Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 gav vika

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 820,72 H 1 849,61 L 1 815,59) – 1,13 %

OMXS30 noterade 1 858, som högst den 12 oktober för att sedan falla först till 1 803 den 15 oktober. På detta följde en motreaktion uppåt med 1 854, som högst den 19 oktober. Ny körning nedåt för att skapa en avstämning 135 dagar efter toppen 1 731 den 8 juni i år.

135:e dagen var inritad som den 21 oktober, vilket innebar att index trycktes ned under dagen med 1 816, som lägsta notering.  

Svängningarna i index fortsätter i stort sett på samma sätt som vi sett sedan juni månad. Det var då index gick in i en trendkanal med stigande lutning (se graf). Marknaden har inom ett brett intervall på cirka 100 indexpunkter kört index fram och tillbaka. Det är den effekt som skapats genom att marknaden efter ”tjurrusningen” från bottnarna i mars till i många fall topparna den 8 juni. Fram till dess steg de flesta aktier kraftigt som en reaktion på kurspressen under februari och mars månader.

Från den 8 juni har marknaden blivit allt mer selektiv och drivit de aktier som man sett ha potential på sikt. En del aktien föll oförtjänt mycket under våren, vilket ledde till att dessa fick en snabb positiv utveckling.

Det relaterade mönstret förstärktes alltmer under sommaren och i slutet av juli såg vi hur valutainflödet till SEK stannade av och under september vändes till ett valuta utflödet mot både USD och EUR. Inflödet av kapital kom i huvudsak från utländska placerare som såg Stockholmsbörsen som attraktiv. När inflödena stannade av och vände till ett utflöde gick börsen som helhet ut i sidled med en lätt dragning uppåt för index.

 

New Yorkbörserna satte sina gällde rekord redan i början av september och visade på en ökande försiktighet efter ett starkt rally sedan i våras. På börserns i New York såväl som i Stockholm ser vi sedan ett mönster under sensommaren in mot hösten, där olika aktier körs uppåt under 2-3 veckor för att sedan säljas av och falla tillbaka medan kapitalet vänder till andra aktier som inte hängt med i tidigare uppgångar.  

Nu när vi under andra halvan av oktober är inne i en rapportperiod ser vi att många positiva rapporter leder till negativa reaktioner i börskursen.  Ericsson är ett av få undantag så här långt.   

Det viktiga är dock att senaste toppen, 1 858, för OMXS30 kom in den 12 oktober. Det gör att vi fortfarande klassar trenden som stigande. Detta till skillnad mot bland annat Frankfurtbörsens DAX-index, som gått in i en fallande trend.    

I grafen över OMXS30 index ser vi trendkanalen som har en positiv lutning. Denna utgör motstånd den närmaste tiden vid 1 880. På nedsidan ligger linjen vid 1 780 och utgör därmed stöd vid framtida nedgångar. Det är först om denna linje bryts som det börjar bli mer allvarligt.

 

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande och kan därmed fortsätta uppåt en tid.

Lång sikt: Månadsstochastic 84,5 och 77,7 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande eller som jag skulle mer se läget som neutralt. Det innebär att på veckobasis står index inför ett avgörande. Den dag båda värdena faller under 80 har vi en mer negativ bild att bevaka. Men där är vi inte ännu.

Medellång sikt: Veckostochastic 84,1 och 84,0 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan ser vi också som neutral, då båda värdena är i stort sett lika. Nu är detta kortsiktiga signaler som snabbt byter riktning vid stora kast i index.

Kort sikt: Dagsstochastic 65,5 och 65,6 fallande  

H ögsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 12 oktober med 1 858.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 22 oktober)

Vi har nu under onsdagen 135 dagar från den 8 juni, vilket samtidigt ger 212 dagar från den 23 mars. Budskapet i detta ger reaktion 21 oktober för berörda aktier. Dessutom ger detta via 214-216 dagar anledning att också vara vaksamma på denna rytm inom den närmaste tiden fram till måndagen den 26 oktober. Kasten i kurssättningen kan därmed förväntas fortsätta in i nästa vecka. 

 

Kommande reaktionspunkter

Oktober

Vecka 43

Vecka 43 inleddes med måndagen den 19 oktober. Onsdagen den 21 oktober har en extra betydelse då ett flertal rytmer sammanstrålar under denna dag. Det måste inte betyda att hela börsen reagerar kraftigt men vi är observant apå de aktier som visar att en större rörelse inleds.

Tidsmässigt är det 135 dagar den 21 oktober om vi utgår från toppen 1 731 måndagen den 8 juni. Vi har mängder med aktier som står på tur för reaktion denna vecka relaterat till den 8 juni. Cykeln från lågpunkten för index den 15 augusti 2018 vid 1 477 ska också kunna medverka till en reaktion i ett antal aktier. Denna rytm handlar om drygt 14 månader och är på 432 dagar. Vi är extra observanta på de aktier som lämnar sina rapporter från onsdag och dagarna därefter. Kraftiga reaktioner för berörda rapportaktier finns med i förväntningarna. 

V ecka 44

Vecka 44 inleds med måndagen den 26 oktober. Även denna vecka blir spännande med förväntade rörelser och kast i kurssättningarna. Intressant efter att vecka 43 levererat sin dramatik. 

