Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 vill mer

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 949,37 H 1 955,24 L 1 943,07) + 0,51 %

OMXS30 steg till det nya rekordet 1 955 under fredagen (8 jan). Detta värde ligger 2,6 procent över toppvärdet 1 906 från den 20 februari 2020. Innan börsen rasade förra året.

Botten den 16 mars 2020 kom in på 1 261 och räknat från det värdet är uppgången till 1 955 hela 55,0 procent. Den långsiktiga trenden är stigande, där vi har 1 978, som ett motstånd av matematisk betydelse. Tar vi upp ytterligare nästa motstånd som vi ser som viktigt på sikt handlar det om 2 064. Till det senare motståndet är det inte mer än 5,9 procent räknat från fredagens stängningskurs. Med lite flyt kan index ta sig dit upp innan vi får en paus i den långsiktiga uppgången. Men först måste vi se att index tar sig förbi 1 951 och sedan 1 978 innan vi kan få ett test av det mycket intressanta värdet 2 064.

Den andra fasen i uppgången som index är inne i inleddes den 30 oktober 2020 från 1 703. Det är den som ska kunna ge 21,2 procent i bästa fall. Vi kan redan se en del aktier som är klara på uppsidan, då de skapat toppar under hösten 2020 och som följts av lägre toppar. De flesta av dessa är på väg att lyfta i mer eller mindre tillfälliga uppgångar men kommer att ha svårt att nå de tidigare topparna.

Första steget uppåt avverkades på 84 dagar från den 16 mars till den 8 juni. De aktier som inleddes sina uppgångar den 23 mars avverkade första steget på 77 dagar. Vågmässigt hade index en mellanliggande fas under perioden 8 juni till den 30 oktober på 144 dagar. Frågan är nu vilka aktier och index som nu ska välja 77 dagar i den aktuella fasen och vilka som ger mer där 81 dagar och 84 dagar är nästa alternativ. Svaret på vilka aktier som når viktiga tidpunkter följt av reaktioner. I och med att det handlar om att tid och pris ska falla på plats så är det en process vi följer löpande för att pricka av det hela.

De aktier som når sina prisnivåer vid en av tidpunkterna har gjort sitt och kan förväntas inleda en toppformation med allt vad det innebär av olika svängningar.

De aktier som driver hårt nu trycker på uppåt ytterligare en tid, där vi får bevaka alla aktier när det är dags för respektive bolags rapport under senare delen av januari och första halvan av februari månad för att se hur marknaden hanterar det hela.   

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 94,4 och 88,0 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 77,9 och 73,4 stigande  

Kort sikt: Dagsstochastic 89,7 och 76,8 stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 8 januari på 1 955

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 25 november på 1 951 .

2020 den 25 november på 1 951 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Nytt rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar under åren 2014-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

 Graf av OMXS30 vill mer

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 vill mer

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 949,37 H 1 955,24 L 1 943,07) + 0,51 %

OMXS30 steg till det nya rekordet 1 955 under fredagen (8 jan). Detta värde ligger 2,6 procent över toppvärdet 1 906 från den 20 februari 2020. Innan börsen rasade förra året.

Botten den 16 mars 2020 kom in på 1 261 och räknat från det värdet är uppgången till 1 955 hela 55,0 procent. Den långsiktiga trenden är stigande, där vi har 1 978, som ett motstånd av matematisk betydelse. Tar vi upp ytterligare nästa motstånd som vi ser som viktigt på sikt handlar det om 2 064. Till det senare motståndet är det inte mer än 5,9 procent räknat från fredagens stängningskurs. Med lite flyt kan index ta sig dit upp innan vi får en paus i den långsiktiga uppgången. Men först måste vi se att index tar sig förbi 1 951 och sedan 1 978 innan vi kan få ett test av det mycket intressanta värdet 2 064.

Den andra fasen i uppgången som index är inne i inleddes den 30 oktober 2020 från 1 703. Det är den som ska kunna ge 21,2 procent i bästa fall. Vi kan redan se en del aktier som är klara på uppsidan, då de skapat toppar under hösten 2020 och som följts av lägre toppar. De flesta av dessa är på väg att lyfta i mer eller mindre tillfälliga uppgångar men kommer att ha svårt att nå de tidigare topparna.

