Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 på ännu ett rekord

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 978,37 H 1 985,75 L 1 967,03) + 1,05 %

OMXS30 bröt upp över 1 978-1 980 under onsdagen och steg till det nya rekordet 1 986 under dagen. Men index lyckades inte stänga över 1 980 utan återvände till 1 978.

Positivt ändå att index sköt iväg till 1 986, då det visar på en viss optimism som ligger kvar. Men för att vi ska ta sikta på motstånd högre upp måste vi få en stängning över 1 980.

Vi får ta med i beräkning att marknaden vill trycka upp index till den stigande trendlinje som syns i bifogad graf. Linjen sammanbinder topparna den 21 juli och 25 november 2020. Linjen har en positiv lutning och ett värde på 2 011 idag, torsdag. Linjen stiger med 1,2 punkt per kalenderdag, vilket innebär 2 019, som värde om en vecka, 28 januari om det hela skulle rulla på. Fortfarande gäller att 1 980-nivån måste brytas bestående innan vi kan inrikta oss på fortsatt uppgång, som blir bestående. Det är trots allt bara 1,7 procent upp till linje i dagsläget om vi utgår från onsdagens stängningskurs.

 

En kollapsad rese- och flygindustri skörda sina offer under coronatider. Norwegian är ett exempel som tvingats dra ned rejält och omförhandla lån och leasingavtal. Den internationella trafiken har lagts ned.

I veckan har AIR Europa köpt flygbolaget IAG/Iberia för 500 miljoner EUR. Förhandlingar pågick redan innan corona slog ned. Då var man på väg att sluta ett avtal på 1 000 miljoner EUR. Under 2020 inleddes nya förhandlingar och nu är priset halverat, enligt spanska medier.

 

SAS noterades till 5,50 kronor den 2 december 2019. Nu drygt ett år senare är kursen nere på 1,67 kronor. 5 november 2020 var kursen nere på 75 öre. SAS kan bli intressant att följa upp framöver då det hela möjligen lättar.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 94,4 och 88,0 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 95,9 och 86,8 stigande  

Kort sikt: Dagsstochastic 88,0 och 87,9 Stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 20 januari på 1 986 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 25 november på 1 951 .

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Nytt rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2014-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

6 månader – 21 januari 2021 – 21 juli 2020  

12 månader – 22 januari 2021 – 22 januari 2020

3 månader – 30 januari 2021 – 30 oktober 2020

9 månader – 30 januari 2021 – 30 april 2020 

15 månader – 7 februari 2021 – 7 november 2019  

18 månader – 15 februari 2021 – 15 augusti 2019

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 44 Motstånd: 2 006 och 2 050 Stöd: 1 962 och 1 918Graf av OMXS30 på ännu ett rekord

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 på ännu ett rekord

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 978,37 H 1 985,75 L 1 967,03) + 1,05 %

OMXS30 bröt upp över 1 978-1 980 under onsdagen och steg till det nya rekordet 1 986 under dagen. Men index lyckades inte stänga över 1 980 utan återvände till 1 978.

Positivt ändå att index sköt iväg till 1 986, då det visar på en viss optimism som ligger kvar. Men för att vi ska ta sikta på motstånd högre upp måste vi få en stängning över 1 980.

Vi får ta med i beräkning att marknaden vill trycka upp index till den stigande trendlinje som syns i bifogad graf. Linjen sammanbinder topparna den 21 juli och 25 november 2020. Linjen har en positiv lutning och ett värde på 2 011 idag, torsdag. Linjen stiger med 1,2 punkt per kalenderdag, vilket innebär 2 019, som värde om en vecka, 28 januari om det hela skulle rulla på. Fortfarande gäller att 1 980-nivån måste brytas bestående innan vi kan inrikta oss på fortsatt uppgång, som blir bestående. Det är trots allt bara 1,7 procent upp till linje i dagsläget om vi utgår från onsdagens stängningskurs.

 

En kollapsad rese- och flygindustri skörda sina offer under coronatider. Norwegian är ett exempel som tvingats dra ned rejält och omförhandla lån och leasingavtal. Den internationella trafiken har lagts ned.