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

18 månader – 25 oktober 2020 – 25 april 2019

6 månader – 30 oktober 2020 – 30 april 2020  

3 månader – 3 november 2020 – 3 augusti 2020

12 månader – 6 november 2020 – 6 november 2019

15 månader – 15 november 2020 – 15 augusti 2019  

9 månader – 25 november 2020 – 25 februari 2019 

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11, 13, 14, 21 och 28 månader)

7 månader – 23 oktober 2020 – 23 mars 2020     

1 månader – 26 oktober 2020 – 25 september 2020              

14 månader – 26 oktober 2020 – 26 augusti 2019

11 månader – 3 november 2020 – 3 december 2019

13 månader (1Y1M) ­– 3 november 2020 – 3 oktober 2019

5 månader – 8 november 2020 – 8 juni 2020

21 månader – 25 november 2020 – 25 februari 2019

28 (2Y4M) månader – 29 december 2020 – 29 augusti 2018

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de jämna talen (2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 26 månader)

Detta är upprepande rytmer som oftast går från topp till topp eller från lågpunkt till lågpunkt. Sannolikheten för en reaktion på dessa rytmer är hög. Sannolikheten för en reaktion likt den ovan beskrivna ligger kring 55-59 procent. Sannolikheten för att rörelsen går från topp till lågpunkt eller tvärt om är därmed 41-45 procent.

Reaktion på dessa rytmer kan vi förvänta oss med få undantag.

20 månader – 22 oktober 2020 – 22 februari 2019 (låg 1 378)

26 månader (2Y2M) – 29 oktober 2020 – 29 augusti 2018 (topp)

2 månader – 3 november 2020 – 3 september 2020 (låg)

10 månader – 9 november 2020 – 9 januari 2020 (topp)

8 månader – 16 november 2020 – 16 mars 2020 (lågp)

4 månader – 21 november 2020 – 21 juli 2020 (topp 1 798)

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd: 1 832 och 1 875 Stöd: 1 790 och 1 749



Graf av OMXS30 gav vika

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 gav vika

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 820,72 H 1 849,61 L 1 815,59) – 1,13 %

OMXS30 noterade 1 858, som högst den 12 oktober för att sedan falla först till 1 803 den 15 oktober. På detta följde en motreaktion uppåt med 1 854, som högst den 19 oktober. Ny körning nedåt för att skapa en avstämning 135 dagar efter toppen 1 731 den 8 juni i år.

135:e dagen var inritad som den 21 oktober, vilket innebar att index trycktes ned under dagen med 1 816, som lägsta notering.  

Svängningarna i index fortsätter i stort sett på samma sätt som vi sett sedan juni månad. Det var då index gick in i en trendkanal med stigande lutning (se graf). Marknaden har inom ett brett intervall på cirka 100 indexpunkter kört index fram och tillbaka. Det är den effekt som skapats genom att marknaden efter ”tjurrusningen” från bottnarna i mars till i många fall topparna den 8 juni. Fram till dess steg de flesta aktier kraftigt som en reaktion på kurspressen under februari och mars månader.

Från den 8 juni har marknaden blivit allt mer selektiv och drivit de aktier som man sett ha potential på sikt. En del aktien föll oförtjänt mycket under våren, vilket ledde till att dessa fick en snabb positiv utveckling.

Det relaterade mönstret förstärktes alltmer under sommaren och i slutet av juli såg vi hur valutainflödet till SEK stannade av och under september vändes till ett valuta utflödet mot både USD och EUR. Inflödet av kapital kom i huvudsak från utländska placerare som såg Stockholmsbörsen som attraktiv. När inflödena stannade av och vände till ett utflöde gick börsen som helhet ut i sidled med en lätt dragning uppåt för index.

 

New Yorkbörserna satte sina gällde rekord redan i början av september och visade på en ökande försiktighet efter ett starkt rally sedan i våras. På börserns i New York såväl som i Stockholm ser vi sedan ett mönster under sensommaren in mot hösten, där olika aktier körs uppåt under 2-3 veckor för att sedan säljas av och falla tillbaka medan kapitalet vänder till andra aktier som inte hängt med i tidigare uppgångar.  

Nu när vi under andra halvan av oktober är inne i en rapportperiod ser vi att många positiva rapporter leder till negativa reaktioner i börskursen.  Ericsson är ett av få undantag så här långt.   

Det viktiga är dock att senaste toppen, 1 858, för OMXS30 kom in den 12 oktober. Det gör att vi fortfarande klassar trenden som stigande. Detta till skillnad mot bland annat Frankfurtbörsens DAX-index, som gått in i en fallande trend.    

I grafen över OMXS30 index ser vi trendkanalen som har en positiv lutning. Denna utgör motstånd den närmaste tiden vid 1 880. På nedsidan ligger linjen vid 1 780 och utgör därmed stöd vid framtida nedgångar. Det är först om denna linje bryts som det börjar bli mer allvarligt.

 

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande och kan därmed fortsätta uppåt en tid.

Lång sikt: Månadsstochastic 84,5 och 77,7 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande eller som jag skulle mer se läget som neutralt. Det innebär att på veckobasis står index inför ett avgörande. Den dag båda värdena faller under 80 har vi en mer negativ bild att bevaka. Men där är vi inte ännu.

Medellång sikt: Veckostochastic 84,1 och 84,0 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan ser vi också som neutral, då båda värdena är i stort sett lika. Nu är detta kortsiktiga signaler som snabbt byter riktning vid stora kast i index.

