Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

Electrolux spänner bågen

Electrolux (189)


Ikon analys

Electrolux B 189,00

Electrolux är i en fallande trend sedan toppen i höstas, den 9 november 2020. Toppvärdet då kom in på 215,90 kronor. Intressant att notera är att denna topp kom in 3 år efter rekordet från den 1 november 2017.

OMXS30 index satte sin topp den 6 november 2017 och nu 3 år senare kom en viktig topp in måndagen den 9 november 2020 för index, som efter en viss tvekan fortsatte till den 25 november. Rytmen på 3 år är många gånger mycket användbar om vi ger den möjlighet att leverera en viss avvikelse, som nu för E-lux på 8 dagar.

E-lux föll till 186,10 kronor som lägst den 7 januari och det är lägsta noteringen i nedgången sedan november. De dagsbaserad tekniska indikatorerna (24,3/22,5) är dels nere på låga nivåer och dels har de vänt uppåt från lägre värden och ger en positiv signal på kort sikt. Men då kursen är endast 3 kronor över lägsta noteringen i förra veckan är vi försiktiga med att ta i för mycket i nuläget. Men det vi också ser är en divergens mellan indikatorn och kursgrafen. Divergensen är anledningen till att vi är beredda på en motreaktion uppåt inom kort. Om stödet vid 185,00-186,00 kronor håller i inledningen av den nu påbörjade veckan finns det utrymme för en motreaktion på cirka 15 kronor. Motstånden ligger då vid 194 kronor och 201 kronor.

De veckobaserad tekniska indikatorerna är fortfarande fallande med värdena 11,2/23,9 per den 8 januari. Värdena börjar komma ned på nivåer som gör att vi med tiden inriktar oss på en ny motreaktion uppåt men då efter den nu kortsiktiga möjliga motreaktionen uppåt.

 

Basinformation

Långsiktig trend: Fallande efter topp på 215,90 kronor den 9 november 2020

Kortsiktig trend: Fallande efter 207,30 kronor den 9 december 2020

Kursrekord 255,20 kronor den 1 november 2017

Kurstopp: 221,00 kronor den 25 oktober 2019

Lägsta notering 2020/2021 är 98,99 kronor den 17 mars 2020Graf av Electrolux spänner bågen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

Electrolux spänner bågen

Electrolux (189)


Ikon analys

Electrolux B 189,00

Electrolux är i en fallande trend sedan toppen i höstas, den 9 november 2020. Toppvärdet då kom in på 215,90 kronor. Intressant att notera är att denna topp kom in 3 år efter rekordet från den 1 november 2017.

OMXS30 index satte sin topp den 6 november 2017 och nu 3 år senare kom en viktig topp in måndagen den 9 november 2020 för index, som efter en viss tvekan fortsatte till den 25 november. Rytmen på 3 år är många gånger mycket användbar om vi ger den möjlighet att leverera en viss avvikelse, som nu för E-lux på 8 dagar.

E-lux föll till 186,10 kronor som lägst den 7 januari och det är lägsta noteringen i nedgången sedan november. De dagsbaserad tekniska indikatorerna (24,3/22,5) är dels nere på låga nivåer och dels har de vänt uppåt från lägre värden och ger en positiv signal på kort sikt. Men då kursen är endast 3 kronor över lägsta noteringen i förra veckan är vi försiktiga med att ta i för mycket i nuläget. Men det vi också ser är en divergens mellan indikatorn och kursgrafen. Divergensen är anledningen till att vi är beredda på en motreaktion uppåt inom kort. Om stödet vid 185,00-186,00 kronor håller i inledningen av den nu påbörjade veckan finns det utrymme för en motreaktion på cirka 15 kronor. Motstånden ligger då vid 194 kronor och 201 kronor.

De veckobaserad tekniska indikatorerna är fortfarande fallande med värdena 11,2/23,9 per den 8 januari. Värdena börjar komma ned på nivåer som gör att vi med tiden inriktar oss på en ny motreaktion uppåt men då efter den nu kortsiktiga möjliga motreaktionen uppåt.

 

Basinformation

Långsiktig trend: Fallande efter topp på 215,90 kronor den 9 november 2020

Kortsiktig trend: Fallande efter 207,30 kronor den 9 december 2020

Kursrekord 255,20 kronor den 1 november 2017

Kurstopp: 221,00 kronor den 25 oktober 2019

Lägsta notering 2020/2021 är 98,99 kronor den 17 mars 2020Graf av Electrolux spänner bågen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

Electrolux spänner bågen

Electrolux (189)


Ikon analys

Electrolux B 189,00

Electrolux är i en fallande trend sedan toppen i höstas, den 9 november 2020. Toppvärdet då kom in på 215,90 kronor. Intressant att notera är att denna topp kom in 3 år efter rekordet från den 1 november 2017.

