Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 jobbar sig uppåt

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 783,87 H 1 789,15 L 1 762,43) + 0,36 %

OMXS30 var ännu en gång under 1 770-nivån under fredagen utan att stänga under detta värde. Index tog sig upp till 1 789, som högst under dagen för att stänga klart över 1 770. Det innebär att den stigande trendlinjen i grafen ovan fortfarande är intakt. MA 50-kurvan är också intakt och har nu indikerat för en utplaning. Det ger oss anledning att flytta upp värdet från 1 770 till 1 777 nu. Vi behöver med andra ord en bestående stängning under detta värde för att få in en negativ signal. Imponerande underliggande styrka som vi ser sedan mitten av sommaren. Styrkan avspeglar sig däremot inte i nya kraftiga uppgångar, som består.  

Den 21 juli toppade index på 1 798 och vi har sedan dess fått in 1 847, som högst den 18 september. En skillnad på 2,7 procent under de 59 dagarna som skiljer. Efter toppen den 18 september har index sedan hunnit med att notera 1 762 under fredagen den 25 september. Den lågpunkten ligger 2,0 procent under toppen den 21 juli.

Nu ska vi se hur långt vändningen i fredags kan ta index under vecka. Utöver motståndet 1 798-1 800 har vi även 1 814-1 816 att bevaka.

Nu får vi inrikta oss på att New York försöker pressa upp sina index över månadsskiftet för att om möjlig lägga en topp i slutet av veckan alternativt under nästa vecka med måndagen den 5 oktober som start på den vecka som slutar med den 9 oktober. Många bolag och fonder i USA har bokslut per den 30 september och de ser ut att kunna lyckas att hålla index uppe över månadsskiftet och boksluten för att kunna leverera hyfsade resultat.

Nasdaq Comp index noterade 7 950 den 30 september 2019. 10 914 är värdet per den 25 september. Det innebär att detta index ligger 37,3 procent över förra årets bokslutsdatum. Bra utveckling med tanke på vad vi fått se under inledningen på 2020.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 76,2 och 69,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 87,1 och 87,7 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 28,5 och 31,5 fallande

Högsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 jobbar sig uppåt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 jobbar sig uppåt

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 783,87 H 1 789,15 L 1 762,43) + 0,36 %

OMXS30 var ännu en gång under 1 770-nivån under fredagen utan att stänga under detta värde. Index tog sig upp till 1 789, som högst under dagen för att stänga klart över 1 770. Det innebär att den stigande trendlinjen i grafen ovan fortfarande är intakt. MA 50-kurvan är också intakt och har nu indikerat för en utplaning. Det ger oss anledning att flytta upp värdet från 1 770 till 1 777 nu. Vi behöver med andra ord en bestående stängning under detta värde för att få in en negativ signal. Imponerande underliggande styrka som vi ser sedan mitten av sommaren. Styrkan avspeglar sig däremot inte i nya kraftiga uppgångar, som består.  

Den 21 juli toppade index på 1 798 och vi har sedan dess fått in 1 847, som högst den 18 september. En skillnad på 2,7 procent under de 59 dagarna som skiljer. Efter toppen den 18 september har index sedan hunnit med att notera 1 762 under fredagen den 25 september. Den lågpunkten ligger 2,0 procent under toppen den 21 juli.

Nu ska vi se hur långt vändningen i fredags kan ta index under vecka. Utöver motståndet 1 798-1 800 har vi även 1 814-1 816 att bevaka.

Nu får vi inrikta oss på att New York försöker pressa upp sina index över månadsskiftet för att om möjlig lägga en topp i slutet av veckan alternativt under nästa vecka med måndagen den 5 oktober som start på den vecka som slutar med den 9 oktober. Många bolag och fonder i USA har bokslut per den 30 september och de ser ut att kunna lyckas att hålla index uppe över månadsskiftet och boksluten för att kunna leverera hyfsade resultat.