Kort sikt: Dagsstochastic 65,5 och 65,6 fallande  

H ögsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 12 oktober med 1 858.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 22 oktober)

Vi har nu under onsdagen 135 dagar från den 8 juni, vilket samtidigt ger 212 dagar från den 23 mars. Budskapet i detta ger reaktion 21 oktober för berörda aktier. Dessutom ger detta via 214-216 dagar anledning att också vara vaksamma på denna rytm inom den närmaste tiden fram till måndagen den 26 oktober. Kasten i kurssättningen kan därmed förväntas fortsätta in i nästa vecka. 

 

Kommande reaktionspunkter

Oktober

Vecka 43

Vecka 43 inleddes med måndagen den 19 oktober. Onsdagen den 21 oktober har en extra betydelse då ett flertal rytmer sammanstrålar under denna dag. Det måste inte betyda att hela börsen reagerar kraftigt men vi är observant apå de aktier som visar att en större rörelse inleds.

Tidsmässigt är det 135 dagar den 21 oktober om vi utgår från toppen 1 731 måndagen den 8 juni. Vi har mängder med aktier som står på tur för reaktion denna vecka relaterat till den 8 juni. Cykeln från lågpunkten för index den 15 augusti 2018 vid 1 477 ska också kunna medverka till en reaktion i ett antal aktier. Denna rytm handlar om drygt 14 månader och är på 432 dagar. Vi är extra observanta på de aktier som lämnar sina rapporter från onsdag och dagarna därefter. Kraftiga reaktioner för berörda rapportaktier finns med i förväntningarna. 

V ecka 44

Vecka 44 inleds med måndagen den 26 oktober. Även denna vecka blir spännande med förväntade rörelser och kast i kurssättningarna. Intressant efter att vecka 43 levererat sin dramatik. 

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

18 månader – 25 oktober 2020 – 25 april 2019

6 månader – 30 oktober 2020 – 30 april 2020  

3 månader – 3 november 2020 – 3 augusti 2020

12 månader – 6 november 2020 – 6 november 2019

15 månader – 15 november 2020 – 15 augusti 2019  

9 månader – 25 november 2020 – 25 februari 2019 

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11, 13, 14, 21 och 28 månader)

7 månader – 23 oktober 2020 – 23 mars 2020     

1 månader – 26 oktober 2020 – 25 september 2020              

14 månader – 26 oktober 2020 – 26 augusti 2019

11 månader – 3 november 2020 – 3 december 2019

13 månader (1Y1M) ­– 3 november 2020 – 3 oktober 2019

5 månader – 8 november 2020 – 8 juni 2020

21 månader – 25 november 2020 – 25 februari 2019

28 (2Y4M) månader – 29 december 2020 – 29 augusti 2018

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de jämna talen (2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 26 månader)

Detta är upprepande rytmer som oftast går från topp till topp eller från lågpunkt till lågpunkt. Sannolikheten för en reaktion på dessa rytmer är hög. Sannolikheten för en reaktion likt den ovan beskrivna ligger kring 55-59 procent. Sannolikheten för att rörelsen går från topp till lågpunkt eller tvärt om är därmed 41-45 procent.

Reaktion på dessa rytmer kan vi förvänta oss med få undantag.

20 månader – 22 oktober 2020 – 22 februari 2019 (låg 1 378)

26 månader (2Y2M) – 29 oktober 2020 – 29 augusti 2018 (topp)

2 månader – 3 november 2020 – 3 september 2020 (låg)

10 månader – 9 november 2020 – 9 januari 2020 (topp)

8 månader – 16 november 2020 – 16 mars 2020 (lågp)

4 månader – 21 november 2020 – 21 juli 2020 (topp 1 798)

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd: 1 832 och 1 875 Stöd: 1 790 och 1 749



Graf av OMXS30 gav vika

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 gav vika

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 820,72 H 1 849,61 L 1 815,59) – 1,13 %

OMXS30 noterade 1 858, som högst den 12 oktober för att sedan falla först till 1 803 den 15 oktober. På detta följde en motreaktion uppåt med 1 854, som högst den 19 oktober. Ny körning nedåt för att skapa en avstämning 135 dagar efter toppen 1 731 den 8 juni i år.

135:e dagen var inritad som den 21 oktober, vilket innebar att index trycktes ned under dagen med 1 816, som lägsta notering.  

Svängningarna i index fortsätter i stort sett på samma sätt som vi sett sedan juni månad. Det var då index gick in i en trendkanal med stigande lutning (se graf). Marknaden har inom ett brett intervall på cirka 100 indexpunkter kört index fram och tillbaka. Det är den effekt som skapats genom att marknaden efter ”tjurrusningen” från bottnarna i mars till i många fall topparna den 8 juni. Fram till dess steg de flesta aktier kraftigt som en reaktion på kurspressen under februari och mars månader.

Från den 8 juni har marknaden blivit allt mer selektiv och drivit de aktier som man sett ha potential på sikt. En del aktien föll oförtjänt mycket under våren, vilket ledde till att dessa fick en snabb positiv utveckling.

Det relaterade mönstret förstärktes alltmer under sommaren och i slutet av juli såg vi hur valutainflödet till SEK stannade av och under september vändes till ett valuta utflödet mot både USD och EUR. Inflödet av kapital kom i huvudsak från utländska placerare som såg Stockholmsbörsen som attraktiv. När inflödena stannade av och vände till ett utflöde gick börsen som helhet ut i sidled med en lätt dragning uppåt för index.

