Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 siktar in sig

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 958,62 H 1 960,59 L 1 945,02) + 0,88 %

OMXS30 fortsatte uppåt under tisdagen och gav det nya rekordet 1 961. Det gamla rekordet från den 25 november 2020 på 1 951 är nu passerat och vi siktar i första hand mot 1 978. Nu är det bra knappt 1 procent dit upp räknat från stängningskursen på tisdagen. Vår avstämning ligger den 14-15 januari och skulle index fastna på 1 978 under veckan är det läge att förvänta en tillfällig reaktion nedåt i en kort rekyl. Bryts 1 978 inom kort eller i ett senare skede handlar det om 2 064, som nästa motstånd. Detta senare motstånd är starkare än det på lägre nivå, vilket gör att jag ser en uppgång dit som trolig. Hur index tar sig dit blir en fråga som vi får följa upp i de kortsiktiga svängningarna. Upp till 2 064 är det ”bara” 5,4 procent sett från stängningen på tisdagen. Som jämförelse kan vi ta uppgången från den 21 december till tisdagens topp. Den är 6,9 procent och det på 22 dagar.

Hur det hela än utvecklas får vi anledning att stämma av det hela mer eller mindre dagligen under de kommande veckorna.

Intressant att notera är att Bitcoin tappat 22 procent sedan rekordet förra veckan. BigTech på New Yorkbörsen har tappat upp mot 10 procent på kort tid. Det får oss att bli allt mer lyhörda för det som sker på olika marknader.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 94,6 och 88,1 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 88,8 och 78,9 stigande  

Kort sikt: Dagsstochastic 93,9 och 92,5 stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 12 januari på 1 961

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 25 november på 1 951 .

2020 den 25 november på 1 951 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Nytt rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar under åren 2014-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 13 januari)

Toppen och rekordet 1 951 från den 25 november 2020 bröts till slut. Det tillfälliga genombrottet skedde under fredagen den 8 januari, då index steg till 1 955, som högst. Måndagen den 11 januari gav sedan 1 956, som nytt rekord. Index stängde även på måndagen under 1 951 på värdet 1 941.

Det dröjde till tisdagen den 12 januari innan vi fick en stängning över 1 951. Tisdagen gav dessutom 1 961, som nytt rekord och vi siktar nu högre.

Vi har tidigare jobbat med 30 oktober som startpunkt. Det tog 26 dagar att nå toppen den 25 november. Ytterligare 26 dagar senare fick vi lågpunkten den 21 december vid 1 834. Nu den 13 januari har det gått 23 dagar från den 21 december. Därmed totalt 75 dagar från den 30 oktober. Tar vi då nästa punkt i de kortare rytmerna handlar det om 3 x 26 dagar eller 78 dagar från den 30 oktober. Det leder oss till fredagen den 15 januari, som vi ger viss betydelse.  

Nästa vecka är det dags för installation av Joe Biden som ny president i USA. Tidpunkten är satt till onsdagen den 20 januari. Det är sedan de kommande 100 dagarna som Biden ska visa den politik, som ska drivas i USA de kommande åren. Det förväntade är kraftiga skattehöjningar och någon form av åtgärd relaterat till corona. Många är inne på att han inför ”lockdown” under våren. Hur det blir återstår att se och vi får möjligheten att läsa av marknadens olika reaktioner de kommande månaderna. Även om det handlar om USA kan vi förvänta oss att en hel del av reaktionerna på New Yorkbörsen, positiva som negativa, påverkar även oss i Europa och Sverige.  

Under tiden från den 18 januari har vi ett flertal långa cykler som är aktiva ända in under våren. Slutsatsen blir att vi får en lång period med hög volatilitet.Graf av OMXS30 siktar in sig

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 siktar in sig

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 958,62 H 1 960,59 L 1 945,02) + 0,88 %

OMXS30 fortsatte uppåt under tisdagen och gav det nya rekordet 1 961. Det gamla rekordet från den 25 november 2020 på 1 951 är nu passerat och vi siktar i första hand mot 1 978. Nu är det bra knappt 1 procent dit upp räknat från stängningskursen på tisdagen. Vår avstämning ligger den 14-15 januari och skulle index fastna på 1 978 under veckan är det läge att förvänta en tillfällig reaktion nedåt i en kort rekyl. Bryts 1 978 inom kort eller i ett senare skede handlar det om 2 064, som nästa motstånd. Detta senare motstånd är starkare än det på lägre nivå, vilket gör att jag ser en uppgång dit som trolig. Hur index tar sig dit blir en fråga som vi får följa upp i de kortsiktiga svängningarna. Upp till 2 064 är det ”bara” 5,4 procent sett från stängningen på tisdagen. Som jämförelse kan vi ta uppgången från den 21 december till tisdagens topp. Den är 6,9 procent och det på 22 dagar.

