Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 sticker ut

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 941,49 H 1 955,91 L 1 939,07) - 0,40 %

OMXS30 låg i läge för en reaktion på endera sidan av helgen 9-10 januari. Fredagen den 8 januari gav 1 955, som högsta notering. Inledningen på måndagen gav sedan en marginellt högre notering, som avrundat blev 1 956, som nu är gällande rekord tillsvidare.

Utvecklingen i New York under måndagen var viktig för den breda uppfattningen av utvecklingen i marknaden efter förra veckans turbulens i Washington.

Twitter, Facebook, Amazon som agerat med att stänga ned ett flertal konton på sociala medier fick se sina aktiekurser falla relativt kraftigt under måndagen. Det handlade inte enbart om Trumps konton utan ett flertal konton för olika grupperingar. Förväntan ligger på att många stänger ned sidan konton. Den största effekten på dessa nedgångar såg vi i Nasdaq Comp.

Oroligheterna i det amerikanska samhället har grott under flera år men blev allt tydligare i somras efter BLMs agerande i framförallt Pennsylvania. Nu tillkom utvecklingen i Washington den 8 januari och därefter. Detta ser ut att vara en del av en eskalerande utveckling, som om vi ser det hela ur ett cykliskt perspektiv kan fortsätta att trappas upp under våren och framförallt under sensommaren i år. Den viktiga vändningen kom i början av förra året.  

Vi ser detta på olika områden men även i graferna har detta synts att något är på gång. Självklart kan vi inte peka ut vad som ska hända men graferna/cyklerna ger oss anledning att vara beredda på att mycket är eller kan vara på gång. Sedan får vi läsa av utvecklingen i alla våra grafer för att se hur de stora kapitalförvaltarna agerar genom att de flyttar kapital över globen. Där blir valutarörelserna viktiga att följa och se vart strömmarna leder. Det är för tidigt att dra några större slutsatser av det vi sett av valutarörelser de senaste veckorna.

Börsmässigt går New York och Europa in en viktig reaktionsperiod under senare delen av januari. Det handlar om tiden från den 18 januari och in i första halvan av februari. Av den anledningen är det viktigt att följa upp de olika signaler vi får in i respektive aktier de kommande veckorna.  

Jag har tidigare varit inne på att denna första del av reaktioner i början av året är en tidig del av det som vi förväntar oss under våren,  speciellt och framförallt under sensommaren i år. I det första skedet får vi ta in olika reaktioner utifrån Biden administrationens agerande under februari och framöver.

Under vår planerade Workshop, onsdagen den 27 januari, ska vi kunna sortera upp olika marknader och se vad som är på gång.

Återvänder vi till OMXS30 har vi ännu inte sett index avsluta sin uppgång. Trenden är stigande och ett nytt rekord fick vi så sent som under måndagen. 1 978 och 2 064 är de två matematiska nivåer som är möjliga för index att nå så längre trenden klassas som stigande.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 94,0 och 87,9 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 87,1 och 78,4 stigande  

Kort sikt: Dagsstochastic 94,0 och 87,9 stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 11 januari på 1 956

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 25 november på 1 951 .

2020 den 25 november på 1 951 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Nytt rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar under åren 2014-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd: 1 962 och 2006 Stöd: 1 918 och 1 875Graf av OMXS30 sticker ut

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 sticker ut

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 941,49 H 1 955,91 L 1 939,07) - 0,40 %

OMXS30 låg i läge för en reaktion på endera sidan av helgen 9-10 januari. Fredagen den 8 januari gav 1 955, som högsta notering. Inledningen på måndagen gav sedan en marginellt högre notering, som avrundat blev 1 956, som nu är gällande rekord tillsvidare.

Utvecklingen i New York under måndagen var viktig för den breda uppfattningen av utvecklingen i marknaden efter förra veckans turbulens i Washington.

