Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

Atlas gav upp

Atlas Copco (464)


Ikon analys

Atlas Copco A 464,00

Atlas fullbordade ett steg i den långsiktiga uppgången under torsdagen genom att notera 479,20 kronor som nytt rekord kl 09:05 den 14 januari. Den tidigare toppen den 23 november kom in på 449,80 kronor. Tiden blev ”de vanliga” 26 dagarna med 2 x 26 dagar denna gång.

Tidsmässigt har vi jobbat med 14-16 januari som reaktionspunkter för en hel del aktier, som skapade toppar 23-25 november 2020. I och med att den 16 januari är en lördag har vi haft en gardering på inledningen av måndagen den 18:e också för en del aktier. Men då ATCO toppade den 23 november var aktien ute lite tidigare än de som har den 25 november som toppdatum, likt index.

Går vi tillbaka till den 23 mars 2020 hittar vi lågpunkten 258,20 kronor, som redan där gav oss besked om en viss rytm, som vi använt oss av under uppgången.

Vi dramatiserar inte toppen nu mer än att det är en reaktionspunkt som gick till verket genom att tappa cirka 15 kronor under torsdagen. Stödet vid 450 kronor blir viktig den närmaste tiden i rekylen. Nästa fas uppåt blir riktigt intressant då den kan leda till en topp som kommer att gälla under en längre tid. Närmast väntar vi ut rekylen för att sedan få underlag att räkna på var nästa känsliga punkt ligger.  I detta nu ligger en intressant punkt i början av februari. Under resans gång får vi sannolikt besked om den förskjuts. Graf av Atlas gav upp

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

Atlas gav upp

Atlas Copco (464)


Ikon analys

Atlas Copco A 464,00

Atlas fullbordade ett steg i den långsiktiga uppgången under torsdagen genom att notera 479,20 kronor som nytt rekord kl 09:05 den 14 januari. Den tidigare toppen den 23 november kom in på 449,80 kronor. Tiden blev ”de vanliga” 26 dagarna med 2 x 26 dagar denna gång.

Tidsmässigt har vi jobbat med 14-16 januari som reaktionspunkter för en hel del aktier, som skapade toppar 23-25 november 2020. I och med att den 16 januari är en lördag har vi haft en gardering på inledningen av måndagen den 18:e också för en del aktier. Men då ATCO toppade den 23 november var aktien ute lite tidigare än de som har den 25 november som toppdatum, likt index.

Går vi tillbaka till den 23 mars 2020 hittar vi lågpunkten 258,20 kronor, som redan där gav oss besked om en viss rytm, som vi använt oss av under uppgången.

Vi dramatiserar inte toppen nu mer än att det är en reaktionspunkt som gick till verket genom att tappa cirka 15 kronor under torsdagen. Stödet vid 450 kronor blir viktig den närmaste tiden i rekylen. Nästa fas uppåt blir riktigt intressant då den kan leda till en topp som kommer att gälla under en längre tid. Närmast väntar vi ut rekylen för att sedan få underlag att räkna på var nästa känsliga punkt ligger.  I detta nu ligger en intressant punkt i början av februari. Under resans gång får vi sannolikt besked om den förskjuts. Graf av Atlas gav upp

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

Atlas gav upp

Atlas Copco (464)


Ikon analys

Atlas Copco A 464,00

Atlas fullbordade ett steg i den långsiktiga uppgången under torsdagen genom att notera 479,20 kronor som nytt rekord kl 09:05 den 14 januari. Den tidigare toppen den 23 november kom in på 449,80 kronor. Tiden blev ”de vanliga” 26 dagarna med 2 x 26 dagar denna gång.

Tidsmässigt har vi jobbat med 14-16 januari som reaktionspunkter för en hel del aktier, som skapade toppar 23-25 november 2020. I och med att den 16 januari är en lördag har vi haft en gardering på inledningen av måndagen den 18:e också för en del aktier. Men då ATCO toppade den 23 november var aktien ute lite tidigare än de som har den 25 november som toppdatum, likt index.

Går vi tillbaka till den 23 mars 2020 hittar vi lågpunkten 258,20 kronor, som redan där gav oss besked om en viss rytm, som vi använt oss av under uppgången.

Vi dramatiserar inte toppen nu mer än att det är en reaktionspunkt som gick till verket genom att tappa cirka 15 kronor under torsdagen. Stödet vid 450 kronor blir viktig den närmaste tiden i rekylen. Nästa fas uppåt blir riktigt intressant då den kan leda till en topp som kommer att gälla under en längre tid. Närmast väntar vi ut rekylen för att sedan få underlag att räkna på var nästa känsliga punkt ligger.  I detta nu ligger en intressant punkt i början av februari. Under resans gång får vi sannolikt besked om den förskjuts. Graf av Atlas gav upp

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

Atlas gav upp

Atlas Copco (464)


Ikon analys

Atlas Copco A 464,00

Atlas fullbordade ett steg i den långsiktiga uppgången under torsdagen genom att notera 479,20 kronor som nytt rekord kl 09:05 den 14 januari. Den tidigare toppen den 23 november kom in på 449,80 kronor. Tiden blev ”de vanliga” 26 dagarna med 2 x 26 dagar denna gång.