Första steget uppåt avverkades på 84 dagar från den 16 mars till den 8 juni. De aktier som inleddes sina uppgångar den 23 mars avverkade första steget på 77 dagar. Vågmässigt hade index en mellanliggande fas under perioden 8 juni till den 30 oktober på 144 dagar. Frågan är nu vilka aktier och index som nu ska välja 77 dagar i den aktuella fasen och vilka som ger mer där 81 dagar och 84 dagar är nästa alternativ. Svaret på vilka aktier som når viktiga tidpunkter följt av reaktioner. I och med att det handlar om att tid och pris ska falla på plats så är det en process vi följer löpande för att pricka av det hela.

De aktier som når sina prisnivåer vid en av tidpunkterna har gjort sitt och kan förväntas inleda en toppformation med allt vad det innebär av olika svängningar.

De aktier som driver hårt nu trycker på uppåt ytterligare en tid, där vi får bevaka alla aktier när det är dags för respektive bolags rapport under senare delen av januari och första halvan av februari månad för att se hur marknaden hanterar det hela.   

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 94,4 och 88,0 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 77,9 och 73,4 stigande  

Kort sikt: Dagsstochastic 89,7 och 76,8 stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 8 januari på 1 955

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 25 november på 1 951 .

2020 den 25 november på 1 951 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Nytt rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar under åren 2014-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

 Graf av OMXS30 vill mer

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 vill mer

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 949,37 H 1 955,24 L 1 943,07) + 0,51 %

OMXS30 steg till det nya rekordet 1 955 under fredagen (8 jan). Detta värde ligger 2,6 procent över toppvärdet 1 906 från den 20 februari 2020. Innan börsen rasade förra året.

Botten den 16 mars 2020 kom in på 1 261 och räknat från det värdet är uppgången till 1 955 hela 55,0 procent. Den långsiktiga trenden är stigande, där vi har 1 978, som ett motstånd av matematisk betydelse. Tar vi upp ytterligare nästa motstånd som vi ser som viktigt på sikt handlar det om 2 064. Till det senare motståndet är det inte mer än 5,9 procent räknat från fredagens stängningskurs. Med lite flyt kan index ta sig dit upp innan vi får en paus i den långsiktiga uppgången. Men först måste vi se att index tar sig förbi 1 951 och sedan 1 978 innan vi kan få ett test av det mycket intressanta värdet 2 064.

Den andra fasen i uppgången som index är inne i inleddes den 30 oktober 2020 från 1 703. Det är den som ska kunna ge 21,2 procent i bästa fall. Vi kan redan se en del aktier som är klara på uppsidan, då de skapat toppar under hösten 2020 och som följts av lägre toppar. De flesta av dessa är på väg att lyfta i mer eller mindre tillfälliga uppgångar men kommer att ha svårt att nå de tidigare topparna.

Första steget uppåt avverkades på 84 dagar från den 16 mars till den 8 juni. De aktier som inleddes sina uppgångar den 23 mars avverkade första steget på 77 dagar. Vågmässigt hade index en mellanliggande fas under perioden 8 juni till den 30 oktober på 144 dagar. Frågan är nu vilka aktier och index som nu ska välja 77 dagar i den aktuella fasen och vilka som ger mer där 81 dagar och 84 dagar är nästa alternativ. Svaret på vilka aktier som når viktiga tidpunkter följt av reaktioner. I och med att det handlar om att tid och pris ska falla på plats så är det en process vi följer löpande för att pricka av det hela.

De aktier som når sina prisnivåer vid en av tidpunkterna har gjort sitt och kan förväntas inleda en toppformation med allt vad det innebär av olika svängningar.

De aktier som driver hårt nu trycker på uppåt ytterligare en tid, där vi får bevaka alla aktier när det är dags för respektive bolags rapport under senare delen av januari och första halvan av februari månad för att se hur marknaden hanterar det hela.   

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 94,4 och 88,0 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 77,9 och 73,4 stigande  

Kort sikt: Dagsstochastic 89,7 och 76,8 stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 8 januari på 1 955

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 25 november på 1 951 .