Hur det hela än utvecklas får vi anledning att stämma av det hela mer eller mindre dagligen under de kommande veckorna.

Intressant att notera är att Bitcoin tappat 22 procent sedan rekordet förra veckan. BigTech på New Yorkbörsen har tappat upp mot 10 procent på kort tid. Det får oss att bli allt mer lyhörda för det som sker på olika marknader.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 94,6 och 88,1 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 88,8 och 78,9 stigande  

Kort sikt: Dagsstochastic 93,9 och 92,5 stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 12 januari på 1 961

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 25 november på 1 951 .

2020 den 25 november på 1 951 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Nytt rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar under åren 2014-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 13 januari)

Toppen och rekordet 1 951 från den 25 november 2020 bröts till slut. Det tillfälliga genombrottet skedde under fredagen den 8 januari, då index steg till 1 955, som högst. Måndagen den 11 januari gav sedan 1 956, som nytt rekord. Index stängde även på måndagen under 1 951 på värdet 1 941.

Det dröjde till tisdagen den 12 januari innan vi fick en stängning över 1 951. Tisdagen gav dessutom 1 961, som nytt rekord och vi siktar nu högre.

Vi har tidigare jobbat med 30 oktober som startpunkt. Det tog 26 dagar att nå toppen den 25 november. Ytterligare 26 dagar senare fick vi lågpunkten den 21 december vid 1 834. Nu den 13 januari har det gått 23 dagar från den 21 december. Därmed totalt 75 dagar från den 30 oktober. Tar vi då nästa punkt i de kortare rytmerna handlar det om 3 x 26 dagar eller 78 dagar från den 30 oktober. Det leder oss till fredagen den 15 januari, som vi ger viss betydelse.  

Nästa vecka är det dags för installation av Joe Biden som ny president i USA. Tidpunkten är satt till onsdagen den 20 januari. Det är sedan de kommande 100 dagarna som Biden ska visa den politik, som ska drivas i USA de kommande åren. Det förväntade är kraftiga skattehöjningar och någon form av åtgärd relaterat till corona. Många är inne på att han inför ”lockdown” under våren. Hur det blir återstår att se och vi får möjligheten att läsa av marknadens olika reaktioner de kommande månaderna. Även om det handlar om USA kan vi förvänta oss att en hel del av reaktionerna på New Yorkbörsen, positiva som negativa, påverkar även oss i Europa och Sverige.  

Under tiden från den 18 januari har vi ett flertal långa cykler som är aktiva ända in under våren. Slutsatsen blir att vi får en lång period med hög volatilitet.Graf av OMXS30 siktar in sig

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 siktar in sig

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 958,62 H 1 960,59 L 1 945,02) + 0,88 %

OMXS30 fortsatte uppåt under tisdagen och gav det nya rekordet 1 961. Det gamla rekordet från den 25 november 2020 på 1 951 är nu passerat och vi siktar i första hand mot 1 978. Nu är det bra knappt 1 procent dit upp räknat från stängningskursen på tisdagen. Vår avstämning ligger den 14-15 januari och skulle index fastna på 1 978 under veckan är det läge att förvänta en tillfällig reaktion nedåt i en kort rekyl. Bryts 1 978 inom kort eller i ett senare skede handlar det om 2 064, som nästa motstånd. Detta senare motstånd är starkare än det på lägre nivå, vilket gör att jag ser en uppgång dit som trolig. Hur index tar sig dit blir en fråga som vi får följa upp i de kortsiktiga svängningarna. Upp till 2 064 är det ”bara” 5,4 procent sett från stängningen på tisdagen. Som jämförelse kan vi ta uppgången från den 21 december till tisdagens topp. Den är 6,9 procent och det på 22 dagar.

Hur det hela än utvecklas får vi anledning att stämma av det hela mer eller mindre dagligen under de kommande veckorna.

Intressant att notera är att Bitcoin tappat 22 procent sedan rekordet förra veckan. BigTech på New Yorkbörsen har tappat upp mot 10 procent på kort tid. Det får oss att bli allt mer lyhörda för det som sker på olika marknader.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 94,6 och 88,1 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 88,8 och 78,9 stigande  

Kort sikt: Dagsstochastic 93,9 och 92,5 stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 12 januari på 1 961

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 25 november på 1 951 .

