Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

S&P 500 tar in nytt rekord

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

C 3 841,47 H 3 852,31 L 3 830,41) - 0,30%

S&P 500 ser nu allt mer att börja runda av uppgången för att ta en paus i den långsiktiga uppgången. Vi har inga negativa signaler ännu, vilket ger oss anledning att bevaka det som ser ut att vara en toppformation sedan den 8 januari och värdet 3 827. Nivån är passerad men vi följer utvecklingen en bit in i februari för att se när vi kan ana en topp följt av en rekyl.

Index hade först 8 januari som reaktionspunkt. Nu är det tiden kring den 26 januari som står på tur. 3 874 utgör ett viktigt motstånd som kan bli toppvärdet för en tid. Men vi låser oss inte för detta utan ser nivån mer som ett motstånd som har ett matematiskt samband med hela utvecklingen sedan 11 februari 2016. 

Toppen 2020 kom in 3 394 den 19 februari, vilket gör årsdagen intressant. Det var denna topp som gällde när index rasade ned mot den 23 mars och satte lågpunkten 2 192. Kraften i en rekyl kan koma in utan förvarningen men om vi låter det hela rulla på en tid är sannolikheten större att det bli först under vecka 9, som kraften sätts in. Veckan inleds med måndagen den 1 mars.

Just nu spekulerar många att finansminister Janet Yellen ska komma in med kraftiga stimulanspaket för att få igång ekonomin. Motpolen är en lockdown av hela landet om några veckor. Hur olika förväntningar utvecklas till verklighet får vi vänta och se.

Men det vi ser är att inflationen börjar ta fart i USA. Till detta ska läggas att räntorna börjat stiga och har långsiktiga signaler på fortsatt uppgång. Vi ser också att coronaåtgärderna som stängt ned och brutit produktions- och distributionskedjor påverkar tillgången av varor. Matråvarorna har en längre tid byggt bottenformation och när dessa börjar utlösa långsiktiga uppgångssignaler bidrar det till inflationen. Vi följer matråvarorna vårt marknadsbrev OBBT varje tisdag och torsdag.   

Stora kapitalmängder börjar röra sig bort från Europa och de låga räntorna. Kapitalet attraheras av högre räntor i Asien. Nu ä detta en mindre del som redan börjat flytta från framförallt 0-ränteregionen Europa. Joe Bidens politik de första 100 dagarna kommer till stor del att avgöra de fortsatta strömmarna. Men vi har indikationer på att Big Cap kan börja agera redan efter 2-3 veckor efter att politiken fastlagts till största del. Det är extremt viktiga beslut som ska tas under den kommande vår som sannolikt kommer att få genomslag på många marknader.

 

Högsta noteringar

2021 är 3 861 från den 21 januari (gällande rekord)

1:a kvartalet 2020 är 3 394 från den 19 februari

2:a kvartalet 2020 är 3 233 från den 8 juni

3:e kvartalet 2020 är 3 588 från den 2 september 

4:e kvartalet 2020 är 3 760 från den 31 december   

2020 är 3 760 från den 31 december

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2020 är 2 192 från den 23 mars

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december   

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009Graf av S&P 500 tar in nytt rekord

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

S&P 500 tar in nytt rekord

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

C 3 841,47 H 3 852,31 L 3 830,41) - 0,30%

S&P 500 ser nu allt mer att börja runda av uppgången för att ta en paus i den långsiktiga uppgången. Vi har inga negativa signaler ännu, vilket ger oss anledning att bevaka det som ser ut att vara en toppformation sedan den 8 januari och värdet 3 827. Nivån är passerad men vi följer utvecklingen en bit in i februari för att se när vi kan ana en topp följt av en rekyl.

Index hade först 8 januari som reaktionspunkt. Nu är det tiden kring den 26 januari som står på tur. 3 874 utgör ett viktigt motstånd som kan bli toppvärdet för en tid. Men vi låser oss inte för detta utan ser nivån mer som ett motstånd som har ett matematiskt samband med hela utvecklingen sedan 11 februari 2016. 

Toppen 2020 kom in 3 394 den 19 februari, vilket gör årsdagen intressant. Det var denna topp som gällde när index rasade ned mot den 23 mars och satte lågpunkten 2 192. Kraften i en rekyl kan koma in utan förvarningen men om vi låter det hela rulla på en tid är sannolikheten större att det bli först under vecka 9, som kraften sätts in. Veckan inleds med måndagen den 1 mars.

Just nu spekulerar många att finansminister Janet Yellen ska komma in med kraftiga stimulanspaket för att få igång ekonomin. Motpolen är en lockdown av hela landet om några veckor. Hur olika förväntningar utvecklas till verklighet får vi vänta och se.