2020 den 25 november på 1 951 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Nytt rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar under åren 2014-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

 Graf av OMXS30 vill mer

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 vill mer

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 949,37 H 1 955,24 L 1 943,07) + 0,51 %

OMXS30 steg till det nya rekordet 1 955 under fredagen (8 jan). Detta värde ligger 2,6 procent över toppvärdet 1 906 från den 20 februari 2020. Innan börsen rasade förra året.

Botten den 16 mars 2020 kom in på 1 261 och räknat från det värdet är uppgången till 1 955 hela 55,0 procent. Den långsiktiga trenden är stigande, där vi har 1 978, som ett motstånd av matematisk betydelse. Tar vi upp ytterligare nästa motstånd som vi ser som viktigt på sikt handlar det om 2 064. Till det senare motståndet är det inte mer än 5,9 procent räknat från fredagens stängningskurs. Med lite flyt kan index ta sig dit upp innan vi får en paus i den långsiktiga uppgången. Men först måste vi se att index tar sig förbi 1 951 och sedan 1 978 innan vi kan få ett test av det mycket intressanta värdet 2 064.

Den andra fasen i uppgången som index är inne i inleddes den 30 oktober 2020 från 1 703. Det är den som ska kunna ge 21,2 procent i bästa fall. Vi kan redan se en del aktier som är klara på uppsidan, då de skapat toppar under hösten 2020 och som följts av lägre toppar. De flesta av dessa är på väg att lyfta i mer eller mindre tillfälliga uppgångar men kommer att ha svårt att nå de tidigare topparna.

Första steget uppåt avverkades på 84 dagar från den 16 mars till den 8 juni. De aktier som inleddes sina uppgångar den 23 mars avverkade första steget på 77 dagar. Vågmässigt hade index en mellanliggande fas under perioden 8 juni till den 30 oktober på 144 dagar. Frågan är nu vilka aktier och index som nu ska välja 77 dagar i den aktuella fasen och vilka som ger mer där 81 dagar och 84 dagar är nästa alternativ. Svaret på vilka aktier som når viktiga tidpunkter följt av reaktioner. I och med att det handlar om att tid och pris ska falla på plats så är det en process vi följer löpande för att pricka av det hela.

De aktier som når sina prisnivåer vid en av tidpunkterna har gjort sitt och kan förväntas inleda en toppformation med allt vad det innebär av olika svängningar.

De aktier som driver hårt nu trycker på uppåt ytterligare en tid, där vi får bevaka alla aktier när det är dags för respektive bolags rapport under senare delen av januari och första halvan av februari månad för att se hur marknaden hanterar det hela.   

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 94,4 och 88,0 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 77,9 och 73,4 stigande  

Kort sikt: Dagsstochastic 89,7 och 76,8 stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 8 januari på 1 955

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 25 november på 1 951 .

2020 den 25 november på 1 951 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Nytt rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar under åren 2014-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

 Graf av OMXS30 vill mer

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 vill mer

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 949,37 H 1 955,24 L 1 943,07) + 0,51 %

OMXS30 steg till det nya rekordet 1 955 under fredagen (8 jan). Detta värde ligger 2,6 procent över toppvärdet 1 906 från den 20 februari 2020. Innan börsen rasade förra året.

Botten den 16 mars 2020 kom in på 1 261 och räknat från det värdet är uppgången till 1 955 hela 55,0 procent. Den långsiktiga trenden är stigande, där vi har 1 978, som ett motstånd av matematisk betydelse. Tar vi upp ytterligare nästa motstånd som vi ser som viktigt på sikt handlar det om 2 064. Till det senare motståndet är det inte mer än 5,9 procent räknat från fredagens stängningskurs. Med lite flyt kan index ta sig dit upp innan vi får en paus i den långsiktiga uppgången. Men först måste vi se att index tar sig förbi 1 951 och sedan 1 978 innan vi kan få ett test av det mycket intressanta värdet 2 064.

Den andra fasen i uppgången som index är inne i inleddes den 30 oktober 2020 från 1 703. Det är den som ska kunna ge 21,2 procent i bästa fall. Vi kan redan se en del aktier som är klara på uppsidan, då de skapat toppar under hösten 2020 och som följts av lägre toppar. De flesta av dessa är på väg att lyfta i mer eller mindre tillfälliga uppgångar men kommer att ha svårt att nå de tidigare topparna.