 

New Yorkbörserna satte sina gällde rekord redan i början av september och visade på en ökande försiktighet efter ett starkt rally sedan i våras. På börserns i New York såväl som i Stockholm ser vi sedan ett mönster under sensommaren in mot hösten, där olika aktier körs uppåt under 2-3 veckor för att sedan säljas av och falla tillbaka medan kapitalet vänder till andra aktier som inte hängt med i tidigare uppgångar.  

Nu när vi under andra halvan av oktober är inne i en rapportperiod ser vi att många positiva rapporter leder till negativa reaktioner i börskursen.  Ericsson är ett av få undantag så här långt.   

Det viktiga är dock att senaste toppen, 1 858, för OMXS30 kom in den 12 oktober. Det gör att vi fortfarande klassar trenden som stigande. Detta till skillnad mot bland annat Frankfurtbörsens DAX-index, som gått in i en fallande trend.    

I grafen över OMXS30 index ser vi trendkanalen som har en positiv lutning. Denna utgör motstånd den närmaste tiden vid 1 880. På nedsidan ligger linjen vid 1 780 och utgör därmed stöd vid framtida nedgångar. Det är först om denna linje bryts som det börjar bli mer allvarligt.

 

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande och kan därmed fortsätta uppåt en tid.

Lång sikt: Månadsstochastic 84,5 och 77,7 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande eller som jag skulle mer se läget som neutralt. Det innebär att på veckobasis står index inför ett avgörande. Den dag båda värdena faller under 80 har vi en mer negativ bild att bevaka. Men där är vi inte ännu.

Medellång sikt: Veckostochastic 84,1 och 84,0 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan ser vi också som neutral, då båda värdena är i stort sett lika. Nu är detta kortsiktiga signaler som snabbt byter riktning vid stora kast i index.

Kort sikt: Dagsstochastic 65,5 och 65,6 fallande  

H ögsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 12 oktober med 1 858.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 22 oktober)

Vi har nu under onsdagen 135 dagar från den 8 juni, vilket samtidigt ger 212 dagar från den 23 mars. Budskapet i detta ger reaktion 21 oktober för berörda aktier. Dessutom ger detta via 214-216 dagar anledning att också vara vaksamma på denna rytm inom den närmaste tiden fram till måndagen den 26 oktober. Kasten i kurssättningen kan därmed förväntas fortsätta in i nästa vecka. 

 

Kommande reaktionspunkter

Oktober

Vecka 43

Vecka 43 inleddes med måndagen den 19 oktober. Onsdagen den 21 oktober har en extra betydelse då ett flertal rytmer sammanstrålar under denna dag. Det måste inte betyda att hela börsen reagerar kraftigt men vi är observant apå de aktier som visar att en större rörelse inleds.

Tidsmässigt är det 135 dagar den 21 oktober om vi utgår från toppen 1 731 måndagen den 8 juni. Vi har mängder med aktier som står på tur för reaktion denna vecka relaterat till den 8 juni. Cykeln från lågpunkten för index den 15 augusti 2018 vid 1 477 ska också kunna medverka till en reaktion i ett antal aktier. Denna rytm handlar om drygt 14 månader och är på 432 dagar. Vi är extra observanta på de aktier som lämnar sina rapporter från onsdag och dagarna därefter. Kraftiga reaktioner för berörda rapportaktier finns med i förväntningarna. 

V ecka 44

Vecka 44 inleds med måndagen den 26 oktober. Även denna vecka blir spännande med förväntade rörelser och kast i kurssättningarna. Intressant efter att vecka 43 levererat sin dramatik. 

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

18 månader – 25 oktober 2020 – 25 april 2019

6 månader – 30 oktober 2020 – 30 april 2020  

3 månader – 3 november 2020 – 3 augusti 2020

12 månader – 6 november 2020 – 6 november 2019

15 månader – 15 november 2020 – 15 augusti 2019  

9 månader – 25 november 2020 – 25 februari 2019 

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11, 13, 14, 21 och 28 månader)

7 månader – 23 oktober 2020 – 23 mars 2020     

1 månader – 26 oktober 2020 – 25 september 2020              

14 månader – 26 oktober 2020 – 26 augusti 2019

11 månader – 3 november 2020 – 3 december 2019

13 månader (1Y1M) ­– 3 november 2020 – 3 oktober 2019

5 månader – 8 november 2020 – 8 juni 2020

21 månader – 25 november 2020 – 25 februari 2019

28 (2Y4M) månader – 29 december 2020 – 29 augusti 2018

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de jämna talen (2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 26 månader)

Detta är upprepande rytmer som oftast går från topp till topp eller från lågpunkt till lågpunkt. Sannolikheten för en reaktion på dessa rytmer är hög. Sannolikheten för en reaktion likt den ovan beskrivna ligger kring 55-59 procent. Sannolikheten för att rörelsen går från topp till lågpunkt eller tvärt om är därmed 41-45 procent.

Reaktion på dessa rytmer kan vi förvänta oss med få undantag.

20 månader – 22 oktober 2020 – 22 februari 2019 (låg 1 378)

26 månader (2Y2M) – 29 oktober 2020 – 29 augusti 2018 (topp)

2 månader – 3 november 2020 – 3 september 2020 (låg)

10 månader – 9 november 2020 – 9 januari 2020 (topp)

8 månader – 16 november 2020 – 16 mars 2020 (lågp)

4 månader – 21 november 2020 – 21 juli 2020 (topp 1 798)

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd: 1 832 och 1 875 Stöd: 1 790 och 1 749



Graf av OMXS30 gav vika

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 gav vika

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 820,72 H 1 849,61 L 1 815,59) – 1,13 %

OMXS30 noterade 1 858, som högst den 12 oktober för att sedan falla först till 1 803 den 15 oktober. På detta följde en motreaktion uppåt med 1 854, som högst den 19 oktober. Ny körning nedåt för att skapa en avstämning 135 dagar efter toppen 1 731 den 8 juni i år.

