Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 testade 2000-nivån och sedan ....

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 975,06 H 2 000,13 L 1 970,82) - 0,58 %

OMXS30 steg till 2 000 under måndagen för att sedan tveka och dra sig tillbaka in mot stängningen. Marknaden jobbade för att få in värdet 2 000 och fullfölja och fullborda ett delmål.

Tiden 25 januari kunde vi relatera till toppen 1 951 den 25 november. Nu 49 punkter (+2,5%) högre kunde vi pricka av 2 månader eller mer exakt 61 dagar.  Relaterar vi utvecklingen även till den 25 september 2020 och 1 762 får vi in 4 månader. 4 månader från lågpunkt till topp säger oss ”REKYL” och det fick vi nu se inledningen på.

Var detta allt? Är det klart? Svaret är ett enkelt JA, fullt möjligt. Men då som en första reaktion i en toppformation. Alla aktier är inte klara med sina uppgångar och det ser ut att dröja en bit in i februari innan det kan bli aktuellt med en större reaktion. Rapporterna vi väntar på kan i vissa fall skicka iväg aktiekursen uppåt och naturligtvis påverka index. En toppformation är under skapande och i detta ligger fortfarande 2021 och andra värden strax över 2 000-nivån som möjliga att nå i nästa försök att pressa på uppåt.

Vi går in på detaljnivå för att bena det hela och se hur det verkar för aktier och index under den kurs om tidscykler vi startar under tisdagen den 26 januari. Självklart tar vi även upp detta under den Workshop vi ger under onsdagen den 27  januari. Båda tillfällena startar vi kl 19:00 respektive dag.

I listan nedan kan vi se att tiden kring den 3 februari blir allt viktigare nu när vi fått den 25 januari på plats.  Vi ser även upp för torsdagen den 28 januari, som visar på något extra.

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan har skapt divergens med kursgrafen och avgivit negativa signaler kortsiktigt. Det ger oss anledning att se en trolig toppformation under uppsegling. Det vi ser som både möjligt och troligt är en paus i uppgången, där vi efter en svängig del i en toppformation inriktar oss på en rekyl in mot början av mars månad.

Vi följer detta löpande och följer upp de signaler som kommer den närmast 5-10 börsdagarna.

 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,6 och 87,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 93,6 och 91,9 stigande 

Kort sikt: Dagsstochastic 87,2 och 89,4 fallande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 25 januari på 2 000 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 25 november på 1 951 .

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2014-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593Graf av OMXS30 testade 2000-nivån och sedan ....

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 testade 2000-nivån och sedan ....

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 975,06 H 2 000,13 L 1 970,82) - 0,58 %

OMXS30 steg till 2 000 under måndagen för att sedan tveka och dra sig tillbaka in mot stängningen. Marknaden jobbade för att få in värdet 2 000 och fullfölja och fullborda ett delmål.

Tiden 25 januari kunde vi relatera till toppen 1 951 den 25 november. Nu 49 punkter (+2,5%) högre kunde vi pricka av 2 månader eller mer exakt 61 dagar.  Relaterar vi utvecklingen även till den 25 september 2020 och 1 762 får vi in 4 månader. 4 månader från lågpunkt till topp säger oss ”REKYL” och det fick vi nu se inledningen på.

Var detta allt? Är det klart? Svaret är ett enkelt JA, fullt möjligt. Men då som en första reaktion i en toppformation. Alla aktier är inte klara med sina uppgångar och det ser ut att dröja en bit in i februari innan det kan bli aktuellt med en större reaktion. Rapporterna vi väntar på kan i vissa fall skicka iväg aktiekursen uppåt och naturligtvis påverka index. En toppformation är under skapande och i detta ligger fortfarande 2021 och andra värden strax över 2 000-nivån som möjliga att nå i nästa försök att pressa på uppåt.

Vi går in på detaljnivå för att bena det hela och se hur det verkar för aktier och index under den kurs om tidscykler vi startar under tisdagen den 26 januari. Självklart tar vi även upp detta under den Workshop vi ger under onsdagen den 27  januari. Båda tillfällena startar vi kl 19:00 respektive dag.

I listan nedan kan vi se att tiden kring den 3 februari blir allt viktigare nu när vi fått den 25 januari på plats.  Vi ser även upp för torsdagen den 28 januari, som visar på något extra.

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan har skapt divergens med kursgrafen och avgivit negativa signaler kortsiktigt. Det ger oss anledning att se en trolig toppformation under uppsegling. Det vi ser som både möjligt och troligt är en paus i uppgången, där vi efter en svängig del i en toppformation inriktar oss på en rekyl in mot början av mars månad.

Vi följer detta löpande och följer upp de signaler som kommer den närmast 5-10 börsdagarna.

 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,6 och 87,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 93,6 och 91,9 stigande 

Kort sikt: Dagsstochastic 87,2 och 89,4 fallande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 25 januari på 2 000 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 25 november på 1 951 .

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2014-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593Graf av OMXS30 testade 2000-nivån och sedan ....