Twitter, Facebook, Amazon som agerat med att stänga ned ett flertal konton på sociala medier fick se sina aktiekurser falla relativt kraftigt under måndagen. Det handlade inte enbart om Trumps konton utan ett flertal konton för olika grupperingar. Förväntan ligger på att många stänger ned sidan konton. Den största effekten på dessa nedgångar såg vi i Nasdaq Comp.

Oroligheterna i det amerikanska samhället har grott under flera år men blev allt tydligare i somras efter BLMs agerande i framförallt Pennsylvania. Nu tillkom utvecklingen i Washington den 8 januari och därefter. Detta ser ut att vara en del av en eskalerande utveckling, som om vi ser det hela ur ett cykliskt perspektiv kan fortsätta att trappas upp under våren och framförallt under sensommaren i år. Den viktiga vändningen kom i början av förra året.  

Vi ser detta på olika områden men även i graferna har detta synts att något är på gång. Självklart kan vi inte peka ut vad som ska hända men graferna/cyklerna ger oss anledning att vara beredda på att mycket är eller kan vara på gång. Sedan får vi läsa av utvecklingen i alla våra grafer för att se hur de stora kapitalförvaltarna agerar genom att de flyttar kapital över globen. Där blir valutarörelserna viktiga att följa och se vart strömmarna leder. Det är för tidigt att dra några större slutsatser av det vi sett av valutarörelser de senaste veckorna.

Börsmässigt går New York och Europa in en viktig reaktionsperiod under senare delen av januari. Det handlar om tiden från den 18 januari och in i första halvan av februari. Av den anledningen är det viktigt att följa upp de olika signaler vi får in i respektive aktier de kommande veckorna.  

Jag har tidigare varit inne på att denna första del av reaktioner i början av året är en tidig del av det som vi förväntar oss under våren,  speciellt och framförallt under sensommaren i år. I det första skedet får vi ta in olika reaktioner utifrån Biden administrationens agerande under februari och framöver.

Under vår planerade Workshop, onsdagen den 27 januari, ska vi kunna sortera upp olika marknader och se vad som är på gång.

Återvänder vi till OMXS30 har vi ännu inte sett index avsluta sin uppgång. Trenden är stigande och ett nytt rekord fick vi så sent som under måndagen. 1 978 och 2 064 är de två matematiska nivåer som är möjliga för index att nå så längre trenden klassas som stigande.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 94,0 och 87,9 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 87,1 och 78,4 stigande  

Kort sikt: Dagsstochastic 94,0 och 87,9 stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 11 januari på 1 956

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 25 november på 1 951 .

2020 den 25 november på 1 951 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Nytt rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar under åren 2014-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd: 1 962 och 2006 Stöd: 1 918 och 1 875Graf av OMXS30 sticker ut

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 sticker ut

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 941,49 H 1 955,91 L 1 939,07) - 0,40 %

OMXS30 låg i läge för en reaktion på endera sidan av helgen 9-10 januari. Fredagen den 8 januari gav 1 955, som högsta notering. Inledningen på måndagen gav sedan en marginellt högre notering, som avrundat blev 1 956, som nu är gällande rekord tillsvidare.

Utvecklingen i New York under måndagen var viktig för den breda uppfattningen av utvecklingen i marknaden efter förra veckans turbulens i Washington.

Twitter, Facebook, Amazon som agerat med att stänga ned ett flertal konton på sociala medier fick se sina aktiekurser falla relativt kraftigt under måndagen. Det handlade inte enbart om Trumps konton utan ett flertal konton för olika grupperingar. Förväntan ligger på att många stänger ned sidan konton. Den största effekten på dessa nedgångar såg vi i Nasdaq Comp.

Oroligheterna i det amerikanska samhället har grott under flera år men blev allt tydligare i somras efter BLMs agerande i framförallt Pennsylvania. Nu tillkom utvecklingen i Washington den 8 januari och därefter. Detta ser ut att vara en del av en eskalerande utveckling, som om vi ser det hela ur ett cykliskt perspektiv kan fortsätta att trappas upp under våren och framförallt under sensommaren i år. Den viktiga vändningen kom i början av förra året.  