135:e dagen var inritad som den 21 oktober, vilket innebar att index trycktes ned under dagen med 1 816, som lägsta notering.  

Svängningarna i index fortsätter i stort sett på samma sätt som vi sett sedan juni månad. Det var då index gick in i en trendkanal med stigande lutning (se graf). Marknaden har inom ett brett intervall på cirka 100 indexpunkter kört index fram och tillbaka. Det är den effekt som skapats genom att marknaden efter ”tjurrusningen” från bottnarna i mars till i många fall topparna den 8 juni. Fram till dess steg de flesta aktier kraftigt som en reaktion på kurspressen under februari och mars månader.

Från den 8 juni har marknaden blivit allt mer selektiv och drivit de aktier som man sett ha potential på sikt. En del aktien föll oförtjänt mycket under våren, vilket ledde till att dessa fick en snabb positiv utveckling.

Det relaterade mönstret förstärktes alltmer under sommaren och i slutet av juli såg vi hur valutainflödet till SEK stannade av och under september vändes till ett valuta utflödet mot både USD och EUR. Inflödet av kapital kom i huvudsak från utländska placerare som såg Stockholmsbörsen som attraktiv. När inflödena stannade av och vände till ett utflöde gick börsen som helhet ut i sidled med en lätt dragning uppåt för index.

 

New Yorkbörserna satte sina gällde rekord redan i början av september och visade på en ökande försiktighet efter ett starkt rally sedan i våras. På börserns i New York såväl som i Stockholm ser vi sedan ett mönster under sensommaren in mot hösten, där olika aktier körs uppåt under 2-3 veckor för att sedan säljas av och falla tillbaka medan kapitalet vänder till andra aktier som inte hängt med i tidigare uppgångar.  

Nu när vi under andra halvan av oktober är inne i en rapportperiod ser vi att många positiva rapporter leder till negativa reaktioner i börskursen.  Ericsson är ett av få undantag så här långt.   

Det viktiga är dock att senaste toppen, 1 858, för OMXS30 kom in den 12 oktober. Det gör att vi fortfarande klassar trenden som stigande. Detta till skillnad mot bland annat Frankfurtbörsens DAX-index, som gått in i en fallande trend.    

I grafen över OMXS30 index ser vi trendkanalen som har en positiv lutning. Denna utgör motstånd den närmaste tiden vid 1 880. På nedsidan ligger linjen vid 1 780 och utgör därmed stöd vid framtida nedgångar. Det är först om denna linje bryts som det börjar bli mer allvarligt.

 

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande och kan därmed fortsätta uppåt en tid.

Lång sikt: Månadsstochastic 84,5 och 77,7 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande eller som jag skulle mer se läget som neutralt. Det innebär att på veckobasis står index inför ett avgörande. Den dag båda värdena faller under 80 har vi en mer negativ bild att bevaka. Men där är vi inte ännu.

Medellång sikt: Veckostochastic 84,1 och 84,0 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan ser vi också som neutral, då båda värdena är i stort sett lika. Nu är detta kortsiktiga signaler som snabbt byter riktning vid stora kast i index.

Kort sikt: Dagsstochastic 65,5 och 65,6 fallande  

H ögsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 12 oktober med 1 858.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 22 oktober)

Vi har nu under onsdagen 135 dagar från den 8 juni, vilket samtidigt ger 212 dagar från den 23 mars. Budskapet i detta ger reaktion 21 oktober för berörda aktier. Dessutom ger detta via 214-216 dagar anledning att också vara vaksamma på denna rytm inom den närmaste tiden fram till måndagen den 26 oktober. Kasten i kurssättningen kan därmed förväntas fortsätta in i nästa vecka. 

 

Kommande reaktionspunkter

Oktober

Vecka 43

Vecka 43 inleddes med måndagen den 19 oktober. Onsdagen den 21 oktober har en extra betydelse då ett flertal rytmer sammanstrålar under denna dag. Det måste inte betyda att hela börsen reagerar kraftigt men vi är observant apå de aktier som visar att en större rörelse inleds.

Tidsmässigt är det 135 dagar den 21 oktober om vi utgår från toppen 1 731 måndagen den 8 juni. Vi har mängder med aktier som står på tur för reaktion denna vecka relaterat till den 8 juni. Cykeln från lågpunkten för index den 15 augusti 2018 vid 1 477 ska också kunna medverka till en reaktion i ett antal aktier. Denna rytm handlar om drygt 14 månader och är på 432 dagar. Vi är extra observanta på de aktier som lämnar sina rapporter från onsdag och dagarna därefter. Kraftiga reaktioner för berörda rapportaktier finns med i förväntningarna. 

V ecka 44

Vecka 44 inleds med måndagen den 26 oktober. Även denna vecka blir spännande med förväntade rörelser och kast i kurssättningarna. Intressant efter att vecka 43 levererat sin dramatik. 