Men det vi ser är att inflationen börjar ta fart i USA. Till detta ska läggas att räntorna börjat stiga och har långsiktiga signaler på fortsatt uppgång. Vi ser också att coronaåtgärderna som stängt ned och brutit produktions- och distributionskedjor påverkar tillgången av varor. Matråvarorna har en längre tid byggt bottenformation och när dessa börjar utlösa långsiktiga uppgångssignaler bidrar det till inflationen. Vi följer matråvarorna vårt marknadsbrev OBBT varje tisdag och torsdag.   

Stora kapitalmängder börjar röra sig bort från Europa och de låga räntorna. Kapitalet attraheras av högre räntor i Asien. Nu ä detta en mindre del som redan börjat flytta från framförallt 0-ränteregionen Europa. Joe Bidens politik de första 100 dagarna kommer till stor del att avgöra de fortsatta strömmarna. Men vi har indikationer på att Big Cap kan börja agera redan efter 2-3 veckor efter att politiken fastlagts till största del. Det är extremt viktiga beslut som ska tas under den kommande vår som sannolikt kommer att få genomslag på många marknader.

 

Högsta noteringar

2021 är 3 861 från den 21 januari (gällande rekord)

1:a kvartalet 2020 är 3 394 från den 19 februari

2:a kvartalet 2020 är 3 233 från den 8 juni

3:e kvartalet 2020 är 3 588 från den 2 september 

4:e kvartalet 2020 är 3 760 från den 31 december   

2020 är 3 760 från den 31 december

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2020 är 2 192 från den 23 mars

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december   

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009Graf av S&P 500 tar in nytt rekord

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

S&P 500 tar in nytt rekord

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

C 3 841,47 H 3 852,31 L 3 830,41) - 0,30%

S&P 500 ser nu allt mer att börja runda av uppgången för att ta en paus i den långsiktiga uppgången. Vi har inga negativa signaler ännu, vilket ger oss anledning att bevaka det som ser ut att vara en toppformation sedan den 8 januari och värdet 3 827. Nivån är passerad men vi följer utvecklingen en bit in i februari för att se när vi kan ana en topp följt av en rekyl.

Index hade först 8 januari som reaktionspunkt. Nu är det tiden kring den 26 januari som står på tur. 3 874 utgör ett viktigt motstånd som kan bli toppvärdet för en tid. Men vi låser oss inte för detta utan ser nivån mer som ett motstånd som har ett matematiskt samband med hela utvecklingen sedan 11 februari 2016. 

Toppen 2020 kom in 3 394 den 19 februari, vilket gör årsdagen intressant. Det var denna topp som gällde när index rasade ned mot den 23 mars och satte lågpunkten 2 192. Kraften i en rekyl kan koma in utan förvarningen men om vi låter det hela rulla på en tid är sannolikheten större att det bli först under vecka 9, som kraften sätts in. Veckan inleds med måndagen den 1 mars.

Just nu spekulerar många att finansminister Janet Yellen ska komma in med kraftiga stimulanspaket för att få igång ekonomin. Motpolen är en lockdown av hela landet om några veckor. Hur olika förväntningar utvecklas till verklighet får vi vänta och se.

Men det vi ser är att inflationen börjar ta fart i USA. Till detta ska läggas att räntorna börjat stiga och har långsiktiga signaler på fortsatt uppgång. Vi ser också att coronaåtgärderna som stängt ned och brutit produktions- och distributionskedjor påverkar tillgången av varor. Matråvarorna har en längre tid byggt bottenformation och när dessa börjar utlösa långsiktiga uppgångssignaler bidrar det till inflationen. Vi följer matråvarorna vårt marknadsbrev OBBT varje tisdag och torsdag.   

Stora kapitalmängder börjar röra sig bort från Europa och de låga räntorna. Kapitalet attraheras av högre räntor i Asien. Nu ä detta en mindre del som redan börjat flytta från framförallt 0-ränteregionen Europa. Joe Bidens politik de första 100 dagarna kommer till stor del att avgöra de fortsatta strömmarna. Men vi har indikationer på att Big Cap kan börja agera redan efter 2-3 veckor efter att politiken fastlagts till största del. Det är extremt viktiga beslut som ska tas under den kommande vår som sannolikt kommer att få genomslag på många marknader.