Vi ser detta på olika områden men även i graferna har detta synts att något är på gång. Självklart kan vi inte peka ut vad som ska hända men graferna/cyklerna ger oss anledning att vara beredda på att mycket är eller kan vara på gång. Sedan får vi läsa av utvecklingen i alla våra grafer för att se hur de stora kapitalförvaltarna agerar genom att de flyttar kapital över globen. Där blir valutarörelserna viktiga att följa och se vart strömmarna leder. Det är för tidigt att dra några större slutsatser av det vi sett av valutarörelser de senaste veckorna.

Börsmässigt går New York och Europa in en viktig reaktionsperiod under senare delen av januari. Det handlar om tiden från den 18 januari och in i första halvan av februari. Av den anledningen är det viktigt att följa upp de olika signaler vi får in i respektive aktier de kommande veckorna.  

Jag har tidigare varit inne på att denna första del av reaktioner i början av året är en tidig del av det som vi förväntar oss under våren,  speciellt och framförallt under sensommaren i år. I det första skedet får vi ta in olika reaktioner utifrån Biden administrationens agerande under februari och framöver.

Under vår planerade Workshop, onsdagen den 27 januari, ska vi kunna sortera upp olika marknader och se vad som är på gång.

Återvänder vi till OMXS30 har vi ännu inte sett index avsluta sin uppgång. Trenden är stigande och ett nytt rekord fick vi så sent som under måndagen. 1 978 och 2 064 är de två matematiska nivåer som är möjliga för index att nå så längre trenden klassas som stigande.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 94,0 och 87,9 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 87,1 och 78,4 stigande  

Kort sikt: Dagsstochastic 94,0 och 87,9 stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 11 januari på 1 956

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 25 november på 1 951 .

2020 den 25 november på 1 951 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Nytt rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar under åren 2014-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd: 1 962 och 2006 Stöd: 1 918 och 1 875Graf av OMXS30 sticker ut

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 sticker ut

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 941,49 H 1 955,91 L 1 939,07) - 0,40 %

OMXS30 låg i läge för en reaktion på endera sidan av helgen 9-10 januari. Fredagen den 8 januari gav 1 955, som högsta notering. Inledningen på måndagen gav sedan en marginellt högre notering, som avrundat blev 1 956, som nu är gällande rekord tillsvidare.

Utvecklingen i New York under måndagen var viktig för den breda uppfattningen av utvecklingen i marknaden efter förra veckans turbulens i Washington.

Twitter, Facebook, Amazon som agerat med att stänga ned ett flertal konton på sociala medier fick se sina aktiekurser falla relativt kraftigt under måndagen. Det handlade inte enbart om Trumps konton utan ett flertal konton för olika grupperingar. Förväntan ligger på att många stänger ned sidan konton. Den största effekten på dessa nedgångar såg vi i Nasdaq Comp.

Oroligheterna i det amerikanska samhället har grott under flera år men blev allt tydligare i somras efter BLMs agerande i framförallt Pennsylvania. Nu tillkom utvecklingen i Washington den 8 januari och därefter. Detta ser ut att vara en del av en eskalerande utveckling, som om vi ser det hela ur ett cykliskt perspektiv kan fortsätta att trappas upp under våren och framförallt under sensommaren i år. Den viktiga vändningen kom i början av förra året.  

Vi ser detta på olika områden men även i graferna har detta synts att något är på gång. Självklart kan vi inte peka ut vad som ska hända men graferna/cyklerna ger oss anledning att vara beredda på att mycket är eller kan vara på gång. Sedan får vi läsa av utvecklingen i alla våra grafer för att se hur de stora kapitalförvaltarna agerar genom att de flyttar kapital över globen. Där blir valutarörelserna viktiga att följa och se vart strömmarna leder. Det är för tidigt att dra några större slutsatser av det vi sett av valutarörelser de senaste veckorna.

