upp index över stöden. Det är också lite iögonfallande att många aktörer går in och köper kring 1 770-nivån. Jag utgår från att det delvis är datorhandeln som är programmerad att gå in kring dessa värden. Det tyder också på en viss underliggande styrka i marknaden att index fortsätter att stänga över stöden.

DAX-index och de tre index vi följer i New York har brutit sina trendlinjer och gett negativa signaler. Vi får räkna med att stöden för OMXS30 bryts framöver men innan det sker kan index ta en sväng uppåt igen med nivåerna vid och över 1 800-nivån utgörande motstånd ännu en gång.

Nedgången från toppvärdet 1 847 är nu 80 punkter som mest ned till 1 767. Det ger oss anledning att jobba med 1 767 + 40 punkter som motstånd, vilket ger 1 807. 62-realtionen ger ytterligare 8 punkter som möjligt med 1 815 som kommer igen ännu en gång.

Vi kan inget annat göra än vänta ut svängningarna för att se om/när stöden bryts. Värdet på trendlinjen flyttas uppåt för varje dag och vi får räkna med att den tillslut bryts.

Tidsmässigt ser vi nedan hur den 2-3 oktober samlar på sig ett flertal reaktioner. Nu är den 3:e en lördag, vilket ger oss fredagen den 2 oktober som intressant avstämningspunkt. Intressant är det då är 30 dagar från topparna i början av september. Enskilda aktier har vi med toppar då i början av september och även indexen i New York som levererade sina toppar och rekord den 1-3 september. Vi minns ju också hur den 3 augusti i många aktier skapade lågpunkter men framförallt reaktioner med riktningsförändring. Rytmen på 60 dagar kommer då in i början av oktober och samverkar. Nu är det en vecka dit, vilket ger oss anledning att räkna med att vi får se fortsatta svängningar i marknaden.

Jag vill även ta med den faktor som genom årens lopp visat sig påverka börserna i första hand i New York. Det handlar om kvartalseffekten. Många stora aktörer vill skapa ett positivt resultat för tredje kvartalet och jobbar för att hålla indexen uppe. Till detta ska vi lägga bonusjakten bland olika förvaltare. Viktigast är troligen jakten på ett bra resultat för många enskilda företag, där man i USA har väldigt många bolag som har årsbokslut per den 30 september.

I stort sett alla andra bolag har kvartalsbokslut i USA per den 30 september, vilket gör att inledningen på oktober och januari är de viktigaste avstämningspunkterna under året. Vi minns bland annat indexbotten i mellandagarna 2018 i New York. I Stockholm kom botten (1 378) in den 2 januari 2019. Viktiga avstämningspunkter på gång om en vecka.  

Viktigaste punkten i moderna tid är den lägre toppen 10-11 oktober i OMXS30 index. Det var denna lägre topp som var inledningen på finanskrisens nedgång på börserna den gången. Det är i år 13 år sedan dess och vi vet ju att denna rytm på 13 år måste börja bevakas drygt 1 månad innan, vilket lett till de senaste toppkänningarna i index. Årsdagen sammanfaller sedan med andra tydliga reaktioner som vi hade bland annat 1997 och 1998. Länge sedan men tiden gör sig påmind ändå. Vi såg ju bara hur den 3 september i år kom igen 91 år efter den viktiga toppen 3 september 1929.

Vid bestående noteringar under 1 770-1 775 för index kan vi inrikta oss på en fortsatt dragning nedåt med 1 700-nivån som nästa viktiga stöd. Vi har en del aktier, typ fastigheter, som ännu inte ser ut att ha gjort sitt på uppsidan, då de startade sent (1 sept) i den senaste köraren uppåt.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 75,6 och 69,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 85,4 och 87,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 29,2 och 37,2 fallande

Högsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 - Stöden håller

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 - Stöden håller

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 777,51 H 1 789,05 L 1 767,47) – 1,01 %

OMXS30 föll tillbaka under torsdagen och var ned till 1 767, som lägst under dagen. Index stängde till slut över 1 770-nivån och klarade sig ännu en gång från att bryta sin stigande trendlinje och MA 50-kurva. MA 50-kurvan har nu värdet 1 775 och börjar plana ut. Ska vi vara strikta så har den stigande trendlinjen som sammanbinder bottnarna sedan halvårsskiftet också ett värde nära 1 775. Även om vi skulle utgå från detta högre värde som stöd klarade index att stänga över detta värde.

