Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 - 14 dagar från toppen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 819,94 H 1 830,09 L 1 814,43) + 0,20 %

OMXS30 föll tillbaka och noterade 1 792, som lägst under torsdagen den 22 oktober. Motreaktionen uppåt därefter har motstånd vid 1 834, där 1 830 blev högsta notering under fredagen. Nu blir det viktigt att bevaka utvecklingen och se om en stängning över 1 834 kan bli verklighet. Om detta misslyckas får vi inrikta oss på en ny sväng nedåt med 1 775, som ett viktigt stöd. Det är först vi en stängning under detta stöd som det öppnar sig för mer, betydligt mer på nedsidan.

Trenden klassas dock fortfarande som stigande efter att vi så sent som den 12 oktober fått in 1 858, som högst. Vi kan inte utesluta att index lyfter ytterligare beroende på hur de kvarvarande rapporterna för några tunga bolag faller ut den närmaste tiden in mot inledningen på november månad.

Vi får allt fler aktier som indikerar att de är inne i en toppformation. I och med att denna grupp ännu inte skapat lägre toppar är inte en trendvändning bekräftad ännu. Det gör att vi får räkna med att index fortsätter att svänga en hel del med en lätt positiv underton.

Under den vecka vi nu påbörjar har vi 27 oktober och den 29 oktober som sticker ut lite extra. Den 27:e sticker ut för att det är 4Y4M (52 månader) sedan Brexitbotten den 27 juni 2016. Vi har alltid koll på utvecklingen 12 dagar innan, vilket denna gång gav reaktionspunkten 15 oktober.

Getinge fick en kraftig reaktion efter en topp just den 15 oktober. Många andra aktier satte lågpunkter inför en motreaktion uppåt. Det är så vi oftast får utfallet. Vissa aktier toppar och andra sätter lågpunkter. Inget svårt att se när tiden är på plats men 1-2 veckor förväg är det svårare att se detta reaktionsmönster tydligt. Men det vi alltid eller i varje fall oftast ser är reaktioner, när rytmerna dimper ned.   

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 84,4 och 77,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 83,9 och 84,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 41,5 och 53,2 fallande  

H ögsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 12 oktober med 1 858.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd: 1 832 och 1 875 Stöd: 1 790 och 1 749

 Graf av OMXS30 - 14 dagar från toppen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 - 14 dagar från toppen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 819,94 H 1 830,09 L 1 814,43) + 0,20 %

OMXS30 föll tillbaka och noterade 1 792, som lägst under torsdagen den 22 oktober. Motreaktionen uppåt därefter har motstånd vid 1 834, där 1 830 blev högsta notering under fredagen. Nu blir det viktigt att bevaka utvecklingen och se om en stängning över 1 834 kan bli verklighet. Om detta misslyckas får vi inrikta oss på en ny sväng nedåt med 1 775, som ett viktigt stöd. Det är först vi en stängning under detta stöd som det öppnar sig för mer, betydligt mer på nedsidan.

Trenden klassas dock fortfarande som stigande efter att vi så sent som den 12 oktober fått in 1 858, som högst. Vi kan inte utesluta att index lyfter ytterligare beroende på hur de kvarvarande rapporterna för några tunga bolag faller ut den närmaste tiden in mot inledningen på november månad.

Vi får allt fler aktier som indikerar att de är inne i en toppformation. I och med att denna grupp ännu inte skapat lägre toppar är inte en trendvändning bekräftad ännu. Det gör att vi får räkna med att index fortsätter att svänga en hel del med en lätt positiv underton.

Under den vecka vi nu påbörjar har vi 27 oktober och den 29 oktober som sticker ut lite extra. Den 27:e sticker ut för att det är 4Y4M (52 månader) sedan Brexitbotten den 27 juni 2016. Vi har alltid koll på utvecklingen 12 dagar innan, vilket denna gång gav reaktionspunkten 15 oktober.

Getinge fick en kraftig reaktion efter en topp just den 15 oktober. Många andra aktier satte lågpunkter inför en motreaktion uppåt. Det är så vi oftast får utfallet. Vissa aktier toppar och andra sätter lågpunkter. Inget svårt att se när tiden är på plats men 1-2 veckor förväg är det svårare att se detta reaktionsmönster tydligt. Men det vi alltid eller i varje fall oftast ser är reaktioner, när rytmerna dimper ned.   