Tidsmässigt har vi jobbat med 14-16 januari som reaktionspunkter för en hel del aktier, som skapade toppar 23-25 november 2020. I och med att den 16 januari är en lördag har vi haft en gardering på inledningen av måndagen den 18:e också för en del aktier. Men då ATCO toppade den 23 november var aktien ute lite tidigare än de som har den 25 november som toppdatum, likt index.

Går vi tillbaka till den 23 mars 2020 hittar vi lågpunkten 258,20 kronor, som redan där gav oss besked om en viss rytm, som vi använt oss av under uppgången.

Vi dramatiserar inte toppen nu mer än att det är en reaktionspunkt som gick till verket genom att tappa cirka 15 kronor under torsdagen. Stödet vid 450 kronor blir viktig den närmaste tiden i rekylen. Nästa fas uppåt blir riktigt intressant då den kan leda till en topp som kommer att gälla under en längre tid. Närmast väntar vi ut rekylen för att sedan få underlag att räkna på var nästa känsliga punkt ligger.  I detta nu ligger en intressant punkt i början av februari. Under resans gång får vi sannolikt besked om den förskjuts. Graf av Atlas gav upp

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

Atlas gav upp

Atlas Copco (464)


Ikon analys

Atlas Copco A 464,00

Atlas fullbordade ett steg i den långsiktiga uppgången under torsdagen genom att notera 479,20 kronor som nytt rekord kl 09:05 den 14 januari. Den tidigare toppen den 23 november kom in på 449,80 kronor. Tiden blev ”de vanliga” 26 dagarna med 2 x 26 dagar denna gång.

Tidsmässigt har vi jobbat med 14-16 januari som reaktionspunkter för en hel del aktier, som skapade toppar 23-25 november 2020. I och med att den 16 januari är en lördag har vi haft en gardering på inledningen av måndagen den 18:e också för en del aktier. Men då ATCO toppade den 23 november var aktien ute lite tidigare än de som har den 25 november som toppdatum, likt index.

Går vi tillbaka till den 23 mars 2020 hittar vi lågpunkten 258,20 kronor, som redan där gav oss besked om en viss rytm, som vi använt oss av under uppgången.

Vi dramatiserar inte toppen nu mer än att det är en reaktionspunkt som gick till verket genom att tappa cirka 15 kronor under torsdagen. Stödet vid 450 kronor blir viktig den närmaste tiden i rekylen. Nästa fas uppåt blir riktigt intressant då den kan leda till en topp som kommer att gälla under en längre tid. Närmast väntar vi ut rekylen för att sedan få underlag att räkna på var nästa känsliga punkt ligger.  I detta nu ligger en intressant punkt i början av februari. Under resans gång får vi sannolikt besked om den förskjuts. Graf av Atlas gav upp

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

Atlas gav upp

Atlas Copco (464)


Ikon analys

Atlas Copco A 464,00

Atlas fullbordade ett steg i den långsiktiga uppgången under torsdagen genom att notera 479,20 kronor som nytt rekord kl 09:05 den 14 januari. Den tidigare toppen den 23 november kom in på 449,80 kronor. Tiden blev ”de vanliga” 26 dagarna med 2 x 26 dagar denna gång.

Tidsmässigt har vi jobbat med 14-16 januari som reaktionspunkter för en hel del aktier, som skapade toppar 23-25 november 2020. I och med att den 16 januari är en lördag har vi haft en gardering på inledningen av måndagen den 18:e också för en del aktier. Men då ATCO toppade den 23 november var aktien ute lite tidigare än de som har den 25 november som toppdatum, likt index.

Går vi tillbaka till den 23 mars 2020 hittar vi lågpunkten 258,20 kronor, som redan där gav oss besked om en viss rytm, som vi använt oss av under uppgången.

Vi dramatiserar inte toppen nu mer än att det är en reaktionspunkt som gick till verket genom att tappa cirka 15 kronor under torsdagen. Stödet vid 450 kronor blir viktig den närmaste tiden i rekylen. Nästa fas uppåt blir riktigt intressant då den kan leda till en topp som kommer att gälla under en längre tid. Närmast väntar vi ut rekylen för att sedan få underlag att räkna på var nästa känsliga punkt ligger.  I detta nu ligger en intressant punkt i början av februari. Under resans gång får vi sannolikt besked om den förskjuts. Graf av Atlas gav upp

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.