Nasdaq Comp index noterade 7 950 den 30 september 2019. 10 914 är värdet per den 25 september. Det innebär att detta index ligger 37,3 procent över förra årets bokslutsdatum. Bra utveckling med tanke på vad vi fått se under inledningen på 2020.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 76,2 och 69,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 87,1 och 87,7 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 28,5 och 31,5 fallande

Högsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 jobbar sig uppåt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 jobbar sig uppåt

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 783,87 H 1 789,15 L 1 762,43) + 0,36 %

OMXS30 var ännu en gång under 1 770-nivån under fredagen utan att stänga under detta värde. Index tog sig upp till 1 789, som högst under dagen för att stänga klart över 1 770. Det innebär att den stigande trendlinjen i grafen ovan fortfarande är intakt. MA 50-kurvan är också intakt och har nu indikerat för en utplaning. Det ger oss anledning att flytta upp värdet från 1 770 till 1 777 nu. Vi behöver med andra ord en bestående stängning under detta värde för att få in en negativ signal. Imponerande underliggande styrka som vi ser sedan mitten av sommaren. Styrkan avspeglar sig däremot inte i nya kraftiga uppgångar, som består.  

Den 21 juli toppade index på 1 798 och vi har sedan dess fått in 1 847, som högst den 18 september. En skillnad på 2,7 procent under de 59 dagarna som skiljer. Efter toppen den 18 september har index sedan hunnit med att notera 1 762 under fredagen den 25 september. Den lågpunkten ligger 2,0 procent under toppen den 21 juli.

Nu ska vi se hur långt vändningen i fredags kan ta index under vecka. Utöver motståndet 1 798-1 800 har vi även 1 814-1 816 att bevaka.

Nu får vi inrikta oss på att New York försöker pressa upp sina index över månadsskiftet för att om möjlig lägga en topp i slutet av veckan alternativt under nästa vecka med måndagen den 5 oktober som start på den vecka som slutar med den 9 oktober. Många bolag och fonder i USA har bokslut per den 30 september och de ser ut att kunna lyckas att hålla index uppe över månadsskiftet och boksluten för att kunna leverera hyfsade resultat.

Nasdaq Comp index noterade 7 950 den 30 september 2019. 10 914 är värdet per den 25 september. Det innebär att detta index ligger 37,3 procent över förra årets bokslutsdatum. Bra utveckling med tanke på vad vi fått se under inledningen på 2020.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 76,2 och 69,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 87,1 och 87,7 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 28,5 och 31,5 fallande

Högsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 jobbar sig uppåt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 jobbar sig uppåt

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 783,87 H 1 789,15 L 1 762,43) + 0,36 %

OMXS30 var ännu en gång under 1 770-nivån under fredagen utan att stänga under detta värde. Index tog sig upp till 1 789, som högst under dagen för att stänga klart över 1 770. Det innebär att den stigande trendlinjen i grafen ovan fortfarande är intakt. MA 50-kurvan är också intakt och har nu indikerat för en utplaning. Det ger oss anledning att flytta upp värdet från 1 770 till 1 777 nu. Vi behöver med andra ord en bestående stängning under detta värde för att få in en negativ signal. Imponerande underliggande styrka som vi ser sedan mitten av sommaren. Styrkan avspeglar sig däremot inte i nya kraftiga uppgångar, som består.  

Den 21 juli toppade index på 1 798 och vi har sedan dess fått in 1 847, som högst den 18 september. En skillnad på 2,7 procent under de 59 dagarna som skiljer. Efter toppen den 18 september har index sedan hunnit med att notera 1 762 under fredagen den 25 september. Den lågpunkten ligger 2,0 procent under toppen den 21 juli.

Nu ska vi se hur långt vändningen i fredags kan ta index under vecka. Utöver motståndet 1 798-1 800 har vi även 1 814-1 816 att bevaka.

Nu får vi inrikta oss på att New York försöker pressa upp sina index över månadsskiftet för att om möjlig lägga en topp i slutet av veckan alternativt under nästa vecka med måndagen den 5 oktober som start på den vecka som slutar med den 9 oktober. Många bolag och fonder i USA har bokslut per den 30 september och de ser ut att kunna lyckas att hålla index uppe över månadsskiftet och boksluten för att kunna leverera hyfsade resultat.