 

Högsta noteringar

2021 är 3 861 från den 21 januari (gällande rekord)

1:a kvartalet 2020 är 3 394 från den 19 februari

2:a kvartalet 2020 är 3 233 från den 8 juni

3:e kvartalet 2020 är 3 588 från den 2 september 

4:e kvartalet 2020 är 3 760 från den 31 december   

2020 är 3 760 från den 31 december

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2020 är 2 192 från den 23 mars

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december   

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009Graf av S&P 500 tar in nytt rekord

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

S&P 500 tar in nytt rekord

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

C 3 841,47 H 3 852,31 L 3 830,41) - 0,30%

S&P 500 ser nu allt mer att börja runda av uppgången för att ta en paus i den långsiktiga uppgången. Vi har inga negativa signaler ännu, vilket ger oss anledning att bevaka det som ser ut att vara en toppformation sedan den 8 januari och värdet 3 827. Nivån är passerad men vi följer utvecklingen en bit in i februari för att se när vi kan ana en topp följt av en rekyl.

Index hade först 8 januari som reaktionspunkt. Nu är det tiden kring den 26 januari som står på tur. 3 874 utgör ett viktigt motstånd som kan bli toppvärdet för en tid. Men vi låser oss inte för detta utan ser nivån mer som ett motstånd som har ett matematiskt samband med hela utvecklingen sedan 11 februari 2016. 

Toppen 2020 kom in 3 394 den 19 februari, vilket gör årsdagen intressant. Det var denna topp som gällde när index rasade ned mot den 23 mars och satte lågpunkten 2 192. Kraften i en rekyl kan koma in utan förvarningen men om vi låter det hela rulla på en tid är sannolikheten större att det bli först under vecka 9, som kraften sätts in. Veckan inleds med måndagen den 1 mars.

Just nu spekulerar många att finansminister Janet Yellen ska komma in med kraftiga stimulanspaket för att få igång ekonomin. Motpolen är en lockdown av hela landet om några veckor. Hur olika förväntningar utvecklas till verklighet får vi vänta och se.

Men det vi ser är att inflationen börjar ta fart i USA. Till detta ska läggas att räntorna börjat stiga och har långsiktiga signaler på fortsatt uppgång. Vi ser också att coronaåtgärderna som stängt ned och brutit produktions- och distributionskedjor påverkar tillgången av varor. Matråvarorna har en längre tid byggt bottenformation och när dessa börjar utlösa långsiktiga uppgångssignaler bidrar det till inflationen. Vi följer matråvarorna vårt marknadsbrev OBBT varje tisdag och torsdag.   

Stora kapitalmängder börjar röra sig bort från Europa och de låga räntorna. Kapitalet attraheras av högre räntor i Asien. Nu ä detta en mindre del som redan börjat flytta från framförallt 0-ränteregionen Europa. Joe Bidens politik de första 100 dagarna kommer till stor del att avgöra de fortsatta strömmarna. Men vi har indikationer på att Big Cap kan börja agera redan efter 2-3 veckor efter att politiken fastlagts till största del. Det är extremt viktiga beslut som ska tas under den kommande vår som sannolikt kommer att få genomslag på många marknader.

 

Högsta noteringar

2021 är 3 861 från den 21 januari (gällande rekord)

1:a kvartalet 2020 är 3 394 från den 19 februari

2:a kvartalet 2020 är 3 233 från den 8 juni

3:e kvartalet 2020 är 3 588 från den 2 september 

4:e kvartalet 2020 är 3 760 från den 31 december   

2020 är 3 760 från den 31 december

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2020 är 2 192 från den 23 mars

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december   

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009Graf av S&P 500 tar in nytt rekord

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

S&P 500 tar in nytt rekord

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

C 3 841,47 H 3 852,31 L 3 830,41) - 0,30%

S&P 500 ser nu allt mer att börja runda av uppgången för att ta en paus i den långsiktiga uppgången. Vi har inga negativa signaler ännu, vilket ger oss anledning att bevaka det som ser ut att vara en toppformation sedan den 8 januari och värdet 3 827. Nivån är passerad men vi följer utvecklingen en bit in i februari för att se när vi kan ana en topp följt av en rekyl.

Index hade först 8 januari som reaktionspunkt. Nu är det tiden kring den 26 januari som står på tur. 3 874 utgör ett viktigt motstånd som kan bli toppvärdet för en tid. Men vi låser oss inte för detta utan ser nivån mer som ett motstånd som har ett matematiskt samband med hela utvecklingen sedan 11 februari 2016. 

Toppen 2020 kom in 3 394 den 19 februari, vilket gör årsdagen intressant. Det var denna topp som gällde när index rasade ned mot den 23 mars och satte lågpunkten 2 192. Kraften i en rekyl kan koma in utan förvarningen men om vi låter det hela rulla på en tid är sannolikheten större att det bli först under vecka 9, som kraften sätts in. Veckan inleds med måndagen den 1 mars.

Just nu spekulerar många att finansminister Janet Yellen ska komma in med kraftiga stimulanspaket för att få igång ekonomin. Motpolen är en lockdown av hela landet om några veckor. Hur olika förväntningar utvecklas till verklighet får vi vänta och se.