I veckan har AIR Europa köpt flygbolaget IAG/Iberia för 500 miljoner EUR. Förhandlingar pågick redan innan corona slog ned. Då var man på väg att sluta ett avtal på 1 000 miljoner EUR. Under 2020 inleddes nya förhandlingar och nu är priset halverat, enligt spanska medier.

 

SAS noterades till 5,50 kronor den 2 december 2019. Nu drygt ett år senare är kursen nere på 1,67 kronor. 5 november 2020 var kursen nere på 75 öre. SAS kan bli intressant att följa upp framöver då det hela möjligen lättar.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 94,4 och 88,0 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 95,9 och 86,8 stigande  

Kort sikt: Dagsstochastic 88,0 och 87,9 Stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 20 januari på 1 986 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 25 november på 1 951 .

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Nytt rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2014-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

6 månader – 21 januari 2021 – 21 juli 2020  

12 månader – 22 januari 2021 – 22 januari 2020

3 månader – 30 januari 2021 – 30 oktober 2020

9 månader – 30 januari 2021 – 30 april 2020 

15 månader – 7 februari 2021 – 7 november 2019  

18 månader – 15 februari 2021 – 15 augusti 2019

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 44 Motstånd: 2 006 och 2 050 Stöd: 1 962 och 1 918Graf av OMXS30 på ännu ett rekord

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 på ännu ett rekord

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 978,37 H 1 985,75 L 1 967,03) + 1,05 %

OMXS30 bröt upp över 1 978-1 980 under onsdagen och steg till det nya rekordet 1 986 under dagen. Men index lyckades inte stänga över 1 980 utan återvände till 1 978.

Positivt ändå att index sköt iväg till 1 986, då det visar på en viss optimism som ligger kvar. Men för att vi ska ta sikta på motstånd högre upp måste vi få en stängning över 1 980.

Vi får ta med i beräkning att marknaden vill trycka upp index till den stigande trendlinje som syns i bifogad graf. Linjen sammanbinder topparna den 21 juli och 25 november 2020. Linjen har en positiv lutning och ett värde på 2 011 idag, torsdag. Linjen stiger med 1,2 punkt per kalenderdag, vilket innebär 2 019, som värde om en vecka, 28 januari om det hela skulle rulla på. Fortfarande gäller att 1 980-nivån måste brytas bestående innan vi kan inrikta oss på fortsatt uppgång, som blir bestående. Det är trots allt bara 1,7 procent upp till linje i dagsläget om vi utgår från onsdagens stängningskurs.

 

En kollapsad rese- och flygindustri skörda sina offer under coronatider. Norwegian är ett exempel som tvingats dra ned rejält och omförhandla lån och leasingavtal. Den internationella trafiken har lagts ned.

I veckan har AIR Europa köpt flygbolaget IAG/Iberia för 500 miljoner EUR. Förhandlingar pågick redan innan corona slog ned. Då var man på väg att sluta ett avtal på 1 000 miljoner EUR. Under 2020 inleddes nya förhandlingar och nu är priset halverat, enligt spanska medier.

 

SAS noterades till 5,50 kronor den 2 december 2019. Nu drygt ett år senare är kursen nere på 1,67 kronor. 5 november 2020 var kursen nere på 75 öre. SAS kan bli intressant att följa upp framöver då det hela möjligen lättar.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 94,4 och 88,0 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 95,9 och 86,8 stigande  

Kort sikt: Dagsstochastic 88,0 och 87,9 Stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 20 januari på 1 986 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 25 november på 1 951 .

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Nytt rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2014-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

6 månader – 21 januari 2021 – 21 juli 2020  

12 månader – 22 januari 2021 – 22 januari 2020

3 månader – 30 januari 2021 – 30 oktober 2020

9 månader – 30 januari 2021 – 30 april 2020 

15 månader – 7 februari 2021 – 7 november 2019  

18 månader – 15 februari 2021 – 15 augusti 2019

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 44 Motstånd: 2 006 och 2 050 Stöd: 1 962 och 1 918Graf av OMXS30 på ännu ett rekord

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 på ännu ett rekord

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 978,37 H 1 985,75 L 1 967,03) + 1,05 %

OMXS30 bröt upp över 1 978-1 980 under onsdagen och steg till det nya rekordet 1 986 under dagen. Men index lyckades inte stänga över 1 980 utan återvände till 1 978.