2020 den 25 november på 1 951 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Nytt rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar under åren 2014-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 13 januari)

Toppen och rekordet 1 951 från den 25 november 2020 bröts till slut. Det tillfälliga genombrottet skedde under fredagen den 8 januari, då index steg till 1 955, som högst. Måndagen den 11 januari gav sedan 1 956, som nytt rekord. Index stängde även på måndagen under 1 951 på värdet 1 941.

Det dröjde till tisdagen den 12 januari innan vi fick en stängning över 1 951. Tisdagen gav dessutom 1 961, som nytt rekord och vi siktar nu högre.

Vi har tidigare jobbat med 30 oktober som startpunkt. Det tog 26 dagar att nå toppen den 25 november. Ytterligare 26 dagar senare fick vi lågpunkten den 21 december vid 1 834. Nu den 13 januari har det gått 23 dagar från den 21 december. Därmed totalt 75 dagar från den 30 oktober. Tar vi då nästa punkt i de kortare rytmerna handlar det om 3 x 26 dagar eller 78 dagar från den 30 oktober. Det leder oss till fredagen den 15 januari, som vi ger viss betydelse.  

Nästa vecka är det dags för installation av Joe Biden som ny president i USA. Tidpunkten är satt till onsdagen den 20 januari. Det är sedan de kommande 100 dagarna som Biden ska visa den politik, som ska drivas i USA de kommande åren. Det förväntade är kraftiga skattehöjningar och någon form av åtgärd relaterat till corona. Många är inne på att han inför ”lockdown” under våren. Hur det blir återstår att se och vi får möjligheten att läsa av marknadens olika reaktioner de kommande månaderna. Även om det handlar om USA kan vi förvänta oss att en hel del av reaktionerna på New Yorkbörsen, positiva som negativa, påverkar även oss i Europa och Sverige.  

Under tiden från den 18 januari har vi ett flertal långa cykler som är aktiva ända in under våren. Slutsatsen blir att vi får en lång period med hög volatilitet.Graf av OMXS30 siktar in sig

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 siktar in sig

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 958,62 H 1 960,59 L 1 945,02) + 0,88 %

OMXS30 fortsatte uppåt under tisdagen och gav det nya rekordet 1 961. Det gamla rekordet från den 25 november 2020 på 1 951 är nu passerat och vi siktar i första hand mot 1 978. Nu är det bra knappt 1 procent dit upp räknat från stängningskursen på tisdagen. Vår avstämning ligger den 14-15 januari och skulle index fastna på 1 978 under veckan är det läge att förvänta en tillfällig reaktion nedåt i en kort rekyl. Bryts 1 978 inom kort eller i ett senare skede handlar det om 2 064, som nästa motstånd. Detta senare motstånd är starkare än det på lägre nivå, vilket gör att jag ser en uppgång dit som trolig. Hur index tar sig dit blir en fråga som vi får följa upp i de kortsiktiga svängningarna. Upp till 2 064 är det ”bara” 5,4 procent sett från stängningen på tisdagen. Som jämförelse kan vi ta uppgången från den 21 december till tisdagens topp. Den är 6,9 procent och det på 22 dagar.

Hur det hela än utvecklas får vi anledning att stämma av det hela mer eller mindre dagligen under de kommande veckorna.

Intressant att notera är att Bitcoin tappat 22 procent sedan rekordet förra veckan. BigTech på New Yorkbörsen har tappat upp mot 10 procent på kort tid. Det får oss att bli allt mer lyhörda för det som sker på olika marknader.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 94,6 och 88,1 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 88,8 och 78,9 stigande  

Kort sikt: Dagsstochastic 93,9 och 92,5 stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 12 januari på 1 961

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 25 november på 1 951 .

2020 den 25 november på 1 951 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Nytt rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar under åren 2014-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 13 januari)

Toppen och rekordet 1 951 från den 25 november 2020 bröts till slut. Det tillfälliga genombrottet skedde under fredagen den 8 januari, då index steg till 1 955, som högst. Måndagen den 11 januari gav sedan 1 956, som nytt rekord. Index stängde även på måndagen under 1 951 på värdet 1 941.

Det dröjde till tisdagen den 12 januari innan vi fick en stängning över 1 951. Tisdagen gav dessutom 1 961, som nytt rekord och vi siktar nu högre.