Börsmässigt går New York och Europa in en viktig reaktionsperiod under senare delen av januari. Det handlar om tiden från den 18 januari och in i första halvan av februari. Av den anledningen är det viktigt att följa upp de olika signaler vi får in i respektive aktier de kommande veckorna.  

Jag har tidigare varit inne på att denna första del av reaktioner i början av året är en tidig del av det som vi förväntar oss under våren,  speciellt och framförallt under sensommaren i år. I det första skedet får vi ta in olika reaktioner utifrån Biden administrationens agerande under februari och framöver.

Under vår planerade Workshop, onsdagen den 27 januari, ska vi kunna sortera upp olika marknader och se vad som är på gång.

Återvänder vi till OMXS30 har vi ännu inte sett index avsluta sin uppgång. Trenden är stigande och ett nytt rekord fick vi så sent som under måndagen. 1 978 och 2 064 är de två matematiska nivåer som är möjliga för index att nå så längre trenden klassas som stigande.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 94,0 och 87,9 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 87,1 och 78,4 stigande  

Kort sikt: Dagsstochastic 94,0 och 87,9 stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 11 januari på 1 956

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 25 november på 1 951 .

2020 den 25 november på 1 951 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Nytt rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar under åren 2014-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd: 1 962 och 2006 Stöd: 1 918 och 1 875Graf av OMXS30 sticker ut

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 sticker ut

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 941,49 H 1 955,91 L 1 939,07) - 0,40 %

OMXS30 låg i läge för en reaktion på endera sidan av helgen 9-10 januari. Fredagen den 8 januari gav 1 955, som högsta notering. Inledningen på måndagen gav sedan en marginellt högre notering, som avrundat blev 1 956, som nu är gällande rekord tillsvidare.

Utvecklingen i New York under måndagen var viktig för den breda uppfattningen av utvecklingen i marknaden efter förra veckans turbulens i Washington.

Twitter, Facebook, Amazon som agerat med att stänga ned ett flertal konton på sociala medier fick se sina aktiekurser falla relativt kraftigt under måndagen. Det handlade inte enbart om Trumps konton utan ett flertal konton för olika grupperingar. Förväntan ligger på att många stänger ned sidan konton. Den största effekten på dessa nedgångar såg vi i Nasdaq Comp.

Oroligheterna i det amerikanska samhället har grott under flera år men blev allt tydligare i somras efter BLMs agerande i framförallt Pennsylvania. Nu tillkom utvecklingen i Washington den 8 januari och därefter. Detta ser ut att vara en del av en eskalerande utveckling, som om vi ser det hela ur ett cykliskt perspektiv kan fortsätta att trappas upp under våren och framförallt under sensommaren i år. Den viktiga vändningen kom i början av förra året.  

Vi ser detta på olika områden men även i graferna har detta synts att något är på gång. Självklart kan vi inte peka ut vad som ska hända men graferna/cyklerna ger oss anledning att vara beredda på att mycket är eller kan vara på gång. Sedan får vi läsa av utvecklingen i alla våra grafer för att se hur de stora kapitalförvaltarna agerar genom att de flyttar kapital över globen. Där blir valutarörelserna viktiga att följa och se vart strömmarna leder. Det är för tidigt att dra några större slutsatser av det vi sett av valutarörelser de senaste veckorna.

Börsmässigt går New York och Europa in en viktig reaktionsperiod under senare delen av januari. Det handlar om tiden från den 18 januari och in i första halvan av februari. Av den anledningen är det viktigt att följa upp de olika signaler vi får in i respektive aktier de kommande veckorna.  

Jag har tidigare varit inne på att denna första del av reaktioner i början av året är en tidig del av det som vi förväntar oss under våren,  speciellt och framförallt under sensommaren i år. I det första skedet får vi ta in olika reaktioner utifrån Biden administrationens agerande under februari och framöver.

Under vår planerade Workshop, onsdagen den 27 januari, ska vi kunna sortera upp olika marknader och se vad som är på gång.