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 testade 2000-nivån och sedan ....

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 975,06 H 2 000,13 L 1 970,82) - 0,58 %

OMXS30 steg till 2 000 under måndagen för att sedan tveka och dra sig tillbaka in mot stängningen. Marknaden jobbade för att få in värdet 2 000 och fullfölja och fullborda ett delmål.

Tiden 25 januari kunde vi relatera till toppen 1 951 den 25 november. Nu 49 punkter (+2,5%) högre kunde vi pricka av 2 månader eller mer exakt 61 dagar.  Relaterar vi utvecklingen även till den 25 september 2020 och 1 762 får vi in 4 månader. 4 månader från lågpunkt till topp säger oss ”REKYL” och det fick vi nu se inledningen på.

Var detta allt? Är det klart? Svaret är ett enkelt JA, fullt möjligt. Men då som en första reaktion i en toppformation. Alla aktier är inte klara med sina uppgångar och det ser ut att dröja en bit in i februari innan det kan bli aktuellt med en större reaktion. Rapporterna vi väntar på kan i vissa fall skicka iväg aktiekursen uppåt och naturligtvis påverka index. En toppformation är under skapande och i detta ligger fortfarande 2021 och andra värden strax över 2 000-nivån som möjliga att nå i nästa försök att pressa på uppåt.

Vi går in på detaljnivå för att bena det hela och se hur det verkar för aktier och index under den kurs om tidscykler vi startar under tisdagen den 26 januari. Självklart tar vi även upp detta under den Workshop vi ger under onsdagen den 27  januari. Båda tillfällena startar vi kl 19:00 respektive dag.

I listan nedan kan vi se att tiden kring den 3 februari blir allt viktigare nu när vi fått den 25 januari på plats.  Vi ser även upp för torsdagen den 28 januari, som visar på något extra.

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan har skapt divergens med kursgrafen och avgivit negativa signaler kortsiktigt. Det ger oss anledning att se en trolig toppformation under uppsegling. Det vi ser som både möjligt och troligt är en paus i uppgången, där vi efter en svängig del i en toppformation inriktar oss på en rekyl in mot början av mars månad.

Vi följer detta löpande och följer upp de signaler som kommer den närmast 5-10 börsdagarna.

 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,6 och 87,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 93,6 och 91,9 stigande 

Kort sikt: Dagsstochastic 87,2 och 89,4 fallande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 25 januari på 2 000 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 25 november på 1 951 .

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2014-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593Graf av OMXS30 testade 2000-nivån och sedan ....

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 testade 2000-nivån och sedan ....

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 975,06 H 2 000,13 L 1 970,82) - 0,58 %

OMXS30 steg till 2 000 under måndagen för att sedan tveka och dra sig tillbaka in mot stängningen. Marknaden jobbade för att få in värdet 2 000 och fullfölja och fullborda ett delmål.

Tiden 25 januari kunde vi relatera till toppen 1 951 den 25 november. Nu 49 punkter (+2,5%) högre kunde vi pricka av 2 månader eller mer exakt 61 dagar.  Relaterar vi utvecklingen även till den 25 september 2020 och 1 762 får vi in 4 månader. 4 månader från lågpunkt till topp säger oss ”REKYL” och det fick vi nu se inledningen på.

Var detta allt? Är det klart? Svaret är ett enkelt JA, fullt möjligt. Men då som en första reaktion i en toppformation. Alla aktier är inte klara med sina uppgångar och det ser ut att dröja en bit in i februari innan det kan bli aktuellt med en större reaktion. Rapporterna vi väntar på kan i vissa fall skicka iväg aktiekursen uppåt och naturligtvis påverka index. En toppformation är under skapande och i detta ligger fortfarande 2021 och andra värden strax över 2 000-nivån som möjliga att nå i nästa försök att pressa på uppåt.

Vi går in på detaljnivå för att bena det hela och se hur det verkar för aktier och index under den kurs om tidscykler vi startar under tisdagen den 26 januari. Självklart tar vi även upp detta under den Workshop vi ger under onsdagen den 27  januari. Båda tillfällena startar vi kl 19:00 respektive dag.

I listan nedan kan vi se att tiden kring den 3 februari blir allt viktigare nu när vi fått den 25 januari på plats.  Vi ser även upp för torsdagen den 28 januari, som visar på något extra.

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan har skapt divergens med kursgrafen och avgivit negativa signaler kortsiktigt. Det ger oss anledning att se en trolig toppformation under uppsegling. Det vi ser som både möjligt och troligt är en paus i uppgången, där vi efter en svängig del i en toppformation inriktar oss på en rekyl in mot början av mars månad.

Vi följer detta löpande och följer upp de signaler som kommer den närmast 5-10 börsdagarna.

 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,6 och 87,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 93,6 och 91,9 stigande 

Kort sikt: Dagsstochastic 87,2 och 89,4 fallande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 25 januari på 2 000 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 25 november på 1 951 .

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2014-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593Graf av OMXS30 testade 2000-nivån och sedan ....