Imponerande att index klarar flera tester av stödet och dessutom är under detta också men när dimmorna har skingrats vid dagens slut har marknaden handlat upp index över stöden. Det är också lite iögonfallande att många aktörer går in och köper kring 1 770-nivån. Jag utgår från att det delvis är datorhandeln som är programmerad att gå in kring dessa värden. Det tyder också på en viss underliggande styrka i marknaden att index fortsätter att stänga över stöden.

DAX-index och de tre index vi följer i New York har brutit sina trendlinjer och gett negativa signaler. Vi får räkna med att stöden för OMXS30 bryts framöver men innan det sker kan index ta en sväng uppåt igen med nivåerna vid och över 1 800-nivån utgörande motstånd ännu en gång.

Nedgången från toppvärdet 1 847 är nu 80 punkter som mest ned till 1 767. Det ger oss anledning att jobba med 1 767 + 40 punkter som motstånd, vilket ger 1 807. 62-realtionen ger ytterligare 8 punkter som möjligt med 1 815 som kommer igen ännu en gång.

Vi kan inget annat göra än vänta ut svängningarna för att se om/när stöden bryts. Värdet på trendlinjen flyttas uppåt för varje dag och vi får räkna med att den tillslut bryts.

Tidsmässigt ser vi nedan hur den 2-3 oktober samlar på sig ett flertal reaktioner. Nu är den 3:e en lördag, vilket ger oss fredagen den 2 oktober som intressant avstämningspunkt. Intressant är det då är 30 dagar från topparna i början av september. Enskilda aktier har vi med toppar då i början av september och även indexen i New York som levererade sina toppar och rekord den 1-3 september. Vi minns ju också hur den 3 augusti i många aktier skapade lågpunkter men framförallt reaktioner med riktningsförändring. Rytmen på 60 dagar kommer då in i början av oktober och samverkar. Nu är det en vecka dit, vilket ger oss anledning att räkna med att vi får se fortsatta svängningar i marknaden.

Jag vill även ta med den faktor som genom årens lopp visat sig påverka börserna i första hand i New York. Det handlar om kvartalseffekten. Många stora aktörer vill skapa ett positivt resultat för tredje kvartalet och jobbar för att hålla indexen uppe. Till detta ska vi lägga bonusjakten bland olika förvaltare. Viktigast är troligen jakten på ett bra resultat för många enskilda företag, där man i USA har väldigt många bolag som har årsbokslut per den 30 september.

I stort sett alla andra bolag har kvartalsbokslut i USA per den 30 september, vilket gör att inledningen på oktober och januari är de viktigaste avstämningspunkterna under året. Vi minns bland annat indexbotten i mellandagarna 2018 i New York. I Stockholm kom botten (1 378) in den 2 januari 2019. Viktiga avstämningspunkter på gång om en vecka.  

Viktigaste punkten i moderna tid är den lägre toppen 10-11 oktober i OMXS30 index. Det var denna lägre topp som var inledningen på finanskrisens nedgång på börserna den gången. Det är i år 13 år sedan dess och vi vet ju att denna rytm på 13 år måste börja bevakas drygt 1 månad innan, vilket lett till de senaste toppkänningarna i index. Årsdagen sammanfaller sedan med andra tydliga reaktioner som vi hade bland annat 1997 och 1998. Länge sedan men tiden gör sig påmind ändå. Vi såg ju bara hur den 3 september i år kom igen 91 år efter den viktiga toppen 3 september 1929.

Vid bestående noteringar under 1 770-1 775 för index kan vi inrikta oss på en fortsatt dragning nedåt med 1 700-nivån som nästa viktiga stöd. Vi har en del aktier, typ fastigheter, som ännu inte ser ut att ha gjort sitt på uppsidan, då de startade sent (1 sept) i den senaste köraren uppåt.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 75,6 och 69,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 85,4 och 87,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 29,2 och 37,2 fallande

Högsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 - Stöden håller

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 - Stöden håller

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 777,51 H 1 789,05 L 1 767,47) – 1,01 %

OMXS30 föll tillbaka under torsdagen och var ned till 1 767, som lägst under dagen. Index stängde till slut över 1 770-nivån och klarade sig ännu en gång från att bryta sin stigande trendlinje och MA 50-kurva. MA 50-kurvan har nu värdet 1 775 och börjar plana ut. Ska vi vara strikta så har den stigande trendlinjen som sammanbinder bottnarna sedan halvårsskiftet också ett värde nära 1 775. Även om vi skulle utgå från detta högre värde som stöd klarade index att stänga över detta värde.