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

18 månader – 25 oktober 2020 – 25 april 2019

6 månader – 30 oktober 2020 – 30 april 2020  

3 månader – 3 november 2020 – 3 augusti 2020

12 månader – 6 november 2020 – 6 november 2019

15 månader – 15 november 2020 – 15 augusti 2019  

9 månader – 25 november 2020 – 25 februari 2019 

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11, 13, 14, 21 och 28 månader)

7 månader – 23 oktober 2020 – 23 mars 2020     

1 månader – 26 oktober 2020 – 25 september 2020              

14 månader – 26 oktober 2020 – 26 augusti 2019

11 månader – 3 november 2020 – 3 december 2019

13 månader (1Y1M) ­– 3 november 2020 – 3 oktober 2019

5 månader – 8 november 2020 – 8 juni 2020

21 månader – 25 november 2020 – 25 februari 2019

28 (2Y4M) månader – 29 december 2020 – 29 augusti 2018

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de jämna talen (2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 26 månader)

Detta är upprepande rytmer som oftast går från topp till topp eller från lågpunkt till lågpunkt. Sannolikheten för en reaktion på dessa rytmer är hög. Sannolikheten för en reaktion likt den ovan beskrivna ligger kring 55-59 procent. Sannolikheten för att rörelsen går från topp till lågpunkt eller tvärt om är därmed 41-45 procent.

Reaktion på dessa rytmer kan vi förvänta oss med få undantag.

20 månader – 22 oktober 2020 – 22 februari 2019 (låg 1 378)

26 månader (2Y2M) – 29 oktober 2020 – 29 augusti 2018 (topp)

2 månader – 3 november 2020 – 3 september 2020 (låg)

10 månader – 9 november 2020 – 9 januari 2020 (topp)

8 månader – 16 november 2020 – 16 mars 2020 (lågp)

4 månader – 21 november 2020 – 21 juli 2020 (topp 1 798)

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd: 1 832 och 1 875 Stöd: 1 790 och 1 749



Graf av OMXS30 gav vika

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 gav vika

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 820,72 H 1 849,61 L 1 815,59) – 1,13 %

OMXS30 noterade 1 858, som högst den 12 oktober för att sedan falla först till 1 803 den 15 oktober. På detta följde en motreaktion uppåt med 1 854, som högst den 19 oktober. Ny körning nedåt för att skapa en avstämning 135 dagar efter toppen 1 731 den 8 juni i år.

135:e dagen var inritad som den 21 oktober, vilket innebar att index trycktes ned under dagen med 1 816, som lägsta notering.  

Svängningarna i index fortsätter i stort sett på samma sätt som vi sett sedan juni månad. Det var då index gick in i en trendkanal med stigande lutning (se graf). Marknaden har inom ett brett intervall på cirka 100 indexpunkter kört index fram och tillbaka. Det är den effekt som skapats genom att marknaden efter ”tjurrusningen” från bottnarna i mars till i många fall topparna den 8 juni. Fram till dess steg de flesta aktier kraftigt som en reaktion på kurspressen under februari och mars månader.

Från den 8 juni har marknaden blivit allt mer selektiv och drivit de aktier som man sett ha potential på sikt. En del aktien föll oförtjänt mycket under våren, vilket ledde till att dessa fick en snabb positiv utveckling.

Det relaterade mönstret förstärktes alltmer under sommaren och i slutet av juli såg vi hur valutainflödet till SEK stannade av och under september vändes till ett valuta utflödet mot både USD och EUR. Inflödet av kapital kom i huvudsak från utländska placerare som såg Stockholmsbörsen som attraktiv. När inflödena stannade av och vände till ett utflöde gick börsen som helhet ut i sidled med en lätt dragning uppåt för index.

 

New Yorkbörserna satte sina gällde rekord redan i början av september och visade på en ökande försiktighet efter ett starkt rally sedan i våras. På börserns i New York såväl som i Stockholm ser vi sedan ett mönster under sensommaren in mot hösten, där olika aktier körs uppåt under 2-3 veckor för att sedan säljas av och falla tillbaka medan kapitalet vänder till andra aktier som inte hängt med i tidigare uppgångar.  

Nu när vi under andra halvan av oktober är inne i en rapportperiod ser vi att många positiva rapporter leder till negativa reaktioner i börskursen.  Ericsson är ett av få undantag så här långt.   

Det viktiga är dock att senaste toppen, 1 858, för OMXS30 kom in den 12 oktober. Det gör att vi fortfarande klassar trenden som stigande. Detta till skillnad mot bland annat Frankfurtbörsens DAX-index, som gått in i en fallande trend.    

I grafen över OMXS30 index ser vi trendkanalen som har en positiv lutning. Denna utgör motstånd den närmaste tiden vid 1 880. På nedsidan ligger linjen vid 1 780 och utgör därmed stöd vid framtida nedgångar. Det är först om denna linje bryts som det börjar bli mer allvarligt.

 

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande och kan därmed fortsätta uppåt en tid.

Lång sikt: Månadsstochastic 84,5 och 77,7 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande eller som jag skulle mer se läget som neutralt. Det innebär att på veckobasis står index inför ett avgörande. Den dag båda värdena faller under 80 har vi en mer negativ bild att bevaka. Men där är vi inte ännu.

Medellång sikt: Veckostochastic 84,1 och 84,0 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan ser vi också som neutral, då båda värdena är i stort sett lika. Nu är detta kortsiktiga signaler som snabbt byter riktning vid stora kast i index.