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 84,4 och 77,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 83,9 och 84,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 41,5 och 53,2 fallande  

H ögsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 12 oktober med 1 858.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd: 1 832 och 1 875 Stöd: 1 790 och 1 749

 Graf av OMXS30 - 14 dagar från toppen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 - 14 dagar från toppen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 819,94 H 1 830,09 L 1 814,43) + 0,20 %

OMXS30 föll tillbaka och noterade 1 792, som lägst under torsdagen den 22 oktober. Motreaktionen uppåt därefter har motstånd vid 1 834, där 1 830 blev högsta notering under fredagen. Nu blir det viktigt att bevaka utvecklingen och se om en stängning över 1 834 kan bli verklighet. Om detta misslyckas får vi inrikta oss på en ny sväng nedåt med 1 775, som ett viktigt stöd. Det är först vi en stängning under detta stöd som det öppnar sig för mer, betydligt mer på nedsidan.

Trenden klassas dock fortfarande som stigande efter att vi så sent som den 12 oktober fått in 1 858, som högst. Vi kan inte utesluta att index lyfter ytterligare beroende på hur de kvarvarande rapporterna för några tunga bolag faller ut den närmaste tiden in mot inledningen på november månad.

Vi får allt fler aktier som indikerar att de är inne i en toppformation. I och med att denna grupp ännu inte skapat lägre toppar är inte en trendvändning bekräftad ännu. Det gör att vi får räkna med att index fortsätter att svänga en hel del med en lätt positiv underton.

Under den vecka vi nu påbörjar har vi 27 oktober och den 29 oktober som sticker ut lite extra. Den 27:e sticker ut för att det är 4Y4M (52 månader) sedan Brexitbotten den 27 juni 2016. Vi har alltid koll på utvecklingen 12 dagar innan, vilket denna gång gav reaktionspunkten 15 oktober.

Getinge fick en kraftig reaktion efter en topp just den 15 oktober. Många andra aktier satte lågpunkter inför en motreaktion uppåt. Det är så vi oftast får utfallet. Vissa aktier toppar och andra sätter lågpunkter. Inget svårt att se när tiden är på plats men 1-2 veckor förväg är det svårare att se detta reaktionsmönster tydligt. Men det vi alltid eller i varje fall oftast ser är reaktioner, när rytmerna dimper ned.   

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 84,4 och 77,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 83,9 och 84,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 41,5 och 53,2 fallande  

H ögsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 12 oktober med 1 858.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd: 1 832 och 1 875 Stöd: 1 790 och 1 749

 Graf av OMXS30 - 14 dagar från toppen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 - 14 dagar från toppen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 819,94 H 1 830,09 L 1 814,43) + 0,20 %

OMXS30 föll tillbaka och noterade 1 792, som lägst under torsdagen den 22 oktober. Motreaktionen uppåt därefter har motstånd vid 1 834, där 1 830 blev högsta notering under fredagen. Nu blir det viktigt att bevaka utvecklingen och se om en stängning över 1 834 kan bli verklighet. Om detta misslyckas får vi inrikta oss på en ny sväng nedåt med 1 775, som ett viktigt stöd. Det är först vi en stängning under detta stöd som det öppnar sig för mer, betydligt mer på nedsidan.

Trenden klassas dock fortfarande som stigande efter att vi så sent som den 12 oktober fått in 1 858, som högst. Vi kan inte utesluta att index lyfter ytterligare beroende på hur de kvarvarande rapporterna för några tunga bolag faller ut den närmaste tiden in mot inledningen på november månad.

Vi får allt fler aktier som indikerar att de är inne i en toppformation. I och med att denna grupp ännu inte skapat lägre toppar är inte en trendvändning bekräftad ännu. Det gör att vi får räkna med att index fortsätter att svänga en hel del med en lätt positiv underton.

Under den vecka vi nu påbörjar har vi 27 oktober och den 29 oktober som sticker ut lite extra. Den 27:e sticker ut för att det är 4Y4M (52 månader) sedan Brexitbotten den 27 juni 2016. Vi har alltid koll på utvecklingen 12 dagar innan, vilket denna gång gav reaktionspunkten 15 oktober.

Getinge fick en kraftig reaktion efter en topp just den 15 oktober. Många andra aktier satte lågpunkter inför en motreaktion uppåt. Det är så vi oftast får utfallet. Vissa aktier toppar och andra sätter lågpunkter. Inget svårt att se när tiden är på plats men 1-2 veckor förväg är det svårare att se detta reaktionsmönster tydligt. Men det vi alltid eller i varje fall oftast ser är reaktioner, när rytmerna dimper ned.   