OMXS30 index satte sin topp den 6 november 2017 och nu 3 år senare kom en viktig topp in måndagen den 9 november 2020 för index, som efter en viss tvekan fortsatte till den 25 november. Rytmen på 3 år är många gånger mycket användbar om vi ger den möjlighet att leverera en viss avvikelse, som nu för E-lux på 8 dagar.

E-lux föll till 186,10 kronor som lägst den 7 januari och det är lägsta noteringen i nedgången sedan november. De dagsbaserad tekniska indikatorerna (24,3/22,5) är dels nere på låga nivåer och dels har de vänt uppåt från lägre värden och ger en positiv signal på kort sikt. Men då kursen är endast 3 kronor över lägsta noteringen i förra veckan är vi försiktiga med att ta i för mycket i nuläget. Men det vi också ser är en divergens mellan indikatorn och kursgrafen. Divergensen är anledningen till att vi är beredda på en motreaktion uppåt inom kort. Om stödet vid 185,00-186,00 kronor håller i inledningen av den nu påbörjade veckan finns det utrymme för en motreaktion på cirka 15 kronor. Motstånden ligger då vid 194 kronor och 201 kronor.

De veckobaserad tekniska indikatorerna är fortfarande fallande med värdena 11,2/23,9 per den 8 januari. Värdena börjar komma ned på nivåer som gör att vi med tiden inriktar oss på en ny motreaktion uppåt men då efter den nu kortsiktiga möjliga motreaktionen uppåt.

 

Basinformation

Långsiktig trend: Fallande efter topp på 215,90 kronor den 9 november 2020

Kortsiktig trend: Fallande efter 207,30 kronor den 9 december 2020

Kursrekord 255,20 kronor den 1 november 2017

Kurstopp: 221,00 kronor den 25 oktober 2019

Lägsta notering 2020/2021 är 98,99 kronor den 17 mars 2020Graf av Electrolux spänner bågen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

Electrolux spänner bågen

Electrolux (189)


Ikon analys

Electrolux B 189,00

Electrolux är i en fallande trend sedan toppen i höstas, den 9 november 2020. Toppvärdet då kom in på 215,90 kronor. Intressant att notera är att denna topp kom in 3 år efter rekordet från den 1 november 2017.

OMXS30 index satte sin topp den 6 november 2017 och nu 3 år senare kom en viktig topp in måndagen den 9 november 2020 för index, som efter en viss tvekan fortsatte till den 25 november. Rytmen på 3 år är många gånger mycket användbar om vi ger den möjlighet att leverera en viss avvikelse, som nu för E-lux på 8 dagar.

E-lux föll till 186,10 kronor som lägst den 7 januari och det är lägsta noteringen i nedgången sedan november. De dagsbaserad tekniska indikatorerna (24,3/22,5) är dels nere på låga nivåer och dels har de vänt uppåt från lägre värden och ger en positiv signal på kort sikt. Men då kursen är endast 3 kronor över lägsta noteringen i förra veckan är vi försiktiga med att ta i för mycket i nuläget. Men det vi också ser är en divergens mellan indikatorn och kursgrafen. Divergensen är anledningen till att vi är beredda på en motreaktion uppåt inom kort. Om stödet vid 185,00-186,00 kronor håller i inledningen av den nu påbörjade veckan finns det utrymme för en motreaktion på cirka 15 kronor. Motstånden ligger då vid 194 kronor och 201 kronor.

De veckobaserad tekniska indikatorerna är fortfarande fallande med värdena 11,2/23,9 per den 8 januari. Värdena börjar komma ned på nivåer som gör att vi med tiden inriktar oss på en ny motreaktion uppåt men då efter den nu kortsiktiga möjliga motreaktionen uppåt.

 

Basinformation

Långsiktig trend: Fallande efter topp på 215,90 kronor den 9 november 2020

Kortsiktig trend: Fallande efter 207,30 kronor den 9 december 2020

Kursrekord 255,20 kronor den 1 november 2017

Kurstopp: 221,00 kronor den 25 oktober 2019

Lägsta notering 2020/2021 är 98,99 kronor den 17 mars 2020Graf av Electrolux spänner bågen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

Electrolux spänner bågen

Electrolux (189)


Ikon analys

Electrolux B 189,00

Electrolux är i en fallande trend sedan toppen i höstas, den 9 november 2020. Toppvärdet då kom in på 215,90 kronor. Intressant att notera är att denna topp kom in 3 år efter rekordet från den 1 november 2017.