Kort sikt: Dagsstochastic 65,5 och 65,6 fallande  

H ögsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 12 oktober med 1 858.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 22 oktober)

Vi har nu under onsdagen 135 dagar från den 8 juni, vilket samtidigt ger 212 dagar från den 23 mars. Budskapet i detta ger reaktion 21 oktober för berörda aktier. Dessutom ger detta via 214-216 dagar anledning att också vara vaksamma på denna rytm inom den närmaste tiden fram till måndagen den 26 oktober. Kasten i kurssättningen kan därmed förväntas fortsätta in i nästa vecka. 

 

Kommande reaktionspunkter

Oktober

Vecka 43

Vecka 43 inleddes med måndagen den 19 oktober. Onsdagen den 21 oktober har en extra betydelse då ett flertal rytmer sammanstrålar under denna dag. Det måste inte betyda att hela börsen reagerar kraftigt men vi är observant apå de aktier som visar att en större rörelse inleds.

Tidsmässigt är det 135 dagar den 21 oktober om vi utgår från toppen 1 731 måndagen den 8 juni. Vi har mängder med aktier som står på tur för reaktion denna vecka relaterat till den 8 juni. Cykeln från lågpunkten för index den 15 augusti 2018 vid 1 477 ska också kunna medverka till en reaktion i ett antal aktier. Denna rytm handlar om drygt 14 månader och är på 432 dagar. Vi är extra observanta på de aktier som lämnar sina rapporter från onsdag och dagarna därefter. Kraftiga reaktioner för berörda rapportaktier finns med i förväntningarna. 

V ecka 44

Vecka 44 inleds med måndagen den 26 oktober. Även denna vecka blir spännande med förväntade rörelser och kast i kurssättningarna. Intressant efter att vecka 43 levererat sin dramatik. 

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

18 månader – 25 oktober 2020 – 25 april 2019

6 månader – 30 oktober 2020 – 30 april 2020  

3 månader – 3 november 2020 – 3 augusti 2020

12 månader – 6 november 2020 – 6 november 2019

15 månader – 15 november 2020 – 15 augusti 2019  

9 månader – 25 november 2020 – 25 februari 2019 

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11, 13, 14, 21 och 28 månader)

7 månader – 23 oktober 2020 – 23 mars 2020     

1 månader – 26 oktober 2020 – 25 september 2020              

14 månader – 26 oktober 2020 – 26 augusti 2019

11 månader – 3 november 2020 – 3 december 2019

13 månader (1Y1M) ­– 3 november 2020 – 3 oktober 2019

5 månader – 8 november 2020 – 8 juni 2020

21 månader – 25 november 2020 – 25 februari 2019

28 (2Y4M) månader – 29 december 2020 – 29 augusti 2018

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de jämna talen (2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 26 månader)

Detta är upprepande rytmer som oftast går från topp till topp eller från lågpunkt till lågpunkt. Sannolikheten för en reaktion på dessa rytmer är hög. Sannolikheten för en reaktion likt den ovan beskrivna ligger kring 55-59 procent. Sannolikheten för att rörelsen går från topp till lågpunkt eller tvärt om är därmed 41-45 procent.

Reaktion på dessa rytmer kan vi förvänta oss med få undantag.

20 månader – 22 oktober 2020 – 22 februari 2019 (låg 1 378)

26 månader (2Y2M) – 29 oktober 2020 – 29 augusti 2018 (topp)

2 månader – 3 november 2020 – 3 september 2020 (låg)

10 månader – 9 november 2020 – 9 januari 2020 (topp)

8 månader – 16 november 2020 – 16 mars 2020 (lågp)

4 månader – 21 november 2020 – 21 juli 2020 (topp 1 798)

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd: 1 832 och 1 875 Stöd: 1 790 och 1 749



Graf av OMXS30 gav vika

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 gav vika

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 820,72 H 1 849,61 L 1 815,59) – 1,13 %

OMXS30 noterade 1 858, som högst den 12 oktober för att sedan falla först till 1 803 den 15 oktober. På detta följde en motreaktion uppåt med 1 854, som högst den 19 oktober. Ny körning nedåt för att skapa en avstämning 135 dagar efter toppen 1 731 den 8 juni i år.

135:e dagen var inritad som den 21 oktober, vilket innebar att index trycktes ned under dagen med 1 816, som lägsta notering.  

Svängningarna i index fortsätter i stort sett på samma sätt som vi sett sedan juni månad. Det var då index gick in i en trendkanal med stigande lutning (se graf). Marknaden har inom ett brett intervall på cirka 100 indexpunkter kört index fram och tillbaka. Det är den effekt som skapats genom att marknaden efter ”tjurrusningen” från bottnarna i mars till i många fall topparna den 8 juni. Fram till dess steg de flesta aktier kraftigt som en reaktion på kurspressen under februari och mars månader.

Från den 8 juni har marknaden blivit allt mer selektiv och drivit de aktier som man sett ha potential på sikt. En del aktien föll oförtjänt mycket under våren, vilket ledde till att dessa fick en snabb positiv utveckling.

Det relaterade mönstret förstärktes alltmer under sommaren och i slutet av juli såg vi hur valutainflödet till SEK stannade av och under september vändes till ett valuta utflödet mot både USD och EUR. Inflödet av kapital kom i huvudsak från utländska placerare som såg Stockholmsbörsen som attraktiv. När inflödena stannade av och vände till ett utflöde gick börsen som helhet ut i sidled med en lätt dragning uppåt för index.