Vi har tidigare jobbat med 30 oktober som startpunkt. Det tog 26 dagar att nå toppen den 25 november. Ytterligare 26 dagar senare fick vi lågpunkten den 21 december vid 1 834. Nu den 13 januari har det gått 23 dagar från den 21 december. Därmed totalt 75 dagar från den 30 oktober. Tar vi då nästa punkt i de kortare rytmerna handlar det om 3 x 26 dagar eller 78 dagar från den 30 oktober. Det leder oss till fredagen den 15 januari, som vi ger viss betydelse.  

Nästa vecka är det dags för installation av Joe Biden som ny president i USA. Tidpunkten är satt till onsdagen den 20 januari. Det är sedan de kommande 100 dagarna som Biden ska visa den politik, som ska drivas i USA de kommande åren. Det förväntade är kraftiga skattehöjningar och någon form av åtgärd relaterat till corona. Många är inne på att han inför ”lockdown” under våren. Hur det blir återstår att se och vi får möjligheten att läsa av marknadens olika reaktioner de kommande månaderna. Även om det handlar om USA kan vi förvänta oss att en hel del av reaktionerna på New Yorkbörsen, positiva som negativa, påverkar även oss i Europa och Sverige.  

Under tiden från den 18 januari har vi ett flertal långa cykler som är aktiva ända in under våren. Slutsatsen blir att vi får en lång period med hög volatilitet.Graf av OMXS30 siktar in sig

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 siktar in sig

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 958,62 H 1 960,59 L 1 945,02) + 0,88 %

OMXS30 fortsatte uppåt under tisdagen och gav det nya rekordet 1 961. Det gamla rekordet från den 25 november 2020 på 1 951 är nu passerat och vi siktar i första hand mot 1 978. Nu är det bra knappt 1 procent dit upp räknat från stängningskursen på tisdagen. Vår avstämning ligger den 14-15 januari och skulle index fastna på 1 978 under veckan är det läge att förvänta en tillfällig reaktion nedåt i en kort rekyl. Bryts 1 978 inom kort eller i ett senare skede handlar det om 2 064, som nästa motstånd. Detta senare motstånd är starkare än det på lägre nivå, vilket gör att jag ser en uppgång dit som trolig. Hur index tar sig dit blir en fråga som vi får följa upp i de kortsiktiga svängningarna. Upp till 2 064 är det ”bara” 5,4 procent sett från stängningen på tisdagen. Som jämförelse kan vi ta uppgången från den 21 december till tisdagens topp. Den är 6,9 procent och det på 22 dagar.

Hur det hela än utvecklas får vi anledning att stämma av det hela mer eller mindre dagligen under de kommande veckorna.

Intressant att notera är att Bitcoin tappat 22 procent sedan rekordet förra veckan. BigTech på New Yorkbörsen har tappat upp mot 10 procent på kort tid. Det får oss att bli allt mer lyhörda för det som sker på olika marknader.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 94,6 och 88,1 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 88,8 och 78,9 stigande  

Kort sikt: Dagsstochastic 93,9 och 92,5 stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 12 januari på 1 961

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 25 november på 1 951 .

2020 den 25 november på 1 951 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Nytt rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar under åren 2014-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 13 januari)

Toppen och rekordet 1 951 från den 25 november 2020 bröts till slut. Det tillfälliga genombrottet skedde under fredagen den 8 januari, då index steg till 1 955, som högst. Måndagen den 11 januari gav sedan 1 956, som nytt rekord. Index stängde även på måndagen under 1 951 på värdet 1 941.

Det dröjde till tisdagen den 12 januari innan vi fick en stängning över 1 951. Tisdagen gav dessutom 1 961, som nytt rekord och vi siktar nu högre.

Vi har tidigare jobbat med 30 oktober som startpunkt. Det tog 26 dagar att nå toppen den 25 november. Ytterligare 26 dagar senare fick vi lågpunkten den 21 december vid 1 834. Nu den 13 januari har det gått 23 dagar från den 21 december. Därmed totalt 75 dagar från den 30 oktober. Tar vi då nästa punkt i de kortare rytmerna handlar det om 3 x 26 dagar eller 78 dagar från den 30 oktober. Det leder oss till fredagen den 15 januari, som vi ger viss betydelse.  