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 84,4 och 77,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 83,9 och 84,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 41,5 och 53,2 fallande  

H ögsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 12 oktober med 1 858.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd: 1 832 och 1 875 Stöd: 1 790 och 1 749

 Graf av OMXS30 - 14 dagar från toppen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 - 14 dagar från toppen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 819,94 H 1 830,09 L 1 814,43) + 0,20 %

OMXS30 föll tillbaka och noterade 1 792, som lägst under torsdagen den 22 oktober. Motreaktionen uppåt därefter har motstånd vid 1 834, där 1 830 blev högsta notering under fredagen. Nu blir det viktigt att bevaka utvecklingen och se om en stängning över 1 834 kan bli verklighet. Om detta misslyckas får vi inrikta oss på en ny sväng nedåt med 1 775, som ett viktigt stöd. Det är först vi en stängning under detta stöd som det öppnar sig för mer, betydligt mer på nedsidan.

Trenden klassas dock fortfarande som stigande efter att vi så sent som den 12 oktober fått in 1 858, som högst. Vi kan inte utesluta att index lyfter ytterligare beroende på hur de kvarvarande rapporterna för några tunga bolag faller ut den närmaste tiden in mot inledningen på november månad.

Vi får allt fler aktier som indikerar att de är inne i en toppformation. I och med att denna grupp ännu inte skapat lägre toppar är inte en trendvändning bekräftad ännu. Det gör att vi får räkna med att index fortsätter att svänga en hel del med en lätt positiv underton.

Under den vecka vi nu påbörjar har vi 27 oktober och den 29 oktober som sticker ut lite extra. Den 27:e sticker ut för att det är 4Y4M (52 månader) sedan Brexitbotten den 27 juni 2016. Vi har alltid koll på utvecklingen 12 dagar innan, vilket denna gång gav reaktionspunkten 15 oktober.

Getinge fick en kraftig reaktion efter en topp just den 15 oktober. Många andra aktier satte lågpunkter inför en motreaktion uppåt. Det är så vi oftast får utfallet. Vissa aktier toppar och andra sätter lågpunkter. Inget svårt att se när tiden är på plats men 1-2 veckor förväg är det svårare att se detta reaktionsmönster tydligt. Men det vi alltid eller i varje fall oftast ser är reaktioner, när rytmerna dimper ned.   

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 84,4 och 77,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 83,9 och 84,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 41,5 och 53,2 fallande  

H ögsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 12 oktober med 1 858.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd: 1 832 och 1 875 Stöd: 1 790 och 1 749

 Graf av OMXS30 - 14 dagar från toppen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 - 14 dagar från toppen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 819,94 H 1 830,09 L 1 814,43) + 0,20 %

OMXS30 föll tillbaka och noterade 1 792, som lägst under torsdagen den 22 oktober. Motreaktionen uppåt därefter har motstånd vid 1 834, där 1 830 blev högsta notering under fredagen. Nu blir det viktigt att bevaka utvecklingen och se om en stängning över 1 834 kan bli verklighet. Om detta misslyckas får vi inrikta oss på en ny sväng nedåt med 1 775, som ett viktigt stöd. Det är först vi en stängning under detta stöd som det öppnar sig för mer, betydligt mer på nedsidan.

Trenden klassas dock fortfarande som stigande efter att vi så sent som den 12 oktober fått in 1 858, som högst. Vi kan inte utesluta att index lyfter ytterligare beroende på hur de kvarvarande rapporterna för några tunga bolag faller ut den närmaste tiden in mot inledningen på november månad.

Vi får allt fler aktier som indikerar att de är inne i en toppformation. I och med att denna grupp ännu inte skapat lägre toppar är inte en trendvändning bekräftad ännu. Det gör att vi får räkna med att index fortsätter att svänga en hel del med en lätt positiv underton.

Under den vecka vi nu påbörjar har vi 27 oktober och den 29 oktober som sticker ut lite extra. Den 27:e sticker ut för att det är 4Y4M (52 månader) sedan Brexitbotten den 27 juni 2016. Vi har alltid koll på utvecklingen 12 dagar innan, vilket denna gång gav reaktionspunkten 15 oktober.

Getinge fick en kraftig reaktion efter en topp just den 15 oktober. Många andra aktier satte lågpunkter inför en motreaktion uppåt. Det är så vi oftast får utfallet. Vissa aktier toppar och andra sätter lågpunkter. Inget svårt att se när tiden är på plats men 1-2 veckor förväg är det svårare att se detta reaktionsmönster tydligt. Men det vi alltid eller i varje fall oftast ser är reaktioner, när rytmerna dimper ned.   

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 84,4 och 77,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 83,9 och 84,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 41,5 och 53,2 fallande  

H ögsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 12 oktober med 1 858.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd: 1 832 och 1 875 Stöd: 1 790 och 1 749

 Graf av OMXS30 - 14 dagar från toppen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.