Imponerande att index klarar flera tester av stödet och dessutom är under detta också men när dimmorna har skingrats vid dagens slut har marknaden handlat upp index över stöden. Det är också lite iögonfallande att många aktörer går in och köper kring 1 770-nivån. Jag utgår från att det delvis är datorhandeln som är programmerad att gå in kring dessa värden. Det tyder också på en viss underliggande styrka i marknaden att index fortsätter att stänga över stöden.

DAX-index och de tre index vi följer i New York har brutit sina trendlinjer och gett negativa signaler. Vi får räkna med att stöden för OMXS30 bryts framöver men innan det sker kan index ta en sväng uppåt igen med nivåerna vid och över 1 800-nivån utgörande motstånd ännu en gång.

Nedgången från toppvärdet 1 847 är nu 80 punkter som mest ned till 1 767. Det ger oss anledning att jobba med 1 767 + 40 punkter som motstånd, vilket ger 1 807. 62-realtionen ger ytterligare 8 punkter som möjligt med 1 815 som kommer igen ännu en gång.

Vi kan inget annat göra än vänta ut svängningarna för att se om/när stöden bryts. Värdet på trendlinjen flyttas uppåt för varje dag och vi får räkna med att den tillslut bryts.

Tidsmässigt ser vi nedan hur den 2-3 oktober samlar på sig ett flertal reaktioner. Nu är den 3:e en lördag, vilket ger oss fredagen den 2 oktober som intressant avstämningspunkt. Intressant är det då är 30 dagar från topparna i början av september. Enskilda aktier har vi med toppar då i början av september och även indexen i New York som levererade sina toppar och rekord den 1-3 september. Vi minns ju också hur den 3 augusti i många aktier skapade lågpunkter men framförallt reaktioner med riktningsförändring. Rytmen på 60 dagar kommer då in i början av oktober och samverkar. Nu är det en vecka dit, vilket ger oss anledning att räkna med att vi får se fortsatta svängningar i marknaden.

Jag vill även ta med den faktor som genom årens lopp visat sig påverka börserna i första hand i New York. Det handlar om kvartalseffekten. Många stora aktörer vill skapa ett positivt resultat för tredje kvartalet och jobbar för att hålla indexen uppe. Till detta ska vi lägga bonusjakten bland olika förvaltare. Viktigast är troligen jakten på ett bra resultat för många enskilda företag, där man i USA har väldigt många bolag som har årsbokslut per den 30 september.

I stort sett alla andra bolag har kvartalsbokslut i USA per den 30 september, vilket gör att inledningen på oktober och januari är de viktigaste avstämningspunkterna under året. Vi minns bland annat indexbotten i mellandagarna 2018 i New York. I Stockholm kom botten (1 378) in den 2 januari 2019. Viktiga avstämningspunkter på gång om en vecka.  

Viktigaste punkten i moderna tid är den lägre toppen 10-11 oktober i OMXS30 index. Det var denna lägre topp som var inledningen på finanskrisens nedgång på börserna den gången. Det är i år 13 år sedan dess och vi vet ju att denna rytm på 13 år måste börja bevakas drygt 1 månad innan, vilket lett till de senaste toppkänningarna i index. Årsdagen sammanfaller sedan med andra tydliga reaktioner som vi hade bland annat 1997 och 1998. Länge sedan men tiden gör sig påmind ändå. Vi såg ju bara hur den 3 september i år kom igen 91 år efter den viktiga toppen 3 september 1929.

Vid bestående noteringar under 1 770-1 775 för index kan vi inrikta oss på en fortsatt dragning nedåt med 1 700-nivån som nästa viktiga stöd. Vi har en del aktier, typ fastigheter, som ännu inte ser ut att ha gjort sitt på uppsidan, då de startade sent (1 sept) i den senaste köraren uppåt.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 75,6 och 69,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 85,4 och 87,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 29,2 och 37,2 fallande

Högsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 - Stöden håller

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.