Positivt ändå att index sköt iväg till 1 986, då det visar på en viss optimism som ligger kvar. Men för att vi ska ta sikta på motstånd högre upp måste vi få en stängning över 1 980.

Vi får ta med i beräkning att marknaden vill trycka upp index till den stigande trendlinje som syns i bifogad graf. Linjen sammanbinder topparna den 21 juli och 25 november 2020. Linjen har en positiv lutning och ett värde på 2 011 idag, torsdag. Linjen stiger med 1,2 punkt per kalenderdag, vilket innebär 2 019, som värde om en vecka, 28 januari om det hela skulle rulla på. Fortfarande gäller att 1 980-nivån måste brytas bestående innan vi kan inrikta oss på fortsatt uppgång, som blir bestående. Det är trots allt bara 1,7 procent upp till linje i dagsläget om vi utgår från onsdagens stängningskurs.

 

En kollapsad rese- och flygindustri skörda sina offer under coronatider. Norwegian är ett exempel som tvingats dra ned rejält och omförhandla lån och leasingavtal. Den internationella trafiken har lagts ned.

I veckan har AIR Europa köpt flygbolaget IAG/Iberia för 500 miljoner EUR. Förhandlingar pågick redan innan corona slog ned. Då var man på väg att sluta ett avtal på 1 000 miljoner EUR. Under 2020 inleddes nya förhandlingar och nu är priset halverat, enligt spanska medier.

 

SAS noterades till 5,50 kronor den 2 december 2019. Nu drygt ett år senare är kursen nere på 1,67 kronor. 5 november 2020 var kursen nere på 75 öre. SAS kan bli intressant att följa upp framöver då det hela möjligen lättar.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 94,4 och 88,0 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 95,9 och 86,8 stigande  

Kort sikt: Dagsstochastic 88,0 och 87,9 Stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 20 januari på 1 986 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 25 november på 1 951 .

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Nytt rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2014-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

6 månader – 21 januari 2021 – 21 juli 2020  

12 månader – 22 januari 2021 – 22 januari 2020

3 månader – 30 januari 2021 – 30 oktober 2020

9 månader – 30 januari 2021 – 30 april 2020 

15 månader – 7 februari 2021 – 7 november 2019  

18 månader – 15 februari 2021 – 15 augusti 2019

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 44 Motstånd: 2 006 och 2 050 Stöd: 1 962 och 1 918Graf av OMXS30 på ännu ett rekord

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 på ännu ett rekord

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 978,37 H 1 985,75 L 1 967,03) + 1,05 %

OMXS30 bröt upp över 1 978-1 980 under onsdagen och steg till det nya rekordet 1 986 under dagen. Men index lyckades inte stänga över 1 980 utan återvände till 1 978.

Positivt ändå att index sköt iväg till 1 986, då det visar på en viss optimism som ligger kvar. Men för att vi ska ta sikta på motstånd högre upp måste vi få en stängning över 1 980.

Vi får ta med i beräkning att marknaden vill trycka upp index till den stigande trendlinje som syns i bifogad graf. Linjen sammanbinder topparna den 21 juli och 25 november 2020. Linjen har en positiv lutning och ett värde på 2 011 idag, torsdag. Linjen stiger med 1,2 punkt per kalenderdag, vilket innebär 2 019, som värde om en vecka, 28 januari om det hela skulle rulla på. Fortfarande gäller att 1 980-nivån måste brytas bestående innan vi kan inrikta oss på fortsatt uppgång, som blir bestående. Det är trots allt bara 1,7 procent upp till linje i dagsläget om vi utgår från onsdagens stängningskurs.

 

En kollapsad rese- och flygindustri skörda sina offer under coronatider. Norwegian är ett exempel som tvingats dra ned rejält och omförhandla lån och leasingavtal. Den internationella trafiken har lagts ned.