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 testade 2000-nivån och sedan ....

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 975,06 H 2 000,13 L 1 970,82) - 0,58 %

OMXS30 steg till 2 000 under måndagen för att sedan tveka och dra sig tillbaka in mot stängningen. Marknaden jobbade för att få in värdet 2 000 och fullfölja och fullborda ett delmål.

Tiden 25 januari kunde vi relatera till toppen 1 951 den 25 november. Nu 49 punkter (+2,5%) högre kunde vi pricka av 2 månader eller mer exakt 61 dagar.  Relaterar vi utvecklingen även till den 25 september 2020 och 1 762 får vi in 4 månader. 4 månader från lågpunkt till topp säger oss ”REKYL” och det fick vi nu se inledningen på.

Var detta allt? Är det klart? Svaret är ett enkelt JA, fullt möjligt. Men då som en första reaktion i en toppformation. Alla aktier är inte klara med sina uppgångar och det ser ut att dröja en bit in i februari innan det kan bli aktuellt med en större reaktion. Rapporterna vi väntar på kan i vissa fall skicka iväg aktiekursen uppåt och naturligtvis påverka index. En toppformation är under skapande och i detta ligger fortfarande 2021 och andra värden strax över 2 000-nivån som möjliga att nå i nästa försök att pressa på uppåt.

Vi går in på detaljnivå för att bena det hela och se hur det verkar för aktier och index under den kurs om tidscykler vi startar under tisdagen den 26 januari. Självklart tar vi även upp detta under den Workshop vi ger under onsdagen den 27  januari. Båda tillfällena startar vi kl 19:00 respektive dag.

I listan nedan kan vi se att tiden kring den 3 februari blir allt viktigare nu när vi fått den 25 januari på plats.  Vi ser även upp för torsdagen den 28 januari, som visar på något extra.

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan har skapt divergens med kursgrafen och avgivit negativa signaler kortsiktigt. Det ger oss anledning att se en trolig toppformation under uppsegling. Det vi ser som både möjligt och troligt är en paus i uppgången, där vi efter en svängig del i en toppformation inriktar oss på en rekyl in mot början av mars månad.

Vi följer detta löpande och följer upp de signaler som kommer den närmast 5-10 börsdagarna.

 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,6 och 87,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 93,6 och 91,9 stigande 

Kort sikt: Dagsstochastic 87,2 och 89,4 fallande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 25 januari på 2 000 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 25 november på 1 951 .

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2014-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593Graf av OMXS30 testade 2000-nivån och sedan ....

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 testade 2000-nivån och sedan ....

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 975,06 H 2 000,13 L 1 970,82) - 0,58 %

OMXS30 steg till 2 000 under måndagen för att sedan tveka och dra sig tillbaka in mot stängningen. Marknaden jobbade för att få in värdet 2 000 och fullfölja och fullborda ett delmål.

Tiden 25 januari kunde vi relatera till toppen 1 951 den 25 november. Nu 49 punkter (+2,5%) högre kunde vi pricka av 2 månader eller mer exakt 61 dagar.  Relaterar vi utvecklingen även till den 25 september 2020 och 1 762 får vi in 4 månader. 4 månader från lågpunkt till topp säger oss ”REKYL” och det fick vi nu se inledningen på.

Var detta allt? Är det klart? Svaret är ett enkelt JA, fullt möjligt. Men då som en första reaktion i en toppformation. Alla aktier är inte klara med sina uppgångar och det ser ut att dröja en bit in i februari innan det kan bli aktuellt med en större reaktion. Rapporterna vi väntar på kan i vissa fall skicka iväg aktiekursen uppåt och naturligtvis påverka index. En toppformation är under skapande och i detta ligger fortfarande 2021 och andra värden strax över 2 000-nivån som möjliga att nå i nästa försök att pressa på uppåt.

Vi går in på detaljnivå för att bena det hela och se hur det verkar för aktier och index under den kurs om tidscykler vi startar under tisdagen den 26 januari. Självklart tar vi även upp detta under den Workshop vi ger under onsdagen den 27  januari. Båda tillfällena startar vi kl 19:00 respektive dag.

I listan nedan kan vi se att tiden kring den 3 februari blir allt viktigare nu när vi fått den 25 januari på plats.  Vi ser även upp för torsdagen den 28 januari, som visar på något extra.

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan har skapt divergens med kursgrafen och avgivit negativa signaler kortsiktigt. Det ger oss anledning att se en trolig toppformation under uppsegling. Det vi ser som både möjligt och troligt är en paus i uppgången, där vi efter en svängig del i en toppformation inriktar oss på en rekyl in mot början av mars månad.

Vi följer detta löpande och följer upp de signaler som kommer den närmast 5-10 börsdagarna.

 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,6 och 87,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 93,6 och 91,9 stigande 

Kort sikt: Dagsstochastic 87,2 och 89,4 fallande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 25 januari på 2 000 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 25 november på 1 951 .

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2014-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593Graf av OMXS30 testade 2000-nivån och sedan ....

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.