Första steget uppåt avverkades på 84 dagar från den 16 mars till den 8 juni. De aktier som inleddes sina uppgångar den 23 mars avverkade första steget på 77 dagar. Vågmässigt hade index en mellanliggande fas under perioden 8 juni till den 30 oktober på 144 dagar. Frågan är nu vilka aktier och index som nu ska välja 77 dagar i den aktuella fasen och vilka som ger mer där 81 dagar och 84 dagar är nästa alternativ. Svaret på vilka aktier som når viktiga tidpunkter följt av reaktioner. I och med att det handlar om att tid och pris ska falla på plats så är det en process vi följer löpande för att pricka av det hela.

De aktier som når sina prisnivåer vid en av tidpunkterna har gjort sitt och kan förväntas inleda en toppformation med allt vad det innebär av olika svängningar.

De aktier som driver hårt nu trycker på uppåt ytterligare en tid, där vi får bevaka alla aktier när det är dags för respektive bolags rapport under senare delen av januari och första halvan av februari månad för att se hur marknaden hanterar det hela.   

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 94,4 och 88,0 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 77,9 och 73,4 stigande  

Kort sikt: Dagsstochastic 89,7 och 76,8 stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 8 januari på 1 955

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 25 november på 1 951 .

2020 den 25 november på 1 951 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Nytt rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar under åren 2014-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

 Graf av OMXS30 vill mer

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 vill mer

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 949,37 H 1 955,24 L 1 943,07) + 0,51 %

OMXS30 steg till det nya rekordet 1 955 under fredagen (8 jan). Detta värde ligger 2,6 procent över toppvärdet 1 906 från den 20 februari 2020. Innan börsen rasade förra året.

Botten den 16 mars 2020 kom in på 1 261 och räknat från det värdet är uppgången till 1 955 hela 55,0 procent. Den långsiktiga trenden är stigande, där vi har 1 978, som ett motstånd av matematisk betydelse. Tar vi upp ytterligare nästa motstånd som vi ser som viktigt på sikt handlar det om 2 064. Till det senare motståndet är det inte mer än 5,9 procent räknat från fredagens stängningskurs. Med lite flyt kan index ta sig dit upp innan vi får en paus i den långsiktiga uppgången. Men först måste vi se att index tar sig förbi 1 951 och sedan 1 978 innan vi kan få ett test av det mycket intressanta värdet 2 064.

Den andra fasen i uppgången som index är inne i inleddes den 30 oktober 2020 från 1 703. Det är den som ska kunna ge 21,2 procent i bästa fall. Vi kan redan se en del aktier som är klara på uppsidan, då de skapat toppar under hösten 2020 och som följts av lägre toppar. De flesta av dessa är på väg att lyfta i mer eller mindre tillfälliga uppgångar men kommer att ha svårt att nå de tidigare topparna.

Första steget uppåt avverkades på 84 dagar från den 16 mars till den 8 juni. De aktier som inleddes sina uppgångar den 23 mars avverkade första steget på 77 dagar. Vågmässigt hade index en mellanliggande fas under perioden 8 juni till den 30 oktober på 144 dagar. Frågan är nu vilka aktier och index som nu ska välja 77 dagar i den aktuella fasen och vilka som ger mer där 81 dagar och 84 dagar är nästa alternativ. Svaret på vilka aktier som når viktiga tidpunkter följt av reaktioner. I och med att det handlar om att tid och pris ska falla på plats så är det en process vi följer löpande för att pricka av det hela.

De aktier som når sina prisnivåer vid en av tidpunkterna har gjort sitt och kan förväntas inleda en toppformation med allt vad det innebär av olika svängningar.

De aktier som driver hårt nu trycker på uppåt ytterligare en tid, där vi får bevaka alla aktier när det är dags för respektive bolags rapport under senare delen av januari och första halvan av februari månad för att se hur marknaden hanterar det hela.   

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 94,4 och 88,0 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 77,9 och 73,4 stigande  

Kort sikt: Dagsstochastic 89,7 och 76,8 stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 8 januari på 1 955

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 25 november på 1 951 .

2020 den 25 november på 1 951 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Nytt rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar under åren 2014-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

 Graf av OMXS30 vill mer

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.