Återvänder vi till OMXS30 har vi ännu inte sett index avsluta sin uppgång. Trenden är stigande och ett nytt rekord fick vi så sent som under måndagen. 1 978 och 2 064 är de två matematiska nivåer som är möjliga för index att nå så längre trenden klassas som stigande.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 94,0 och 87,9 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 87,1 och 78,4 stigande  

Kort sikt: Dagsstochastic 94,0 och 87,9 stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 11 januari på 1 956

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 25 november på 1 951 .

2020 den 25 november på 1 951 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Nytt rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar under åren 2014-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd: 1 962 och 2006 Stöd: 1 918 och 1 875Graf av OMXS30 sticker ut

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 sticker ut

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 941,49 H 1 955,91 L 1 939,07) - 0,40 %

OMXS30 låg i läge för en reaktion på endera sidan av helgen 9-10 januari. Fredagen den 8 januari gav 1 955, som högsta notering. Inledningen på måndagen gav sedan en marginellt högre notering, som avrundat blev 1 956, som nu är gällande rekord tillsvidare.

Utvecklingen i New York under måndagen var viktig för den breda uppfattningen av utvecklingen i marknaden efter förra veckans turbulens i Washington.

Twitter, Facebook, Amazon som agerat med att stänga ned ett flertal konton på sociala medier fick se sina aktiekurser falla relativt kraftigt under måndagen. Det handlade inte enbart om Trumps konton utan ett flertal konton för olika grupperingar. Förväntan ligger på att många stänger ned sidan konton. Den största effekten på dessa nedgångar såg vi i Nasdaq Comp.

Oroligheterna i det amerikanska samhället har grott under flera år men blev allt tydligare i somras efter BLMs agerande i framförallt Pennsylvania. Nu tillkom utvecklingen i Washington den 8 januari och därefter. Detta ser ut att vara en del av en eskalerande utveckling, som om vi ser det hela ur ett cykliskt perspektiv kan fortsätta att trappas upp under våren och framförallt under sensommaren i år. Den viktiga vändningen kom i början av förra året.  

Vi ser detta på olika områden men även i graferna har detta synts att något är på gång. Självklart kan vi inte peka ut vad som ska hända men graferna/cyklerna ger oss anledning att vara beredda på att mycket är eller kan vara på gång. Sedan får vi läsa av utvecklingen i alla våra grafer för att se hur de stora kapitalförvaltarna agerar genom att de flyttar kapital över globen. Där blir valutarörelserna viktiga att följa och se vart strömmarna leder. Det är för tidigt att dra några större slutsatser av det vi sett av valutarörelser de senaste veckorna.

Börsmässigt går New York och Europa in en viktig reaktionsperiod under senare delen av januari. Det handlar om tiden från den 18 januari och in i första halvan av februari. Av den anledningen är det viktigt att följa upp de olika signaler vi får in i respektive aktier de kommande veckorna.  

Jag har tidigare varit inne på att denna första del av reaktioner i början av året är en tidig del av det som vi förväntar oss under våren,  speciellt och framförallt under sensommaren i år. I det första skedet får vi ta in olika reaktioner utifrån Biden administrationens agerande under februari och framöver.

Under vår planerade Workshop, onsdagen den 27 januari, ska vi kunna sortera upp olika marknader och se vad som är på gång.

Återvänder vi till OMXS30 har vi ännu inte sett index avsluta sin uppgång. Trenden är stigande och ett nytt rekord fick vi så sent som under måndagen. 1 978 och 2 064 är de två matematiska nivåer som är möjliga för index att nå så längre trenden klassas som stigande.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 94,0 och 87,9 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 87,1 och 78,4 stigande  

Kort sikt: Dagsstochastic 94,0 och 87,9 stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 11 januari på 1 956

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 25 november på 1 951 .

2020 den 25 november på 1 951 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Nytt rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar under åren 2014-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd: 1 962 och 2006 Stöd: 1 918 och 1 875Graf av OMXS30 sticker ut

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.