Nästa vecka är det dags för installation av Joe Biden som ny president i USA. Tidpunkten är satt till onsdagen den 20 januari. Det är sedan de kommande 100 dagarna som Biden ska visa den politik, som ska drivas i USA de kommande åren. Det förväntade är kraftiga skattehöjningar och någon form av åtgärd relaterat till corona. Många är inne på att han inför ”lockdown” under våren. Hur det blir återstår att se och vi får möjligheten att läsa av marknadens olika reaktioner de kommande månaderna. Även om det handlar om USA kan vi förvänta oss att en hel del av reaktionerna på New Yorkbörsen, positiva som negativa, påverkar även oss i Europa och Sverige.  

Under tiden från den 18 januari har vi ett flertal långa cykler som är aktiva ända in under våren. Slutsatsen blir att vi får en lång period med hög volatilitet.Graf av OMXS30 siktar in sig

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 siktar in sig

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 958,62 H 1 960,59 L 1 945,02) + 0,88 %

OMXS30 fortsatte uppåt under tisdagen och gav det nya rekordet 1 961. Det gamla rekordet från den 25 november 2020 på 1 951 är nu passerat och vi siktar i första hand mot 1 978. Nu är det bra knappt 1 procent dit upp räknat från stängningskursen på tisdagen. Vår avstämning ligger den 14-15 januari och skulle index fastna på 1 978 under veckan är det läge att förvänta en tillfällig reaktion nedåt i en kort rekyl. Bryts 1 978 inom kort eller i ett senare skede handlar det om 2 064, som nästa motstånd. Detta senare motstånd är starkare än det på lägre nivå, vilket gör att jag ser en uppgång dit som trolig. Hur index tar sig dit blir en fråga som vi får följa upp i de kortsiktiga svängningarna. Upp till 2 064 är det ”bara” 5,4 procent sett från stängningen på tisdagen. Som jämförelse kan vi ta uppgången från den 21 december till tisdagens topp. Den är 6,9 procent och det på 22 dagar.

Hur det hela än utvecklas får vi anledning att stämma av det hela mer eller mindre dagligen under de kommande veckorna.

Intressant att notera är att Bitcoin tappat 22 procent sedan rekordet förra veckan. BigTech på New Yorkbörsen har tappat upp mot 10 procent på kort tid. Det får oss att bli allt mer lyhörda för det som sker på olika marknader.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 94,6 och 88,1 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 88,8 och 78,9 stigande  

Kort sikt: Dagsstochastic 93,9 och 92,5 stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 12 januari på 1 961

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 25 november på 1 951 .

2020 den 25 november på 1 951 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Nytt rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar under åren 2014-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 13 januari)

Toppen och rekordet 1 951 från den 25 november 2020 bröts till slut. Det tillfälliga genombrottet skedde under fredagen den 8 januari, då index steg till 1 955, som högst. Måndagen den 11 januari gav sedan 1 956, som nytt rekord. Index stängde även på måndagen under 1 951 på värdet 1 941.

Det dröjde till tisdagen den 12 januari innan vi fick en stängning över 1 951. Tisdagen gav dessutom 1 961, som nytt rekord och vi siktar nu högre.

Vi har tidigare jobbat med 30 oktober som startpunkt. Det tog 26 dagar att nå toppen den 25 november. Ytterligare 26 dagar senare fick vi lågpunkten den 21 december vid 1 834. Nu den 13 januari har det gått 23 dagar från den 21 december. Därmed totalt 75 dagar från den 30 oktober. Tar vi då nästa punkt i de kortare rytmerna handlar det om 3 x 26 dagar eller 78 dagar från den 30 oktober. Det leder oss till fredagen den 15 januari, som vi ger viss betydelse.  

Nästa vecka är det dags för installation av Joe Biden som ny president i USA. Tidpunkten är satt till onsdagen den 20 januari. Det är sedan de kommande 100 dagarna som Biden ska visa den politik, som ska drivas i USA de kommande åren. Det förväntade är kraftiga skattehöjningar och någon form av åtgärd relaterat till corona. Många är inne på att han inför ”lockdown” under våren. Hur det blir återstår att se och vi får möjligheten att läsa av marknadens olika reaktioner de kommande månaderna. Även om det handlar om USA kan vi förvänta oss att en hel del av reaktionerna på New Yorkbörsen, positiva som negativa, påverkar även oss i Europa och Sverige.  

Under tiden från den 18 januari har vi ett flertal långa cykler som är aktiva ända in under våren. Slutsatsen blir att vi får en lång period med hög volatilitet.Graf av OMXS30 siktar in sig

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.