Nasdaq Comp index noterade 7 950 den 30 september 2019. 10 914 är värdet per den 25 september. Det innebär att detta index ligger 37,3 procent över förra årets bokslutsdatum. Bra utveckling med tanke på vad vi fått se under inledningen på 2020.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 76,2 och 69,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 87,1 och 87,7 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 28,5 och 31,5 fallande

Högsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 jobbar sig uppåt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 jobbar sig uppåt

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 783,87 H 1 789,15 L 1 762,43) + 0,36 %

OMXS30 var ännu en gång under 1 770-nivån under fredagen utan att stänga under detta värde. Index tog sig upp till 1 789, som högst under dagen för att stänga klart över 1 770. Det innebär att den stigande trendlinjen i grafen ovan fortfarande är intakt. MA 50-kurvan är också intakt och har nu indikerat för en utplaning. Det ger oss anledning att flytta upp värdet från 1 770 till 1 777 nu. Vi behöver med andra ord en bestående stängning under detta värde för att få in en negativ signal. Imponerande underliggande styrka som vi ser sedan mitten av sommaren. Styrkan avspeglar sig däremot inte i nya kraftiga uppgångar, som består.  

Den 21 juli toppade index på 1 798 och vi har sedan dess fått in 1 847, som högst den 18 september. En skillnad på 2,7 procent under de 59 dagarna som skiljer. Efter toppen den 18 september har index sedan hunnit med att notera 1 762 under fredagen den 25 september. Den lågpunkten ligger 2,0 procent under toppen den 21 juli.

Nu ska vi se hur långt vändningen i fredags kan ta index under vecka. Utöver motståndet 1 798-1 800 har vi även 1 814-1 816 att bevaka.

Nu får vi inrikta oss på att New York försöker pressa upp sina index över månadsskiftet för att om möjlig lägga en topp i slutet av veckan alternativt under nästa vecka med måndagen den 5 oktober som start på den vecka som slutar med den 9 oktober. Många bolag och fonder i USA har bokslut per den 30 september och de ser ut att kunna lyckas att hålla index uppe över månadsskiftet och boksluten för att kunna leverera hyfsade resultat.

Nasdaq Comp index noterade 7 950 den 30 september 2019. 10 914 är värdet per den 25 september. Det innebär att detta index ligger 37,3 procent över förra årets bokslutsdatum. Bra utveckling med tanke på vad vi fått se under inledningen på 2020.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 76,2 och 69,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 87,1 och 87,7 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 28,5 och 31,5 fallande

Högsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 jobbar sig uppåt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 jobbar sig uppåt

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 783,87 H 1 789,15 L 1 762,43) + 0,36 %

OMXS30 var ännu en gång under 1 770-nivån under fredagen utan att stänga under detta värde. Index tog sig upp till 1 789, som högst under dagen för att stänga klart över 1 770. Det innebär att den stigande trendlinjen i grafen ovan fortfarande är intakt. MA 50-kurvan är också intakt och har nu indikerat för en utplaning. Det ger oss anledning att flytta upp värdet från 1 770 till 1 777 nu. Vi behöver med andra ord en bestående stängning under detta värde för att få in en negativ signal. Imponerande underliggande styrka som vi ser sedan mitten av sommaren. Styrkan avspeglar sig däremot inte i nya kraftiga uppgångar, som består.  

Den 21 juli toppade index på 1 798 och vi har sedan dess fått in 1 847, som högst den 18 september. En skillnad på 2,7 procent under de 59 dagarna som skiljer. Efter toppen den 18 september har index sedan hunnit med att notera 1 762 under fredagen den 25 september. Den lågpunkten ligger 2,0 procent under toppen den 21 juli.

Nu ska vi se hur långt vändningen i fredags kan ta index under vecka. Utöver motståndet 1 798-1 800 har vi även 1 814-1 816 att bevaka.

Nu får vi inrikta oss på att New York försöker pressa upp sina index över månadsskiftet för att om möjlig lägga en topp i slutet av veckan alternativt under nästa vecka med måndagen den 5 oktober som start på den vecka som slutar med den 9 oktober. Många bolag och fonder i USA har bokslut per den 30 september och de ser ut att kunna lyckas att hålla index uppe över månadsskiftet och boksluten för att kunna leverera hyfsade resultat.

Nasdaq Comp index noterade 7 950 den 30 september 2019. 10 914 är värdet per den 25 september. Det innebär att detta index ligger 37,3 procent över förra årets bokslutsdatum. Bra utveckling med tanke på vad vi fått se under inledningen på 2020.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 76,2 och 69,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 87,1 och 87,7 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 28,5 och 31,5 fallande

Högsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 jobbar sig uppåt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.