I veckan har AIR Europa köpt flygbolaget IAG/Iberia för 500 miljoner EUR. Förhandlingar pågick redan innan corona slog ned. Då var man på väg att sluta ett avtal på 1 000 miljoner EUR. Under 2020 inleddes nya förhandlingar och nu är priset halverat, enligt spanska medier.

 

SAS noterades till 5,50 kronor den 2 december 2019. Nu drygt ett år senare är kursen nere på 1,67 kronor. 5 november 2020 var kursen nere på 75 öre. SAS kan bli intressant att följa upp framöver då det hela möjligen lättar.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 94,4 och 88,0 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 95,9 och 86,8 stigande  

Kort sikt: Dagsstochastic 88,0 och 87,9 Stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 20 januari på 1 986 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 25 november på 1 951 .

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Nytt rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2014-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

6 månader – 21 januari 2021 – 21 juli 2020  

12 månader – 22 januari 2021 – 22 januari 2020

3 månader – 30 januari 2021 – 30 oktober 2020

9 månader – 30 januari 2021 – 30 april 2020 

15 månader – 7 februari 2021 – 7 november 2019  

18 månader – 15 februari 2021 – 15 augusti 2019

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 44 Motstånd: 2 006 och 2 050 Stöd: 1 962 och 1 918Graf av OMXS30 på ännu ett rekord

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 på ännu ett rekord

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 978,37 H 1 985,75 L 1 967,03) + 1,05 %

OMXS30 bröt upp över 1 978-1 980 under onsdagen och steg till det nya rekordet 1 986 under dagen. Men index lyckades inte stänga över 1 980 utan återvände till 1 978.

Positivt ändå att index sköt iväg till 1 986, då det visar på en viss optimism som ligger kvar. Men för att vi ska ta sikta på motstånd högre upp måste vi få en stängning över 1 980.

Vi får ta med i beräkning att marknaden vill trycka upp index till den stigande trendlinje som syns i bifogad graf. Linjen sammanbinder topparna den 21 juli och 25 november 2020. Linjen har en positiv lutning och ett värde på 2 011 idag, torsdag. Linjen stiger med 1,2 punkt per kalenderdag, vilket innebär 2 019, som värde om en vecka, 28 januari om det hela skulle rulla på. Fortfarande gäller att 1 980-nivån måste brytas bestående innan vi kan inrikta oss på fortsatt uppgång, som blir bestående. Det är trots allt bara 1,7 procent upp till linje i dagsläget om vi utgår från onsdagens stängningskurs.

 

En kollapsad rese- och flygindustri skörda sina offer under coronatider. Norwegian är ett exempel som tvingats dra ned rejält och omförhandla lån och leasingavtal. Den internationella trafiken har lagts ned.

I veckan har AIR Europa köpt flygbolaget IAG/Iberia för 500 miljoner EUR. Förhandlingar pågick redan innan corona slog ned. Då var man på väg att sluta ett avtal på 1 000 miljoner EUR. Under 2020 inleddes nya förhandlingar och nu är priset halverat, enligt spanska medier.

 

SAS noterades till 5,50 kronor den 2 december 2019. Nu drygt ett år senare är kursen nere på 1,67 kronor. 5 november 2020 var kursen nere på 75 öre. SAS kan bli intressant att följa upp framöver då det hela möjligen lättar.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 94,4 och 88,0 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 95,9 och 86,8 stigande  

Kort sikt: Dagsstochastic 88,0 och 87,9 Stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 20 januari på 1 986 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 25 november på 1 951 .

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Nytt rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2014-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

6 månader – 21 januari 2021 – 21 juli 2020  

12 månader – 22 januari 2021 – 22 januari 2020

3 månader – 30 januari 2021 – 30 oktober 2020

9 månader – 30 januari 2021 – 30 april 2020 

15 månader – 7 februari 2021 – 7 november 2019  

18 månader – 15 februari 2021 – 15 augusti 2019

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 44 Motstånd: 2 006 och 2 050 Stöd: 1 962 och 1 918Graf av OMXS30 på ännu ett rekord

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.