Men det vi ser är att inflationen börjar ta fart i USA. Till detta ska läggas att räntorna börjat stiga och har långsiktiga signaler på fortsatt uppgång. Vi ser också att coronaåtgärderna som stängt ned och brutit produktions- och distributionskedjor påverkar tillgången av varor. Matråvarorna har en längre tid byggt bottenformation och när dessa börjar utlösa långsiktiga uppgångssignaler bidrar det till inflationen. Vi följer matråvarorna vårt marknadsbrev OBBT varje tisdag och torsdag.   

Stora kapitalmängder börjar röra sig bort från Europa och de låga räntorna. Kapitalet attraheras av högre räntor i Asien. Nu ä detta en mindre del som redan börjat flytta från framförallt 0-ränteregionen Europa. Joe Bidens politik de första 100 dagarna kommer till stor del att avgöra de fortsatta strömmarna. Men vi har indikationer på att Big Cap kan börja agera redan efter 2-3 veckor efter att politiken fastlagts till största del. Det är extremt viktiga beslut som ska tas under den kommande vår som sannolikt kommer att få genomslag på många marknader.

 

Högsta noteringar

2021 är 3 861 från den 21 januari (gällande rekord)

1:a kvartalet 2020 är 3 394 från den 19 februari

2:a kvartalet 2020 är 3 233 från den 8 juni

3:e kvartalet 2020 är 3 588 från den 2 september 

4:e kvartalet 2020 är 3 760 från den 31 december   

2020 är 3 760 från den 31 december

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2020 är 2 192 från den 23 mars

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december   

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009Graf av S&P 500 tar in nytt rekord

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

S&P 500 tar in nytt rekord

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

C 3 841,47 H 3 852,31 L 3 830,41) - 0,30%

S&P 500 ser nu allt mer att börja runda av uppgången för att ta en paus i den långsiktiga uppgången. Vi har inga negativa signaler ännu, vilket ger oss anledning att bevaka det som ser ut att vara en toppformation sedan den 8 januari och värdet 3 827. Nivån är passerad men vi följer utvecklingen en bit in i februari för att se när vi kan ana en topp följt av en rekyl.

Index hade först 8 januari som reaktionspunkt. Nu är det tiden kring den 26 januari som står på tur. 3 874 utgör ett viktigt motstånd som kan bli toppvärdet för en tid. Men vi låser oss inte för detta utan ser nivån mer som ett motstånd som har ett matematiskt samband med hela utvecklingen sedan 11 februari 2016. 

Toppen 2020 kom in 3 394 den 19 februari, vilket gör årsdagen intressant. Det var denna topp som gällde när index rasade ned mot den 23 mars och satte lågpunkten 2 192. Kraften i en rekyl kan koma in utan förvarningen men om vi låter det hela rulla på en tid är sannolikheten större att det bli först under vecka 9, som kraften sätts in. Veckan inleds med måndagen den 1 mars.

Just nu spekulerar många att finansminister Janet Yellen ska komma in med kraftiga stimulanspaket för att få igång ekonomin. Motpolen är en lockdown av hela landet om några veckor. Hur olika förväntningar utvecklas till verklighet får vi vänta och se.

Men det vi ser är att inflationen börjar ta fart i USA. Till detta ska läggas att räntorna börjat stiga och har långsiktiga signaler på fortsatt uppgång. Vi ser också att coronaåtgärderna som stängt ned och brutit produktions- och distributionskedjor påverkar tillgången av varor. Matråvarorna har en längre tid byggt bottenformation och när dessa börjar utlösa långsiktiga uppgångssignaler bidrar det till inflationen. Vi följer matråvarorna vårt marknadsbrev OBBT varje tisdag och torsdag.   

Stora kapitalmängder börjar röra sig bort från Europa och de låga räntorna. Kapitalet attraheras av högre räntor i Asien. Nu ä detta en mindre del som redan börjat flytta från framförallt 0-ränteregionen Europa. Joe Bidens politik de första 100 dagarna kommer till stor del att avgöra de fortsatta strömmarna. Men vi har indikationer på att Big Cap kan börja agera redan efter 2-3 veckor efter att politiken fastlagts till största del. Det är extremt viktiga beslut som ska tas under den kommande vår som sannolikt kommer att få genomslag på många marknader.

 

Högsta noteringar

2021 är 3 861 från den 21 januari (gällande rekord)

1:a kvartalet 2020 är 3 394 från den 19 februari

2:a kvartalet 2020 är 3 233 från den 8 juni

3:e kvartalet 2020 är 3 588 från den 2 september 

4:e kvartalet 2020 är 3 760 från den 31 december   

2020 är 3 760 från den 31 december

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2020 är 2 192 från den 23 mars

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december   

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009Graf av S&P 500 tar in nytt rekord

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.