OMXS30 index satte sin topp den 6 november 2017 och nu 3 år senare kom en viktig topp in måndagen den 9 november 2020 för index, som efter en viss tvekan fortsatte till den 25 november. Rytmen på 3 år är många gånger mycket användbar om vi ger den möjlighet att leverera en viss avvikelse, som nu för E-lux på 8 dagar.

E-lux föll till 186,10 kronor som lägst den 7 januari och det är lägsta noteringen i nedgången sedan november. De dagsbaserad tekniska indikatorerna (24,3/22,5) är dels nere på låga nivåer och dels har de vänt uppåt från lägre värden och ger en positiv signal på kort sikt. Men då kursen är endast 3 kronor över lägsta noteringen i förra veckan är vi försiktiga med att ta i för mycket i nuläget. Men det vi också ser är en divergens mellan indikatorn och kursgrafen. Divergensen är anledningen till att vi är beredda på en motreaktion uppåt inom kort. Om stödet vid 185,00-186,00 kronor håller i inledningen av den nu påbörjade veckan finns det utrymme för en motreaktion på cirka 15 kronor. Motstånden ligger då vid 194 kronor och 201 kronor.

De veckobaserad tekniska indikatorerna är fortfarande fallande med värdena 11,2/23,9 per den 8 januari. Värdena börjar komma ned på nivåer som gör att vi med tiden inriktar oss på en ny motreaktion uppåt men då efter den nu kortsiktiga möjliga motreaktionen uppåt.

 

Basinformation

Långsiktig trend: Fallande efter topp på 215,90 kronor den 9 november 2020

Kortsiktig trend: Fallande efter 207,30 kronor den 9 december 2020

Kursrekord 255,20 kronor den 1 november 2017

Kurstopp: 221,00 kronor den 25 oktober 2019

Lägsta notering 2020/2021 är 98,99 kronor den 17 mars 2020Graf av Electrolux spänner bågen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

Electrolux spänner bågen

Electrolux (189)


Ikon analys

Electrolux B 189,00

Electrolux är i en fallande trend sedan toppen i höstas, den 9 november 2020. Toppvärdet då kom in på 215,90 kronor. Intressant att notera är att denna topp kom in 3 år efter rekordet från den 1 november 2017.

OMXS30 index satte sin topp den 6 november 2017 och nu 3 år senare kom en viktig topp in måndagen den 9 november 2020 för index, som efter en viss tvekan fortsatte till den 25 november. Rytmen på 3 år är många gånger mycket användbar om vi ger den möjlighet att leverera en viss avvikelse, som nu för E-lux på 8 dagar.

E-lux föll till 186,10 kronor som lägst den 7 januari och det är lägsta noteringen i nedgången sedan november. De dagsbaserad tekniska indikatorerna (24,3/22,5) är dels nere på låga nivåer och dels har de vänt uppåt från lägre värden och ger en positiv signal på kort sikt. Men då kursen är endast 3 kronor över lägsta noteringen i förra veckan är vi försiktiga med att ta i för mycket i nuläget. Men det vi också ser är en divergens mellan indikatorn och kursgrafen. Divergensen är anledningen till att vi är beredda på en motreaktion uppåt inom kort. Om stödet vid 185,00-186,00 kronor håller i inledningen av den nu påbörjade veckan finns det utrymme för en motreaktion på cirka 15 kronor. Motstånden ligger då vid 194 kronor och 201 kronor.

De veckobaserad tekniska indikatorerna är fortfarande fallande med värdena 11,2/23,9 per den 8 januari. Värdena börjar komma ned på nivåer som gör att vi med tiden inriktar oss på en ny motreaktion uppåt men då efter den nu kortsiktiga möjliga motreaktionen uppåt.

 

Basinformation

Långsiktig trend: Fallande efter topp på 215,90 kronor den 9 november 2020

Kortsiktig trend: Fallande efter 207,30 kronor den 9 december 2020

Kursrekord 255,20 kronor den 1 november 2017

Kurstopp: 221,00 kronor den 25 oktober 2019

Lägsta notering 2020/2021 är 98,99 kronor den 17 mars 2020Graf av Electrolux spänner bågen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.