 

New Yorkbörserna satte sina gällde rekord redan i början av september och visade på en ökande försiktighet efter ett starkt rally sedan i våras. På börserns i New York såväl som i Stockholm ser vi sedan ett mönster under sensommaren in mot hösten, där olika aktier körs uppåt under 2-3 veckor för att sedan säljas av och falla tillbaka medan kapitalet vänder till andra aktier som inte hängt med i tidigare uppgångar.  

Nu när vi under andra halvan av oktober är inne i en rapportperiod ser vi att många positiva rapporter leder till negativa reaktioner i börskursen.  Ericsson är ett av få undantag så här långt.   

Det viktiga är dock att senaste toppen, 1 858, för OMXS30 kom in den 12 oktober. Det gör att vi fortfarande klassar trenden som stigande. Detta till skillnad mot bland annat Frankfurtbörsens DAX-index, som gått in i en fallande trend.    

I grafen över OMXS30 index ser vi trendkanalen som har en positiv lutning. Denna utgör motstånd den närmaste tiden vid 1 880. På nedsidan ligger linjen vid 1 780 och utgör därmed stöd vid framtida nedgångar. Det är först om denna linje bryts som det börjar bli mer allvarligt.

 

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande och kan därmed fortsätta uppåt en tid.

Lång sikt: Månadsstochastic 84,5 och 77,7 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande eller som jag skulle mer se läget som neutralt. Det innebär att på veckobasis står index inför ett avgörande. Den dag båda värdena faller under 80 har vi en mer negativ bild att bevaka. Men där är vi inte ännu.

Medellång sikt: Veckostochastic 84,1 och 84,0 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan ser vi också som neutral, då båda värdena är i stort sett lika. Nu är detta kortsiktiga signaler som snabbt byter riktning vid stora kast i index.

Kort sikt: Dagsstochastic 65,5 och 65,6 fallande  

H ögsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 12 oktober med 1 858.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 22 oktober)

Vi har nu under onsdagen 135 dagar från den 8 juni, vilket samtidigt ger 212 dagar från den 23 mars. Budskapet i detta ger reaktion 21 oktober för berörda aktier. Dessutom ger detta via 214-216 dagar anledning att också vara vaksamma på denna rytm inom den närmaste tiden fram till måndagen den 26 oktober. Kasten i kurssättningen kan därmed förväntas fortsätta in i nästa vecka. 

 

Kommande reaktionspunkter

Oktober

Vecka 43

Vecka 43 inleddes med måndagen den 19 oktober. Onsdagen den 21 oktober har en extra betydelse då ett flertal rytmer sammanstrålar under denna dag. Det måste inte betyda att hela börsen reagerar kraftigt men vi är observant apå de aktier som visar att en större rörelse inleds.

Tidsmässigt är det 135 dagar den 21 oktober om vi utgår från toppen 1 731 måndagen den 8 juni. Vi har mängder med aktier som står på tur för reaktion denna vecka relaterat till den 8 juni. Cykeln från lågpunkten för index den 15 augusti 2018 vid 1 477 ska också kunna medverka till en reaktion i ett antal aktier. Denna rytm handlar om drygt 14 månader och är på 432 dagar. Vi är extra observanta på de aktier som lämnar sina rapporter från onsdag och dagarna därefter. Kraftiga reaktioner för berörda rapportaktier finns med i förväntningarna. 

V ecka 44

Vecka 44 inleds med måndagen den 26 oktober. Även denna vecka blir spännande med förväntade rörelser och kast i kurssättningarna. Intressant efter att vecka 43 levererat sin dramatik. 

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

18 månader – 25 oktober 2020 – 25 april 2019

6 månader – 30 oktober 2020 – 30 april 2020  

3 månader – 3 november 2020 – 3 augusti 2020

12 månader – 6 november 2020 – 6 november 2019

15 månader – 15 november 2020 – 15 augusti 2019  

9 månader – 25 november 2020 – 25 februari 2019 

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11, 13, 14, 21 och 28 månader)

7 månader – 23 oktober 2020 – 23 mars 2020     

1 månader – 26 oktober 2020 – 25 september 2020              

14 månader – 26 oktober 2020 – 26 augusti 2019

11 månader – 3 november 2020 – 3 december 2019

13 månader (1Y1M) ­– 3 november 2020 – 3 oktober 2019

5 månader – 8 november 2020 – 8 juni 2020

21 månader – 25 november 2020 – 25 februari 2019

28 (2Y4M) månader – 29 december 2020 – 29 augusti 2018

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de jämna talen (2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 26 månader)

Detta är upprepande rytmer som oftast går från topp till topp eller från lågpunkt till lågpunkt. Sannolikheten för en reaktion på dessa rytmer är hög. Sannolikheten för en reaktion likt den ovan beskrivna ligger kring 55-59 procent. Sannolikheten för att rörelsen går från topp till lågpunkt eller tvärt om är därmed 41-45 procent.

Reaktion på dessa rytmer kan vi förvänta oss med få undantag.

20 månader – 22 oktober 2020 – 22 februari 2019 (låg 1 378)

26 månader (2Y2M) – 29 oktober 2020 – 29 augusti 2018 (topp)

2 månader – 3 november 2020 – 3 september 2020 (låg)

10 månader – 9 november 2020 – 9 januari 2020 (topp)

8 månader – 16 november 2020 – 16 mars 2020 (lågp)

4 månader – 21 november 2020 – 21 juli 2020 (topp 1 798)

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd: 1 832 och 1 875 Stöd: 1 790 och 1 749



Graf av OMXS30 gav vika

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.